Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esztétikai alapfogalmak (Scruton) Harmadik előadás Az emberi szépség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esztétikai alapfogalmak (Scruton) Harmadik előadás Az emberi szépség."— Előadás másolata:

1 Esztétikai alapfogalmak (Scruton) Harmadik előadás Az emberi szépség

2 Az esztétikai beállítódás (state of mind) •Az esztétikai beállítódásra jellemző tudatállapotról: –Van-e racionális alapja? –Elmond-e valamit a világról, amelyben élünk? –Vajon gyakorlása az emberi kiteljesedés része-e?

3 Az evolúció-pszichológia álláspontja •Úgy határozható meg egy adott beállítódás, ha vissza tudjuk keresni evolúciós eredetét – sokak szerint az esztétika helyett ez a helyes kérdésfeltevés •Egyéni túlélést segíti-e az esztétikai érdeklődés? •Csoport túlélését támogatja-e?

4 •Ellen Dissanayeke: Homo Aestheticus: az esztétika a rituálékhoz és fesztiválokhoz kötődik – emberi igény a hétköznapokból való kiemelkedésre – segítik a csoportkohéziót „különlegessé tenni” – ezáltal biztosítania rá irányuló figyelmet •Scruton szerint van igazság az elméletben, de: •A szépség nem azonos a rituálékkal és ceremóniákkal – lásd sport és vallási ünnepek – ahol nincs feltétlenül esztétikai érdek •Lehet hogy a sport és a vallás antropológiai funkciója hasonlít a szépségére – de filozófiailag megkülönböztetendők – bár szoktuk mondani, hogy egy sportteljesítmény szép

5 •Geoffrey Miller: The Mating Mind (A párzási szellem) •Steven Pinker: Hogyan működik az elme? •Darwin: Az ember származása című munkájából veszik át – hogy a szépérzék – a szexuális választás folyamatából emelkedett ki •Párkereső férfi // mint a páva – a lány számára kívánatossá teszi génjeit •Fest, költ, énekel – hogy alkalmasságát bizonyítsa •A nőt rabul ejti általa •De más stratégiával is rabul lehet ejteni – akkor mi szükség a szépen keresztüli udvarlásra? •Pávatoll // A fuga művészete? •Az ember sajátja – racionalitás: szépérzék, morális ítélőképesség, tudományos vélekedés •E a szexualitás nem tudja megnyugtatóan magyarázni az esztétikai érzék kialakulását •De valami kapcsolat kétségtelenül van a szex és a szépség között – de nem feltétlenül oksági viszony

6 Különbség a szex és a szépérzék között •Szépérzék – érdekmentes vs szexuális vágy – érdek •Platónnál nem szex, hanem erōs szerepel •Görögöknél erōs – kozmikus erő •Platón: Phaidrosz és Lakoma: VII. közhely: A szépség az emberben vágyat kelt –Fordítva is igaz lehet: a vágy miatt látunk valakit szépnek

7 Vágy fenomenológiája •Tekinteted megakad a másikon – ekkor ébred a vágy •De: a művészi szépség – kontempláció tárgya, nem vágyé •Lehet hogy az emberi szépséghez fűződő viszonyunk különbözik a műalkotáshoz fűződő viszonyunktól?

8 Platón meghatározása •Erōs – a forrása mind a szexuális vágynak, mind a szépség szerelmének •Egyesülni akar tárgyával és másolatokat készíteni –Szexuális reprodukció – alacsonyabb formája ennek –A kontempláció nem gyűri maga alá tárgyát – a formák birodalma –A szépséggel kapcsolatos kontempláció révén a lélek – felemelkedik a hétköznapokból –Ott már a szép formáját tanulmányozhatja: a lélek tulajdona – a halhatatlanság vágya mozgatja –Kiszakadni az itt és a most börtönéből – az érzéki közvetlenségből –A lélek elkezd felszállni az ideák világába –ez az igazi erōs: szűz viszony idősebb férfi és fiatal fiú között

9 Platón gondolatának sajátossága •Homoerotikus szerelem = lemond az érzéki kielégülésről + oktat + a lélek megváltása •Nagy hatása van a keresztény nőszemléletre •Chaucer: A lovag meséje •Dante: Vita Nuova •Botticelli: Vénusz születése •Michelangelo szonettjei – mind platonista hatás •Vágy, és nem valóság •Ha igaz lenne: mint ha éhesek vagyunk, elég kontemplálni az ételre

10 Kontempláció és vágy •esztétikai ítélet és szexuális vágy tárgya is – szép •Ha valakit szépnek találunk, megpróbáljuk meghódítani •A szexuális aktus: a vágy elemésztése (consummation) •Egy öregember arca – jelentéssel teli

11 •Az igazi erotikus tekintet –tanulni akar, nem birtokolni, nem kielégülni •A másik emberre kíváncsi – hagyja, hogy megmutatkozzon •A szexuális vágy – végül is nem tud kielégülést nyújtani •Szexuális vágy tárgya – meghatározott – egy adott személyhez kötődik •A szexuális aktus – nem változtat semmit a dolgok lényegét illetően

12 Állati és emberi vágy •Állati vágy: szükséglet – nem választás •Erδs – kiválasztás – két én között létrejövő kapcsolat – mégha az állati vágy is volt az alapja – mára - öncélként tekinteni a másikra

13 Személy és test •A személy és a test különbsége •Nem tekinthető eszköznek a vágy kielégítésére – ennyi igaz Platón elméletéből •A személy teste vs megtestesült személy •A szép test – egy személy szép megtestesülése •A száj nem tárgy csupán – hanem az, ahol a másik személy megszólal •A csók – mozgás egy éntől - a másikig •Obszcén – ha a test mögül eltűnik a személy (Platónnál lélek)

14 Test és lélek •Az emberi test szépsége – hogy •valakinek a megtestesülése •A lélek lelkesíti át a húst •Az emberi szépség a személyhez, az individualitáshoz kapcsolódik •Arc, szem, ajkak, kéz •Ezeken keresztül viszonyulunk egymáshoz •A lélek átragyog rajtuk

15 Széplélek •Hegel: A szellem fenomenológiájában beszél róla – Goethe, Schiller és Friedrich Schlegel alapján •Tud a gonoszról, de megbocsát – az én megbocsátása •Szép lélek – nem e világból való •Mihelyt fontossá válik valaki számunkra – vonzani kezd – meglep az individualitásával – a másik teljes elfogadása - ahogy a szépség átragyog egy műalkotáson

16 A morális szép •A morális erényre sokszor mondjuk, hogy szép •A szépség megítélése – kontempláció •Morális „jelenlét” •Önfeláldozó gondoskodás a cselekvésben: Teréz anya •Amikor valaki őszinte velünk, ugyanezt érezzük

17 A szép és a szent •Énként – benne vagyunk a világban, és azon kívül is vagyunk. •Erre vonatkozik a lélek, a psyche, az én, a „transzcendentális alany” kifejezés •Az alanyi nézőpont az emberi állapot sajátja – szemben a tárgyvilággal •Ez van jelen a szent tapasztalatában is •A szent sem erről a világról való •A szent tapasztalata // szépérzék, szexuális vágy •Pl: féltékenység – egyedivé tesz – úgy érzi, a szeretőt megszentségtelenítették –obszcén •Mint amikor szent tárgyakat szentségtelenítenek meg

18 Megszentségtelenítés •A szépet – bepiszkolni •Mint Jeruzsálemben a templomot Jeremiás szerint •A szexuális igénybejelentés – nem pusztán szerződéses kapcsolat – egzisztenciális •A szent dolog –érinthetetlen – egy természetfeletti erő jelenléte •Az emberi szépség- a transzcendentáis alanyt teszi láthatóvá! // szent

19 A gyerek szépsége •Hogy nem vágy a szépség érzése – arra a gyerek szépsége a példa •Inkább a vágyott felnőttre hasonlít, nem a szép öregre •A tiltás – része a szexualitásnak is •Lásd: szüzesség erénye

20

21 Szűziesség és szépség •Szűz Mária megtestesült ember – idealizált szeretetét jelképezi •Ez a szeretet: emberi és isteni •Tisztaság, abban az értelemben erptotikus, hogy a szépség meghívás valami emberen túlira – túl a vágyon •VII. közhely újraírva: Az emberi szépség nem véletlenszerű jellegzetessége, hogy vágyat kelt •De a vágy – tiltással jár – ez segít túl – egy isteni emberi világba •A megváltás szimbóluma a szépség •Filippo Lippi és Fra Angelica

22

23 Szépség és báj •A legtöbb csinos ember – nem ilyen emelkedetten szép •Kifejezéseink rájuk: csinos, vonzó, édes, mutatós, elragadó, elbűvölő •A szépre adott reakciónkra utal – általában nem elelementáris

24 Érdek nélküli szépség •ebben a fejezetben az érdekteli szépségről volt szó? •Nem - itt is érdek nélküli – amennyiben az érdekel, hogy milyennek tűnik- hogy milyennek mutatja magát – a kontemplációnak – a szépségesnek talált ember •De a szépség – nem a vágy tárgya •A szépséges ember – elkülönül a többitől – mint egy szent tárgy

25 A szép, a szent és az erotikus •Mind a szépség – mind a szent – a megtestesülés problémája körül forog •Ennek legintenzivebb formája a szexualitás •A szent, a szép, és az erotikus – közös gyökérre vezethető vissza •Nem állati, csak emberre jellemző, szabadsághoz és választáshoz kötődik


Letölteni ppt "Esztétikai alapfogalmak (Scruton) Harmadik előadás Az emberi szépség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések