Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly"— Előadás másolata:

1 Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly
EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly © Veress,

2 MOZGÁS ÉS ÉRTÉK mozgás, változás, tevékenység, működés, folyamat
pl.: cselekedet, termelés/fogyasztás, természeti folyamat…. mozgás értéke: igényt elégít ki pl.: erkölcs, minőség, entrópia … igény – értékrendtől függ mozgás tárgya: amire irányul pl. cselekedet tárgya, áru, termék, kémiai alkotórész… tárgy mozgatórugója pl.: szükséglet, ár, minőségképesség, kémiai potenciál… © Veress,

3 A TÖRVÉNY A mozgás célja és eredménye érték,
amelynek elérését Törvény biztosítja. A Törvény megvalósulását a Világba „beépített” mozgatórugó hajtja. A mozgatórugóra példák: élettelen: potenciál élő: ösztön ember: szükséglet/igény © Veress,

4 természettudományi törvények
fizikai, kémiai, égitestekre vonatkozó, …. biológiai törvények fajfenntartás, létfenntartás, … emberi, közösségi törvények „természetes”? Istentől származó? vagy csak kultúrától függő? …. ? © Veress,

5 célirányos értéktörvény - érték egyensúlyi értéktörvény - potenciál
A TÖRVÉNY FORMÁI célirányos értéktörvény - érték egyensúlyi értéktörvény - potenciál egyensúlyi mozgástörvény - naturáliák előíró mozgástörvény - naturáliák Megjegyzés: Az egyensúlyi törvények az igazságosságot jelentik! © Veress,

6 A TÖRVÉNY FORMÁI (matematikai leírás)
célirányos értéktörvény (teleológikus) optimum-feladat egyensúlyi értéktörvény (oksági) differenciálegyenlet ekvivalencia! © Veress,

7 Erkölcs: az ember a jót tegye, a rosszat kerülje
AZ ERKÖLCS Erkölcs: az ember a jót tegye, a rosszat kerülje Szabad akarat: döntési szabadság Lelkiismeret: a döntés jóságának vagy rosszaságának érzékelője Erkölcsi törvények a természetes erkölcsi törvény az ószövetségi törvény az evangéliumi törvény © Veress,

8 AZ ERKÖLCSI REND Az ember: Isten teremtménye vagy a törzsfejlődés csúcsa? Igényeink: csak szükségek vagy minden kell? Lelkiismeretünk: együttlátás az Istennel? Szabad akaratunk: felelősség vagy „jog”? A Törvény: Isten alkotása, vagy társadalmi szokások? Az érték: objektív vagy csak szubjektív? Az erkölcs: az Isten jogrendje vagy társadalmi megegyezés? © Veress,

9 A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY
„A törvény a természetben gyökerező legfelsőbb ésszerűség, amely megparancsolja mit tegyünk és tiltja az ellentétes magatartásokat.” Cicero: De legibus © Veress,

10 A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY
„Minden emberben létezik egy erkölcsi iránytű, egy előzetes erkölcsi tudás, amely megkülönböztetni tud jó és rossz között és azt is megmondja, hogy a jót kell tenni. A kötelességi cselekvés kimondja, hogy a jót azért tegyük, mert jó, megfelel az észnek. A rossz ugyanis észellenes.” Farkas Péter, o. © Veress,

11 Természetes (emberi értelem alapján) erkölcsi törvények
AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNYEK Természetes (emberi értelem alapján) erkölcsi törvények az ember méltósága (Tízparancsolat II. tábla) az ember szeretete Keresztény alaptörvények: ószövetségi – Tízparancsolat (Isten, ember) evangéliumi (újszövetségi) – a szeretet törvénye az Isten és az ember szeretete © Veress,

12 AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYA
Kant kategorikus imperatívusza: „Cselekedj úgy, hogy tevékenységed maximája (elvontan kifejezett normatív tartalma) mindenkor általános törvényhozás elvéül is szolgálhasson.” Evangéliumi aranyszabály: „Amit ti akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük!”(Máté 7, 12) © Veress,

13 A TÖRVÉNY FORMÁI élet szabadpiaci minőségügy közpiaci termo-dinamika
célirányos értéktörvény maximális szeretet maximális nyereség közösségi érték entrópia egyensúlyi értéktörvény kategorikus imperativusz, szeresd fele-barátodat… ár igazságosság egyensúly (potenciál) egyensúlyi mozgás-törvény Amilyen az adjon…. Amit ti akartok…. kereslet/ kínálat igazságos elosztás (naturáliák) előíró mozgás-törvény természetes erkölcs Tízparancsolat jogszabályok (TPT, termék…) © Veress,

14 TÖRVÉNY ÉS SZABADSÁG Célirányos értéktörvény és szabadság
„Szeress és tégy, amit akarsz!” Egyensúlyi értéktörvény és szabadság Kategórikus imperatívusz „Szeresd felebarátodat…” Egyensúlyi mozgástörvény és szabadság Természettörvények és a rendszer szabadságfoka Előíró mozgástörvény és szabadság Szabad az az ember, aki az erkölcsi törvényeket betartja. © Veress,

15 A SZERETET HIMNUSZA (Pál 1. Korinthusi 13:1-13)
… a szeretet türelmes, a szeretet jóságos nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, © Veress,

16 A SZERETET HIMNUSZA (Pál 1. Korinthusi 13:1-13) (folytatás)
de együtt örül az igazsággal, minden eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. a szeretet soha meg nem szűnik.” © Veress,

17 A SZERETET „Ha ítélkezel az emberek fölött,
nem marad időd szeretni őket.” Teréz anya „A szeretet ott folytatja, ahol a tudás abbahagyja.” Aquinoi Szent Tamás „A szeretet az egyetlen erő, amely képes ellenségből barátot csinálni.” Martin Luther King © Veress,

18 A GYŰLÖLET ZSÁKUTCÁJA A „szemet-szemért, fogat-fogért” elv
biztos pusztulás, ugyanis a gyűlölet gyűlöletet szít! „Hogy miért ne fizessünk vissza rosszért rosszal? Mert ezáltal bennünk is helyet talál a rossz, így …. immár két szívben van egy helyett.” (F.W.Foerster) A gyűlölettől még senki sem lett boldog! © Veress,

19 SZERETET VAGY GYŰLÖLET? Mácz István: Nem mindegy
Ha szeretsz, minden szem nyitott ablak, a szívekbe látsz. Ha gyűlölsz, senkire rá nem találsz, arcokat nézel ugyan, a lelket nem láthatod soha. Ha szeretsz, a szó titka megnyílik, a hang üzenetet ad neked. Ha gyűlölsz, a beszéd csak zörej, nem hallhatod meg benne ami neked szól. Süketté és vakká tesz a gyűlölet, látóvá és hallóvá a szeretet. Nem mindegy szíved gyűlöl vagy szeret? Mácz István: Nem mindegy © Veress,

20 VAN MÉG REMÉNY? „A szellemi értékek tisztelete,
az igazság és a szépség szeretete, becsületesség és könyörületesség, együttérzés az elnyomottakkal, hit az emberek testvéri összekötöttségében azok a tulajdonságok, amelyek a modern kultúrát megmenthetik.” Noszlopy László, 1975 © Veress,

21 ÉRTÉK ÉS SZERETET ÖSSZEFOGLALÁS
A Világ alapvető Törvénye az értéket termelő mozgás! Érték: szeretet, erkölcs, entrópia, minőség, pénz?, …, Társadalmi felelősségünk az értékek létrehozása és megőrzése! A korszerű minőségügy minőség fogalmának lényege az érték, az erkölcs, a szeretet! Az életminőség lényege a szeretet! © Veress,

22 ÉRTÉK ÉS SZERETET ÖSSZEFOGLALÁS Szellemi környezetünk védelmének
egyetlen helyes útja a szeretet! Csak a megbocsátó, felemelő szeretet ad külső és belső békét, boldogságot! Akarok/akarsz boldog lenni? Társadalmi felelősségünk! © Veress,

23 A KERESZTÉNY FORRADALOM XIV. Benedek, 2007. február 18.
„ Miért követeli meg Jézus az ellenségünk szeretetét, tehát olyan szeretetet, amely meghaladja az ember képességeit? Valójában Krisztus kívánsága reális, mert számításba veszi azt a tényt, hogy a világban igen sok az erőszak és igazságtalanság. Ezt a helyzetet csak úgy lehet meghaladni, ha nagyobb szeretetet és igazságot állítunk szembe vele” Új Ember, február 25. © Veress,

24 Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! © Veress,


Letölteni ppt "Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly"

Hasonló előadás


Google Hirdetések