Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód"— Előadás másolata:

1

2 Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód
Készítette: Barabás Zoltán alias Faraki Dunaújváros, augusztus 1.

3 Miről is lesz szó? Vallás Tudomány Művészetek Életmód Olümpiai játékok
Spárta Világ hét csodája Zárszó

4 Megjegyzések Nem kell mindent leírni ui.: a honlapra felkerül a cucc
a teljesség igénye nélkül csak 1-2 dologra koncentrálok fontosabb dolgokat kiemelem

5 Bevezetés cultura: latin; megművelés, szántás-vetés
Cicero: „cultura animi philosophia est” kultúra: az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége értelmezhető szűkebben 1 népcsoportra is értékek, normák, egyéni teljesítmények összessége antikvitás: görögök + rómaiak

6 Bevezetés Görög kultúrára befolyást gyakorolt:
minószi civilizáció (közvetítő szerep) föníciai (mgh. írás, hajózás) görög kultúra virágkora összefonódik VI-V. századi Athén virágkorával

7 I. Vallás Politeista Antropomorf
görög poliszokat a vallásuk, ünnepeik kapcsolták össze esendőek, emberi tulajdonságokkal ruházták fel isteneiket

8 Hésziodosz: Istenek születése
„Elsőnek jött létre Khaosz, majd Gaia követte széles mellű Föld, mindennek biztos alapja” Khaosz Uranosz a Tartarosba hajította gyermekeit О О Uranosz Gaia Kronosz apját legyőzte egy sarlóval  → Aphrodité 100kezű 50 fejű óriások küklopszok Titánok (pl.: Kronosz)

9 Kronosz Rhea Hesztia, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón és a kis Zeusz a jóslat szerint őt is saját gyermeke fosztja meg hatalmától → ezért egy kivételével lenyelte az összes gyermekét Zeusz 10 éves harc után legyőzte apját, és ő lett az „új keresztapa” О О

10 olümposzi istenek: Zeusz, Héra, Poszeidón, Démétér, Apollón, Hádész, Artemisz, Aphrodité, Hermész, Athéné, Árész, Hesztia, Hephaisztosz, Dionüszosz Színes, változatos magánéletük volt Mindenkinek volt egy szakterülete → miniszterek Félistenek Prométheusz (tüzet lopott az embereknek) Héraklész (Zeusz és 1 halandó gyermeke)

11 II. Tudomány filozófia természettudományok történetírás

12 1. Filozófia Filozófia = „a bölcsesség szeretete”
a világ és az ember keletkezésének problémáira keresi a választ érvelés, kétkedés és bizonyítás eszközeit használja, azaz racionalitás áll a középpontban Mitológia: ugyanezekre a kérdésekre keresi a választ, csak másképpen ősöktől hagyományozott, az ő tekintélyükkel megerősített, legitimált történetek

13

14 A szofisták pénzért tanítottak: retorika, filozófia, dialektika
Prótagorasz: „mindennek mértéke az ember” Szókratész ( ) élőszóban tanított, gondolatai tanítványai révén maradtak ránk (Diogenész, Platón) full igénytelen volt kérdésekkel tanított

15 Szókratész „ csak azt tudom, hogy semmit sem tudok” önismeret
nem a tárgyi tudás az igazán fontos „égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad” - Weöres Sándor ateizmusa miatt halálra ítélték

16 Diogenész, a kutya cinikusok hippik előfutára
jót felismerni és aszerint cselekedni és legyőzni azokat a szenvedélyeket, amik akadályoznak a cselekvésben végtelenül igénytelen

17 Platón (i. e ) Fontosabb munkái: Állam, Törvény, Szókratész védőbeszéde Akadémia: 900 éven keresztül működött, 529-ben Justinianus ( ) bezáratta dialógus állam létrejöttének oka az emberek közötti munkamegosztás

18 Platón: Az állam hogyan épül fel az ideális állam?
utópia: elképzelt eszményi társadalmi berendezkedés bemutatása, jelentéséhez hozzátapadt a megvalósíthatatlanság képzete is idea: egyfajtájú dolgok közös lényege, általános fogalom valamely tárgyról vagy jelenségről változó jelenségvilággal szemben létezik 1 rögzített, változatlan eszmei világ

19 külső és belső biztonság
Platón: Az állam Milyen társadalmi csoportokból fel az ideális állam? osztály feladata erény filozófusok vezetés bölcsesség katonák külső és belső biztonság bátorság dolgozók élelem mértékletesség

20 Platón: Az állam megismerés négy fokozata: eszmélet értés helyes hit
sejtelem

21 Arisztotelész (i. e. 384-322) apukája híres orvos Nagy Sándor nevelője
Főbb művei: Politika, Nikomakhoszi etika Lükeion Politika: Platónt oltja zoón politikon: államalkotó lény

22 Arisztotelész: Politika
hatféle államformát különböztet meg Hány ember kezében van a legfőbb hatalom? rossz türannisz oligarchia demokrácia királyság arisztokrácia politeia Arisztotelész politeia-ja megfelel kb. a mai demokrácia-felfogásnak

23

24 Természettudományok Arkhimédész: Arisztarkhosz: Eratosztenész:
hidrosztatikai tétel, arkhimédészi csavar Szürakuszai védművei (2. pun háború) Arisztarkhosz: heliocentrikus világkép Eratosztenész: Föld kerületét pontosan megmérte Démokritosz: atomok (atomosz = oszthatatlan)

25 Történetírás átmenetet képez a tudomány és a szépirodalom között
Hérodotosz „a történetírás atyja” - Cicero V. sz. Görög-perzsa háborúk története ( ) történelmet nem a fejlődés, hanem a körforgás jellemzi Thuküdidész A peloponnészoszi háború története Szerinte a történelem legfőbb mozgatórugója a szükségszerűség

26 Művészetek Irodalom Epika → homéroszi eposz (Iliász, Odüsszeia)
Líra → Szapphó, Alkaiosz Dráma → Aiszkhülosz, Szophoklész görög színház Építészet Parthenon (Velence ágyúzta 1687-ben…) vázafestészet

27 Életmód Pénz, pia, szex Kaja, pia, nő férfiközpontú élet
Pénz: Lüdia VII. sz. Pia: hígították a bort VV% 15-20% egy tipikus házibuli Nagy Sándornál…

28 Életmód Szex: Szolón törvényei: havi 3X a férfinak hálnia kell az asszonnyal A görögök maguk képére mintázták isteneiket Zeusz félrelépései: Léda és a hattyú, Europé és a bika, a nő a kutyával, és a pohárnoka Ganymedes Kovinak nem is kellene forgatókönyvet írnia Túlnépesedés veszélye abortusz, naptár módszer, gyerekkitétel, egykézés

29 Életmód Homoszexualitás: Intellektuális Társadalmi elitre jell.
Szerelem: testi-lelki kapcsolat Beavatási Fiúrablás „Felkészítés az életre” Spártában büntették, akinek nem volt szeretője!! Zoophilia „Ha nem kívánsz többé ilyen csodát Hát akkor nősítsd meg a juhászaidat!”

30 Olümpiai játékok i. e. 776 – i . sz. 391 Zeusz tiszteletére rendezték
Versenyszámok: stadionfutás páros versenyfutás hosszú és rövidtáv futás birkózás ökölvívás pankráció pentatlon (versenyfutás, távolugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás) lóverseny

31 Olümpiai játékok 6 napig tartott előtte 1 hónapot közösen készültek
földrengés tette tönkre a helyszínt

32 Spárta Lakedaimón Hét éves koruktól a gyereket az állam neveli
Taügetosz geruszia engedélyével kitették a gyengéket krüpteia lakonikus beszéd: „ezzel vagy ezen”

33 Világ hét csodája gizai Kheopsz piramis alexandriai világítótorony
Semiramisz függőkertje olümpiai Zeusz-szobor rhodoszi kolosszus epheszoszi Artemisz-templom Mauszólosz síremléke

34 Zeusz-szobor Pheidász készítette el 13m magas arany, elefántcsont
erőt és hatalmat árasztó öregúr feltehetőleg földrengés intézte el

35 Rhodoszi kolosszus rhodosziak egy ostrom alatt megígérték, ha megússzák építenek egy nagy szobrot Héliosz napistennek 12 tonna fém 36m magas egy földrengés után rádőlt a szobor a városra arabok aztán bronzlapokat Mezopotámiába szállították

36 Epheszoszi Artemisz-templom
Az eredeti templomot „egy öngyilkos terrorista” felgyújtotta → építettek egy még nagyobbat és még szebbet alapterülete: 65x125 méter

37 Mauszólosz síremléke halikarnasszoszi fejedelem volt i. e. IV. sz-ban
az uralkodó majd a felesége is meghalt, de ennek ellenére a rajta dolgozók befejezték teljes síremlék 46 méter magas Kr. u. 12. században egy földrengés lerombolta és a keresztes lovagok az utolsó követ is elhordták, hogy várat építsenek a török ellen

38 Zárszó Köszönöm a figyelmet! mértékletesség „arany középszer”
közérdek fontosabb a magánérdeknél Görögök hatása Európára: A sötét középkorban nem sok… filozófia (Aquinói Szent Tamás) reneszánsz klasszicizmus Köszönöm a figyelmet!

39


Letölteni ppt "Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód"

Hasonló előadás


Google Hirdetések