Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Salkaházi Sára szociális testvér

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Salkaházi Sára szociális testvér"— Előadás másolata:

1 Salkaházi Sára szociális testvér
Az önfeláldozó szeretet vértanúja

2 Az életszentségről A szentek egyszerűek. Az életszentség nem rendkívüliség. (Takács Gyula atya) Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. (vö. Jn 15.13) … vértanúsága nem egyszeri esemény, hanem egész élete tanúságtétel, ami előkészíti őt a végső tanúságra. (Dr. Szabó Tamás püspök)

3 Kassai gyermekévek 1905. Sára, özvegy édesanyjával, Lipót bátyjával és Jolán húgával Ifj. Schalkház Lipót és hitvese Stiller Klotild

4 Diákévek - jellemzések
határozott fellépésű erős akaratú mókás természetű szellemes tréfacsináló mélyen érző szociális lelkületű hűséges, kitartó tizenévesen színdarabot ír 11 évesen 14 évesen

5 Pályakezdés tanítónői oklevelet szerez a kassai orsolyitáknál
egy évet tanít csak, mert a csehszlovák államhatalom által követelt hűségesküt megtagadja dolgozik könyv-kötészetben, kalapüzletben, újságírói igazol-ványt szerez 1919-ben Húga kalapüzletében A könyvkötészetben

6 Az író Közben éli az újságírók könnyed életét.
„Önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kiskocsmában, cigányzene…” írta naplójában. ban eljegyzett menyasszony, de rájön, hogy a vidéki gazdatisztnék élete nem neki való, így a jegygyűrűt visszaküldi.

7 Egy hang megszólal A hivatásért való harc tíz évig tartott Sára testvér életében. 1927-ben ismerkedik meg a kassai szociális testvérekkel. Lelkiatyja tanácsára megfogadja, hogy nem nyúl többé cigarettához. Először 3 napig bírta, majd egy hétig, de sikerült. 1929-ben elfogadják jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába Első fogadalmát pünkösdjén teszi. Jelmondata: Alleluja!

8 Küzdelmes út a közösségben
Első fogadalom 1930-ban Örökfogadalom 1940-ben

9 Munkamegbeszélés Eszterházi Lujzával és Anitta testvérrel.
Az úton A hivatásért vívott harc nem ért véget a belépéssel. Küzdelmes útjáról naplóbejegyzései tanúskodnak. 1932 őszén áthelyezik Komáromba. Állandó levelezés, kurzusokat szervez, beutazza Felvidéket, Kárpátalját, előadásokat tart a katolikus lányoknak, asszonyoknak. Munkamegbeszélés Eszterházi Lujzával és Anitta testvérrel. Munkakörei: Karitász, gyermekkonyha, menház felügyelő, családokat látogat, heti 26 órát hitoktat, szerkeszti a Katholikus Nő c. folyóiratot, kegytárgyüzletet vezet…

10 Missziós hívás 1934-ben - igen kimerült állapotban visszahelyezik Kassára. Ekkor támad benne először komoly vágy a missziós tevékenység iránt. 1937-ben a Brazíliában élő magyar bencések szociális testvéreket kérnek missziós munkára. E célból augusztusában Budapestre költözik. Az anyaházban egy év alatt tizennyolc féle munkaterületen találjuk. Időközben meghiúsul a brazíliai misszióba utazás.

11 Célba ér Alleluja! Ecce ego, mitte me!
A harmincas években Sára testvér több járás szociális előadója. 1939-ben a Katholikus Női Szociális Képzőben tanít. 1940 pünkösdjén leteheti örökfogadalmát. Új jelmondata: Kárpátalján Alleluja! Ecce ego, mitte me! Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!

12 Dolgozó Leányok Sára testvér 1940 áprilisában így ír naplójában: "...a kínzástól ne féljek, az apró testi gyengeségeket fogadjam szívesen, a halálnak örüljek". 1941 februárjától a Katholikus Dolgozó Nők és Leányok Szövetségének országos vezetője és a mozgalom lapjának szerkesztője. Nevét 1942-ben Salkaházira magyarosíttatja. Elkezdi az első magyar Munkásnő Főiskola építését.

13 Árpád-házi szent Margit
Fény és illat 1943-ban előadják Salkaházi Sára Fény és illat című, Szent Margitról szóló misztérium játékát. A szociális testvérek kivették részüket az üldözöttek - nem kis bátorságot igénylő - menekítéséből. Mintegy ezer ember köszönheti nekik az életét. Közülük közel száz, személy szerint Sára testvérnek. Az imádságból merít erőt az emberfeletti munkához. 1943-ban belső indíttatást kap Istentől, hogy felajánlja önmagát áldozatul a Társaságért. Slachta Margit és Rónai Paula testvérek jelenlétében történik meg a felajánlás. Árpád-házi szent Margit

14 Isten elfogadta a felajánlást!
1944. december 27-én a nyilasok körülzártak a Bokréta utcai munkásnőotthont, amelyet Sára testvér vezetett. Zsidók után kutattak, s négy gyanús személyt, valamint Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe vették. Bokréta utca Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette meg. Mint az otthon felelős vezetőjét, őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat - mezítelenre vetkőztetve - a jeges Dunába lőtték. Bernovits Vilma

15 Ahol a Dunába lőtték őket.
Beteljesedett A kivégzés előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, vértanúsága betejesedett. A Cipők a Duna-parton elnevezésű szoborkompozíciót április 16-án avatták fel a pesti Duna-parton, a Roosevelt tér és a Kossuth tér közötti szakaszon. Az emlékmű azoknak állít emléket, akiket nyilaskeresztes fegyveresek ben a Dunába lőttek. Ahol a Dunába lőtték őket.

16 Emlékezések Sára testvérre
1972. ápr. 2. Jad Vasem elismerés Sára Testvérnek Dohány u. 2. Wallenberg park, Életfa mögötti emléktáblája júniusában készült Síremlék Kassán A Magyar Köztársaság belügyminisztere 1996-ban, bátor magatartása és helytállása elismeréséül poszthumusz „Bátorság érdemjelet” adományozott Sára testvérnek.

17 Emléktáblák Halála helyét 1989-től emléktábla őrzi.
Bár a márvány emléktáblát vandálok két alkalommal is összetörték, azt tisztelőik újra és újra felállították. A táblák állításának időpontjai: 1989. december 30. 1997. január 19. 2002. május 12. Legutóbbi emléktáblát állította: Főváros IX. ker. Önkormányzata, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetése és a Szociális Testvérek Társaságának vezetése.

18 Boldog vagy, Sára testvér
Szeretettel várjuk! Boldoggá avatás a Szent István-bazilikában szeptember 17-én. Szent László kora óta nem volt ilyen Magyarországon! Könyvbemutató szept. 4. Készítette: Lauer Tamás


Letölteni ppt "Salkaházi Sára szociális testvér"

Hasonló előadás


Google Hirdetések