Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. MCE Konferencia 2009 A controlling gyakorlata Költségszámítás az értékáram mentén (Value Stream.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. MCE Konferencia 2009 A controlling gyakorlata Költségszámítás az értékáram mentén (Value Stream."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. MCE Konferencia 2009 A controlling gyakorlata Költségszámítás az értékáram mentén (Value Stream Costing) Szívós László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szolnoki Főiskola

2 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. AGENDA 1.A L EAN FILOZÓFIA FEJLŐDÉSE 2.Ö T L EAN ALAPELV 3.A LAPKÉRDÉSEK 4.L EAN ACCOUNTING VERSUS HAGYOMÁNYOS VEZETŐI SZÁMVITEL 5.K ÖLTSÉGEK AZ ÉRTÉKÁRAM MENTÉN 6.I RÁNYÍTÁS AZ ÉRTÉKÁRAM MENTÉN 7.Q & A

3 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. LEAN FILOZÓFIA FEJLŐDÉSE 1950 -T OYOTA P RODUCTION S YSTEM 1980- AS ÉVEK A VÁLLALATOK FELISMERIK A TPS ELŐNYEIT 1996 – J AMES W OMACK ÉS D ANIEL J ONES „T HE L EAN T HINKING ” 2000- ES ÉVEK L EAN MÁSODIK VIRÁGKORA L EAN OFFICE L EAN KÖZIGAZGATÁS L EAN A SZOLGÁLTATÁSOKBAN

4 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. L EAN : A NOREXIÁS „ SZÉPSÉG ” VAGY FITTSÉG ?

5 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A LEAN GONDOLKODÁS ÖT ALAPELVE T ÖREKVÉS A TÖKÉLETESSÉGRE A Z ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA É RTÉKÁRAM SZEMLÉLET PULL RENDSZER ÉS FOLYAMATOS ÁRAMLÁS EMPOWERMENT

6 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A MŰKÖDÉS 7 VESZTESÉGFORRÁSA VESZTESÉG (MUDA): MINDEN AMI OLYAN TEVÉKENYSÉGHEZ VEZET AMI NEM TEREMT ÉRTÉKET A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA •T ÚLTERMELÉS •T ÚLZOTT RAKTÁRKÉSZLET •T ERÜLET KIHASZNÁLÁS •A NYAGMOZGATÁS •V ÁRAKOZÁS •H IBÁK ÉS JAVÍTÁSUK •D OLGOZÓI MOZGÁSOK ÉS MOZDULATOK •( KIAKNÁZATLAN EMBERI KÉPESSÉG )

7 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAM ÉS ÉRTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS É RTÉKÁRAM É RTÉKÁRAM : AZON ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS NEM ÉRTÉKTEREMTŐ MŰVELETEK ÖSSZESSÉGE, AMELYEK AHHOZ SZÜKSÉGESEK, HOGY A TERMÉKET ELŐÁLLÍTSUK ÉS ELJUTTASSUK A VEVŐNEK T ÖBBET JELENT, MINT A GYÁRTÁSI FOLYAMAT FELRAJZOLÁSA M AGÁBA FOGLALJA A TELJES FOLYAMATOT ( END - TO - END ) A LEAN VÁLLALATOK HATÉKONYSÁGA CSAK AZ ÉRTÉKÁRAM MENTÉN ÉRTELMEZHETŐ

8 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAM ÉS ÉRTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS É RTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS É RTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS : AZ A FOLYAMAT AMELY SORÁN EGY LAPON ÁBRÁZOLJUK A VÁLLALATON BELÜLI ÖSSZES FOLYAMATOT, AMELY ONNAN KEZDŐDIK, HOGY A VEVŐ MEGRENDEL EGY TERMÉKET, ÉS ADDIG TART AMÍG A VEVŐ MEGKAPJA AZT F Ő CÉL AZ ANYAG ÉS AZ INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS FELTÉRKÉPEZÉSE ÉRTÉKÁRAM TÉRKÉP ÉRTÉKTEREMTŐNEM ÉRTÉKTEREMTŐ A Z ÉRTÉKÁRAM TÉRKÉP TARTALMAZ MINDEN, A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS LESZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS NEM ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOT IS I Vevő/ szállító Manuális információ áramlás Elektronikus információ áramlás Kanban Folyamat Raktár készlet PUSH művelet PULL művelet

9 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAM ÉS ÉRTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS

10 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAM ÉS ÉRTÉKÁRAM FELTÉRKÉPEZÉS

11 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ALAPKÉRDÉSEK 1.M ŰKÖDNEK - E A HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI TECHNIKÁK A LEAN FILOZÓFIÁT KÖVETŐ VÁLLALATOK ESETÉBEN ? 2.F ELHASZNÁLHATÓAK - E A STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS INFORMÁCIÓI A DÖNTÉSHOZATALBAN ?

12 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. L EAN ACCOUNTING (L EAN SZÁMVITEL )… DE MIÉRT ? T ÁMOGATJA A LEAN SZERVEZETET A KÖLTSÉGINFORMÁCIÓKAT VALÓDI ÉRTÉKEKRE ALAPOZZA, AMIKET MINDENKI ÉRT J OBB DÖNTÉSEKET TESZ LEHETŐVÉ AZ ÁRAZÁS, A JÖVEDELMEZŐSÉG, A KISZERVEZÉS ÉS RACIONALIZÁLÁS TERÜLETÉN E GYSZERŰSÍTI A FOLYAMATOKAT ÉS ELKERÜLI A VESZTESÉGEKET

13 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. LEAN ACCOUNTING vs. HAGYOMÁNYOS VEZETŐI SZÁMVITEL H AGYOMÁNYOS VEZETŐI SZÁMVITEL L EAN ACCOUNTING S HAREHOLDER SZEMLÉLET V ERSENGŐ EGYÉNEK T ERMÉKET HELYEZI KÖZÉPPONTBA A DOLGOZÓK CSAK KÖLTSÉGEK A KÖLTSÉGEKET A TERMÉKEK OKOZZÁK I NFORMÁCIÓT A VEZETŐK BIRTOKOLJÁK C ÉL : ERŐFORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA S TAKEHOLDER SZEMLÉLET M EGOSZTOTT ÉRTÉKEK, CÉLOK V EVŐT HELYEZI KÖZÉPPONTBA A DOLGOZÓK TANULÁS ÉS INNOVÁCIÓ FORRÁSAI A KÖLTSÉGEKET A FOLYAMATOK OKOZZÁK I NFORMÁCIÓT MINDEN DOLGOZÓ BIRTOKOLJA C ÉL : VESZTESÉGEK ELKERÜLÉSE

14 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A LEAN ACCOUNTING FŐBB ESZKÖZEI T ELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT D ÖNTÉS - HOZATAL C ÉLKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS É RTÉKÁRAM KÖLTSÉG - SZÁMÍTÁS F OLYAMAT EGYSZERŰ - SÍTÉS

15 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. H AGYOMÁNYOS TERMELÉSI SZEMLÉLET BESZÁLLÍTÓKVEVŐK $ KÉSZLET $$ KÉSZLET $$$ KÉSZLET $$$$ KÉSZLET Átfutási idő: 6 hét MUNKA UTASÍTÁS Tényleges anyag költség Standard anyag költség Tényleges közvetlen bérktg. Standard közvetlen bérktg. Tényleges üzemi ált.ktg. Standard üzemi ált.ktg. ELTÉRÉS ELTÉRÉSELTÉRÉS STANDARD EGYSÉG KÖLTSÉG

16 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. L EAN SZEMLÉLET BESZÁLLÍTÓKVEVŐK Átfutási idő: 2 NAP ÉRTÉKÁRAM ÉRTÉK- ÁRAM ÉRTÉKÁRAM KÖLTSÉGEK TÉNYLEGES ANYAGBESZERZÉS EGYÉB KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK •I NFRASTRUKTÚRA • MŰKÖDÉS •F ENNTARTÁS ÉS GÉPKÖLTSÉG •M INDEN EGYÉB ÉRTÉKÁRAM KÖLTSÉG KÖZVETETT KÖLTSÉGEK •CSAK AZON KÖLTSÉGEK AMELYEK NEM RENDELHETŐEK AZ ÉRTÉKÁRAMHOZ •EZEK MINIMALIZÁLÁSA A CÉL TÉNYLEGES KONVERZIÓ KÖLTSÉGEI •MUNKABÉR •TERVEZÉS •TERMELÉS •RAKTÁROZÁS •MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS •ÉRTÉKESÍTÉS •BESZERZÉS •GÉPKÖLTSÉGEK •KÜLSŐ KÖLTSÉGEK •EGYÉB KÖLTSÉGEK Átlagktg / db

17 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. K ÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKÁRAM MENTÉN É RTÉKÁRAM MUNKAERŐ KÖLTSÉGE É RTÉKÁRAM ANYAG - KÖLTSÉGE T ERMELÉS - TÁMOGATÁS KÖLTSÉGE G ÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK KÖLTSÉGE M ŰKÖDÉS TÁMOGATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI I NFRASTRUKTÚRA ÉS FENNTARTÁS M INDEN EGYÉB ÉRTÉKÁRAM KÖLTSÉG ÉRTÉKÁRAM M INDEN LEHETSÉGES KÖLTSÉGET AZ ÉRTÉKÁRAMHOZ KELL RENDELNI N EM SZABAD AZ ÉRTÉKÁRAMON KÍVÜLI KÖLTSÉGEKET HOZZÁRENDELNI E GY GÉP IDEÁLISAN CSAK EGY ÉRTÉKÁRAMOT SZOLGÁLHAT E LLENKEZŐ ESETBEN MONUMENTUMRÓL BESZÉLHETÜNK

18 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAMONKÉNTI VEZETŐI JELENTÉS •A Z ÉRTÉKÁRAM MENTÉN REALIZÁLÓDÓ ÁRBEVÉTELEK ÉS AZ ÉRTÉKÁRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉNYLEGESEN FELMERÜLT KÖLTSÉGEK •H ETENTE KÉSZÜL EL •N EM FOGLALKOZNAK ÉRTÉKÁRAM - MÉLYSÉGBEN A KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL •A KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉT IS TÉNYLEGES KÖLTSÉGEN VÉGZIK •A HAVI ZÁRÁS SORÁN NINCS SZÜKSÉG A STANDARDOK KIIGAZÍTÁSÁRA ÉS AZ ELTÉRÉSEK KIMUTATÁSÁRA

19 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. ÉRTÉKÁRAMONKÉNTI VEZETŐI JELENTÉS

20 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. V ÁLLALATI VEZETŐI JELENTÉS

21 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS HIBÁS DÖNTÉSEKHEZ VEZETHET Ú J MEGRENDELÉS ÉRKEZIK AZ EGYIK NAGY VEVŐTŐL : 3 000 DB @ 45 $/ DB A Z ALKATRÉSZRE VONATKOZÓ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG M EGBÍZÁS VISSZAUTASÍTÁSA. ROS 45 / 42,42 -1 = 0.0608 (6,8 %)

22 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS HIBÁS DÖNTÉSEKHEZ VEZETHET K I LEHET - E SZERVEZNI AZ ALKATRÉSZ GYÁRTÁSÁT ? S ZERVEZZÜNK KI !!??

23 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS HIBÁS DÖNTÉSEKHEZ VEZETHET V IZSGÁLJUK MEG A BELSŐ GYÁRTÁS ESETÉT AZ ÉRTÉKÁRAM MENTÉN !

24 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. A STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS HIBÁS DÖNTÉSEKHEZ VEZETHET M OST LÁSSUK A HÁROM ALTERNATÍVÁT EGYÜTT !

25 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. É RTÉKÁRAM KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS VERSUS STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS S TANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS É RTÉKÁRAM KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS KÖLTSÉGHELYEK T ERMÉKRE KONCENTRÁL Á LTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA GÉPÓRÁK VAGY MUNKAÓRÁK ALAPKÁN B ONYOLULT, FELESLEGES ADATOK J OBB TERMELŐGÉP ÉS MUNKAERŐ KIHASZNÁLTSÁG P ÓTLÉKKULCSOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉVENTE, NEGYEDÉVENTE F OLYAMATOS ELTÉRÉS ELEMZÉSEK ÉRTÉKÁRAMOK É RTÉKÁRAMRA KONCENTRÁL Ö SSZES KÖLTSÉG KÖZVETLEN E GYSZERŰ, KÖZÉRTHETŐ É RTÉKÁRAM TELJESÍTMÉNYÉT MÉRI, SZŰK KERESZTMETSZETRE FÓKUSZÁL É RTÉKÁRAM KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELE HETENTE V ESZTESÉGEK LÁTHATATLANOK C SAK A TÉNYEKRE KONCENTRÁL V ESZTESÉGEK LÁTHATÓAK K ÖLTSÉGHELYEK HATÉKONYSÁGA F OLYAMATOS FEJLESZTÉS

26 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. H OL ÉS MIT ?

27 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. K ÉRDÉSEK & V ÁLASZOK

28 Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. K ÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !!!


Letölteni ppt "Magyar Controlling Egyesület Szolnok, 2009. október 29. MCE Konferencia 2009 A controlling gyakorlata Költségszámítás az értékáram mentén (Value Stream."

Hasonló előadás


Google Hirdetések