Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- 1 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ K+F TEVÉKENYSÉG (folyamatábra) - 10 oldal -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- 1 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ K+F TEVÉKENYSÉG (folyamatábra) - 10 oldal -"— Előadás másolata:

1 - 1 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ K+F TEVÉKENYSÉG (folyamatábra) - 10 oldal - A folyamatábrán fellelhető rövidítések értelmezése első előfordulásuk sor- rendjében: HM THHonvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal HMHonvédelmi Minisztérium HVKHonvéd Vezérkar SZVKSzárazföldi Vezérkar LVKLégierő Vezérkar NATONorth Atlantic Treaty Organization (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) MHMagyar Honvédség TH TMTTechnológiai Hivatal Tudományos-Műszaki Tanácsa HM BBBHHonvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal

2 - 2 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete JELMAGYARÁZAT Az algoritmus végrehajtása során jelentkező feladat (szürkített háttérszín esetén a HM TH jelentős szerepet játszik az adott feladat végrehajtásában.) Az algoritmus végrehajtása során jelentkező döntési helyzet (szürkített háttérszín esetén a HM TH jelentős szerepet játszik az adott döntés előkészítésében és/vagy végrehajtásában.) Az algoritmus végrehajtásakor az adott feladat vagy döntés végrehajtása során keletkező dokumentum. Megjegyzés: az egyértelmű azonosítás érdekében az algoritmuselemek és a HM TH felügyeletében készülő dokumentumok beszámozásra kerültek, az alábbi módon: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 730-1 igen nem ME- 751 Az algoritmus végrehajtásakor az adott feladathoz kapcsolódó más folyamat.

3 - 3 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete HADFELSZERELÉSI ANYAG EGYSZERŰSÍTETTT ÉLETTARTAMA Kutatás-fejlesztés Gyártás Alkalmazás Igény Kivonás

4 - 4 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete Háromszintű döntési mechanizmus: Végrehajtó: 1. A folyamatos tervegyeztetésbe bevont állomány (TH, MH stb.) 2. HM-MH tervegyeztető zsűri 3. Védelemgazdasági helyettes államtitkár Végső határidő: minden év november 01. HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 1. Megvalósíthatósági értékelés HM TH éves kutatási- műszaki-fejlesztési terve HM-MH tervegyeztető zsűri tervjavaslata TERVELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ Új K+F igény csak a 730-1 igénybejelentő lapon kerülhet beadásra. Az igénybejelentő lap tartalmazza annak lehetőségét, hogy a nyilvánvalóan irreális fejlesztési igényt – rövid szakmai indoklással egyidejűleg – a TH főigazgatója által a TH állományából kijelölt bizottság azonnal elutasítsa. A megvalósíthatósági értékelés tartalmazza: az igénybejelentő és a projektvezető egyeztetetését követően kialakított pontos műszaki leírását az igénynek, a feladat műszaki indokoltságát, a megvalósításhoz szükséges technológiai hátteret, várható költségigényét, ütemezését, várható hazai igényt, szükséges darabszámot, piaci értékesítés lehetőségeit, figyelembe vehető hazai, esetlegesen külföldi partnereket stb. Tervlap Elutasító határozati javaslat esetén indokolni kell az elutasítás főbb okait, esetlegesen javaslatot lehet tenni az igény módosításának főbb szempontjaira. Végrehajtó: alkalmazók, TH, HM, HVK, SZVK, LVK, NATO, cégek stb. Határidő: minden év augusztus 01. Végrehajtó: TH főigazgatója által a TH állományából kijelölt bizottság. Határidő: igény beérkezésétől számított kettő-nyolc hét (projekt jellegétől függően). Végrehajtó: TH Közgazdasági és Jogi Osztály. Végrehajtó: kijelölt projektvezető. Határidő: az elutasítást követő két hét. Kutatási-fejlesztési igény elutasítása vagy felfüggesztése Igény jelentkezése Feladat meghatározása és megvalósíthatósága Terv Igény realizálható- e? Kutatási-fejlesztési igény elutasítása Induljon-e K+F projekt? Licence-honosítás: egy esetleges műszaki- gazdasági elemzést köve- tően alapesetben rögtön a minta létrehozása algo- ritmuspont (4.1.) követke- zik. Ha jelentősebb módosí- tás szükséges, akkor a kutatási-fejlesztési bemenő adatok meghatározása algoritmuspont (2.1.) következik. Határidő: minden év január 01. Beépítés vagy komplettírozás: a műszaki tervjavaslatok elkészítését és vizsgálatát követően rögtön a minta létrehozása algoritmuspont (4.1.) következik. Új eszköz, anyag, technológia kifejlesztése vagy már meglévő korszerűsítése, illetve kutatási feladat esetén : a kutatási-fejlesztési bemenő adatok meghatározása algoritmuspont (2.1.) következik. Igénybejelentő adatlap 730-1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 730-2 730-3 730-4 1.5. 1.6. 1.7. igen nem igen nem

5 - 5 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete Fejlesztési igény felülvizsgálata Kutatási-fejlesztési bemenő adatok meghatározása Fejlesztési feladat megfogalmazása Eredmények indokolják-e a folytatást? Harcászati Műszaki Feladat TH TMT határozati javaslat ELEMZÉSI SZAKASZ Ebben a fázisban kell összegyűjteni az összes olyan információt, amelyek a megalapozott fejlesztéshez nélkülözhetetlenek. Ha szükséges tanulmányokat kell készíteni, modellezést kell folytatni, modelleket kell létrehozni. Végrehajtó: kijelölt projektvezető és esetleg a már szerződött partnerek. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető és az esetlegesen már szerződött partnerek. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: TH Tudományos-Műszaki Tanács. Határidő: ütemterv szerint. Megkezdődjön -e a fejlesztési szakasz? Kutatási-fejlesztési igény felülvizsgálata Végrehajtó: TH Tudományos-Műszaki Tanács. Határidő: ütemterv szerint. Vissza az igénybejelentőnek vagy az 1.5. algoritmuspontra TH TMT határozati javaslat 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 730-5 730-6 730-7 igen nem igen nem HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 2. Vissza az igénybejelentőnek vagy az 1.5. algoritmuspontra

6 - 6 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete FEJLESZTÉSI SZAKASZ Fejlesztési feladatok végrehajtása Harcászati, műszaki követelménye k megfelelőek? Harcászati, műszaki követelmények meghatározása Fejlesztési feladat elutasítása Harcászati Műszaki Követelmények Végrehajtó: kijelölt projektvezető és az anyagnemfelelős alkalmazó. Határidő: Fejlesztési ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: Tudományos- Műszaki Tanács. Határidő: Fejlesztési ütemterv szerint. A fejlesztési feladat teljes elutasítása (a projekt törlése) vagy vissza a TMT-határozati javaslat által meghatározott algoritmuspontra. TMT-határozati javaslat Fejlesztési feladatot végrehajtó partner beszerzése Végrehajtó: kijelölt bizottság. Határidő: Közbeszerzési Terv szerint. Pályázati kiírások, ajánlatok stb. 3.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 730-12 igen nem Szerződések Fejlesztési Ütemterv Fejlesztési feladat műszaki leírása Projektnapló 730-11 HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 3. 730-10 730-9 730-8

7 - 7 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete Prototípus létrehozása GYÁRTMÁNYFEJLESZTÉSI SZAKASZ Megfelel-e a hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok követelményeine k? Ipari és hatósági vizsgálatok eredményei megfelelőek? Prototípus ipari és hatósági vizsgálatai Hadfelszerelési ellenőrző vizsgálatok VIZSGÁLATI SZAKASZ Prototípus módosítása Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek. Határidő: Fejlesztési ütemterv szerint. Prototípusdokumentáció Végrehajtó: kijelölt projektvezető felügyelete mellett a szerződött partnerek és az illetékes hatósági szervezetek. Határidő: Fejlesztési ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek és az illetékes hatósági szervezetek. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek. Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek, a HM TH laboratóriumai, külső laboratóriumok és a HM TH Minőségügyi és Szabvány Igazgatóság szakértői. Határidő: ütemterv szerint. Vizsgálati jegyzőkönyvek stb. Vizsgálatok eredményeinek visszacsatolása az igénybejelentőnek, esetleges módosítási javaslatokkal 4.1. 4.2. 4.3. 4.5. 5.1. 5.2. 730-13 igen nem igen nem Módosítással megfelelővé tehető-e? igen nem Prototípus gyártási tapasztalatainak visszacsatolása az igénybejelentőnek, esetleges módosítási javaslatokkal. 4.4. Amennyiben olyan hadfelszerelési eszköz vagy anyag kerül kifejlesztésre, amely sorozatgyártást igényel (pl. lőszer, ruházat, kézi fegyverzet), akkor a jellegtől függő mennyiség előállítása szükséges a vizsgálatok elvégzéséhez. HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 4.

8 - 8 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete Csapatpróba VIZSGÁLATI SZAKASZ Végrehajtó: a Csapatpróba Bizottság által kijelölt alkalmazók. Határidő:csapatpróba ütemterve szerint. Csapatpróba vizsgálati jelentések és jegyzőkönyvek Végrehajtó: Csapatpróba Bizottság, amelynek tagja a HM TH szakértője. Határidő: csapatpróba ütemterve szerint. Csapatpróba Bizottság rendszeresítési vagy alkalmazásba vételi javaslata Fejlesztés teljes törlése vagy igény szerinti módosítása (vissza az igénybejelentőnek.) 5.3. nem HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 5. Rendszeresítési vagy alkalmazásba vételi javaslat jóváhagyása 6.1. Csapatpróba tapasztalatainak értékelése 5.4. igen Rendszeresítés, alkalmazásba vétel Rendszeresítési vagy alkalmazásba vételi határozat 6.2. Végrehajtó: Honvéd Vezérkar főnöke vagy anyagnemfelelős szolgálatfőnök. Magyar Honvédség rendszerébe történő állítás megtörténjen-e? 6.3. nem A prototípus és annak dokumentációja az előírásoknak megfelelően tárolásra kerül, hogyha a későbbiek során gyártási igény merülne fel, akkor az gyorsan és megfelelően kivitelezhető legyen. igen Sorozatgyártás szükséges-e? 6.4. nem Amennyiben az elkészült prototípus(sorozat) mennyisége kielégíti az MH fennálló igényeit, vagy olyan kis termékmennyiségről van szó, amely sorozatgyártást nem igényel, akkor a 10.1. rendszerbe állítási algoritmuspont következik. igen RENDSZERESÍTÉSI, ALKALMAZÁSBA VÉTELI SZAKASZ Végrehajtó: Honvéd Vezérkar főnöke vagy anyagnemfelelős szolgálatfőnök. Rendszeresítő Bizottság állásfoglalása

9 - 9 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete „0” sorozat gyártási dokumentációjának elkészítése „0” sorozat gyártása „0” sorozat megfelelő? „0” sorozat gyártási problémáinak kiküszöbölése GYÁRTÁSBEVEZETÉSI SZAKASZ Sorozatgyártási dokumentáció elkészítése „0” sorozat gyártási dokumentációja Végrehajtó: kijelölt projektvezető irányítása és felügyelete mellett a szerződött partnerek. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: gyártó partner. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető, gyártó partner, alkalmazók. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: kijelölt projektvezető, a fejlesztési feladatot végrehajtó partner és a gyártó. Határidő: gyártási ütemterv szerint. Sorozatgyártási dokumentáció 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. igen nem 730-14 730-15 HADFFELSZERELÉSI ANYAGRA VBOPNATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG 6. Sorozatgyártás Beszerzés Végrehajtó: gyártó. Határidő: ütemterv szerint. Végrehajtó: HM és MH megfelelő szervezetei. Határidő: ütemterv szerint. GYÁRTÁS ME- 751 ME- 750 8.1. 8.2. 9.1. 9.2. A beszerzés a HM BBBH hatásköre, de a beszerzés egyes részfeladatainál jelentős szerepet játszik a TH. BESZERZÉS

10 - 10 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete Üzemeltetés Módosítási vagy korszerűsítési igény van-e? Továbbüzemeltetés Kivonásra kerüljön-e az eszköz? Kivonás Módosítási vagy korszerűsítési igény beadása a rendszeresített igénybejelentő lapon (vissza az 1.1. algoritmuspontra.) Végrehajtó: alkalmazók. Végrehajtó: általában az alkalmazók, de lehet TH, HM, HVK, SZVK, LVK, NATO, cégek stb. Határidő: igény szerint. Üzemeltetési dokumentáció Végrehajtó: alkalmazók. Kivonási határozat Kivonási javaslat tehető, ha az eszköz elérte a dokumentációban rögzített max.üzemóra idejét, kihordási idejét, futásteljesítményét stb. vagy műszakilag- fizikailag annyira elöregedett, hogy harcászati értéke, megbízhatósága stb. már jelentősen lecsökkent. Végrehajtó: alkalmazók, HM, HVK, SZVK, LVK, NATO stb. Határidő: igény szerint. Végrehajtó: alkalmazók, TH, cégek stb. Határidő: ütemterv szerint. A kivonásra került eszköz további felhasználását illető döntésekben és a végrehajtásban a TH-nak jelentős feladatai lehetnek: javaslat kidolgozása a további hasznosításra; szétszerelési, hatástalanítási, megsemmisítési technológia kidolgozása (különös tekintettel a mérgező, veszélyes vagy környezetszennyező anyagokra.) ALKALMAZÁS KIVONÁS 10.2. 10.3. 10.4. 11.1. 11.2. nem igen nem HADFELSZERELÉSI ANYAGRA VONATKOZÓ K+F TEVÉKENYSÉG. 7. Rendszerbe állítás Végrehajtó: alkalmazók, gyártó, esetlegesen TH szakértői. Határidő: Intézkedési terv szerint. Intézkedési terv 10.1. Igénybejelentő adatlap 730-1 Intézkedési terv Hasznosítási javaslat (értékesítés, megsemmisítés, más felhasználás)


Letölteni ppt "- 1 - Az ME-730 eljárás 1. sz. melléklete HADFELSZERELÉSI ANYAG ÉLETTARTAM MENEDZSELÉSE KAPCSÁN JELENTKEZŐ K+F TEVÉKENYSÉG (folyamatábra) - 10 oldal -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések