Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REKREÁCIÓ ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA óra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REKREÁCIÓ ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA óra"— Előadás másolata:

1 A REKREÁCIÓ ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA 9-10. óra
SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF) A REKREÁCIÓ ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA 9-10. óra Dr. Bartha Csaba egyetemi adjunktus Rekreáció Tanszék

2 A rekreáció és a minőségi élet
9-10. óra A rekreáció és a minőségi élet

3 Boldogság, tökéletes közérzet, totális élmény
Nem szükséges külön is hangsúlyozni, hogy csak az éli meg egyéni életútját, akárcsak a mindennapjait "minőséginek", csak az elégedett sorsával, aki saját eszme és értékrendjének megfelelve élhet. Csíkszentmihályi: rajtunk múlik, tanulható-alakítható, hogy minőségi életet éljünk! A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert így fogalmaz: - "Az ember tevékenységét a boldogságkeresés uralja. A boldogság viszont lényegében beteljesülés, olyan állapot, amelyben minden igény, akár anyagi, akár szellemi, kielégítést nyer. Az öröm nem más, mint egy igény kielégítése, és nagy igények nélkül nagy örömök se létezhetnek."

4 Happiness boldogság fogalma: a sorsával, körülményeivel való megelégedés érzésétől áthatott érzelmi állapot. Az emberiség örök vágya a boldogságra törekvés. Egy napjainkban készült felmérés szerint: az emberek többsége életének vezérfonalául a boldogságra törekvést jelölte, szemben a 70-es évek elsősorban anyagi értékekre irányuló válaszadásaival. Ókor Arisztotelész szerint az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra, amit önmagáért keresnek. Az egészség, a szépség, a pénz vagy a hatalom közvetetten tesz (remény szerint) boldoggá bennünket. Ehhez kapcsolódhat Széchenyi István [Napló] gondolata e témáról: „az idővel való gazdálkodáshoz érteni többet ér, mint akármennyire jártas is valaki az egészséggel vagy pénzzel való gazdálkodásban……”

5 Happiness Középkor Montaigne ( ) francia humanista író és filozófus a boldogság-boldogtalanság okait fejtegette. Három pontban foglalta össze boldogságunk akadályát: 1. Utáljuk a testünket. Sutának, kövérnek idomtalannak tartjuk magunkat (body-terror). 2. Mások véleménye alapján a viselkedésünket és a szokásainkat véljük rossznak (önbizalom hiánya). 3. Úgy érezzük, nem vagyunk elég intelligensek, okosak másokhoz képest (pesszimizmus)! Szerinte legszörnyűbb hibánk önmagunk gyűlölete. Ennek okát abban látja, hogy túl távoli eszményképet választottunk, aminek esélyünk sincs megfelelni, mert az igazi énünket nem tudjuk összeegyeztetni vele. Tanácsa: fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk.

6 Happiness Újkor A pozitivisták követőjeként John Stuart Mill ( ): boldogság nem vezethető vissza természetes, fizikai örömökre, hanem a személyiség teljes függetlensége (individualizmusa) a boldogság legfőbb forrása. Voltak akik egyszerűen a világot zűrzavarosnak, irracionálisnak tekintették. Jeles képviselőjük Arthur Schopenhauer ( ) volt. Schopenhauer szerint a közönséges ember saját akaratának a foglya. A világ sem más, mint az akarat megtestesülése. Az akaratból, tehát a világ lényegéből fakad a testi-lelki nyomor, a szenvedés. A boldog élet mint mondja „egy koldus álma”.

7 Happiness Legújabb kor
Napjaink megfigyelése, hogy az egyes emberekre jellemző boldogságérzet életük során szinte nem változik. (Egyes szakértők szerint genetikailag öröklött.) Egy amerikai vizsgálat szerint a tengerentúliak boldogságérzete tízes skálán 7,5-8,5 között váltakozik - valami nagyon jelentős esemény, például szerencse (lottónyeremény) vagy szerencsétlenség (súlyos baleset) után egy évvel visszaállt (a egyént jellemző boldogságérzet) az eredeti szintre. A boldogságot mindig az ember tudatának állapota batározza meg, nem a külső körülmények. A boldog emberek szociálisan nyitottak kapcsolatteremtésre, mások segítésére egyaránt. Rugalmas gondolkodásúak, kreatívak, és a mindennapok frusztrációit is jobban bírták az átlagnál. A boldogtalanok egoisták, antiszociálisak, komorak és ellenségesek.

8 Legújabb kor pszichológusok szerint a boldogság bonyolult fogalom, aminek legalább három jellemző összetevője van: - intenzív öröm - általános megelégedettség - a depresszió és szorongás hiánya Ed Dienen, boldogságkutató professzor: - anyagi jólét - jól működő demokrácia - stabil jogbiztonság - jó infrastruktúra - hosszú, egészségben megélt élettartam Szerinte a boldogság napjainkba a skandináv országokban lakik - pozitív életszemléletük A legboldogtalanabbnak a volt szocialista országok, valamint a legfejletlenebb államok lakói.

9 A tökéletes közérzet Kenneth H. Cooper: programként, életstílusként határozza meg. Szerinte működési harmóniánkat egyensúlyunkat elsősorban három területen kell megvalósítani, hogy létrejöjjön a "tökéletes közérzet„: a se-túl-sokat, se-túl-keveset elv - beleértendő az egyre magasabb működési szinten megvalósuló kiegyenlített teljesítőképesség. aerob program, - heti három-négy alkalommal, legalább 20 percig aerob testedzés. Ehhez az életkorral befolyásolt pulzustartományt javasol. A munkapulzus a maximális 60-80% között legyen. A maximális pulzus nőknél 220-életkor, férfiaknál 205-életkor. Ciklikus sportágak. Pozitív Étkezési Terv - 8 pontban adja meg azokat az ismérveket, amelyek alapján mindenki elkészítheti a saját Étkezési Tervét. Ezekben a pontokban megadja a fő táplálékaink, valamint az étkezések napi eloszlásának javasolt arányát; azt javasolja, hogy tartsunk, de ne rettegjünk a elhízástól, ismerjük az ideális testsúly kiszámításának módját. Érzelmi egyensúly, megfelelő pihentető alvás, a rendszeres üdülés, stresszoldás fontossága.

10 Fittnes A fittnes elsősorban kitűnő, harmonikus fizikai és pszichikai működést, szociális alkalmazkodó képességet, a mindennapok optimális cselekvő- és teljesítő képességét jelenti. Állapot, mozgalom és életforma. Célközönsége: a fiatal felnőtt korosztály. Eszközei: - Aerob testedzés - aerobik jellegű tevékenységek - Test és alakformálás - nem testépítés - Külcsínbeli (túl)hangsúly - kozmetika, fodrászat, szolárium, öltözködés, plasztika - Egészséges életmód – a táplálkozás hangsúlyával Amennyiben túlzásba viszik a body-terror eszközévé válik.

11 Wellness A wellness az élet minősége, az optimális egészség pozitív komponenseinek összessége. (Ellentétpárja az illness.) A fizikai fittségre alapozottan: nézz ki jól, érezd magad jól, és élvezd az életet! Célfilozófiájában benne foglaltatik az egészség érzelmi (pszichés), értelmi (intellektuális) és kapcsolati oldala. Egyfajta sikerkoncepció, amely az egészség szempontjából fontos tudományos felismeréseket összekapcsolja - egészség-megőrzési programmá kovácsolja. Jellemző fogalma a kényeztetés, testünk és lelkünk kényeztetése, mintegy a rohanó világ zaklatottságának, stresszeinek ellensúlyozására. Célközönsége: a középkorú- és az érett felnőtt korosztály. A wellness atyjának tartott Sebastian Kneipp - az egészséges életmód elveinek kimunkálásán fáradozott.

12 A Kneipp-i fllozófia alappillérei: dietetika, mozgásterápia, testi-lelki egyensúly, hidroterápia.
Pilch (1981) azt állította, hogy a wellness nem azonos a testi vagy lelki egészséggel, vagy a pozitív gondolkodással. Ryan és Travis (1981) a wellness a következőkben áll: választás - egy olyan döntést hozz, ami az optimális egészég felé mozdít életmód – egy tervezett, alakított életstílus a „magasabb” jól-léted megvalósulása érdekében; folyamat - egy fejlődő tudatosság, melynek nincs végső pontja, de az egészség és a boldogság minden pillanatában benne vannak; az energia hatékony áramoltatása - a környezetből érkező energia átalakítása az egyénben és annak hatásos kisugárzása a külvilág felé. a test, a lélek és a gondolatok egységbe rendezése

13 Donald Ardell (1982): törekvés a pozitív megnyilvánulásokra, egyéni felelősség az egészségért, környezet fejlesztése, összerendezett és kiegyensúlyozott életstílus, önbecsülés, öntudatosság, személyes wellness terv véghezvitele. Dunn H. Travis (1985): Az egyén egészséghez kapcsolódó felelősségtudata. 2. Rendszeres testmozgás. 3. Egészséges táplálkozás (ételek és italok megválogatása). 4. Káros szenvedélyek (élvezeti cikkek, függőséget okozó szerek) kerülése, óvatosság a gyógyszerek szedésében. 5. Rendszeres ellazulás és stresszkezelés. 6. Környezetbarát szemléletmód (környezettudatosság) Ezek Kovács Tamás szerint (2004) mára kiegészültek az alábbiakkal: 7. Szabadidőtudat (szemlélet) 8. A (külső) megjelenésbeli és megnyilvánulásbeli igényesség.

14 Totális élmény ami minden gondolatunkat, minden érzékszervünket leköti, kitölti. Csíkszentmihályi M. - bizonyos értelemben gondolkodási forradalmat jelentő könyve, a Flow (Az áramlat, 1991). „A tökéletes élmény alapja a flow, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért. A tökéletes élmény tehát olyasvalami, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre." Különösen gyakran jelentkezik a sportban, játékban, művészetben, hobbikban.

15 Ami befolyásolhatja az élet minőségét...
Biológiai szükségletek és munkavégzés, tárgyi kultúránk és emberi kapcsolataink beletartozik a kulturális szükségletünk - életmód kultúráltsága földrajzi és politikai környezet, a családunk gazdasági és szociális helyzete, kultúráltsága Szabadidőnkben kialakított, s az ebből megjelenő rekreációs hatás, eredményt rekreációs nyereségnek, többletnek nevezzük.

16 Biológiai (alapú) szükségletek
Táplálkozáskultúra - rendszeresség, összetétel, biológiai érték, étel elfogyasztásának körülményei Higiénia - testünk ápoltsága, a használt ápolószerek, a tisztálkodás körülményei. Öltözködésünk kultúráltsága, ápoltsága, divatossága, de nem utolsó sorban a jó minőségű, kellemes viseletet eredményező anyagokban Pihenés – a mindennapos alvás, pihenés körülményei. Hálóhelyiség (létszám, légtér, hőmérséklet, fények, zajok); ágy, matrac, ágynemű; időtartam; horkolás Fizikai aktivitás - rendszeresség, összetétel, testkulturális érték, pszichés hozadék, szociális többlet Szexuális magatartás - Partnerkapcsolat(ok), önzés-önzetlenség, szexuális kultúráltság, gátlásosság-oldottság

17 Pszichés beállítottság, mentalitás
Pozitív életszemlélet, örömkészség Személyiség, pozitív magatartás, viselkedés Egészség- és szabad- időtudat, környezettudatos magatartás Konfliktusmegoldó képesség, stresszkezelés Függőségektől mentes életvitel. (Alkohol, dohányzás, drog, játék, munka)

18 Társadalmi kötöttségek, körülmények
Munkahelyi légkör, berendezés, munkaeszközök, anyagi és erkölcsi megbecsültség, sikerélmény, munkatársi kapcsolatok. Távolság a lakóhelytől, megközelíthetőség. Utazási körülmények - eszköz időtartam, kultúráltság, költség. Állampolgári kötelezettségek és jogok - hivatali ügyintézés (okmányok, bürokrácia) bonyolultság, időigényessége, adózás, katonai szolgálat, stb. Demokrácia, illetve mennyire demokratikusnak megélt társadalmi működés.

19 Életminőség a tárgyainkban, a környezetben
Lakókörnyezet. Nagyváros, város, falu. Éghajlat. Munkalehetőség, egészségügyi ellátottság. Kommunális létesítmények (óvoda, iskola). Kulturális létesítmények. Bevásárlási, közlekedési körülmények. Lakás. Tájolás, településen belüli fekvés, típus. Méret, életterek beosztása. Anyagminőség, modernség, szigeteltség. Komfort. A háztartás felszereltsége eszközökkel (porszívó, mosó- és mosogatógép, konyhai robotok). Mindennapi használati tárgyaink minősége (anyag, megbízhatóság). Kommunikációs eszközök (telefon, televízió, kábeltévé, internet). Kulturális környezet (újság, folyóirat, könyvek) és szabadidős felszereltség. Lakóközösség (családtagok száma, generációs összetétele; állataink). Közlekedési körülmények és saját közlekedési eszköz minősége.

20 Életminőség az emberi kapcsolatainkban
Családon belüli kapcsolatok (kommunikáció, figyelmesség, megértés-segítőkészség, törődés, munka- és tehermegosztás) Szomszédság, közlekedési partnerek, mindennapi szolgáltatóink (újságos, közértes, pénztáros, postás, rendőr) Munkahelyi és szervezeti kapcsolataink Rokonok Véletlenszerű kapcsolataink - liftben, utcán, közlekedésben, stb.

21 Negatív társadalmi hatások a minőségi életre
Tévutak body-terror ben az USA-ban plasztikai műtétet hajtottak végre 18 éven aluliakon; a Barbi-baba abnormálissá vékonyodott globalizált életmód (hamburger és Cola-világ) workológia (munkamánia) túlzabálás - Cooper szerint (7O-es évek vége) 50 millió amerikai mintegy fél milliárd kg túlsúlyt cipel TV-nézés perc naponta a bevásárló centrumok tébolyult szaporodása „pláza-cicák”, „pláza-gyerekek” szubkulturális csoportjának kialakulása a lakosság 67% már évek óta nem utazik szabadságra, mert nem tud, vagy nem mer…

22 Ami segíthet… hihetetlen soktényezős, hierarchikus érdek- és szükségletrendszerekből fakadó szálak szövevénye határozza meg és minősíti mindennapjainkat. minőségi élethez vezető út – elhatározás - holnaptól minőségi életet élek. jelentős módosításokat kell végrehajtanunk az eddig megszokott, mindennapi automatizmusainkon - paradigmaváltás. Cooper: "A tökéletes közérzetre törekvés mindent átfogó, minden energiát megmozgató, egész életre szóló feladat, amely létünk valamennyi szokását és tevékenységi formáját érinti. A tökéletes közérzet egyéni programja kétségtelenül kedvezően hathat az ember későbbi éveire, de ugyanakkor végrehajtása közben, az adott pillanatban is élvezheti, és kedvét lelheti benne. Mert ha okosan tervez minden napra, a holnap már magától is kialakul.”

23 A rekreáció társadalmi beágyazottsága
rekreációs tevékenység-rendszerünk, soktényezősen meghatározott befolyásolja: mikor és milyen helyzetbe születtünk, milyen tanulási és munkakörülményeket nyújt a mikro- és makrokörnyezet, akárcsak az infrastrukturális, egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatások színvonala.

24 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A REKREÁCIÓ ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA óra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések