Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ez nem egy akármilyen kulcs… Kézbe veheted és használhatod, de

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ez nem egy akármilyen kulcs… Kézbe veheted és használhatod, de"— Előadás másolata:

1 Ez nem egy akármilyen kulcs… Kézbe veheted és használhatod, de
akár ott hagyhatod a földön heverni. Tőled függ, hogy mit teszel vele... …miféle kulcs ? Arra szolgál, hogy mélyebben lássunk néhány dolgot!! Jössz vagy nem??

2 Ezt magadtól is felfedezed.
Felveszed?…Rendben! Induljunk el! …. Hová?!?!? Ezt magadtól is felfedezed. Meglátod!!

3 Közös gondolkodásra hívlak…
Arra, hogy meghallgassuk I s t e n t és egymást! Ma valami lényegeset akar neked elmondani. Férfi és Nő…. … „saját képére és hasonlatosságára teremtette!!!!” „Látta, hogy mindaz, amit alkotott jó!!!”

4 Ehhez, mi tagadás, jó adag érettség szükséges!!!
Mindenek előtt… „A férfi és nő lét, sajátszerű látás-és gondolkodásmóddal rendelkezni, felhívást jelent párbeszédre, találkozásra, barátságra és együttműködésre.” Ehhez, mi tagadás, jó adag érettség szükséges!!!

5 …Egy csodálatos és teremtő erő bennünk. Ha azt mondjuk: a nemiség jó,
nagyon keveset mondtunk.… A nemiség: szent. …Egy csodálatos és teremtő erő bennünk. De ugyanakkor: egy félelmetes erő is. Semmiképp nem választhatjuk el az emberi értékek összességétől.

6 Csak ha az ember minden jellemzőjének
együttesébe ágyazzuk bele, és csakis akkor csillogtatja meg szépségét és jóságát, a nemiség… Lépjünk előbbre… Miről is van szó?

7 A nemiség Testi kifejeződésünk. Kommunikáció.
A tisztánlátás kedvéért: a szexuális nevelés, a testünkkel kapcsolatos nevelés, figyelemmel kisérés. Ez a személy nevelésének és önnevelésének része. A nemiség Testi kifejeződésünk. Kommunikáció. A testünkkel is beszélünk: mosolyunkkal is közlünk magunkból valamit, lehet egy kézfogás, vagy csak valakinek a szemébe nézünk…

8 Nem kell rögtön válaszolnod… gondolkodj egy keveset.
Szerinted a Biblia ellene van-e a nemiségnek? Nem kell rögtön válaszolnod… gondolkodj egy keveset.

9 Isten Igéjében a tiszta szeretetről olvasunk,
A szexualitást illetően a Bibliára a pozitív megközelítés jellemző. Az élet részeként beszél róla. Isten Igéjében a tiszta szeretetről olvasunk, ami szabaddá tesz, egy szorosabb elköteleződés érdekében. Húú mekkora különbség ahhoz képest amit a TV hirdet!!!!

10 A szexualitás Isten teremtő művének a folytatása.
A Teremtés könyvében olvassuk: “Isten megteremtette az embert..férfinak és nőnek teremtette…., megáldotta őket, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá” Ter. 1,27 A szexualitás Isten teremtő művének a folytatása.

11 Ez az Isten Igéje! Az Énekek Énekéből:
“Csókoljon meg a szája csókjával” “De szép vagy kedvesem, de szép vagy!” “Megigézted a szívem szemednek egyetlen pillantásával.” “Tegyél a szívedre pecsétnek” Ez az Isten Igéje!

12 A szépséget csodálták, vágytak rá, szerették.
Tudtad, hogy ilyen kifejezések is találhatók a Bibliában? Isten népe a szépséget nem tartotta olyannak, ami föltétlenül eltávolít Istentől. A szépséget csodálták, vágytak rá, szerették. A Szentírás Izsák feleségéről azt írja, hogy Rebeka“külsőre nagyon szép volt”. Ter.24,16 Jákob feleségét Ráchelt pedig így jellemzi, hogy, “alakra és arcra is szép ” Ter.29,17 A Biblia tanítása szerint a szépség ajándék amit gondozni kell, a nemiség helyes megélése érdekében!

13 A testnek fontos szerepe van.
A külső gondozása, nem a benső elhanyagolását jelenti. A kettő összetartozik. A testnek fontos szerepe van. A SZENTIRÁS EZT NEM TAGADJA…sőt ellenkezőleg!!!

14 Képzeld, hogy a Bibliában azt olvassuk, hogy
mielőtt Eszter találkozott az Asszír királlyal, hat hónapig mirha olajat, másik hat hónapig meg balzsamot és más asszonyi kenetet használt a szépsége ápolására!!!! Eszt 2,12

15 nem tartja tisztátalannak a nemiséget.
A Szentírás nem tartja tisztátalannak a nemiséget. Isten arra hív, hogy ne éljünk vissza a szexualitással, és kellő tisztelettel közeledjünk hozzá.

16 Ez az Új-szövetségben sincs másként:
Jézus részt vett a Kánai menyegzőn. Egyetlen szóval sem ítéli el a nemiséget. Ebben a tekintetben a Szentírás tisztánlátásra biztat, azért, hogy ne olyan téves irányba haladj, ahol gondot aratsz!!! Figyelj jól, hogy mindent jól és helyesen érts, ….de teljes egészében helyesen!

17 Valóban jó amit teszek? Hasznomra válik?
Arra tanít a Szentírás, hogy a nemiség a tiszta szeretet lehetőségét hordozza magában. Azonban azt sem titkolja el, hogy korlátai is vannak. Minden cselekedet előtt tedd fel a kérdést: Valóban jó amit teszek? Hasznomra válik?

18 A Szentírás tanítása egyértelmű és világos:
“Kerüljétek a tisztátalanságot. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.” (1Tessz 4,3-5) “Kerüld az ifjúkor vágyait,” (2 Tim 2,22) “Aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.” (Máté 5,28) “A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos.” (Mt 6,22-23)

19 “Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik tőrbe.
Aztán a kívánság, ha már megfogant, bűnt szül, a bűn meg, ha elkövetik, halált szül.”(Jakab 1,14-15) A Szentírás a szexualitást illetően tiltásról beszél, vagy helyes értékrendet kínál? Nézzük meg közelebbről!

20 CONCUPISCENTIA = bűnre csábító hajlam kívánság, vágyakozás, sóvárgás
Van egy ellenségünk, amely akadályozza, hogy helyesen éljük meg a nemiségünket: CONCUPISCENTIA = bűnre csábító hajlam Görög eredetű szó “epithymia”, fordításban: kívánság, vágyakozás, sóvárgás

21 Tehát a bűnre való hajlam (concupiscentia)
A szentírásban szám szerint 38 –szór fordul elő valamilyen formában ez a kifejezés, sőt értelme alapján még többször is. Tehát a bűnre való hajlam (concupiscentia) Megelőzi a bűnös cselekedetet. Gondolatok, képek… amelyek nem egyeznek Isten akaratával (elképzelésével) Önkéntelenül is felmerül a kérdés: vajon legyőzhetetlen a concupiscentia, elkerülhető? Kérdezzük meg Isten Igéjét

22 “Ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt mint,
leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell?” (Ter 4,7) Hogyha nem kerülőd a rossz gondolatokat, ha nem űzöd el őket nem is fogsz győzni sose! A sátán nem a lélekben kísért meg, hisz a lelked fölött nincs hatalma. Annál inkább támad az értelem oldaláról, gondolatok, okoskodások.… és így születik meg a bűn! Légy éber!!!!

23 “Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a
Állj ellen minden olyan gondolatnak, amely el akar távolítani Istentől: kezdetben állj ellen! “Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a sátánnal, és elfut előletek.” (Jak 4,7)

24 “Életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek,
hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között;” (1 Pt 1,14) Isten Igéje a biztosítékunk , hogy a bűnös kívánságok legyőzhetők.

25  A segítségével, mi is győzni fogunk!!!
“Éljetek istenfélelemben zarándoklástok idején. Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, .. a drága vére árán.” (1Pt 1,19) Küzdenünk kell tehát, mert Krisztus vére a győzelmünk záloga ! Krisztus legyőzte a bűnt. A segítségével, mi is győzni fogunk!!!

26 Ez a pornográfia lakatja!
Vigyázat! Halál Veszély! Hogyha ezt a lakatot kinyitod, megégeted magadat!!!! Ez a pornográfia lakatja!

27 Megrontja az értelmet, akadályozza a tisztán látást.
A pornográfia nagyon ártalmas!!! Megrontja az értelmet, akadályozza a tisztán látást. „Saját gaztettei fogják meg a gonoszt, a saját bűnének hurka kötözi meg. Fegyelmezetlenség viszi halálba, nagy ostobasága dönti romlásba.” (Péld. 5,22)

28  “Nincs sikere annak, aki titkolja a bűnét, de irgalomra
A legrosszabb, hogyha azzal mentegetőzöl, …más is ezt teszi!!! “Nincs sikere annak, aki titkolja a bűnét, de irgalomra lel, aki bevallja, s kerüli.” (Péld 28,13)

29 Összefoglalásként…. A nemiség Isten nagy ajándéka,
amelyet azért adott, hogy szeressünk. Hogyha rábízod magad Isten Igéjére biztonságban jársz életutadon és…

30 aki nagy benső harmóniában él. És nem szakadozol darabokra…
…olyan személy leszel, aki nagy benső harmóniában él. És nem szakadozol darabokra…

31 Megértetted, hogy ez a kulcs Isten Igéje?
Tartsd magadnál, használd és a segítségével mélyebbre jutsz… vagy magasabban szárnyalhatsz. Így lehetőséged lesz tiszta levegőt szívnod! Ugyanakkor a környezeted is, neked köszönhetően tiszta levegőhöz jut. Egyre alkalmasabb leszel arra, hogy másokat szeretettel ajándékozzál meg!

32 Ezt még nézzük meg együtt…

33

34 Önzés

35

36

37

38 Ennyi Visz lát !


Letölteni ppt "Ez nem egy akármilyen kulcs… Kézbe veheted és használhatod, de"

Hasonló előadás


Google Hirdetések