Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mesterházy Andrea óraadó Pszichoszexuális nevelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mesterházy Andrea óraadó Pszichoszexuális nevelés."— Előadás másolata:

1 Mesterházy Andrea óraadó Pszichoszexuális nevelés

2 Ajánlott szakirodalom: Buda Béla (1997) : A szexualitás lélektana, Mapet, Budapest Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia. A szexuális egészségnevelés tankönyve http://www.szexualpszichologia.hu/tankonv2.html

3 I. BEVEZETÉS Alapfogalmak •sexus (lat) : nem •18. szd.: nemzés •Freud: pszichoszexuális szakaszok •Testi – biológiai alapok Lelki – pszichésen átélt és irányított – társadalmi tényezők Folyamat – folytonos fejlődés

4 Pszichoszexuális nevelés Szexuálpszichológia szexuális viselkedés pszichológiája 1. Filogenetikus és kultúrtöréneti alakulás 2. Egyéni pszichoszexuális fejlődés szabályszerűségei Szexuálpedagógia szexuális szocializáció befolyásolása

5 Célok (Szilágyi) 1.Ismeretek biztosítása 2.Szexuális attitűdök és értékrendek megismerése 3.Kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek fejlesztése 4.Felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése

6 Szexuális egészség definíciója (WHO, 2001) (Haeberle) „A ~ a szexualitással kapcsolatos testi, lelki és szocio-kulturális jóllét folyamatos élménye. A ~ a szexuális képességek szabad és felelősségteljes gyakorlásában nyilvánul meg, ami erősíti a harmonikus egyéni és szociális jóllétet, gazdagítja a személyes és társas életet. Tehát nem pusztán a funkciózavarok, betegségek és/vagy fogyatékosságok hiánya. […] elengedhetetlen az emberek szexuális jogainak elismerése és biztosítása.”

7 II. A szexuális viselkedés kutatásának története és szemléleti problémái

8 Kezdetek •Ókori bölcselet, vallás és tudományos gondolkodás rendszere •Középkor: empíria (anatómia) •Szifilisz megjelenése: kórrajz •17. szd-tól kezdődően nemi aberrációk leírása elmebetegségek kutatása •19. szd. második fele: szexualitás szabályzása •Krafft Ebing (1879): „Psychopathia sexualis”  biológiai magyarázatok

9 Szemléletváltás •Introspekció módszere •Freud (1905) : „Három értekezés a szexualitásról” -biológiai késztetések alapja a szexuális ösztön (faj fenntartása), mely feszültséggel, izgalommal jár együtt  társadalmi követelményeknek, elvárásoknak való megfelelés  neurózisok kialakulása - szexualitás szakaszokra bontható elmélete

10 Németország és Ausztria •Polgári erkölcs elleni lázadás és tömegkommunikáció elterjedése •Magnus Hirschfeld: „Nemiségtan”, Szexológiai Társaság, folyóirat, kutatóintézet megalapítása •Iwan Bloch: szexológia mint önálló tudomány •Albert Moll: Gyermekek nemi élete nemzetközi kongresszus Berlinben •1933: Hitler hatalomra jutásával zárul ez a korszak

11 Amerikai Egyesült Államok •Ellis, Havelock: „Pszichoszexuális Tanulmányok” •Hall, Stanley: A serdülőkor szexualitása  empirikus vizsgálatok szükségessége  Kultúrák, szocializáció, fejlődéslélektan - Terman: gyerekek nőies és férfias viselkedése - Mead: új guineai kutatások - Harlow: szeparáció hatása - Ford és Beach: kultúrák szexuális szokásai

12 •Kinsey: modern szexológia alapvetése -kikérdezés módszerével a viselkedés, nemi aktus adatait gyűjtötte össze -meglepő eredmények (onánia, orgazmus, homoszexuális tapasztalatok, stb.) •Masters & Johnson -szexualitás élettana és patológiája -Kutatóközpont és terápia •Nemi identitás elméletei •Szociális tanuláselméletek: utánzás, megerősítés, nemi szerepek •Kognitív elméletek: nemi sémák

13 Szexuális viselkedés filogenetikus alakulásának és kultúrtörténetének vázlata

14 Őskor - munkamegosztás - termékenységi szimbólumok: női bálványok - matrilineáris leszármazás (?)  patriarchális társadalom alapjai (vadászat, fegyverek, vagyon, stb.) Görög-római kultúra -nő: jogfosztott, „szülő gépezet” -barátság, eszményített (fiú)szerelem -prostitúció intézménye: kurtizánok – aleutridák – hetérák -vallási ceremóniák

15 Keresztyénség megjelenése - a bűn fogalma - aszketikus és antiszexuális megközelítés Középkor -egyházi „kormányzás”  trubadúrok -karnevál, farsang -földesúri kiváltságok, prostitúció - nőiség felemelése: Madonna-kultusz - testiség megismerése - földrajzi felfedezések, mobilizálódás

16 Újkor - iparosodás, nők fokozatos munkába állása - polgári értékek és romantikus szerelem - prostitúció és pornográfia térhódítása … és korunk -fogamzásgátlás  „szexuális forradalom” -AIDS megjelenése  „szexuális ellenforradalom” -partnermobilitás, szingli életstílus -osztály és nemi különbségek eltűnése -szexuális pluralizmus

17 BIOLÓGIAI ALAPOK I.1) kromoszomális nem 2) gonadális nem 3) hormonális nem 4) belső nemi szervek 5) külső nemi szervek II.6) tanult nem 7) szexuális azonosulás III.8) szexuális orientáció

18 1. Kromoszomális nem - Emberi sejtekben 46 kromoszóma (XX v. XY) Ivarsejtekben 22 autoszóma + X vagy Y - Sex-chromatin (Barr-féle testecske) nőknél 80% Rendellenességek XXX: háromszoros X szindróma XXY: Klinefelter – szindróma XO: Turner – szindróma XX és XY egyaránt: kromoszomális interszex

19 Nem meghatározó jelleg: Y  hatására hereszövet fejlődik ki  Leydig-féle sejtek: - spermiumok - tesztoszteron kiválasztása XY hatására here 2. gonadális XX esetén petefészeknem 3. Hormonok szerepe hipotalamusz és hipofízis Ösztrogén, progeszterontesztoszteron

20 Nemi ösztön •Biológiailag meghatározott program nemi késztetés nem korlátozódik egy időre szimbolikus ingerelhetőség szégyenérzet társadalmi normáknak való megfelelési igény nemi késztetés és viselkedés egyéni változatai pszichés problémák perverziók és rendellenességek nagy része nemi szerep és identitás

21 SZEXUALITÁS SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI ÉRÉS ÉS TANULÁS

22 •Imprinting (bevésődés, korai tanulás) •Harlow: majmok szeparációjának hatása - a társas viselkedésre, - nemi késztetésre, utódgondozásra •Bowlby: első három év szenzitivitása •Spitz: hospitalizmus - anyai szeretet, ingerszegény környezet + testi kapcsolat + kötődéssel kapcsolatos tapasztalatok  párválasztás, kötődés, érzelmi bevonódás

23 Szerepek elsajátítása •Korhoz, kultúrához kötött •Tarde: utánzás Szociális tanuláselmélet (Bandura, Mischel) •Freud: azonosulás a szülőkkel státusz irigység (Whiting) + érzelmi ráhangolódás, empátia •Kognitív elméletek: forgatókönyvek (Bem)

24 (Tanult) nemi szerepek •Férfi és nő „klasszikus” megkülönböztetése  gyerekszülés és korai gondozás biológiailag nőkhöz kötött •Mead: nemek eltérő magatartása és személyisége a kultúra terméke •sex role és gender role megkülönböztetése •serdülőkor kitüntetett szerepe •hagyományos szerepek lazulása


Letölteni ppt "Mesterházy Andrea óraadó Pszichoszexuális nevelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések