Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„…A TE GYÓGYULÁSOD MINDEN, AMIT A VILÁG TŐLED MEGKÍVÁN AHHOZ, HOGY MEGGYÓGYULHASSON.” A Course in Miracles.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„…A TE GYÓGYULÁSOD MINDEN, AMIT A VILÁG TŐLED MEGKÍVÁN AHHOZ, HOGY MEGGYÓGYULHASSON.” A Course in Miracles."— Előadás másolata:

1 „…A TE GYÓGYULÁSOD MINDEN, AMIT A VILÁG TŐLED MEGKÍVÁN AHHOZ, HOGY MEGGYÓGYULHASSON.”
A Course in Miracles

2 LÉLEKERŐ-LELKIERŐ-ÉLETERŐ-TÖLTÉS
„HOGYAN KAPHATOM MEG AZT AZ ÉLETERŐT, AMI A CSOMAGOLÁSOMON VAN?” Peter Orban

3 II. MODUL

4 II. FENOMENOLÓGIAI, RENDSZEREZETT VISELKEDÉS ÉS MÓDSZER: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT 
A LÉLEK MOZGÁSA A CSOPORT VEZETŐJÉNÉL. A FENOMENOLÓGIAI FELISMERÉS ÉS MAGATARTÁS SZÍVVEL LÁTNI, ÉSSZEL FELISMERNI (J. W. GOETHE), EMPÁTIA ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS PROBLÉMAMEGOLDÓ BEÁLLÍTÓDÁS/BEÁLLÍTOTTSÁG ÉS ERRŐL VALÓ LEMONDÁS PASSZIVITÁS – AKTIVITÁS; SEMMIT NEM TEVÉS ÉS CSELEKVÉS A TERAPEUTA MAGATARTÁSA: FIGYELEM ÉS ALÁZAT ÜRES KÖZÉP, FÉLELEM-ÉS SZÁNDÉKNÉLKÜLISÉG, ÍTÉLETMENTESSÉG A CSOPORT KEZELÉSE, CSOPORTDINAMIKA INTERJÚKÉSZÍTÉS, TÉMAFELVETÉSEK A TESTBESZÉD ÉS A LÉGZÉS MEGFIGYELÉSE GYÓGYÍTÓ MONDATOK

5 2013.májusa,telihold,holdfogyatkozás Minek van itt az ideje?
A magyar hagyomány szerint napforduló idejére esnek a lélekjáró napok, amikor a világosság és a sötétség harca közepette megnyílik az égi vagy az alvilági kapu. Májusra esik az égi kapu kinyílása, amikor az égi erők támogatásával magunkban is megnyithatjuk a kapukat az új lehetőségek, a tiszta érzelmi állapot felé, a külvilágban szétáradó magas minőségű fény és világosság belsővé tételének folyamatát mélyíthetjük el.

6 Nimród, az Orion napja, ami a felvállalás napja Felelősségvállalás az életedért, érzéseidért, gondolataidért,cselekedeteidért

7 RADNÓTI MIKLÓS EMBER VIGYÁZZ, FIGYELD MEG JÓL VILÁGOD, EZ VOLT A MÚLT, EMEZ A VAD JELEN. ÉS MINDIG TUDD, HOGY MIT KELL TENNED ÉRTE, HOGY MÁS LEGYEN.

8 AZ UNIVERZUM LÉPTÉKEI

9 TUDAT TÉRKÉP 200-ERŐ-ERŐSZAK 1986 UTÁN AZ EMBERISÉG TUDATSZINTJE E FÖLÉ EMELKEDETT 300- HELYES-HELYTELEN-POLITIKAI NÉZETEK 400- A MATERIALISTA TUDOMÁNY SZINTJE, AZ INTELLEKTUS, A GONDOLKODÁS ÖNTELTSÉGE, A FORRÁS HELYÉBE TESZI A TUDOMÁNYT 500-A SZÍV SZINTJE, MEGÉRTÉS, BELÁTÁS, A SZERETET FELOLDJA A SZÉLSŐSÉGEKET..FREUD,A RACIONALITÁS HATÁRAI,ISTENI GYERMEK ELŐTŰNIK, NINCS ELŐÍTÉLET 540-A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET, AZ EMBER ÉS SZELLEM TALÁLKOZÁSA, A LÁTHATÓ-LÁTHATATALAN TALÁLKOZÁSA, JUNG 600-MEGVILÁGOSODÁS, A KINEZIOLÓGIA IGAZSÁGA ÍGY MÉR- A HALÁL NEM FÉLELMETES,LÁTÁS AZ ÉSZLELÉS HELYETT, A SZEMÉLYES ÉN MEGSZŰNIK, A KETTŐSSÉG MEGSZŰNIK 740- A SZENTEK SZINTJE JÉZUS, BUDDHA, KRISNA,MOHAMED SZINTJE

10 A SZELLEMI MEZŐ (ISMÉTLÉS ÉS GYAKORLATOK)
A SZELLEMI MEZŐ ALAPVETŐ ANYAGA: NEM TÉR, NEM BERENDEZÉS,NEM FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS,HANEM A JELENLÉVŐK, AKIK ALAKÍTJÁK EZT A MEZŐT. „..LÉTEZIK EGY MÉDIUM, EGY KÖZVETÍTŐ CSATORNA, AMELY ISMERETLEN MÓDON ÖSSZEKÖTTETÉST TEREMTHET ÉS TARTALMAKAT KÖZVETÍTHET ÉLŐ SZERVEZETEK KÖZÖTT. (SOKSZOR TÖBB EZER MÉRFÖLDNYI TÁVOLSÁGRA)”. „..AZ ENERGIÁK, VAGY INFORMÁCIÓK TITOKZATOS VÁNDORÚTON JÁRNAK, KÖLCSÖNHATÁSBAN ÁLLNAK,KOMMUNIKÁLNAK EGYMÁSSAL. A SZELLEMI MEZŐ NEMCSAK TÁROLJA A TUDÁST, HANEM TOVÁBB IS ADJA, ÉS EZÉRT „BESZÉLŐ MEZŐ” ( TANKÖNYV) „ A MORFOGENETIKUS MEZŐK ÖSSZEFÜGGENEK EGYMÁSSAL, ÉS IDŐBEN, VALAMINT TÉRBEN KOORDINÁLJÁK EGY RENDSZER RÉSZEIT. EMLÉKEKET HORDOZNAK MAGUKBAN ELŐZŐ, HASONLÓ RENDSZEREKRŐL. AZ EMBERI ÉS SZOCIÁLIS CSOPORTOK,VALAMINT A TÖRZSEK ÉS CSALÁDOK A MORFOGENETIKUS MEZŐIK RÉVÉN EGYFAJTA KOLLEKTÍV EMLÉKEZETET ÖRÖKÖLNEK. AZ ŐSÖK SZOKÁSAI, HAGYOMÁNYAI ÉS SZEMLÉLETMÓDJA BEFOLYÁSOLJÁK A JELENLEG ÉLŐK VISELKEDÉSÉT, MÉGPEDIG MIND TUDATOSAN, MIND TUDATTALANUL. VALAMENNYIEN ÖSSZEKÖTTETÉSBE KERÜLÜNK A KOLLEKTÍV EMLÉKEKKEL, A „KOLLEKTÍV TUDATTALANNAL”. (JUNG) (RUPERT SHELDRAKE, AZ ÁLLATOK HETEDIK ÉRZÉKE)

11

12

13 Greg Braden 8. rész A MEZŐ: MÁTRIX KVANTUM HOLOGRAM ÉTERI MEZŐ TERMÉSZET ELMÉJE NULLPONTI ENERGIA AKASHA

14 A TUDATMEZŐ "A végtelen tudatmező mindig jelenlevő, mindenható, és a teljes létet magában foglalja. Így semmi sem történhet, ami végtelen birodalmán kívül esik, mivel Ő maga a Lét Forrása. Az erőnek ebben a végtelen mezejében csökkenő szintű energiamezők vannak. Amint fokozatosan formává alakulnak (linearitás), relatív energiájuk egyre csökken, egészen az egyénig. Ezt az óriási mezőt hatalmas elektrosztatikus mezőhöz hasonlíthatnánk, és benne az egyént egy töltéssel rendelkező részecskéhez, mivel ez utóbbi, a mező végtelen erejének köszönhetően automatikusan foglalja el helyét, egyéni "töltése" szerint. A karmikus szellemtest töltését a szándék, a döntés és a szándék által meghatározott igazodás határozza meg. A naiv észlelés számára úgy tűnik, hogy ami racionálisan nem magyarázható, az "véletlen", főleg akkor, ha az esemény előre nem látható. Minthogy a végtelen tudatmező méretei korlátlanok, semmi sem történhet rajta kívül. Ami pedig benne történik, az mind a hatása alatt van, így tehát a valóságban semmi sem "véletlen"."

15 A LÉLEK MOZGÁSA A CSOPORT VEZETŐNÉL
LÉLEKREZDÜLÉS = A TERAPEUTA NEM CSINÁL SEMMIT „ ..HA ELEGENDŐ IDŐT ADOK, SORSHATALMAK JELENNEK MEG,ERŐK VESZIK ÁT A VEZETÉST ,CSAK KÖVETNEM KELL AZ IMPULZUST, EGYÜTT HALADNI A LÉLEKKEL, A MEGFOGHATATLAN LÉLEKKEL! EZEK MESSZE TÚLMUTATNAK A JÓ-ROSSZ TÉMÁJÁN.” BERT HELLINGER

16 A MINDEN MÖGÖTT MEGBÚVÓ TEREMTŐ ERŐ MEGMUTATKOZÁSA.
A LÉLEK MOZGÁSÁT KÖVETŐ CSALÁDÁLLÍTÁSNÁL A KÉPVISELŐK KÜLSŐ IRÁNYÍTÁS NÉLKÜL IS ADDIG MÓDOSÍTGATJÁK A HELYZETÜKET, ILLETVE A HELYÜKET, AMÍG A FELÁLLÁSBAN JÓL NEM ÉRZIK MAGUKAT, EZÉRT SZINTE NINCS IS SZÜKSÉG A KÜLSŐ IRÁNYÍTÁSRA. ELÉG, HA A TERAPEUTA ÉS A KLIENS ÖSSZHANGBA KERÜL EZEKKEL A MOZGÁSOKKAL ÉS HAGYJA MAGÁT VEZETNI ÁLTALUK. A MEGFELELŐ PILLANATBAN MINDIG MEGSZÜLETNEK A KIMONDHATÓ SZAVAK, MONDATOK. (EGY MÓD) A SZELLEM MOZGÁSÁT KÖVETŐ ÁLLÍTÁS NAGYOBB FILOZÓFIAI MÉLYSÉGEKET ENGED FELTÁRULKOZNI. A MINDEN MÖGÖTT MEGBÚVÓ TEREMTŐ ERŐ MEGMUTATKOZÁSA. (EGY HOZZÁÁLLÁS, ATTITŰD)

17 A SZELLEMI CSALÁDÁLLÍTÁS
 EGY-KÉT KÉPVISELŐ LÁTHATÓ AZ ÁLLÍTÁS KEZDETÉN. GYAKRAN CSAK A KLIENS KÉPVISELŐJE ÁLL AZ INDULÓ KÉPBEN. A TÖBBI KÉPVISELŐT, CSAK KÉSŐBB HÍVJÁK BE. A „NAGY LÉLEK” MIUTÁN FELÁLLÍTOTTÁK A KÉPVISELŐKET ANÉLKÜL, HOGY EZ UTÓBBI BÁRMILYEN INSTRUKCIÓT KAPNA A CSALÁDÁLLÍTÓTÓL, LASSÚ MOZGÁSSAL FEJEZI KI AZT AZ IMPULZUST, MELY ELÉR HOZZÁ. HAGYJA, HOGY EZ AZ IMPULZUS, ERŐ VEZESSE ŐT, S SZAVAK NÉLKÜL, KIZÁRÓLAG CSAKIS A LÉLEKMOZGÁSOKON” KERESZTÜL, MINT EGY MÉDIUM FEJEZI KI A KLIENS TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓKAT. EZT AZ ERŐT A SZERETET HATJA ÁT, EZ AZ ERŐ A „NAGY LÉLEK” MEGNYILVÁNULÁSA. BERT HELLINGER ITT MÁR NEM BESZÉL MORFOGENETIKUS MEZŐRŐL, TOVÁBB LÉP, ÉS KIMONDJA, HOGY MINDEN MOZGÁST EGY KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ ERŐ HAT ÁT. EZ AZ ERŐ ARRA IRÁNYUL, HOGY A KEVESEBBŐL A TÖBBE, A KEVESEBB TUDATOSSÁGBÓL A TÖBB TUDATOSSÁGIG MOZDÍTSON EL MINDENT. BERT HELLINGER ÍGY A CSALÁDÁLLÍTÁST SPIRITUÁLIS DIMENZIÓBA EMELI ÁT.

18 JÓZSEF ATTILA ÉN MONDOM: MÉG NEM NAGY AZ EMBER. DE KÉPZELI, HÁT SZERTELEN. KÍSÉRJE KÉT SZÜLŐJE SZEMMEL: A SZELLEM ÉS A SZERELEM! 1937. febr. - márc.

19 SZEMÉLYES LELKIISMERET CSALÁDI LELKIISMERET

20 A LELKIISMERET ELVÁLASZT – A LÉLEK ÖSSZEKÖT
„ A BENSŐNKBEN KÉT INSTANCIA VAN, AMELYEK A MEGTARTÁST ÉS A FEJLŐDÉST SZOLGÁLJÁK: A LELKIISMERET ÉS A LÉLEK. A LELKIISMERET A MEGTARTÁST SZOLGÁLJA, A LÉLEK A FEJLŐDÉST. A LELKIISMERET MEGKÖT, A LÉLEK KITÁGÍT. A LELKIISMERET A SZÁRMAZÁSUNK HATÁRAIN BELÜL TART FOGVA BENNÜNKET, A LÉLEK VISZONT KIVEZET BELŐLE.” WILFRIED NELLES

21 AKI NEM ISMERI EL ÉS NEM TISZTELI A KÖTŐDÉST, AZ ÖRÖKRE KÖTÉSBEN MARAD
AKI NEM ISMERI EL ÉS NEM TISZTELI A KÖTŐDÉST, AZ ÖRÖKRE KÖTÉSBEN MARAD!” B. HELLINGER

22 FENOMENOLÓGIAI FELISMERÉS ÉS MAGATARTÁS
A VILÁG MEGISMERÉSE TUDATOS ÉS TUDATTALAN LEHET … A FENOMENOLÓGIA KIFEJEZÉS A PHAINOMENON („FENOMÉN”, SZÓ SZERINT „A MEGJELENŐ”, „A MEGMUTATKOZÓ”, „A JELENSÉG”) ÉS A LOGOSZ („TAN”) GÖRÖG SZAVAK ÖSSZETÉTELÉBŐL SZÁRMAZIK.  „NINCS OBJEKTUM SZUBJEKTUM NÉLKÜL.” A CSALÁDÁLLÍTÁS MINT MÓDSZER RENDSZERT VIZSGÁL, ÉS A MEGISMERÉS MÓDJA FENOMENOLÓGIAI: EGY RENDSZERBEN AZ OTT ÉS AKKOR MEGMUTATKOZÓ ,FELTÁRULÓ MOZGÁSOKAT, JELENSÉGEKET VIZSGÁLJA , A KÖZVETLENÜL ÉSZLELHETŐ SAJÁTSÁGOKRA, ILLETVE EZEK ÖSSZEFÜGGÉSEIRE IRÁNYUL,TARTÓZKODIK A MÉLYEBB OKOK, A JELENSÉGEK MÖGÖTT LEVŐ TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK ÉRTELMEZÉSÉTŐL.

23 Ne ítélj Istenem, add, hogy ne ítéljek - Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak - A dolgok olyan bonyolultak És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulnak És lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk S a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek - Versben, s mindennapi beszédben Csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő S mégis egyre inkább símogatás: Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van Minden azonfelül. 1939

24

25 KI-MI IRÁNYÍT? 1.NEM A VEZETŐ IRÁNYÍTJA A CSOPORTOT,
HANEM A MEZŐ MUTAT KONFLIKTUSOKAT ÉS JÓ MEGOLDÁSOKAT. A MEZŐ AD NEKÜNK, A MEZŐ HASZNÁLJA A CSOPORTOT. „NEM A CSOPORTVEZETŐ VAGY A CSOPORT HASZNÁLJA ESZKÖZÜL A SZELLEMI MEZŐT EGY MEGOLDÁS MEGTALÁLÁSÁRA, HANEM MAGA A MEZŐ HASZNÁLJA A CSOPORTOT ÉS A VEZETŐJÉT A SAJÁT- MEGOLDÁSRA IRÁNYULÓ-CÉLJAI IRÁNYÍTÁSÁRA.” PETER ORBAN A MEZŐ LEGOPTIMÁLISABB MEGOLDÁSÁT AJÁNLJA FEL NEKÜNK, NEM MI TALÁLUNK MEGOLDÁST!!!

26 MIKOR KAPHATUNK MEGOLDÁST?
2. A SZELLEMI MEZŐ CSAK AKKOR HAJLANDÓ MEGMUTATNI EGY MEGOLDÁST, HA A CSOPORTVEZETŐ A MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN KÉSZ LEMONDANI AZ EGÓJÁRÓL.” PETER ORBAN HA FEGYVERTÁRÁT , ELMÉLETEIT FÉLRETESZI ÉS NEM Ő AKARJA CSINÁLNI. CSAK EGYFÉLE MÓDON JUTHATUNK BE A TÉR KÖZEPÉN ELHELYEZKEDŐ ENERGIAMEZŐBE ALBERT MAHR SZERINT: ” HA ANNYIRA LEMONDUNK AZ ÖNÉRVÉNYESÍTÉSRŐL (TEHÁT, HOGY VEZETŐKKÉNT ÉRVÉNYT SZEREZZÜNK MAGUNKNAK), HOGY KÉPESSÉ VÁLUNK SZOLGÁLNI A SZELLEMI MEZŐT, ÉS EGY JÓ MEGOLDÁS KÖZVETÍTŐJÉVÉ VÁLHATUNK.”

27 A VEZETŐ FELADATA SZÁNDÉKOK NÉLKÜLI SZEMLÉLETTEL OTT LENNI
ADJA ODA MAGÁT A MEZŐNEK ESZKÖZKÉNT „BELEHELYEZEM MAGAM A MEZŐBE, ANÉLKÜL, HOGY FÉLNÉK TŐLE, MI KÖVETKEZIK..AKKOR SINCS BENNEM FÉLELEM, HA VALAMI SZÖRNYŰSÉGGEL TALÁLKOZOM.BELEHELYEZKEDEM ÉS ELFOGADOM OLYANNAK, AMILYEN. S HIRTELEN FELISMERÉSEIM TÁMADNAK,FELISMEREM MI REJLIK A JELENSÉGEK MÖGÖTT B. HELLINGER SZÁNDÉKOK NÉLKÜLI SZEMLÉLETTEL OTT LENNI SEGÍTSEN LÁTHATÓVÁ TENNI AZT, AMIT A PÁCIENS NEM LÁT A SAJÁT RENDSZERÉBEN, A SAJÁT SZŰKEBB PERSPEKTÍVÁJA MIATT FEGYVERTÁRÁT , ELMÉLETEIT TEGYE FÉLRE A MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MONDJON LE AZ EGÓJÁRÓL MONDJON LE AZ ÖNÉRVÉNYESÍTÉSRŐL SZOLGÁLJA A SZELLEMI MEZŐT, ÉS EGY JÓ MEGOLDÁS KÖZVETÍTŐJÉVÉ VÁLJON Az „ÖNÉRVÉNYESÍTÉS-BŐL„ AZ „ÖNFELEDTSÉG ÁLLAPOTÁBA” JUSSON A MEZŐ MUTATTA KONFLIKTUSOKAT ÉS JÓ MEGOLDÁSOKAT MEGLÁSSA (PETER ORBAN)

28 „A SZÍVÉVEL LÁSSON,ÉSSZEL FELISMERJEN” (J.W.GOETHE)
MONDJON LE A PROBLÉMA MEGOLDÓ BEÁLLÍTOTTSÁGRÓL MONDJON LE AZ AKTIVITÁSRÓL,LEGYEN PASSZÍV: SEMMIT SEM TEVÉS ÉS CSELEKVÉS FIGYELEM ÉS ALÁZAT ,EMPÁTIA ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS JELLEMEZZE TUDJA KEZELNI AZ ESETLEG FELLÉPŐ SOKKOS ÁLLAPOTOT VAGY TRAUMÁT ISMERJE FEL A KÖTÉST ÉS SORSÖSSZEFONÓDÁSOKAT LEHETŐLEG ÚJ MINTÁT –INFORMÁCIÓT VIGYEN A MEZŐBE MEGHATÁROZÓ A SZEREPE VAN AZ ÁLLÍTÁSOKBAN

29

30 A FELELŐSSÉG KI FELEL A PÁCIENS ELŐREHALADÁSÁÉRT?
A VEZETŐ ISMERHETI-E AZ ÁLLÍTÓ MINDEN LELKI FOLYAMATÁT? A LÉLEK AKAR-E, HAJLANDÓ-E VÁLTOZNI? ELVÁRHATÓ-E, ELMOZDULÁS ÁLLÍTÁS UTÁN? NAGYOBB-E A VEZETŐ A PÁCIENS LELKÉBEN ÉLŐ CSALÁDTAGOKNÁL?

31 A VEZETŐ FELELŐSSÉGE: VÉDJE A MEZŐT,ÓVJA KÜLSŐ BEFOLYÁSOKTÓL
A KOMOLYSÁG BIZTOSÍTÁSA A RÉSZTVEVŐK ÖSSZESZEDETTSÉGE A SAJÁT NYUGALMA

32 „NEM A TERAPEUTÁT TERHELI A FELELŐSSÉG A
CSALÁDÁLLÍTÁS LEFOLYÁSÁÉRT, SEM AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ TÖRTÉNÉSEKÉRT, SEM A PÁCIENS SORSÁÉRT. NEM IS FORMÁLHAT JOGOT ERRE,SEMMI KÖZE HOZZÁ,EZT NEM SZABAD VÁLLALNIA.” TK.

33 NEM FELADATA CSINÁLNI VALAMIT
ALKOTÓJÁVÁ, TEREMTŐJÉVÉ VÁLNI A MEGOLDÁSNAK (Peter Orbán) EGYCSAPÁSRA MEGSZŰNTETNI A PÁCIENS ZAVARAIT ÉS PROBLÉMÁIT MEGOLDÁST KITALÁLNIA VEZETŐKÉNT ÉRVÉNYT SZEREZNI MAGÁNAK KONCEPCIÓKAT MŰKÖDTETNI

34 A VEZETŐ NEM ÁLLÍT, HA: AZ ÁLLÍTÓ NEM ELÉG ÖSSZESZEDETT
AZ ÁLLÍTÓ NEM TISZTELI AZ ÁLLÍTÁST AZ ÁLLÍTÓ NEM „NÉZ RÁ” A KÉPRE AZ ÁLLÍTÓ „OKOSKODIK”,BELESZÓL NINCS VALÓDI MEGBÍZÁSA AZ ÁLLÍTÓTÓL,NINCS TÖLTET AZ ÁLLÍTÓ CSODÁT VÁR, NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET,GYERMEK A VEZETŐNEK A SAJÁT VAKFOLTJA BEINDUL ÉS BEVONÓDIK A CSALÁDI TITOK NEM ENGED TOVÁBB KOMOLY SZEMÉLYISÉGZAVART VÉL FELFEDEZNI, ELTANÁCSOLJA

35 MI AZ ELŐFELTÉTELE A VEZETŐ ÖNFELEDTSÉGÉNEK?
HOSSZÚ ÉVEK GYAKORLATA ÉLETTAPASZTALAT ÉLETÉVEK KÉSZEK LEGYÜNK BÁRMIKOR KUDARCUNKAT BEISMERNI NYÍLTAN VÁLLALNI: „ FOGALMAM SINCS,HOGYAN TOVÁBB …. NEM TUDOK TOVÁBBJUTNI”

36 A CSALÁDFELÁLLÍTÁS MOMENTUMAI
1. KEZDÉS: - RÁHANGOLÓDÁS A TÉMAHOZÓRA - MEGHALLGATÁS - TISZTÁZÁS (EGYSZERŰSÍTÉS) -/ PROBLÉMA HELYETT CÉL KERESÉS/ 2. AZ ÁLLÍTÁS : - A KÉPVISELŐK KIVÁLASZTÁSA, TÉRBEN VALÓ ELHELYEZÉSÜK - MOZGÁS, A DINAMIKÁK FELISMERÉSE, A LEHETSÉGES OLDÁS - OLDÁS A KLIENSSEL 3. BEFEJEZÉS: - SZÜKSÉG ESETÉN MEGERŐSÍTÉS, ÖSSZEGZÉS, „HÁZI FELADAT”

37 A VEZETŐ VAKFOLTJA MIK A VAKFOLT INDIKÁCIÓI AZ ÁLLÍTÁSVEZETŐ ESETÉBEN? MI JELZI,HOGY AZ ÁLLÍTÁSVEZETŐ "BELEFUTOTT" ÉPPEN A VAKFOLTJÁBA AZ ÁLLÍTÁSBAN? TÚLSÁGOSAN BEVONÓDOM ÉRZELMILEG, INDULATOKAT INDÍT EL BENNEM, SOROZATOS TÉVESZTÉSEKET HOZ, NEM TUDOM RENDEZETTEN VEZETNI TOVÁBB, KONCENTRÁCIÓS ZAVAR,FÜGGŐVÉ VÁLIK A KLIENSEM,TERÁPIÁS KAPCSOLAT=NAGYON MEG AKAROM MENTENI

38 A MEZŐ MEGTAPASZTALÁSA

39

40 VAN-E MEZŐ AZ ÁLLÍTÁS ELEJÉN?
AZ ÉNKÉPED BEFOLYÁSOLJA A VISZONYODAT A VEZETŐHÖZ A CSOPORT A SZÜLŐDET JELENÍTHETI MEG TUDATTALANUL A VEZETŐ IS NYUGTALAN, A SAJÁT EGÓJA,BELSŐ MONOLÓGJA KÖTI LE, SZÓ NINCS ÖNFELEDTSÉGRŐL. ÖNMUTOGATÁS ÁLLAPOTA.

41 MIKOR JELENHET MEG A MEZŐ?
AMINT FELMERÜLNEK KÉRDÉSEK, KÍVÁNSÁGOK ÉS ÖSSZESZEDETT AZ ÁLLÍTÓ IS.

42 HONNAN JELENIK MEG A MEZŐ?
A JELENLÉVŐK LELKÉBŐL ÁRAD SZÉT

43 MIKOR NYILVÁNUL MEG A MEZŐ?
AMENNYIBEN MINDENKI ELJUT AZ ÖNFELEDTSÉG ÁLLAPOTÁBA: -MEGSZŰNNEK AZ EMBERI JÁTSZMÁK /EGÓ BEMUTATÁSOK/ÖNBEMUTATÁSOK -VEZETŐ ÖSSZESZEDETT, RÁHANGOLÓDOTT -ÁLLÍTÓ HATÁROZOTT, ÖSSZESZEDETT, KOMOLY -RÉSZTVEVŐK TISZTELETTEL ÉS CSENDBEN FIGYELNEK

44 MIKOR ÁLL KÉSZEN A VEZETŐ A MUNKÁRA?
-AMIKOR AZ EGÓ BEMUTATÁS MEGSZŰNT -NYUGTALANSÁGA ELCSITUL ÉS ÖSSZESZEDETTÉ VÁLIK -KINTRŐL BEFELÉ INDULT..VISSZAHÚZÓDIK MAGÁBA -FIGYELME AZ ÁLLÍTÓRA ÉS JELZÉSEIRE IRÁNYUL ( LÉGZÉSE, HANGJA, BESZÉDE, KÉRÉSE) - KÉSŐBB RÁBÍZZA MAGÁT A TÖRTÉNÉSRE -ÉRZI, NINCS TENNIVALÓ, NINCS SZEREP, A SZEMÉLYE ELVESZÍTI A JELENTŐSÉGÉT -JELEN VAN, A MOSTBAN -ELVISELI, ELFOGADJA, AMIT LÁT A MEZŐ MEGNYÍLIK ÉS KIÁRAD, KITERJED

45 MIRE FIGYEL? -SAJÁT MAGÁRA (SAJÁT JELENTÉKTELENSÉGEM) -AZ ÁLLÍTÓRA
-A KÉPVISELŐKRE (KÖTÉS,KONFLIKTUS,KIREKESZTETT,DINAMIKA,SORSÖSSZEFONÓDÁSOK, ISMÉTLŐDŐ MONDATOK-GESZTUSOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK) -A CSOPORT TÖBBI TAGJÁRA -A KÖRNYEZET JELEIRE -AZ ELŐZMÉNYEKRE

46 MIKOR ÁLL KÉSZEN A KÉPVISELŐ AZ ÁLLÍTÁSRA?
TUDATOSÍTJA, HOGY VALAKI MÁST KÉPVISEL EGY RÖVID IDŐRE, AZUTÁN MAJD VISSZAADJA A KÉPVISELETET AKI Ő, ANNAK MOST NINCS SEMMI TENNIVALÓJA EGY LÉLEGZETTEL KIFÚJ MINDEN AKADÁLYOZÓ GONDOLATOT: „NEM ÉN VAGYOK ITT A FONTOS, HANEM A MEZŐ…” EGY MÁSIK ERŐ/ A SZELLEMI MEZŐ ÁTVESZI AZ IRÁNYÍTÁST FELETTE ÉS MOZGATJA, KÉSZTETI A KÉPVISELŐT A MEZŐ ELINDÍTJA,MEGLÖKI, HAT RÁ „ÍGY A JELENLÉVŐK MEGVÁLTOZTATJÁK A HELYISÉG LELKI ATMOSZFÉRÁJÁT”

47 INTERJÚ KÉSZÍTÉSE KAPOK-E VALÓJÁBAN MEGBÍZÁST?
MEGBÍZÁS= AZ ÁLLÍTÓ KÉRÉSE A CSALÁDTAGOK BELEEGYEZÉSE A MEZŐ ENGEDÉLYE A MEGBÍZÓK VAGY TÚL KICSIK VAGY TÚL NAGYOK

48 ELLENÁLLÁS, ELKERÜLÉS, TAGADÁS, ELFOJTÁS
„AMÍG HARAGSZOM, NEM KELL ÁTÉLNEM, HOGY…..” „INKÁBB HARAGSZOM,MINT CSELEKSZEM::”

49 JOHARI ABLAK ÉN ISMEREM NEM ISMEREM …………………………………………………………………………………………………………………………….. ŐK Amit magamról is tudok és Mások látják, de én nem ISMERIK mások is így látnak. magamról. NYÍLT TERÜLET VAK TERÜLET Nem Én tudom magamról, de A külvilág sem tudja, én sem ISMERIK más nem. tudom, de aktualizálva előjöhet. /rejtett tudattalan/ REJTETT TERÜLET ISMERETLEN TERÜLET

50 TÉMAFELVETÉS AZ ÁLLÍTÓ KÉRÉSE-KÉRDÉSE (SÚLYOS-SÚLYTALAN)
A VEZETŐ VÁLASZA, HELYESBÍTÉS, RÁVEZETÉS A VEZETŐ DÖNTÉSE, A TÉMA MEGFOGALMAZÁSA A CÉL MEGFOGALMAZÁSA

51 A VEZETŐ FONTOS BELSŐ KÉRDÉSEI:
ÖSSZHANGBAN ÁLL-E A MEGFOGALMAZOTT PROBLÉMA A MEZŐVEL, KÉSZEN ÁLL-E A PÁCIENS A MEGOLDÁSRA? BEAVATKOZHATOK-E EBBE? MI A FAJSÚLYOSABB? VAN-E ELÉG ERŐ EBBEN? ERŐS MARADOK-E, MÉLTÓSÁGOM)HA FELÁLLÍTOM? VALÓJÁBAN KI HIÁNYZIK ITT? KI NINCS A HELYÉN? KI AKAR MEGHALNI? KIT NEM HAGYNAK ELMENNI? KINEK KÍVÁNJÁK A HALÁLÁT?

52 A TERAPEUTA NE HARCOS LEGYEN, HANEM A „SEMLEGESSÉG” ÁLLAPOTÁBA JUSSON EL.
HELLINGER: „NINCS AKARAT, NINCS TUDÁS, NINCS FÉLELEM” ÁLLAPOTÁBA JUSSON EL, NE LEGYEN CÉLJA! NE FOGLALJON ÁLLÁST!

53 „A TERÁPIA LÉNYEGE,HOGY A KIREKESZTETT SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ SZERETETET A MÉLYBŐL VISSZAHOZZUK A FELSZÍNRE!!!” Peter orban A SZERETETET, NEM A SZEMÉLYT

54 A TERÁPIÁS KAPCSOLAT -AMIKOR MINDENÁRON SEGÍTENI AKAR A TERAPEUTA
-AMIKOR MEGMENTŐ AKAR LENNI -AMIKOR A SEGÍTŐ A GYEREK ÉS A (KLIENS RÁVETTE,HOGY MENTSE MEG) A KLIENS PEDIG A SZÜLŐ -A TERAPEUTA A GYEREK, AKI MEG AKARJA MENTENI A SZÜLŐJÉT A KLIENSBEN -A KLIENS AGRESSZÍV LESZ -MINDIG A TERAPEUTÁNÁL KELL MARADNI A KONTROLLNAK! MEGOLDÁS: KITŐL VÁROD A MEGOLDÁST? CSELEKSZEL-E KEDVES KLIENSEM? SZABADULJ TŐLE, HA KELL (D./SZUPERVÍZIÓ VII. CD VIDEO PERCIG)

55

56 A CSOPORT KEZELÉSE, CSOPORTDINAMIKA
-HOGYAN ÁLL ÖSSZE A CSOPORT -KINEK MI A FELADATA A CSOPORTBAN -KIEGYENSÚLYOZOTT MOZGÁS=A REND -CSÁ., MINT TAPASZTALATI MÓDSZER -DINAMIKA, „MOZGÁS” A SZEMÉLYEK KÖZÖTT -A FELBORULT EGYENSÚLY=A RENDETLENSÉG ÉS AZOK „MOZGÁSAI”

57 A FOLYAMAT A REND NÉLKÜLISÉG FELISMERÉSE,
SORSÖSSZEFONÓDÁSOK, KÖTŐDÉSEK FELISMERÉSE ÖSSZEHOZNI AZT, AMI ÖSSZETARTOZIK ELISMERÉS,BÚCSÚ,GYÁSZ A SZERETET RENDJE

58

59 HELLINGER INTÉZET VIZSGAKÉRDÉSEK II. MODUL
1. MILYEN ISMÉRVEI VANNAK A JÓ ÁLLÍTÁSVEZETŐNEK? MI AZ ÁLLÍTÁSVEZETŐ FELADA ÉS FELELŐSSÉGE? MIRE FIGYEL A JÓ VEZETŐ ? MIK A LEHETŐSÉGEI EGY ÁLLÍTÁSVEZETŐNEK AKKOR, HA ELAKADT AZ ÁLLÍTÁSBAN ? MI A PROVOKATÍV MONDATOK SZEREPE AZ ÁLLÍTÁSBAN? 2. MIK AZ INTERJÚKÉSZÍTÉS LÉNYEGES LÉPÉSEI? MIT KEZDESZ AZZAL A KLIENSSEL, AKI NEM TUDJA MEGFOGALMAZNI A KÉRDÉSÉT? MIK A VEZETŐ FONTOS BELSŐ KÉRDÉSEI? MELY ESETEKBEN NEM VÁLLALSZ EL EGY ÁLLÍTÁST? 3. MIKOR KERÜL A VEZETŐ TERÁPIÁS KAPCSOLATBA A KLIENSSEL? MI A GYÓGYÍTÓ MONDATOK SZEREPE AZ ÁLLÍTÁSBAN? MIT TUDSZ A MORFOGENETIKUS MEZŐRŐL ? PROKSA TERÉZIA május 24.


Letölteni ppt "„…A TE GYÓGYULÁSOD MINDEN, AMIT A VILÁG TŐLED MEGKÍVÁN AHHOZ, HOGY MEGGYÓGYULHASSON.” A Course in Miracles."

Hasonló előadás


Google Hirdetések