Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai mentálhigiéné 1. A pedagógia dilemmája Az iskolának a társadalom ideális polgárát kell nevelnie, ezért az iskola „filozófiájához” tartozott a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai mentálhigiéné 1. A pedagógia dilemmája Az iskolának a társadalom ideális polgárát kell nevelnie, ezért az iskola „filozófiájához” tartozott a."— Előadás másolata:

1 Iskolai mentálhigiéné 1

2 A pedagógia dilemmája Az iskolának a társadalom ideális polgárát kell nevelnie, ezért az iskola „filozófiájához” tartozott a magas mérce, szigorú légkör, merev követelmények, ez az ideál nemzedékeken át automatikusan adódott tovább. A jó iskola-ekkor még- amelyben elég terhelés éri a diákokat, fáradtságos a felkészülés… 2

3 Mentálhigiéné célja A lakosság széles rétegeit a testi-lelki egészség megőrzése érdekében kedvező irányban próbálja befolyásolni. Célkitűzése megegyezik a legfőbb társadalmi értékekkel, emberközpontú törekvésekkel és azonos pedagógiai célkitűzéseivel. 3

4  A mentálhigiéné elsősorban szemléletmód /nem módszer vagy technika/, melynek központi fogalma a prevenció, mit tehetünk, milyen körülményeket teremtsünk ahhoz, hogy a különböző lelki betegségek, devianciák, magatartászavarok ki se alakuljanak. 4

5 Az iskola a legnagyobb hatású mentálhigiénés intézmény, mert • az iskolával mindenkinek van kapcsolata • gyermekkor fogékony évei a legalkalmasabbak a személyiség formálására • gyerekek kortárs csoportokban elérhetők 5

6 Iskolai mentálhigiéné Az iskolában tanítható, fejleszthető ismeretek, képességek átadásával foglalkozik, melyek a lelki egészség megőrzését, egészséges életmód, életforma kialakítását segítik elő, továbbá foglalkozik az iskolához kapcsolódó problémákkal, főleg ezek megelőzésével. 6

7 Közvetlen célja Az iskola minden szereplője jól érezze magát /diák, szülő, pedagógus/, a kapcsolatok megfelelőjen alakuljanak, örömteli /betegségmentes/ legyen a munka mindenki számára. 7

8 Iskolai mentálhigiéné részei 1. Egészségnevelés: felvilágosító, ismeretnyújtó, tájékoztató tevékenység. Tanítás-mely a NAT kerettanterve alapján alsó tagozattól folyamatosan bővülő tananyagként beépül a környezetismeret, természetismeret, társadalomismeret tantárgyakba és az osztályfőnöki órákba. 8

9 2. Készségfejlesztés: a tanulók pszichés kompetenciájának fejlesztése, személyiségfejlesztés 3. Az iskola társaslélektani helyzetének optimalizálása /pozitív tanár-diák viszony, fegyelem, erőszakmentes konfliktuskezelés/ 9

10 Mentálhigiénés beavatkozások célja 1. A pedagógus irányában  Növelni a gyermek viselkedésével szembeni felelősségét  Fokozni azt a bizonyosságérzést, hogy a gyerekre hatással lehetünk  Mentálhigiénés prevenciós tudatosságot kialakítani 10

11 Mentálhigiénés beavatkozások célja II. 2. Tanulók irányában: Egészségneveléssel kapcsolatos információk tudatosítása /emocionális+fizikai/ Pszichés kézségek fejlesztése, melyek védő szerepet játszanak azokkal a negatív hatásokkal szemben aminek a gyermek ki van téve fejlődése során. 11

12 Pszichés kézségek fejlesztése  Döntéshozás  Problémamegoldás  Kritikus gondolkodás  Kreatív gondolkodás  Hatékony kommunikáció  Kapcsolati kézségek  Önismeret  Empátiás kézség  Megbirkózás az érzelmekkel  Stresszkezelés 12

13 Mentálhigiénés szolgáltatások 1. Pedagógusok számára: Mentálhigiénés konzultáció Esetmegbeszélő csoport Konfliktuspedagógiai tréning Műhelymunka 2. Gyerekek számára: Önismereti csoport, játék csoport Szociális készségfejlesztő csoport 13

14 Mentálhigiénés szolgáltatások II. 3. Szülők számára: Konzultáció Konfliktuskezelő tanfolyam 14

15 Kialakulása A XIX. és XX. század fordulója levált az iskola pszichológiától 1944- Iskola Kongresszus: gyerekek magatartászavarai okozzák a legtöbb problémát Anyai attitűdöt kell megváltoztatni, anya gyermek kapcsolat harmonikus magatartás változhat. Ezt áttették az iskolára is ----pedagógus attitűd 15

16 Pedagógus  1. Növelni a gyerek viselkedésével szembeni felelősséget  2. Hatással lehet a gyermekre a pedagógus  3. Növelni kell a szocializációs aktivitások számát 1963-önálló terület 1995- hazánkban is mükődik 16

17 szerepe  Az Ericson féle személyiségelmélet 8 életszakasza közül 2 is az iskolás korra esik. 6-12. év pubertás előtti szakasz 12-18. év pubertás, és részben utáni szakasz 17

18 feladat 1. Kompetencia Először tudatosul az, hogy elvárások vannak vele szemben, melyeket nem a család támaszt Veszélyek: Elégedetlenség érzés/teljesítmény,család/ Feladja játékosságát 18

19 Feladat II.  2. Hűség / serdülőkor/ Belső ambivalencia érzése Őszinteség Veszély Szülő gyermek kapcsolat megromlik a helytelen kommunikáció miatt 19

20  1. Másiknak van problémája  Értő figyelem 2. Nincs probléma /leginkább mehtálh/  Pozitív énüzenetek /rólam szól/  Bajmegelőző énüzenetek /pl.krétapor/  Önfeltáró énüzenetek /kapcsolat megalapozására szolgál/ 3.nekem van problémám konfrontációs énüzenetek /így nem jó/ 20

21 Iskoláskor mentálhigiénés problémái I. Szorongás Amerikai kutatások: 34% teljesítmény szorongás 28% veszekedés a családban 28% szülő betegségétől való félelem 10% saját betegségtől való félelem 21

22 lehetőségek  Személyesség  Képességeit figyelembe venni  Zavaró tényezők figyelembevétele  Lehetőséget adni a javításra  Sikerélményhez juttatni  Értő figyelem  Megfelelő kommunikáció 22

23  II. depresszió Modern társadalmak 40% depressziós Társadalmi rend változása Ranschburg J. féle depressziós tünetek: • Tartós boldogtalanság • Halál, öngyilkosság gondolata /életkor/ • Anhedónia: érdektelenség • Étvágy és alvászavar • Pszichomotoros lelassulás /csoszogás, fáradtságérzés / • Gondolkodási zavarok, tanulmányi eredmény csökken • Emocionális labilitás 23

24  A gyermekkori depresszió összetett /több tényező válthatja ki/  Alattomos /sokáig rejtve marad/hat/  Veszélyes /szélsőséges érzelmek miatt/ 24

25 Megjelenési formák  Fiúknál: Agresszív megnyilvánulások előtérbe kerülnek. Pl. betörés, verekedés, gyorshajtás /rendőrök preventív szemlélete/ Öngyilkossági kísérlet kábítószer 25

26  Lányoknál: Inkább az érzelmi sík dominál szerelmi viszonyok gyors váltogatása féktelen szexualitás /önbecsülési zavarok/ öngyilkossági kísérlet kábítószer 26

27 Mosolygó depresszió: Jól diszimulál nappal A problémák álmaiban, fantáziáiban, elszólásaiban érhetők tetten. 27

28 öngyilkosság  Világon betöltött pozíciónk: Serdülőkoriban az első Magyarország, az egyéb életkorokban hátrébb kerültünk! 28

29 Leggyakoribb okok  Lányok: Érzelmi elutasítás Szerelmi csalódás SZÉGYEN Érzelmi elszigetelődés magány  Fiúk: Önbecsülési zavar Alacsony önértékelés SZÉGYEN Érzelmi elszigetelődés magány 29

30 Irodalomjegyzék Kézdi Balázs: Iskolai mentálhigiéné, Pannónia Könyvek, Pécs, 2000. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió Ranschburg Jenő: Az érzelem és a jellem lélektanából Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia 30

31

32 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  Az egészségfejlesztés célja, hogy egyének, közösségek képessé váljanak az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségügyi állapotuk és életminőségük. (Füzesi-Tistyán, 2004) EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ versus BETEGSÉGMEGELŐZÉS = egészségmegőrzés

33 A beavatkozások területei – Brettner Zs.  Táplálkozás: egészséges táplálkozás – fogyasztási szokások / bulimia, anorexia nervosa – testképzavar  Fizikai tevékenység: rendszeres testmozgás  Szexualitás: egészséges szexuális fejlődés  Dohányzás, alkohol, drog  Mentálhigiéne: lelki megbetegedések és magatartászavarok megelőzése


Letölteni ppt "Iskolai mentálhigiéné 1. A pedagógia dilemmája Az iskolának a társadalom ideális polgárát kell nevelnie, ezért az iskola „filozófiájához” tartozott a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések