Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési támogatások Madari Örs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési támogatások Madari Örs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltség."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési támogatások Madari Örs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltség

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program (ÚMVP) összefüggése •Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (Stratégiai célkitzések, Beavatkozási akciók) •Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (Intézkedések, Támogatandó tevékenységek) •Támogatási jogcímek

3 ÚMVP

4 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program UMVP •Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013- as idõszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követõen hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére •Az Európai Bizottság 2007. szeptember 19-én jóváhagyta a 2007-2013-as idõszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot

5 A magyarországi agrár-vidékfejlesztés prioritásai 1. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása 2. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése 3. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése 4. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása 5. Helyi közösségek fejlesztése

6 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

7 Hazai jogszabályi háttér 2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról 23/2007. (IV. 17.) FVM Rendelet a támogatások igénybevételének általános szabályairól módosította: 39/2007. (V. 15.), 63/2007. (VII. 13.), 81/2007. (VIII. 3.), 92/2007. (VIII. 24.), 100/2007. (IX. 21.), 127/2007. (X. 29.), 155/2007. (XII. 22.), 53/2008. (IV. 24.), 97/2008. (VII. 25.) 82/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet Támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről Jogcímspecifikus rendeletek a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről;

8 •I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (47%) •II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása (32%) •III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése (17% - IV. tengellyel összevonva) •IV. tengely: LEADER (17% - III. tengellyel összevonva) • + Technikai segítségnyújtás keret (4%) Az EMVA tengelyei

9 1 403 277 697 908 55 210 101 473 74 080 741 625 187 867 898 104 442 464 065 889 643 654 890 817 Támogatási összeg, Ft Összesen Technikai Segítségnyújtás Technikai Segítségnyújtás IV. Tengely összesen IV. Tengely összesen III. Tengely összesen III. Tengely összesen II. Tengely összesen I. Tengely összesen Intézkedés Az EMVA kalkulált költségvetése

10 Változások az AVOP-hoz képest I. Pénzügyi terv(gép)/üzleti terv(a többinél) Egységes üzleti tervÜzleti terv Ket. előírásai (módosításokkal)Pályázati felhívásokJogi háttér Jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelem benyújtásakor (nincs fölösleges ktg) Jogerős építési engedélyt a pályázat benyújtáskor Engedélyek Szakaszolt beadásFolyamatos pályáztatásPályáztatás rendje Papír alapon, egy példányban, esetenként elektronikus úton is Papír alapon, egy eredeti és egy vagy két másolati példányban + CD lemezen Beadás módja JogszabályPályázati felhívásMeghirdetés Kérelem (főlap, betétlapok, mellékletek) Pályázat (adatlap, mellékletek)Eljárás indítás EMVAAVOP Folyamat, tevékenység

11 Változások az AVOP-hoz képest II. IT feldolgozás, pontozás (szubjektivitás kizárva) Kézi feldolgozás, pontozásDöntés MVH (Forrás Allokációs Bizottság - FVM) FVM IH (DöntésElőkészítő Bizottság) Döntéshozatal Határozat (MVH)Szerződés (FVM-mel)Kötelezettségvállalás IIEREMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) Informatika Módosító határozatSzerződés módosításMódosítás Nem szükséges (Adók módjára történő behajtás) Jelzálog (ingó, ingatlan), pénzügyi biztosítékok a támogatás 120 %-ára Biztosíték EMVAAVOP Folyamat, tevékenység

12 Változások az AVOP-hoz képest III. Kifizetési kérelem: benyújtás évente max. kétszer, de évente négy kérelem benyújtási időszak; kifizetési határozat az utolsó előtti beruházásra max 75%-ig fizetünk Támogatás igénylési csomag: előre meghatározandó 4 mérföldkő/fejlesztés (megadott munkanap) Kifizetés szakaszolása MGI gépkatalógus Építési Normagyűjtemény Két árajánlat (informatikai beruházásnál, ill. nincs az ÉN-ben) Ált.Vhr szerinti egyéb kiadások max12% (ép.eng díja, tervezési díjak – 23-as rendelet!) MGI gépkatalógus ÉN-ÉNK Két árajánlat Költségek realitásvizsgálata Kifizetési kérelemhez számlaösszesítő (formanyomtatvány), eredeti számla a helyszínen. Helyszíni ellenőrzés minta-vételesen(véletlenszerű). Végül Helyszíni szemle minden esetben az utolsó kifizetés előtt Teljes számlaellenőrzés (eredeti) mérföldkövenként, utolsó mérföldkőnél kötelezően fizikai ellenőrzés Ellenőrzés EMVAAVOP Folyamat, tevékenység

13 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról •A támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét külön jogszabály (FVM rendelet) állapítja meg www.fvm.hu „Jogszabályok” menüpont •Az MVH által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni: www.mvh.gov.hu „Közlemények” menüpont •a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez (egyes jogcímeknél a regionális illetőségű MVH kirendeltséghez, vagy az MgSzH-hoz)

14 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról •A kérelem benyújtására nyitva álló határidőt a támogatási rendelet állapítja meg •Egyszeri hiánypótlásra van lehetőség •A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően módosítási kérelem nem nyújtható be. •Visszavonható a kérelem: adategyeztetésre, hiánypótlásra történő felszólítás, ill. helyszíni ellenőrzésről történő értesítést megelőzően, valamint ha az MVH által lefolytatott ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően az érdemi döntés meghozataláig. •Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki •rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és •eleget tesz a jogszabályban előírt feltételeknek •A kérelmet az MVH bírálja el.

15 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról •A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni. •Normatív alapon fizetett támogatások esetében az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követő hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel (pl.erdészeti potenciál helyreállítása) •ha a támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása alapján történik, az MVH a kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napját követő kilencven napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel (pl. géptámogatás) •a 2004. évi CXL. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az ügyintézési határidő további 30 nappal meghosszabbítható •A hiánypótlás és a hiányzó adat bekérése nem számít bele az ügyintézési időbe.

16 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról •A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. •A művelet (pl. gép beszerzése, építés, telepítés megkezdése) a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg, ugyanakkor felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. •A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani.

17 Az EMVA által finanszírozott támogatásokról •Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. •50 – 80%-os megvalósítás esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell - szankció •50% alatti teljesítés esetén az MVH jogosulatlan igénybevételt állapít meg, a már kifizetett támogatást visszaköveteli és három évig a 2007-2013 időszakban az EMVA társfinanszírozásában sem terület-, sem állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújtható be támogatási kérelem. •Amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több, mint 3 %- kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, akkor az MVH az általa megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított összeg különbözetével! •Öt éves üzemeltetési kötelezettség, elidegenítési és bérbeadási tilalom

18 EMVA végrehajtási ütemterv

19 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely 2007.12.03. Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 2007.12.03. Gazdaság átadása 2009. II. n.év Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és végtermék előállítására (nyersszesz, bioetanol) 2007.09.17. Telephelyen belül történő energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával /Kazáncsere/ 2007.09.01. Termelői csoportok működése 2007.10.15. Mezőgazdasági szaktanácsadás igénybe vétele 2007.08.13. Állattartó telepek korszerűsítése - többi célterület /komplex/ 2007.05.16. Gépek, technológiai berendezések beszerzése 2007.04.23. Állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés célterület Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

20 EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely 2008.02.01. Ültetvények korszerûsítése, telepítése 2008. II. n.év. (?) Mezőgazdasági termékek értéknövelése energetikai célú félkész és végtermék előállítására (nyersolaj, biodízel) 2008.03.28. Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése 2008.03.28. Évelõ, lágyszárú energiaültetvények telepítése Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

21 2008.05.05. Mezőgazdasági temékek értéknövelése (ÉLIP) 2008.03.28. Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése (szárító) 2008. III. n.év. Mezőgazdasági bekötő- és feltáróutak fejlesztése 2009. I. n.év. Erdők gazdasági értékének növelése 2008. IV. n.év. GAZDANET-program 2008. Félig önellátó gazdaságok fejlesztése 2008.04.01. Kertészet korszerûsítése 2008.04.01. Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése 2008.03.28. Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mg-i üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely

22 Nincs adat Erdészeti termékek értéknövelése 2008. III. n.év. Erdészet fejlesztésével és korszerûsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése Nincs adat Birtokrendezés 2008. III. n.év. Mezőgazdasági telepek energia- és vízellátásának fejlesztése Nincs adat Együttmûködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére Nincs adat Mezőgazdasági termelők élelmiszer minőségi rendszerekben való részvétele Nincs adat Az állattartás közösségi joszabályokon alapuló követelményeinek való megfelelés Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve EMVA végrehajtási ütemterv I. tengely

23 EMVA végrehajtási ütemterv II. tengely 2009. II. n.évNem termelő erdészeti beruházások-szerkezetátalakítás 2009. II. n.évErdészeti potenciál helyreállítása-megelõzés Nincs adat Állatjóléti kötelezettségek betartása 2008. 03.28.Erdészeti potenciál helyreállítása-helyreállítás 2007.08.15. Mezőgazdasági területek erdősítése 2008. III. n.év Erdőkörnyezetvédelem 2009.03.01. Nem termelő mezőgazdasági beruházások 2008.04.24. Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás 2007.04.17. Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területeken /KAT/ Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

24 EMVA végrehajtási ütemterv II. tengely 2009. II. név.Nem termelő erdészeti beruházások-közjólét 2009. II. név. Erdőre vonatkozó Natura 2000 kötelezettségek betartása 2009. II. név. Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-ex situ 2009. II. név. Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-állat on farm 2009. II. név. Agrár-környezetgazdálkodás 2009. II. név. Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-fogoly 2009. II. név. Agrár-környezetgazdálkodás génmegőrzés-növény in situ 2009. II. név. Mezőgazdasági területeken agrárerdészeti rendszerek létrehozása Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

25 EMVA végrehajtási ütemterv III.- IV. tengely 2008. III. n.év. Falumegújítás és -fejlesztés 2008. LEADER (IV. tengely) 2008. III. n.év. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2008. III. n.év. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás 2008. III. n.év. Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése 2008. III. n.év. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2008. III. n.év. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 2007.09.01. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása /HVI/ Támogatási kérelem benyújtásának első napja Intézkedés neve

26 A Fiatal mezőgazdasági termelői minőségről •Az az ügyfél, aki a fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megszerzi, egyes EMVA támogatási jogcímeket automatikusan 10%-kal magasabb támogatási intenzitással vehet igénybe. •Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki •- az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be, •- mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó, •- mezőgazdasági középfokú (5. melléklet) vagy felsőfokú agrár végzettséggel rendelkezik, •- a rendelet 6. számú melléklete szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.

27 A Fiatal mezőgazdasági termelői minőségről •Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az FVM-hez (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) postai úton benyújtani augusztus 1-től augusztus 31-ig. •Az igazolás a kérelem-benyújtást követő év december 31. napjáig érvényes, tehát az idén megszerzett többlettámogatási jogosultság 2009. december 31-ig érvényesíthető. •Kérdések feltehetők a fiatalgazdaminoseg@fvm.hu e-mail címen, vagy a (06 1) 301-5926 -os telefonszámon.

28 Köszönöm a figyelmet! MVH Bács-Kiskun megyei Kirendeltség Ügyfélfogadás: hétfő, csütörtök, péntek: 8:30-12:00 kedd: 12:00-16:00 szerda: szünnap Tel: 76/814-540, 814-526


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési támogatások Madari Örs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések