Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar tudományos expedíció Csernobilba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar tudományos expedíció Csernobilba"— Előadás másolata:

1 Magyar tudományos expedíció Csernobilba
Hungarian scientific expedition to Chernobyl Magyar Nukleáris Társaság Hungarian Nuclear Society 2005. május 28. – június 4. Szerkesztette (edited by): Dr. Aszódi Attila, Tóth Róbert Ádám (

2 1/1. Csernobil: Est dolendi modus, non est timendi.
Csernobil: A fájdalom véges, a félelem határtalan. Chernobyl: Est dolendi modus, non est timendi. Chernobyl: There is a measure in sadness, but there is no limit to anxiety. Fotó: Dr. Aszódi Attila

3 1/2. A csernobili lezárt zóna felé vezető út
1/2. A csernobili lezárt zóna felé vezető út. Napjainkban csak ritkán használják a Szlavuticsból a csernobili atomerőműbe vezető utat, melyhez az is hozzájárul, hogy az ukrán városból Fehéroroszországon keresztül lehet eljutni a szintén ukrajnai atomerőműhöz. Fotó: Dr. Aszódi Attila The road towards the Chernobyl exclusion zone. Today the road from Slavutich to Chernobyl is rarely used. This is partly because one has to go through Belarus from the Ukrainian town to reach the likewise Ukrainian nuclear power plant.

4 1/3. Ukrán busszal a lezárt zónában
1/3. Ukrán busszal a lezárt zónában. A lezárt zónán belüli út során az erőmű buszára ideiglenesen telepített, számítógépes dózisintenzitás-mérő működött, amely műholdas helyzet-meghatározóval volt szinkronizálva, hogy a tapasztalt dózisviszonyokat itthon utólag is értékelni lehessen. In the exclusion zone with a Ukrainian bus. On the trip in the exclusion zone computerized dose-rate meter was temporarily installed synchronized with a GPS. Doing so the measured dose conditions could be evaluated later in Hungary. Fotó: Dombó Szabolcs

5 1/4. Híd a Pripjaty folyón. A Pripjaty folyón átívelő híd a csernobili atomerőműbe vezető úton található. Az 1986-os baleset reggelén a műszakos személyzetet szállító buszok rövid időre megálltak a hídon, hogy a megdöbbent szakemberek szemügyre vehessék a lángokban álló 4. blokkot. Bridge on the River Pripyat. This bridge is on the road to the Chernobyl NPP. On the morning of the accident in 1986 the buses carrying staff of the shift briefly stopped on the bridge as the shocked staff took a look at the fourth unit in flames Fotó: Dr. Aszódi Attila

6 1/5. Csernobili atomerőmű
1/5. Csernobili atomerőmű. A csernobili atomerőmű az egyes blokk felől, háttérben a szarkofág. Chernobyl nuclear power plant. The Chernobyl nuclear power plant seeing from the first unit. The Sarcophagus is in the background. Fotó: Yamaji Bogdán

7 1/6. Elhagyatva. Az 1986-os balesetet követően az építés alatt álló 5
1/6. Elhagyatva. Az 1986-os balesetet követően az építés alatt álló 5. és 6. blokkot hátrahagyták, azok építését sosem fejezték be. A daruk is állnak még, talán arra várnak, hogy a rozsdásodás hatására egyszer csak összedőljenek... Abandoned. Unit 5 and 6 were under construction at the time of the accident. Following the accident the units and the construction site got abandoned, the units were never finished. The cranes are still set up; maybe waiting for the rust make them collapse sometime... Fotó: Dr. Aszódi Attila

8 1/7. Személyi dozimetria. A magyar expedíció tagjai több személyi dózismérőt is viseltek az út során, hogy a lezárt zónában elszenvedett többletdózist pontosan mérni lehessen. A képen az űrdozimetriában is használt ún. TLD dózismérők kiolvasása látható. Personal dosimetry. Participants of the Hungarian expedition carried multiple personal dosimeters with them in order to measure the excess dose suffered in the exclusion zone. This picture shows the evaluation of the so-called TLDs. Fotó: Dombó Szabolcs

9 1/8. A legfontosabb helyszíneken nagy pontosságú, hitelesített dózisteljesítmény-mérőket is alkalmaztak. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben és képi úton is dokumentálták. At the most important locations certified, precision dose rate meters have been used as well. The measurements have been documented and visually recorded. Fotó: Dombó Szabolcs

10 2/1. A csernobili atomerőmű (CSAESZ) látogatóközpontjában a terepasztalon az erőmű teljes környezete látható. In the visitor’s centre of the Chernobyl NPP the table top model shows the power plant and its entire surroundings. Fotó: Dombó Szabolcs

11 2/2. Dózismérés a turbinacsarnok 1. blokki részén.
Dosimetry in the Unit 1 section of the turbine hall. Fotó: Dombó Szabolcs

12 2/3. A csernobili atomerőmű 1. blokki vezénylőterme
2/3. A csernobili atomerőmű 1. blokki vezénylőterme. Az erőmű már nem termel áramot, de kiégett fűtőelemek még vannak az 1. és 3. reaktorban, így a vezénylőteremben folyamatos felügyeletet kell biztosítani. Control room of the Unit 1 of Chernobyl NPP. The power plant is shut down, but the spent fuel is still in the reactors of Unit 1 and 3; consequently continuous surveillance is needed. Fotó: Dombó Szabolcs

13 2/4. "Ne kapcsold be, emberek dolgoznak. " A csernobili 1
2/4. "Ne kapcsold be, emberek dolgoznak!" A csernobili 1. blokki vezénylőterem kapcsolótáblájának részlete. Az elavult irányítórendszerben a reteszfunkciót ezek a sokat másolt papírlapocskák helyettesítik. “Do not switch, people are working!” Section of the instrument panel in the control room of Unit 1. These repeatedly copied paper notes make up for the locking function in the obsolete I&C. Fotó: Dr. Aszódi Attila

14 2/5. Mutatók. A reaktor irányítórendszerének részét képezik a szabályozó- és biztonságvédelmi rudak helyzetét mutató műszerek. Néhány elnyelőrúd ma is felső helyzetben van, hiszen az ép, de leállított 1. reaktort ideiglenesen még kiégettüzemanyag-tárolóként használják. Indicators. Control and safety rod position indicators are part of the I&C system of the reactor. Some absorbent rods are still in upper position since the intact but shut down Unit 1 still serves as temporary spent fuel storage. Fotó: Dr. Aszódi Attila

15 2/6. Piros, sárga, zöld. Kezelőpanel az 1. blokk vezénylőtermében
2/6. Piros, sárga, zöld. Kezelőpanel az 1. blokk vezénylőtermében. A gombok katonás rendben sorakoznak. Red, yellow, green. Instrument panel in the control room of Unit 1. Buttons are strictly aligned to military order. Fotó: Yamaji Bogdán

16 2/7. Reaktoroperátor. A huszonéves szakember a leállított 1
2/7. Reaktoroperátor. A huszonéves szakember a leállított 1. blokk még működő rendszereit és az ott tárolt használt üzemanyagot felügyeli. Az 1986-os baleset idején az akkor új atomerőműben sok, hozzá hasonló korú fiatalember dolgozott. Control room operator. The technician, in his twenties, is in charge of monitoring the still operating systems and the spent fuel of Unit 1 stored there. Lot of young people alike to him worked at the nuclear power plant in 1986, at the time of the accident. Fotó: Dr. Aszódi Attila

17 2/8. A szarkofág. Az 1986-ban balesetet szenvedett 4
2/8. A szarkofág. Az 1986-ban balesetet szenvedett 4. blokk fölé emelt szarkofág, melynek javításán az ukrán szakemberek folyamatosan dolgoznak. Az igazi megoldást egy teljesen új szarkofág jelentené, melyet nemzetközi projektben terveznek felépíteni. The Sarcophagus. The Sarcophagus built around Unit 4 was destroyed in the accident. Ukrainian experts continuously work on the maintenance of the Sarcophagus. The real solution would be a new Sarcophagus which is planned to be built in the frame of international cooperation. Fotó: Dr. Aszódi Attila

18 3/1. A magyar expedíció tagjai a 4
3/1. A magyar expedíció tagjai a 4. blokk fölé épített szarkofág előterében. Participants of the Hungarian expedition in front of the Sarcophagus built over the Unit 4. Fotó: Dombó Szabolcs

19 3/2. Atomkomplex - Pripjaty, a kihalt város
3/2. Atomkomplex - Pripjaty, a kihalt város. Pripjaty, az erőmű üzemeltetőinek egykori városa, amelyet a baleset másnapján kitelepítettek. Azóta is lakatlan. Az épületeken mára eluralkodott a természet. Atomkomplex – Pripyat, the dead town. Pripyat, the town where the operators of the NPP lived, was evacuated on the following day after the accident. Abandoned ever since. The building was taken over by nature. Fotó: Dr. Aszódi Attila

20 3/3. RESZTORAN. Pripjaty, az elhagyott város egykori étterme, ma a természet élőhelye.
RESTORAN. Once a restaurant in Pripyat, the abandoned town today the territory of nature. Fotó: Dr. Aszódi Attila

21 3/4. Sarló és kalapács. Pripjatyban már a természet az úr
3/4. Sarló és kalapács. Pripjatyban már a természet az úr. Még a villanyoszlopokra szerelt egykori államhatalmi jelképeket is benőtte a növényzet. Hammer and sickle. Today Pripyat is conquered by nature. The symbols of communism fitted on pylons are also overgrown by plants. Fotó: Dr. Aszódi Attila

22 3/5. Mérőcsoport Pripjaty egyik növények által benőtt terén.
Measuring squad at a square of Pripyat overgrown by plants. Fotó: Dombó Szabolcs

23 3/6. Atomkomplex a dokumentálók szemével
3/6. Atomkomplex a dokumentálók szemével. A magyar expedíciónak tagja volt egy kis TV stáb is, így minden fontos momentumot filmre vettek. A mintegy 12 órányi nyersanyagból dokumentumfilm készült. Atomkomplex with the eyes of the recording team. The Hungarian expedition was accompanied by a small film staff recording every important moment. Of the almost twelve-hour recoded raw material a documentary film was produced. Fotó: Dombó Szabolcs

24 3/7. Csernobil – átírva. Csernobil város a lezárt zóna "fővárosa", ma is lakott település. Az atomerőműtől mintegy 20 km-re dél-keletre fekvő település névtábláját kijavították a Szovjetunió szétesése, Ukrajna függetlenné válása után. Chernobyl – rewritten. Chernobyl - the “capital” of the exclusion zone, is still an inhabited town. After the collapse of the Soviet Union and after Ukraine became independent, the table of the town located about 20 km to the south-east of the NPP has been rewritten. Fotó: Dr. Aszódi Attila

25 3/8. Ebéd Csernobilban. A közfelfogás szerint ez lenne az expedíció legszürrealisztikusabb momentuma. Pedig Csernobil városában tiszta és ízletes ebédet fogyaszthattak el az expedíció tagjai. Lunch in Chernobyl. According to the common belief this would be the most surrealistic moment of the expedition. However, the Hungarian expedition had a clean and delicious lunch in the town of Chernobyl. Fotó: Dombó Szabolcs

26 4/1. Roncstelep. A baleset utáni mentési munkákban elszennyezett járművek egy részét eltemették, a kevésbé szennyezetteket a lezárt zóna roncstelepén ma is őrzik. Sajnos a járművek jelentős részét - a szennyezettségük és az őrzés ellenére - kifosztották. Junkyard. Some of the contaminated vehicles used in the rescue works were buried; the less contaminated vehicles are secured in the junkyard in the exclusion zone. Unfortunately, despite being contaminated, most of the vehicles were looted. Fotó: Dr. Aszódi Attila

27 4/2. „Szennyezés nagyobb, mint 70 mikroSievert/óra”
4/2. „Szennyezés nagyobb, mint 70 mikroSievert/óra”. A roncstelep kerítésének táblája. Az expedíció nem léphetett be a roncstelep területére, így a táblán szereplő figyelmeztető értéket nem volt mód ellenőrizni. “Contamination higher than 70 microSievert/hour” Label on the fence of the junkyard. The expedition was not allowed to enter the junkyard therefore it was not possible to verify the value indicated on the label. Fotó: Dr. Aszódi Attila

28 4/3. Roncstelep – Tűzpiros
4/3. Roncstelep – Tűzpiros. A katasztrófa utáni mentésben helikopterek, buszok, teherautók, mentők és tűzoltó autók is elszennyeződtek. Junkyard – Fiery red. In the rescue works after the catastrophe helicopters, buses, trucks and fire-engines were contaminated as well. Fotó: Yamaji Bogdán

29 4/4. Roncstelep. A járműroncsok pusztulásához nem csak az idő vasfoga járult hozzá, hanem a fosztogatás is. Junkyard. The ruination of the wrecks was not only assisted by time but also by looting. Fotó: Dr. Aszódi Attila

30 4/5. Kísért a jövő? Szlavutics, a kitelepített Pripjaty utódja, ahol ma az erőmű dolgozói laknak. A városban rengeteg a fiatal, akik bíznak a jövőben, és nem akarnak elköltözni a lezárt zóna külső határáról. Hátterében a baleset áldozatainak emlékműve. A szocreál emlékmű felirata: "A múlt porából és hamujából ... Új világot építünk" Haunting future? Slavutich, successor of the evacuated Pripyat, where today the workers of the power plant live. Vast number of young people trusts the future, and do not want to move. Monument of the accident victims in the background. Label on the “socio-realist” monument: “From the ashes of the old…we will build a new world” Fotó: Dr. Aszódi Attila

31 4/6. Körforgás. Szlavutics városát az 1986-os katasztrófa után építették fel az elhárításban résztvevőknek. Ma is több ezren élnek ebben a fiatalos kisvárosban, akik az erőműben és környezetében dolgoznak. Ukrajna egyetemi várost kíván itt létesíteni. Circulation. The town of Slavutich was built after the disaster in 1986 for the emergency workers. Thousands live today in this youngish town, who work in and around the power plant. Ukraine wants to establish a university center here in Slavutich. Fotó: Dombó Szabolcs

32 4/7. Szlavutics, az élő város
4/7. Szlavutics, az élő város! Az erőmű dolgozóinak városában pezsgő az élet. A nyári estén a fiatalok készülnek a városi napok koncertestjére. Slavutich, the living town! Life is bustling here, in the town of the plant workers. Youngsters of the town, in this summer evening, are preparing for the concerts of the annual town festival. Fotó: Dr. Aszódi Attila

33 4/8. Ukrán asszony. A kép a lezárt zónán kívül egy tanyán készült.
Ukrainian woman. The picture has been taken at a farm, outside the exclusion zone. Fotó: Dr. Aszódi Attila

34 5/1. Beöltözve. Mérés és mintavétel céljából a legszennyezettebb területen, a Vörös-erdő peremén is dolgozott a magyar expedíció. A védőöltözet a talajfelszínről esetlegesen felszálló, porhoz kötött szennyeződésektől védi a ruházatot és a bőrfelületet. A maszk a porok belégzését hivatott megelőzni. Dressed up. The expedition, for measuring and sampling, also worked within the most contaminated area, at the edge of Red Forest. The protective clothing is necessary to protect the skin and clothing against the possible airborne contamination adhered to dust. Fotó: Légrádi Gábor

35 5/2. Színe és fonákja. A növényzet még ott is buja, ahol a baleset után óriási, életveszélyes dózisintenzitás uralkodott. Az ún. Vörös-erdő felé haladt a baleset utáni első kibocsátás csóvája áprilisának végén itt egy órányi séta elegendő lett volna a halálos dózishoz. Ma veszélyekre csak a táblák és a műszerek jelzései figyelmeztetnek. Front and back. The flora is lush even where huge, lethal dose-rates were prevailing after the accident. The first plum of the release proceeded towards the so-called Red Forest. Here, at the end of April 1986, only one hour walk might have been enough for the lethal exposure. Today only tables and the signs of the measuring instruments warn of the danger Fotó: Dr. Aszódi Attila

36 5/3. A Vörös-erdőben végzett munka során a mintavételek helyét műholdas helyzet-meghatározással rögzítették, a pozíció és dózisteljesítmény adatokat a kisebb „felderítő” csapat rádión diktálta a szennyezett területen kívül dolgozó jegyzőkönyv-vezetőnek. During the work performed inside the Red Forest the location of samplings has been defined by global positioning system, the smaller “explorer” team reported the position and dose-rate data through walkie-talkie to the recorder working outside the contaminated area. Fotó: Dombó Szabolcs

37 5/4. Katasztrófa szülte természetvédelmi terület
5/4. Katasztrófa szülte természetvédelmi terület. A lezárt zónában nagyon szép természetes környezettel találkozunk, az ember ugyanis ma alig háborgatja itt az élővilágot. A radioaktivitás a legtöbb helyen jól mérhető a környezetben, de a természet és az ember által tolerálható szinten van. The disaster generated nature reserve. The visitor encounters beautiful natural environment within the exclusion zone, since nowadays the mankind hardly does disturb the fauna here. The radioactivity, at most places, is well measurable in the environment, but it is at a tolerable level for the nature and human. Fotó: Dr. Aszódi Attila

38 5/5. A szarkofág vonalában
5/5. A szarkofág vonalában. A legérdekesebb és legszennyezettebb mintákat a szarkofágtól mintegy 2 km-re, az 1986-os első nagy kibocsátás fő tengelyében sikerült begyűjteni. Az expedíció által mért legnagyobb dózisintenzitás a hazai szokásos érték 500-szorosa volt. Ilyen helyen - korlátozott ideig ugyan, de - lehet dolgozni. In the line of the Sarcophagus. The most interesting and most contaminated samples have been collected about 2 km away from the Sarcophagus, in the main axis of the first large release in The highest dose-rate measured by the expedition was 500 times higher than the usual values in Hungary. At such places, though for limited duration, it is possible to work Fotó: Dombó Szabolcs

39 5/6. Kongassuk a csernobili harangokat
5/6. Kongassuk a csernobili harangokat?! A műszerek jelzésén kívül semmi különleges nem tapasztalható a lezárt zóna élővilágában. Az ember ritkán jár ezen a területen, a nagyléptékű mezőgazdasági tevékenység hiányában szépen növekszik az élővilág, ahogy ez a harangvirág is. Ring the bells of Chernobyl?! There is no indication of any specialty in the ecosystem of the exclusion zone apart from the signals of the instruments. Human rarely enters this area, for want of extensive agricultural activity the ecosystem is steadily growing like this bluebell. Fotó: Dr. Aszódi Attila

40 5/7. Ezen az erősebben szennyezett területen talaj-, iszap- és növénymintákat gyűjtöttek a szakemberek, amit folyamatosan dokumentáltak is. A szennyezett talajt itt friss földréteg fedi, amelyen a nagyobb dózisintenzitás ellenére teljesen normális növények találhatók. Nagyvadak friss nyomát is sikerült rögzíteni. The experts, with continuous documentation, have been collecting soil, mud and plant samples. Here the contaminated soil is also covered by fresh green layer, on which, in spite of the higher dose-rates, completely normal flora can be observed. Prints of big games have been detected as well. Fotó: Dr. Aszódi Attila

41 5/8. Csernobilban is hétpöttyös
5/8. Csernobilban is hétpöttyös... A magyar expedíció helyszíni tapasztalatai, valamint a nemzetközi felmérések szerint a lezárt zónában a radioaktivitás magasabb szintje ellenére az élővilágban nem tapasztalható rendellenesség. A kutatók az állatvilágban ezidáig nem találtak genetikai elváltozást. Ladybird has seven spots in Chernobyl as well. According to the on-scene experience of the Hungarian expedition and to the international surveys despite the higher level of radioactivity within the exclusion zone, abnormality cannot be observed in the flora and fauna. The researchers, till now, have not found genetic deviation among the animals Fotó: Dr. Aszódi Attila

42 6/1. Akkreditált terepi mérőhely
6/1. Akkreditált terepi mérőhely. A lezárt zóna egy átlagosan szennyezett területén az ukrán hatóságok ún. akkreditált mérőhelyet jelöltek ki, ahol részletes mérési és mintaételi programot hajtott végre a magyar expedíció. A végzett mérések alkalmasak a nemzetközi összevetésre. Accredited measuring site. The Ukrainian authorities have designated a so-called accredited measuring site at an averagely contaminated area within the exclusion zone, where the Hungarian expedition implemented a detailed measurement and sampling program. The performed measurements are appropriate for international comparison. Fotó: Dombó Szabolcs

43 6/2. Növényminta-vétel az akkreditált terepi mérőhelyen.
Collecting plant samples at the accredited measuring location. Fotó: Dombó Szabolcs

44 6/3. Te mit fogtál? A lezárt zónában több helyen rovar-, növény- és talajmintákat vett az expedíció, hogy azokat laborkörülmények között, nagy pontosságú műszerekkel mérhesse meg. What have you caught? The expedition has collected insect, plant and soil samples at more locations within the exclusion zone, so as to measure them under laboratory conditions, with precision instruments. Fotó: Dr. Aszódi Attila

45 6/4. In-situ gamma spektrométer
6/4. In-situ gamma spektrométer. A termetes hordozható detektor nagy pontosságú terepi méréseket tett lehetővé. A kapott adatok jól egyeznek az ukrán és nemzetközi kutatócsoportok mérési eredményeivel. In-situ gamma spectrometer. The sizable mobile detector has provided the possibility for precision in-situ measurements. The obtained data shows rather good agreement with the data of Ukrainian and international research groups. Fotó: Dombó Szabolcs

46 6/5. Gyorsmérés. A csernobili lezárt zónában és annak környékén végzett számos mérés szerint a dózisintenzitás átlaga a hazai szokásos érték duplája és ötszöröse között változik, ami nem tesz szükségessé különösebb óvintézkedést (egy 12 km magasan szálló repülőgépen a földfelszíni szokásos dózisintenzitás szorosa mérhető). Quick measurement. According to the measurements performed within the Chernobyl exclusion zone and in its surroundings the average dose-rate is changing between the twice and five times the usual value in Hungary, which does not make any special protective action necessary (10-20 times of ground dose rates may be observed on an airplane travelling at 12 km high ) Fotó: Dr. Aszódi Attila

47 6/6. Az expedíció tagjai talajmintát vesznek az akkreditált referencia mérőhelyen. A szlavuticsi Nemzetközi Csernobil Központ munkatársai többek közt itt is mérik rendszeresen a sugárzás összetételét és intenzitását. The members of the expedition are collecting soil sample at the accredited reference measuring site. The colleagues from the International Chernobyl Centre in Slavutich, as at more other locations, regularly measure the composition and intensity of radiation here. Fotó: Dombó Szabolcs

48 7/1. Szlavuticsi pályaudvar
7/1. Szlavuticsi pályaudvar. Erről az állomásról indulnak ma is az erőműben dolgozók vonatai. The railway station of Slavutich. The workers’ train departs from this station to the power plant every morning. Fotó: Dombó Szabolcs

49 7/2. Spektrometria. Az ukrán és amerikai finanszírozásban felépített Nemzetközi Csernobil Központ korszerű méréstechnikáját a magyar szakemberek is használták. A mérések szerint a radioaktivitás a csernobili lezárt zónában ma kezelhető szinten van, de a zóna fenntartása még hosszú ideig indokolt lesz. Spectrometry. The Hungarian experts used the up-to-date measurement techniques of the International Chernobyl Centre built under Ukrainian and US financing. The radioactivity in the Chernobyl exclusion zone is at manageable level according to the measurements; however it will still be justified on the long term to maintain the zone Fotó: Dr. Aszódi Attila

50 7/3. 4x4. A begyűjtött minták mérése és kiértékelése még a szlavuticsi Nemzetközi Csernobil Központ laboratóriumában megkezdődött. A mintatartókban különböző homogenizált talajminták láthatóak. 4x4. The measurement and evaluation of the collected samples has already begun in the laboratories of the International Chernobyl Centre in Slavutich. Different homogenized soil samples can be observed in the sample carriers. Fotó: Dr. Aszódi Attila

51 7/4. Ellenőrzés. A lezárt zónából visszatérő csoport napi utolsó ellenőrzése a buszról való leszálláskor történt. A cipőtalpak felületi szennyezettség mérése mindenkit „tisztának” minősített, a cipők is tovább használhatók maradtak. Control. The last control of the group returning from the exclusion zone at the end of the day, after exiting the bus. The surface contamination control of the soles has qualified everybody “clean”, the shoes could have been used next time as well. Fotó: Dombó Szabolcs

52 7/5. Nem csernobili áldozat
7/5. Nem csernobili áldozat! A kép Ukrajnában, a lezárt zónán kívül egy tanyán készült. Not a Chernobyl victim! The picture was taken in Ukraine, outside the exclusion zone at a farm. Fotó: Dr. Aszódi Attila

53 7/6. Az expedíció tagjai a visszaérkezés után Magyarországon is átestek egy utolsó ellenőrzésen. Az ún. egésztest-számlálás során azt vizsgálták, nem került-e Csernobilban a résztvevők szervezetébe mérhető mennyiségű mesterséges radioaktivitás. A vizsgálat egyetlen személynél sem mutatott radioaktívanyag-felvételt (inkorporációt). The members of the expedition, after returning to Hungary, have again undergone a last control. During the so-called whole body counting it has been observed if artificial radioactivity in measurable amount has entered the body of the participants. The examination has revealed that none of the members of the expedition incorporated radioactive material Fotó: Dombó Szabolcs


Letölteni ppt "Magyar tudományos expedíció Csernobilba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések