Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nincs olyan vevőnk, akinek az elvesztéséből előnyünk származna. vagy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nincs olyan vevőnk, akinek az elvesztéséből előnyünk származna. vagy"— Előadás másolata:

1 Nincs olyan vevőnk, akinek az elvesztéséből előnyünk származna. vagy
logika 1 Joan, mondja, miért származna előnyünk abból, ha elveszítjük a fiatalembert? Nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de ha meghal, elveszítünk egy vevőt. Mi abban bízunk, és azzal nyerünk, ha Robin él és dohányzik tovább. Nincs olyan vevőnk, akinek az elvesztéséből előnyünk származna. vagy Egy vevő elvesztéséből általában nem származik előnyünk. Robin a vevőnk. Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt. Premissza: Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt. Implicit premissza: Ha elveszítünk egy vevőt, abból nem származik előnyünk. Konklúzió: Nem származik előnyünk abból, hogy Robin meghal.

2 Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt. Robin a kutyánk.
logika 2 Robin a vevőnk. Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt. Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt. Robin a kutyánk. Ha egy kutyánk meghal, elveszítünk egy kutyát. Ha Robin meghal, elveszítünk egy kutyát. Robin a vevőnk. Ha elveszítünk egy vevőt, egy vevőnk meghal. Ha elveszítünk egy vevőt, Robin meghal. Robin a vevőnk. Egy vevőnk meghal, és elveszítünk egy vevőt. Robin meghal, és elveszítünk egy vevőt.

3 érvelés: pragmadialektikai definíció
Az érvelés verbális, társadalmi és racionális tevékenység, amely arra irányul, hogy egy értelmes [reasonable] kritikust meggyőzzön valamely álláspont elfogadhatóságáról egy olyan kijelentés vagy kijelentés-együttes előterjesztése révén, amely igazolja a szóban forgó álláspontot. (van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans)

4 anti-EU plakát

5 Hume

6 III. Richárd Bősz riadóink múlató körökké, Vad indulóink tánczenére váltak. Zord Mars legyűrte homlok-ránczait; S most, ahelyett, hogy vértes paripákon Lelkét ijesztné ádáz elleneknek, A nő-szobákban szökdös vídoran A fuvolának kéjelgő szavára. De én, ki cseljátékra nem születtem, Sem udvarolni szerelem tükrének; Én, zord veretű, s a báj fönsége nélkül, Hogy fürge pajkos nypmhánál tipegjek; Én, akin elbénult e szép arány, S a bal természet megcsalt alkotásban, Ferdén, bevégzetlen s idétlenül Küldvén ezen élő világba, félig Se készen, és oly sántán, félszegül, hogy Az eb megugat, ha elbiczegni lát; – Mert én a béke lanyha, lágy korában Nem lophatom kedvtelve az időt, Hacsak enárnyam’ lesve a napon, Nem kémlelem saját rútságomat: S ezért, mivel mulatni nem tudok, mint Szerelmes e sok szép szavú napokban, Elvégezém, hogy gazember leszek,

7 őszülés és hajhullás 1

8 őszülés és hajhullás 2

9 Platón szakálla Minden „X nem létezik” alakú kijelentés önellentmondás. Ahhoz, hogy a mondat értelmes legyen, az kell, hogy „X” jelentsen valamit. Annak, amit „X” jelent, léteznie kell, ti. ha nem létezne, nem valami volna, hanem semmi. Tehát X létezik. Így a kijelentés önellentmondás.

10 őszülés és hajhullás 3

11 gyűlöletbeszéd

12 Data Claim (kezdeti) Rebuttal Warrant Qualifier Backing Claim (végső)
Petersen svéd. Claim (kezdeti) Petersen katolikus. Toulmin folyamat Rebuttal Azért nem minden svéd. Warrant A svédek katolikusok. Qualifier Szinte biztos. Backing A népszámlálási adatok szerint a svédek 98%-a katolikus. Claim (végső) Szinte biztos, hogy Petersen katolikus.

13 Data Qualifier Claim Warrant Rebuttal Backing
Toulmin produktum Data Harry Bermudán született. tehát Qualifier Feltehetően Claim Harry brit állampolgár. mivel kivéve, ha Warrant A bermudai születésűek brit állampolgárok. Rebuttal A szülei nem britek, vagy felvette az amerikai állampolgárságot. tudniillik Backing A vonatkozó jogszabály kimondja…

14 devizahitelesek 1

15 devizahitelesek 2

16 érvelési szerkezetek (1) A szobatársam elköltözik. Ezért (2) nekem is el kell költöznöm, mert (3) egyedül nem tudom fizetni a lakbért. (1) Az antihisztamint tartalmazó szerek tompítják a reflexeket, és lassítják a szellemi funkciókat. Ennélfogva (2) az, aki ilyen szert szed, nem vezethet autót, és nem dolgozhat veszélyes munkahelyen, mivel (3) veszélyezteti saját és a többi ember biztonságát. (1) Az ipari termelésben foglalkoztatottak száma csökkeni fog. Egyrészt (2) csökkenni fog a kereslet az ipari termékek iránt, mert (3) magasak a kamatok, (4) a születési ráta pedig alacsony. Másrészt, (5) nő a behozatal, (6) és a termelés is egyre automatizáltabb. (1) A bergengóciai posta nem áll a helyzet magaslatán. (2) A küldemények gyakran elvesznek, (3) rendszeresen késnek, és (3) sokszor sérülten érkeznek meg. (1) A bergengóciai posta igazán jó. (2) A küldemények nem szoktak elveszni, (3) hamar megjönnek, és (3) nem sérülnek meg.

17 többszörös vagy koordinált?

18 érvrekonstrukciós feladatok
Melyik a rosszabb, a vakság vagy a süketség? Az emberek többsége azt mondaná, hogy a vakság, mert fél a fizikai környezet tárgyaival való ütközéstől. De élete vége felé Helen Keller azt mondta, hogy a süketség. A vakság környezeti fogyatékosság. Elsődleges hatása, hogy elválasztja az embert környezetétől. A süketség kommunikációs hátrány, mely a siket embert a többi embertől választja el. A halálos ítéletek kiszabásakor megmutatkozó esetlegességet és alaptalan megkülönböztetést – csakúgy mint a parkolási bírságok esetében – meg kell szüntetni, mert mélyen sérti az egyenlő bánásmód iránti igényünket, és, mindenekfelett, mert lehetővé teszi, hogy egyes elkövetők elkerüljék a megérdemelt büntetést.

19 Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.
Grice maximái MENNYISÉG Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív (a társalgás pillanatnyi céljai szempontjából). Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.  MINŐSÉG Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő bizonyítékod. VISZONY Légy releváns. MODOR Kerüld a kifejezés homályosságát. Kerüld a kétértelműséget. Légy tömör (kerüld a szükségtelen bőbeszédűséget). Légy rendezett. 

20 Eger a Tisza és a Maros összefolyásánál fekszik.
a jóindulat elve Eger a Tisza és a Maros összefolyásánál fekszik. Eger várát védte Dobó István a törökkel szemben. Egerben van az ország egyik legnagyobb egyeteme. Egert szinte elpusztította az 1879-es árvíz. Best of Reverend Spooner "Is the bean dizzy?" (Is the Dean busy?) „3The Lord is a shoving leopard” (The Lord is a loving shepard”) "Go and shake a tower" (Go and take a shower) "Such Bulgarians should be vanished". (Such vulgarians should be banished) "He was killed by a blushing crow” (He was killed by a crushing blow) Az értelmezés során abból kell kiindulnunk, hogy a másik alapvetően racionális. Az értelmezés során maximalizálni kell az egyetértést.

21 Asszertívum: tényállást ábrázol
beszédaktusok Asszertívum: tényállást ábrázol pl. állít, feltételez, leír, mond, jósol Deklaratívum: létrehoz valamilyen tényállást pl. elkeresztel, elítél (bíró), megbuktat, elbocsát Direktívum: a beszélő megkísérli a hallgatót valamilyen cselekedetre rábírni pl. utasít, parancsol, felhív valamire Expresszívum: a hallgató kifejezi mentális állapotát pl. gratulál, részvétet nyilvánít, dicsér, mentegetődzik Komisszívum: a beszélő elkötelezi magát valamilyen cselekedet mellett pl. ígér, fenyeget, esküszik, fogad

22 (tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről.
beszédaktusok (tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről. A Névtelen Kommunikátorokat NK-val rövidítem. Tudsz adni egy ezrest? (őrmester) Kovács közlegény, kimossa a latrinát. (tanár) Vége az órának. (diák) Vége az órának. A jó édesanyádat! Hagyd már ott azt az idiótát! Elvihetlek? (kártya) Passzolok. Megeheted a maradékot. Demokrácián ezentúl ne egyszerűen a többségi elv érvényesülését értsük, hanem az emberi jogok tiszteletét is.

23 beszédaktusok és a vita szakaszaiban
asszertívum kommisszívum direktívum dekl. konf álláspont előterjesztése álláspont elfogadása/ elutasítása + nyitó felhívás elfogadása a vita melletti elköteleződés felhívás az álláspont védelmére arg. érv előterjesztése érv elfogadása / elutasítása érvelés követelés záró álláspont fenntart/ visszavon, eredmények álláspont elfogadása/ visszautasítás

24 Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt?
prédikátor 1 Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt? Prédikátor: Lénynek? Definiálnia kell, hogy E: Hisz abban, hogy az ördög, rendben, létezik? P: Igen. E: És úgy gondolja, hogy …okos? Tud olvasni, és így tovább? P: Természetesen. E: Rendben, akkor honnan tudhatnám, hogy nem maga az ördög? P: Hogy én? Hogy maga honnan tudja? E: Úgy értem, Ha szembe megy a vallásommal, honnan tudjam, hogy nem maga az ördög? Úgy értem, nincs jogcíme. P: Meg tudja különböztetni Isten szavát az ördögétől, mert, tudja, ismernie kell a Bibliát. E: Ismerem a Bibliát. P: Ha nem ismeri az Bibliát, nem tudja. E: Én ismerem a Bibliát, de maga nem úgy értelmezi, ahogy én!

25 prédikátor 2 P: Ha nem ismeri … ha nem ismeri … ha nem ismeri a Bibliát, akkor lehetetlen megkülönböztetnie. És akkor összezavarodik. Még egy olyan perverznek is hinni fog, mint Sigmund Freud. Vagy valamilyen filozófusnak fog hinni, mint Jean-Paul Sartre. Vagy egy hamis prófétának fog hinni, mint Mahatma Gandhi, aki ráveszi az ohmmm-olásra vagy más nevetséges dolgokra. Ezért kell ismerni a Bibliát. És épp ezért követ el az ördög mindent azért, hogy távol tartsa ezt a generációt a Bibliától. Még az Egyesült Államok legfelső bíróságát is a Biblia ellen fordította, és arra késztette, hogy úgy korlátozzák, hogy a Bibliát majdhogynem kitiltották az állami iskolákból. Mert a Biblia leleplezi, hogy abból, amit a tantermekben tanulnak, milyen sok az ördögtől származó hazugság. Ha nem hisz Isten írott Igéjének, tévedni fog. E: De én ismerem az Igét. Csakhogy számomra nem azt jelenti, mint magának. Honnan tudhatnám, hogy nem csap be? P: Rendben, konkrétabbnak kell lennie. Mi olyasmit mondtam, ami ellentmond Isten írott Igéjének?

26 P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami
E: Mindenkit elítél. Azt mondja, mindenki a pokolra jut. De maga ezt nem tudhatja. P: Nem mondtam, hogy mindenki a pokolra jut. Épp az imént mondtam elég világosan, hogy akik felemelték a kezüket, és hitet tettek Jézus mellett, ha őszinték voltak, örök életük lesz. A menybe mennek. E: De akik, ő… rock and rollt hallgatnak, füvet szívnak, vagy paráználkodnak - ezeket mondta előbb -, azok pokolra jutnak. De mindenki ezt csinálja, tehát eddig mindenki pokolra jut. P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami E: Maga lesz az egyetlen, ott fent… P: … ami pokolra juttatja az embert. Ha nem hisz Jézusban. E: Ez az egy, amit nem szabad csinálni? És minden mást szabad? P: A legtöbben itt biztosan füvet szívnak, isznak és paráználkodnak. Persze tudom, hogy az egyetlen dolog, amiért itt sokan még szüzek nem az, hogy nem akarják. Akarják. Csak nem kapják meg. Ha vétkezni akarsz, nem vétkezhetsz eleget, bűnös. E: Hisz az állam és az egyház szétválasztásában? P: Mi? prédikátor 3

27 mitől jó egy következtetés
A strucc madár. A denevér madár. A strucc nem tud repülni. Minden madár tud repülni. Nem minden madár tud repülni. A denevér tud repülni. A madaraknak van szárnyuk. A repülőgép is tud repülni. A repülőgépnek is van szárnya.

28 Mit gondoljunk a premisszákról, ha
deduktív vs. induktív 1. Mit gondoljunk a premisszákról, ha másnap nincs vihar? 50 év múlva mégis nőnek? És mit gondoljunk a konklúzióról, ha felvesszük premisszának, hogy erre még soha nem volt vihar? a biológusok új, hidegtűrő pálma-féléket állítottak elő? Ha vörös az ég alja, nagy vihar lesz holnap. Vörös az ég alja. Nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák a Hortobágyon. Ezután sem fognak.

29 A tiszta víz nem éghető. A Duna éghető. A Duna vize nem tiszta.
deduktív vs. induktív 2. Hasogat a fejem, tehát rossz idő lesz. Meg hát a meteorológia is ezt mondta. A tiszta víz nem éghető. A Duna éghető. A Duna vize nem tiszta. A gyilkos 42-es cipőt viselt. Te is 42-es cipőt viselsz. Te vagy a gyilkos. Azt mondod, szereted a fagyit. Akkor a jégkrémet is imádni fogod. Ha halálos beteg lennél, s csak Brad Pitt csókja gyógyíthatna meg, azt jelenti-e ez, hogy kötelessége megcsókolni? Persze, hogy nem! Ezért az élethez való jog nem jelent jogot mindarra, ami az élet megőrzéséhez szükséges. A folyadék színtelen és szagtalan volt, de Géza berúgott tőle. Vodka volt.

30 Melyik konklúzió mellett érvelne inkább induktívan?
deduktív vs. induktív 3. Melyik konklúzió mellett érvelne inkább induktívan? Az első zh eredménye alapján tudható, hogy fog neked menni a kurzus. A végső osztályzat eredménye 50%-ban múlik a vizsgán. A késve leadott dolgozatok nem lesznek elfogadva. Margitay könyve lesz a kötelező irodalom. Melyik konklúzió mellett érvelne inkább deduktívan? Mo. népességének fogyása lassul. A magyarok szeretik a napsütést. Mo. lakosai Európában laknak. Mo.-n kevesebb autót regisztrálnak, mint Szlovákiában.

31 nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák
deduktív vs. induktív 4. Ha vörös az ég alja, nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák Vörös az ég alja. a Hortobágyon. Nagy vihar lesz holnap. Ezután sem fognak. Ha meghalsz, eltemetnek. Meghalsz. Eddig nem haltál meg. Eltemetnek. Ezután sem fogsz. Ha miffen, muffog. Miffen. Eddig nem miffent. Muffog. Ezután sem fog. Ha p, akkor q. p q

32 modus ponens behelyettesítései
Ha p, akkor q. p q modus ponens behelyettesítései Ha a strucc madár, akkor tojásokat rak. A strucc madár. A strucc tojásokat rak. Ha a denevér madár, akkor repül. A denevér madár. A denevér repül. Ha a denevér madár, akkor a denevér madár. A denevér madár. Ha Lajos beleszeret Lujzába, akkor: megkéri a kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik. Lajos beleszeret Lujzába. Lajos megkéri Lujza kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik. igaz premisszák és hamis konklúzió? Nincs!

33 lehetséges kombinációk
1. premissza 2. premissza konklúzió igaz + hamis Nincs!

34 Nem igaz, hogy Lajos nem lüke. Lajos lüke.
negáció Nem igaz, hogy Lajos nem lüke. Lajos lüke. Nem igaz, hogy nem igaz, hogy Bea bájos. Bea bájos. Hamis, hogy Viktor nem vicces. Viktor vicces.   p p p p I H p p p I H konklúzió premissza

35 Hazament, és lefeküdt aludni.
Bea bájos. Lajos lüke. Bea bájos és Lajos lüke. p q p & q konjunkció p q p & q I H Nincs! p q p & q I H és, de, míg, noha, bár, habár, nemcsak … hanem is, jóllehet, pedig, ugyanakkor, mégis, stb.. Hazament, és lefeküdt aludni.

36 p q p v q Nincs! Nincs! Nincs!
Olvasok vagy tévézek. Nem olvasok. Tévézek. Nem tévézek. Olvasok. p v q  p q  q p vagy 1. p q p v q I H Olvasok. Nem tévézek. Olvasok vagy tévézek. Tévézek. Nem olvasok. p  q p v q q p Nincs! Nincs! Nincs!

37 p q p v q I ? H Olvasok vagy tévézek. vs. Iszol vagy vezetsz. p q
Pénzt vagy életet!

38 Ha levágják a fejem, meghalok. Levágják a fejem. Meghalok.
Ha nem halok meg, nem vágják le a fejem. Levágják a fejem. – feltevés Meghalok. – bizonyítható. 3 méter magas vagyok. – feltevés Nem vagyok 3 méter. – bizonyítható Nem vagyok 3 méter. kondicionális p q p  q I H Ha Nobel-díjat kapok, olimpiai bajnok is leszek. Ha BME Budapesten van, akkor Berlin No. fővárosa. A materiális kondicionálissal () igazak, a magyar „ha- akkor”-ral kétesek.

39 bikondicionális Lajos akkor és csak akkor teljesíti a kurzust, ha legalább elégségest ér el az összes zárthelyin és valamint megszerzi a zárthelyikért beszámításra kerülő pontszámom 40%-át. p q p  q I H

40 Formalizáld a következtetést.
igazságtáblázatok Formalizáld a következtetést. Vedd fel az elemezhetetlen kijelentések lehetséges igazságértékeit. Számítsd ki az összetett kijelentések igazságértékeit az összes esetre. Húzd ki azokat a sorokat, amelyekben valamelyik premissza hamis. A következtetés akkor érvényes, ha a konklúzió minden megmaradó sorban igaz. Akár esik a kamatráta, akár emelkedik, a munkanélküliség növekedni fog. A munkanélküliség növekedni fog. Akár esik a kamatráta, akár nem, a munkanélküliség növekedni fog. A munkanélküliség növekedni fog.

41 A szükséges feltétele B-nek. A elégséges feltétele B-nek.
gyakorlás 1. A szükséges feltétele B-nek. A elégséges feltétele B-nek. A szükséges és elégséges feltétele B-nek. Csak akkor kapsz jelest, ha szorgalmasan készülsz. Nem készülsz szorgalmasan. Nem fogsz jelest kapni. Időben ott leszek, kivéve ha valami közbejön. Elkéstem. Valami közbejött. Ha okos vagyok, akkor, ha szép vagyok, akkor okos vagyok.

42 Nem igaz, hogy esik az eső vagy sáros az utca.
gyakorlás 2. Nem igaz, hogy esik az eső vagy sáros az utca. Nem esik az eső, és nem sáros az utca. Géza szeret. Ha Géza szeret, virágot hoz neked. Géza nem hoz virágot neked. Géza szeret, és ha szeret, virágot hoz neked, de nem hoz virágot neked. A híd túlterheltség vagy szerkezeti hiba miatt szakadt le. A túlterheltség ténye megállapítást nyert. Ezért a szakhatóságnak fölösleges vizsgálnia az építők felelősségét.

43 Nem mondhatni, hogy nem iszik, ha nem vezet.
gyakorlás 3. Nem mondhatni, hogy nem iszik, ha nem vezet. Ha ismerem a szabályt, és tudom hogyan kell alkalmazni, helyes eredményt kapok, feltéve hogy nem számolom el magam. Ami a kerti bulit illeti, ha eső lesz, nem lesz, ha nem lesz, lesz. Vagy Marit és Nórát szeretem, vagy Orsit is Marit és Nórát is szeretem, vagy egyiküket sem. Ha Marit és Nórát szeretem, akkor Orsit is. Szeretem Orsit. Ha a szép fogalma empirikus fogalmakkal meghatározható, akkor az esztétikai kijelentések tudományosan igazolhatók, és az esztétika racionális alapokon nyugszik. Az esztétikai kijelentések nem igazolhatók tudományosan Tehát az esztétika nem nyugszik racionális alapokon.

44 individuumnevek és predikátumok
Individuumnevek: Szókratész, Platón mestere, a miniszterelnök, kedvenc zeném, az ország legnagyobb bankja, a II. Világháború Predikátumok: filozófus, miniszterelnök, fut, szép, szereti, magasabb mint, között van Mondatképzés: individuumnév + predikátum kategorikus állítások: (nem) minden némely magas zongora lány fut szép miniszter …. állítás típusa

45 kategorikus állítások
Minden F G. Minden beteg ember jogosult a gyógykezelésre. Az összes kutya tud ugatni. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ami repül, az le is esik. kategorikus állítások A Van olyan F, amely G. Némely hazugság nagyon hihető. Néhány gyógyszer kiütést okoz. Vannak repülő halak. Legalább egy beteg már felépült. I Egyetlen F sem G. Egyetlen politikus sem éretlen gyermek. Nincs bicikliző hal. Senki nem látta, aki ott volt. E O Van olyan F, amely nem G. Van olyan, politikus, aki nem hazafi. Néhány kutya nem harap. Pár feladat nem nehéz.

46 F G F G F G F G F G 1: F de nem G 2: F és G 3: G de nem F 1 2 3
Venn-diagramok F G 1: F de nem G 2: F és G 3: G de nem F 1 2 3 satírozás = az adott rész üres, nincs olyan dolog vonal = az adott rész nem üres, van olyan dolog A: Minden F G E: Nincs olyan F, amely G F G F G I: Van olyan F, amely G O: Van olyan F, amely nem G F G F G

47 Egyetlen F sem G. = Egyetlen G sem F. ?
ekvivalenciák Minden F G. = Minden G F. ? Némely F G. = Némely G F. ? Egyetlen F sem G. = Egyetlen G sem F. ? Némely F nem G. = Némely G nem F. ? Minden F G = Egyetlen F sem nem-G. Minden új TV színes = Egyetlen új TV sem fekete-fehér. A szélhámosok becstelenek. = Nincs olyan szélhámos, aki becsületes. Nem minden F G = Van olyan F, amelyik nem-G. Nem az összes elítélt bűnös. = Néhány elítélt ártatlan. Nem minden madár énekel = Van olyan madár, amelyik nem énekel. Egyetlen hal sem hazudik. ǂ Minden hal igazat mond.

48 típus és diagram gyakorlás
A vas vezeti az áramot. Júliának van egy veronai pasija. Neved ki diccsel ejtené, nem él oly velszi bárd. Aki merész, csak az él, a gyávát tengeti a hívság.

49 következtetések ellenőrzése
Átlátható formára hozzuk a következtetést. Ha kell, felhasználjuk az ekvivalenciákat. Megrajzoljuk a premisszák Venn-diagramját. A következtetés érvényes: ha az így kapott diagramon már szerepel a konklúzió Venn-diagramja. következtetések ellenőrzése G F H vagy mint fenn Megpróbáljuk felrajzolni a konklúzió tagadásának Venn-diagramját. A következtetés érvényes, ha nem megy. (Ugyanott lenne vonal és satír.)

50 F B S F B S Minden barátom szereti a filozófiát
Némely fafejű nem szereti a filozófiát. Némely fafejű nem barátom. Venn-gyakorlás 1. 1. módszer: a premisszák diagramja tartalmazza-e a konklúzióét? B F S 2. módszer: rávihető-e a konklúzió tagadásának diagramja a premisszákéra? a konklúzió tagadása: Minden fafejű a barátom. B F S

51 Van olyan ember, ki könnyen berúg.
Venn-gyakorlás 2. Van olyan ember, ki könnyen berúg. Van olyan ember, kinek megárt egy féldeci rum. Akinek megárt egy féldeci rum, az könnyen berúg. Egyetlen politikus sem tisztességes. Minden hazafi tisztességes. Egyetlen hazafi sem politikus. Népszabadság, 2005, szept. 20. Illés Zoltán, a Fidesz képviselője bocsánatkérésre szólította föl a miniszterelnököt, mert szerinte pontatlanul idézte a Budapest Televízióban elhangzott szavait. Illés azt állítja: ő Kóka Jánosra reagált, aki szerint csak a magántulajdonos lehet jó gazda. Ehhez képest a dorogi veszélyeshulladék-égető által okozott szennyezés bizonyítja, hogy "igenis létezik olyan magántulajdonos, aki egyáltalán nem jó gazda". (MTI)

52 Minden hétfejű sárkány prímszámú fejű. igaz vagy hamis?
egzisztenciális súly Minden hétfejű sárkány prímszámú fejű. igaz vagy hamis? 1. lehetőség: igaz, mert nincs rá ellenpélda 2. lehetőség: hamis, mert nincs rá példa 3. lehetőség letiltjuk az üres predikátumokat, és nem válaszoljuk meg a kérdést. Arisztotelész a 3. lehetőséget választotta, a modern logika az 1. lehetőséget. Mi most arisztoteliánusok leszünk, azaz: ha felrajzolunk egy kört, azzal automatikusan feltételezzük, hogy nem üres.

53 logikai négyszög

54 induktív következtetések
1. Látták az áldozatokról készült fényképeket, s hallották az orvosszakértő véleményét arról, hogy milyen kínokat álltak ki haláluk előtt. Ezért maguknak, mint esküdteknek, ki kell mondaniuk, hogy a vádlott bűnös. 2. Mítosz, hogy a dohányzás káros az egészségre. A családomban mindenki dohányzik, és nem is lehetnének egészségesebbek. 3. A falusi fiatalok a városiaknál rendszeresen rosszabb eredményeket érnek el a PISA teszten. Tehát butábbak a városiaknál. 1. Relevánsak-e a premisszák a konklúzióhoz? 2. Elégségesek-e a premisszák? 3. Levonhatunk-e jobb konklúziót?

55 induktív általánosítás
Az 1936-os amerikai elnökválasztás előtt a Literary Digest kétmillió válasz alapján Langdon 57:43 arányú győzelmét jósolta. Roosevelt nyert 61%-kal!? – Mitt Romney fogja nyerni az elnökválasztást. Egy teljes hüvelykkel magasabb Barack Obamánál. – Dehogyis! Obama balkezes, és több a testvére is. A közbeszerzéseknél a korrupció az elmúlt négy évben 11%-kal csökkent. A TopGlanz™-tól haja 20%-kal dúsabbnak hat. induktív általánosítás Óvakodj a nem megfelelő mintától (anekdotikus adat, nem reprezentatív minta, elhamarkodott általánosítás) az értelmezhetetlen adatoktól

56 eszközök és célok különös illeszkedése tervezőjük van tervezője van
analogikus érv 1. emberi alkotások világ eszközök és célok különös illeszkedése tervezőjük van tervezője van X dolog y dolog premissza: x A premissza: y A premissza: x B konklúzió: y B Értékelési szempontok: Mennyire hasonlít x és y? Mennyire releváns A tulajdonság B-hez? Vannak-e releváns különbségek x és y között? A csillagok színképének vöröseltolódása olyan, mint amikor a távolodó mozdony füttye mélyül.

57 analogikus érv 2. Egyesek azt mondják, hogy a nukleáris elrettentés politikáját annak sikere igazolja: az atomhatalmak nem keveredtek konfliktusba. Ugyanilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy a házamat azért nem érte villámcsapás, mert egy piros keretben áthúzott villámot rajzoltam a tetejére. A Dél azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben republikánust választanak elnöknek, felmondja az Uniót, s akkor majd minket terhel az Unió elpusztításának hatalmas bűne. Pompás. Egy rabló fegyvert tart a fejemhez: "Ide a pénzt, vagy megöllek, s akkor te leszel a gyilkos." A pénz az enyém, és jogom van megtartani, ugyanúgy mint a szavazatom, amelyet a Dél követel. És semmilyen különbség nincs a pénzem megszerzésére szolgáló halálos fenyegetés, és a szavazatom megszerzéséré irányuló, az Unió felmondásával való fenyegetés között. (Abraham Lincoln)

58 oksági érv1.

59 1847: a klórvizes kézmosás kezdete Bécsben
oksági érv 2. 1823: kórbonctan kezdete Bécsben

60 A mindig együtt jár x-szel Minél erősebb A, annál erősebb x
oksági érv 3. Különbség 1. (A, B,C) + 2. (B, C) A Direkt egyezés 1. (A, B,C) + 2. (A, C, D) + 3. (A, D, E) + A Inverz egyezés 1. (A, B,C) - 2. (A, C, D) + 3. (A, D, E) - nem A Együttváltozás A mindig együtt jár x-szel Minél erősebb A, annál erősebb x x-ért A a felelős Maradék (A, B,C) mindig együtt jár (x, y, z)- vel x-ért A, y-ért B a felelős C-ért z a felelős

61 2. oksági viszonyok téves feltérképezése a. ok és okozat felcserélése
hibás oksági érvek post hoc hibák 1. véletlen korreláció 2. oksági viszonyok téves feltérképezése a. ok és okozat felcserélése b. közös ok c. kölcsönhatás d. közbülső ok e. tényezők téves azonosítása dominóhatás avagy csúszós lejtő

62 abdukció 1. A páviánok gyűjtögető életmódját vizsgáló kutatók egy ízben tanúi voltak, hogy egy felnőtt pávián, Mel, éppen egy tápláló gumót próbált kiásni a földből. Egy fiatal pávián, Paul, megközelítette, és körülnézett. Más pávián nem volt a közelben. Ekkor rikoltott egyet, mire az anyja rohanva érkezett, s elkergette a meglepett Melt. Paul ezek után megkaparintotta a gumót. Miért kiáltott Paul? 1. Ez félrevezetés volt, hogy megtévessze anyját, aki így azt hitte, hogy Mel megtámadta Pault; anyja megérkezése pedig lehetővé tette, hogy lenyúlja a gumót. 2. Csak megismételte azt a viselkedést, amely a múltban mindig táplálékhoz juttatta. Ezzel beindította a rikoltás – mama jön – enni kapok eseménysorozatot.

63 1. Szellemük uralkodik testük felett.
abdukció 2. Vannak emberek, akik át tudnak sétálni az izzó parázson, anélkül, hogy megégetnék a lábukat. Hogy lehetséges ez? 1. Szellemük uralkodik testük felett. 2. Természetfeletti képességeik vannak. 3. A fa parazsa (hasonlóan a lávakőhöz és szemben a sütővel) rossz hővezető, így bárki átsétálhat rajta. A magyarázatok értékelésének szempontjai: 1. Minden tényről számot ad-e? 2. Nem vezet-e újabb megválaszolatlan kérdésekhez? 3. Nem mond-e ellent az ismert tényeknek? 4. Ellenőrizhető-e további vizsgálatokkal?

64 zene és szex Egy tanulmány szerint azok a tinédzserek, akiknek MP3-asa tele van szexuális tartalmú szövegekkel, korábban kezdik a szexuális életet, mint azok, akik másféle dalokat kedvelnek. Akik sok ilyen zenét hallgatnak, majdnem kétszer akkorra valószínűséggel válnak szexuálisan aktívvá két éven belül, mint azok, akik kevés, vagy semmilyen ilyen zenét nem hallgatnak. A rendszeres hallgatóknál az arány 51%, míg a szexuálisan degradáló zenét nem vagy csak ritkán hallgatóknál az arány csak 29%. Az olyan dalok, melyek a férfiakat „szexmániás csődörökként”, a nőket pedig szexuális tárgyakként ábrázolják, valamint expliciten utalnak a szexuális aktusra, ezek szerint sokkal nagyobb valószínűséggel eredményezik a korai szexuális viselkedést, mint azok, amelyekben a szexuális utalások nem ennyire közvetlenek, s amelyek szerint a kapcsolatok elkötelezettséggel járnak.

65 Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan mondja?
retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan mondja? quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando

66 igazságosság / igazságtalanság
klasszikus típusok szónoklat fajtája idő cél sajátos téma (toposz) törvényszéki múlt vádolni vagy védeni igazságosság / igazságtalanság deliberatív jövő rábeszélni vagy lebeszélni jó/ méltatlan előnyös/ előnytelen ceremoniális jelen dicsérni vagy elítélni erény /bűn

67 A meggyőzés eszközei éthosz erény gyakorlati bölcsesség jóakarat
páthosz ? logosz toposzok és érvelési sémák

68 Éthosz erény osztozás a hallgatóság felfogásában
tanúbizonyság karakterről gyengeségek felmutatása gyakorlati bölcsesség releváns tapasztalat flexibilitás középutasság jóakarat személyes érdek hiánya dekórum

69 Páthosz felkeltés sztori, a közönség személyes tapasztalata
egyszerű szavak fokozatosság a szónokot spontán elfogó érzelem csillapítás eltávolítás túlzott azonosulás

70 (Újság) A tájékozottság magabiztossá tesz. A vezető sör.
emotional appeals (Bank) Dönts okosan! (Újság) A tájékozottság magabiztossá tesz. A vezető sör. (Mp3-lejátszó) A tiéd mekkora?  Renault - Autókat alkotunk. (Mobiltelefon) A te hangod. (Betét) A tested nyelvén beszél. (Intim törlőkendő) Természetes intim védelem. (Sör) Egyszer élsz.  (Autó) Szabadság. Szeretem.  Érvelési és elemzési módszerek – Csak sikeres férfiaknak! Érvelési és elemzési módszerek – A nőnek, aki tudja, hogy különleges.

71 Patton 1. Három okból vannak most itt. Először is, hogy megvédelmezzék az otthonukat és a szeretteiket. Másodszor, a saját önbecsülésük érdekében, mert maguk sem akarnának sehol másutt lenni. Harmadszor pedig azért, mert igazi férfiak, és az igazi férfi szereti a harcot. Az igazi hősök nem olyanok, mint a mesében, mert nem egyedül harcolnak: mindenkinek fontos szerepe van. Senki, sohase csüggedjen! Senki se gondolja, hogy saját szerepe nem fontos! Mindenkinek van valami dolga, amit föltétlenül meg kell tennie. Mindenki fontos szem ebben a hatalmas láncban. Ugyan mi lenne, ha bármelyik teherautó sofőrjének elege lenne az aknák süvítéséből a feje fölött, hirtelen elsápadna és beugrana az árokba azzal a felkiáltással, hogy „nem fogok hiányozni, hiszen csak egy vagyok az ezer közül!” És mi lenne, ha mindenki pontosan így gondolkozna? Akkor hol a büdös francban lennénk mi most? Mi lenne a hazánkkal, a szeretteinkkel, az otthonainkkal, mi lenne az egész világgal?

72 Patton 2. Történik valami fontos, amit elmondhatnak majd, ha élve hazajutottak ebből a háborúból. Már előre örülhetnek neki, hogy majd húsz év múlva, amikor a kandallónál ülnek a kis unokájukkal a térdükön, és az megkérdi magukat, mit csináltak a második világháborúban, nem kell zavartan köhécselniük, átültetni a kis lurkót a másik térdükre, és azt mondaniuk: „Hát, a te nagyapád éppen trágyát lapátolt Lousianában”, hanem önérzetesen a szemébe nézhetnek, és azt mondhatják majd neki: „Fiacskám, a te nagyapád a dicső Harmadik Hadseregben harcolt Georgie Patton, a minden hájjal megkent kurafi parancsnoksága alatt.

73 apellációs fallációk Egymilliárd ember iszik Coca-Colát. Ennyi ember nem tévedhet. (ad populum) Na jó kislányom, elmehetsz a bulira. Majd leitatnak és megerőszakolnak. De ha akarsz, elmehetsz. (ad baculum) Tanár úr, én nagyon jól tudom, hogy a dolgozatom nem valami jól sikerült. De ha nem megyek át, nem lesz meg az előírt kreditszámom, és akkor csak költségtérítésesként folytathatnám az egyetemet, amire nincs lehetőségem. Ezért ezen a jegyen múlik, hogy itt maradhatok-e az egyetemen. (ad misericordiam) Mindig is az autonómia volt az egyetemi képzés színvonalának a záloga. Az új felsőoktatási törvény ezt szünteti meg. (hagyományra apellálás) Ideje, hogy az egyetemek vezetésében is érvényesüljenek az új, korszerű igazgatási módszerek. A készülő felsőoktatási törvény erre teremt lehetőséget. (újdonságra apellálás)

74 Te hiszel ennek? Ez egy náci. (gyalázkodó ad hominem)
Hát persze, hogy támogatja a mostani adószabályokat. Egy valag pénzt keres, és három gyereke van. Az 300 ezret jelent neki havonta. (elfogultságon alapuló [circumstantial] ad hominem) Éppen ő ágál az iskolai szegregáció ellen? Ő, aki a gyerekeit a körzeti iskola helyett alapítványi iskolába járatja. (tu quoque [= te is] ad hominem)

75 toposz, közhely, érvelési séma
elfogadott nézet ––– elfogadtatandó nézet Módszer meggyőző érv szerkesztésére vedd az elfogadtatandó nézetet keress releváns toposzt keress elfogadott nézetet, amely beilleszthető a toposzba

76 elfogadtatandó: nem szabad X-re szavazni
toposz 2. elfogadtatandó: nem szabad X-re szavazni toposz típus: szakmai alkalmatlanság altípus: előéletből fakadó alkalmatlanság elfogadott: X T tevékenységet végezte T tevékenység V velejárója nem illik a politikusi tevékenységhez állítsd: X csak V-ben jó (vagy még abban sem) típus: erkölcsi alkalmatlanság altípus: rosszakarat elfogadott: X I intézkedést hozta/ pártolta I károsnak bizonyult állítsd: X tudatosan ártott

77 toposz: az ellentét tagadása (a kontrárius kontradiktórikusa)
absztrakt toposzok Arisztotelész toposz: az ellentét tagadása (a kontrárius kontradiktórikusa) Barátaiddal cselekedj jót. (elfogadott) Ellenségeiddel cselekedj jót. (ellentét) Ellenségeiddel ne cselekedj jót. (elfogadtatandó = ellentét tagadása Perelman és Olbrecths-Tyteca érvelési sémái

78 deák 1. A szerencsétlen Babics József Petesházán szegény sorsban született. Szülőinek nem vala módjuk, hogy őtet iskolába küldjék; helyben pedig sem templom, sem isteni szolgálat, sem pap vagy mester nincs, ki a gyermeket a keresztény hitvallásnak és az erkölcsiségnek elsőbb ágazataira oktatta volna. Ily elhagyattatás mellett szilajon fölnevelkedve, ifjúságának serdülő korában, midőn még minden jó és rossz behatásnak tárva van a szív és elme; midőn az érett megfontolást még a legjobbnál is oly gyakran elnémítják az indulatok: hogy kenyerét keresse, Becsehelyen, mint gulyás-bojtár szolgálatba állott. És éppen ez vala szerencsétlenségeinek legelső kútfeje; mert Becsehely a közvélekedés szerint is mindenkor kiirthatatlan fészke és tanyája volt a magokat rejtegető csavargóknak. 

79 deák 2. Ezen vétkek barlangjában tehát Babics Józsefnek meg nem romlani majdnem lehetetlen volt. A példa és a társaság oly hatalmas eszközei jónak és rossznak; hogy még a míveltebb ember sem tagadhatja meg ezek hatalmát; s a legerősebb lelkű is beszívja vétkes szokásait azoknak, kikkel ifjuságától fogva kirekesztőleg társalkodott; […] Ezek szerint nem bocsánandó-e, hogy Babics József, kinek szívében az isteni és polgári törvények, a jónak és igaznak magvai nevelés által nem igen mélyen valának beplántálva, jó nem maradott egy oly társaságban, hol csak a véteknek örömei ismertettek, hol a jámbor élet kigúnyoltatott, az erkölcsös ember üldöztetett, és csupán a hasonlóul elvetemedett vétkes volt többi társainak barátságára érdemes?

80 deák 3. A halálos büntétésnek czélja nem bosszúállás, mert a bosszúállás kegyetlen indulat, ilyen indulatot pedig az igazság kiszolgáltatásának ismerni nem szabad. De elégtetelt sem szerez a halálos büntetés; mert a meggyilkolt polgárok életét semmi büntetés, semmi kegyetlenség vissza nem adja többé a köztársaságnak. Ha azonban a kemény törvény szoros rendelését irgalom és könyörületesség mérsékeli; ha az itélet nem csak törvényen, hanem felebaráti szereteten is alapul: megtartatik egy polgár, kinek élete a köztársaságnak még talán hasznára válhat. Csak olyan gonoszokat kell tehát halálos büntetésekkel kiirtani, kiknek megmaradása több kárt okozna a közjónak, mint a mit az egy polgárnak eloltott életében veszthet; de a hol a bűnös megtérni készül, a hol alapos reménység lehet jobbulásához, ott szebb és felségesebb, a közjóra hasznosabb, s talán ezért igazságosabb is az életet megtartó kegyelem, mint a halálos törvénynek pontos teljesítése.

81 Ily tekintetet érdemel a szerencsétlen Babics József is
Ily tekintetet érdemel a szerencsétlen Babics József is. Megvallotta ő legterhesebb vétkeit önkényt és erőltetés nélkül, melyeket tökéletesen kinyomozni nem is lehetett volna; felfödözte minden bűntársait, s ez által módot nyujtott arra, hogy a büntető igazságnak hatalmas keze azokat is elérte, s további gonoszságaikat meggátolt. Kezességül szolgálhat ezen őszinte vallomása, hogy törődött szívvel bánja vétkeit, és ha a halálos büntetéstől megmenekedve, ideig tartó bármely kemény büntetését kiállhatná, ezen fenyíték által istenével, embertársaival megengesztelődve, tiszta kebellel léphetne ismét a világba; nyiltan és félelem nélkül keresné munkája által kenyerét […] a nyomorúság és életkorának haladása heves indulatjait lecsillapítanák; s így lenne idővel belőle hasznos és szorgalmatos polgár, ki veszedelem idején még hazájának védelmére is fölállhatna, s akkor rettenthetetlen bátorsága; mely eddig a nem igazlaton féktelenül kicsapongva, terhes vétkek szülő anyja lett, a legszentebb czélra vezéreltetvén, a közjónak nem csekély hasznot hajtana. deák 4.

82 2. Elrendezés (dispositio) 3. Megfogalmazás (elocutio)
készítés és struktúra 1. Kiötlés (inventio) 2. Elrendezés (dispositio) 3. Megfogalmazás (elocutio) 4. Kimunkálás (pronunciatio, actio) 5. Memorizálás (memoria) 1. Bevezetés (exordium) 2. Elbeszélés (narratio) 3. Felosztás (partitio) 4. Bizonyítás (confirmatio) 5. Cáfolás (refutatio) 6. Befejezés (peroratio)

83 egyensúly (párhuzam, fokozás, stb.) szórend (felcserélés) kihagyás
Alakzatok egyensúly (párhuzam, fokozás, stb.) szórend (felcserélés) kihagyás ismétlés Azt kérdik tőlem, mi a célunk. Egyetlen szóval válaszolok: a győzelem. Győzelem mindenáron, győzelem minden szörnyűség ellenére, győzelem, legyen a hozzá vezető út bármilyen hosszú és nehéz, mert győzelem nélkül nincs túlélés. Szóképek egyik dologra utalni a másikkal (pl. metafora) szójátékok helyettesítés (pl. tulajdonnév köznévi jelentésben) túlzás illetve ellentéte szemantikai inverziók (pl., irónia, paradoxon) Csak akinek kőből van a szíve, az olvashatja végig a szegény kis Nell történetét röhögés nélkül. A munka az ivósosztály átka. alakzatok és szóképek

84 ők, abnormalitás, igazságtalanság
iványi mi, normalitás, igazság ők, abnormalitás, igazságtalanság a mi viselkedésünk ahogy mi jöttünk ide Isten szabad ege alatt az ő viselkedésük ahogy a kormány díszletek között amit mi akarunk ahol a miniszterelnök normálisan megy operába igazságosság közös öröm ami van (amit teremtettek) erőszakkal született törvények félelemmel teli élet igazságtalanság különbség emberek között

85 petitio, loaded question, kiindulási szabály
Az azonos neműek házassága elfogadhatatlan, mivel a házasság férfi és nő közötti kötelék. A pozitív diszkrimináció igazságtalan. Egy igazságtalanságot soha nem lehet jóvátenni egy másikkal. Még mindig vered a feleséged? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak.

86 Ad hominem, ad baculum, ad misericordiam is
szabadság szabály Ne is mondj olyat, hogy a mamának nem lett volna szabad újra férjhez mennie. Nem mondhatsz rosszat a szüleidről. Mindenkinek egyenlő joga van az oktatáshoz, származástól és vagyoni helyzettől függetlenül. Ebből nem engedek meg. 1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel. Ad hominem, ad baculum, ad misericordiam is

87 "Attól, hogy ön szép, még nem következik, hogy ön okos.
illés "Attól, hogy ön szép, még nem következik, hogy ön okos. Vissza kell utasítanom azt a sok butaságot és baromságot, amit ön az elmúlt 5 percben mondott. Én ott voltam másokkal egyetemben, (…), amikor lépések tömkelegét tette meg Orbán Viktor a nagybányai cianid-szennyezés kapcsán. Le a kalappal előtte. Nem nyalás a részemről, ott voltam, megtapasztaltam, le a kalappal azon intézkedések sorozata kapcsán, amiket ott megtett. Képviselő asszony, a miniszterelnök úr nevét ne vegye a szájára. És egy utolsó megjegyzésem: nem a ruha teszi az embert, és attól, hogy ön pólóban beszél, még nem környezetvédő. Gyalázat."

88 – Többet kellene mozognod!
– Igazából soha nem értettem, a sportolás miért egészséges. – Miért gondolod, hogy nem az? – Az ilyen szadista állatokat ki kellene végezni! – Nono! Ne felejtsd el, hogy bizonyos értelemben mindannyian állatok vagyunk. – Miért gondolja, hogy a köztársasági elnök azt teszi, amit, idézem „a párizsi, a New York-i és a tel-avivi összekötők parancsolnak neki”? – Nyilvánvaló tényeket nem szükséges bizonyítani. Kérem, fogadják el tőlem, hogy a köznapi szituációkban is használunk deduktív érveket. bizonyítási kényszer 2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart.

89 – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni.
álláspont – Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni. – Miért, neked semmi kifogásod a kábítószerfogyasztás ellen? Amikor egy konferencián nemrégiben valaki feltette a kérdést, hogy vajon melyikük bízna meg egy vékony gumiban, és közösülne egy HIV fertőzöttel, egyetlen szexológus sem tette fel a kezét. Ez azonban nem akadályozza őket abban, hogy a gyerekeinknek azt mondják, hogy van biztonságos szex, és hogy büntetlenül lefekeküdhetnek bárkivel. – Szerintem bizonyos esetekben megengedhető a testi fenyítés. – Szóval szerinted a szülők nyugodtan verhetik a gyereket? 3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen.

90 szinte minden érzelmi hivatkozás újdonságra és hagyományra hivatkozás
relevancia 4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet. ignoratio elenchi szinte minden érzelmi hivatkozás újdonságra és hagyományra hivatkozás ad misericordiam

91 – Szóval a kutyatulajdonosok közül senki nem szereti a macskákat?
implicit premissza – Mindig is kutyája volt, ezért arra gyanakszom, nem szereti a macskákat. – Szóval a kutyatulajdonosok közül senki nem szereti a macskákat? – Abszolúte ellenzem, hogy legalizálják a marihuána fogyasztását, hiszen akkor meglenne annak a veszélye, hogy még az is rászokik, aki egyébként fél a törvényszegéstől. – De a legtöbb elemzés szerint a marihuána nem addiktív. – Én nem is azt mondtam, hogy addiktív, hanem csak azt, hogy sokan rákapnának, ami nem lenne jó. 5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

92 érvelési sémák a PD-ben
7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja. szimptomatikus X Y mert X Z és Z jellemző Y-ra analogikus mert Z is Y és X olyan, mint Z oksági és Z Y-hoz vezet X = Géza Y = sportol Z = nagy muszklija van X = Bodri Y = korcs Z = Blöki X = Béla Y = berúg Z = a hatodik felest gurítja le

93 elsietett általánosítás (secundum quid)
Mióta paleolit diétán élek, mintha kicseréltek volna. Frissebb vagyok, fittebb és fiatalabb. Neked is jót tenne. Én nem értem, miért is tiltjuk a prostitúciót. Minden időben és minden kultúrában volt igény az ilyen szolgáltatásra, és mindig voltak szolgáltatók is. A rezsicsökkentés biztosan jó intézkedés volt, hiszen tömegek támogatták. A kormány politikáját külföldi újságírók előtt ócsárolni éppoly alpári, mint kiteregetni a családi szennyest. Ha ma a reklámbevételt hozó blogoknak regisztrálniuk kell a médiahatóságnál, holnap minden blognak kell, holnapután pedig már nem regisztráció kell, hanem engedély. séma sértések 1. szimptomatikus elsietett általánosítás (secundum quid) hibás séma! természetességre való hivatkozás (ad naturam) szimptomatikus, népszerűségre való hivatkozás (ad populum) analogikus téves analógia oksági dominóhatás

94 tekintélyre való hivatkozás (ad verecundiam)
séma sértések 2. Én nagyon remélem, hogy soha nem kerülünk kapcsolatba földön kívüli civilizációkkal. Stephen Hawking is azt mondja, hogy biztosan nem jószándékúak. Nézze, az nem lehet, hogy ez itt a képen a feleségem. Ha az lenne, akkor haladéktalanul be kellene adnom a válókeresetet. Én mondom neked, a country zene halálos. Az Egyesült Államokban az öngyilkossági ráta azokban az államokban a legmagasabb, ahol sok country zenét hallgatnak. A cigányok természetükből fakadóan nem törvénytisztelők. Elég, ha arra gondolunk, hogy maga a „cigány” szó is a görög „atsziganosz”-ból származik, ami törvénytelent vagy kívülállót jelent. szimptomatikus tekintélyre való hivatkozás (ad verecundiam) hibás séma! következményre való hivatkozás (ad consequentiam) oksági post hoc hibás séma! etimológiára való hivatkozás

95 A nátrium és a klór is egészségtelen, így hát a só is az.
8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie. séma sértések 2. Ha Alfréd egy 2000 nm-es villában lakik a Szabadság-hegyen, akkor mocskosul sok pénze van. Márpedig Alfrédnak mocskosul sok pénze van. Így hát egy ilyen villában lakik. Ha Dzsudzsák egészséges, simán lenyomjuk a Vatikánt. Sajnos gyomorpanaszai vannak, így legfeljebb a döntetlenben reménykedhetünk. A nátrium és a klór is egészségtelen, így hát a só is az. A szülészeti klinikán dolgozol. Ne mondd már, hogy nem tudsz levezetni egy szülést! utótag állítása előtag tagadása kompozíciós hiba felosztási hiba

96 lezárás 9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának. Hiába esik róluk annyi szó a médiában, az ufókra vonatkozó beszámolók egyike sem bizonyult hitelesnek. Úgyhogy nyugi: nem ólalkodnak köröttünk idegenek. Az ateistáknak mind ez idáig nem sikerült cáfolniuk Isten létét. Isten tehát létezik. argumentum ad ignorantiam

97 A dolgozata nem sikerült rosszul. homályosság Hiszek az ufókban.
használat 10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni. A dolgozata nem sikerült rosszul. homályosság Hiszek az ufókban. Hiszek a miniszterelnökben. Hiszek istenben. szemantikai kétértelműség Lelőttem egy oroszlánt pizsamában. szintaktikai kétértelműség

98 demagógia Soha még ilyen nagy horderejű döntést a magyar nemzet nem hozott. […] ön, kedves olvasó, éppen ön dönt arról, hogy magyar embernek számít-e az, akinek magyar az agya, magyar a lelke, magyar az otthona, magyarul álmodik, magyarul sóhajt, magyarul nevet és magyarul sír, de valami kíméletlenül ostoba végzet kirekesztette őt a saját nemzetéből. […] Eljött az idő. Ön most, kedves olvasó, ezzel a döntéssel igazságot adhat Magyarországnak. Ön most a megosztott politikai elit helyett és fölött, gyakorolván a nép ama fölséges jogát, hogy döntsön saját sorsáról, ön most […] visszaajándékozhatja a magyar népnek hitét és becsületét.

99 Feljelentett a minisztériumban?  Névtelenül tette a feljelentést?
túl sokat állító Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt? Feljelentett a minisztériumban? Névtelenül tette a feljelentést? A feljelentéssel ártott a szaknak? A feljelentéssel ártott az egyetemnek? Amikor névtelenül feljelentett a minisztériumban, arra nem gondolt, hogy ezzel a szaknak és az egyetemnek is árt?

100 agresszív A Kikap SC az utolsó helyen állt a bajnokságban, amikor átvette a klub vezetését. Mondja, saját vezetői képességeiben bízik ennyire vagy barátjának, a polgármesternek a nagylelkűségében? Azért arra futotta, hogy rekord összegű szerződést kínáljon Selejt Sándornak. Mennyit is fizet neki havonta?

101 Volt egy kis időtök szétnézni itt nálunk Budapesten?
tudatlan kérdések Volt egy kis időtök szétnézni itt nálunk Budapesten? Mit jelent a zenekar neve? Mit gondoltok, az új album folytatása lesz a réginek, vagy egészen új vonalat hoz majd? Szerintetek milyen stílusú zenét játszotok, ha muszáj választani? Mik a terveitek a jövőre nézve? Hol látod magad húsz év múlva? Kik hallgatják a zenéteket, milyenek a rajongók? Mi hatott a lemezre? Hogyan látod a zenekar jövőjét? Kik a példaképeid? Mit gondolsz az internetes jelenlét fontosságáról és a lemezpiac jövőjéről?

102 túl általános és összetett
Mi a véleménye a kampány során tapasztalat durva hangvételről? [politikai elemzőnek] Sokak szerint a közoktatásban bevezetett változtatások éppenséggel oktatásunk már meglévő hibáit erősítik fel. Ön mit gondol erről? [kormánypárti/ ellenzéki oktatáspolitikusnak] A legújabb könyvének borítóján látható két alakot hosszú ideig kell nézegetni, hogy rájöjjünk, melyik az ember és melyik a majom. Mit gondol, mennyire vagyunk állatiasak? [etológia professzornak] Sokan az ön befolyásának tulajdonítják, hogy a nyári olimpiák programjára fölkerült a női labdarúgás és a softball, a baseball női változata. Ezekkel szemben viszont tovább nőtt a sportágak száma, miközben mind többen tartják zsúfoltnak a játékok programját. A pletykák szerint szóba került a kisebb érdeklődésre számot tartó vagy kevesebb országban űzött sportágak kiiktatása a műsorból. Mi az igazság? [sportdiplomatának]

103 Mekkora az Ön havi jövedelme? Parnerével szoktak-e ?
nem lesz igaz válasz Mekkora az Ön havi jövedelme? Parnerével szoktak-e ? Hogyan értékeli egyetemének tudományos teljesítményét a hazai élvonalbeli egyetemekhez viszonyítva? Melyiket tartja a leggyorsabb böngészőnek?

104 strukturált vagy strukturálatlan
Ön szerint küldjön-e hazánk harcoló alakulatokat a NATO kötelékében a háborús övezetben tevékenykedő haderő megsegítésére? …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Igen, mert ha elvárjuk NATO-partnereinktől a védelmet, nekünk is részt kell vállalnunk a közös vállalkozásból. Nem, mert nem szabad katonáinkat közvetlen veszélynek kitenni, és a magyar haderő nem is különösképpen ütőképes. Csak egészségügyi vagy műszaki alakulatot küldjünk, de fegyverezzük fel őket, hogy támadás esetén meg tudják védeni magukat.

105 téves, értelmezhetetlen válasz
Egyetért-e Ön azzal, hogy az egyetem magas színvonalú képzést nyújt, amely igazodik a munkaerőpiac igényeihez? Szokott-e Ön bankkártyával fizetni? a) soha b) ritkán c) gyakran d) rendszeresen Elősegítené-e Ön hazánk gazdasági fejlődését azzal, hogy megtakarításait államkötvénybe fekteti? Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét? A kétdimenziós többféleképpen érthető befolyásoló alternatívát elrejtő kérdések téves vagy értelmezhetetlen választ eredményeznek.

106 keretezés

107 elszabott lehetőségek
Hol született Ön? a) Budapesten b) vidéken c) falun Mennyire tartja fontosnak az oktatók pedagógiai továbbképzését? a) rendkívül fontos b) fontos c) nem fontos Milyen böngészőt használ Ön a számítógépén? a) Explorer b) Chrome c) Firefox d) Safari Kerülje az olyan kérdéseket, amelyek alternatívának tüntetnek egymást nem kizáró lehetőségeket nem generálnak többféle választ nem fedik le a lehetőségeket előfeltételeznek valamit


Letölteni ppt "Nincs olyan vevőnk, akinek az elvesztéséből előnyünk származna. vagy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések