Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALMA A FÁJÁTÓL... A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban Zsótér Boglárka Marketing és Média Intézet Témavezető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALMA A FÁJÁTÓL... A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban Zsótér Boglárka Marketing és Média Intézet Témavezető:"— Előadás másolata:

1 ALMA A FÁJÁTÓL... A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban Zsótér Boglárka Marketing és Média Intézet Témavezető: Bauer András, PhD Budapest, 2013. június 24.

2 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet A TERVEZET FELÉPÍTÉSE 1.Bevezetés a) A kutatás célja b) A kutatás tudományos és gyakorlati jelentősége 2.Szakirodalmi összefoglaló a) Fogyasztói pénzügyi magatartás b) Pénzügyi attitűdök c) Fiatalok materialista értékrendje d) A pénzügyi magatartás kialakulásának folyamata e) A pénzügyi szocializáció elmélete 3.Kutatási kérdések 4.Tervezett kutatásmódszertan 5.Előtanulmányok 6.Összefoglalás

3 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet A kutatás célja A fiatalok pénzügyi szocializációs folyamatának mélyebb megismerése A fiatalok és szüleik pénzügyi magatartására vonatkozó intergenerációs hatások mértékének és jellegének vizsgálatával Interdiszciplináris megközelítés által a fogyasztói társadalom pontosabb megismerése Tudomány gazdagítása – „rések” betöltése Módszertani belátások Input a pénzügyi edukáció fejlesztéséhez Eredményszemlélet Folyamatszemlélet

4 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet A kutatás tudományos és gyakorlati jelentősége ■A pénzügyi termékek és az egyéni igények egyre bonyolultabbak és komplexebbek, MIKÖZBEN a pénzügyi ismeretek és a pénzügyi kultúra alacsony szintje jellemző. (Chen – Volpe, 1998; Volpe – Chen – Liu, 2006) ■A pénzügyi magatartás megfelelő irányba mozdítása megkérdőjelezhetetlen fontosságú! DE: Meg kell érteni, hogyan formálódik a fiatalok pénzügyi magatartása. (Fox – Barthalomae, 2010) ■A téma iránti tudományos és gyakorlati érdeklődés Magyarországon is megjelent. (MNB, 2012; Botos et al., 2012; Béres – Huzdik, 2012)

5 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet A szakirodalmi háttér bemutatása Forrás: saját szerkesztés Pénzügyi magatartás Pénzügyi attitűdök Materialista értékrend Pénzügyi szocializáció Intergenerációs átvitel Fogyasztói szocializáció Családi kommunikációs minták Eredményszemlélet Folyamatszemlélet

6 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet Kiinduló konceptuális keret Forrás: saját szerkesztés Szülők •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűdök •Materialista értékrend Fiatalok •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűdök •Materialista értékrend Családi kommunikációs minták ElőzményKimenetFolyamat

7 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Eredményszemlélet •Mindennapi fogyasztói pénzügyi magatartás •Számos irányvonal - egymásra épülés hiánya (Dew – Xiao, 2011) •Különböző vizsgálati szintek: Család, háztartás, egyén •Általános vs. speciális (Danes et al., 1999; Hayhoe et al., 2000; Robb, 2011) •Tudatosság egyre inkább előtérbe kerül (Dowling et al., 2009; Webley – Nyhus, 2006; Angeletos et al., 2001) •Fogyasztói pénzügyi magatartás dimenziói: célkitűzés, tervezés, megtakarítás, jövőorientáció, ésszerű költekezés, költések ellenőrzése, kommunikáció Pénzügyi magatartásPénzügyi attitűdökMaterialista értékrend

8 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Eredményszemlélet Pénzügyi magatartás •A valóságban a pénzzel való bánásmód kevésbé racionális, és inkább tekinthető gyakran tudattalan emocionális erők által meghatározottnak. (Forman, 1987) •A pénzhez való viszonyulás integrálása (Hilgert et al., 2003; Xiao et al., 2004) •Money Attitude Scale (Yamauchi és Templer, 1982) •Hatalom-presztízs •Megtakarítás-idő •Bizalmatlanság •Szorongás Pénzügyi attitűdökMaterialista értékrend

9 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Eredményszemlélet Pénzügyi magatartásPénzügyi attitűd •A materializmust az határozza meg, hogy a fogyasztónak mennyire fontos az anyagi javak birtoklása (Belk, 1984; Kocsis, 2001; Hofmeister - Neulinger, 2012) •Birtoklásvágy, irigység, önzőség (Belk, 1984) •Tárgyiasítás (Ger – Belk, 1990) •Központi szerep, boldogság, siker (Richins – Dawson, 1992) Materialista értékrend

10 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet Kiinduló konceptuális keret Forrás: saját szerkesztés Szülők •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűdök •Materialista értékrend Fiatalok •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűdök •Materialista értékrend Családi kommunikációs minták ElőzményKimenetFolyamat

11 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Folyamatszemlélet •„A fogyasztói szocializáció során a fiatal személyek elsajátítják mindazon fogyasztói képességeket, ismereteket és attitűdöket, melyek hozzásegítik őket a piacon történő hatékony működéshez.” (Ward, 1974, p.2.) •Racionális elemeken túlmutató folyamat (Achenreiner – Roedder-John, 2003; Simmel, 1990; Ilmonen, 2011) •Fejlődési úttal jellemezhető (Roedder-John – Whitney, 1986; Roedder-John, 1999; McNeal, 2007) •Szülők kiemelt szerepe (Moschis, 1985; Caruana – Vassallo, 2003; McNeal, 2007; Moore et al., 2002) Fogyasztói szocializációIntergenerációs átvitelCsaládi kommunikációs minták

12 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Folyamatszemlélet Fogyasztói szocializáció •Értékek, attitűdök és magatartás minták kulturális átörökítése (Schönpflug, 2001, Trommsdorff, 2009) •Szülők és család mint elsődleges szocializációs ágens (Chin-Chun Yi et al., 2004; Viswanathan et al., 2000; Moore et al., 2002) •Két vagy több generáció vizsgálata (Moore et al., 2002; Thornberry et al., 2002) •Fogyasztói magatartás: termékhasználat, márkahasználat, pénzügyi kompetenciák (Moore et al., 2002; Childers – Rao, 1992; Perez et al., 2011) •Más tudományágak vs fogyasztói magatartás •Fontos kérdés: hány éveseket vizsgálunk? (Beatty – Talpade, 1994; Mittal – Royne, 2010) Intergenerációs átvitel Családi kommunikációs minták

13 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Folyamatszemlélet Fogyasztói szocializációIntergenerációs átvitelCsaládi kommunikációs minták Forrás: saját szerkesztés Moschis - Moore, 1979; Carlson et al., 1990; Caruana - Vassallo, 2003; Kim - Lee, 2009 alapján

14 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet A szakirodalmi háttér bemutatása Forrás: saját szerkesztés Pénzügyi magatartás Pénzügyi attitűd Materialista értékrend Pénzügyi szocializáció Intergenerációs átvitel Fogyasztói szocializáció Családi kommunikációs minták Eredményszemlélet Folyamatszemlélet

15 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELMÉLETI HÁTTÉR Folyamatszemlélet Pénzügyi szocializáció  A pénzügyi szocializáció egy tanulási folyamat, amelyben a fiatalok elsajátítják a pénzzel kapcsolatos ismereteket, és a pénzkezelés módjait, valamint olyan készségeket és képességeket fejlesztenek ki, amelyek szükségesek a mindennapi pénzügyi gyakorlathoz. (Bowen, 2002)  A gyermekkori és felnőttkori mintázatok között összefüggés van. (Shim et al., 2010; Elliott et al., 2011; Webley-Nyhus, 2012)  Szülők kiemelt szerepe (Goldberg et al., 2003; Chaplin – Roedder-John, 2010; Webley-Nyhus, 2012) •Zsebpénz •Elvárások megfogalmazása •Engedékenység •Magatartásminták modellezése •Kommunikáció a pénzügyekről

16 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KUTATÁSI KÉRDÉSEK I. ■1/a. Kutatási kérdés: Létezik-e intergenerációs átvitel a fiatalok és szüleik között a pénzügyi magatartásra vonatkozóan? ■1/b. Kutatási kérdés: Létezik-e intergenerációs átvitel a fiatalok és szüleik között a pénzügyi attitűdre vonatkozóan? ■1/c. Kutatási kérdés: Létezik-e intergenerációs átvitel a fiatalok és szüleik között a materialista értékrendet illetően? ■2/a. Kutatási kérdés: Hogyan jellemezhetjük a pénzügyi szocializációs folyamatot a családi kommunikációs stílusok ismeretében? ■2/b. Kutatási kérdés: Milyen sajátosságokat mutat a magas fogalmi orientációval leírható családokban élő fiatalok pénzügyi szocializációs folyamata? ■2/c. Kutatási kérdés: Milyen sajátosságokat mutat a magas társas orientációval leírható családokban élő fiatalok pénzügyi szocializációs folyamata?

17 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KUTATÁSI KÉRDÉSEK II. ■3. Kutatási kérdés: Milyen különbségek mutatkoznak az intergenerációs átvitel mértékében az otthon lakó és a szülői házat már (részben vagy teljesen) elhagyó fiatalok között? ■4. Kutatási kérdés: Hogyan befolyásolja a szülők és fiatalok közötti intergenerációs hatásokat az, hogy a fiatalok pénzügyileg függnek szüleiktől? ■5. Kutatási kérdés: Milyen különbségek mutatkoznak az anyák és az apák szerepében a családi kommunikációt és a fiatalok pénzügyi szocializációját illetően?

18 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet Kibővített konceptuális keret Forrás: saját szerkesztés Szülők •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűd •Materialista értékrend Fiatalok •Pénzügyi magatartás •Pénzügyi attitűd •Materialista értékrend Családi kommunikációs mintázatok ElőzményKimenetFolyamat Demográfia •Szülő neme •Családtípus Életstílus jellemzők •Elköltözés •Pénzügyi önállóság

19 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet TERVEZETT KUTATÁSI MÓDSZERTAN VEGYES KUTATÁSI MÓDSZERTAN Kutatási szakaszok Kutatás típusaCéljai, eredményeiIdőzítés I. SzakaszSzakirodalmi megalapozásA kutatási kérdések megfogalmazását és a kutatási módszertant hivatott megalapozni. 2010. szeptember – 2012. október II. SzakaszElőtanulmányokA téma mélyebb megértését, skálák tesztelését segíti 2011. február – 2012. szeptember III. SzakaszKvalitatív szakaszFeltáró kutatás, mely a kvantitatív szakasz pontos megtervezéséhez szolgál inputokkal. 2013. július - augusztus IV. SzakaszKvantitatív szakaszSzámszerűsíthető eredmények 2013. szeptember - november V. SzakaszKvalitatív szakaszA kvantitatív eredmények értelmezését segítő mélyinterjúk 2013. december – 2014. január

20 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KVALITATÍV SZAKASZ ■SZAKÉRTŐI INTERJÚK – Pénzügyi edukáció szakterületéről (banki és non- profit szektorból) – 10 mélyinterjú – Időzítés: 2013. július-augusztus ■FOGYASZTÓI INTERJÚK – Családokkal : egy fiatal felnőtt és a szülő(k) – Egyszülős és kétszülős családok – Otthon lakó és nem otthon lakó fiatalok – 10 mélyinterjú – Időzítés: 2013. július-augusztus

21 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KVANTITATÍV SZAKASZ ■Szülő-gyermek párok ■Tervezett minatelemszám: 150 pár ■Egyszülős és kétszülős családok, otthon élők és akik már elköltöztek ■Válaszadási hajlandósággal kapcsolatos várakozások miatt „B” terv szükségessége: szülőkre vonatkozó adatok észlelt változóként kerülnek a kutatásba ■Módszertani sajátosság: párok véletlenszerű és valós párosítása (Moore et al., 2002)

22 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KUTATÁSBA BEVONNI KÍVÁNT SKÁLÁK CélEszköz/skála Pénzügyi magatartás méréseResponsible Financial Behavior Scale (Perry és Morris, 2005) Financial Behavior Scale (Danes és munkatársai,1999) Pénzügyi attitűd mérése Money Attitude Scale - MAS (Yamauchi és Templer, 1982) Materialista értékrend méréseMaterial Value Scale - MVS (Richins és Dawson, 1992) Családi kommunikációs mintázatok mérése Family Communication Patterns Scale (FCPS) (Moschis és Moore,1979; Kim, Lee és Tomiuk,2009)

23 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELŐTANULMÁNYOK •BCE, alapszakos hallgatók •N=294 •Cél: FCP-skála tesztelése (Családi kommunikációs mintázatok) •Két dimenzió elkülönülése, egy item kizárása •Korosztály sajátosságai Kvantitatív kutatás: 2011. tavaszKvalitatív és kvantitatív kutatás: 2012. tavasz

24 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet ELŐTANULMÁNYOK Kvantitatív kutatás: 2011. tavasz •Középiskolások •N=495 •Cél: középiskolások pénzügyi magatartásának és attitűdjeinek vizsgálata •Elemzésbe bevont skálák: FCP, MVS, Furnham pénzügyi attitűd skálája, pénzügyi magatartás skála •Eredmények: •Szülői engedékenység erős jellemző •Kommunikáció: laissez-faire nagy aránya •Ad hoc pénzügyek •Következtetés: Furnham pénzügyi attitűd skálája helyett MAS alkalmazása, szülők szerepére nagyobb figyelem fordítása Kvantitatív és kvalitatív kutatás: 2012. tavasz

25 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet Összegzés A fiatalok pénzügyi szocializációs folyamatának mélyebb megismerése A szülők és gyermekeik pénzügyi magatartására vonatkozó intergenerációs hatások mértékének és jellegének vizsgálatával A pénzügyi magatartás, pénzügyi attitűd és materialista értékrend összehasonlítása a fiatalok és szüleik csoportján ilyen egységben még nem történt meg. A kommunikációs mintázatok szerepének vizsgálata szintén újdonság ebben a keretben. Eredményszemlélet Folyamatszemlélet

26 Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ALMA A FÁJÁTÓL... A fiatalok pénzügyi szocializációját befolyásoló intergenerációs hatások a családban Zsótér Boglárka Marketing és Média Intézet Témavezető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések