Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kultúraközi kommunikáció pszichoszociális vonatkozásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kultúraközi kommunikáció pszichoszociális vonatkozásai"— Előadás másolata:

1 A kultúraközi kommunikáció pszichoszociális vonatkozásai
Attitűd, sztereotípia, előítélet, arculat, imázs, tabu

2 Alapfogalmak Attitűd: főleg érzelmi hozzáállás, viszonyulás egy csoporthoz, illetve annak jelképéhez. Pozitív , negatív attitűd az orosz / német / francia stb. nyelvvel kapcsolatban. Szeretem, vagy nem szeretem viszony. Sztereotípia: az attitűd megokolása: szeretem, mert szorgalmas, nem szeretem, mert lusta stb.

3 A sztereotípia Eredeti jelentése: nyomdászati terminus. Másolat a nyomdai szedésről vagy kliséről további kiadások céljára. Átvitt értelemben: állandóan ismétlődő, elkoptatott kifejezés, vö. klisé. Kommunikációelméleti terminus. Első előfordulása a pszichológiában: Walter Lippman, 1922.

4 A sztereotípia fogalma
Egy embercsoportra vonatkoztatott általánosított hiedelem, vélekedés. Hasznos és káros is lehet.

5 A sztereotípia jellemzői
általánosító leegyszerűsítő revíziórezisztens

6 Általánosító, mert... Egy vagy néhány ember visekedése, jelleme alapján kialakított véleményét kiterjeszti az illető személy vagy személyek csoportjára. Példa: „Irénke szőke. Irénke nem tud főzni. A szőke nők tehát nem tudnak főzni”. Logikailag hibás következtetés.

7 Leegyszerűsítő, mert... Nem veszi figyelembe a körülményeket (hagyományok, földrajzi környezet), amelyek módosíthatnák a kialalakult sztereotípiát. Példa: „Két óra van. Sehol senki. A trópusi országok lakói lusták”. Körülmény: a negyven fokos meleg, a magas páratartalom déltájban lelassítja az embereket. Éppen sziesztáztak.

8 A revíziórezisztencia. Egy példa (Allport, 1954)
Mr. X: Az a bajom velük, hogy csak a saját csoportjukkal törődnek! Mr. Y: De ha adakozásról van szó, ők ebben mindig az élen járnak... Mr. X. Igy akarnak népszerűek lenni, beavatkoznak a keresztények ügyeibe. A pénz a mindenük, ezért is van sok bankár közöttük.

9 A párbeszéd folytatása...
Mr. Y: Dehát a legutóbbi felmérések éppen azt mutatják, hogy közöttük kevesebb a bankár, mint más népcsoportok képviselői között... Mr. Z. Hát ez az! Nem foglalkoznak komoly üzlettel, csak a filmiparban nyüzsögnek és éjszakai lokálokat üzemeltetnek!

10 A sztereotípiák fajtái
autosztereotípia és heterosztereotípia pozitív és negatív sztereotípia sztereotípia és szociotípia (szociális szereotípia)

11 Autosztereotípia Autosztereotípia: mi magunkról és mások rólunk
Mi: A magyarok vendégszeretők, találékonyak (Nobel-díjasok száma!) Mások: A magyarok temperamentumosak, pesszimisták és panaszkodók, agyafúrtak stb.

12 Heterosztereotípia Heterosztereotípia: mi másokról és mások másokról.
A magyarok a németekről: munkaszeretők, fegyelmezettek, sótlanok. A németek az olaszokról: fegyelmezetlenek, lusták, rossz katonák, zenekedvelők, szexuálisan vonzók (!) Országon belül, országok, régiók között

13 Etnikai viccek és sztereotípiák
Miért alacsonyak a szicíliaiak? Mert gyerekkorukban azt mondta az anyjuk, hogy ha felnőnek, dolgozniuk kell. Észak-olasz sztereotípiák a sziciliaiaikról: mind alacsony, mind anyás, mind utál dolgozni.

14 Mi a paradicsom? És mi a pokol?
A paradicsom az a hely, ahol a rendőrök angolok, a szakácsok franciák, a szerelők németek, a szeretők olaszok és az egészet a svájciak szervezik. A pokol az a hely, ahol a rendőrök németek, a szakácsok angolok, a szerelők franciák, a szeretők svájciak és az egészet az olaszok szervezik...

15 A sztereotípiák és a nyelvhasználat
angolosan távozik: filer á l’ anglaise, take French leave óvszer: capote anglaise (angol köpeny), French letter (francia levél) Csehül van, csehül érzi magát Annyian vannak, mint az oroszok. Péter egy skót. „Cigány vagy” (József A.) Dutch uncle (erkölcsprédikátor) Etnikai csúfnevek: szőröstalpú oláh (állati bőrből készült bocskora van, nekünk bezzeg csizmánk van), ferdeszemű, csoki, újmagyar, nigger stb.

16 A cseh nyelv és a magyarok
Talán magyar vagy, hogy nem értesz meg? Ne beszélj magyarul! (érthetetlenül) Káromkodik, mint egy magyar. Magyar módra van (részeg). Magyar betegsége van (lusta). Ő egy magyar (ügyetlen, ostoba, gyönge).

17 Pozitív és negatív sztereotípia
A negatív sztereotípiát általában előítéletnek nevezzük → etnocentrizmus. A pozitív sztereotípia átcsapása újabb élmény hatására negatívvá: munkaszeretők → túlságosan munkaszeretők, munkamániásak; tiszták → tisztaságmániásak rendszeretők → túlzottan pedánsak

18 Nemzeti sztereotípia és nemzetkarakterológia (Hunyadi György kísérlete)
Milyen foglalkozást asszociál Ön a következő nemzeti kultúrákhoz? Orosz: munkás, katona, paraszt Német: autóipari szakember, mérnök, üzletember USA: üzletember, menedzser, filmes GBr. bankár, üzletember, tanár

19 EU-fiatalokat kérdeztek
Társítson 5 fogalmat, nevet a következő országokhoz! Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Irország, GBr.,Németország, Oroszország, Olaszország, Spanyolország, Svédország És Magyarország?? Vagy Románia?? Ön mit gondol??

20 Az előítéletes diskurzus négy állítása
1. „Mások, mint mi (kultúra, mentalitás”. 2. „Nem igyekeznek alkalmazkodni a kultúránkhoz”. 3. „Elítélendő cselekményekben vesznek részt (zaklatás, bűnözés)”. 4. „Veszélyeztetik a társadalmi, gazdasági érdekeinket”.

21 Az etnikai előítélet fokozatai
1. Negatív sztereotípia: a csoport tagjai lusták. 2. Előzetes attitűd: ezért nem szeretem őket. 3. Diszkrimináció: nem alkalmazom őket.

22 Az etnikai előítélet fokozatai 2.
1. szóbeli (viccek, szitkozódás, rágalmazás, vádaskodás) 2. elkerülés (nem ülök a cigány mellé a parki padon vagy az iskolapadban, nem járok vele) 3. diszkrimináció: megtagadom az azonos elbírálást (pl. nem alkalmazom) 4. testi erőszak: lakóhelyről eltávolítás, temetők meggyalázása, progromok 5. fizikai megsemmisítés

23 Aronson, 1972 az előítéletről
1. Mr. Bigott mellé szerdán délután 2-kor a parkban leül a.) egy 31 év körüli jól öltözött fehér, b.) egy 31 év körüli jól öltözött fekete. Mit gondol magában Mr. Bigott? 2. Mr. Bigott elhalad a.) egy angolszász háza előtt és észreveszi, hogy a kuka fel van döntve és a szemét szét van szóródva b.) egy latino háza előtt, és ugyanezt tapasztalja. Mit gondol Mr. Bigott?

24 Aronson: A társas lény c. könyvéből
Egy protestáns és egy katolikus észreveszi, hogy a katolikus pap bemegy a bordélyba. Mit gondol a katolikus hívő és mit a protetáns? Protetáns: Milyen képmutató is ez a katolikus egyház... Katolikus: az én papom még ide is elmegy feladni az utolsó kenetet!

25 Az előítélet funkciója
1. Hasznossági funkció: elkerülni a csoporttársak általi kiközösítést és elismerést nyerni a saját csoportunktól („együtt üvölt a farkasokkal”). 2. Önbecsülést óvó funkció: az előítéletesség megóv attól, hogy saját hibáimat észrevegyem. Sikertelenségemért a másik, lenézett csoport tagjait okolom (az antiszemitizmus egyik oka!) 3. Megismerő-funkció: segít eligazodni a világban a jól bevált gondolkodási sémák szerint. Energiatakarékosság...

26 Előítélet és diszkrimináció
1. Előítéletes megkülönböztetők („aktív bigottak”): nyiltan vállalják nézeteiket és cselekedetüket. 2. Előítéletes nem megkülönböztetők („félénk bigottak”): nem merik megszegni a normákat 3. Nem előítéletes megkülönböztetők („jóidőben liberálisok”): a mindenkori elvárás szerint cselekszenek. 4. Nem előítéletes nem megkülönbözetők („minden időben liberális”): a bátrak.

27 Mindenki sáros egy kicsit...
„Everyone engages in prejudiced talk to some degree. It is inevitable. We can, however, reduce the degree to which we engage in prejudiced talk if we are mindful of our communication.” (Gudykunst – Kim: Communicating with Strangers, 1997)

28 Szociális sztereotípia, szociotípia
Vannak sztereotípiák, amelyek egyéni tapasztalaton alapulnak és egy-egy személyre jellemzők csak. Példa: Péter: „A kopasz férfiak mind agresszívek”. Szociotípia: olyan sztereotípia, amelyet egy közösség többsége hirdet. Kelet-európai szociális sztereotípia: „A romák viszonya a magántulajdonhoz problematikus”.

29 A sztereotípiák a reklámban
Egy nyugati tisztítószer reklámja: „Cégünk alapos, mint a németek, tisztaságra törekszik, mint a svédek, rugalmas, mint a lengyelek, diszkrét, mint egy svájci bank, és olcsó, mint egy orosz ígéret”

30 Turisztikai reklámok és a szteretotípiák
Magyarország: csikós, fokos, gulyás Hollandia: tulipán, szélmalmok, fapapucs Franciaország: Párizs, Eiffel-torony, szerelem GBr.: királyi család (Diana), Tower, Hyde-park, Beatles

31 Töröljük el ezeket a sztereotípiákat a reklámokból??
Mi marad helyettük, mit adunk helyettük?! És az vonzó lesz a külföldi számára?!

32 Arculat és imázs Arculat: a bélyegző mintája; valamely dolog, tárgy, szervezet sikere érdekében történő tervszerű alakítása, tudatos építése. Imázs: a bélyegző lenyomata; az, ami az emberekben objektív vagy szubjektív benyomások alapján kialakul, lehet reklám vagy propaganda eredménye. Termékarculat, termékimázs Országpropaganda, országimázs

33 Az országimázs és a sztereotípiák (Rákos Péter nyomán)
Imago linguae: a nemzeti nyelvről alkotott kép Imago loci (regionis, urbis): a nemzeti táj Imago historiae: a nemzeti történelem képe Imago professionis: hogy mire alkalmas Imago attributorium: a nemzet tulajdonságai („A magyar nem forradalmár alkat”: Ady vs. Kosztolányi, Petőfi vs. Arany)

34 Imago lingvae A nyelvről vagy írásáról kialakult kép
„A tót az egy bükkfanyelv.” „A francia nagyon szép nyelv.” „A német parancsolásra való.” „A spanyol udvarlásra jó.” „A magyar mekegő nyelv.” „the French letter” (Concorde vagy Concord?) pusztuló, romló nyelv: nemzethalál

35 Imago loci (regionis, urbis); a földrajzi hely, mint jelkép
magyar táj: Alföld, szlovák táj: Magas-Tátra (Kriván: „a szlovák Fudzsijáma”) a Dunántúl szelíd pannon táj az orosz erdő (nyírfákkal) az ezer tó országa (Finnország) Kálvinista Róma, Kelet Párizsa, Észak Velencéje, Arany Prága, a császárváros, Mamma Roma, Párizs, a szerelem fővárosa „Pest feketére fest”

36 Imago historiae (missioni, fati)
„Egyedül vagyunk.” „Európa védőbástyája voltunk.” „a nyugati civilizáció legkeletibb országa.” (cseh önkép) „Remetekirályság” (Koreáról) „Ötezer éves történelmünk van.” (Koreai önkép) „Ezer agressziót szenvedtünk el.” (Korea) „fasiszta ország, nép”

37 Imago historiae II. „A latin civilizáció képviselői vagyunk” (román)
„Mi voltunk korábban és mindig többen Erdélyben.” (román) „Európa védői a muszlimok ellen” (szerb) „a demokrácia terjesztői és őrei.” (USA) „a legrégebbi civilizáció” (Kína) „Nyugat-Európa határa” (Ausztria) „Ázsia védői vagyunk a fehér ember imperializmusával szemben” (Japán)

38 Imago professionis Orosz: katona, munkás, muzsik
Német: mérnök, üzletember, rendőr Angol: üzletember, professzor, futballhuligán Francia: szakács, politikus, technikus Amerikai: üzletember, cowboy, filmes Olasz: maffiózó, énekes, szakács Magyar?

39 Imago attributorium (Rákos Péter)
A 18 legegyetemesebb jelző: babonás, beszédes, családszerető,dolgos, elmélkedő (filozófikus hajlamú), furfangos (élelmes), gondtalan (könnyelműségre hajlik), intelligens, kegyetlen, lusta, megbízhatatlan, nacionalista, piszkos, ravasz, szellemes, szenvedélyes, vallásos, zenekedvelő

40 Szakirodalom. Alapművek
Rónay Jácint: Jellemisme, avagy az angol, francia, magyar stb. nemzet jellemzése lélektani szempontból. Buda Allport: Az előítélet. Budapest: Osiris, 2002. Hunyady György: Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Budapest: Akadémia: 1996. Hunyady György: Nemzetkarakterológiák. Budapest: Osiris, 2001.

41 A tabu Polinéz szó: ta ‘megjelölni’, bu ‘nagyon’
A tabu az, ami a kommunikáció során tilos. Kultúrafüggő. Fajtái: viselkedési, cselekvési (böfögés, szellentés, csámcsogás, emberevés, kézzel evés, kutyahús evése, kézfogás, érintés, csók, cipő, fejfedő, meztelen fürdés stb.) Kommunikatív (tabutémák: életkor, testsúly, kereset, magánélet, halál, szex stb.) Mind viselkedési, mind kommunikációs: incesztus, anyagcsere, szex stb.)

42 Politikai tabutémák Demokráciában ilyen általában nincs
A Kádár-kor két tabutémája (cenzúra!): 1. A Párt vezető szerepe (egypártrendszer) 2. A Szovjet Hadsereg (1944-től már nem Vörös Hadsereg!) itteni tartózkodásának jogszerűsége.


Letölteni ppt "A kultúraközi kommunikáció pszichoszociális vonatkozásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések