Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Miért mondjam, ha úgy sem ért meg?”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Miért mondjam, ha úgy sem ért meg?”"— Előadás másolata:

1 „Miért mondjam, ha úgy sem ért meg?”
A romantikus szerelemtől a tudatos házasságépítésig

2 A hiába és a nem hiába való élet
Préd 4: 1-12 Láttam a nap alatt ilyen hiábavalóságot is: Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

3 Először is: Kinek látom a társamat?
„Ez most már csontomból való csont , testemből való test, asszony ember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett” 1Móz 2:23 „Az asszony, akit mellém adtál,” 1Móz 3:12

4 Elkána és Anna 1Sam 1: 8 BÜSZKESÉG ELUTASíTÁS
Mi motiválta Elkána mondatait? BÜSZKESÉG ELUTASíTÁS

5 Éli és Anna 1Sam 1: 13-14 Mi motiválta Éli mondatait? HARAG ELUTASíTÁS

6 Boaz és Ruth 1: 4-9 Mi motiválta Boáz mondatait? ÖRÖM ELFOGADÁS

7 A vonzerő rejtélye Nő és férfi egyaránt lénye lényegét engedi megpillantani választott szerelmesében (Ortega Y Gasset) Kivétel nélkül valamennyien kényszeresen olyan társat keresünk magunknak, aki bizonyos igen jól körülhatárolható pozitív és negatív személyiségjegyekkel rendelkezik (Harville Hendrix)

8 Emlékezz csak vissza! Milyennek képzelted el a jövendőbeli társadat?
Énekek Éneke Hajad színe nem tudom hol van már

9 A tudatalatti szerepe Paul McLean neurológus: Agytörzs (legbelső és legprimitívebb réteg): szaporodás, önfenntartás, vérkeringés, légzés, alvás, izmok összehúzódás külső hatásra Limbikus rendszer: erőteljes érzelmek kiváltása; félelem, harag, agresszió Agykéreg (nagy, tekervényes agyszövet tömeg, négy lebenyre tagolódik): tudatos, éber, mindennapi környezetünkkel tartja a kapcsolatot

10 Az Ősagy logikája Funkciójával nem vagyunk tisztában
Legfőbb gondja az önfenntartás Alapkérdése: Vajon biztonságos? Alapvetően máshogyan működik mint az Újagy. Ködös elképzelés a külvilágról Hat alap kategóriára szűkíti a világot: 1. Akit gondozni kell, 2. Akinek bennünket kell gondozni, 3. Akivel szeretkezni kell, 4. Akitől menekülni kell; 5.Akinek engedelmeskedni kell, vagy 6. Akit meg kell támadni Csak a jelen számít

11 Gyermekkori sérülések
Az öregség korántsem olyan jó tanítómester, mint az ifjúság, mert kevesebbet tanult, mint amennyit felejtett (Henry David Thoreau)

12 Gyermekkori sérülések
Eredendő teljesség (Buber: egyek voltunk az univerzummal) Mi ketten egyek vagyunk (erosz) Beolvadók és elszigetelődők (Bajod eshet – ne lógj rajtam) Az elveszett én (Én nem tudok gondolkodni) Testi tabuk (ne piszkáld magad) Tiltott érzések (düh)

13 Az elnyomás következményei
Az elveszett én: lényünk azon részeiből áll, melyeket a társadalom körülményei miatt el kellett fojtanunk A hamis én: az a megtévesztő külső, amelyet azért alakítottunk ki, hogy ennek az elfojtásnak és megfelelő neveltetés hiányának nyomán támadt űrt kitöltsük. A megtagadott én: hamis énünk azon negatív részeiből áll össze, amelyeket mások nem tetszéssel fogadtak, és emiatt megtagadtuk. Platón allegóriája: androgün (két nemű ember)

14 Az imágónk Az irodalomban – miként a szerelemben is – döbbenten tapasztaljuk mások választását (André Maurois) Az elveszett én nyomában Az imágó: egyszerre a gondviselődhöz is hasonlít és a saját személyiséged elfojtott felét is pótolja – tudat alatti kép a másik nemről

15 Imágó és a romantikus szerelem
A „felismerés jelensége” Az „időtlenség jelensége” „Az újraegyesülés jelensége” „A szükség jelensége”

16 Illúzió táplálás Tagadás

17 A hatalmi harc Mitől változtál meg? Pillantás a fájdalmas valóságra

18 A hatalmi harc szakaszai:
Káosz: a romantikus szerelem halála Döbbenet Tagadás Alkudozás Kétségbeesés

19 Összefoglalás Partnerünket két alapvető ok miatt választjuk:
Egyszerre rendelkezik a bennünket felnevelők pozitív és negatív tulajdonságával; Kárpótol bennünket lényünk pozitív részeinek gyermekkorunkban történt leválasztásáért.

20

21

22

23

24 Ok: A négy fül Tárgyi tartalom (Miről szól a közlés?)
Kapcsolat (Kik vagyunk mi egymásnak?) A küldő önkifejezése (Mi van velem?) A fogadó felszólítása (Mit tegyen!?) Schultz von Thun

25 Másodszor: Miért is ? „Ez most már csontomból való csont , testemből való test, asszony ember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett” 1Móz 2:23 „Az asszony, akit mellém adtál,” 1Móz 3:12

26 Romantikus szerelem A kommunikáció szerepe : szavak, tettek, a szeretet nyelve közvetítenek a teljesség elérésére törekvésünkben. A kapcsolat születése (anya gyermek kapcsolat) Az azonosságok hangsúlyozása („csontomból való csont, testemből való test: asszonyembernek neveztessen”) A Másik, mint megváltó Kiegészítő társ, vágyaim betöltője

27 A kommunikáció szintjei
John Powel „rab” metafórája: Minden ember rab, börtönéből ki tudna jönni Vágyik a külső világba, de fél az elutasítástól is Viktor Frankl megfigyelése a dachaui fogolytársairól

28 Sablonos beszélgetés (klisék,közhelyek)
Az önközlés legalacsonyabb szintje Valójában nem jön létre kommunikáció (How do You do?) Paul Simon: A csönd hangjai „Mezítelen éjben láttam ezernyi embert: szóltak, de nem beszéltek, hallottak, de nem hallgattak, dalokat írtak, de nem énekeltek senki sem mert megzavarni a csönd hangjait.”

29 Tényközlés – híradás másokról
Ekkor sem törünk ki magányosságunk börtönéből, gyakorlatilag semmit sem mutatunk meg önmagunkból Másokról beszélünk A tényekhez semmilyen személyes kommentárt nem fűzünk, ami megmutatna belőlünk valamit Egyszerűen híreket közlünk, közhelyek mögé rejtőzünk, másokról szóló kis történetek mögött keresünk védelmet

30 Gondolataink és véleményünk közlése
Hajlandók vagyunk kockáztatni, kilépünk fogságunkból Megosztjuk gondolatainkat, véleményünket, döntéseinket szigorú cenzúra mellett. Óvatosan figyelünk a kommunikáció alatt Ha rossz a másik reakciója visszahúzódunk, félünk az elutasítástól Csöndbe menekülés vagy témaváltás következhet Óvatos kapcsolatkeresés ez, valójában a kommunikáció kezdete

31 Érzéseink kommunikálása – „Zsigeri szint”
A gondolataink, véleményünk közlése után még sok minden marad a személyiségünkből Érzelmeink, érzéseik – ezek csak bennünket jellemeznek, egyedülálló ismeretek rólunk Az érzések, melyek a gondolataim, véleményeim és döntéseim hátterében vannak - egyedül az enyémek

32 Érzéseink kommunikálása – „Zsigeri szint”
Úgy gondolom intelligens vagy - elhallgatott reakciók: És féltékeny vagyok. Zavarban vagyok Ezért gyanakszom rád. Legszívesebben elfutnék előled Az emberek nem tolerálják a legtöbb esetben ezt az érzelmi őszinteséget (JOURAND)

33 A kommunikáció felső foka – én-közlés
Minden mély és hiteles barátságnak, házastársak közötti egységnek, a teljes nyitottságon és őszinteségen kell alapulnia Időnként igen nehéz a zsigeri szintű kommunikáció, de éppen ilyenkor van rá a legnagyobb szükség. Közeli barátok és házastársak között időről időre létrejön a teljes érzelmi és személyes közösség Társam minden reakciómat megosztja velem, boldogságom és bánatom megismétlődik benne.

34 A zsigeri szintű kommunikáció „szabályai”
A zsigeri szintű kommunikáció (érzelmi nyitottság és őszinteség) sohasem jelentheti a másik elítélését Az érzelmek nem az erkölcshöz tartoznak (jók vagy rosszak) Érzéseinket (érzelmeinket) értelmünkkel és akaratunkkal integrálnunk kell. A zsigeri szintű kommunikációban el kell mondanunk az érzelmeinket. Ritka kivételtől eltekintve az érzelmeinkről akkor kell beszélnünk, amikor átéljük őket.

35 A házasság öntudatlan korszaka

36 Kijózanodás A kommunikáció szerepe: a „meg-nem-felelések” közvetítése: a társ nem Megváltó, sem nem kárpótlás szüleimmel szemben A másik másságának felismerése: nem olyan, aki teljesen kiegészítene: deficitek, imágótól való eltérés, frusztráció, csalódás, kiábrándulás A látás megváltozása: nem szép, nem okos, nem olyan, amilyen volt Becsapott vagyok

37 A hatalmi harc tünetei Meg-nem-értettség (nézetkülönbség)
Érzelmi vihar (diszharmónia: harag, düh, szomorúság, bűntudat, szégyen) Elutasítottság (értéktelenség) Magány (elszigeteltség )

38 Mitől állnak elő ezek a tünetek?
Nem kapom meg ebben a kapcsolatban azt azt amit ígértél és, ami nekem jár.

39 Ki és mit ígért? Egyszerre rendelkezel az engem felnevelők pozitív és negatív tulajdonságával; Kárpótolsz lényem pozitív részeinek gyermekkoromban történt leválasztásáért. TE (az Imágó) Isten?

40 A bűn geneológiája Sérelem düh HARAG félelem bűntudat szorongás
„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal,” Ef 4:26

41

42 Tudatos házasság építés

43 Hol vagyunk most? Durva indítás: pontjaink
Intim szükségletek: „mert te mindig”, „mert te soha” – nem adod meg azt, amire szükségem lenne! Imagó: „miért nem mentem a Hufnágel Pistihez!” A kommunikáció zavarai: veled már nem is lehet beszélgetni „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” Mt

44 Amikor elkezdünk a házassági konfliktusainkról beszélni:
A partnerem gyakran nagyon erősen bírál engem. Utálom, ahogy a partnerem felhoz egy ilyen témát. A vitáink sokszor úgy kezdődnek, mint derült égből a villámcsapás. Mielőtt észrevenném, már veszekszünk is. Amikor a partnerem panaszkodik, úgy érzem, hogy kritizál és bosszant. Úgy tűnik nekem, hogy a társam mindig hibáztat valamiért. A partnerem sokkal negatívabb velem szemben, mint amennyit a dolog megér. Úgy érzem, hogy el kell hárítanom a személyemet ért támadásokat. Gyakran tagadnom kell az ellenem felhozott vádakat. A párom túl könnyen megsértődik. Gyakran nem én vagyok felelős azért, ha rosszul megy valami. A házastársam kritizálja a személyiségemet. A vitás kérdések sértő módon kerülnek terítékre. A partnerem időnként önelégülten és felsőbbrendűen panaszkodik. Elegem van a köztünk lévő negativitásból. Amikor a partnerem panaszkodik, úgy érzem, hogy hiányzik belőle a tisztelet. Amikor elkezdődik a panaszáradat, menekülhetnékem támad. Hirtelen vége a nyugalmunknak. A partnerem negativitása elbátortalanít és összezavar. Úgy gondolom, hogy a partnerem időnként teljesen ésszerűtlenül viselkedik. 

45 Elfogadás (acceptance) - a mérlegelést követő kedvező válasz készsége Rom 15:7 („Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.”) Ragaszkodás (affection) - testi érintéssel és kedves, szeretet-teli szavakkal a lelki közelség és gondoskodás kifejezése. – Rom 16:16 („Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.”) Elismerés (appreciation) – a másik iránti személyes nagyrabecsülésünk szavakkal és érzésekkel történő kifejezése. - 1Kor 11:2 („Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek.”)

46 Figyelmesség (attention) – a másik szándékának észlelése, odaillő érdeklődés és támogatás megadása. 1Kor 12:25 („hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.”) Helyeslés (approval) – kifejezett dicséret; a helyesnek tartott gondolkodás és beszéd elismerése. – Rom 14:18 („mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.”) Bátorítás (encouragement) – az előrehaladás ösztönzése, hatékony buzdítás a cél elérésére. 1Thessz 5:11; Zsid 10:24. („Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.”; „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.”)

47 Tisztelet (respect) - a másik magasra értékelése és megbecsülése; értékes voltának kifejezése. - Rom 12:10 („a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,”) Biztonság (security) - az összhangban való bizonyosság; a kapcsolatban a bántó szándéktól és tettől való mentesség biztos tudása. Mk 9:50 („Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással.”)

48

49 Megalapozás és újrakezdés
Az újagy és az ősagy egybeolvadása A pároddal való együttlétekben valójában akkor vagy biztonságban , ha leengeded a pajzsodat, nem pedig, ha magad elé tartod, hiszen a partnered így a szövetségeseddé, nem pedig az ellenségeddé válik. Dávid és Saul (

50

51 A tudatos házasság tíz jellemzője
Felismered, hogy szerelmi kapcsolatodnak van egy rejtett célja: begyógyítani a gyermekkorban szerzett sebeket. (Zsolt vigasztalás) Pontosabb kép alakul ki benned a partneredről. (1Kor. 7.7 – kegyelmi ajándék) Vállalod, hogy igényeidet és vágyaidat közlöd a partnereddel. (Ef – másikat különbnek tartod) Találkozásaitok (interakcióitok) során tudatosabbá válsz. (Péld. 3.21; 5:2;8:12;1Tim3;)

52 A tudatos házasság tíz jellemzője
Megtanulod partnered igényeit és vágyait is ugyanolyan nagyra értékelni, mint a sajátjaidat. (Fil. 2.4) Tudomásul veszed személyiséged sötét vonásait. (Zsolt. 36:2; Zsolt 64.7 Új technikákat sajátítasz el alapvető igényeid és vágyaid kielégítésére. (Gal – szolgálni egymásnak)

53 A tudatos házasság tíz jellemzője
Önmagadban igyekszel megtalálni hiányzó erősségeidet és képességeidet. (1Kor. 7.7 – kegyelmi ajándékok) Tudatosabbá válik benned az a hajtóerő, hogy szeretet teli és teljes legyél, és hogy egyesülj a világegyetemmel. (Jn – Jézusban maradni) Elfogadod a jó házasság megteremtésével járó nehézségeket. (Gal )

54 Elköteleződés a tanulásra
JOHARI ablak a házasságban: feltárás és visszajelzés Önkép és Máskép, képmás a házasságban Mire akar Isten tanítani a társamon keresztül. Hogyan szolgálhatom őt társam szolgálatán keresztül

55 Aki háza népéről gondoskodik
1Tim. 3.2 1Tim. 3.12 Tit. 1.6

56 Derék asszony Péld

57 Oszlopfők. Ragyogtok mint a csillagok
„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!” Zsid. 13.4

58 Jézus jó illatú levelei
Szaporodjatok, Sokasodjatok,töltsétek be, hódítsátok meg Tegyetek tanítvánnyá minden népeket HÁZASSÁG Az anyaméh gyümölcse Örök szövetség Hűség

59 Házasságon belüli normális viselkedés és hatása az intimitásra és a párok közötti távolságra
SZABÁLYOZÁS/ EGYÜTTMŰKÖDÉS INTIMITÁS Csendes olvasás; zene hallgatás fülhallgatón keresztül Együttes részvétel sport vagy más játékokban; mozi látogatás; Szeretkezés, beszélgetés értékekről, reményekről, félelmekről Két állás betöltése vagy sok családon kívül töltött idő A sporttevékenységekben, zenei képzésben résztvevő gyermekeikkel összefüggő kapcsolattartás Segítségkérés Gyerekek táborba küldése Gyereknevelés az érett korú szülők estében Gyermekgondozás (Tinédszer szülők esetében) Kortársakkal való időtöltés; megbeszélt stabil találkozók; dátumok; vezetői jogosítvány megszerzése; kollégiumba menetel Dupla időpontok vagy csupán párjával való félrevonulás amikor más barátok jelen vannak Érzelmek kommunikálása

60 Házasságon belüli problematikus viselkedés és hatása az intimitásra és a párok közötti távolságra
SZABÁLYOZÁS/ EGYÜTTMŰKÖDÉS INTIMITÁS Házasságon kívüli kapcsolat Flört manipulatív szándékból Túlzott függőség Súlyos depresszió Agitatív (nyugtalan) depresszió Enyhe depresszió, öngyilkossági gesztusok Kényszeres magatartás Pszichózis kitörése Pszichoszomatizálódás Túlzott munkavállalás; különféle dolgokba való túlzott beleélés (Családfenntartóknál) fűggő személy, intenzív érzelmi szükségletek Túlzott függőség; kapaszkodás; inkompetens cselekvés; aggodalmaskodás; aggályos gondolkodás; engedélyezett drogokkal való függővé válás

61 Tegyetek tanítvánnyá minden népeket
Szeressétek egymást GYÜLEKEZET Isten gyermekei Közöttük fogok lakni

62 Összefoglaló Istennek terve van a házasságotokkal
Egyaránt számolni kell személyes örökségeinkkel és Isten ígéreteivel A házasság: Isten műhelye

63 Teendők Tanuljunk meg felelőséggel kommunikálni, mert Isten kommunikáló Isten Beszélgessünk vele és beszélgessünk a társunkkal, mert ez által is tükrözhetjük Istent „Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.” 1Thessz. 5.11


Letölteni ppt "„Miért mondjam, ha úgy sem ért meg?”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések