Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esztétikai alapfogalmak Roger Scruton Kilencedik előadás Menekülés a szépségtől I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esztétikai alapfogalmak Roger Scruton Kilencedik előadás Menekülés a szépségtől I."— Előadás másolata:

1 Esztétikai alapfogalmak Roger Scruton Kilencedik előadás Menekülés a szépségtől I.

2 Szépség és esztétikai erő •Mint láttuk, vannak olyan esztétikai objektumok, melyek sikeresek, noha nem szépek –Mert túl hétköznapiak – pl. egy ruha –Mert megzavarnak bennünket – mint a nagy műalkotások •De a szépség még abban is felfedezhető, ami fájdalmas és pusztuló. •Eliot Átokföldje: a modern várost lélektelen sivatagnak mutatja – de maga a mű létével cáfolja ugyanezt az állítást – képek és allúziók benne.

3 A modernitás művészete •A művészet egy másfajta létmód lehetőségét ígéri •Modern művészet – pl. Baudelaire A gonosz virágai, Flaubert Madame Bovary, és James-nek az Aranyág című műve •Ellenkező hatást kelt, mint amit a szavak jelentenek •Századvégi paradoxon: a kultúrával kapcsolatos kételyt a kultúra nyelvén fogalmazták meg •Megváltás – a művészet által

4 Modernizmus vs kortárs művészet •Azóta – már ilyen megváltást sem kínál a művészet •Itt már – a tárgy is csúf- az előadásmód is •Lenézik azt a művészetet – amely túl édes és szép – menekülés a valóság elől •A cél: a vígasztaló illúziók megkérdőjelezése, az életet megmutatni, úgy, ahogy van.

5 Danto érve a szépséggel szemben •Danto amellett érvel, hogy –A szépség mint cél becsapás –Szemben áll a modern művészet missziójával •Ez az ellenállás mit mutat? –A szépség fogalma nem elég jól körülhatárolt –A szépség– otthonosság, béke, szeretet és elégedettség eszméje – hazugság –Ezentúl a művészetnek létadottságaink igazi, kellemetlen oldalával kell foglalkoznia.

6 A modernizmus apológiája •A műalkotás – mintha a jövőből érkezne •Értéke váratlanságában rejlik •Manet forradalmisága – Baudelaire szerint ő volt a modern élet festője

7 A modern és a szépség hagyománya •Beethoven kései négyesei – a formakényszert leveti egy titáni erő •Tonalitást a legvégsőkig kitágítja •Ebből fejlődik ki a Trisztán és Izolda, Sztravinszkij, Bartók és Schönberg •Modern zene // modern festészet – ugyanazon a nyelven igazolták egyiket, mint a másikat •Zenetörténethez viszonyítva: múlt és jelen harca •A jelen megragadásával – múltjára is ráébredünk

8 Hagyomány és ortodoxia •A művészet – háborúban a saját múltjával? •Rothko és társai – lázadnak •Edward Hopper – figuratív festészettel fejezi ki kora hangulatát.

9 A modernizmus – lázadás a szép művészete ellen? •Művészeti skizmák •Pl. Schönberg vs Janácek és Sibelius •A modernisták önképe: –Eliot: esszéiben és a négy kvartett-ban –Ezra Pound: Cantos –Schönberg – kritikai írások, Mózes és Áron •Modern művész – nem a hagyománnyal szemben – de a hagyomány újraértelmezésére törekszik.

10 Mit akar a modern művész? •Olyan valóságokról számot adni, amelyekről nem is hallottunk még •Szellemi kultúránkkal olvasni a jelen pillanatot •Modern művészetnek – Eliot szerint – szüksége van az élő hagyományra •Az eredmény lehet csúnya és érthetetlen – lásd Schönberg

11 A modern és a hagyomány •Schönberg célja – nem lerombolni kívánja a hagyományt, hanem – megújítani •Szépség legyen megint értékesebb – mint a banális •Célja: a rémálom megértése, lefordítani a zene nyelvére •Elioték célja – megmenteni a szép örökségét – és kivédeni, hogy egy veszélyeztetett esztétikai ideál a popkultúra rontó hatása alatt, végleg odavesszen

12 Modernizmus vs mai művészet •Modernizmus célja: nehéz vállalkozás az eredet feltalálására •Az emberi élet céljára való rákérdezés •Művészi vállalkozás – mögöttes szellemi céllal •A modernizmus – a jelentés visszanyerésére tett kísérlet – ahol a szép megint érték lehetne •Transzcendens értékek megjelenítő szimbólumaként •De a mai művészet ebben eltér a modernizmus művészetétől •Ma tényleg csupán: menekülés a széptől •Nem visszanyerésére tett kísérlet

13 Mozart •Mozart: Szöktetés a szerájból – komikus opera: Konstanzát elszakítják kedvesétől, és a pasa háremébe szállítják. De Belmonte hűsége révén sikerül kiszabadítani őt, mert a pasa értékeli az igaz szerelmet •A dallamok a hihetetlen történet eszményeit (jóság elnyeri jutalmát) fejezik ki – a szépség által

14 Ma: kifordított Mozart •Egy 2004-es előadás (Bieito) – egy berlini kuplerájba helyezi az egészet •Szex, erőszak jellemzi a látványvilágot •A szöveg és a dallam – szerelemről és részvétről szólt – de az üzenet befulladt a látvány miatt

15 A szépség és a megszentségtelenítés •Mai művészek – menekülnek a szépség elől •De meg is mérgezik azt – esztétikai képrombolási hevület •A szépség önvizsgálatra késztet – nárcizmusunk levetésére bátorít, s arra, hogy a világot vegyük komolyan •Mai művészet: megszentségtelenítés •A religio fogalom eredeti jelentése: olyan kultusz, melynek célja valamely szent hely megvédése – a megszentségtelenítéssel szemben •A szépségre emberként szükségünk van

16 A szép transzcendenciája •A szépség révén otthon érezhetjük magunkat a világban •A világot rendezettnek mutatja •A modernizmus szerint az otthonossághoz be kell ismernünk „elesettségünket” – lásd Eliot •Szépség – vágyódás egy tökéletesebb létformára •Platónnál és Kantnál is: a szépségérzet hasonló a vallásos érzülethez •A tökéletlenség belátása és a transzcendens utáni vágyakozás

17 Klasszikus tájkép •Poussin, Guardi, Turner, Corot, Cézanne •A szépség megragadása •Nem tagadják le a szenvedést •A világ végtelenségét sem - halált és pusztulást sem •E látványban mégis örömünk telik •A mulandóban benne rejlik az örök

18 Zola és a dekadencia •Lerombolja a szépet •De távolról mégis felvillantja – a prózája ritmusa révén, a nyugalom vágya révén •Zola, Baudelaire és Flaubert – realizmus – mégis az eszményt erősítik •A megszentségtelenítés mai művészete – újdonság ehhez képest is •Védekezés a szenttel szemben •A szent – megítéli életünket – ez elől menekülünk lerombolásával

19 A szent halott •A szent – egyetemes emberi tapasztalat – nem könnyen kikerülhető •Életünk céljai közül – kevés az igazán fontos •Néha kiragad valami bennünket ebből – az igazán fontossal szembesít •Például a halál jelenléte, főleg egy szeretett lényé •A holttest – nem a mi világunkból való •A szent – rituális elismerést követel tőlünk •Halotti rítusok – a holttest megtisztítása •E világ számára érthetővé tenni •De a holttestet meg lehet szentségteleníteni – mintha csak tárgy lenne •Lásd Akhilleszt – ahogy Hektor holttestét maga után hurcolja Trója falai alatt

20 A szent szerelem •A szerelem tapasztalata – pl. szerelem első látásra – magyarázhatatlan •A kedves teste és arca – életre kél •Mintha nem ebből a világból származna •Beatrice – a világon kívülről tekint Dantéra •Rituális tiszteletet parancsol – mindent új megvilágításba helyez •Az emberi forma szentsége – megtestesülés •Emberi test megszentségtelenítése – pornográfia, erőszak, halál •A szerelem tagadása – a világ átfestése

21 A posztmodern menekülés a szépség elől •Bieito értelmezésében – Mozart – szerelem nélküli világ kontextusa •Egy szerelem nélküli kultúra – mely fél a szépségtől •Mert megzavarja a szerelem – ezért inkább tagadja


Letölteni ppt "Esztétikai alapfogalmak Roger Scruton Kilencedik előadás Menekülés a szépségtől I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések