Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2010. évi közfoglalkoztatási tervek adatainak elemzéséről Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2010. évi közfoglalkoztatási tervek adatainak elemzéséről Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2010. évi közfoglalkoztatási tervek adatainak elemzéséről Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 A közfoglalkoztatási terv kötelező tartalmi elemei Szt. 37/A § (2) bekezdés: A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

3 A közfoglalkoztatási terv készítésével kapcsolatos feladatok  2009. december: - módszertani ajánlás az önkormányzatok részére - kirendeltségi adatszolgáltatás az előkészületekhez (2009. 11. havi adatokkal)  2010. január: - Önkormányzati tervezés folyamata (megállapodások a foglalkoztatókkal, ellátandó közfeladatok áttekintése, igényfelmérés) - Kirendeltségi adatszolgáltatás (2009. 12. havi adatok, tervezett munkaerő-piaci programok, képzések listája) - KÖZTERV program éles indulása - tervezetek véleményezésre történő megküldése (munkaügyi kirendeltség, kisebbségi önkormányzat, szociálpolitikai kerekasztal)  2010. február: - Véleményezett tervek elfogadása a helyi képviselő-testület által - Végleges tervek megküldése elektronikusan és papír alapon a Magyar Államkincstár és a munkaügyi szervezet felé

4 Segédletek a közfoglalkoztatási tervek elkészítéséhez  „Módszertani Kézikönyv a közfoglalkoztatás tervezéséhez önkormányzatok számára”  Informatikai Kézikönyv a KÖZTERV programhoz  Szakmai Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató  Telefonos és elektronikus segítségnyújtás a tervezés folyamatai valamint a programban való rögzítés során

5 Közfoglalkoztatási tervek rögzítése a KÖZTERV programban 500 lakos alatti 501-2000 lakos 2001-10000 lakos 10001-100000 lakos 1000000 lakos felettiÖsszesen települések10231330654153133174 rögzített tervek796124560813013132473 rögzítés aránya78%94%93%85%100%78%

6 Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerint várható összetétele 35 évnél fiatalabb 35-55 év közötti 55 év feletti összesen férfi 63642 57% 77198 54% 4659 59% 145499 nő 47462 43% 65678 46% 3274 41% 116414 RÁT ÖSSZESEN111104 142876 7933 261913

7 Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetétele ÖSSZES RÁT 8 általános alatt8 általános szakmunkás/sz akiskola szakközép/ technikusgimnázium egyetem/fő iskola férfi100%8%44%34%8%4%2% nő100%8%44%25%11%9%3% összes100%8%44%30%9%7%2%

8 Részben vagy egészben ellátandó közfeladatok  A közfeladatok jellege:  Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó munkák: ügyviteli, adminisztratív munka, portaszolgálat, kézbesítési, takarítási tevékenység kisegítése  Kommunális és környezetvédelmi tevékenységek: zöldterület-fenntartás, parkfenntartás, útszegély gyomtalanítása, árok tisztítás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés, játszóterek karbantartása, festése, csapadékvíz elvezetés, parlagfű- mentesítés, szemetes edények környékének tisztán tartása, közterületek tisztítása, falevél eltakarítása, karbantartáshoz kapcsolódó tevékenységek, egyszerű ipari szakmunkák.  Egészségügyi és szociális tevékenységek: idősgondozáshoz, házi segítségnyújtáshoz, fogyatékos ellátáshoz, szociális étkezéshez kapcsolódó kisegítő tevékenységek  Művelődési és közoktatási tevékenységek: iskolai, könyvtári, közművelődési kisegítő munkák, oktatási-nevelési kisegítő munkák, rendezvényszervezéshez, sporthoz, szabadidős tevékenység szervezéséhez, idegenforgalomhoz kapcsolódó kisegítő munkák

9 Közfeladatok várható ütemezése

10 Az ellátandó közfeladatok alapján a megjelölt munka szakképesítési szükséglete ÖSSZESEN 8 általán os alatt 8 általános szakmunká s/szakiskol a szakközép /technikus gimnáziu m egyetem/főis kola RÁT férfi1454991093364158492991208565452479 RÁT nő1164149624511922875912284107543801 RÁT összesen261913205571153507805824369172996280 közfogl. férfi11075485316686424262704929671081 közfogl.nő7917559574447812553756166841942 közfoglalkoztatottak18992914488111342368151461096513023

11 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok várható finanszírozása

12 A foglalkoztatottak számának megoszlása a munkáltatók szerint (fő)

13 ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjai  ÁFSZ által kínált munkaerő- piaci programok  Közfoglalkoztatási szervező  motoros fűkasza kezelő  betanított takarító  CNC forgácsoló  könnyűgépkezelő  "C" kategóriás gépjárművezető  pék  pénzügyi-számviteli ügyintéző  élelmiszer-eladó, motorfűrész kezelő, takarító, könnyűgép- kezelő,  konyhai kisegítő  Önkormányzati igény:  Gyógynövény-termesztő képzés  Könnyűgépkezelő  Kisgépkezelő  Nehézgépkezelő  Betanított parkgondozó  motoros kisgépkezelő  Kertész képzés

14 A közfoglalkoztatás finanszírozásának tervezett forrásai közcélú önkormányzati forrás 7944409624 közcélú központi költségvetési forrás 90349826892 közmunka önkormányzati forrás 306365829 közmunka támogatás 3096963203 közhasznú önkormányzati forrás 254175165 közhasznú támogatás 869928747 összesen 102821669460

15 A 2010. évi közfoglalkoztatás tervezése - munkaügyi szervezetek tapasztalatai I.  Általánosságban a tervezet készítésének időszakában is történtek egyeztetések, konzultációk a kirendeltség és az önkormányzatok között. A kirendeltség véleményét jellemzően figyelembe vették az önkormányzatok. Az önkormányzatok kis része nem juttatta el a tervet a kirendeltséghez.  A tervek általában nem tartalmaznak pontos számadatot a közfoglalkoztatás átlagos időtartamára vonatkozóan. A tervekből konkrétan nem derül ki a teljes és részmunkaidős foglalkoztatás aránya sem. A foglalkoztatás széles skálán mozog, a kigyűjthető számadatok alapján a foglalkoztatás várható átlagos időtartamát 6,3 hónapra becsülik.  A többcélú kistérségi társulások elenyésző számban (régiónként 0-5 db) készítettek közfoglalkoztatási terveket. Kivétel a nyugat-dunántúli régió, ahol 18 társulás készített tervet (a régió kistérségeinek 81%-a)  A közfoglalkoztatási tervek nem tartalmaznak információt az előzetesen együttműködő, illetve az RSZS személyek közfoglalkoztatására vonatkozóan. Kirendeltségi tapasztalatok szerint jellemzően a RÁT-ra jogosult személyek közfoglalkoztatásba történő bevonását tervezik, előzetesen együttműködő vagy RSZS személyt minimális mértékben foglalkoztatnak, a lehetőségek függvényében.

16 A 2010. évi közfoglalkoztatás tervezése - munkaügyi szervezetek tapasztalatai II. Javaslatok, visszajelzések • Szükséges lenne egy jogszabályban meghatározott egységes formai és tartalmi követelmény a tervek elkészítéséhez • A tervezés időszakának hamarabb kellene megkezdődnie • A tervezés időszakának elején kistérségi fórumok szervezése (gyakorlati tanácsadással, felkészítéssel) jelentősen segíti a munkát • A február 15. határidő több esetben problémát okozott: egybeesik a költségvetés készítésével; ugyanakkor a felülvizsgálati időszak (egy családban egy RÁT) nagyobb településeken szintén időigényes volt, így humánerőforrás- hiánnyal küzdöttek az önkormányzatok a feladat elvégzésekor • A webes felület alkalmazása során a létszámok negyedéves bontása, a közfeladatok ütemezése nehézséget jelentett az önkormányzatok számára • A tervkészítés során kötelező elemként el kellene különíteni a foglalkoztatás dologi és személyi költségeit • A Módszertani kézikönyv által tartalmazott, az előkészületi munkát segítő adattáblákat (információtartalmuk miatt) szükséges lenne mellékletként csatolni a tervekhez • Megfontolandó, hogy a közfoglalkoztatási tervek tartalmazzák a közfoglalkoztatásban részt vevő személyektől elvárt munkateljesítmény értékeket, a feladatok mennyiségi mutatóit

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2010. évi közfoglalkoztatási tervek adatainak elemzéséről Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések