Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sir Edward Burnett Tylor Az animizmus és az unilineáris evolúció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sir Edward Burnett Tylor Az animizmus és az unilineáris evolúció."— Előadás másolata:

1 Sir Edward Burnett Tylor Az animizmus és az unilineáris evolúció

2

3 Élete (néhány főbb adat) •1832 okt. 2. – 1917 jan. 2. •angol antropológus •a kulturális evolúció fő képviselője •az animizmus kifejezés/elnevezés beépítése a köztudatba  minden vallás kiindulópontja

4 •Főbb műveiben Primitív kultúrák (Primitive culture) és az Antropológia (Antropology) Charles Darwin evolúcióelméletéhez hasonlatos elméleteket dolgozott ki a vallások és a hiedelmek eredetéről (közös gyökér).

5 •Camberwellben (Anglia) született •apja: Joseph Tylor – jómódú rézműves •anyja: Harriet Skipper •bátyja: Alfred Tylor – geológus •a Tylor család a kvéker csoporthoz tartozott

6 Mi is az a kvéker ? •A kvékerek a Barátok Vallásos Társasága (Society of Friends) nevű keresztény szervezet tagjainak általánosan elterjedt megnevezése • George Fox (1624-1691) az alapító Egy presbiteriánus takács fia volt. Csizmadiának tanult. 19 éves korában visszavonult a világtól. Néhány év múlva Walesben és Leicesterben mint prédikátor lépett fel : a vallás bensőségére fektetve a hangsúlyt és elvetve minden külsőséget, mint az írás, a papi hivatal, a szentségek stb. Az ő későbbi követői nevezték magukat kvékereknek.

7 Hitük jellemzői •az isteni kinyilatkozás közvetlen és személyes jellegű  minden személy tapasztalhatja Isten szavát és erre a barátok figyelnek • elutasít anak mindenféle formális hitvallást • istentiszteleteik alapja a csend és minden résztvevőt az Isten szava „lehetséges edényének” (közvetítőjének) tartanak ahelyett, hogy egy, a többiektől elválasztott különleges, fizetett papságra számítanának

8 •az emberi jóságot hangsúlyozzák, mivel hitük szerint Isten egy része mindenkiben benne van, • ugyanakkor pedig elismerik az emberi gonoszság jelenlétét is és igyekeznek azt kiirtani amennyire csak lehetséges •a kvékerizmus egy életforma A kvékerek igazsága és őszintesége legendás, például a kvéker árus nem alkudozik, mert az alkudozás egy rugalmas igazságot sejtetne •elkerülik a fényűzést, és nagy hangsúlyt helyeznek az öltözet, viselkedés és beszéd egyszerűségére •a tagságban nem különböztetik meg a nemeket (nő-férfi)

9 •hetente egyszer-kétszer jönnek össze •előkészített program alapján zajlanak az összejövetelek •pl. házasságkötés –a szándékot a gyűléssel tudatni kell –a Tisztaság Bizottság felméri a pár helyzetét, megérdemlik e hogy a házasság szentségében egyesüljenek –egy másik bizottság elkészíti a szükséges iratokat (házassági okiratok…) –csendes istentisztelet keretében a pár ígéretet vált, mivel nincsen pap, aki összeadja őket –a jelenlévők a gyűlés végeztével aláírják a házassági igazolványt, mint tanuk

10 Élete (folyt.) •Tylor a kvéker csoport iskolájában kezdte meg tanulmányait Tottenhamban •1848: apja műhelyében dolgozott (London) J. Tylor and Sons, Brassfounders •1855-1856: Amerikai Egyesült Államok –Kuba: Henry Christy • Mexikó  érdeklődés az ősi népek vallása iránt

11 •1858: megnősül, felesége Anna Fox –legkedvesebb támogatója –egyetemi előadásai során Oxfordban gyakran hozzá intézte első szavait: „…és most drága Annám, amint a múlt héten mondtam…”

12 Tanulmányai, kötetei • 1865: Researches into the Early History of Mankind (Kutatások az emberiség korai történelmében) • 1871: Primitive Culture into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom (Primitív kultúrák: kutatások a mitológiák, filozófiák, vallások, nyelvek, művészetek és szokások fejlődéséről

13 • 1871 : tagja a Royal Society- nek A legrégebbi angol tudományos társulat, 1660 alapítás • 1875: doktori fokozat • 1896: antropológiai professzor Oxfordban • 1912: lovag • 1917: halála Wellingtonban

14 Tylor és a kultúra •érdeklődésének középpontjában az emberi kultúra egységes és folyamatos fejlődésének rekonstrukciója állt •az ember szellemi létezésének egésze •a vallás keletkezésének, fejlődésének modellje : animizmus (lásd: később) •„a kultúra vagy civilizáció, a maga teljes etnográfiai értelmében az az összetett egész, amely magában foglalja a tudást, hiedelmet, művészetet, törvényt, hagyományt és mindazon egyéb képességeket és szokásokat, amelyekre az embernek, mint a társadalom tagjának szüksége van”

15 Animizmus •az elnevezés, a latin anima (lélek, életerő) szóból származik. •az animizmus elnevezés tudományos műszó, melynek megalkotója Tylor volt, aki az animizmust a vallások kezdeti fázisának tartotta • tárgyai elsősorban szellemlények: szellemek, lelkek, tündérek és démonok •alapvető jellegzetessége, hogy különböző dolgokat, élőket és akár életteleneket is, lélekkel, szellemmel rendelkezőnek gondol, megelevenít

16 • látásmódja: képszerű, nem absztrakt fogalmakkal dolgozik • leggyakrabban és legtisztább formá jában a sámánisztikus vallásokban és a sintoizmusban (japánok ősi természetvallása)találhatjuk meg • kialakulásához: az emberi álmok, de főként a halál, az élettelen (lelketlen) test látványa vezetett –egy halott állat, ember, vagy akár egy elszáradt növény látványa arra a következtetésre juttatta a természeti embereket, hogy a testnek függetlennek kell lennie a lélektől •Az animizmus hite szerint a lélek különbözik a testtő l, annak halála után tovább él. Innen eredtek azok a szokások, hogy a sírokba ételt, ruhát és különböző használati tárgyakat helyeztek a halott teste mellé.

17 Néhány érdekesség •Tylor volt az első antropológus, akit az utókor „karosszék-antropológusnak” nevezett •nem terepen vizsgálta az adott kultúrát, a meglévő anyagokból dolgozott –a módszer jellege: rekonstrukció –úgy gondolta a világ összes kultúrája azonos fejlődésen megy át –elhagyta az ok és a folyamat vizsgálatát –előnye: tág értelmezés –hátránya: nehéz a definiálás –survival (továbbélő) –revival (újjászülető) elemek

18 Evolucionista felfogásának lényege •az emberiség ugyanazon a kulturális fejlődésen megy át, annak az oka, hogy vannak különböző kulturális szintek azzal magyarázható, hogy ezek a különböző kultúrák kivetülései •menetrend: meg kell határozni melyik szint jön • 3 alapelve: –haladás fejlődése –egységesség elve (hasonló alakban való megjelenése a különböző kultúráknak) –törvényszerűség (a menetrendtől nem lehet eltérni, fokról-fokra kell haladni

19 • fő irányultsága: a primitív kultúrák vizsgálata •elsődleges célja : az emberiség kulturális fejlődésének, törvényeinek kidolgozása • unilineáris evolúció : – evolúció  változási folyamat, amelynek során az ember természeti környezetének erőforrásait egyre hatékonyabban hasznosítja –az evolúció vizsgálata során megkülönböztethetünk speciális és általános fejlődést –a speciális fejlődés valamely kultúra egészének vagy egyes részterületeinek vonatkozásában megy végbe és progresszív változások történetileg kapcsolódó sorozatából áll (pl. a földművelés fejlődése DK-Ázsiában).

20 –Az általános fejlődés esetében időtől és helytől elvonatkoztatva, a speciális fejlődéssorozatok ismeretében azt állapítjuk meg, hogy az emberiség egyetemes története során hogyan jöttek létre a kultúrának vagy a kultúra egyes részterületeinek minőségileg magasabb rendű fokozatai (pl. a földművelés fejlődése) •térbeli „ugrásokat” figyelhetünk meg az általános evolúció menetében ; pl. bizonyos kultúrák fejlődésük valamely szintjét elérve stagnálni vagy hanyatlani kezdenek, míg más kultúrák, részben az előbbiek vívmányait átvéve, részben evolúciós potenciáljuk révén az általános fejlődés élvonalába lépnek. A kultúra fejlődése egy-egy kulturális rendszeren belül is egyenlőtlenül megy végbe. –A speciális fejlődésnél tehát multilineáris evolúcióról, az általános fejlődésnél pedig unilineáris evolúcióról van szó.


Letölteni ppt "Sir Edward Burnett Tylor Az animizmus és az unilineáris evolúció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések