Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állami gazdaságpolitika Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állami gazdaságpolitika Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők,"— Előadás másolata:

1 Állami gazdaságpolitika Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők, kapcsolatok és folyamatok jogi, intézményi kerete (eszközrendszer a gazdaságpolitika megvalósítására)

2 Samuelson nyomán (1987), in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 102. o. Gazdaságpolitikai célok és eszközök Az állam gazdaságpolitikai céljai • Makroökonómiai stabilitás • Erőforrások allokációjának befolyásolása • Jövedelem-elosztás szabályozása Gazdaságpolitikai eszközök - jellegük szerint • A vállalati működés korlátozó tényezői • A működés sikerét befolyásolható tényezők • Lobbi-lehetőségek a versenyelőnyök elérésére

3 Dobias nyomán, in: Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula, Bp., 101. o. Az állam gazdaságpolitikai eszköztára • Magatartásra utasító eszközök • Árszabályozás, bérszabályozás • Export-import és termelési előírások • Magatartást indukáló eszközök • Költségvetés • Monetáris eszközök • Árfolyampolitika • Magatartást egyeztető eszközök • Állami egyeztetések w Termelőkkel w Munkavállalókkal w Egyéb érdekcsoportokkal

4 Vállalati szerepkörök • Alapvető gazdasági szerep • Fizetőképes kereslet kielégítése w Termeléssel w Szolgáltatással • További szerepkörök • A szükségletkielégítés színvonalának állandó emelése w Termékek, szolgáltatások és eljárásmódok fejlesztése • Munkaalkalom megteremtése • Jövedelmek generálása, realizálása w Egyéni, társadalmi jövedelmek w Vállalkozói jövedelmek • Munkavállalók szaktudásának fejlesztése • Egyéb hozzájárulás a társadalmi fejlődéshez w Kultúra, környezetvédelem, oktatás, kutatás, képviselet Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

5 Gazdasági társaságok jellemzői • Társaság = egy vagy több tulajdonos által alapított üzleti vállalkozás • Közös vonások • Tulajdonosok érdekközössége • Önálló szervezeti, ügyviteli mechanizmusok • Szervező erejű szerződések • Koordináció • Egyedi, megkülönböztető vonások • A társulás feltételei és következményei • A választott tevékenység jellege • Alapítási körülmények, bejegyzési kötelezettség • Felelősségi viszonyok Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 45-55. o.

6 Vállalkozási konstrukciók • Magántőkés elvű vállalkozás • Alapmotívuma: tőke alapú haszonszerzés • Piaci kockázat: a sajáttőkét érinti • Munkavállalói tulajdonon alapuló vállalkozás • Alapmotívuma: csak tulajdonosok dolgoznak • Piaci kockázat: a sajáttőke mellett a munkajövedelmeket is érintheti • Idegentőke használatán alapuló vállalkozás • Alapmotívuma: a vállalati vagyon idegen tulajdona • Működtetési kockázat: a menedzsereké, munkavállalóké • Piaci kockázat: főként a munkajövedelmekre és felhalmozott tartalékaikra irányul • Másodlagos kockázat: a munkavállalók egy-egy kijelölt vagyontárgya Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

7 Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. Vállalkozásjogi formák • Egyéni vállalkozás • Gazdasági társaságok • Részvénytársaság (Rt.) • Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) • Betéti társaság (Bt.) • Polgári jogi társaságok • Szövetkezetek • Költségvetési szervezetek

8 Vállalati érdekstruktúra • Tőketulajdonosi érdek • A tulajdon védelme, értékmegőrzése • A saját és idegen tulajdon gyarapítása • Vállalkozói érdek • Vállalkozói nyereség realizálása • A vállalkozói nyereség hosszú távú maximálása • Munkavállalói érdek • Munkavállalási lehetőség, érdekes, tartalmas munka • Egzisztenciális feltételek, és azok fejlődése • Szakmai fejlődés, önfejlődés, jó közérzet • Szervezeti érdek • Munkavállalók érdekeinek kombinációja • A szervezet fennmaradása, fejlődése • Javuló munkavégzési, jövedelmi, előmeneteli lehetőségek Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 18 - 39. o.

9 vállalat Kindler József–Zsolnai László (szerk., 1993): Etika a gazdaságban. Keraban, Bpest kormányzat politikai csoportok tulajdonosokbankok szállítók fogyasztók versenytársak szakszervezetek alkalmazottak fogyasztói érdekvédők Egy nagyvállalat stakeholderei

10 A vállalati környezet vizsgálata • A tanulmányok válfajai • Országtanulmányok, régiótanulmányok • A tanulmányok információs és adattartalma • Földrajzi adatok • Demográfiai adatok • Üzleti adatok • Természeti környezetről szóló adatok • Politikai helyezetről szóló információk • Kockázatok • Egyéb adatok, információk Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

11 A vállalat mint szervezet • Cél • Kapcsolatok meghatározása a tartós munkamegosztáshoz • Alapelvek • Célszerűség • Áttekinthetőség • Gazdaságosság • Koordináció • Egyensúly • Munkatudományi szempontok • Szervezeti formák • Lineáris szervezet • Törzskari szervezet • Funkcionális irányítás • Divizionális szervezet • Mátrixszervezet Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

12 SzervezetSzervezet • Hogyan alakult meg a cég? • Magántulajdon, ezen belül családi tulajdon • Alkalmazotti tulajdon • Köztulajdon • A fő érintettek köre • Tulajdonosok száma • Részvényesek száma • Igazgatósági tagok száma • A cég tőkeereje • A tőkeerő az iparág hasonló vállalataihoz képest • A sajáttőke elégséges-e jelenlegi céljainak eléréséhez? USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

13 SzervezetSzervezet • A cég szervezeti sémája • Jelezzük, melyek a fő vezető pozíciók • Jelezzük, melyek a fő szakképzést igénylő pozíciók • A cégvezetés és menedzsment erősségei, gyengeségei • Stratégiai döntések mechanizmusa • A felelősség- és hatáskörök rövid jellemzése • Alkalmazottak létszáma és létszámmegoszlása • Vezetők, hivatásos alkalmazottak • Szakképzett és betanított dolgozók USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

14 Termelés- menedzsment Projekt- menedzsment Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp. Menedzsment szakterületek • A szerzők alapmodellje: • További fontos területek: • Információ-menedzsment • Termékmenedzsment • Tudásmenedzsment • Kapcsolati menedzsment • Pénzügyi menedzsment Innovációs menedzsment Marketing menedzsment Stratégiai menedzsment

15 Kocsis József (szerk., 1994): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Bp. Menedzseri szerepek • Információs szerepek • Megfigyelő • Előterjesztő • Szóvivő • Döntési szerepek • Vállalkozó • Döntéshozó • Erőforrás-elosztó • Zavarokat kezelő • Magatartási szerepek • Vezető • Menedzser • Kapcsolattartó • Képviselő • Vezetői szerep • Stratégiai irányelvek meghatározása • Célok kijelölése • Döntési határvonalak kijelölése • Menedzseri szerep • Erőforrások elosztása • A cél eléréséhez vezető legjobb megoldások meghatározása • A megvalósítás irányítása, követése, beavatkozás

16 A vállalat ügyletei Értékesítési piac Értékesítési piac Értékesítés Igénykielégítés Értékesítés Vállalat Termelés Szolgáltatás Erőforrás- piacok Erőforrás- piacok Beszerzés Erőforrások Munkaerő Állóeszköz Anyag Információ Munkaerő Állóeszköz Anyag Információ Visszacsatolás Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

17 A vállalkozás alapvető adatai BeszerzésTermelésÉrtékesítés Szállítók Anyagszükséglet Anyagkészletszint Elküldött rendelések Tartozások Rendelkezésre álló termelő eszközök Anyagszükséglet Munkaerőszükséglet Termékpiac Vevők Készáru készlet Befejezetlen termékkészlet Kintlévőségek Az üzleti működések segítéséhez szükséges alapvető adatok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

18 Részterületek tényadatai • Működési adatok • Készletek, költségek • Termelékenység • Átfutási idők • Raktárkészlet forgások • Kapacitáskihasználás • Ügyfélforgalmi adatok • ABC elemzés • Elosztási csatornák • Nyereség határértékek • Raktárkészletek • Költségek • Pénzügyi adatok • Az értékteremtő folyamat elemei • Pénzügyi kimutatások • Mérleg • Eredménykimutatás • Cash-flow kimutatás

19 A belső környezet elemzése • Termékskála • Árképzés • Terjesztési csatornák • Szolgáltatások • Erőforrás-audit • Gyártási audit • Pénzügyi audit USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

20 Technológiai elemzés • Termékelőállítási technológia • Korszerűség • Kezelhetőség, kiszolgálhatóság • Üzembiztonság • Átfutási idők • Hatás a termelési költségekre • Folyamatfejlesztés • Átfutási idők rövidítése • Anyagmozgatás, kiszolgálhatóság javítása • Gépóraköltségek csökkentése • Termékminőség javítása

21 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 TermelésTermelés • A fő termelési folyamatok jellemzése • Kulcsberendezések, vásárlásuk időpontja, beszerzési költsége • Berendezések állaga, kapacitáskihasználása • A cég technológiai előnyei a termelési folyamatokban • Kedvező termelési ciklusidők • Csekély hulladéktermelés • Korszerűség, magas minőség • Kulcsanyagok szükséglete és költségei • Volumen, ár, a beszerzés és finanszírozás forrása

22 TermelésTermelés • Bérköltségek • Közvetlen és közvetett termelési munkabérek és járulékaik • Felügyeleti fizetések • Termelésvezetői fizetések • Az elmúlt év fő termelési költségeinek szerkezete • Alapanyagok, alkatrészek, energiahordozók • Csomagolóanyagok • Bérleti és lízingdíjak • Karbantartás stb. USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

23 Gyártási audit • Technológiai eszközök és hiányosságok • Megfelelő és legújabb technológia • A felszereltés kora • Berendezések, helyiségek • Üzem elrendezése • Technológia/Kihasználtság • Műszaki tervezés • Gyártási kapacitás kihasználtsága

24 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Gyártási audit • Gyártási erőforrások a versenytársakéhoz képest • Milyen nagy a rés? • Mely területeken? • Gyártási költségek • Fix költségek • Anyagköltség • Munkabérköltség • Raktárkészlet költsége • Minőség és költsége • Humán erőforrások • Alkalmazottak képzettségi szintje • Megfelelő munkaerő • Termelékenységi szint

25 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp. Logisztikai rendszer Készletezés Anyagi folyamatok lebonyolítása Információk kezelése Kínálat- menedzsment, szállítói nyilvántartások Beszállítás Anyagkészlet, vásárolt alkatrészek Beszerzés A termelési program nyilvántartásai Anyag- mozgatás Félkésztermék, befejezetlen termelés A termelés ellátása Kereslet- menedzsment, vevői nyilvántartások Kiszerelés, szállítás Késztermék- készlet Értékesítés SzállítókSzállítók VevőkVevők

26 Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. A kontrolling funkciói • Gazdasági, pénzügyi tervezés • Beszámoló és értelmezése • Értékelés és tanácsadás • Adóügyek • Beszámoló készítése külső szervezeteknek • Vagyonvédelem • Iparági és makroszintű vizsgálatok

27 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Bp. Személyügyi funkció • A személyügyi funkció környezeti tényezői • Gazdasági feltételek • Munkaerőpiaci adottságok • Földrajzi helyzet • Jogi szabályozás • Érdekvédelem • A HR funkció stratégiai elemei • Munkaerő és szervezet kapcsolata • Bérezés, érdekeltség, motiváció • Értékelés • Fejlesztés, oktatás • Karrier-szempontok és lehetőségek

28 Személyügyi funkció • A HR funkció szakmai feladatai • Toborzás • Képzés • Átképzés, átcsoportosítás, leépítés • Munkaidő-gazdálkodás • Bér- és jövedelemszabályozás • Teljesítménymérés, ellenőrzés • Ösztönzés • Kapcsolatépítés, kapcsolattartás • Államigazgatási kapcsolatok • Oktatási kapcsolatok • Érdekvédelmi kapcsolatok Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

29 Túl sok tőkét köt le Felesleges fenntartási költségek Fennáll az elveszés/megrongálódás kockázata Fennáll az elavulás kockázata Túl nagy készlet Fennáll a kockázat, hogy a termelés leáll Csökken az értékesítésből szár- mazó bevételek vagy készpénz mennyisége Túl kis készlet KészletgazdálkodásKészletgazdálkodás USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

30 Kritikus készletek Nagyértékű termékek Nehezen beszerezhető termékek Idényjellegű termékek Nagy fenntartási költségű termékek Romlandó termékek Egyéb készletek Olcsó termékek Helyettesítő termékek Nem fontos üzletek céljára tartott termékek Szilárd helyzetű beszállítóktól érkező áruk Tartsunk gyakran ellenőrzést Ellenőrizzünk irányelvek alapján! Határozzuk meg a kritikus készlettételeket és a többit kevésbé szigorúan ellenőrizzük A teljes készlet hatékony ellenőrzése túl sok időt emészthet fel Szelektív készletellenőrzés USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

31 Készletfenntartási költségek felbecsülése Készletrendelési költségek felbecsülése A beszerzéshez szükséges idő felbecsülése A termeléshez szükséges készlet nagyságának kiszámítása A rendelési ütemterv kidolgozása Az alkalmazott rendelési ütemterv összehasonlítása az optimálissal Optimális rendelési volumen kiszámítása A rendelés szokásos mennyiségének összehasonlítása az optimálissal A hatékony készletmenedzsment lépései USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

32 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. AmortizációAmortizáció • Állóeszközök beszerzése = egyszeri kiadás • A megtérülési követelmény szétterítődik az időben • Amortizáció = értékcsökkenési leírás = az egyszeri kiadás szétterítése évekre • Az amortizáció funkciói • Az állóeszköz-avulás névértékének adómentes visszaforgatása • Éves költségelszámolással a nyereség alakítása • A cég vagyonértékének kiigazítása

33 Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 230-238. o. A termelékenység hatótényezői • Technológiai fejlettség, műszaki színvonal • A termék korszerűsége, minősége • Az árváltozás torzító tényezői • A termelés szervezettsége • Munkaszervezési színvonal • Kapacitáskihasználás • Munkaidő-kihasználás • Szakképzettség, szakismeret és hasznosítása

34 IGEN egyenes arányban VÁLTOZÓ KÖLTSÉG FIX KÖLTSÉG NEM IGEN de nem egyenes arányban KVÁZI-FIX KÖLTSÉG USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 VÁLTOZIK-E EZ A KÖLTSÉG AZ ELŐÁLLÍTOTT MENNYISÉGGEL? Fix és változó költségek • Annak meghatározásához, hogy a költség fix vagy változó, fel kell tennünk a következő kérdést:

35 Költség (bérleti díj) Kibocsátás Ez a költség ugyanakkora lesz 30 egységnyi kibocsátásnál, mint 100 egységnyinél. KÖLTSÉG = 60.000 301004050607080901020 20000 40000 60000 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 FixköltségekFixköltségek • A fixköltség nem változik az előállított mennyiséggel • Példa: a vállalat bérel egy földterületet 60 ezer Ft/hó bérleti díjért • Ez a bérleti költség minden kibocsátási szinten azonos

36 Költség (nyersanyag) Output Ha a kibocsátás x%-kal nő, a nyersanyagok költsége x%-kal fog növekedni KÖLTÉG = A x KIBOCSÁTÁS 301004050607080901020 100 200 300 (A = egy egységre jutó költség) USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Változó költségek • A változó költség az előállított mennyiséggel arányos • Példa: a vállalat bőrcipőket készít • Minden egység azonos mennyiségű bőrt igényel • A bőr teljes költsége egyenes arányban változik az előállított cipők mennyiségével

37 Szállítási költség Kibocsátás (ezer pár) Minden 50.000 pár feletti kibocsátásnál a szállítási költség lépcsősen nő Ha a kibocsátás < A, KÖLTSÉG=X; ha A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2044224/slides/slide_37.jpg", "name": "Szállítási költség Kibocsátás (ezer pár) Minden 50.000 pár feletti kibocsátásnál a szállítási költség lépcsősen nő Ha a kibocsátás < A, KÖLTSÉG=X; ha A

38 GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KÖTHETŐ-E EZ A KÖLTSÉG EGY ADOTT TERMÉKHEZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ? IGEN KÖZVETLEN KÖLTSÉG NEM KÖZVETETT KÖLTSÉG Közvetlen és közvetett költségek Ha meg akarjuk állapítani, hogy egy költség közvetlen-e vagy közvetett, tegyük fel a következő kérdést: USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

39 • Cipőgyártó gép amortizációja • Termelési részleg munkabére • Nyersanyagok • Kereskedők jutaléka • Vevőhöz szállítás díja • Csomagológép amortizációja • Termelésellenőrzés munkabére • Kereskedők fizetése • Igazgató fizetése • Fűtési energia • Szociális juttatások költsége • Gépműködtető energia FixVáltozó Közvetlen Közvetett Példa a költségkategorizációra USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

40 Költségkimutatások tételei • Közvetlen termelési költség • Vásárolt anyag, alkatrész • Közvetlen munkabér • Bérjárulékok • Termelési energia • Gyártási általános költség • Műhelyek amortizációja • Fűtés és energia • Műhely karbantartása • Közvetett munkabér • Gyártás egyéb ált. költsége • Általános költségek • Irodaépületek amortizációja • Fűtés és energia • Szállítmányozás • Irodai fizetések • Egyéb általános költség • Egyéb kiadás • ÖSSZES KÖLTSÉG

41 Bevtelek és költségek tömege Forgalom nagysága Fedezeti kalkuláció, fedezeti szintek Fixköltség Összköltség Árbevétel Változó költség Fedezeti pont Wild, Ray: Essentials of Production- and OperationsManagement. Cassell, London, 1990. 62.o. • Költségokozók, költségszerkezet, fedezeti arányok • Forgalomnövelés, áremelés, költségcsökkentés, szerkezetváltás lehetősége • Hatásvizsgálatok és szerepük az üzletpolitikában

42 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Fedezeti összeg Profit = árbevétel - összköltség Fedezeti összeg = árbevétel - változó költség • Fontos, hogy az eladási ár haladja meg az egységnyi változó költséget, hogy a fedezeti összeg pozitív legyen • A vállalat a fedezeti összeget először a fix költségek fedezésére használja fel; Fedezeti összeg x N eladott egység > Fix költségek N eladott egység = Fix költségek/Fedezeti összeg = fedezeti pont • Minden további eladott egység (a fix költségek fedezése után) közvetlenül hozzáadódik a profithoz. • A fedezeti összegre való összpontosítás legfőbb előnye az, hogy ellentétben az egységnyi profittal, ez nem változik a kibocsátás változásával

43 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A költség-oldali profitnövelés lehetőségei • Költség-alapon a vállalat profitja a következőképpen növelhető: • Az egységek árának növelésével • Az egységnyi változó költség csökkentésével • A fix költségek csökkentésével • A volumen növelésével • Az egységnyi profit helyett (amely volumenenként eltér) az összes fix költségre és a fedezeti összegre kell fókuszálni

44 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Költségképzők szerepe a költségcsökkentésben • A költségelemzés jelentősége • Kiemeli a szokatlan, jelentős és ellenőrizhető költségeket • Rávilágít a súlyponti költségképzőkre • Költségképző = a költségváltozás alapvető oka • A költségképzők ismerete teszi lehetővé a hatékony beavatkozást • A költségképző változása a költség szükségszerű változását eredményezi

45 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Példa a költségképzőkre Költségnemek • Munkabér • Anyagköltség • Pénzügyi költség • Javítási költségek • Energiaköltség • Értékesítési költségek • Számviteli adminisztráció • Raktározási költség • Elosztási költség Lehetséges költségképzők • Telephely, munkatermelékenység • Beszerzés mennyisége, hulladék, szállítási költség • Kamatráta, inflációs ráta • Gépek életkora, gépterhelés • Fűtendő légtér, fűtési rendszer, energiaveszteség • Vevők és kibocsátott számlák száma • Üzleti tranzakciók száma, egy üzlet átlagos lebonyolítási ideje • Átlagos tárolási idő, raklapok száma • Járművek száma, elosztási út bonyolultsága

46 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Közvetlen költségek szerkezete • Anyagköltség • Nyersanyagok, alkatrészek költsége • Csomagolóanyagok, egyéb anyagjellegű költségek • Közvetlen bérköltségek és közterheik • Termelési közvetlen költségek • Alvállalkozói termelés, szolgáltatás költségei • Termelési energiaköltség, amortizáció • Egyéb termelési közvetlen költség

47 Közvetett költséghordozók felsorolása • Cégvezetés és adminisztráció költségei • Marketing és értékesítés költsége • Kutatás-fejlesztés költségei • Minőségmenedzsment költségek • Beszerzés és belső logisztika költségei • Termelési közvetett költségek • Karbantartási költség • Külső logisztikai költségek • Egyéb közvetett költségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

48 Közvetett költségviselő piaci funkciók USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 • Menedzsment, titkárság működtetése • Beszerzés menedzselése • Rendeléskezelés • Értékesítési munka, ügynöki tevékenység • Piackutatás • Reklámtevékenység • Piactervezés és ellenőrzés • Készletfigyelés, terepmunka • Kiegészítő szolgáltatások

49 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Beszerzési és belső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói • Menedzsment, titkárság működtetése • Gazdasági tervezés és ellenőrzés • Beszállítók kiválasztása • Rendeléskezelés • Belső logisztika • Anyagok, alkatrészek raktározása

50 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Termelési és karbantartási funkciók közvetett költséghordozói • Menedzsment, titkárság működtetése • Gazdasági tervezés és ellenőrzés • Karbantartás • Felszerszámozás • Energiaellátás • Termelésellenőrzés • Munkavédelem

51 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Külső logisztikai funkciók közvetett költséghordozói • Menedzsment, titkárság működtetése • Gazdasági tervezés és ellenőrzés • Raktárra szállítás • Raktározás • Termékek kiszállítása a vevőkhöz • Szállítmányozási funkció

52 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Anyagköltségek csökkentése • Előnyösebb beszállítási feltételek • Anyagvásárlás nagy tételben, mennyiségi kedvezménnyel • Egyéb kedvezmények igénybevétele • Olcsóbb szállítók keresése • Szezonvégi, olcsóbb anyagvásárlás • Hatékonyabb anyagfelhasználás • Gépek megfelelő karbantartása az anyagveszteség csökkentésére • Hulladékanyag összegyűjtése, újrahasznosítása • Olcsóbb anyagokból azonos termékminőség előállítása • A saját előállítású anyag beszerzése olcsóbban külső szállítótól • Termékek újratervezése alacsonyabb anyagigénnyel, azonos minőségben • Kisebb anyagigényű technológia keresése

53 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Közvetlen bérköltség csökkentése • A munkatermelékenység növelése • Munkanormák módosítása • Teljesítménybérezés bevezetése • Termékegység alapján történő bérezés • A munkaerőfelhasználás javítása sokoldalúan képzett dolgozókkal • A személyzet átirányítása műhelyek között • Kényszerszabadságolás a lassú időszakokban • A felesleges személyzet elbocsátása, átcsoportosítása

54 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Általános költségek csökkentése • Általános költségek csökkentése az erőforrások hatékonyabb felhasznásával • Bérelt, felesleges épületek felmondása • Forgalmazási költségek csökkentése más rendszerrel • Adminisztratív létszám csökkentése • Kisegítő műhelyek bezárása • Munkák kiszervezése külső szolgáltatóknak • Raktározás, szállítás központosítása a logisztikai költségek csökkentésére • Üzemek kereskedelmi szolgáltatásai más vállalatoknak (teherfuvarozás, autójavítás, tárolás, stb.

55 PénzügyPénzügy • A gazdálkodás fontosabb kimutatásai • Pénzügyi mérleg három évre visszamenőleg • Nyereség-veszteség és cash flow kimutatások • A cég tulajdonát képező összes felszerelés beszerzésének időpontja és mai értéke • A teljes ingatlantőke összetétele és értéke USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

56 A minőség fogalma MINŐSÉG = a termék vagy szolgáltatás alkalmassága • adott célra... • adott célú felhasználásra • a vásárló igényeinek kielégítésére • a használat követelményeinek kielégítésére Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr. Minőségmenedzsment (TQM)

57 Mi a Total Quality? • Teljesen integrált törekvés a fogyasztói igények kielégítésére • Piacközpontúság • Fegyelmezett vezetői megközelítés • A szervezetet átfogó folyamat • Javítja a teljesítményt • Biztosítja a nyereséget hozó fejlődést • Elősegíti az áttörésszerű sikereket • Struktúrált fejlesztési technikák alkalmazása • Megfelel a vállalati céloknak • Küldetés • Távlati tervek • Éves célok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

58 A minőségügy rendszere Nyomtatványok, jegyzékek, bizonylatok Munkautasítások Eljárások Minőség- politika- Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

59 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer • Nemzetközi Szabványügyi Szervezet • Székhely: Genf • ISO: görög szó, jelentése: egyenlő vagy ugyanaz • Nemzetközi Minőségi Szabvány • Az Amerikai Egyesült Államokban: w ANSI/ASQC 9000 • 1997-ig a világ 70.000 cégét minősítették már • Folyamatközpontúság a változatlan minőség elérése érdekében USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

60 ISO 9000 Minőségügyi Rendszer A Tanusítványt a cégektől általában a következő okokból tagadják meg: • Dokumentációs hiányosságok18,7% • Elégtelen felelősségi rendszer18,7% • Világos, tömör folyamatleírások hiánya 9,5% • Előírások követésének hiánya 8,1% • Alkalmazottak ellenállása 7,9% • Elégtelen továbbképzés 4,4% • A hitelesítési eljárások hiánya 3,2% USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

61 Az ISO szabvány tartalma • A legfelső vezetőség felelőssége • Minőségrendszer • A szerződés előzetes felülvizsgálata • A tervezés szabályozása • Dokumentumok, adatok kezelése • Beszerzés • A beszállított termék kezelése • Termék azonosítása, nyomon követése • Folyamatszabályozás • Ellenőrzés, felülvizsgálat • Ellenőrző, mérő és vizsgálóberendezések felügyelete • Ellenőrzött és vizsgált állapot • A nem megfelelő termék kezelése • Megelőző és helyesbítő intézkedések • Kezelés, tárolás, csomagolás, állagmegőrzés, kiszerelés • Minőség-feljegyzések készítási • Belső minőségi audit • Minőségi képzés • Vevőszolgálat • Statisztikai módszerek alkalmazása Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

62 A versenyképes szervezet TQM jellemzői • Ügyfélközpontú ütemezés, eljárások és minőségi követelmények • Rugalmas termékösszetételi lehetőségek, gyors kezdés • A vezetők irányítanak, a tevékenységeket végző teamek a fő tevékenységekre koncentrálnak • Fejlesztés-központúság, magas termelékenység, kiváló minőség • Tiszta kép arról, merre halad a vállalat, mi a küldetése • Kevés vezetési szint, lapos struktúrák, átfogó ellenőrzés • Kis végrehajtó egységek, meghatározott piacok vagy vevők köré csoportosulva • Vevőközpontú marketing USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

63 MarketingstratégiaMarketingstratégia • A marketingstratégia célja • Értékelni a helyzetelemzés problémáit és lehetőségeit • Marketingeszközökkel keresni a megoldást és az esélyek kihasználásának lehetőségeit • A marketingstratégia célterületei • Termékismeret, termékfejlesztés • Eladási árak alakítása • Elosztás, értékesítési erőfeszítések • A termékkipróbálások tapasztalatainak hasznosítása • Kapcsolattartás, szolgáltatások • Piaci részesedés növelése, terjeszkedés új piacokra • Az értékesítés nyereségének növelése

64 A termék életciklusa Értékesítés és haszon a termék életciklusának különböző fázisaiban Értékesítés Haszon Termék- fejlesztés BevezetésNövekedésÉrettségHanyatlás Értékesítés és haszon Idő USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

65 Az értékesítési vezető szemlélete • Az eladott mennyiség fontosabb, mint a haszon • Növelni igyekszik a jelenlegi eladásokat • Jutalék és prémium elérésére törekszik • A gyors siker értékesebb, mint a hosszú távú • Csak a mai termékekre, piacokra, vevőkre és stratégiákra gondol • Nem foglalkozik a termék/piac bővítési stratégiákkal a következő 5 év távlatában • Egyes vevők preferenciája piaci szegmentek helyett • Ismeri és figyeli az egyéni számlákat • Kevésbé érdekelt a piaci szegmentáló stratégiákban • A terepmunka vonzóbb az íróasztalinál • Stratégiák és megvalósítási tervek kidolgozása helyett a vevőknek történő eladást részesíti előnyben USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

66 A marketingvezető szemlélete • Profittervezés • A profit köré tervezi az értékesítési mennyiséget • Profitszerzésre tervezi meg a termékkör, vevőkör összetételét • Elfogadható kockázattal tervez • Hosszútávú trendek, veszélyek, esélyek figyelése • Hogyan váltsuk át ezeket új termékekre és piacokra? • Hogyan használhatók fel hosszútávú növekedést biztosító stratégiák kidolgozásához? • Vevőtípusok és szegmentális különbségek érzékelése • Hogyan lehet kimagasló szolgáltatást nyújtani a legjövedelmezőbb szegmenteknek? • Rendszer-szemléletű piacelemzés és tervezés • Otthonos a számok világában, és a marketingtervek pénzügyi vonzatainak kidolgozásában

67 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 PiacelemzésPiacelemzés • Piaci szegmentáció • Piac méret és növekedési arányok szegmentenként (forgalom és bevétel szerint) • Fogyasztói igények szegmentenként • A vásárlási folyamatok feltérképezése • A résztvevők befolyásolási módjának meghatározása • A fogyasztó észrevételei a cégről és versenytársairól

68 A piacelemzés szegmentációs változói • Társadalmi-gazdasági • Életkor • Nem • Családméret • Jövedelem • Foglalkozás • Végzettség • stb. • Földrajzi • Régió • Városméret • Népsűrűség • Személyiségi • Konzervativizmus • Ambíció, stb. • Fogyasztói magatartás • Használat aránya • Vásárlók, vásárlási okok • Végső felhasználás • Hűség mértéke • Márkahűség • Árérzékenység • Minőségérzékenység • Szolgáltatás-érzékenység USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

69 Bevételek 0 200 400 600 800 1000 1200 199219931994 A ügyfélB ügyfél C ügyfélD ügyfél Más ügyfelek A) versenytárs 44% B) versenytárs 16% C) versenytárs 12% D) versenytárs 8% Saját vállalat 20% Piacelemzés statisztikák • A főbb ügyfelek meghatározása • Az ügyfélforgalom csökkenési, növekedési tendenciái • Főbb ügyfelek hozzájárulása a vállalat bevételeihez A saját vállalat részesedése főbb ügyfeleinek ügyleteiből USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

70 Az értékesítés megoszlása főbb ügyfelekre Hat főbb ügyfél képviseli az értékesítés > 50%-át... 396,0 113,0 215,7 27,026,0 17,0 16,5 16,2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Teljes értékesítés 6 fő ügyfél fő ügyfél 1 fő ügyfél 2 fő ügyfél 3 fő ügyfél 4 fő ügyfél 5 fő ügyfél 6 Fő ügyfelek 199X $1000 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

71 Rezsi és más költségek Értékesítés/marketing Termelés K + F Nyersanyag Magyar versenytárs Magyar vállalat Nyugati versenytárs Költség költségössze- tevőnként Összehasonlító költségláncok • A cégközi és nemzetközi összehasonlítás szempontjai • Összes költség • Költségösszetevők az összes költség százalékában • Egyéb szempontok USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Versenytársi összehasonlítás

72 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 ^Árazáshoz szükséges információk vTermékköltségek vA költségek és forgalom összefüggései vVersenytársak árai vA termék életciklus-pozíciója vA vásárló árérzékenysége vKeresleti görbe vAz ártól független tulajdonságok értéke ÁrképzésÁrképzés • Legfőbb megközelítések • Többletköltség • Versenyképes árképzés: mit visel el a piac • Célzott árképzés • Hitelpolitika és szerepe

73 Árpolitika-modellekÁrpolitika-modellek • Árpolitikai célok Kotler szerint • Piacbehatolás, árbevétel növelése, fogyasztók kielégítése • Piaclefölözés, nyereségmaximálás • Adott termékcsoport preferálása • Árstratégiák • Költségorientáció = haszonkulcsos rendszer w Milyen ár szükséges a tervzett nyerséghez? w Zavaró tényezője a kereslet változása • Keresletorientáció = árstratégia fogyasztói értékítélet alapján • A versenyhelyzet árstratégiái = reagálás a versenytársak árváltoztatásaira (Fox és Wheatley nyomán) w Szegmentált piac, eltérő árak ill. egységes áralkalmazás w Reklámár-stratégia, időszakos árleszállítások, diszkontok, árengedmények w Presztízsárak és más pszichológiai árstratégiák Zeller Gyula: Piac és vállalatvezetés. KJK, Bp., 1988. 237-252.o.

74 Hatás erőssége AlacsonyKözepesErős Gyakoriság Gyakorlatilag nulla Alacsony Közepes Magas Kockázatelemző mátrix Csekély Közepes Jelentős Elviselhető Kockázat mértéke Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

75 Termékek életciklusa A termékkategória forgalma A termékkategória nyeresége 0 Érték dollárban Bevezető fázis Növekedési szakasz Érettség fázisa Hanyatló szakasz • • Termékkategóriánként kell elkészíteni • • A márkák belépése és kilépése bármelyik életszakaszban megtörténhet • • A modell a marketingmix és marketingstratégia előrejelzésére és megtervezésére használható Marketing Course of State University of West Georgia, 1998.

76 Schumpeter, Joseph A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. KJK, Budapest. 111. o. Alap-innovációk válfajai Schumpeter nyomán • Új termékminőségek • Ismeretlen termelési eljárások • A termékelhelyezés új lehetőségei • Új beszerzési források • Szervezeti innováció

77 K+F stratégiák Freeman szerint  Offenzív  Defenzív  Kombinált  Imitációs  Függő  Tradicionális  Opportunista • • Intenzív K+F az újdonság kifejlesztése érdekében • • Első piaci megjelenés esélye: időelőny és jogi védelem • • Az élenjárók gyors követése, rugalmas alkalmazkodás • • A piacon megjelent termék gyors továbbfejlesztése • • Az újdonság átugrásával K+F megtakarítás • • Az offenzív és defenzív stratégiák ideális allokációja és aránya • • Adott termelési tényező olcsóságára építő stratégia • • Csekély K+F potenciállal a termék átvétele az életgörbe közepén • • Kisvállalatok kapcsolódása nagyvállalati partnerekhez • • Tipikus beszállítói kapcsolat • • A nagyvállalat által igényelt fejlesztések elvégzése • • Elnyújtott érettségű termék • • Lassú fejlődés, emiatt csekély innovációs szükséglet • • Szűk piacon, kisvállalkozások által követhető stratégiája • • Csekély innovációs potenciált igénylő termékek fejlesztése Freeman, C. (ed., 1990): The Economics of Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd.

78 Innovációs politikák • Kezdeményező műszaki fejlesztés • Célja: vilálgszínvonalú újdonságok kifejlesztése • Feltételei: fizetőképes kereslet és kritikus K+F potenciál • Követő műszaki fejlesztés • Közepes színvonalú termék kifejlesztése vagy átvétele • Ismert megoldások beépítése • Alacsonyabb K+F szükséglet, kisebb nyereség Pl. szabadalommal már nem védett generikus gyógyszerek • Adaptációs műszaki fejlesztés • Élenjáró cég termékének, technológiájának megvásárlása • Honosítás a beszerzési és gyártási adottságok, szabványok illesztésével Iványi Attila Szilárd-Hoffer Ilona (1999): Innováció a gazdaságban. Aula Kiadó, Bp. 49-50. o.

79 Üzleti tervek készítése • Az üzleti terv egy üzleti tevékenységet ír le •... annak minden fontosabb működési jellemzőjével, és minden járulékos adatával... •... megszabott időszakra, általában három évre • Az üzleti terv különféle felhasználóknak szólhat: • A cég felsővezetésének és második vonalának • Potenciális kereskedelmi partnereknek • Hitelezőknek vagy tőkéstársaknak mint finanszírozóknak USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

80 Az üzleti tervet alátámasztó dokumentumok Cash flow elemzés Pénzügyi mérleg Nyereség- veszteség kimutatás Nyereség- veszteség kimutatás Eredeti beruházás A projekt maradó értéke Erőforrások allokációja A projekt cash flow-ja Vállalások listája Értékesítési előrejelzés Piac és versenytársak elemzése Piac és versenytársak elemzése Ô Nettó jelenérték Ô Belső megtérülési ráta Üzleti terv USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

81 A vállalati vagyon elemei • Dologi vagyonelemek • Ingatlanok tulajdonjoga, • Bérleti jogok, használati jogok • Gépek, berendezések, járművek • Ingóságok mint forgóeszközök • Anyag, szerszám • Félkész és késztermék-készlet • Pénzjellegű vagyonelemek • Készpénz • Követelések, tartozások • Egyéb pénzjellegű vagyon • Egyéb vagyonelemek • Értékpapírok • Kötvény, részvény • Váltó, egyéb értékpapír • Vállalati üzletrészek • Részvény, üzletrész • Szellemi jogok és termékek • Találmány, szabadalom • Védjegy • Know-how • Egyéb szellemi termékek Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

82 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák a tanulási mutatókra Alkalmazottak továbbképzése = adott tudásszint elérése Információs rendszerek jobb használhatósága Új termék, szolgáltatás kifejlesztése Új munkamódszerek elsajátítása Új berendezés üzembeállítása határidő előtt 2 hónappal, stb. A tanulási és fejlődési nézőpont szerepe • Stratégiai források (emberek, rendszerek, eljárások) azonosítása • A jelen és a jövő forrásainak megkülönböztetése • A jövőben szükséges források meghatározása, megteremtése • Az átfogó és egyedi értékteremtő képesség fokozása!


Letölteni ppt "Állami gazdaságpolitika Gazdaságpolitika = állami tevékenység a gazdaság jogi, intézményi rendszerének alakítására Gazdasági mechanizmus = gazdasági szereplők,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések