Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIGSZ KONFERENCIA PÉCS SZÉCHENYI TERV, LAKÁSPOLITIKA KONFERENCIA 2010. 11. 03-04. KERESZTÉLY DEZSŐ MIGSZ ELNÖK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIGSZ KONFERENCIA PÉCS SZÉCHENYI TERV, LAKÁSPOLITIKA KONFERENCIA 2010. 11. 03-04. KERESZTÉLY DEZSŐ MIGSZ ELNÖK."— Előadás másolata:

1 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS SZÉCHENYI TERV, LAKÁSPOLITIKA KONFERENCIA 2010. 11. 03-04. KERESZTÉLY DEZSŐ MIGSZ ELNÖK

2 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  TALPRAÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS  FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA  2010. JÚLIUS 28.  A Kormány elfogadta az Új Széchenyi Terv programját, mely 10 évvel az első Széchenyi Terv után, ismét a gazdasági fejlődés fő célkitűzéseit meghatározva, a gazdasági fejlődés alapja lehet. A program sikeréhez szükséges a társadalmi összefogás, mely a Kormány irányító szerepe mellett, az Önkormányzatok, a gazdaság szereplőinek és a civil szférának együttműködésében valósulhat meg.  A Magyar Ingatlan- és Létesítmény Gazdálkodók Szövetsége (MIGSZ) a programot megismerve, egyes folyamatok előkészítésében - a MIT, a VOSZ, az MGYOSZ, a „KÉK PROGRAM” „Otthonteremtési Program”- véleményalkotásában tevékenyen közreműködve, egyetért az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott célokkal.

3 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  ÚJ SZÉCHENYI TERV  OTTHONTEREMTÉS  „ AZ ÉLETMINŐSÉG MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE, A TEVÉKENY EMBEREK ERŐFESZÍTÉSÉNEK EGYIK FŐ CÉLJA A KÉNYELMET ÉS BIZTONSÁGOT ADÓ OTTHON ÉS AZ ÉLHETŐ LAKÓKÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE. AMENNYIBEN AZ ANYAGI EREJÜKHÖZ MÉRTEN MEGFELELŐ LAKÓKÖRNYEZETET BIZTOSÍTANI TUDJÁK AZ EMBEREK, NEMCSAK A KELLEMES KÖRNYEZET JAVÍTJA AZ ÉLET MINŐSÉGÉT, HANEM MUNKASZERVEZÉS, MEGTAKARÍTÁS, HITELVÁLLALÁS IS VÁLLALHATÓBB ÉS KISZÁMÍTHATÓBB LESZ. KELLEMESEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLHETÜNK NYUGODTABBAN, HA A MAGYAR LAKÁSHELYZET ANOMÁLIÁIT MEGOLDJUK.  ……  MINDZEN PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN A LAKÁSFINANSZÍROZÁS SZABÁLYOZÁSI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA, A LAKÁSBÉRLÉST ÉS BÉRBEADÁST PERSPEKTÍVIKUSSÁ TEVŐ KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG. ÖSSZE KELL KAPCSOLNI A LAKÁSTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKVÁLLALÁSSAL, A JÖVEDELEMADÓZÁSSAL, AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGGAL, A MINŐSÉGI ÉS LEGÁLIS ÉPÍTÉSSEL. SZEM ELŐTT KELL TARTANI, HOGY NE TEREMTSÜNK A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK SZÁMÁRA ÚJABB MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁKAT.”

4 SÉMA

5 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  Szövetségünkre, szakmailag, elsődlegesen a III. fejezet, Otthonteremtés és Lakásprogram 1-4 pontjaiban foglaltak a meghatározók, ezért véleményünket ezekre vonatkozóan fogalmazzuk meg:  Az Otthonteremtés és Lakásprogram keretében alapvető célnak tekintjük, hogy olyan megoldásokat, lehetőségeket támogassunk, melyek az Ország (Költségvetés) teherbíró képességét és a Lakosság fizetőképességét hosszú távon figyelembe veszi.  Az elmúlt időszakra jellemző volt, hogy elsősorban koncepció hiányában olyan rendszerek működtek, melyekben lehetőség nyílt kockázatos jövedelemmel bíró polgárok tulajdonhoz jutására úgy, hogy nem csak a vétellel, hanem a működtetéssel kapcsolatos költségeket sem tudták egy idő után teljesíteni. Ez a probléma már a válság előtt megmutatkozott, de tömegesen a válság során jelentkezett.

6 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  Az állami segítség szükséges az otthonteremtésben, de mindenkit nem lehet támogatással saját tulajdonhoz juttatni. Vannak tulajdonosok, akikről ellehetetlenülő helyzetükben kiderül, hogy még a bérlői elvárásoknak sem tudnak megfelelni. Hogy mégis ebbe a helyzetbe kerültek, alapvetően Ők a hibásak, mivel nem mérték fel megfelelően anyagi helyzetüket, de felelős az állam is, mely támogatta irreális elképzelésüket, s az a bankrendszer, mely a kockázatok viselését az államtól várva, nem végezte el a megfelelő kockázati vizsgálatokat. Szakmánkat képviselő, a hitelezésben közreműködő értékbecslők sok esetben szakmai meggyőződés helyett, a bankok elvárását, kritika nélkül teljesítették. Lehetne sorolni a hiányosságokat és azok elkövetőinek sorát, felelősségük mértékét, de célunk egy olyan rendszer segítése, támogatása, mely nem ismétli meg a hibákat.  Otthonteremtési támogatásban azokat kell részesíteni, akik saját helyzetüket reálisan értékelve határozzák meg igényüket, s a reális igény kielégítéséhez saját erejükön felül támogatás is szükséges. A támogatások formájában jellemző legyen a visszatérítendő támogatás. A szociálisan legjobban rászorulók esetében is, legfeljebb a kamat minimalizálása és a futamidő meghosszabbítása, esetleg adókedvezmény legyen a támogatás eszköze. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a vissza nem térítendő támogatásokat a közreműködők szerzik meg,s a rászorultakhoz csak fele, harmada kerül. Bármilyen kedvezményekkel, de visszafizetésre kerülő támogatásokra a rászoruló lényegesen jobban figyel, s nem engedi a korrupciós lenyúlásokat.

7 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  Az Otthonteremtés legnagyobb nehézsége, a bérlakás állomány hiánya. Az állami és önkormányzati lakások privatizációja után az ország bérlakás állománya 10% alá csökkent. Ennek mintegy 50%-a önkormányzati, illetve állami. A magán bérlakások száma, adóeltitkolások miatt nehezen mérhető, de mindent figyelembe véve sem éri el a 13%-ot. A nemzetközi számokat ismerve, főleg Észak-Európa országaiban magas 50% körüli bérlakás arányhoz viszonyítva nagyon el vagyunk maradva. Véleményünk szerint a hazai lehetőségeket, valamint a lakosság igényeit is figyelembe véve, a bérlakások arányát 25% körül célszerű meghatározni. 1990-ben, a rendszerváltáskor, a bérlakások aránya – igaz szociális néven az egész - 28% volt. A szociális bérlakások 4,5-5%-a várhatóan elegendő, s ehhez kell a nem szociális bérlakás állományt mintegy 20%-ra növelni. A bérlakás állomány létrehozására az Otthonteremtési Program tartalmaz technikákat, melyeket a konkrét feladatok ismeretében finomítani szükséges.

8 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS

9 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  FŐ FELADAT A LAKÁSKONCEPCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE, MIVEL JELENLEG NINCS.  ELSŐ LÉPÉSBEN HELYEZZÜK TALPÁRA, AZ ELMÚLT KÖZEL KÉT ÉVTIZED FORDÍTOTT KONCEPCIÓIT. NE A PIAC ELADÓI OLDALA –ÉPÍTŐANYAGIPAR, ÉPÍTŐIPAR, LAKÁSÉPÍTŐK, HITELINTÉZETEK- HATÁROZZÁK MEG A FELADATOKAT, HANEM AZ IGÉNYBEVEVŐK OLDALA, - ÖNKORMÁNYZATOK, LAKÁSTULAJDONOSOK, HASZNOSÍTÓK!

10 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  AZ ELMÚLT IDŐSZAKOK LAKÁSPOLITIKÁJÁNAK JELLEMZŐI:  -POLITIKAI MEGKÖZELÍTÉS: KIT AKARUNK TÁMOGATNI, MELY RÉTEGET, KIT JUTTASSUNK ELŐNYÖSEBB HELYZETBE? (NEM VIZSGÁLVA, MILYEN TULAJDONOS LESZ BELŐLE)  -BANKI MEGKÖZELÍTÉS: KINEK ADHATOK MINÉL TÖBB HITELT, HA A LAKÁSÉPÍTŐKNEK ADTAM, ADNOM KELL A VEVŐINEK IS A MEGTÉRÜLÉS ÉRDEKÉBEN. KI TUD TÖBB LAKOSSÁGI ÜGYFÉLHEZ JUTNI, KEDVEZŐ ÁLLAMI HÁTTERŰ LAKÁSHITELEZÉS MELLETT.  -ÉPÍTŐIPAR, ÉPÍTŐANYAGIPAR: FOKOZNI A TERMELÉST, VÉLT IGÉNYEKET GERJESZTENI, ÁLLAMOT RÁVENNI A TÁMOGATÁSOK NÖVELÉSÉRE.

11 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  MI AZ EREDMÉNY?  AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN A LAKÁSÁLLOMÁNY SZÁMA 3,2 MILLIÓRÓL 4,2 MILLIÓRA NŐTT?? AZ ÉVES ÁTADOTT LAKÁSOK SZÁMA 2001-2009 KÖZÖTT 562,338 DB (29,596 DB/ÉV), ALIG BONTOTTUNK EL LAKÁSOKAT. TÉVES TEHÁT AZ AZ ELV, HOGY ÉVENTE 40-42,000 (50,000??) LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG. A TÚLÉPÍTÉS 3 ÉVE ISMERT, A SZEREPLŐK KÖZÜL CSAK AZ ÁLLAM FÉKEZETT A TÁMOGATÁSOKKAL, BÁR ANNAK OKA FÖGGETLEN A LAKÁSPOLITIKÁTÓL.  JELENLEG ÜRESEN ÁLL KB. 25-28,000 LAKÁS, MELYBŐL 8- 12,000 LAKÁS ÚJ ÉPÍTÉSŰ.  A 4,2 MILLIÓ LAKÁS 90%-A MAGÁNTULAJDONBAN VAN, A 10% KÖRÜLI BÉRLAKÁS KB. FELE ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI, A TÖBBI MAGÁNTULAJDONÚ. ADÓMORÁLUNK MIATT A SZÁMOK NEM PONTOSAK.

12 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  JAVASOLT FELADATOK:  -LAKÁSÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK RENDEZÉSE: A FIGYELEMBE VEHETŐ KÜLFÖLDI PÉLDÁK ALAPJÁN, A BÉRLAKÁS ÁLLOMÁNY VOLUMENÉT 20-25%-RA KELL NÖVELNI (RENDSZERVÁLTÁSKOR AZ ÁLLAMI BÉRLAKÁSOK ARÁNY 28% VOLT!)  -ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI ARÁNY JÓ, MINŐSÉGÉN JAVÍTANI SZÜKSÉGES (ÉRTÉKESÍTÉSI KAMPÁNYOK UTÁN A GYENGE MIŐSÉG MARADT MEG).  -LAKÁSÉPÍTÉS MÉRTÉKÉT A REÁLIS IGÉNYNEK MEGFELELŐEN, 25-28,000 LAKÁS/ÉV MENNYISÉGRE KELL TERVEZNI. 2010-BEN A MEGLÉVŐ ÁLLOMÁNNYAL CSÖKKENTENI KELL AZ IGÉNYT.  -VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOKAT MINIMALIZÁLNI KELL. HOSSZÚ LEJÁRATÚ, AKÁR TELJES KAMATTÁMOGATÁS A MEGOLDÁS (A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOKNAK NINCS ÉRDEMI EREDMÉNYE, DE JELENTŐS KORRUPCIÓS LEHETŐSÉG)  -KI KELL ZÁRNI A TULAJDONSZERZÉSBŐL AZT A KÖRT, MELY A KÉSŐBBIEKBEN KÉPTELEN MEGFELELNI A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOKNAK!

13 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  MILYEN LAKÁSOKAT ÉPÍTSÜNK?  -ÁLLAMI TULAJDONÚT NE!  -ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚT CSAK SPECIÁLIS CÉLRA, (IFJÚSÁGI, NYUGDÍJAS, ÖREGEK OTTHONA)  -PIACI LAKÁSÉPÍTÉS SAJÁT TULAJDONÚ AZ IGÉNYELT MÉRTÉKBEN-FIZETŐKÉPES KERESLET ISMERETÉBEN!  -PIACI BÉRLAKÁSOK ÉPÍTÉSE •ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK •MAGÁNCÉGEK •KONZORCIUMOK •PPP

14 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  PIACI BÉRLAKÁSÉPÍTÉS FELTÉTELEI  -JOGI FELTÉTEL A JOGSZABÁLYOK SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSAIVAL MEGTEREMTENI A TULAJDONOS (BÉRBEADÓ) BIZTONSÁGÁT. RENITENS BÉRLŐ (NEM FIZET, NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT) AZONNALI KIRAKÁSÁNAK BIZTOSÍTÉKA! HOSSZÚTÁVÚ BÉRLETEKHEZ A BÉRLŐK BIZTONSÁGÁNAK SZAVATOLÁSA.  -TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE SZÜKSÉGES. BÉRLAKÁS ÉPÍTŐK-MŰKÖDTETŐK KEDVEZMÉNYES HITELE. RÁSZORULÓ BÉRLŐK TÁMOGATÁSI RENDSZERE (ÉVENTE MEGÁLLAPÍTVA, S A BÉRLŐ KÖTELES IGAZOLNI RÁSZORULTSÁGÁT)  -MEGLÉVŐ ÜRES LAKÁSOK ÁTIRÁNYÍTÁSA A BÉRLAKÁS SZEKTORBA, DE CSAK ELKÜLÖNÜLT EGYSÉGEKBEN (ÉPÜLET, ESETLEG LÉPCSŐHÁZ)

15 LAKÁSÉPÍTÉS, BÉRLAKÁSÉPÍTÉS HELYZETE, MEGOLDÁSI JAVASLATOK  AZ IMF ÉS A NEMZETKÖZI VALUTAALAP 1991-BEN VÉGZETT VIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA MEGÁLLAPÍTJA:  „MAGYARORSZÁGON A LAKOSSÁGHOZ VISZONYÍTOTT LAKÁSSZÁM (3,2 MILLIÓ) MEGFELELŐ, DE TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE, MINŐSÉGE MIATT ÁTALAKÍTANI, FEJLESZTENI SZÜKSÉGES. A LAKÁSÉPÍTÉS ÁRAITÓL A JÖVEDELMEK EL VANNAK SZAKADVA, ÍGY A LAKÁSHOZ JUTÁS A LAKOSSÁG TÖBBSÉGÉNÉL CSAK TÁMOGATÁSSAL OLDHATÓ MEG. EZ AZONBAN NEM KAPITALIZMUS! MEGFELELŐ LAKÁSPOLTIKA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A JÖVEDELMEK JELENTŐS NÖVEKEDÉSÉRE VAN SZÜKSÉG!”  AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN TÖBBSZÖR PRÓBÁLTUNK LAKÁSPOLITIKAI KONCEPCIÓT GYÁRTANI, DE AZ ALAPFELTÉTEL, A MEGFELELŐ JÖVEDELEM, HIÁNYZOTT, S TOVÁBBRA SEM BIZTOSÍTOTT.  MEGJEGYZÉS: FOLYAMATOSAN HALLANI, HOGY A MAGYAR A TULAJDONHOZ RAGASZKODIK, EZÉRT A BÉRLETTEL KÁR FOGLALKOZNI. AKKOR KÉRDEZZÜK MEG AZ EMBEREKET, HA FEL TUDUNK MUTATNI TISZTESSÉGESEN MŰKÖDŐ, A TULAJDONOSNAK ÉS A BÉRLŐNEK MEGFELELŐ JOGI GARANCIÁKAT NYÚJTÓ RENDSZERT. BÉRLŐ ABBÓL LESZ, AKI NEM AKARJA, VAGY NEM KÉPES A TULAJDONOSTÓL ELVÁRT TERHEKET VÁLLALNI. (A NYUGDÍJAS HÁZAKNÁL A PIACI BÉRLETTEL MŰKÖDŐK SOKKAL ELFOGADOTTABBAK, MINT A KVÁZI TULAJDONOK.)

16 ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYNÁL SZÉCHENYI TERV EGYIK KIEMELT PROGRAMJA AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG FOKOZÁSA FELMERÜLŐ FELADATOK, EDDÍG ELVÉGZETT MUNKÁK, EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK  NÉHÁNY JELLEMZŐ MEGÁLLAPÍTÁS A KÜLÖBÖZŐ FUNKCIÓJÚ ÉPÜLETÁLLOMÁNY PROBLÉMÁIRÓL, MEGOLDÁSAIRÓL •IRODAHÁZAK: A, B, C KATEGÓRIÁK •IPARI, SZOLGÁLTATÓI LÉTESÍTMÉNYEK: BARNAMEZŐS, ÚJ •SZÁLLODÁK •LOGISZTIKAI TELEPHELYEK FM MEGJELENÉSE, ELTERJEDÉSE, SZEREPE, EREDMÉNYE

17 ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYNÁL  FELMERÜLŐ FELADATOK, EDDÍG ELVÉGZETT MUNKÁK, EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK  LAKÁSSZEKTOR •HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ RÉGI ÉPÜLETEK •HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ ÚJ ÉPÜLETEK •BLOKKOS, ALAGÚTZSALUS, EGYÉB IPAROSÍTOTT SZERKEZETŰ ÉPÜLETEK •PANELSZERKEZETŰ ÉPÜLETEK AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK SZÜKSÉGESSÉGE VALAMENNYI KATEGÓRIÁBAN FELMERÜLŐ PROBLÉMA, UGYANAKKOR ÁTFOGÓ PROGRAMMAL CSAK A PANELES ÁLLOMÁNY RENDELKEZIK. ITT „ELISMERTE „ AZ ÁLLAM A KORÁBBAN ELKÖVETETT HIBÁIT, MELY ELSŐSORBAN A TÖMEGES LAKÁSÉPÍTÉS MIATT ADÓDOTT. A HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ RÉGI ÉPÜLETEKRE –ELMARADT FELÚJÍTÁSOK!- MÁR NEM KÉSZÜLT KORMÁNYPROGRAM, CSAK RÉSZFELADATOKRA. JOGOS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS?

18 ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYNÁL FELMERÜLŐ FELADATOK, EDDÍG ELVÉGZETT MUNKÁK, EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK  HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ, ÚJ ÉPÜLETEK KÖZÜL A TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEKNÉL ÚJRATERMELŐDÖTT A PROBLÉMA, MIVEL A NAGYOBB HASZON ÉRTELMÉBEN SOK ESETBEN A TERVEKTŐL ELTÉRŐ GYENGÉBB TULAJDONSÁGOKKAL BÍRÓ ANYAGOK, BERENDEZÉSEK KERÜLTEK BEÉPÍTÉSRE.  KI A FELELŐS? ELSŐSORBAN AZ ÉPÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ FEJLESZTŐ-BERUHÁZÓ, KIVITELEZŐ, TERVEZŐ, MŰSZAKI ELLENŐR. SAJNOS, A PROBLÉMÁS ÉPÜLETEKNÉL ZÖMÉBEN A FELSOROLTAK EGY CÉGNEK A TAGJAI. UTÓBBI IDŐBEN JELLEMZŐEN AZ ÉPÜLET ÜZEMELTETŐJE IS SAJÁT SZERVEZET, ÍGY A GARANCIA SEM ÉRVÉNYESÜL.

19 ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYNÁL FELMERÜLŐ FELADATOK, EDDÍG ELVÉGZETT MUNKÁK, EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK BLOKKOS, ALAGÚTZSALUS, EGYÉB IPAROSÍTOTT SZERKEZETŰ ÉPÜLETEK TÖBBSÉGE AZONOS PROBLÉMÁKKAL BÍR, MINT A PANELES ÁLLOMÁNY, DE A GYAKORLATBAN EZEN LAKÓTELEPEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA NAGY LEMARADÁSBAN VAN. NYÍLÁSZÁRÓ PROGRAMOKBAN RÉSZTVETTEK, DE EZ ÖNMAGÁBAN KEVÉS, UGYANAKKOR A BLOKKOS ÉPÜLETEKNÉL MÉG MINDIG TALÁLHATÓ GYÜJTŐKÉMÉNYES PROBLÉMA. NEHEZEN VOLT KÖVETHETŐ KORÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ MINISZTÉRIUMOKBAN PÁLYÁZHATÓ, ELTÉRŐ FELTÉTELEKKEL MŰKÖDŐ TÁMOGATÁSOK RENDSZERE. ÉVTIZEDIG TARTÓ KÜZDELEM KELLETT AHHOZ, HOGY ELÉRJÜK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK EMELÉSÉT. AKKOR EREDMÉNYES A RENDSZER, HA A TÁMOGATÁS NÉHÁNY SZÁZALÉKKAL MEGHALADJA AZ ÁFA MÉRTÉKÉT – KÜLÖNBEN FEKETÉN OLCSÓBB A MUKA ELVÉGZÉSE.

20 ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYNÁL FELMERÜLŐ FELADATOK, EDDÍG ELVÉGZETT MUNKÁK, EREDMÉNYEK, PROBLÉMÁK  PANELSZERKEZETŰ ÉPÜLETEK ENERGIAMEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ FELÚJÍTÁSA: •PANELPROGRAM KIDOLGOZÁSA, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, ÉRTÉKELHETŐSÉG KORREKT RENDESZERE 2008-RA ALAKULT KI. •BM, ÖM, KKVM LEBONYOLÍTÓ, ILLETVE FINANSZÍROZÓ VÁLTOZÁSAI ZAVARTÁK A PÁLYÁZÓKAT. MA KI A GAZDA? •TÁMOGATÁSI PÉNZEK HIÁNYÁBAN CSÚSZTAK A DÖNTÉSEK, KIFIZETÉSEK. •ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉVENKÉNTI VÁLTOZÁSA EGY-EGY TELEPÜLÉSEN. •ÉMI BELÉPÉSÉVEL ALAKULT CSAK KI A MEGFELELŐ LEBONYOLÍTÓ, KIVITELEZŐ, MŰSZAKI ELLENŐRZŐ RENDSZER. •TÁRSASHÁZAK FIZETŐKÉPESSÉGE TOVÁBBI PROBLÉMÁKAT VET FEL

21 MIGSZ KONFERENCIA PÉCS  AZ ELŐZŐEKBEN FELVETET NÉHÁNY KÉRDÉSKÖRT ELSŐSORBAN AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS, MAJD KÖZÖS HATÉKONY CSELEKVÉSEK ÉRDEKÉBEN KÍVÁNTAM BEMUTATNI, A MEGLÉVŐ ÉPÜLETÁLLOMÁNYT MŰKÖDTETŐ SZAKEMBER SZEMSZÖGÉBŐL.  TOVÁBBRA IS KIEMELT FEALADATUNK A KORMÁNYZATTAL, TÁRSZERVEZETEKKEL VALÓ MINÉL KONSTRUKTÍVABB EGYÜTTMŰKÖDÉS, AZ EREDMÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN.  KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "MIGSZ KONFERENCIA PÉCS SZÉCHENYI TERV, LAKÁSPOLITIKA KONFERENCIA 2010. 11. 03-04. KERESZTÉLY DEZSŐ MIGSZ ELNÖK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések