Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- Pályázati politika kialakítása, forrásfeltárás - Pályázati alapok, pályázatírás Kalmár Ágnes uniós pályázati szakértő, tanácsadó Budapest, 2007. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- Pályázati politika kialakítása, forrásfeltárás - Pályázati alapok, pályázatírás Kalmár Ágnes uniós pályázati szakértő, tanácsadó Budapest, 2007. november."— Előadás másolata:

1 - Pályázati politika kialakítása, forrásfeltárás - Pályázati alapok, pályázatírás Kalmár Ágnes uniós pályázati szakértő, tanácsadó Budapest, 2007. november 23-24.

2 Pályázati politika, források  Jelenlegi főbb EU-s források : - Strukturális alapok - Kohéziós alap - KTK (Interreg, Urban, Leader, Equal)  A hazai intézményrendszer  Az NFT 1 5 operatív programja: ROP, HEFOP, KIOP, AVOP, GVOP  Az NFT 1 Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program 4 prioritása és intézkedései  Uniós PR/kommunikáció  Uniós fogalmi kultúra és tervezési technikák szükségessége  Hogyan jutunk uniós forrásokhoz?  Miért érdemes „beletanulni” a pályázatkészítésbe?  Az ÚMFT=NFT2 (2007-2013) főbb jellemzői  ÚMFT Operatív Programok  TÁMOP  Uniós projektmenedzsment ismeretek

3 Bevezető  Előzmény: előcsatlakozási támogatások (Phare, Ispa, Sapard…) - Mit tanultunk belőlük?  Mennyiben újak az uniós alapelvek, pályázati technikák? Könnyebb-e hozzáférni a forrásokhoz?  Mennyiben kell tekintettel lennünk a kormányzati/szakmapolitikai prioritásokra?  Projektet vagy pályázatot írunk?

4 AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK Jelenlegi főbb EU-s források: a strukturális alapok és a kohéziós alap (1) STRUKTURÁLIS ALAPOK (SA)  Az EU tagállamai közötti regionális különbségek csökkentése, a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése céljából létrehozott fejlesztési alapok. (Azok a régiók pályázhatnak, melyek GDP-je nem éri el a tagállamok átlagának 75%-át.)  A SA-hoz a Nemzeti Fejlesztési Terv (1-2.) kapcsolódó ágazati/regionális operatív programok keretében meghirdetett pályázatokon keresztül lehet hozzáférni.

5 Jelenlegi EU-s források – a strukturális alapok és a kohéziós alap (2) KOHÉZIÓS ALAP Nagy környezetvédelmi (légszennyezés csökkentése, felszíni és talajvíz védelme, ivóvízellátás biztosítása, szennyvízelvezetés és hulladékgazdálkodás), illetve közlekedési infrastruktúra-fejlesztési projektek (vasút, közút, belvízi hajózás, légi közlekedés stb.) támogatására. Cél: megakadályozni a környezet további romlását. A Kohéziós Alap Keretstratégia határozza meg a felhasználását, közbeszerzési pályázatok útján kerül elosztásra. KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK (4) Az SA támogat (összesen a keret 6%-áig) kísérleti programokat, melyek egy-egy szűkebb célfeladatra koncentrálnak. Ezek a határokon átívelő, innovatív megközelítéseket az ún. közösségi Kezdeményezések: LEADER, URBAN, INTEREG, EQUAL.

6 Jelenlegi EU-s források – a strukturális alapok (3)  A SA kizárólag kiegészítő támogatást (társfinanszírozást) nyújtanak a nemzeti finanszírozáshoz, ami maximum a költségek 75%-át jelenti.  2004-2006 között ~520 milliárd Ft volt elnyerhető.  A SA-hoz Magyarországon – elvben - 2004 januárjától lehet hozzáférni. Ehhez azonban meg kellett határozni fejlesztési céljainkat (NFT1, ÚMFT=NFT2) és a célok elérését szolgáló operatív programokat, valamint el kellett készíteni az ún. programkiegészítő dokumentumokat (PC), akcióterveket.

7 Strukturális alapok (SA) SACélja ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap Régiós különbségek és hátrányok csökkentése, elmaradt régiók gazdasági és társadalmi átalakulásának elősegítése, környezetvédelem, fenntartható fejlődés ESZA Európai Szociális Alap Foglalkoztathatóság javítása, vállalkozói készségek, esélyegyenlőség támogatása, humán erőforrásokba történő beruházások EMOGA Európai Mezőgazdasági és Garancia alap Orientációs része Mezőgazdaság versenyképesség javítása, vidék népességmegtartó erejének támogatása, természetes környezet, vidék, kulturális örökség megóvása és javítása HOPE Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz Halászati természeti erőforrások egyensúlyának biztosítása, modernizálás etc.

8 Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT 1)  Az NFT 1 fő célja: a gazdasági és szociális kohézió erősítése  Az NFT 1 specifikus céljai (3): 1. Versenyképesebb gazdaság 2. Humánerőforrások jobb kihasználása 3. Jobb minőségű környezet, kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés

9 Az NFT 1 és NFT 2 megvalósítási szakaszai  A strukturális és kohéziós alapok felhasználásának I. szakasza 2000-2006 között valósult meg az EU- tagállamaiban.  Magyarország költségvetési szempontból 2004-2006 között tervezhette az NFT 1-et kb. 3,1 milliárd euró uniós támogatással. (2006-2008 között a leszerződött projektek megvalósítására kerülhet csak sor.)  2007-2013 közötti új EU-s költségvetési időszakban már tagállamként, várhatóan 24 milliárd eurót (kb. 8 ezer milliárd Ft) fordíthatunk a NFT 2-re.

10 10 NFT I. (2004-2006)

11 11 Operatív Programok (OP)  Az NFT/ÚMFT végrehajtására vonatkozik  Több évre szól  Prioritások egységes rendszerét tartalmazza  A Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagyja jóvá

12 NFT 1 – 5 OPERATÍV PROGRAM  Agrár és Vidékfejlesztési OP (FVM)  Humánerőforrás-fejlesztési OP (FMM)  Gazdasági Versenyképesség OP (GKM)  Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP (GKM)  Regionális Fejlesztési OP (MeH NTH)

13 A HEF OP 4 prioritása és intézkedései

14 14 Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007-2013 2007-2013 között Magyarország az EU kohéziós politikája keretében - KA, ERFA, ESZA alapokból - 22,4 milliárd euró uniós fejlesztési forrásra lesz jogosult. + 15% magyar állami hozzájárulás _______________________________________ Összesen: 26,2 milliárd euró (kb. 8000 milliárd Ft) + 3 milliárd euró az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) + a megvalósító szervezetek, intézmények saját forrása (önrésze)

15 15 ÚMFT  7 évre, kb. 8000 milliárd Ft  Az EU programozási irányelveivel, célkitűzéseivel összhangban  Magyar Köztársaság készíti  Tartalma:  Helyzetelemzés  Stratégia  Tervezett fejlesztési területek prioritásai, céljai  Kapcsolódó pénzügyi források  Ágazati Operatív Programok (5300 mrd Ft)  Regionális Operatív Programok (1600 mrd Ft)  A pályázati kiírások megjelenése előtt ún. akciótervek készülnek  Elfogadott akciótervek alapján jelennek meg a konkrét pályázati felhívások

16 16 Az NFT 1 tapasztalatai  A fő célkitűzés RÉSZBEN teljesült: az 1 főre jutó GDP szintjében mért lemaradás csökkent DE: így is jelentős a lemaradás az uniós átlagtól. Megvalósult: -Jogszabálymódosítások -Eljárások egyszerűsítése, felgyorsítása -Közpénzek védelme

17 17 Helyzetértékelés  1. Gazdasági növekedésünk szerkezeti kockázatokkal párosul (a termelékenység nőtt, de makrogazdasági egyensúlyproblémák vannak…)  2. Alacsony az aktivitás és stagnáló a foglalkoztatás (munkanélküliség, rossz egészség, alacsony mobilitás, képzetlenség…)  3. Duális a gazdasági szerkezetünk (modernizáció és területi egyenlőtlenségek együtt érvényesülnek, kkv-k nem fejlődnek eléggé, K+F ráfordítás kevés…)

18 18 Helyzetértékelés folyt.  4. Közlekedési rendszerünk fejlesztésre szorul (Budapest-centrikusság, rossz úthálózat, gyenge vasút és tömegközlekedés…)  5. A piacgazdaságra való áttérés jelentős áldozatokkal jár (ellátó rendszerek fokozott terhelése: elöregedés, munkanélküliség nő, leszakadó rétegek, csoportok…)  6. Jelentős környezet értékekkel rendelkezünk, de a kockázatok is nagyok ( kedvező adottságok: pld. víz! - DE: alacsony környezettudatosság, nem fenntartható folyamatok…)

19 19 Helyzetértékelés folyt.  7. A területi különbségek növekednek ( Közép- Magyarország fejlettsége kiemelkedő, Észak-Kelet a legelmaradottabb…)  8. Az állam szerepe újragondolásra szorul (közigazgatás és közszolgáltatások fejlesztése, jogkövető magatartás erősítése, központi és területi szintek közötti munkamegosztás újragondolása…)

20 20 Mikortól hívhatók le a NFT2 források ?  2006. dec.20-án az NFÜ a Kormány megbízásából benyújtotta az NFT 2. 15 OP-jét az Európai Bizottságnak.  Az EU értékelés kb. 4 hónapig tart, de az EB előzetesen visszaigazolta, hogy befogadja az Operatív Programokat.  Ezzel az uniós szabályok szerint 2006. dec. 20-tól megnyílt a lehetőségünk a közösségi források lehívására és a pályázatok 2007. januártól kezdődő kiírására.

21 21 Új átfogó célok az NFT 2-ben  1. A foglalkoztatás bővítése  2. A tartós növekedés feltételeinek megteremtése + Horizontális politikák érvényesülése minden ágazati és regionális programban:  a környezeti, a makrogazdasági és a társadalmi fenntarthatóság elve  területi és társadalmi összetartozás (kohézió) biztosítása

22 22 Prioritások az NFT 2-ben  Az átfogó célok eléréséhez 6 fejlesztendő területet (prioritást) jelöl meg:  Gazdaság  Közlekedés  Társadalom  Környezet és energia  Területfejlesztés  Államreform

23 23 Fejlesztési prioritások Operatív Programok (15)  Gazdaság  Közlekedés  Társadalom  Környezet és energia  Államreform  Területfejlesztés  Gazdaságfejlesztés OP (GOP)  Közlekedés OP (KÖZOP)  Társadalmi megújulás OP (TÁMOP),  Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP)  Környezet- és energia OP (KEOP)  Államreform OP (ÁROP)  Elektronikus Közigazgatás (EKOP)  Hét Regionális OP  Végrehajtás OP (VOP)

24 24 5. prioritás - Területfejlesztés  7 Regionális Operatív Program (ROP) foglalja keretbe a beavatkozásokat: forrásmegosztás TERVEZET!  Dél –alföldi (DAOP)18%  Dél-dunántúli(DDOP)15%  Észak-alföldi (ÉAOP)23%  Észak-magyarországi(ÉMOP)21%  Közép-dunántúli (KDOP)12%  Közép- magyarországi(KMOP)0%?  Nyugat-dunántúli (NYDOP)11% ________________ 100%

25 25 ÚMFT Intézményrendszer - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)  A Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv Végrehajtását irányító szervezetekből hozta létre a Kormány  Teljes NFT I. és ÚMFT –vel kapcsolatos minden információ itt érhető el: www.nfu.hu

26 26 Intézményrendszer – NFT2  Fejlesztéspolitikai Irányító testület (FIT) – stratégia  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ – korábban NFH)  központi koordináció  irányítóhatóságok (IH)  Közreműködő szervezetek (KSZ) – technikai lebonyolítás  Monitoring bizottságok (MB) – megvalósítás szakmai ellenőrzése  Területfejlesztési Irányító Hatóság - ROP-ok felügyelete  Pénzügyminisztérium (PM)  ellenőrzési igazgatóság – független az igazoló hatóságtól!  igazoló hatóság - kifizetések

27 27 Intézményrendszer szereplői (2)  Irányító Hatóság (IH)  adott OP(k)stratégiai irányítása,  a program végrehajtásának felügyelete és  szabályszerűségének biztosítása  Közreműködő Szervezet (KSZ)  Adott OP(k) végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feldatait látja el  A pályázókkal/Kedvezményezettekkel direkt kapcsolattartás  Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete)  VÁTI Kht.

28 28 A TÁMOP struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Nemzetközi és határmenti együttműködések támogatása

29 29 A TAMOP főbb programjai a foglalkoztathatóság területén  A munkavállaláshoz szükséges szakmai és személyes kompetenciák megszerzését segítő munkaerő-piaci képzés, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások  Átfogó (azaz a különféle munkaerő-piaci támogatásokat és szolgáltatásokat „csomagba” rendező) foglalkoztatási programok  Foglalkoztatást ösztönző támogatások (például: START program kiterjesztése)  Integrált munkaügyi és szociális szolgáltató-rendszer szervezeti és humán-erőforrás feltételeinek megteremtése  Fogyatékkal élők emberek integrált foglalkoztatásának támogatása  Mobilitási támogatás  Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

30 30 A TAMOP főbb programjai a alkalmazkodóképesség területén  Alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzésének támogatása  Munkahelyi képzések támogatása  Átfogó, kompetenciafejlesztő felnőttoktatási és -képzési programok  A szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztése, a gazdaság igényeihez illeszkedésük ösztönzése  A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya- tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése  Formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése  A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése  Munkaerő-piaci rugalmasság: a nem hagyományos foglalkoztatási formák elterjesztése  A partnerség erősítése  Civil szervezetek felkészítése bizonyos állami feladatok átvállalására  Munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság erősítése

31 Uniós PR/Kommunikáció Kulcsfogalmak:  Nyitottság (openness)  Elfogulatlanság (fairness)  Átláthatóság (transparency)  Hogyan szerezhetünk információt a pályázati lehetőségekről?

32 32 Hasznos honlapok Átfogó információk az uniós pályázatokról, képzések, kiadványok:  www.nfh.hu (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábban Nemzeti Fejlesztési Hivatal) www.nfh.hu  www.gkm.gov.hu (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ) www.gkm.gov.hu  www.kvvm.hu (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) www.kvvm.hu  www.okm.gov.hu (Oktatási és Kulturális Minisztérium) www.okm.gov.hu  www.fvm.hu (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) www.fvm.hu  www.szmm.gov.hu (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

33 33 Hasznos honlapok Közreműködő szervezetek honlapjai: pályázati információk, pályázati csomagok letöltése  www.omai.hu (Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság –HEFOP, ROP ) www.omai.hu  www.vati.hu (VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. – ROP) www.vati.hu  www.esf.hu (Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda – HEFOP) www.esf.hu  www.ofa.hu (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány –EQUAL Közösségi Kezdeményezés: munkaerő-piaci esélyegyenlőség biztosítása) www.ofa.hu  www.euoldal.hu (regionális fejlesztés, környezetvédelem) www.euoldal.hu  www.cfcu.hu (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység – Phare, schengeni pályázatok és norvég alapok) www.cfcu.hu  www.eeagrants.hu, www.nfh.hu, www.promei.hu (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok) www.eeagrants.huwww.nfh.huwww.promei.hu

34 34 Hasznos honlapok Nemzetközi pályázati lehetőségek –angol nyelven  http://ted.publications.eu.int http://ted.publications.eu.int  www.tenders.hu www.tenders.hu  www.eupraxis.hu www.eupraxis.hu  www.eeagrants.org Pályázatfigyelő civil oldalak  www.pafi.hu (Pályázatfigyelő) www.pafi.hu  www.sansz.ngo.hu (Sansz) www.sansz.ngo.hu

35 Ajánlott szakirodalom  A pályázás alapjai. Kézikönyv az Európa Terv (NFT) pályázataihoz. Javított színes változat.  Bevezetés a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatásának rendszerébe.  Az EU által társfinanszírozott pályázatok összefoglalója. A KIADVÁNYOK LETÖLTHETŐK: www.nfh.hu/www.nfh.hu/ Hasznos információk/Kiadványok/Pályázati kézikönyvek és Pályázatok összefoglalója menüpontok alatt!

36 36 Fontosabb Európai Unióval kapcsolatos honlapok Az Európai Unió hivatalos honlapja: www.europa.eu.intwww.europa.eu.int  Europe direct: www.europa.eu.int/europedirect Ingyen hívhatja az Európai Unió tájékoztatási központját, ahol magyarul állnak a szolgálatára: 00 800 6 7 8 9 10 11www.europa.eu.int/europedirect  Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének honlapja: www.eu.huwww.eu.hu  Az EU vonal honlapja: www.eu2004.huwww.eu2004.hu  Tagállamok Strukturális Alapok programjainak elérhetősége: www.ec.europa.eu/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm www.ec.europa.eu/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm  Ügyfélszolgálat az Interneten: www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu Adatbázisok / Databases:  CORDIS (kutatás-fejlesztés / research and development): www.cordis.luwww.cordis.lu  ECLAS (elektronikus könyvtári adatbázis / Digital library): europa.eu.int/eclaseuropa.eu.int/eclas  IDEA (ki kicsoda az EU-ban / who is who in te EU): europa.eu/whoiswhoeuropa.eu/whoiswho  TED (tender adatbázis / database of tenders): ted.europa.eu/info_newurl.htmlted.europa.eu/info_newurl.html Általános információ / General Information:  EU-s információs lap (EU information page): www.euroinfo.huwww.euroinfo.hu  Euroguide: www.euroguide.orgwww.euroguide.org  Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (The Council of European Municipalities and Regions): www.ccre.orgwww.ccre.org

37 37 Oktatás-képzés/ Education  Oktatási és képzési programok (Educational programmes): www.ec.europa.eu/education/index_en.html www.ec.europa.eu/education/index_en.html  Euridyce: www.eurydice.orgwww.eurydice.org  Posztgraduális ösztöndíjak Európába (Postgraduate Grants for European studies - The European University Institute): www.iue.itwww.iue.it  Európai Integrációs Tanulmányok (European Community Studies Association): www.ecsanet.orgwww.ecsanet.org  EU politikák tanszéke (Centre for European Policy Studies): www.ceps.be www.ceps.be  Európai Intézet (Institute for European Affairs): www.iiea.comwww.iiea.com  Európai politkák központja (The European Policy Centre): www.theepc.be www.theepc.be  Transz-Európai politkák tanszéke (Trans European Policy Studies Association): www.tepsa.bewww.tepsa.be  Mobilitas: www.mobilitas.huwww.mobilitas.hu  A mi Európánk, az Oktatási Minisztérium projektgyűjteménye (Our Europe, educational projects): amieuropank.om.hu/amieuropank.om.hu/

38 38 Pályázatírás a gyakorlatban  Uniós pályázati kultúra kialakítása: alapfogalmak  Pályázati dokumentáció áttekintése, elemzése: Felhívás-Útmutató-Adatlap – Mellékletek (EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok)  Problémafeltárás (helyzetelemzés, probléma-fa készítés)  A partnerség uniós fogalma: konzorcium alakítás  A pályázatkészítés módszertana  Uniós tervezési technikák (SWOT, logikai keretmátrix)  Költségtervezés  A pályázatok formai és szakmai értékelése  A pályázatok tipikus hibái  Szerződéskötés a nyertesekkel  Kifizetések ütemezése  Projektmegvalósítás  Projektmenedzsment ismeretek (előrehaladás, monitoring-követelmények, lezárás: pénzügyi-szakmai)

39 Uniós pályázati kultúra kialakítása: alapfogalmak Uniós pályázati kultúra kialakítása: alapfogalmak  Szakmapolitikai prioritások-keretfeltételek elfogadása  Helyzetelemzés (szükséglet- vagy igényfelmérés)  Probléma-fa készítés  SWOT analízis  Konzorcium alakítás-partnerség-együttműködési megállapodás  Logikai keretmátrix készítése

40 Uniós pályázati kultúra kialakítása: alapfogalmak 2.  Objektívan mérhető mutatók (indikátorok) tervezése  Reális költségterv készítése -önrész biztosítása -költséghatékonyság (költséghaszon-elemzés) -áfa-tervezése -közbeszerzés-tendereztetés -auditköltség  Fenntarthatóság biztosítása  Projektmenedzsment  Cselekvési- és ütemterv  Mérföldkövek  Horizontális szempontok érvényesítése (esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés)

41 41 EU-s pályázati dokumentáció szerkezete Alapdokumentumok I. – Kiíráshoz igazodva  Pályázati felhívás  Pályázati útmutató  Projekt adatlap (korábban pályázati formanyomtatvány)  Projekt adatlap kitöltési útmutató  Költségvetési táblázat(ok)  Specifikus egyéb dokumentumok (pld. településlista, eszközlista, nyilatkozat-minták stb.)  Csatolandó dokumentumok !!!

42 42 Alapdokumentumok II. - Standard  Környezeti fenntarthatósági útmutató  Esélyegyenlőségi útmutató  Nyilvánosság biztosítása útmutató  Támogatási szerződés minta !!!

43 43 Csatolandó dokumentumok  Létesítést igazoló dokumentum  Aláírási címpéldány  Tulajdoni lap  Építési engedély színtű tervdokumentáció  Részletes műszaki leírás/ tervezői költségbecslés  Eszközlista  Tervezett szolgáltatásokhoz rövid leírás, árajánlat  Önéletrajz

44 A pályázatok értékelése  Formai és szakmai értékelési szempontok (lásd Értékelő táblázat a pályázati útmutatóban!)

45 Szerz ő déskötés a nyertesekkel  Támogatási szerződés-minta (a pályázati dokumentáció része!)  Speciális szerződési feltételek  Szerződésmódosítás  Szerződésbontás

46 A projekt-ciklus menedzsment (PCM) FONTOS!  PCM= projekt-ciklus menedzsment  Cselekvési és ütemterv betartása a megvalósítás során  Mérföldkövek elérése  Beszámolási kötelezettség: előrehaladási jelentések készítése  Szakmai és pénzügyi ellenőrzéseknek (monitoring) való  A projekt lezárása: Zárójelentés - Final Report – készítése

47 47 Projekttervez é si technik á k - SWOT

48 48 Projekttervez é si technik á k – logikai keretm á trix


Letölteni ppt "- Pályázati politika kialakítása, forrásfeltárás - Pályázati alapok, pályázatírás Kalmár Ágnes uniós pályázati szakértő, tanácsadó Budapest, 2007. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések