Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód Készítette: Barabás Zoltán alias Faraki Dunaújváros, 2006. augusztus 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód Készítette: Barabás Zoltán alias Faraki Dunaújváros, 2006. augusztus 1."— Előadás másolata:

1

2 Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód Készítette: Barabás Zoltán alias Faraki Dunaújváros, 2006. augusztus 1.

3 Miről is lesz szó? I.Vallás II.Tudomány III.Művészetek IV.Életmód V.Olümpiai játékok VI.Spárta VII.Világ hét csodája VIII.Zárszó

4 Megjegyzések •Nem kell mindent leírni ui.: a honlapra felkerül a cucc •a teljesség igénye nélkül csak 1-2 dologra koncentrálok •fontosabb dolgokat kiemelem

5 Bevezetés •cultura: latin; megművelés, szántás-vetés •Cicero: „cultura animi philosophia est” •kultúra: az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége –értelmezhető szűkebben 1 népcsoportra is •értékek, normák, egyéni teljesítmények összessége •antikvitás: görögök + rómaiak

6 Bevezetés Görög kultúrára befolyást gyakorolt: 1.minószi civilizáció (közvetítő szerep) 2.föníciai (mgh. írás, hajózás) •görög kultúra virágkora összefonódik VI-V. századi Athén virágkorával

7 I. Vallás •Politeista •Antropomorf •görög poliszokat a vallásuk, ünnepeik kapcsolták össze •esendőek, emberi tulajdonságokkal ruházták fel isteneiket

8 Hésziodosz: Istenek születése „Elsőnek jött létre Khaosz, majd Gaia követte széles mellű Föld, mindennek biztos alapja” Khaosz UranoszGaia 1.100kezű 50 fejű óriások 2.küklopszok 3.Titánok (pl.: Kronosz) ОО Uranosz a Tartarosba hajította gyermekeit Kronosz apját legyőzte egy sarlóval  → Aphrodité

9 •KronoszRhea •Hesztia, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidón és a kis Zeusz •a jóslat szerint őt is saját gyermeke fosztja meg hatalmától → ezért egy kivételével lenyelte az összes gyermekét •Zeusz 10 éves harc után legyőzte apját, és ő lett az „új keresztapa” ОО

10 •olümposzi istenek: Zeusz, Héra, Poszeidón, Démétér, Apollón, Hádész, Artemisz, Aphrodité, Hermész, Athéné, Árész, Hesztia, Hephaisztosz, Dionüszosz •Színes, változatos magánéletük volt •Mindenkinek volt egy szakterülete → miniszterek •Félistenek –Prométheusz (tüzet lopott az embereknek) –Héraklész (Zeusz és 1 halandó gyermeke)

11 II. Tudomány 1.filozófia 2.természettudományok 3.történetírás

12 Filozófia = „a bölcsesség szeretete” •a•a világ és az ember keletkezésének problémáira keresi a választ •é•érvelés, kétkedés és bizonyítás eszközeit használja, azaz racionalitás áll a középpontban •M•Mitológia: ugyanezekre a kérdésekre keresi a választ, csak másképpen •ő•ősöktől hagyományozott, az ő tekintélyükkel megerősített, legitimált történetek 1. Filozófia

13

14 A szofisták •p•pénzért tanítottak: retorika, filozófia, dialektika •P•Prótagorasz: „mindennek mértéke az ember” •S•Szókratész (470-399) –é–élőszóban tanított, gondolatai tanítványai révén maradtak ránk (Diogenész, Platón) –f–full igénytelen volt –k–kérdésekkel tanított

15 „ csak azt tudom, hogy semmit sem tudok” –önismeret –nem a tárgyi tudás az igazán fontos „égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad” - Weöres Sándor –ateizmusa miatt halálra ítélték Szókratész

16 Diogenész, a kutya •cinikusok •hippik előfutára •jót felismerni és aszerint cselekedni és legyőzni azokat a szenvedélyeket, amik akadályoznak a cselekvésben •végtelenül igénytelen

17 Platón (i. e. 427-347) Fontosabb munkái: Állam, Törvény, Szókratész védőbeszéde Akadémia: 900 éven keresztül működött, 529-ben Justinianus (527 - 565) bezáratta •dialógus •állam létrejöttének oka az emberek közötti munkamegosztás

18 Platón: Az állam •h•hogyan épül fel az ideális állam? •u•utópia: elképzelt eszményi társadalmi berendezkedés bemutatása, jelentéséhez hozzátapadt a megvalósíthatatlanság képzete is •i•idea: egyfajtájú dolgok közös lényege, általános fogalom valamely tárgyról vagy jelenségről •v•változó jelenségvilággal szemben létezik 1 rögzített, változatlan eszmei világ

19 osztályfeladataerény filozófusokvezetésbölcsesség katonákkülső és belső biztonságbátorság dolgozókélelemmértékletesség Milyen társadalmi csoportokból fel az ideális állam?

20 Platón: Az állam •m•megismerés négy fokozata: 1.eszmélet 2.értés 3.helyes hit 4.sejtelem

21 Arisztotelész (i. e. 384-322) •a•apukája híres orvos •N•Nagy Sándor nevelője Főbb művei: Politika, Nikomakhoszi etika •L•Lükeion •P•Politika: Platónt oltja •z•zoón politikon: államalkotó lény

22 Arisztotelész: Politika Hány ember kezében van a legfőbb hatalom? rossz jó •h•hatféle államformát különböztet meg türanniszoligarchiademokrácia királyság arisztokráciapoliteia •A•Arisztotelész politeia-ja megfelel kb. a mai demokrácia-felfogásnak

23

24 2.Természettudományok Arkhimédész: •hidrosztatikai tétel, arkhimédészi csavar •Szürakuszai védművei (2. pun háború) Arisztarkhosz: •heliocentrikus világkép Eratosztenész: •Föld kerületét pontosan megmérte Démokritosz: •atomok (atomosz = oszthatatlan)

25 3.Történetírás •átmenetet képez a tudomány és a szépirodalom között Hérodotosz „a történetírás atyja” - Cicero V. sz. Görög-perzsa háborúk története (492-449) •történelmet nem a fejlődés, hanem a körforgás jellemzi Thuküdidész •A peloponnészoszi háború története •Szerinte a történelem legfőbb mozgatórugója a szükségszerűség

26 III.Művészetek •Irodalom –Epika → homéroszi eposz (Iliász, Odüsszeia) –Líra → Szapphó, Alkaiosz –Dráma → Aiszkhülosz, Szophoklész –görög színház •Építészet –Parthenon (Velence ágyúzta 1687-ben…) •vázafestészet

27 IV.Életmód •Kaja, pia, nő •férfiközpontú élet Pénz: Lüdia VII. sz. Pia: hígították a bort VV% 15-20% •egy tipikus házibuli Nagy Sándornál… •Pénz, pia, szex

28 IV.Életmód Szex: •Szolón törvényei: havi 3X a férfinak hálnia kell az asszonnyal •A görögök maguk képére mintázták isteneiket Zeusz félrelépései: Léda és a hattyú, Europé és a bika, a nő a kutyával, és a pohárnoka Ganymedes Kovinak nem is kellene forgatókönyvet írnia •Túlnépesedés veszélye abortusz, naptár módszer, gyerekkitétel, egykézés

29 Homoszexualitás: IV.Életmód •Zoophilia •„Ha nem kívánsz többé ilyen csodát Hát akkor nősítsd meg a juhászaidat!” Intellektuális •Társadalmi elitre jell. •Szerelem: testi-lelki kapcsolat Beavatási •Fiúrablás •„Felkészítés az életre” •Spártában büntették, akinek nem volt szeretője!!

30 V.Olümpiai játékok •i•i. e. 776 – i. sz. 391 •Z•Zeusz tiszteletére rendezték •V•Versenyszámok: •s•stadionfutás •p•páros versenyfutás •h•hosszú és rövidtáv futás •b•birkózás •ö•ökölvívás •p•pankráció •p•pentatlon (versenyfutás, távolugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás) •l•lóverseny

31 •6 napig tartott •előtte 1 hónapot közösen készültek •földrengés tette tönkre a helyszínt V.Olümpiai játékok

32 VI.Spárta •Lakedaimón •Hét éves koruktól a gyereket az állam neveli •Taügetosz –geruszia engedélyével kitették a gyengéket •krüpteia •lakonikus beszéd: „ezzel vagy ezen”

33 VII.Világ hét csodája •g•gizai Kheopsz piramis •a•alexandriai világítótorony •S•Semiramisz függőkertje •o•olümpiai Zeusz-szobor •r•rhodoszi kolosszus •e•epheszoszi Artemisz-templom •M•Mauszólosz síremléke

34 Zeusz-szobor •Pheidász készítette el •13m magas •arany, elefántcsont •erőt és hatalmat árasztó öregúr •feltehetőleg földrengés intézte el

35 Rhodoszi kolosszus •rhodosziak egy ostrom alatt megígérték, ha megússzák építenek egy nagy szobrot Héliosz napistennek •12 tonna fém •36m magas •egy földrengés után rádőlt a szobor a városra •arabok aztán bronzlapokat Mezopotámiába szállították

36 Epheszoszi Artemisz-templom •Az eredeti templomot „egy öngyilkos terrorista” felgyújtotta → építettek egy még nagyobbat és még szebbet •alapterülete: 65x125 méter

37 Mauszólosz síremléke •halikarnasszoszi fejedelem volt i. e. IV. sz-ban •az uralkodó majd a felesége is meghalt, de ennek ellenére a rajta dolgozók befejezték •teljes síremlék 46 méter magas •Kr. u. 12. században egy földrengés lerombolta •és a keresztes lovagok az utolsó követ is elhordták, hogy várat építsenek a török ellen

38 VIII.Zárszó •mértékletesség „arany középszer” •közérdek fontosabb a magánérdeknél Görögök hatása Európára: •A sötét középkorban nem sok… •filozófia (Aquinói Szent Tamás) •reneszánsz •klasszicizmus Köszönöm a figyelmet!

39


Letölteni ppt "Antik kultúra, tudomány, művészet, életmód Készítette: Barabás Zoltán alias Faraki Dunaújváros, 2006. augusztus 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések