Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató"— Előadás másolata:

1 Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató
A Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal közfeladatainak változása az integráció után Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató

2 MKEH 2007. évi piacfelügyeleti
tevékenysége megerősítésre került a piacfelügyeleti tevékenység A piacfelügyelet feladatkörében az egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékekre, valamint az egyes kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközökre vonatkozó, főként EU irányelvet bevezető tizenöt jogszabályból adódó elsőfokú piacfelügyeleti hatósági feladatokat országos illetékességgel látja el január 1-jétől. A szakterület az ellenőrzéseket az éves terv alapján, véletlenszerűen és bejelentésre végezte a gyártóknál, forgalmazóknál és az üzemeltetőknél ben 159 terméktípust – főként gépeket (MD), kisfeszültségű berendezéseket (LVD), potenciálisan robbanásveszélyes térségekben való alkalmazásra szánt berendezéseket (ATEX), gázkészülékeket (GAD), nyomástartó edényeket (PED), mérőeszközöket (MID) – ellenőriztünk. 107 termék ellenőrzése során merült fel további intézkedés igénye. 13 – a gépek irányelv hatálya alá tartozó – terméktípus esetében született forgalmazást megtiltó határozat.

3 MKEH 2007. évi műszaki biztonsági
tevékenysége A műszaki biztonsági hatósági terület felkészült a minőségirányítási rendszer évben történő bevezetésére. Az integrációból fakadó szervezeti átalakítások, költözések végrehajtása mellett feladataikat folyamatosan ellátták. Tevékenységeik átláthatóságának biztosítása és az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében gondoskodtak a megfelelő információs anyagok (tájékoztatók, nyomtatványok stb.) hivatali honlapon való megjelentetéséről. A súlyosbaleset-megelőzési szakterület megfelelően ellátta az ipari főügyeleti feladatait a veszélyes ipari üzemek vonatkozásában. A vonatkozó európai uniós jogszabályi előírások érvényesülésének elősegítése érdekében a társhatósággal, az ipari érdekvédelmi és más szakmai, szakértői szervezetekkel való szakmai együttműködésre kialakított rend szerinti tevékenység hatékonysága javult.

4 MKEH 2008. évi stratégiája Műszaki biztonság.
Hatósági eszközökkel kívánjuk elérni, hogy a veszélyes berendezések, létesítmények működése ne okozzon kárt emberi életben, egészségben, környezetben, vagyonban. A tisztességes piaci magatartást tanúsító ügyfelek esetében szakszerű és elfogulatlan ügyintézést kívánunk biztosítani, a műszaki biztonsági előírások betartásával. Arra törekszünk, hogy a hivatal műszaki biztonsági hatósági tevékenységet folytató szakterületei egységes jogalkalmazási gyakorlat folytatásával járuljanak hozzá a tisztességes piaci szereplők elégedettséghez. Kereskedelmi Igazgatás és Piacfelügyelet. Kommunikációs csatornák, tájékoztató rendezvények útján és még hatékonyabb ügyfélszolgálati munkával törekszünk a hivatal szakmai tájékoztató tevékenységének erősítésére. A középtávú intézményi stratégiánk részeként fontosnak tartjuk az ügyviteli folyamataink felülvizsgálatát, valamint a szakterületet érintő jogszabályok végrehajtásának értékelését, ezáltal hozzájárulunk az ügyfeleink adminisztratív terhének csökkentéséhez. Nemzetközi tapasztalatcserék folytatásával és a nemzetközi képviseleti tevékenység erősítésével kívánunk hozzájárulni a Hivatal nemzetközi szintű elismertségéhez és hatékony működtetéséhez. A fogyasztók védelmére és a feketegazdaság visszaszorítása érdekében erősíteni kívánjuk az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységünket. A közötti időszakban az engedélyezési tevékenységünkben egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az E-közigazgatás nyújtotta lehetőségek kihasználására.

5 MKEH 2008. évi mintaprojektek
Egyablakos ügyintézés mintaprojekt: A Hivatalban az elektronikus ügyintézés megfelelő működéséhez szükséges fejlesztések folyamatosan zajlanak. Több e témában induló pályázatban való részvételi szándékunkat jeleztük már. (EKOP, VPOP) Az MKEH és az egyes társhatóságok közötti elektronikus kommunikáció szükségességét, amely nagyot lendítene az egyes ügyek, kérelmek gyors és ügyfélbarát intézésében. Telepengedélyezési hatósági eljárás mintaprojekt Célja az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése. Műszaki Biztonsági törvény kidolgozásának lehetősége. Felvettük a kapcsolatot az MSzT-vel.

6 1. MKEH műszaki biztonságot érintő hatásköre kiterjed:
a nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítményeire és azok időszakos vizsgálatára a szállítható nyomástartó berendezések időszakos felügyeletére fenti nyomástartó berendezések töltésére szolgáló töltőlétesítményekre, a veszélyes folyadékok, valamint az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályaira és tároló létesítményeire, valamint azok kiszolgáló berendezésére és az üzemanyagtöltő állomásokra, a gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezéseire, ezek autógáz töltőállomásaira és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezésekre, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályokra, tartányokra, csomagolóeszközökre az éghető gázok csatlakozó vezetékeire és egyes fogyasztói berendezéseire (fogyasztói vezetékeire, fogyasztó készülékeire), valamint ezek tartozékaira, a hőtermelési célú folyékony tüzelőanyag-fogyasztó berendezésekre és tartozékaira, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesítményekre, az egyes hőfejlesztő létesítményekre és vezetékhálózataira, a villamosműre, a közvetlen vezetékre

7 2. MKEH műszaki biztonságot érintő hatásköre kiterjed:
Ellátja a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésére vagy a gázfogyasztó készülékek le- és felszerelésére jogosult gázszerelőkkel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt közhitelű hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat. A nyilvántartás kiterjed a földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés GET-ben előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végzőkre. Kötelező időszakos továbbképzések 12/2004. (II. 13.) GKM alapján. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végzőkre vonatkozó kiegészítő képzés és továbbképzés tananyagát, tematikáját és vizsgakövetelményeit a Gázipari Műszaki Szakbizottság készítette elő

8 3. MKEH mérésügyet érintő hatásköre kiterjed:
A használatban lévő gázmérők időszakos hatósági hitelesítésére. Az új gázmérők gyártói megfelelőség tanúsításában való nem-hatósági együttműködésre, mint Brüsszelben 1422 számon bejegyzett szervezet. A földgáz fűtőértékének meghatározásához használt gázösszetétel–mérők (ipari kromatográfok) rendszeres kalibrálásához szükséges anyagminták hitelesítésére. A mérőperemes földgáz–mérő elszámolási rendszerek hatósági hitelesítésére.

9 4. MKEH mérésügyet érintő hatásköre kiterjed:
A használatban lévő gázmérők és számítóegységek időszakos és javítás utáni hatósági hitelesítésére. Új gázmérők - és számítóegységek „közösségi” hitelesítésére vagy nemzeti első hitelesítésére (2010. nov. 1-ig), mint 1422 számon Brüsszelben bejegyzett tanúsító szervezet az új gázmérők és számítóegységek 22/2004 MID irányelv szerinti EK tanúsítására a B-F megfelelőség-értékelési modulok szerint. A mérőperemes földgáz–mérő elszámolási rendszerek hitelesítésére. A földgáz fűtőértékének meghatározásához használt gázösszetétel–mérők (ipari kromatográfok) rendszeres kalibrálásához szükséges gáz anyagminták hitelesítésére. Nemzetközi gázátadó állomások mérőeszközeinek közös méréstechnikai vizsgálata. Az évente hitelesített gázmérők száma jelenleg több mint db.

10 Piacfelügyelet CE CE CE CE CE CE
feladata az irányelvek végrehajtásának, a CE jelölés megalapozott feltüntetésének ellenőrzése. A közösségi jogszabályok betartásának kikényszerítése. Az állampolgároknak joguk van az azonos szintű védelemre a termék származásától függetlenül. Piacfelügyelet a tagállamok felelőssége. A tagállamoknak létre kell hozniuk piacfelügyeleti hatóságokat. A piacfelügyelet tradicionális működése ≡ NEMZETI & NEM HARMONIZÁLT CE CE CE CE CE CE

11 MKEH piacfelügyeleti elvei
Nem-megfelelőség esetén – megegyezés keresése az intézkedés megtétele előtt. Kivéve – ahol személyek közvetlen veszélyben vannak Azonnali intézkedés forgalmazás / használat megtiltása. Három lépcsős megközelítés: ellenőrzés: dokumentáció és nyilvánvaló hiba, kivizsgálás: kijelölt szervezet bevonása, intézkedés: a veszéllyel arányos.

12 Az MKEH piacfelügyeleti tevékenységének célja
A temékbiztonsági jogszabályok eredményes, hatékony és tisztességes végrehajtásának megvalósítása Európában. Az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása a belső piacon. A biztonságos termékek szabad áramlásának elősegítése. A tisztességtelen verseny kiküszöbölése a belső piacon.

13 Rendkívüli események bejelenése
Az MKEH hatáskörébe tartozó berendezések üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket be kell jelenteni. Rendkívüli esemény = súlyos üzemzavar Súlyos üzemzavar a berendezésekben, rendszerekben, létesítményben bekövetkezett sérülés, robbanás, tűzeset. a létesítmény, berendezés működésével összefüggésben bekövetkezett személyi sérülés egyéb súlyos üzemzavar A 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet 8. § (1): A csatlakozó vezetékkel vagy a fogyasztói berendezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeket háztartási és kommunális fogyasztó esetében a szolgáltatói engedélyes, feljogosított fogyasztó esetében a fogyasztó köteles a Hivatal (területi mérésügyi és) műszaki biztonsági felügyelőségének haladéktalanul bejelenteni, majd a bejelentést 24 órán belül írásban megerősíteni.

14 1. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírások
A 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet alapján: A hatósági felügyeletet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal látja el MKEH évente ellenőrzi az elosztói engedélyes műszaki-biztonsági tevékenységét MKEH az elosztói engedélyes bevonásával ellenőrizheti a háztartási és kommunális fogyasztó csatlakozó és fogyasztói rendszereit Hivatalból vizsgálja a rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek külön előírás (13/2004. (II 13.) GKM szerinti követelmények: üzemeltetői jogosultság, létszám, üzemeltetési utasítás (magyar nyelvű használati-kezelési útmutató), gyártói megfelelőségi nyilatkozat, hatósági felügyelet, piacfelügyelet: MKEH. Bejelentési kötelezettség, illetve helyszíni használatbavételi jóváhagyás szükséges.

15 A forgalomba hozatallal kapcsolatos biztonsági követelmények:
2. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírások A forgalomba hozatallal kapcsolatos biztonsági követelmények: a készülék vagy részegység forgalomba hozatalához a) magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni; b) a készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.

16 3. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírások
A gyártói utasításnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabályozásra és karbantartásra vonatkozó összes olyan útmutatást tartalmaznia kell, amely az üzembe helyezést és a készülék biztonságos használatát lehetővé teszi, így különösen fel kell tüntetni a) az alkalmazandó gázfajtát; b) a csatlakozási nyomást; c) az égési levegővel való ellátáshoz a berendezés nélküli készülékek esetén az el nem égett gázt tartalmazó veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozásához szükséges légellátást; d) az égéstermék eltávolítására vonatkozó követelményeket…

17 GMBSZ 1. A GMBSZ jogszabályi háttere: 11/2004. (II. 13.) GKM
- 10. §: kidolgozása, felülvizsgálata, szakbizottság felállítása, eltérés a GMBSZ - től - 1. § (2): a csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezésére, létesítésre, üzemeltetésére és megszüntetésére a műszaki- biztonsági szabályzat előírásai az irányadóak.” A GMBSZ a Gazdasági Közlöny december 12-én megjelent 15. számában került hivatalos közzétételre A GMBSZ 1. számú módosítása a Gazdasági Közlöny október 11-én megjelent 13. számában került hivatalos közzétételre. Elosztói engedélyesek a GMBSZ szabályozási területeivel kapcsolatos működésüket egyedi technológiai szabályozásban kell kidolgozniuk

18 GMBSZ 2. GET VHR (111/2003. (VII. 29.) kormányrendelet):
2. sz. melléklet 2.1. Gázelosztási szabályzat: 22. § (1) Az elosztó (elosztói engedélyes) a kiviteli terven kizárólag a gázellátás műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása az ingatlantulajdonos, illetve a fogyasztó kötelessége. Az elosztói engedélyes a terv véleményezéséhez az üzletszabályzatában részletezett szakhatósági engedélyeket jogosult bekérni. 22. § (5) Ha a terv írásos indokolással kivitelezésre alkalmatlannak lett minősítve, az ingatlantulajdonos a területi mérésügyi és műszaki biztonsági felügyelettől kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. 23. § A tervfelülvizsgálat részletes szabályait az elosztói engedélyes üzlet-szabályzata tartalmazza.

19 GMBSZ 3. Az aktuális változat (GMBSZ 1. számú módosítás) letölthető formában elérhető:

20 Központi Szervek és Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A mérésügyi és műszaki-biztonsági területen működő egységek: Műszaki Koordinációs és Súlyosbaleset-megelőzési Főosztály (1124 Bp. Németvölgyi út ) Metrológiai Főosztály (1124 Bp. Németvölgyi út ) Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok: - Budapest (1124 Bp. Németvölgyi út ) - Budapest főváros, Pest megye - Debrecen Győr - szolnoki kirendeltség szombathelyi, nagykanizsai kirendeltség - Miskolc - Pécs - egri kirendeltség kaposvári, szekszárdi kirendeltség - Székesfehérvár - Szeged - vészprémi kirendeltség békéscsabai, kecskeméti kirendeltség

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Kaufmanné Szirmai Katalin főigazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések