Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságpolitikai célok és eszközök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságpolitikai célok és eszközök"— Előadás másolata:

0 Állami gazdaságpolitika
Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők, kapcsolatok és folyamatok jogi, intézményi kerete (eszközrendszer a gazdaságpolitika megvalósítására)

1 Gazdaságpolitikai célok és eszközök
Az állam gazdaságpolitikai céljai Makroökonómiai stabilitás Erőforrások allokációjának befolyásolása Jövedelem-elosztás szabályozása Gazdaságpolitikai eszközök - jellegük szerint A vállalati működés korlátozó tényezői A működés sikerét befolyásolható tényezők Lobbi-lehetőségek a versenyelőnyök elérésére Samuelson nyomán (1987), in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 102. o.

2 Az állam gazdaságpolitikai eszköztára
Magatartásra utasító eszközök Árszabályozás, bérszabályozás Export-import és termelési előírások Magatartást indukáló eszközök Költségvetés Monetáris eszközök Árfolyampolitika Magatartást egyeztető eszközök Állami egyeztetések Termelőkkel Munkavállalókkal Egyéb érdekcsoportokkal Dobias nyomán, in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 101. o.

3 Vállalati szerepkörök
Alapvető gazdasági szerep Fizetőképes kereslet kielégítése Termeléssel Szolgáltatással További szerepkörök A szükségletkielégítés színvonalának állandó emelése Termékek, szolgáltatások és eljárásmódok fejlesztése Munkaalkalom megteremtése Jövedelmek generálása, realizálása Egyéni, társadalmi jövedelmek Vállalkozói jövedelmek Munkavállalók szaktudásának fejlesztése Egyéb hozzájárulás a társadalmi fejlődéshez Kultúra, környezetvédelem, oktatás, kutatás, képviselet Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

4 Gazdasági társaságok jellemzői
Társaság = egy vagy több tulajdonos által alapított üzleti vállalkozás Közös vonások Tulajdonosok érdekközössége Önálló szervezeti, ügyviteli mechanizmusok Szervező erejű szerződések Koordináció Egyedi, megkülönböztető vonások A társulás feltételei és következményei A választott tevékenység jellege Alapítási körülmények, bejegyzési kötelezettség Felelősségi viszonyok Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., o.

5 Vállalkozási konstrukciók
Magántőkés elvű vállalkozás Alapmotívuma: tőke alapú haszonszerzés Piaci kockázat: a sajáttőkét érinti Munkavállalói tulajdonon alapuló vállalkozás Alapmotívuma: csak tulajdonosok dolgoznak Piaci kockázat: a sajáttőke mellett a munkajövedelmeket is érintheti Idegentőke használatán alapuló vállalkozás Alapmotívuma: a vállalati vagyon idegen tulajdona Működtetési kockázat: a menedzsereké, munkavállalóké Piaci kockázat: főként a munkajövedelmekre és felhalmozott tartalékaikra irányul Másodlagos kockázat: a munkavállalók egy-egy kijelölt vagyontárgya Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

6 Vállalkozásjogi formák
Egyéni vállalkozás Gazdasági társaságok Részvénytársaság (Rt.) Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Betéti társaság (Bt.) Polgári jogi társaságok Szövetkezetek Költségvetési szervezetek Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

7 Vállalati érdekstruktúra
Tőketulajdonosi érdek A tulajdon védelme, értékmegőrzése A saját és idegen tulajdon gyarapítása Vállalkozói érdek Vállalkozói nyereség realizálása A vállalkozói nyereség hosszú távú maximálása Munkavállalói érdek Munkavállalási lehetőség, érdekes, tartalmas munka Egzisztenciális feltételek, és azok fejlődése Szakmai fejlődés, önfejlődés, jó közérzet Szervezeti érdek Munkavállalók érdekeinek kombinációja A szervezet fennmaradása, fejlődése Javuló munkavégzési, jövedelmi, előmeneteli lehetőségek Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

8 Egy nagyvállalat stakeholderei
kormányzat politikai csoportok tulajdonosok bankok szállítók fogyasztók versenytársak szakszervezetek alkalmazottak fogyasztói érdekvédők vállalat Kindler József–Zsolnai László (szerk., 1993): Etika a gazdaságban. Keraban, Bpest

9 A vállalati környezet vizsgálata
A tanulmányok válfajai Országtanulmányok, régiótanulmányok A tanulmányok információs és adattartalma Földrajzi adatok Demográfiai adatok Üzleti adatok Természeti környezetről szóló adatok Politikai helyezetről szóló információk Kockázatok Egyéb adatok, információk Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

10 A vállalat mint szervezet
Cél Kapcsolatok meghatározása a tartós munkamegosztáshoz Alapelvek Célszerűség Áttekinthetőség Gazdaságosság Koordináció Egyensúly Munkatudományi szempontok Szervezeti formák Lineáris szervezet Törzskari szervezet Funkcionális irányítás Divizionális szervezet Mátrixszervezet Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

11 Hogyan alakult meg a cég?
Szervezet Hogyan alakult meg a cég? Magántulajdon, ezen belül családi tulajdon Alkalmazotti tulajdon Köztulajdon A fő érintettek köre Tulajdonosok száma Részvényesek száma Igazgatósági tagok száma A cég tőkeereje A tőkeerő az iparág hasonló vállalataihoz képest A sajáttőke elégséges-e jelenlegi céljainak eléréséhez? USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

12 A cég szervezeti sémája
Jelezzük, melyek a fő vezető pozíciók Jelezzük, melyek a fő szakképzést igénylő pozíciók A cégvezetés és menedzsment erősségei, gyengeségei Stratégiai döntések mechanizmusa A felelősség- és hatáskörök rövid jellemzése Alkalmazottak létszáma és létszámmegoszlása Vezetők, hivatásos alkalmazottak Szakképzett és betanított dolgozók USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

13 Menedzsment szakterületek
A szerzők alapmodellje: Stratégiai menedzsment Marketing menedzsment További fontos területek: Információ-menedzsment Termékmenedzsment Tudásmenedzsment Kapcsolati menedzsment Pénzügyi menedzsment Innovációs menedzsment Projekt- menedzsment Termelés- menedzsment Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

14 Menedzseri szerepek Információs szerepek Döntési szerepek
Megfigyelő Előterjesztő Szóvivő Döntési szerepek Vállalkozó Döntéshozó Erőforrás-elosztó Zavarokat kezelő Magatartási szerepek Vezető Menedzser Kapcsolattartó Képviselő Vezetői szerep Stratégiai irányelvek meghatározása Célok kijelölése Döntési határvonalak kijelölése Menedzseri szerep Erőforrások elosztása A cél eléréséhez vezető legjobb megoldások meghatározása A megvalósítás irányítása, követése, beavatkozás Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

15 A vállalat ügyletei Erőforrás- piacok Értékesítési piac Vállalat
Beszerzés Erőforrások Munkaerő Állóeszköz Anyag Információ Értékesítési piac Értékesítés Igénykielégítés Vállalat Termelés Szolgáltatás Visszacsatolás Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

16 A vállalkozás alapvető adatai
Beszerzés Termelés Értékesítés Az üzleti működések segítéséhez szükséges alapvető adatok Szállítók Anyagszükséglet Anyagkészletszint Elküldött rendelések Tartozások Rendelkezésre álló termelő eszközök Anyagszükséglet Munkaerőszükséglet Termékpiac Vevők Készáru készlet Befejezetlen termékkészlet Kintlévőségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

17 Részterületek tényadatai
Működési adatok Készletek, költségek Termelékenység Átfutási idők Raktárkészlet forgások Kapacitáskihasználás Ügyfélforgalmi adatok ABC elemzés Elosztási csatornák Nyereség határértékek Raktárkészletek Költségek Pénzügyi adatok Az értékteremtő folyamat elemei Pénzügyi kimutatások Mérleg Eredménykimutatás Cash-flow kimutatás USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

18 A belső környezet elemzése
Termékskála Árképzés Terjesztési csatornák Szolgáltatások Erőforrás-audit Gyártási audit Pénzügyi audit USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

19 Termékelőállítási technológia
Technológiai elemzés Termékelőállítási technológia Korszerűség Kezelhetőség, kiszolgálhatóság Üzembiztonság Átfutási idők Hatás a termelési költségekre Folyamatfejlesztés Átfutási idők rövidítése Anyagmozgatás, kiszolgálhatóság javítása Gépóraköltségek csökkentése Termékminőség javítása USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

20 A fő termelési folyamatok jellemzése
Kulcsberendezések, vásárlásuk időpontja, beszerzési költsége Berendezések állaga, kapacitáskihasználása A cég technológiai előnyei a termelési folyamatokban Kedvező termelési ciklusidők Csekély hulladéktermelés Korszerűség, magas minőség Kulcsanyagok szükséglete és költségei Volumen, ár, a beszerzés és finanszírozás forrása USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

21 Az elmúlt év fő termelési költségeinek szerkezete
Bérköltségek Közvetlen és közvetett termelési munkabérek és járulékaik Felügyeleti fizetések Termelésvezetői fizetések Az elmúlt év fő termelési költségeinek szerkezete Alapanyagok, alkatrészek, energiahordozók Csomagolóanyagok Bérleti és lízingdíjak Karbantartás stb. USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

22 Technológiai eszközök és hiányosságok
Gyártási audit Technológiai eszközök és hiányosságok Megfelelő és legújabb technológia A felszereltés kora Berendezések, helyiségek Üzem elrendezése Technológia/Kihasználtság Műszaki tervezés Gyártási kapacitás kihasználtsága USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

23 Gyártási erőforrások a versenytársakéhoz képest
Gyártási audit Gyártási erőforrások a versenytársakéhoz képest Milyen nagy a rés? Mely területeken? Gyártási költségek Fix költségek Anyagköltség Munkabérköltség Raktárkészlet költsége Minőség és költsége Humán erőforrások Alkalmazottak képzettségi szintje Megfelelő munkaerő Termelékenységi szint USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

24 Logisztikai rendszer Készletezés Beszerzés A termelés ellátása
Anyagi folyamatok lebonyolítása Anyagkészlet, vásárolt alkatrészek Beszerzés Félkésztermék, befejezetlen termelés A termelés ellátása Késztermék-készlet Értékesítés Szállítók Vevők Kínálat- menedzsment, szállítói nyilvántartások Beszállítás A termelési program nyilvántartásai Anyag-mozgatás Kereslet-menedzsment, vevői nyilvántartások Kiszerelés, szállítás Információk kezelése Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp.

25 A kontrolling funkciói
Gazdasági, pénzügyi tervezés Beszámoló és értelmezése Értékelés és tanácsadás Adóügyek Beszámoló készítése külső szervezeteknek Vagyonvédelem Iparági és makroszintű vizsgálatok Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

26 A személyügyi funkció környezeti tényezői
Gazdasági feltételek Munkaerőpiaci adottságok Földrajzi helyzet Jogi szabályozás Érdekvédelem A HR funkció stratégiai elemei Munkaerő és szervezet kapcsolata Bérezés, érdekeltség, motiváció Értékelés Fejlesztés, oktatás Karrier-szempontok és lehetőségek Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp.

27 A HR funkció szakmai feladatai
Személyügyi funkció A HR funkció szakmai feladatai Toborzás Képzés Átképzés, átcsoportosítás, leépítés Munkaidő-gazdálkodás Bér- és jövedelemszabályozás Teljesítménymérés, ellenőrzés Ösztönzés Kapcsolatépítés, kapcsolattartás Államigazgatási kapcsolatok Oktatási kapcsolatok Érdekvédelmi kapcsolatok Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

28 Készletgazdálkodás Túl nagy készlet Túl kis készlet
Túl sok tőkét köt le Felesleges fenntartási költségek Fennáll az elveszés/megrongálódás kockázata Fennáll az elavulás kockázata Túl nagy készlet Fennáll a kockázat, hogy a termelés leáll Csökken az értékesítésből szár- mazó bevételek vagy készpénz mennyisége Túl kis készlet USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

29 Szelektív készletellenőrzés
A teljes készlet hatékony ellenőrzése túl sok időt emészthet fel Tartsunk gyakran ellenőrzést Ellenőrizzünk irányelvek alapján! Határozzuk meg a kritikus készlettételeket és a többit kevésbé szigorúan ellenőrizzük Kritikus készletek Nagyértékű termékek Nehezen beszerezhető termékek Idényjellegű termékek Nagy fenntartási költségű termékek Romlandó termékek Egyéb készletek Olcsó termékek Helyettesítő termékek Nem fontos üzletek céljára tartott termékek Szilárd helyzetű beszállítóktól érkező áruk USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

30 A hatékony készletmenedzsment lépései
A beszerzéshez szükséges idő felbecsülése A termeléshez szükséges készlet nagyságának kiszámítása Készletfenntartási költségek felbecsülése Készletrendelési költségek felbecsülése Optimális rendelési volumen kiszámítása A rendelési ütemterv kidolgozása A rendelés szokásos mennyiségének összehasonlítása az optimálissal Az alkalmazott rendelési ütemterv összehasonlítása az optimálissal USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

31 Az amortizáció funkciói
Állóeszközök beszerzése = egyszeri kiadás A megtérülési követelmény szétterítődik az időben Amortizáció = értékcsökkenési leírás = az egyszeri kiadás szétterítése évekre Az amortizáció funkciói Az állóeszköz-avulás névértékének adómentes visszaforgatása Éves költségelszámolással a nyereség alakítása A cég vagyonértékének kiigazítása Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

32 A termelékenység hatótényezői
Technológiai fejlettség, műszaki színvonal A termék korszerűsége, minősége Az árváltozás torzító tényezői A termelés szervezettsége Munkaszervezési színvonal Kapacitáskihasználás Munkaidő-kihasználás Szakképzettség, szakismeret és hasznosítása Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

33 Fix és változó költségek
Annak meghatározásához, hogy a költség fix vagy változó, fel kell tennünk a következő kérdést: VÁLTOZIK-E EZ A KÖLTSÉG AZ ELŐÁLLÍTOTT MENNYISÉGGEL? IGEN egyenes arányban VÁLTOZÓ KÖLTSÉG IGEN de nem egyenes arányban KVÁZI-FIX KÖLTSÉG FIX KÖLTSÉG NEM USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

34 Fixköltségek A fixköltség nem változik az előállított mennyiséggel
Példa: a vállalat bérel egy földterületet 60 ezer Ft/hó bérleti díjért Ez a bérleti költség minden kibocsátási szinten azonos Költség (bérleti díj) Kibocsátás Ez a költség ugyanakkora lesz 30 egységnyi kibocsátásnál, mint 100 egységnyinél. KÖLTSÉG = 30 100 40 50 60 70 80 90 10 20 20000 40000 60000 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

35 Változó költségek A változó költség az előállított mennyiséggel arányos Példa: a vállalat bőrcipőket készít Minden egység azonos mennyiségű bőrt igényel A bőr teljes költsége egyenes arányban változik az előállított cipők mennyiségével (nyersanyag) Költség Output Ha a kibocsátás x%-kal nő, a nyersanyagok költsége x%-kal fog növekedni KÖLTÉG = A x KIBOCSÁTÁS 30 100 40 50 60 70 80 90 10 20 200 300 (A = egy egységre jutó költség) USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

36 Kvázi-fix költségek A kvázi-fix költségek az előállított mennyiséggel nem egyenes arányban változnak A kvázi-fix költségek adott kibocsátási szintig fixek, attól kezdve viszont változóvá válnak. E költségeket vagy fix, vagy változó költségként tartják számon Példa: a cipőgyár teherautóval szállítja cipőit Egy teherautó ötvenezer pár cipőt szállít havonta Amint a kibocsátás az párat meghaladja, a cégnek további teherautót kell lízingelnie Szállítási költség Kibocsátás (ezer pár) Minden pár feletti kibocsátásnál a szállítási költség lépcsősen nő Ha a kibocsátás < A, KÖLTSÉG=X; ha A<B, KÖLTSÉG=Y... 30 100 40 50 60 70 80 90 10 20 20000 40000 60000 120 110 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

37 Közvetlen és közvetett költségek
Ha meg akarjuk állapítani, hogy egy költség közvetlen-e vagy közvetett, tegyük fel a következő kérdést: GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KÖTHETŐ-E EZ A KÖLTSÉG EGY ADOTT TERMÉKHEZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ? IGEN KÖZVETLEN KÖLTSÉG NEM KÖZVETETT KÖLTSÉG USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

38 Példa a költségkategorizációra
Fix Változó Cipőgyártó gép amortizációja Termelési részleg munkabére Nyersanyagok Kereskedők jutaléka Vevőhöz szállítás díja Közvetlen Csomagológép amortizációja Termelésellenőrzés munkabére Kereskedők fizetése Igazgató fizetése Fűtési energia Szociális juttatások költsége Gépműködtető energia Közvetett USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

39 Költségkimutatások tételei
Általános költségek Irodaépületek amortizációja Fűtés és energia Szállítmányozás Irodai fizetések Egyéb általános költség Egyéb kiadás ÖSSZES KÖLTSÉG Közvetlen termelési költség Vásárolt anyag, alkatrész Közvetlen munkabér Bérjárulékok Termelési energia Gyártási általános költség Műhelyek amortizációja Fűtés és energia Műhely karbantartása Közvetett munkabér Gyártás egyéb ált. költsége USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

40 Fedezeti kalkuláció, fedezeti szintek
Bevtelek és költségek tömege Forgalom nagysága Költségokozók, költségszerkezet, fedezeti arányok Forgalomnövelés, áremelés, költségcsökkentés, szerkezetváltás lehetősége Hatásvizsgálatok és szerepük az üzletpolitikában Összköltség Árbevétel Változó költség Fedezeti pont Fixköltség Wild, Ray: Essentials of Production- and OperationsManagement. Cassell, London, o.

41 Profit = árbevétel - összköltség
Fedezeti összeg Profit = árbevétel - összköltség Fedezeti összeg = árbevétel - változó költség Fontos, hogy az eladási ár haladja meg az egységnyi változó költséget, hogy a fedezeti összeg pozitív legyen A vállalat a fedezeti összeget először a fix költségek fedezésére használja fel; Fedezeti összeg x N eladott egység > Fix költségek N eladott egység = Fix költségek/Fedezeti összeg = fedezeti pont Minden további eladott egység (a fix költségek fedezése után) közvetlenül hozzáadódik a profithoz. A fedezeti összegre való összpontosítás legfőbb előnye az, hogy ellentétben az egységnyi profittal, ez nem változik a kibocsátás változásával USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

42 A költség-oldali profitnövelés lehetőségei
Költség-alapon a vállalat profitja a következőképpen növelhető: Az egységek árának növelésével Az egységnyi változó költség csökkentésével A fix költségek csökkentésével A volumen növelésével Az egységnyi profit helyett (amely volumenenként eltér) az összes fix költségre és a fedezeti összegre kell fókuszálni USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

43 Költségképzők szerepe a költségcsökkentésben
A költségelemzés jelentősége Kiemeli a szokatlan, jelentős és ellenőrizhető költségeket Rávilágít a súlyponti költségképzőkre Költségképző = a költségváltozás alapvető oka A költségképzők ismerete teszi lehetővé a hatékony beavatkozást A költségképző változása a költség szükségszerű változását eredményezi USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

44 Példa a költségképzőkre
Költségnemek Munkabér Anyagköltség Pénzügyi költség Javítási költségek Energiaköltség Értékesítési költségek Számviteli adminisztráció Raktározási költség Elosztási költség Lehetséges költségképzők Telephely, munkatermelékenység Beszerzés mennyisége, hulladék, szállítási költség Kamatráta, inflációs ráta Gépek életkora, gépterhelés Fűtendő légtér, fűtési rendszer, energiaveszteség Vevők és kibocsátott számlák száma Üzleti tranzakciók száma, egy üzlet átlagos lebonyolítási ideje Átlagos tárolási idő, raklapok száma Járművek száma, elosztási út bonyolultsága USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

45 Közvetlen költségek szerkezete
Anyagköltség Nyersanyagok, alkatrészek költsége Csomagolóanyagok, egyéb anyagjellegű költségek Közvetlen bérköltségek és közterheik Termelési közvetlen költségek Alvállalkozói termelés, szolgáltatás költségei Termelési energiaköltség, amortizáció Egyéb termelési közvetlen költség USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

46 Közvetett költséghordozók felsorolása
Cégvezetés és adminisztráció költségei Marketing és értékesítés költsége Kutatás-fejlesztés költségei Minőségmenedzsment költségek Beszerzés és belső logisztika költségei Termelési közvetett költségek Karbantartási költség Külső logisztikai költségek Egyéb közvetett költségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

47 Közvetett költségviselő piaci funkciók
Menedzsment, titkárság működtetése Beszerzés menedzselése Rendeléskezelés Értékesítési munka, ügynöki tevékenység Piackutatás Reklámtevékenység Piactervezés és ellenőrzés Készletfigyelés, terepmunka Kiegészítő szolgáltatások USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

48 Beszerzési és belső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói
Menedzsment, titkárság működtetése Gazdasági tervezés és ellenőrzés Beszállítók kiválasztása Rendeléskezelés Belső logisztika Anyagok, alkatrészek raktározása USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

49 Termelési és karbantartási funkciók közvetett költséghordozói
Menedzsment, titkárság működtetése Gazdasági tervezés és ellenőrzés Karbantartás Felszerszámozás Energiaellátás Termelésellenőrzés Munkavédelem USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

50 Külső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói
Menedzsment, titkárság működtetése Gazdasági tervezés és ellenőrzés Raktárra szállítás Raktározás Termékek kiszállítása a vevőkhöz Szállítmányozási funkció USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

51 Anyagköltségek csökkentése
Előnyösebb beszállítási feltételek Anyagvásárlás nagy tételben, mennyiségi kedvezménnyel Egyéb kedvezmények igénybevétele Olcsóbb szállítók keresése Szezonvégi, olcsóbb anyagvásárlás Hatékonyabb anyagfelhasználás Gépek megfelelő karbantartása az anyagveszteség csökkentésére Hulladékanyag összegyűjtése, újrahasznosítása Olcsóbb anyagokból azonos termékminőség előállítása A saját előállítású anyag beszerzése olcsóbban külső szállítótól Termékek újratervezése alacsonyabb anyagigénnyel, azonos minőségben Kisebb anyagigényű technológia keresése USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

52 Közvetlen bérköltség csökkentése
A munkatermelékenység növelése Munkanormák módosítása Teljesítménybérezés bevezetése Termékegység alapján történő bérezés A munkaerőfelhasználás javítása sokoldalúan képzett dolgozókkal A személyzet átirányítása műhelyek között Kényszerszabadságolás a lassú időszakokban A felesleges személyzet elbocsátása, átcsoportosítása USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

53 Általános költségek csökkentése
Általános költségek csökkentése az erőforrások hatékonyabb felhasznásával Bérelt, felesleges épületek felmondása Forgalmazási költségek csökkentése más rendszerrel Adminisztratív létszám csökkentése Kisegítő műhelyek bezárása Munkák kiszervezése külső szolgáltatóknak Raktározás, szállítás központosítása a logisztikai költségek csökkentésére Üzemek kereskedelmi szolgáltatásai más vállalatoknak (teherfuvarozás, autójavítás, tárolás, stb. USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

54 A gazdálkodás fontosabb kimutatásai
Pénzügy A gazdálkodás fontosabb kimutatásai Pénzügyi mérleg három évre visszamenőleg Nyereség-veszteség és cash flow kimutatások A cég tulajdonát képező összes felszerelés beszerzésének időpontja és mai értéke A teljes ingatlantőke összetétele és értéke USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

55 Minőségmenedzsment (TQM)
A minőség fogalma MINŐSÉG = a termék vagy szolgáltatás alkalmassága adott célra ... adott célú felhasználásra a vásárló igényeinek kielégítésére a használat követelményeinek kielégítésére Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

56 Teljesen integrált törekvés a fogyasztói igények kielégítésére
Mi a Total Quality? Teljesen integrált törekvés a fogyasztói igények kielégítésére Piacközpontúság Fegyelmezett vezetői megközelítés A szervezetet átfogó folyamat Javítja a teljesítményt Biztosítja a nyereséget hozó fejlődést Elősegíti az áttörésszerű sikereket Struktúrált fejlesztési technikák alkalmazása Megfelel a vállalati céloknak Küldetés Távlati tervek Éves célok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

57 A minőségügy rendszere
Nyomtatványok, jegyzékek, bizonylatok Munkautasítások Eljárások Minőség- politika- Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

58 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Székhely: Genf ISO: görög szó, jelentése: egyenlő vagy ugyanaz Nemzetközi Minőségi Szabvány Az Amerikai Egyesült Államokban: ANSI/ASQC 9000 1997-ig a világ cégét minősítették már Folyamatközpontúság a változatlan minőség elérése érdekében USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

59 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer
A Tanusítványt a cégektől általában a következő okokból tagadják meg: Dokumentációs hiányosságok 18,7% Elégtelen felelősségi rendszer 18,7% Világos, tömör folyamatleírások hiánya 9,5% Előírások követésének hiánya ,1% Alkalmazottak ellenállása 7,9% Elégtelen továbbképzés 4,4% A hitelesítési eljárások hiánya ,2% USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

60 Az ISO szabvány tartalma
A legfelső vezetőség felelőssége Minőségrendszer A szerződés előzetes felülvizsgálata A tervezés szabályozása Dokumentumok, adatok kezelése Beszerzés A beszállított termék kezelése Termék azonosítása, nyomon követése Folyamatszabályozás Ellenőrzés, felülvizsgálat Ellenőrző, mérő és vizsgálóberendezések felügyelete Ellenőrzött és vizsgált állapot A nem megfelelő termék kezelése Megelőző és helyesbítő intézkedések Kezelés, tárolás, csomagolás, állagmegőrzés, kiszerelés Minőség-feljegyzések készítási Belső minőségi audit Minőségi képzés Vevőszolgálat Statisztikai módszerek alkalmazása Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

61 A versenyképes szervezet TQM jellemzői
Ügyfélközpontú ütemezés, eljárások és minőségi követelmények Rugalmas termékösszetételi lehetőségek, gyors kezdés A vezetők irányítanak, a tevékenységeket végző teamek a fő tevékenységekre koncentrálnak Fejlesztés-központúság, magas termelékenység, kiváló minőség Tiszta kép arról, merre halad a vállalat, mi a küldetése Kevés vezetési szint, lapos struktúrák, átfogó ellenőrzés Kis végrehajtó egységek, meghatározott piacok vagy vevők köré csoportosulva Vevőközpontú marketing USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

62 A marketingstratégia célja
Értékelni a helyzetelemzés problémáit és lehetőségeit Marketingeszközökkel keresni a megoldást és az esélyek kihasználásának lehetőségeit A marketingstratégia célterületei Termékismeret, termékfejlesztés Eladási árak alakítása Elosztás, értékesítési erőfeszítések A termékkipróbálások tapasztalatainak hasznosítása Kapcsolattartás, szolgáltatások Piaci részesedés növelése, terjeszkedés új piacokra Az értékesítés nyereségének növelése USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

63 Értékesítés és haszon a termék életciklusának különböző fázisaiban
A termék életciklusa Termék- fejlesztés Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás Értékesítés és haszon Idő Értékesítés Haszon Értékesítés és haszon a termék életciklusának különböző fázisaiban USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

64 Az értékesítési vezető szemlélete
Az eladott mennyiség fontosabb, mint a haszon Növelni igyekszik a jelenlegi eladásokat Jutalék és prémium elérésére törekszik A gyors siker értékesebb, mint a hosszú távú Csak a mai termékekre, piacokra, vevőkre és stratégiákra gondol Nem foglalkozik a termék/piac bővítési stratégiákkal a következő 5 év távlatában Egyes vevők preferenciája piaci szegmentek helyett Ismeri és figyeli az egyéni számlákat Kevésbé érdekelt a piaci szegmentáló stratégiákban A terepmunka vonzóbb az íróasztalinál Stratégiák és megvalósítási tervek kidolgozása helyett a vevőknek történő eladást részesíti előnyben USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

65 A marketingvezető szemlélete
Profittervezés A profit köré tervezi az értékesítési mennyiséget Profitszerzésre tervezi meg a termékkör, vevőkör összetételét Elfogadható kockázattal tervez Hosszútávú trendek, veszélyek, esélyek figyelése Hogyan váltsuk át ezeket új termékekre és piacokra? Hogyan használhatók fel hosszútávú növekedést biztosító stratégiák kidolgozásához? Vevőtípusok és szegmentális különbségek érzékelése Hogyan lehet kimagasló szolgáltatást nyújtani a legjövedelmezőbb szegmenteknek? Rendszer-szemléletű piacelemzés és tervezés Otthonos a számok világában, és a marketingtervek pénzügyi vonzatainak kidolgozásában USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

66 Fogyasztói igények szegmentenként
Piacelemzés Piaci szegmentáció Piac méret és növekedési arányok szegmentenként (forgalom és bevétel szerint) Fogyasztói igények szegmentenként A vásárlási folyamatok feltérképezése A résztvevők befolyásolási módjának meghatározása A fogyasztó észrevételei a cégről és versenytársairól USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

67 A piacelemzés szegmentációs változói
Társadalmi-gazdasági Életkor Nem Családméret Jövedelem Foglalkozás Végzettség stb. Földrajzi Régió Városméret Népsűrűség Személyiségi Konzervativizmus Ambíció, stb. Fogyasztói magatartás Használat aránya Vásárlók, vásárlási okok Végső felhasználás Hűség mértéke Márkahűség Árérzékenység Minőségérzékenység Szolgáltatás-érzékenység USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

68 Piacelemzés statisztikák
A főbb ügyfelek meghatározása Az ügyfélforgalom csökkenési, növekedési tendenciái Főbb ügyfelek hozzájárulása a vállalat bevételeihez Bevételek 200 400 600 800 1000 1200 1992 1993 1994 A ügyfél B ügyfél C ügyfél D ügyfél Más ügyfelek A saját vállalat részesedése főbb ügyfeleinek ügyleteiből Saját vállalat 20% A) versenytárs 44% D) versenytárs 8% C) versenytárs 12% B) versenytárs 16% USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

69 Az értékesítés megoszlása főbb ügyfelekre
Hat főbb ügyfél képviseli az értékesítés > 50%-át... 50 100 150 200 250 300 350 400 450 396,0 $1000 Teljes értékesítés 6 fő ügyfél fő ügyfél 1 fő ügyfél 2 fő ügyfél 3 fő ügyfél 4 fő ügyfél 5 fő ügyfél 6 215,7 113,0 27,0 26,0 17,0 16,5 16,2 Fő ügyfelek 199X USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

70 Versenytársi összehasonlítás
A cégközi és nemzetközi összehasonlítás szempontjai Összes költség Költségösszetevők az összes költség százalékában Egyéb szempontok Magyar versenytárs Magyar vállalat Nyugati versenytárs Költség költségössze- tevőnként Összehasonlító költségláncok Rezsi és más költségek Értékesítés/marketing Termelés K + F Nyersanyag USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

71 Legfőbb megközelítések
Árképzés Legfőbb megközelítések Többletköltség Versenyképes árképzés: mit visel el a piac Célzott árképzés Hitelpolitika és szerepe Árazáshoz szükséges információk Termékköltségek A költségek és forgalom összefüggései Versenytársak árai A termék életciklus-pozíciója A vásárló árérzékenysége Keresleti görbe Az ártól független tulajdonságok értéke USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

72 Árpolitikai célok Kotler szerint
Árpolitika-modellek Árpolitikai célok Kotler szerint Piacbehatolás, árbevétel növelése, fogyasztók kielégítése Piaclefölözés, nyereségmaximálás Adott termékcsoport preferálása Árstratégiák Költségorientáció = haszonkulcsos rendszer Milyen ár szükséges a tervzett nyerséghez? Zavaró tényezője a kereslet változása Keresletorientáció = árstratégia fogyasztói értékítélet alapján A versenyhelyzet árstratégiái = reagálás a versenytársak árváltoztatásaira (Fox és Wheatley nyomán) Szegmentált piac, eltérő árak ill. egységes áralkalmazás Reklámár-stratégia, időszakos árleszállítások, diszkontok, árengedmények Presztízsárak és más pszichológiai árstratégiák Zeller Gyula: Piac és vállalatvezetés. KJK, Bp., o.

73 Kockázatelemző mátrix
Gyakoriság Gyakorlatilag nulla Alacsony Közepes Magas Hatás erőssége Alacsony Közepes Erős Csekély Közepes Jelentős Elviselhető Kockázat mértéke Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

74 A termékkategória forgalma A termékkategória nyeresége
Termékek életciklusa Termékkategóriánként kell elkészíteni A márkák belépése és kilépése bármelyik életszakaszban megtörténhet A modell a marketingmix és marketingstratégia előrejelzésére és megtervezésére használható A termékkategória forgalma A termékkategória nyeresége Érték dollárban Bevezető fázis Növekedési szakasz Érettség fázisa Hanyatló szakasz Marketing Course of State University of West Georgia, 1998.

75 Alap-innovációk válfajai Schumpeter nyomán
Új termékminőségek Ismeretlen termelési eljárások A termékelhelyezés új lehetőségei Új beszerzési források Szervezeti innováció Schumpeter, Joseph A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. KJK, Budapest o.

76 K+F stratégiák Freeman szerint
Offenzív Defenzív Kombinált Imitációs Függő Tradicionális Opportunista Intenzív K+F az újdonság kifejlesztése érdekében Első piaci megjelenés esélye: időelőny és jogi védelem Az élenjárók gyors követése, rugalmas alkalmazkodás A piacon megjelent termék gyors továbbfejlesztése Az újdonság átugrásával K+F megtakarítás Az offenzív és defenzív stratégiák ideális allokációja és aránya Adott termelési tényező olcsóságára építő stratégia Csekély K+F potenciállal a termék átvétele az életgörbe közepén Kisvállalatok kapcsolódása nagyvállalati partnerekhez Tipikus beszállítói kapcsolat A nagyvállalat által igényelt fejlesztések elvégzése Elnyújtott érettségű termék Lassú fejlődés, emiatt csekély innovációs szükséglet Szűk piacon, kisvállalkozások által követhető stratégiája Csekély innovációs potenciált igénylő termékek fejlesztése Freeman, C. (ed., 1990): The Economics of Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd.

77 Kezdeményező műszaki fejlesztés
Innovációs politikák Kezdeményező műszaki fejlesztés Célja: vilálgszínvonalú újdonságok kifejlesztése Feltételei: fizetőképes kereslet és kritikus K+F potenciál Követő műszaki fejlesztés Közepes színvonalú termék kifejlesztése vagy átvétele Ismert megoldások beépítése Alacsonyabb K+F szükséglet, kisebb nyereség Pl. szabadalommal már nem védett generikus gyógyszerek Adaptációs műszaki fejlesztés Élenjáró cég termékének, technológiájának megvásárlása Honosítás a beszerzési és gyártási adottságok, szabványok illesztésével Iványi Attila Szilárd-Hoffer Ilona (1999): Innováció a gazdaságban. Aula Kiadó, Bp o.

78 Üzleti tervek készítése
Az üzleti terv egy üzleti tevékenységet ír le ... annak minden fontosabb működési jellemzőjével, és minden járulékos adatával... ... megszabott időszakra, általában három évre Az üzleti terv különféle felhasználóknak szólhat: A cég felsővezetésének és második vonalának Potenciális kereskedelmi partnereknek Hitelezőknek vagy tőkéstársaknak mint finanszírozóknak USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

79 Az üzleti tervet alátámasztó dokumentumok
Cash flow elemzés Pénzügyi mérleg Nyereség- veszteség kimutatás Eredeti beruházás A projekt maradó értéke Erőforrások allokációja A projekt cash flow-ja Vállalások listája Értékesítési előrejelzés Piac és versenytársak elemzése Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

80 A vállalati vagyon elemei
Dologi vagyonelemek Ingatlanok tulajdonjoga, Bérleti jogok, használati jogok Gépek, berendezések, járművek Ingóságok mint forgóeszközök Anyag, szerszám Félkész és késztermék-készlet Pénzjellegű vagyonelemek Készpénz Követelések, tartozások Egyéb pénzjellegű vagyon Egyéb vagyonelemek Értékpapírok Kötvény, részvény Váltó, egyéb értékpapír Vállalati üzletrészek Részvény, üzletrész Szellemi jogok és termékek Találmány, szabadalom Védjegy Know-how Egyéb szellemi termékek Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

81 A tanulási és fejlődési nézőpont szerepe
Stratégiai források (emberek, rendszerek, eljárások) azonosítása A jelen és a jövő forrásainak megkülönböztetése A jövőben szükséges források meghatározása, megteremtése Az átfogó és egyedi értékteremtő képesség fokozása! Példák a tanulási mutatókra Alkalmazottak továbbképzése = adott tudásszint elérése Információs rendszerek jobb használhatósága Új termék, szolgáltatás kifejlesztése Új munkamódszerek elsajátítása Új berendezés üzembeállítása határidő előtt 2 hónappal, stb. Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.


Letölteni ppt "Gazdaságpolitikai célok és eszközök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések