Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1952 - 2012.  1927-ben született Budapesten Szentháromság ünnepén.  Péter-Pál napján keresztelték.  Az elemi iskolában Németh László volt az iskolaorvosa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1952 - 2012.  1927-ben született Budapesten Szentháromság ünnepén.  Péter-Pál napján keresztelték.  Az elemi iskolában Németh László volt az iskolaorvosa."— Előadás másolata:

1 1952 - 2012

2

3

4  1927-ben született Budapesten Szentháromság ünnepén.  Péter-Pál napján keresztelték.  Az elemi iskolában Németh László volt az iskolaorvosa.  1936-ban a budai ferenceseknél áldozott először, ott is ministrált.

5  1937-től 1945-ig járt az Érseki Gimnáziumba  Osztályfőnöke Dr. Schwarz-Eggenhoffer Artúr  Cserész a 26. sz. „Magyar jövő” csapatban

6

7

8 •1952 június 7-én szentelték pappá Esztergomban. •1958-ig káplán volt Szécsényben. •1958-59-ben kihelyezett káplán Annavölgyön, •1960-61-ben káplán Csolnokon, •1961-62-ben Kemencén, •1962-66-ban plébános Máriahalomban, •1966-83-ban Nógrádmegyerben,

9

10  „A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz.  A megbízatások is különfélék, de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is de az Isten, aki mindezt mindenkiben véghezviszi ugyanaz.  A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapta, hogy használjon vele.  Egyik ugyanis a Lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól Lélektől, a harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a Lélekben,ez csodatevő hatalmat, amaz meg prófétálást, egyik a szellemek elbírálását, másik többféle nyelvet, harmadik viszont a nyelvek megfejtését. Mindezt azonban egy és ugyanazon a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek- kinek.” (1 Kor 12,4-11.)  A Szentlélek adományait feladatainkhoz mérten kapjuk, hogy embertársaink javára, segítségére legyünk.

11  "Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?„  Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat.  A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." 12

12

13

14

15  Layolai Szent Ignác imája Fogadd el, Uram,szabadságomat, Fogadd egészen Vedd értelmemet, akaratomat S emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad, ingyen. Visszaadok,Uram, visszaadok Egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan úr Rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém, A kegyelemmel, S minden, de minden gazdagság enyém, Más semmi nem kell.

16  A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre támadunk Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk.  A kisgyermek megkeresztelésének feltétele szüleinek – felelős nevelőinek – élő hite, akik vállalják, hogy a gyermeket példájukkal Isten szeretetére nevelik.

17

18  1983. 04. 21. -től Nagyorosziban plébános.  Eközben plébániai kormányzó Patakon 1994 és 98 között,  Borsosberényben 1998 és 2000 között.  2005-től az Érsekvadkerti kerület esperese,Érsekvadkerti kerület esperese

19

20

21  Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a mi bűnünket is.  Boldogok vagyunk, mert meghívott az örök életre.  Tudjuk, hogy nem vagyunk rá méltók, de éppen ezért megyünk hozzá, hogy meggyógyítson és megerősítsen bennünket.  A szentáldozásban Jézussal egyesülünk. Kegyelmével mindig bennünk lakik.

22

23 Lám, lám! Így teremnek az egyházközség világi elnökei.

24

25  Uram, add meg testem egészségét és a képességet, hogy a tőled kapott testi erő ajándékát lehető legjobb állapotban megőrizzem.  Adj nekem a jóra hajló és tiszta lelket, amely meglássa azt ami jó és tiszta, ne ijedjen meg a bűn láttán, hanem inkább találja meg a módokat a bűn okozta bajok megoldására!. ( Morus Sz. Tamás)

26

27  A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat.

28

29

30

31

32

33

34

35

36  Biztosítsa a kultúrált életkörülményeket, az egyén alapvető jogait és személyiségének kibontakozását.  A jól rendezett közösségekben a szeretet nyújtja azt ami törvényekkel nem biztosítható:a megértést, az emberséges bánásmódot……  „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” (Vö.Jn.13,35)

37

38 Pannonhalmán Asztrik főapátnál külföldi vendégekkel

39  "Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat.  A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

40 IZSÁK A Báró pincéjében

41

42

43   Jó pásztor Ő, ki vezeti  Isten nyáját terelgeti,  Dús rétekre, hűs forrásra  Miknek földön nincsen mása.   Ő a földi élet lelke,  Isten s jó ember kedveltje.  Szükség van hát nagyon rája  Ki ha nincs a jó nép árva.   Szeresd tehát lelked Atyját  Egyházközségünknek papját  Adj hálát Istennek érte.  Imádkozzál buzgón Érte!   Nagyoroszi, 2012.

44

45

46

47

48  „ Úgy éljetek, mint a világosság fiai…Keressétek, ami kedves az Úrnak.  Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben….  Nagyon vigyázzatok tehát arra, hogyan éltek:ne oktalanul, hanem bölcsen.  Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak.  Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata…” (Ef 5,9 – 17.)

49

50  „ Engedd, hogy sohase veszítsem el az önuralmamat, sose legyek barátságtalan vagy sértő.  Engedd, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és legyen bennem mindig egy szikrányi humor, amelyre annyira szükség van életünkben.” (XXIII. János)

51 Gimnáziumi osztálytalálkozó 2004

52  Úgy osszuk be az időnket, hogy a szeretet követelményeinek megfelelően tudjuk végezni kötelességeinket, hogy össze tudjuk egyeztetni egészségünk védelmét az áldozatvállalással, egyéni céljainkat a közösség érdekével.  Válogassuk meg társaságunkat, mindenben azt keressük, ami igaz és jó! (Hitünk és életünk 216.)

53  Úgy osszuk be az időnket, hogy a szeretet követelményeinek megfelelően tudjuk végezni kötelességeinket, hogy össze tudjuk egyeztetni egészségünk védelmét az áldozatvállalással, egyéni céljainkat a közösség érdekével.  Válogassuk meg társaságunkat, mindenben azt keressük, ami igaz és jó! (Hitünk és életünk 216.)

54 Izsák 2006

55

56

57 Az élet elmúlik és nem marad belőle más, mint a szeretetünk Isten és embertársaink iránt.(P.Didion) Köszönjük a figyelmet Készült 2012.


Letölteni ppt "1952 - 2012.  1927-ben született Budapesten Szentháromság ünnepén.  Péter-Pál napján keresztelték.  Az elemi iskolában Németh László volt az iskolaorvosa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések