Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichoszexuális nevelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichoszexuális nevelés"— Előadás másolata:

1 Pszichoszexuális nevelés
Mesterházy Andrea óraadó

2 Ajánlott szakirodalom:
Buda Béla (1997): A szexualitás lélektana, Mapet, Budapest Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia. A szexuális egészségnevelés  tankönyve

3 I. BEVEZETÉS Alapfogalmak
sexus (lat) : nem 18. szd.: nemzés Freud: pszichoszexuális szakaszok Testi – biológiai alapok Lelki – pszichésen átélt és irányított – társadalmi tényezők Folyamat – folytonos fejlődés

4 Pszichoszexuális nevelés
Szexuálpszichológia szexuális viselkedés pszichológiája 1. Filogenetikus és kultúrtöréneti alakulás 2. Egyéni pszichoszexuális fejlődés szabályszerűségei Szexuálpedagógia szexuális szocializáció befolyásolása

5 Célok (Szilágyi) Ismeretek biztosítása
Szexuális attitűdök és értékrendek megismerése Kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek fejlesztése Felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése

6 Szexuális egészség definíciója (WHO, 2001) (Haeberle)
„A ~ a szexualitással kapcsolatos testi, lelki és szocio-kulturális jóllét folyamatos élménye. A ~ a szexuális képességek szabad és felelősségteljes gyakorlásában nyilvánul meg, ami erősíti a harmonikus egyéni és szociális jóllétet, gazdagítja a személyes és társas életet. Tehát nem pusztán a funkciózavarok, betegségek és/vagy fogyatékosságok hiánya. […] elengedhetetlen az emberek szexuális jogainak elismerése és biztosítása.”

7 II. A szexuális viselkedés kutatásának története és szemléleti problémái

8  biológiai magyarázatok
Kezdetek Ókori bölcselet, vallás és tudományos gondolkodás rendszere Középkor: empíria (anatómia) Szifilisz megjelenése: kórrajz 17. szd-tól kezdődően nemi aberrációk leírása elmebetegségek kutatása 19. szd. második fele: szexualitás szabályzása Krafft Ebing (1879): „Psychopathia sexualis”  biológiai magyarázatok

9 Szemléletváltás Introspekció módszere
Freud (1905) : „Három értekezés a szexualitásról” biológiai késztetések alapja a szexuális ösztön (faj fenntartása), mely feszültséggel, izgalommal jár együtt  társadalmi követelményeknek, elvárásoknak való megfelelés  neurózisok kialakulása - szexualitás szakaszokra bontható elmélete

10 Németország és Ausztria
Polgári erkölcs elleni lázadás és tömegkommunikáció elterjedése Magnus Hirschfeld: „Nemiségtan”, Szexológiai Társaság, folyóirat, kutatóintézet megalapítása Iwan Bloch: szexológia mint önálló tudomány Albert Moll: Gyermekek nemi élete nemzetközi kongresszus Berlinben 1933: Hitler hatalomra jutásával zárul ez a korszak

11 Amerikai Egyesült Államok
Ellis, Havelock: „Pszichoszexuális Tanulmányok” Hall, Stanley: A serdülőkor szexualitása  empirikus vizsgálatok szükségessége Kultúrák, szocializáció, fejlődéslélektan - Terman: gyerekek nőies és férfias viselkedése - Mead: új guineai kutatások - Harlow: szeparáció hatása - Ford és Beach: kultúrák szexuális szokásai

12 Kinsey: modern szexológia alapvetése
kikérdezés módszerével a viselkedés, nemi aktus adatait gyűjtötte össze meglepő eredmények (onánia, orgazmus, homoszexuális tapasztalatok, stb.) Masters & Johnson szexualitás élettana és patológiája Kutatóközpont és terápia Nemi identitás elméletei Szociális tanuláselméletek: utánzás, megerősítés, nemi szerepek Kognitív elméletek: nemi sémák

13 Szexuális viselkedés filogenetikus alakulásának és kultúrtörténetének vázlata

14 Őskor - munkamegosztás - termékenységi szimbólumok: női bálványok - matrilineáris leszármazás (?)  patriarchális társadalom alapjai (vadászat, fegyverek, vagyon, stb.) Görög-római kultúra nő: jogfosztott, „szülő gépezet” barátság, eszményített (fiú)szerelem prostitúció intézménye: kurtizánok – aleutridák – hetérák vallási ceremóniák

15 Keresztyénség megjelenése - a bűn fogalma - aszketikus és antiszexuális megközelítés
Középkor egyházi „kormányzás”  trubadúrok karnevál, farsang földesúri kiváltságok, prostitúció nőiség felemelése: Madonna-kultusz testiség megismerése földrajzi felfedezések, mobilizálódás

16 Újkor - iparosodás, nők fokozatos munkába állása - polgári értékek és romantikus szerelem - prostitúció és pornográfia térhódítása … és korunk fogamzásgátlás  „szexuális forradalom” AIDS megjelenése  „szexuális ellenforradalom” partnermobilitás, szingli életstílus osztály és nemi különbségek eltűnése szexuális pluralizmus

17 BIOLÓGIAI ALAPOK 1) kromoszomális nem 2) gonadális nem
3) hormonális nem 4) belső nemi szervek 5) külső nemi szervek 6) tanult nem 7) szexuális azonosulás III. 8) szexuális orientáció

18 1. Kromoszomális nem - Emberi sejtekben 46 kromoszóma (XX v. XY)
Ivarsejtekben 22 autoszóma + X vagy Y - Sex-chromatin (Barr-féle testecske) nőknél 80% Rendellenességek XXX: háromszoros X szindróma XXY: Klinefelter – szindróma XO: Turner – szindróma XX és XY egyaránt: kromoszomális interszex

19 hipotalamusz és hipofízis
Nem meghatározó jelleg: Y  hatására hereszövet fejlődik ki  Leydig-féle sejtek: - spermiumok - tesztoszteron kiválasztása XY hatására here 2. gonadális XX esetén petefészek nem 3. Hormonok szerepe hipotalamusz és hipofízis Ösztrogén, progeszteron tesztoszteron

20 Nemi ösztön Biológiailag meghatározott program
nemi késztetés nem korlátozódik egy időre szimbolikus ingerelhetőség szégyenérzet társadalmi normáknak való megfelelési igény nemi késztetés és viselkedés egyéni változatai pszichés problémák perverziók és rendellenességek nagy része nemi szerep és identitás

21 SZEXUALITÁS SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI
ÉRÉS ÉS TANULÁS

22 Imprinting (bevésődés, korai tanulás)
Harlow: majmok szeparációjának hatása - a társas viselkedésre, - nemi késztetésre, utódgondozásra Bowlby: első három év szenzitivitása Spitz: hospitalizmus - anyai szeretet, ingerszegény környezet + testi kapcsolat + kötődéssel kapcsolatos tapasztalatok  párválasztás, kötődés, érzelmi bevonódás

23 Szerepek elsajátítása
Korhoz, kultúrához kötött Tarde: utánzás Szociális tanuláselmélet (Bandura, Mischel) Freud: azonosulás a szülőkkel státusz irigység (Whiting) + érzelmi ráhangolódás, empátia Kognitív elméletek: forgatókönyvek (Bem)

24 (Tanult) nemi szerepek
Férfi és nő „klasszikus” megkülönböztetése  gyerekszülés és korai gondozás biológiailag nőkhöz kötött Mead: nemek eltérő magatartása és személyisége a kultúra terméke sex role és gender role megkülönböztetése serdülőkor kitüntetett szerepe hagyományos szerepek lazulása


Letölteni ppt "Pszichoszexuális nevelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések