Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntöm a Minerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! „Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntöm a Minerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! „Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében.”"— Előadás másolata:

1 Köszöntöm a Minerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! „Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében.”

2 Az MBSZ feladata, Tagsága • Az MBSZ a bányászati- és tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások szövetsége; • Hatékony működésének alapja, hogy a Tagokat a vállalkozások döntéshozatali kompetenciájú vezetői képviselik a Szövetségben; • Tagozatai, bizottságai révén szolgálja a bányászat ágazati-, alágazati érdekeit; • A társszervezetek egy része is tagja / társult tagja a Szövetségnek (BOE; OMBKE Bányászati-, Egyetemi-, Olajbányászati Szakosztály)

3 Az MBSZ összefogó tevékenysége, tagozatainak koordinálása • Szénbányászati Tagozat; • Szénhidrogén bányászati Tagozat; • Adalékanyag (építőipari nyersanyag) Tagozat; • Érc-, és ásványbányászati Tagozat;

4 Az MBSZ kapcsolatrendszere a bányászat hazai érdekérvényesítésében • Nevesített részese a jogszabály alkotás közigazgatási egyeztetési folyamatának, a minisztériumi-, főhatósági szakmai bizottságoknak (NFM, NGM, BM) ; • Együttműködési megállapodásai révén részese, segíti a bányászat érdekében végzett közös munkát (MBFH – Miskolci Egyetem – BDSZ – OMBKE) • Munkaadói Oldalként ellátja a vállalkozások érdekérvényesítését a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban;

5 Az MBSZ (és tagvállalatai) nemzetközi érdekérvényesítő együttműködései • EUROMINES (MBSZ) • EURACOAL (Mátrai Erőmű Zrt.), • IMA (OMYA Hungária Kft.) • UEPG Európai Adalékanyagok Szövetsége (MBSZ UEPG Tagozat) 2010. május 28-tól • Mindezeket összefogó EU szintű Bizottság: az EU Kitermelőipari / Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság • OGP (Association of Oil and Gas Produces – MOL Nyrt.).

6 A bányászat egészét érintő, a kibontakozást korlátozó tényezők • A túlértékelt környezetvédelmi korlátok: - NATURA 2000; - Országos Területrendezési Terv; - Önkormányzati korlátozások; • Bányászati koncesszió elhúzódása • Telekadó • Környezetvédőként álcázott-, társadalmi ellenszenvet hergelő bányászat ellenes civil szervezeti fellépések • Bányászati technológiák gázolaj jövedéki adója

7 A hazai természeti erőforrások, energiahordozók kihasználása alapvető nemzeti érdek • A hazai energiahordozók kihasználása csökkenti az importfüggőséget; • Növeli a foglalkoztatást, adóbevételekkel az államkincstár likviditását; • Csökkenti az államadóság növekedésének veszélyét

8 ASzénhidrogén bányászati Tagozat kezdeményezései • MBSZ-NFM-MBFH-OKF egyeztetések a hatósági átfedések megszüntetésére, valamint az új Országos Tűzvédelmi Szabályozás megalkotásában a bányászati érdekérvényesítés; • A Szabályzati Bizottságban a szénhidrogén termelők érdekérvényesítése az ÜKSZ megalkotása során; • A szénhidrogén bányászatot sújtó „Robin Hood adó” okozta terhek mérséklése az MBSZ érdekérvényesítésével; • A bányászati koncessziós pályázatok kiírásának szorgalmazása. • A nem hagyományos kitermelés környezetvédelmi elfogadtatása (palagáz, rétegrepesztés)

9 Az Adalék-anyag Tagozat érdekérvényesítési területei • A Telekadó elkerülésének jogszabályi elérése; • A bányászati technológiákhoz felhasznált gázolaj jövedéki adó visz- szatérítési szabályozás újbóli megalkotásának elérése; • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítására az MBSZ javaslat: A 19. § az alábbi d) ponttal egészül ki: "… 19.§ d) a telek azon része, amelyen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény 49. §. 4. pontja szerinti bányászati tevékenység folyik, és annak biztonsági övezete …" • Az Országos Területrendezési Tervről szóló Törvényből kerüljön törlésre a külfejtéses bányatelkek fektetésének tiltását kimondó rész ( 17§ (6) és 17§ (5)).

10 A bányászat aktív részese kíván lenni a nemzetgazdasági kibontakozásnak, a célkitűzések megvalósításának  A nemzetgazdaság fellendítése a valódi értékteremtő ágazatokra alapozottan;  Az energia-függőség mérséklése a hazai erőforrások kihasználásával;  Az államigazgatási bürokrácia visszaszorítása  Az adórendszer átalakítása;  A hosszú távú tervezhetőséghez stabil jogszabályi háttér megvalósításának!

11 A bányászati tevékenységet folytató vállalkozások számbavétele • A KSH főtevékenység szerinti besorolásából adódóan jelenleg egy megalázóan torz képet ad az ágazatról; • Átfogó megoldást a KSH által bekért adatszolgáltatás adná; • Kapjon jogszabályi felhatalmazást az MBFH az adatszolgáltatás bekérésre;

12 A SZÉNHASZNOSÍTÁS „TISZTASZÉN TECHNOLÓGIA „ MEGOLDÁSOK, KÍSÉRLETEK • Az erőművi hatásfok növelése; • • A széndioxid kezelése, földalatti letárolása „CCS”; • • Az energiatermelés és az anyagában való hasznosí- tás kombinációja a poligeneráció; • • „TCG Technológia (” Thermo-Chemical Gasification Technology”) • • A szén anyagában való hasznosítása, vegyipari alapanyag, a „metanol gazdaság” megteremtése; • • „UCG” föld alatti szénelgázosítás; • • A szénben lekötött metán lecsapolás

13 Külfejtéses bányászatot korlátozó további specialitások és megoldási javaslatok • A gazdasági világválság következményeként az infrastrukturális fejlesztések visszafogottsága; • Kiút: a vasúti és autópálya építési kormányzati célkitűzések elérése; • Tokaj történelmi borvidék felülvizsgálata 2010- től. • Kultúrtáji besorolás • Megoldás lenne: „Tokaj történelmi bor és bányavidék” • Az MBSZ bekapcsolódása a BM Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájába

14 EU Mineral’s Day 2013 Bányászati Nyílt Napok • Mottó: • „A mindennapi élethez, a gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen, az ásványi nyersanyagok-, energiahordozók kitermelése… • A világod belőlük épül, általuk működik!”

15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A bányászat működési feltételrendszere javítása érdekében végzett munkáért • A Minisztériumoknak és Főhatóságoknak! • A bányászati Társ Szervezeteknek! • Az MBSZ Tagozatainak! • Az MBSZ Bizottságainak! • Az MBSZ Tagvállalatainak, tagvállalati Vezetőinek és Szakértőinek!

16 Köszönöm a figyelmet! JÓ SZERENCSÉT!


Letölteni ppt "Köszöntöm a Minerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! „Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések