Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Veress, 2008.10.1 EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Veress, 2008.10.1 EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly."— Előadás másolata:

1 © Veress, 2008.10.1 EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly

2 © Veress, 2008.10.2 MOZGÁS ÉS ÉRTÉK  mozgás, változás, tevékenység, működés, folyamat pl.: cselekedet, termelés/fogyasztás, természeti folyamat….  mozgás értéke: igényt elégít ki pl.: erkölcs, minőség, entrópia … igény – értékrendtől függ  mozgás tárgya: amire irányul pl. cselekedet tárgya, áru, termék, kémiai alkotórész…  tárgy mozgatórugója pl.: szükséglet, ár, minőségképesség, kémiai potenciál…

3 © Veress, 2008.10.3 A TÖRVÉNY A mozgás célja és eredménye érték, amelynek elérését Törvény biztosítja. A Törvény megvalósulását a Világba „beépített” mozgatórugó hajtja. A mozgatórugóra példák: élettelen: potenciál élettelen: potenciál élő: ösztön élő: ösztön ember: szükséglet/igény ember: szükséglet/igény

4 © Veress, 2008.10.4 TÖRVÉNYEK  természettudományi törvények fizikai, kémiai, égitestekre vonatkozó, ….  biológiai törvények fajfenntartás, létfenntartás, …  emberi, közösségi törvények „természetes”? Istentől származó? vagy csak kultúrától függő? …. ?

5 © Veress, 2008.10.5 A TÖRVÉNY FORMÁI  célirányos értéktörvény - érték  egyensúlyi értéktörvény - potenciál  egyensúlyi mozgástörvény - naturáliák  előíró mozgástörvény - naturáliák Megjegyzés: Az egyensúlyi törvények az igazságosságot jelentik!

6 © Veress, 2008.10.6 A TÖRVÉNY FORMÁI (matematikai leírás)  célirányos értéktörvény (teleológikus) optimum-feladat  egyensúlyi értéktörvény (oksági) differenciálegyenlet ekvivalencia! ekvivalencia!

7 © Veress, 2008.10.7 AZ ERKÖLCS  Erkölcs: az ember a jót tegye, a rosszat kerülje  Szabad akarat: döntési szabadság  Lelkiismeret: a döntés jóságának vagy rosszaságának érzékelője  Erkölcsi törvények •a természetes erkölcsi törvény •az ószövetségi törvény •az evangéliumi törvény

8 © Veress, 2008.10.8 AZ ERKÖLCSI REND  Az ember: Isten teremtménye vagy a törzsfejlődés csúcsa?  Igényeink: csak szükségek vagy minden kell?  Lelkiismeretünk: együttlátás az Istennel?  Szabad akaratunk: felelősség vagy „jog”?  A Törvény: Isten alkotása, vagy társadalmi szokások?  Az érték: objektív vagy csak szubjektív?  Az erkölcs: az Isten jogrendje vagy társadalmi megegyezés ?

9 © Veress, 2008.10.9 A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY A törvény „A törvény a természetben gyökerező legfelsőbb ésszerűség, amely megparancsolja mit tegyünk és tiltja az ellentétes magatartásokat.” Cicero: De legibus

10 © Veress, 2008.10.10 A TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY Minden emberben létezik „Minden emberben létezik egy erkölcsi iránytű, egy előzetes erkölcsi tudás, amely megkülönböztetni tud jó és rossz között és azt is megmondja, hogy a jót kell tenni. A kötelességi cselekvés kimondja, hogy a jót azért tegyük, mert jó, megfelel az észnek. A rossz ugyanis észellenes.” Farkas Péter, 174-175. o.

11 © Veress, 2008.10.11 AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNYEK Természetes (emberi értelem alapján) erkölcsi törvények az ember méltósága (Tízparancsolat II. tábla) az ember szeretete Keresztény alaptörvények: ószövetségi – Tízparancsolat (Isten, ember) evangéliumi (újszövetségi) – a szeretet törvénye az Isten és az ember szeretete

12 © Veress, 2008.10.12 AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYA  Kant kategorikus imperatívusza: „Cselekedj úgy, hogy tevékenységed maximája (elvontan kifejezett normatív tartalma) mindenkor általános törvényhozás elvéül is szolgálhasson.”  Evangéliumi aranyszabály: „Amit ti akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük!”(Máté 7, 12)

13 © Veress, 2008.10.13 A TÖRVÉNY FORMÁI életszabadpiaci minőségügy közpiaci minőségügy termo- dinamika célirányos értéktörvény maximális szeretet maximális nyereség maximális közösségi érték maximális entrópia egyensúlyi értéktörvény kategorikus imperativusz, szeresd fele- barátodat… árigazságosság egyensúly (potenciál) egyensúlyi mozgás- törvény Amilyen az adjon…. Amit ti akartok…. kereslet/ kínálat igazságos elosztás egyensúly (naturáliák) előíró mozgás- törvény természetes erkölcs Tízparancsolat jogszabályok (TPT, termék…) jogszabályok

14 © Veress, 2008.10.14 TÖRVÉNY ÉS SZABADSÁG  Célirányos értéktörvény és szabadság „Szeress és tégy, amit akarsz!”  Egyensúlyi értéktörvény és szabadság Kategórikus imperatívusz „Szeresd felebarátodat…”  Egyensúlyi mozgástörvény és szabadság Természettörvények és a rendszer szabadságfoka  Előíró mozgástörvény és szabadság Szabad az az ember, aki az erkölcsi törvényeket betartja.

15 © Veress, 2008.10.15 A SZERETET HIMNUSZA (Pál 1. Korinthusi 13:1-13) … a szeretet türelmes, a szeretet jóságos nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak,

16 © Veress, 2008.10.16 A SZERETET HIMNUSZA (Pál 1. Korinthusi 13:1-13) (folytatás) de együtt örül az igazsággal, minden eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. a szeretet soha meg nem szűnik.”

17 © Veress, 2008.10.17 A SZERETET „Ha ítélkezel az emberek fölött, nem marad időd szeretni őket.” Teréz anya „A szeretet ott folytatja, ahol a tudás abbahagyja.” Aquinoi Szent Tamás „A szeretet az egyetlen erő, amely képes ellenségből barátot csinálni.” Martin Luther King

18 © Veress, 2008.10.18 A GYŰLÖLET ZSÁKUTCÁJA  A „szemet-szemért, fogat-fogért” elv biztos pusztulás, ugyanis a gyűlölet gyűlöletet szít!  „Hogy miért ne fizessünk vissza rosszért rosszal? Mert ezáltal bennünk is helyet talál a rossz, így …. immár két szívben van egy helyett.” (F.W.Foerster)  A gyűlölettől még senki sem lett boldog!

19 © Veress, 2008.10.19 Ha szeretsz, minden szem nyitott ablak, a szívekbe látsz. Ha gyűlölsz, senkire rá nem találsz, arcokat nézel ugyan, a lelket nem láthatod soha. Ha szeretsz, a szó titka megnyílik, a hang üzenetet ad neked. Ha gyűlölsz, a beszéd csak zörej, nem hallhatod meg benne ami neked szól. Süketté és vakká tesz a gyűlölet, látóvá és hallóvá a szeretet. Nem mindegy szíved gyűlöl vagy szeret? Mácz István: Nem mindegy Mácz István: Nem mindegy SZERETET VAGY GYŰLÖLET?

20 © Veress, 2008.10.20 VAN MÉG REMÉNY? A szellemi értékek tisztelete, „A szellemi értékek tisztelete, az igazság és a szépség szeretete, becsületesség és könyörületesség, együttérzés az elnyomottakkal, hit az emberek testvéri összekötöttségében azok a tulajdonságok, amelyek a modern kultúrát megmenthetik.” Noszlopy László, 1975 Noszlopy László, 1975

21 © Veress, 2008.10.21 ÉRTÉK ÉS SZERETET ÖSSZEFOGLALÁS  A Világ alapvető Törvénye az értéket termelő mozgás! Érték: szeretet, erkölcs, entrópia, minőség, pénz?, …,  Társadalmi felelősségünk az értékek létrehozása és megőrzése!  A korszerű minőségügy minőség fogalmának lényege az érték, az erkölcs, a szeretet!  Az életminőség lényege a szeretet!

22 © Veress, 2008.10.22  Szellemi környezetünk védelmének egyetlen helyes útja a szeretet!  Csak a megbocsátó, felemelő szeretet ad külső és belső békét, boldogságot!  Akarok/akarsz boldog lenni?  Társadalmi felelősségünk! ÉRTÉK ÉS SZERETET ÖSSZEFOGLALÁS

23 © Veress, 2008.10.23 A KERESZTÉNY FORRADALOM XIV. Benedek, 2007. február 18. „ Miért követeli meg Jézus az ellenségünk szeretetét, tehát olyan szeretetet, amely meghaladja az ember képességeit? Valójában Krisztus kívánsága reális, mert számításba veszi azt a tényt, hogy a világban igen sok az erőszak és igazságtalanság. Ezt a helyzetet csak úgy lehet meghaladni, ha nagyobb szeretetet és igazságot állítunk szembe vele” Új Ember, 2007. február 25.

24 © Veress, 2008.10.24 EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "© Veress, 2008.10.1 EGYETEMES ÉRTÉKEK LEHETŐSÉGE Veszprém, 2008. november 8. nemzetközi találkozó ÉRTÉK ÉS SZERETET Dr. Veress Gábor Dr. Kovács Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések