Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési támogatások"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési támogatások
Madari Örs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltség

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program (ÚMVP) összefüggése Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (Stratégiai célkitzések, Beavatkozási akciók) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (Intézkedések, Támogatandó tevékenységek) Támogatási jogcímek

3 ÚMVP

4 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program UMVP
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a as idõszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követõen hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére Az Európai Bizottság szeptember 19-én jóváhagyta a as idõszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot Ez az a dátum ahonnan úgy a támogatási jogcímeket mint a kötelezettség vállalást a kifizetés szempontjából érdemben ütemezni lehet

5 A magyarországi agrár-vidékfejlesztés prioritásai
1. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása 2. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése 3. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése 4. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása 5. Helyi közösségek fejlesztése

6 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

7 Hazai jogszabályi háttér
2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról 23/2007. (IV. 17.) FVM Rendelet a támogatások igénybevételének általános szabályairól módosította: 39/2007. (V. 15.), 63/2007. (VII. 13.), 81/2007. (VIII. 3.), 92/2007. (VIII. 24.), 100/2007. (IX. 21.), 127/2007. (X. 29.), 155/2007. (XII. 22.), 53/2008. (IV. 24.), 97/2008. (VII. 25.) 82/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet Támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről Jogcímspecifikus rendeletek a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről;

8 Az EMVA tengelyei + Technikai segítségnyújtás keret (4%)
I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (47%) II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása (32%) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése (17% - IV. tengellyel összevonva) IV. tengely: LEADER (17% - III. tengellyel összevonva) + Technikai segítségnyújtás keret (4%)

9 Az EMVA kalkulált költségvetése
Támogatási összeg, Ft Összesen Technikai Segítségnyújtás IV. Tengely összesen III. Tengely összesen II. Tengely összesen I. Tengely összesen Intézkedés

10 Változások az AVOP-hoz képest I.
Pénzügyi terv(gép)/üzleti terv(a többinél) Egységes üzleti terv Üzleti terv Ket. előírásai (módosításokkal) Pályázati felhívások Jogi háttér Jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelem benyújtásakor (nincs fölösleges ktg) Jogerős építési engedélyt a pályázat benyújtáskor Engedélyek Szakaszolt beadás Folyamatos pályáztatás Pályáztatás rendje Papír alapon, egy példányban , esetenként elektronikus úton is Papír alapon, egy eredeti és egy vagy két másolati példányban + CD lemezen Beadás módja Jogszabály Pályázati felhívás Meghirdetés Kérelem (főlap, betétlapok, mellékletek) Pályázat (adatlap, mellékletek) Eljárás indítás EMVA AVOP Folyamat, tevékenység Lényeges minden kapcsolat a Hivatal és az ügyfél között kérelemmel indul

11 Változások az AVOP-hoz képest II.
IT feldolgozás, pontozás (szubjektivitás kizárva) Kézi feldolgozás, pontozás Döntés MVH (Forrás Allokációs Bizottság - FVM) FVM IH (DöntésElőkészítő Bizottság) Döntéshozatal Határozat (MVH) Szerződés (FVM-mel) Kötelezettségvállalás IIER EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) Informatika Módosító határozat Szerződés módosítás Módosítás Nem szükséges (Adók módjára történő behajtás) Jelzálog (ingó, ingatlan), pénzügyi biztosítékok a támogatás 120 %-ára Biztosíték EMVA AVOP Folyamat, tevékenység A gépkatalógus esetében szakágazati bontás van és + általános berendezések vannak technológiai egységek (több gépelem) Az informatika estében limitált egy kérelemre és immateriális javakként kezelendő fejlesztésre.

12 Változások az AVOP-hoz képest III.
Kifizetési kérelem: benyújtás évente max. kétszer, de évente négy kérelem benyújtási időszak; kifizetési határozat az utolsó előtti beruházásra max 75%-ig fizetünk Támogatás igénylési csomag: előre meghatározandó 4 mérföldkő/fejlesztés (megadott munkanap) Kifizetés szakaszolása MGI gépkatalógus Építési Normagyűjtemény Két árajánlat (informatikai beruházásnál, ill. nincs az ÉN-ben) Ált.Vhr szerinti egyéb kiadások max12% (ép.eng díja, tervezési díjak – 23-as rendelet!) ÉN-ÉNK Két árajánlat Költségek realitásvizsgálata Kifizetési kérelemhez számlaösszesítő (formanyomtatvány), eredeti számla a helyszínen. Helyszíni ellenőrzés minta-vételesen(véletlenszerű). Végül Helyszíni szemle minden esetben az utolsó kifizetés előtt Teljes számlaellenőrzés (eredeti) mérföldkövenként, utolsó mérföldkőnél kötelezően fizikai ellenőrzés Ellenőrzés EMVA AVOP Folyamat, tevékenység A gépkatalógus esetében szakágazati bontás van és + általános berendezések vannak technológiai egységek (több gépelem) Az informatika estében limitált egy kérelemre és immateriális javakként kezelendő fejlesztésre.

13 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról
A támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét külön jogszabály (FVM rendelet) állapítja meg „Jogszabályok” menüpont Az MVH által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni: „Közlemények” menüpont a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez (egyes jogcímeknél a regionális illetőségű MVH kirendeltséghez, vagy az MgSzH-hoz)

14 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról
A kérelem benyújtására nyitva álló határidőt a támogatási rendelet állapítja meg Egyszeri hiánypótlásra van lehetőség A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően módosítási kérelem nem nyújtható be. Visszavonható a kérelem: adategyeztetésre, hiánypótlásra történő felszólítás, ill. helyszíni ellenőrzésről történő értesítést megelőzően, valamint ha az MVH által lefolytatott ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően az érdemi döntés meghozataláig. Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és eleget tesz a jogszabályban előírt feltételeknek A kérelmet az MVH bírálja el.

15 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról
A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni. Normatív alapon fizetett támogatások esetében az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követő hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel (pl.erdészeti potenciál helyreállítása) ha a támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása alapján történik, az MVH a kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napját követő kilencven napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel (pl. géptámogatás) a évi CXL. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az  ügyintézési határidő további 30 nappal meghosszabbítható A hiánypótlás és a hiányzó adat bekérése nem számít bele az ügyintézési időbe.

16 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról
A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. A művelet (pl. gép beszerzése, építés, telepítés megkezdése) a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg, ugyanakkor felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani.

17 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról
Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. 50 – 80%-os megvalósítás esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell - szankció 50% alatti teljesítés esetén az MVH jogosulatlan igénybevételt állapít meg, a már kifizetett támogatást visszaköveteli és három évig a időszakban az EMVA társfinanszírozásában sem terület-, sem állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújtható be támogatási kérelem. Amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több, mint 3 %- kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, akkor az MVH az általa megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított összeg különbözetével! Öt éves üzemeltetési kötelezettség, elidegenítési és bérbeadási tilalom

18 EMVA végrehajtási ütemterv

19 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely
Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Gazdaság átadása 2009. II. n.év Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és végtermék előállítására (nyersszesz, bioetanol) Telephelyen belül történő energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával /Kazáncsere/ Termelői csoportok működése Mezőgazdasági szaktanácsadás igénybe vétele Állattartó telepek korszerűsítése - többi célterület /komplex/ Gépek, technológiai berendezések beszerzése Állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés célterület Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

20 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely
Ültetvények korszerûsítése, telepítése 2008. II. n.év. (?) Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és végtermék előállítására (nyersolaj, biodízel) Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése Évelõ, lágyszárú energiaültetvények telepítése Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

21 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely
Mezőgazdasági temékek értéknövelése (ÉLIP) Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése (szárító) 2008. III. n.év. Mezőgazdasági bekötő- és feltáróutak fejlesztése 2009. I. n.év. Erdők gazdasági értékének növelése 2008. IV. n.év. GAZDANET-program 2008. Félig önellátó gazdaságok fejlesztése Kertészet korszerûsítése Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mg-i üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

22 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely
Nincs adat Erdészeti termékek értéknövelése 2008. III. n.év. Erdészet fejlesztésével és korszerûsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése Birtokrendezés Mezőgazdasági telepek energia- és vízellátásának fejlesztése Együttmûködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére Mezőgazdasági termelők élelmiszer minőségi rendszerekben való részvétele Az állattartás közösségi joszabályokon alapuló követelményeinek való megfelelés Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

23 EMVA végrehajtási ütemterv II. tengely
2009. II. n.év Nem termelő erdészeti beruházások-szerkezetátalakítás Erdészeti potenciál helyreállítása-megelõzés Nincs adat Állatjóléti kötelezettségek betartása Erdészeti potenciál helyreállítása-helyreállítás Mezőgazdasági területek erdősítése 2008. III. n.év Erdőkörnyezetvédelem Nem termelő mezőgazdasági beruházások Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területeken /KAT/ Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

24 EMVA végrehajtási ütemterv II. tengely
2009. II. név. Nem termelő erdészeti beruházások-közjólét Erdőre vonatkozó Natura 2000 kötelezettségek betartása Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-ex situ Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-állat on farm Agrár-környezetgazdálkodás Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-fogoly Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-növény in situ Mezőgazdasági területeken agrárerdészeti rendszerek létrehozása Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

25 EMVA végrehajtási ütemterv III.- IV. tengely
2008. III. n.év. Falumegújítás és -fejlesztés 2008. LEADER (IV. tengely) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása /HVI/ Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

26 A Fiatal mezőgazdasági termelői minőségről
Az az ügyfél, aki a fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megszerzi, egyes EMVA támogatási jogcímeket automatikusan 10%-kal magasabb támogatási intenzitással vehet igénybe. Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki -     az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be, -     mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó, -     mezőgazdasági középfokú (5. melléklet) vagy felsőfokú agrár végzettséggel rendelkezik, -     a rendelet 6. számú melléklete szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.

27 A Fiatal mezőgazdasági termelői minőségről
Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az FVM-hez (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) postai úton benyújtani augusztus 1-től augusztus 31-ig. Az igazolás a kérelem-benyújtást követő év december 31. napjáig érvényes, tehát az idén megszerzett többlettámogatási jogosultság december 31-ig érvényesíthető. Kérdések feltehetők a címen, vagy a (06 1) os telefonszámon. 

28 MVH Bács-Kiskun megyei Kirendeltség
Köszönöm a figyelmet! MVH Bács-Kiskun megyei Kirendeltség Ügyfélfogadás: hétfő, csütörtök, péntek: 8:30-12:00 kedd: 12:00-16:00 szerda: szünnap Tel: 76/ ,


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések