Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok."— Előadás másolata:

1 LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok

2 ► A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. ► Az első gyakorlati alkalmazások termelési rendszerek esetében kb. 1931-re tehetők. Nyugat-Európában az 1950-es 1960-as években, Magyarországon 1990. környékén alkalmazták először gyakorlatban is ezt az elemző módszert. ► A következőkben nézzünk meg néhány megközelítést arra vonatkozóan, hogy különböző terminológiák hogyan látják a kontrolling célját, jelentőségét, alapfogalmát!

3 Mi a kontrolling? ► A kontrolling a felső vezetés szintjén érvényesülő koordinációs funkció, amely a vagyont, a likviditást és az eredmény tervezését helyezi a középpontba. ► A kontrolling a teljesítmények és a ráfordítások elemzése. (Nem kerül-e többe a leves, mint a hús?). ► A kontrolling: vezetői információs rendszer. ► A kontrolling: nyereség-menedzsment, a vagyon, a pénzügyi helyzet és a nyereség kapcsolatának vizsgálata.

4 Mi a kontrolling? ► A kontrolling terv-tény eltérést vizsgál. A rendelés alakulása, árbevételt és költségeket befolyásoló hatása kiemelt jelentőségű információ. ► A kontroller a menedzser partnere, az eltéréseket mutatja ki, és javaslatot tesz a megfelelő döntések meghozatalára. A kontroller leggyakrabban a vállalaton belüli vezetői tanácsadó. ► HASONLAT: A menedzser a kapitány, aki a felelősséget viseli, a kontroller a kormányos, aki a SIKER (likviditás, profit, hatékonyság) nevű kikötőbe vezeti a hajót. A kontroller feladata a zátonyok és az útiránytól való eltérés korai felismerése és a kapitány tájékoztatása.

5 Mi a kontrolling? ► A kontrolling rendszer elemei:  stratégiai és operatív tervezési és ellenőrzési rendszer,  részletes költség-, eredmény- és teljesítmény- elszámolási rendszer,  mutatószám-rendszerek kifejlesztése,  a beszámolási rendszer (jelentések) olyan fejlesztése, amely a vezetési szinteknek megfelelő információkat szolgáltat,

6 Mi a kontrolling? ► A kontrolling szakmai területek szerinti tartalma:  pénzügyi,  beruházási,  beszerzési,  termelési,  értékesítési kontrolling, ► Valamennyinél a tevékenységek naturális és pénzben kifejezett terv- és tényszámainak figyelése és értékelése az alapvető cél.

7 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling ► A logisztikai kontrolling célja: 1. állandó gazdaságossági kontroll a költségek és a teljesítmények terv-tény összehasonlítása felett, 2. döntés-előkészítő információk megszerzése, rendezése és szolgáltatása.

8 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling ► A logisztikai kontrolling tevékenységei:  célkitűzés, tervezés ► a logisztikai célok a vállalati célrendszerben beszerzési, termelési és értékesítési célokat jelentenek, amelyek meghatározott tervek formájában öltenek testet:

9 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling  a tényhelyzet mérése ► a logisztikai területek mindenkori pillanatnyi állapotának rögzítése, mérése megköveteli a beszerzési rendelések helyzetének, a gyártás előrehaladásának és az értékesítés volumenének naprakész ismeretét

10 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling  a terv-tény eltérés elemzése ► csak akkor, ha az eltérés a megadott tűréshatárokat túllépi, ilyenkor fel kell tárni az okokat, majd döntés-előkészítő információkat, intézkedési tervet kell előterjeszteni:

11 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling  beavatkozás, intézkedés, ► alapvető kérdés, hogy mit és hogyan kell változtatni, az elemzések eredményeként összeállított javaslatok alapján kell döntést hozni a beavatkozásra:  beszerzési és készlettervek módosítása,  rendelésállományok módosítása,  pénzügyi források átcsoportosítása,  gyártási folyamat átütemezése.

12 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling  eredmények ellenőrzése, visszamérés ► a célok elérésének fokát, mértékét bemutató dokumentumok, esetleg célkitűzés- megváltoztatási javaslat készítése.  A fent megfogalmazott öt fő tevékenységből álló többlépcsős szabályzási körfolyamatot szemlélteti a köv. ábra, amely fő vállalati funkciókra lebontva ábrázolja a kontrolling szabályzási folyamatrendszerét.

13

14 Mi a kontrolling? Logisztikai kontrolling ► A logisztikai teljesítmények költségei:  a vállalat saját logisztikai teljesítményei területén - üzemeltetési költségek, munkabérköltségek,valamint az irányítás költségei,  külső logisztikai szolgáltató (pl. fuvarozó) által végzett munka esetén a szolgáltatásért fizetett költségek. ► A logisztikai teljesítmény- és költségelemzés általánosságban a kihasználás, a termelékenység és a hatékonyság vizsgálatára terjed ki, és ezekhez igazíthatók a logisztikai funkciókhoz is kapcsolódó értékelő mutatószámok.

15 MUTATÓSZÁMOK

16 MUTATÓSZÁMOK ► A logisztikai rendszerek összetettsége és a logisztikai teljesítményekkel szemben támasztott magas igények szükségessé teszik a célirányos tervezés, az irányítás, az ellenőrzés és a logisztikán belüli részterületek koordinációját. E tevékenységek célja, hogy:  a gazdaságosságot folyamatosan ellenőrizze a költségek és a teljesítmény előirányzott és teljesített eredményeinek összehasonlításán keresztül, valamint  a döntésekhez szükséges információkat megszerezze, szelektálja és előkészítse.

17 MUTATÓSZÁMOK ► A költségek és a teljesítmények átfogó számítása és a logisztikai mutatószámok rendszere mind hozzásegít, hogy a logisztikai történésekről a lehető legfrissebb képet kapjuk. ► Fényt kell deríteni a költségek és teljesítmények közötti ok-okozati összefüggésekre.  Ez utóbbi előfeltétele, hogy pontosan meghatározzuk a teljesítmény vonatkoztatott nagyságát és az alapul szolgáló input / output kapcsolatokat.

18 MUTATÓSZÁMOK ► A logisztikai költségek és teljesítmények adataiból képzett mutatószámok értékeinek értelmezése és elemzése csak a logisztika szerkezetének ismeretében lehetséges. ► Amikor a mutatószámok elemzéséhez hozzáfogunk, először a szerkezet mutatószámait és bizonyos keretszámokat kell kidolgoznunk, melyek  a teljesítendő feladatok nagyságára (a teljesítmény nagyságára és szerkezetére),  a feladatot ellátók számára és kapacitására (különös tekintettel a munkatársak számára és a tárgyi eszközök kapacitására), valamint  a vizsgált időszakra eső költségekre vonatkoznak.

19 MUTATÓSZÁMOK ► A rendelkezésünkre álló adatokból különböző mutatószámokat lehet levezetni segítségül a logisztika irányításához, melyek a következők:  a produktivitás mutatószámai, melyek a munkatársak és az üzem műszaki berendezéseinek termelékenységét mutatják,  a gazdaságosság mutatószámai, melyek az egyes meghatározott logisztikai költségek bizonyos teljesítményegységekhez fűződő viszonyát vizsgálják, valamint  a minőség mutatószámai, melyek a célok teljesítésének a mértékét segítenek megítélni.

20 MUTATÓSZÁMOK ► A következőkben a logisztikai mutatószámokat a fenti típusok alapján fogjuk megvizsgálni.

21 MUTATÓSZÁMOK ► A logisztikai kontrolling keretében alkalmazni javasolt mutatószámok főbb csoportjai a következők: 1) 1)bázis- (vagy más néven keret-) mutatószámok: ► ► a logisztikai teljesítmények nagyságát és struktúráját jellemző adatok, pl. beszállított árumennyiség, az árumennyiség megoszlása stb., ► ► a szállítójárművek, anyagmozgató gépek kapacitása, dolgozók létszáma stb., ► ► költségadatok.

22 MUTATÓSZÁMOK 2)termelékenységi mutatószámok:  a gépek, eszközök, dolgozók kapacitásának kihasználtságát jellemzik. 3)gazdaságossági mutatószámok:  a meghatározott teljesítményegységre eső logisztikai költségeket fejezik ki. 4)minőségi mutatószámok:  a logisztikai szolgáltatások színvonalát jellemzik, pl. a hiányos be- és kiszállítások aránya, balesetek, árukárok előfordulási gyakorisága stb.

23 MUTATÓSZÁMOK ► A mutatószámok a felhasználás céljától függően meghatározhatók:  egy-egy vállalati logisztikai alrendszerre (pl. alapanyag raktár, csomagoló stb.) vonatkozóan (lokális mutatószámok), vagy ezek súlyozásával  az egyes üzemegységekre, vagy akár  az egész vállalatra vonatkozóan (globális mutatószámok).

24 MUTATÓSZÁMOK ► A vállalati logisztikai rendszerek értékelésekor külön célszerű meghatározni:  a beszerzést,  a külső-belső anyagmozgatást,  a raktározást és komissiózást, valamint  az elosztást (szállítást) jellemző mutatószámokat. ► Az egyes részterületekkel kapcsolatosan több különböző mutatószám meghatározásával mutatószám rendszerek képezhetők, amelyek segítségével a folyamatok komplex értékelése, folyamatos kontrollja megvalósítható.

25 MUTATÓSZÁMOK A beszerzési logisztika mutatószámai 1)Termelékenységi mutatószámok  pl.: az áruátvételi produktivitással kapcsolatos mutatók: ► A lebonyolított küldések munkaóránként számított száma = = az érkező küldemények száma / a munkaórák száma, mely az áruátvétel munkatársainak produktivitását minősíti.  Az alacsony produktivitást többek között a megfelelő segédeszközök hiánya vagy a rossz szervezés okozhatja.

26 MUTATÓSZÁMOK A beszerzési logisztika mutatószámai 2)Gazdaságossági mutatószámok:  pl.: átlagos rendelési költség = = a rendelés beszerzési költsége = = az összes beszerzés költsége / a rendelések száma. ► Megmutatja egy rendelés lebonyolításának átlagos költségét. ► Ez nem mindig elegendő információ, hiszen kis mennyiségű megrendeléseknél a megrendelés értékéhez képest sokkal magasabb a beszerzés költsége.

27 MUTATÓSZÁMOK A beszerzési logisztika mutatószámai 3)Minőségi mutatószámok:  Átlagos várakozási idő az áru megérkezésekor. Különösen azoknak az elemeknek a megérkezésekor kell a várakozási idő rövidségét biztosítani, amelyekre sürgősen szükség van.  Mivel a beérkező anyagok várakozási ideje a lebonyolítás teljes idejének részeként a tervben szerepel, fontos, hogy a tervben szereplő időt ne lépjék túl.  Ha az áruk szállítása rendszertelen, és időnként szélsőséges terhelés jelentkezik rövid időn belül, kiegyenlíthetjük a terhelést, ha a szállítókkal és szállítmányozókkal fix határidőben állapodunk meg. (Állandó időciklusú beszerzés.)

28 MUTATÓSZÁMOK A beszerzési logisztika mutatószámai 3)Minőségi mutatószámok: ► pl.: a hibás szállítások aránya százalékban = = a hibás mennyiségű szállítások száma x 100 / az összes szállítások száma. ► pl.: a reklamációk aránya százalékban = = a kifogásolt szállítmányok száma x 100 / az összes szállítások száma.  Érdemes kiszámítani a reklamációk arányát egy időszak teljes vételi volumenéhez viszonyítva, egyes szállítókra, bizonyos anyagcsoportokra, illetve az egyes beszerzett cikkekre nézve is.

29 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai ► A disztribúciós rendszerbe épülő raktárakba az árut be- és onnan elszállítják.  A járművekről való le- és felrakás, valamint a raktárba történő be- és kitárolás az anyagmozgatás témakörébe esik. ► Nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a mutatószámokat, melyek a szállítási és az anyagmozgatási tevékenységet jellemzik. ► Jelentőségük elsősorban a saját járműparkkal rendelkező disztribútorok esetében van, de a saját és a szolgáltatásként igénybevett fuvareszközök gazdaságosságának összehasonlítására is fel lehet használni őket.

30 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai ► Az anyagok és áruk fuvarozása a térbeli távolságok áthidalását szolgálja. A szállítási rendszer megtervezésének és irányításának célja:  a meglévő kapacitás maximális kihasználása, ami a szállítási költségek és az üresjáratok minimumra csökkentését, valamint az eszközök alkalmazásának és idejének magas kihasználtságát jelenti,  a szolgáltatás magas foka (a megbízások rövid várakozási ideje, a fuvarozás gyorsasága),  nagy rugalmasság (a szállított cikkek széles skálája, az üzemi körülményekhez való könnyű alkalmazkodás).

31 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai ► Az anyagmozgatás és a szállítás termelékenységi mutatószámai: 1)pl.: a szállítás időtartama: ► A szállítás időtartama szállítási megbízásonként = ► = a szállítás összes ideje / a fuvarozási megbízások száma.

32 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai 2)pl.: a kihasználtság foka: ► A fuvareszközök kihasználtsága százalékban = ► = a tényleges használatban töltött órák száma x 100 / a fuvareszköz használatban tölthető órái.  Ez pontosan megmutatja, hogy milyen a szállítóeszközök kihasználtsága. Alacsony kihasználtságuk ► a túlméretezett kapacitásra, ► a szállítás nem megfelelő tervezésére vagy ► a nem megfelelő szállítási eszközök igénybevételére vezethető vissza.

33 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai ► Az anyagmozgatás és a szállítás gazdaságossági mutatószámai 1)pl.: szállítási költségek: a) A megbízásonkénti átlagos szállítási költség = = az összes szállítási költség / a megbízások száma; b) Egységnyi tömegre számított fuvarozási költség = = az összes szállítási költség / a szállítmányok össztömege; c) A szállítás költsége tonna-kilométerenként = = az összes szállítási költség / a szállítmányok össztömege / a fuvareszközök által megtett összes út hossza.

34 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai 2)pl.: üzemeltetési költségek: ► Az egyes fuvareszközök átlagos üzemeltetési költsége = = a szállítóeszközök összes üzemeltetési költsége / a fuvareszközök száma  Mivel típusonként jelentősen eltérhetnek ezek az értékek, minden típusra külön ki kell számítani ezt a mutatót.

35 MUTATÓSZÁMOK Az anyagmozgatás és a szállítás mutatószámai ► Az anyagmozgatás és a szállítás minőségi mutatószámai: 1)A szolgáltatás foka: ► A szolgáltatás foka százalékban = = a teljesített fuvarok száma x 100 / a megrendelt szállítások száma. 2)A határidők betartása: ► A határidők betartása százalékban = ► = nem pontos szállítások száma x 100 / összes szállítások száma.

36 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai ► Az egyes alkatrészek vagy termékek raktározása az anyagáramlás megszakítását jelenti. ► Mégsem küszöbölhető ki teljesen, mert a raktározás  képes az anyagáramlás és anyagszükséglet között a mennyiség és/vagy az időzítés szempontjából egyensúlyt teremteni,  biztonságot nyújt előre nem látható események kockázata ellen,  lehetővé teszi a választék kialakítását,  módot ad a spekulációra küszöbön álló áremelkedéskor és  lehetővé teszi, hogy bizonyos termékek érjenek, vagyis minőségük javuljon.

37 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai ► A komissiózás fogalma: a szükségleteknek megfelelően a raktárban több árucikkből részmennyiségeket állítanak össze a rendelkezésre álló összmennyiségekből (sortiment).  Ma a raktározás jellemzői helyett a felhasználók kívánságai állnak a figyelem középpontjában.

38 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai ► Termelékenységi mutatók: 1)A terület kihasználtsága: ► A terület százalékos kihasználtsága = = a polccal borított terület x 100 / a raktár teljes területe.  Mivel a kihasználtság foka döntő mértékben a raktározott cikkektől függ (pl. terjedelmes-e az árucikk vagy apró), nem lehet a mutatószám maximális értékét meghatározni. Ismeretében azonban végiggondolható, hogy ki van-e használva megfelelőképpen a raktár, illetve, hogy a raktár mérete nem lett-e időközben kicsi.

39 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 2)A raktár belmagasságának kihasználtsága: ► A raktár belmagasságának kihasználtsága százalékban = = a hasznosított belmagasság x 100 / a hasznosítható belmagasság.  Ismeretében végiggondolható, hogy nem lehetne-e jobban kihasználni a raktár belmagasságát.

40 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 3)A tér kihasználtsága: ► A tér százalékos kihasználtsága = = a raktározott árucikkek térfogata x 100 / a polcok térfogata.

41 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 4)A komissiózás ideje: ► A komissiózás megbízásonkénti ideje = = a komissiózásra fordított összes idő / a komissiózási megbízások száma.  Megmutatja, hogy egy megbízás komissiózása átlagosan mennyi idő alatt megy végbe.

42 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai ► A raktározás és a komissiózás gazdaságossági mutatószámai 1)A raktárhely költségei: ► A raktárhely átlagos költségei = = a raktári berendezések összes költsége / a raktárhelyek száma.

43 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 2)A raktári mozgatások költsége: ► Az egyes raktári mozgatások költsége = = a raktári személyzet és eszközök költségei / valamennyi áru összes be- és kimenetelének száma.  Ez a mutatószám, ha megfelelőképpen finomítjuk, értékes információval szolgálhat arra nézve, hogy a megbízások mely mérete és fajtája jár aránytalanul magas költséggel.

44 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 3)A komissiózási költségek megbízásonként: ► A megbízásonkénti komissiózás költségei = = az összes komissiózás költsége / a komissiózási megbízások száma.

45 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai ► Minőségi mutatószámok: 1)A komissiózási hibák aránya: ► A komissiózási hibák százalékos aránya = = a komissiózásban elkövetett hibák x 100 / az összes komissiózás száma.  A a rossz komissiózás miatt visszaküldött szállítmányok számával lehet mérni.  Amennyiben magas ez a szám, érdemes felülvizsgálni a komissiózási szerződéseket, a munkatársak terhelését és a határidők szorítását, a személyzet képzettségét, valamint általában a bonyolítás szervezését.

46 MUTATÓSZÁMOK A raktározás és a komissiózás mutatószámai 2)A határidők pontos betartása: ► A határidők pontos betartása százalékban = = a határidők betartásával teljesített megbízások x 100 / az összes teljesített megbízás.  Célszerű kiszámolni ezt a mutatót a késve, illetve az idő előtt teljesített megbízásokra.

47 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai ► Az elosztási logisztika a termelés és az értékesítés közötti kapcsolat. ► Magába foglalja az összes raktározási, anyagmozgatási és szállítási feladatot a termék megszületésétől a megrendelőig, valamint az ehhez kötődő információs, irányítási és ellenőrzési tevékenységeket. ► Célja, hogy a 7M elvnek megfelelően biztosítsa az áruk célba juttatását, miközben megtalálja az optimális állapotot egy bizonyos szállítási szolgáltatás és a keletkező költségek között. ► A feladat tehát a kiválasztott értékesítési utak optimális kiszolgálása.

48 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai ► Termelékenységi mutatószámok: 1)Az áruelosztás lebonyolításának termelékenysége = = a [pl. havi] feladások száma / a [pl.hónap] munkanapjainak száma. 2)A megbízások teljesítésének termelékenysége = = a feldolgozott megbízások száma / a munkatársak száma vagy = a feldolgozott megbízási diszpozíciók száma / a munkatársak száma. 3)A szállítási megbízásonkénti szállítási idő = = időegység [pl. hónap] munka napjainak [esetleg óráinak] száma / a szállítási megbízások száma időegység [pl. hónap] alatt.

49 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai ► Gazdaságossági mutatószámok: 1)Az ügyfélmegbízások teljesítésének költségei: ► Az ügyfélmegbízások teljesítésének átlagos költségei = = a megbízások lebonyolításának összköltsége / feldolgozott megbízások száma.  Ha magasak, az okot a lebonyolítás hatékonyságában, az adatfeldolgozási támogatottság mértékében, a megbízások struktúrájában, a munkatársak képzettségében vagy a vállalat többi funkcionális területéhez való kapcsolódási pontok kialakításában kell keresni.

50 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai 2)Szállítási költségek: ► Az egyes szállítási megbízások szállítási költségei = = a szállítási megbízások összköltsége / teljesített szállítási megbízások száma ► A saját szállítások költségeinek viszonya az idegen szállítások költségeihez = ► = a saját fuvarok átlagos költsége / az idegen fuvarok átlagos költsége

51 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai ► Minőségi mutatószámok 1)Átlagos szállítási idő: ► Az átlagos szállítási idő = = a megbízás beérkezésétől a kiszállításig eltelt idő [napokban]  A mutató a kiszállításig eltelt időtartamot mutatja. Ez az időtartam a megbízás teljesítésének idejéből, a kiszállítási raktár rendelkezésre állási idejéből, valamint adott esetben – ha a termékek nincsenek raktáron – a gyártási időből tevődik össze.

52 MUTATÓSZÁMOK A disztribúciós logisztika mutatószámai 2)Szállítási készség: ► A szállítási készség %-ban = = az azonnal kiszolgált igények száma x 100 / az összes igények száma, vagy = az azonnal kiszolgált igények összértéke x 100 / a teljes rendelésállomány 3)Téves szállítások hányada: ► Téves szállítások hányada %-ban = = a téves szállítások száma x 100 / szállítások teljes száma

53 MUTATÓSZÁMOK A mutatószámrendszer kialakítása ► Az ügyfelek logisztikai teljesítményeket igényelnek, ami pénzbe kerül és forrásokat köt le. ► A logisztikus feladata tehát, hogy alacsony költségszint mellett optimális, az ügyfelek igényeit kielégítő logisztikai teljesítményt állítsanak elő. ► Az alkalmazott logisztikai eljárások szintjét mutatószámokkal mérjük, melyeket egyrészt egy korábbi időszakban mért hasonló mutatókkal, másrészt a tervszámokból képzett mutatókkal hasonlítunk össze. ► Azt a kérdést azonban, hogy mennyire bizonyul jónak a logisztika, a megelőző időszakhoz, illetve a tervhez való hasonlításon túl akkor tisztázhatjuk, ha más vállalatok ugyanilyen mutatóival is összevetjük.

54 MUTATÓSZÁMOK A mutatószámrendszer kialakítása ► Ha a saját logisztikai teljesítmény magasabb költségek mellett rosszabb, sürgős segítségre van szükség. ► Ha a saját logisztikai teljesítményünk jobb, mint egy hasonló más cégé és még a költségek is alacsonyabbak, akkor meg kell határozni azokat a területeket, ahol még vannak javítási lehetőségek. ► Két fontos dolgot kell szem előtt tartani:

55 MUTATÓSZÁMOK A mutatószámrendszer kialakítása 1)a logisztikai teljesítmény sok tényezőtől függ, ezért egyetlen mutatóval nem lehet kellően jellemezni. ► Szükség van egy viszonylag kevés, maximum 7 – 9 mutatóból álló rendszerre, melyet táblázatba összefoglalva vezetői információs táblának is szoktak nevezni;

56 MUTATÓSZÁMOK A mutatószámrendszer kialakítása 2)szükség van egy (vagy több) olyan másik vállalatra, akinek a logisztikai teljesítményével valóban össze lehet vetni a mutatóinkat. ► Ma már léteznek olyan kutatóintézeti publikációk, melyekben sok vállalat egységes elvek alapján megszerkesztett és kiszámított mutatószámai szerepelnek.  Alkalmazásuknál természetesen vigyázni kell, hogy a működési és egyéb feltételek hasonlóak legyenek, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek.


Letölteni ppt "LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések