Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1."— Előadás másolata:

1 1

2 A szangvinikus alkat erősségei
a jelenben él. („Mindannyiunknak a jelenben kellene élnünk, de ezt ritkán tesszük. Egyesek a múltban élnek, ahol az emlékek teljesen igénybe veszik, mások a jövőben, ahol megfojtják őket a gondok.” – O.H.)‏ eredendően optimista érzékeny és együttérző: örül az örülőkkel és sír a sírókkal 2

3 A szangvinikus alkat erősségei
képes arra, hogy beleélje magát mások gondolataiba és érzéseibe. („Általában szeretjük azokat az embereket, akik érdeklődnek irántunk és ügyeink iránt.” – O.H.)‏ érzései őszinték: nincs nála bájosabb ember. betegekkel, gyerekekkel való foglalkozásra kiválóan alkalmas. mivel teljesen a jelenben él, soha nem unatkozik. 3

4 4

5 A szangvinikus alkat gyengéi
a pillanat gyermeke, ezért gyakran bizonytalan, felületes barátságaiban általában nem hűséges, nem kitartó szerelmi élete heves, rajongó – és csapongó „ha nem látom, elfelejtem” típus 5

6 A szangvinikus alkat gyengéi
megbízhatatlan, ezért nehéz vele együtt dolgozni munkájában állhatatlan: sok félbehagyott munka jellemzi élete csupa jó, de véghez nem vitt szándékkal telik el 6

7 7

8 Gondolatok „Az őszinteség a szív feltárása. Igen kevés emberben találjuk meg, s amit rendszerint látunk belőle, csak ravasz színlelés, mely mások bizalmát akarja maga felé terelni.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző „Bensőmet hány ellentét ostromolja! Már nincs, csupán egy állandó szokásom: az állhatatlanság.” JOHN DONNE (1571–1631) angol költő 8

9 A melankolikus alkat erősségei
természete gazdag és érzékeny. Nemcsak finoman, hanem mélyen is érez (sok köztük a nagy művész)‏. mindenben mély és alapos (a szangvinikus ellentéte)‏. a munkában ismeri saját határait. 9

10 A melankolikus alkat erősségei
erős önfegyelem, megfontolt természet hűséges: nem köt sok barátságot, de a meglévőkhöz ragaszkodik megbízható: ígéreteit és kötelezettségeit nem felejti el könnyen 10

11 11

12 A melankolikus alkat gyengéi
túlontúl befelé forduló; önzőbb, mint a többi alkat büszke, lenéző - saját érdemei a fontosak túlzó önvizsgálata bénítja energiáit túlérzékeny, gyanakvó, nem ismer kompromisszumokat, nehezen bocsát meg 12

13 A melankolikus alkat gyengéi
büszke, lenéző - saját érdemei a fontosak passzív, álomvilágban él határozatlan: mély gondolkozása akadályozza a gyors elhatározásban nem praktikus: nem látja, mit követel tőle a jelen túlzóan pesszimista, a felvidítót nem látja meg 13

14 14

15 Gondolatok „Az emberek boldogsága és boldogtalansága nem kevésbé függ kedélyüktől, mint szerencséjüktől.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző „Az ember csak részben élvezi a bölcsességet; minden bölcsességnek letéteményese ő, egyedül ő, Istennél a tökéletes megértés.” DUKE ELLINGTON (1899–1974) amerikai dzsesszzongorista 15

16 A kolerikus alkat erősségei
akaratereje szilárd természeténél fogva nagyon alkalmas az erős jellem kialakítására kezdeményező erejét az adja, hogy mindig törekszik saját maga dönteni céltudatos aktivitás jellemzi gyors felfogóképessége inkább intuíciónak, mint megfontolásnak az eredménye 16

17 A kolerikus alkat erősségei
gyakorlatias: azonnal meglátja a cél eléréséhez szükséges megfelelő eszközöket szorongatott helyzetben éber és bátor nem ijed meg a kellemetlenségektől: legjobb vonásainak egyike nagyfokú állóképessége 17

18 18

19 A kolerikus alkat gyengéi
kemény ember: érzelmi élete gyengén fejlett viharos és heves. Mint a szangvinikus, dühöngésre ő is képes, de ő csak nehezen tud bocsánatot kérni gyakran önfejű és hajthatatlan túlságosan öntudatos, mert céljait szinte mindig eléri (makacsság, támadókedv, gátlástalanság jellemzi)‏ 19

20 A kolerikus alkat gyengéi
gőgös és uralomvágyó: másokat csak eszköznek tekint prózai lélek: száraz, hűvös, részrehajló és szűklátókörű. Saját tervein kívül nem érdekli senki és semmi. bosszúvágyó: mint a melankolikus, ő sem felejti el könnyen a sértést; bosszúja gyakran sikeres 20

21 21

22 Gondolatok „Az Isten felereszti a napot, de hiába ragyogtatja bármekkora fénnyel, mert a hatalomnak nincsen szeme.” TAMÁSI ÁRON (1897–1966) író „Ezen az igényes Földön az igazság nem igazság, ha nem jár együtt gyöngédséggel, gyöngédséggel és megint csak gyöngédséggel, aminthogy az Ige, mely Istentől van, egyben Isten is.” E. M. FORSTER (1879–1970) angol író 22

23 A flegmatikus alkat erősségei
jóindulatú, békeszerető: kerüli az izgalmakat van benne valami szeretetreméltó és vidám csillapítóan hat másokra nyugodt és megbízható: veszély esetén megőrzi hidegvérét higgadtan mérlegel 23

24 A flegmatikus alkat erősségei
feladatát alaposan átgondolja munkája megbízható gyakorlatias: gondolkodása nem olyan mély, mint a melankolikusé, nem olyan éles, mint a kolerikusé, de nyugodtabb és nagyvonalúbb előítéletektől mentes: egy adott problémát minden oldalról megvizsgál tanácsaiban megbízhatunk 24

25 25

26 A flegmatikus alkat gyengéi
opportunista: undorodik minden fáradozástól, kerüli a kényelmetlen helyzeteket tanulmányozza az embereket, de érzelmileg alig érdeklődik irántuk fölényes: hajlik a gőgös közönyre 26

27 A flegmatikus alkat gyengéi
lassú: Semmi sem lepi meg, nem indítja meg, nem is lelkesíti. könnyen begyepesedik mások iránt közönyös; nem kemény, mint a kolerikus, de hideg kellemetlen alakká válhat, mások lelkesedését hajlamos letörni 27

28 28

29 Gondolatok „Békés élet – hosszú élet. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.” BALTASAR GRACIÁN Y MORALES (1601–1658) spanyol író „Nem feltétlenül tartom hibának, ha valakinek változtatnia kell politikai felfogásán. Egyszer mindenki megváltoztathatja ezt erkölcsi vagy politikai opportunizmus nélkül: ám ha többször teszi, ez már gyanús. Főként ha ez mindig egybeesik az érdekeivel …” ANTALL JÓZSEF (1932–1993) politikus „A lélek csak azzal szemben közönyös, amire nem gondol. Olyasvalamivel szemben, ami semmi a szemében.” GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729–1781) német drámaíró 29

30 Ismétlő áttekintés: típusok és emberi kapcsolatok
a szangvinikus a jelenben élő, vidám, érzékeny és együttérző, üdítő és bűbájos ember a melankolikus mély és alapos; kapcsolataiban hűséges, munkájában megbízható a kolerikus szilárd akaratú és nagy állóképességű; képes arra, hogy másokat is munkára ösztönözzön a flegmatikus békeszerető, csillapítóan hat másokra, körültekintően és előítélet- mentesen gondolkodik a szangvinikus örül az embereknek, de hamar elfelejti őket; megbízhatatlan a melankolikust bántja az emberek gyarlósága, de meghagyja őket a rossz úton a kolerikus felhasználja az embereket saját céljaira, de nem törődik többé velük a flegmatikus higgadtan, de rejtetten gőgös közönnyel tanulmányozza az embereket 30


Letölteni ppt "1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések