Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várostervezés, ipari parkok 2009. 04. 02. Forman Balázs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várostervezés, ipari parkok 2009. 04. 02. Forman Balázs."— Előadás másolata:

1 Várostervezés, ipari parkok 2009. 04. 02. Forman Balázs

2 Az ipari parkok gazdasági súlya Ipari parkok (2006) Nemzetgazdasági arány Vállalkozások száma 3.1841,3%(jogi személyiséggel rendelkezők körében) Foglalkoztatottak száma 186 ezer fő6,7% 4,7% (legalább 5 főt fogl.) (összes foglalkoztatott) Vállalkozások beruházásai 1.987 Mrd Ft42,8%(nemzetgazd. beruházások arányában) Vállalkozások árbevétele 7.553 Mrd Ft34,8%(ipar nettó értékesítése arányában) Vállalkozások exportja 4.888 Mrd Ft31,4%

3 A helyi versenyelőnyök szerepe F Meghatározó gazdaságföldrajzi folyamatok: –Iparágak földrajzi koncentrációja –Regionális, helyi specializáció –Helyi beágyazódás –KKV-k szerepe felértékelődik –A helyi versenyelőnyök nem másolhatók  a helyi versenyelőnyök felértékelődnek

4 A helyi versenyképességet meghatározza: F Politikai, jogi, makroökonómiai környezet (adottság) F Helyi vállalatok menedzsmentje, stratégiája, kultúrája F Helyi üzleti környezet –Erőforrások (inputok) → infrastruktúra, pénzügyi források, munkaerő, technológia, stb. –Támogató, kiszolgáló, kapcsolódó iparágak → logisztika, pályázatírás, HR, tudományos parkok, stb. –Vállalati kapcsolatok → hálózatok, klaszterek, stb. –Iparág termékei iránti kereslet Ipari park nyújthat: inputokat, támogató szolgáltatásokat

5 Regionális fejlődés és ipari parkok Szakasz1. „Verbuválás”2. Szerkezet- átalakítás 3. Újjászerveződés4. Klaszter alapú fejlesztés KihívásTelephelyek odavonzása Munkahely-teremtés, helyi beágyazódás Hatékonyság- javítás, megerősödés Globális versenyképesség FőszereplőLetelepedő nagyvállalatok Helyi KKV-k1-2. szakasz kombinációja Vállalati hálózatok, klaszterek FókuszVállalatokon kívüli tényezők: alacsony költségek, adók, laza szabályozás, stb. Vállalaton belüli tényezők: munkaerő minőség, technológia + életminőség 1-2. szakasz kombinációja Vállalatok kölcsönhatásai, klaszter erőforrások Ipari park szerepe Hiányzó tényezők pótlása Beszállítók, üzleti kapcsolatok Profiltisztítás, innováció Innovációs park + klaszter támogatás Teljesítmény- mutatók Letelepedett cégek száma, létrehozott munkahelyek Létrehozott/megtarto tt munkahelyek, helyi beszállítók aránya Minőségi munkahelyek, innovációs teljesítmény Export teljesítmény, innováció, együttműködések

6 Miként értékelhető az ipari parki teljesítmény? NézőpontKérdésLehetséges mutatók TulajdonosiIpari park mint vállalkozás jövedelmezősége ROE, ROA, ROI, árbevétel- növekedés ÜgyfelekJavítja-e a letelepült vállalatok teljesítményét? Relatív teljesítményük az ipari parkon kívüli hasonló cégekhez képest (jövedelmezőség, növekedés, innováció, stb.) FejlesztéspolitikaiHozzájárul-e a térség fejlődéséhez? A releváns mutató a fejlődési szakasztól függ: - Beruházási érték, cégek száma - Munkahelyek, beszállítók száma - Innovációs teljesítmény, „minőségi munkahelyek”, vállalatközi együttműködések

7 Benchmarking módszertani alapok F A benchmarking lényege: –Mi kell a sikerhez? –Mennyire csináljuk jól? –Mit lehet mástól tanulni? –Megtanultuk-e a leckét? F A benchmarking típusai: –Házon belül –Versenytársakkal –Területi, funkcionális –Egyes folyamatokra vonatkozó

8 Benchmarking módszertan – a feltételek Tudjuk-e a választ a következő kérdésekre? F Mit jelent az ipari park számára a sikeresség? F Mitől lesz sikeres egy ipari park? F Hol tartunk? Mi a célunk? Hogyan akarunk eljutni odáig? F Kik a kulcsfontosságú partnerek, ügyfelek, és mit várnak tőlünk? F Elkötelezettek vagyunk-e a teljesítményjavítás mellett? F Akkor is, ha komoly változásokra lehet szükség? F Képes-e a szervezetünk végigcsinálni?

9 Benchmarking módszertan – az indikátor-rendszer F Amit várunk az indikátoroktól –A teljesítmény releváns vonatkozásait ragadja meg –Tudunk rá hatni (és más tényezők lehetőleg nem alakítják) –Jól értelmezhető (pl. térben-időben összevethető) –Nem túl erőforrás-igényes F Lehetséges megközelítések –Tulajdonosi – ügyfél – fejlesztéspolitikai szemlélet –Egy- vagy többszempontú –Objektív (mennyiségi) vagy szubjektív (minőségi) –Abszolút vagy relatív

10 Benchmarking módszertan – a következő lépések 1. Kérdőív kitöltése és kiértékelése 2. A módszertan kidolgozása + Benchmarking Klub szolgáltatásainak megtervezése 3. Alkalmazás: 1.Adatgyűjtés 2.Benchmarkok azonosítása az indikátorok segítségével 3.Tudástranszfer 4.Visszacsatolás – tanulás sikerének ellenőrzése

11 Kistérségi fejlődés indikátorai – konvergáló jövedelmek

12 Kistérségi fejlődés indikátorai – divergáló foglalkoztatási helyzet

13 Ipari parki rangsor a regionális fejlődési indikátorok szerint

14 Változatos vállalati termelékenység ipari parkonként

15 Eltérő szolgáltatások

16 Külföldi Beruházások

17 Beruházók motivációja – mit tudunk kínálni ezek közül? F ERŐFORRÁS MEGSZERZÉSE F PIAC MEGSZERZÉSE F HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE F STRATÉGIAI ELŐNY MEGTEREMTÉSE F TULAJDONSPECIF IKUS ELŐNYÖK (O) F LOKÁCIÓSPECIFI KUS ELŐNYÖK (L) F INTERNALIZÁLÁS I ELŐNYÖK (I)

18 Hogyan mutatható ki a beruházó számára az előny megjelenése? 1. VÁLLALAT ÖSSZTŐKÉJÉNEK HOZADÉKA, PROFITRÁTA NŐ 2. VÁLLALATI VAGYON ÉRTÉKE NŐ 3. VÁLLALAT PIACI RÉSZESEDÉSE NŐ 4. VÁLLALAT KOCKÁZATA CSÖKKEN.

19 Milyen előnyöket lehet ajánlani egy piacvezetőnek? F KAPCSOLÓDÁS AZ ÁLLAMI VÉDELEMMEL ÉS TÁMOGATÁSSAL F TECHNOLÓGIAI FÖLÉNY KIHASZNÁLÁSA KNOW-HOW, LICENC, FRANCHISE EGYEZMÉNYEKKEL F PIACI JELENLÉT ELŐNYE A POZÍCIÓK MEGTARTÁSÁHOZ

20 Milyen előnyöket lehet ajánlani egy kisebb nemzetközi piaci szereplőnek? F HIÁNYZÓ FORRÁSOK KIEGÉSZITÉSE F JÁRULÉKOS TŐKEFORRÁSOK F ANYAORSZÁGI ADÓZTATÁS VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI SZIGOR ELŐL MENEKÜLÉS F SZERVEZETTEBB KÜLPIACI KAPCSOLATOK TEREMTÉSE F KÜLSŐ TECHNOLÓGIAI, MENEDZSERI, SZERVEZÉSI, ILLETVE MARKETING-ISMERETEK MEGSZERZÉSE.

21 Hogyan valósíthatók meg az előnyök az ipari parkokban? F Szolgáltatás F Infrastruktúra F Vállalati hálózatokhoz való kapcsolódási lehetőségek (exportpiacok, termelés, kereskedelem, nyersanyag, bérmunka stb.), klaszterszervezés F Technológia F Erőforrások F Minőség

22

23 Beruházások Magyarországon

24 Tőkevonzó képesség regionális összevetésben

25 Milyen tényezők vonzzák a külföldi befektetőket? TényezőElméleti hatásKimutatott hatás Munkaerő minősége+Igen (pl. egyetemi hallgatók száma) Bérszint-Nemzetközileg igen, országon belül nem Adók-Nem minden esetben, Mo.-n igen Beruházás-ösztönzés+Igen, de csak a telephely-választásra hat, nem a folyamatos fejlődésre Ipari parkok+Nem biztos, a térség általános elmaradottsága ellensúlyozhatja Adminisztratív kapacitás+A minőség számít Közlekedési infrastruktúra?Exportpiacokhoz való közelség kiemelten fontos Autópálya szűk sávon belül hat pozitívan Autópályától távolabb elszívó hatás Beszállítók, vevők+Igen Azonos ágazat?Saját iparág pozitívan, de hazai vetélytárs negatívan hat

26 Milyen hatásokat fejtenek ki a betelepülők? HatásTapasztalatok Horizontális: azonos ágazatban F Kis távolságon (max. megyei szinten) erős F Gyenge vállalkozások: negatív hatás (verseny dominál) F Erős vállalkozások: pozitív hatás (tanulás dominál) Vertikális: beszállítók / vevők felé F Országos szinten erős F Gyenge vállalkozások: negatív hatás (piacot vesztenek) F Erős vállalkozások: pozitív hatás (multi számára jobban megéri a technológia-transzfer) F Az exportőr státusz önmagában nem számít

27 Mit lehet tenni helyi szinten?

28 Hogyan javítható az ipari park teljesítménye?

29 Kérdések… F A régió v. az Ön ipari parkja számára milyen lehetőségeket lát a külföldi beruházásokból? F Mely ágazati és földrajzi beruházókra érdemes Önnek koncentrálnia? Miért? F Milyen előnyöket tud az Ön ipari parkja ajánlani egy multinacionális cégnek, egy külföldi KKV-nak, egy hazai kisvállalkozónak? F Mely szolgáltatások hiányoznak Ön szerint a parkja palettájáról, amely vonzóbbá tehetné a befektetők felé? Eddig miért nem valósultak meg? F Gondoltak-e olyan szolgáltatások beindítására, amely a betelepülő cégek termeléséhez kapcsolódik, de nem ez a cég profilja, így a kiszervezés megkönnyítené az életüket, főleg, ha megfizethető számukra? (pl. marketing tanácsadás, logisztikai szervezés, vezetés-szervezési tanácsadás, továbbképzések szervezése, konferenciaszervezés, web-fejlesztés, TQM, munkaerő-közvetítsés, jogi tanácsadás, cégalapítás, munkavédelem stb.)

30 Kérdések F Van-e lehetőség klaszterépítésre az ipari park vállalataiból vagy az ipari park kapcsolatrendszerén keresztül? F Van-e értelme speciális arculat kialakításában – főleg kisebb parkok esetében? Pl. „környezetbarát”, „csúcs-technológiai”, „k+f központ”, „informatikaigényes”, „összeszerelő”, „ágazati” stb. F Van-e Önöknél vagy 50 km-es körzetükben nagy betelepülő cég, amely vonza a beszállítóit a régióba? Ha van, ki tudják-e használni ezt a szinergiát? Ha nincs, miért nem sikerült eddig bevonzani? F Mivel tudnak érvelni a saját önkormányzataiknál egy térségi döntéshozó előtt annak érdekében, hogy kedvezményekkel, támogatásokkal segítsék az ipari parkot és rajta keresztül a betelepült cégeket? F Részt vesznek-e támogatási programokban (ROP, HEFOP stb.)? Milyen sikerrel? Ha nem, miért nem? A betelepült cégeknek tudnak-e pályázati tanácsadásban, pályázatírásban segítséget nyújtani?

31 Kérdések F A munkaerő-kínálat milyen lehetőségeket vagy korlátokat jelent az Önök régiójában? F Akár a vállalati döntéshozók, akár a munkavállalók számára Ön szerint vonzó életfeltételeket és körülményeket kínál a park vonzáskörzetébe eső térség? F A közlekedési infrastruktúra milyen lehetőségeket vagy korlátokat jelent Önök számára? Van-e megoldás a korlátok átlépésére? F Van-e lehetőség, lát-e lehetőséget arra, hogy a közműdíjakat leszorítsák vagy saját energiaforrásokra támaszkodjanak?

32 Ipari park esettanulmányok

33 Tehnoloski Park Zagreb Alapítva 1994, www.tehnopark.com.hr F Ajánlott előnyök: –1. Csökkentett bérleti díjak - Zágráb ártámogatása –2. Infrastruktúra –3. Tanácsadói és üzleti konzultáció –4. Marketing támogatás – kiállításokon, vásárokon való megjelenés, webes és TV-s megjelenés, promóciós anyagok –5. ISO9000 projekt – együttműködés a többi parkbeli vállalattal – Zágráb támogatásával –6. TPZ-nek adományozott eszközök használata. Pl. Microsoft licensz, számítógéphálózat. –7. Innovációs támogatás –8. Közös projektek és klaszterek –9. Üzleti tréningek, oktatás –10. szinergiahatás: ösztönző, innovatív vállalati környezet

34 Tehnoloski Park Zagreb www.tehnopark.com.hr F Tanácsadói szolgáltatások F - üzleti szolgáltatások és tanácsadás F - üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmányok F - könyvelés és pénzügyi szolgáltatások F - jogi és marketing tanácsadás F - átszervezés, szervezeti/menedzsment tanácsadás

35 Area Science Park Trieszt, www.area.trieste.it F A vállalkozások versenyképességét javító szolgáltatások: –Technológiai audit, ágazati tanulmányok, –képességek és lehetőségek beazonosítása és fejlesztése, –Sajátfejlesztésű benchmarking az erőforrás-felhasználásra és a lehetőségek kihasználására, regionális szintű –Kutatási szolgáltatás és kapacitás bérbeadása a parkbeli vállalkozásoknak F Tréningek: szakmai továbbképzések, konferenciák, „technológia- bróker”, F Tanácsadás: technikai (pl. olaszországi tartózkodás), vállalkozás- üzemeltetési, spin-off támogatás F Kutatói hálózatok/intézmények, tanulók bekapcsolása a park folyamataiba F Üzletit terv minősítés, promóció, nemzetközi kapcsolatok, F innovációs alapokhoz való hozzájutás tanácsadói támogatása

36 MidAmerica Oklahoma, Tulsa, http://www.maip.com/index.asp F Mivel hirdeti magát? –A közelben lévő multinacionális cégek felsorolása –Több mint 100 000 munkavállaló 20 mérföldes körzetben –Több mint 319 000 munkavállaló 30 mérföldes körzetben –Több mint 895 000 munkavállaló 40 mérföldes körzetben –20%-50% megtakarítás az áramköltségen, közműdíjakon –Képzett munkaerő, ingyenes tréningekkel –Államközi piaci kapcsolatok –Még kitermeletlen földgáz elérhetőség –Központi helyen fekszik –reptér –Kivételes szállítmányozási lehetőségek –Finanszírozási megoldások a kapacitásbővítéshez –Vezetők és munkavállalók számára milyen életkörülmények, privát/szabadidős infrastruktúra áll rendelkezésre a környéken.

37 MidAmerica Oklahoma, Tulsa, http://www.maip.com/index.asp F Mit tesz a legvonzóbb befektetői környezet megteremtéséért? –Közműszolgáltatások esetében egyezmény a szolgáltatókkal ill. saját kapacitás (pl. energiaforrás) –Egyezmény bankokkal: a betelepülő cégek kedvezményes hitelhez jutnak –Adóelőnyök –Kapcsolatban áll olyan szakképző intézményekkel, amelyek ipari területen képeznek tovább szakmunkásokat –Kapcsolatban áll teherfuvarozó cégekkel. –Expo központ, raktár- és irodaépületek kis cégeknek

38 Lehetőségek a kínai logisztikai beruházásokban F Alapvető igények: autópálya közelsége, nagy területek F Jellemző: mindent önerőből valósítanak meg F Előnyök a kínai beruházásokból: –Nagyságrendi ugrások az üzemi volumenben –Nagy volumenű beszállítói hálózatot hoz magával –Magas szintű ipari parki/logisztikai technikákat hoz magával, külső kényszer a magyar parkoknak a modernizálás.

39

40


Letölteni ppt "Várostervezés, ipari parkok 2009. 04. 02. Forman Balázs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések