Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sopron a hűség és a szabadság városa Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2010. május 20. Sopron.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sopron a hűség és a szabadság városa Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2010. május 20. Sopron."— Előadás másolata:

1 Sopron a hűség és a szabadság városa Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2010. május 20. Sopron

2 A hűség és a szabadság városa2 Sopron – Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 2004-ben alakult •40 önkormányzat tagja; •Feladatai: oktatás, nevelés; szociális- egészségügyi ellátás; család, gyermek, ifjúságvédelem; közművelődés; pénzügyi (belső) ellenőrzés; területfejlesztés. •Kiemelt célok: –A kistérség gazdasági versenyképességének növelése; –Infrastruktúra fejlesztés; –Idegenforgalom fejlesztése; –Határon átnyúló gazdasági, társadalmi, és kulturális kapcsolatok fejlesztése.

3 A hűség és a szabadság városa3 Sopron – Fertőd Kistérség

4 A hűség és a szabadság városa4 Sopron madártávlatból

5 A hűség és a szabadság városa5 Történelmi áttekintés •1277-ben Sopron Szabad Királyi Városi rangot kapott •1921 december 14-i népszavazás „Civitas Fidelissima” •1989 augusztus 19-i Páneurópai Piknik

6 A hűség és a szabadság városa6 Sopron jelene a számok tükrében •Népesség: 60 898 fő •Terület: 16 906 ha •Regisztrált gazdasági szervezetek száma: 8 178 db •Vendégéjszakák száma: 381 574 fő/év (KSH adatok)

7 A hűség és a szabadság városa7 Sopron, mint –A szőlő és bor városa; –Múzeumváros; –Konferenciaváros; –Egyetem és iskolaváros.

8 A hűség és a szabadság városa8 Sopron város intézményei –Nyugat-Magyarországi Egyetem; –Erzsébet Kórház; –Gimnáziumok, szakközépiskolák; –Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft; –Egyéb intézmények.

9 A hűség és a szabadság városa9 Sopron Város tulajdonában lévő közszolgáltató cégek Sopron Holding Zrt. –Főbb tevékenységei: távhőszolgáltatás, ingatlankezelés, útkarbantartás és tisztítás, parkgondozás, parkolók üzemeltetése, társasházkezelés. Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. –Tevékenysége: ivóvíz és csatornaszolgáltatás 40 önkormányzat területén, közel 100 ezer lakos részére; fürdőüzemeltetés Sopron, Tómalom és Fertő tó területén. Hulladékgazdálkodási Kft. –Tevékenysége: hulladékgyűjtés; hulladéklerakó üzemeltetés; Környezetvédelmi Klub és Zöld Állomás üzemeltetése.

10 A hűség és a szabadság városa10 Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alapvetései 1. A működés területén –ésszerű takarékosság; –a működőképesség megtartása és a fontos értékek megőrzésének biztosítása; –A jelenlévő és a jövőben letelepedő vállalkozások számára kedvező gazdálkodási környezet (szakképzett munkaerő, megfelelő infrastruktúra, önkormányzati adózási és hatósági ügyintézési feltételek, stb.) minél teljesebb biztosítása. 2. A felhalmozás területén –A város polgárai számára az élhető városi környezethez okvetlenül szükséges infrastrukturális feltételek megtartása és folyamatos biztosítása. –Az EU és hazai forrásokból támogatott beruházások önrészének biztosítása. 3. Az adósságszolgálat területén –a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségek pontos és maradéktalan teljesítése.

11 A hűség és a szabadság városa11 Sopron költségvetésének állami támogatása Megnevezés 2008 2009 2010 terv terv terv Normatív állami hozzájárulás 3 557 3 493 3 037 Átengedett bevételek 1 460 1 550 1 633 Egyéb állami hozzájárulás 552 601 512 Illetékbevétel 450 400 420 Összesen: 6 019 6 044 5 602 (A költségvetés tervezett alakulása, adatok Millió Ft-ban)

12 A hűség és a szabadság városa12 Helyi adóbevételek alakulása Megnevezés 2008 2009 2010 tény tény terv Iparűzési adó 2 653 2 854 2 500 Kommunális adó 41 41 36 Építményadó 721 733 720 Idegenforgalmi adó 109 104 103 Összesen: 3 524 3 732 3 359 (adatok Millió Ft-ban)

13 A hűség és a szabadság városa13 Recessziós hatások •Csökkenő normatív támogatások – hangsúlyosabbá válik az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának növelése; •Dráguló hitelek, kötvények: kamatterhek növekedése kihat a gazdálkodásra, fejlesztésekre; •Önkormányzati intézmények, vállalkozások működésének racionalizálása: költségcsökkentés, átszervezés vagy létszám- racionalizálás szükségessége

14 A hűség és a szabadság városa14 Sopron jövőképe •Európai Uniós pályázati források hatékony felhasználása •Sajáterős városi fejlesztések •Szolgáltatási szektor fejlesztése •Termelő-beruházások, helyi vállalkozások számának gyarapítása •Város kulturális hagyományainak megőrzése

15 A hűség és a szabadság városa15 Önkormányzati pályázatok Pályázatok száma Igényelt támogatás ÖnrészÖsszesen (támogatás + önrész) Nyertes pályázatok 8215.542 millió forint 1.802 millió forint 12,3 Mrd Ft Benyújtott, nem nyert 352.181 millió forint 570 millió forint 2,8 Mrd Ft Elbírálás alatt 123.071 millió forint 421 millió forint 3,5 Mrd Ft Előkészítés alatt 45.241 millió forint 2.289 millió forint 7,5 Mrd Ft ÖSSZESEN13326.035 millió forint 5.082 millió forint 31,1 Mrd Ft

16 A hűség és a szabadság városa16 Sikeres, kiemelt projektek •Belváros rehabilitáció •Kőszegi úti aluljáró •TISZK rendszer kiépítése •Közösségi közlekedés fejlesztése

17 A hűség és a szabadság városa17 Városközpont értékmegőrző felújítása •Cél: történelmi belváros kulturális funkciójának erősítése, kereskedelmi, gazdasági funkció megtelepedése; •Tartalma: Fő tér burkolat-felújítása; Előkapu - Múzeumi Információs Központ Kulcspont” létrehozása; Várfalsétány kialakítása. •Elnyert támogatás: 600 millió forint •Önrész: 477 millió forint;

18 A hűség és a szabadság városa18 A Fő tér burkolatának felújítása

19 A hűség és a szabadság városa19 Előkapu - Múzeumi Információs és Fogadó Központ (Kulcspont) látványterve

20 A hűség és a szabadság városa20 Várfalsétány látványterve

21 A hűség és a szabadság városa21 Kőszegi úti aluljáró •Cél: aluljáró építésével a belváros közlekedési gondjainak enyhítése, különszintű vasúti kereszteződés létrehozása; •Kiemelt projekt státusz; •A GYSEV-vel szoros partnerségben történik a megvalósítás; •Összesen: 2,9 Mrd forint •Önrész: 300 millió forint

22 A hűség és a szabadság városa22 Kőszegi úti aluljáró

23 A hűség és a szabadság városa23 TISZK rendszer •Cél: a szak- és felnőttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása; •TÁMOP-2.2.3/07/2; támogatás 400 millió forint; •TIOP-3.1.1/08/1: TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések; összesen 986 millió forint

24 A hűség és a szabadság városa24 Közösségi közlekedés fejlesztése •Cél: legkorszerűbb utas tájékoztatás és a tömegközlekedést támogató forgalomirányítási rendszer kialakítása; •NYDOP-3.2.1: Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések; •Összesen: 368 millió forint; •Önrész : 12,5 millió forint.

25 A hűség és a szabadság városa25 Város közúti elérhetősége

26 A hűség és a szabadság városa26 PÁLYÁZATI ANOMÁLIÁK

27 A hűség és a szabadság városa27 Vitatható döntések •Belváros rehabilitáció •AGÓRA pályázat •Közoktatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázatok

28 A hűség és a szabadság városa28 Merre tovább önkormányzatok? •Pályázati dömping – szükséges a bürokrácia mérséklése, illetve az eljárás bonyolultságának csökkentése; •Pályázati célok igazítása a VALÓS önkormányzati igényekhez – értelmes és hasznos projektek; •Pályázatok finanszírozásának újragondolása – az önrész biztosítása nehéz: hitelfelvétel, adósságspirál, költségvetési helyzet ellehetetlenítése

29 A hűség és a szabadság városa29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Sopron a hűség és a szabadság városa Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2010. május 20. Sopron."

Hasonló előadás


Google Hirdetések