Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009."— Előadás másolata:

1 A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009.

2 Felvezetés A kormányprogram prioritásai vidéki munkalehetőségek bővítése, vidéki életminőség látványos és stabil javítása

3 Koncepció felállítása 2009. májusában államtitkári ismertető elkészült a vidéki munkahelyteremtésre (készítette: Hegedűs Tímea)

4 Összefoglaló 2009. júniusában elkészült az Összefoglaló (készítette: Bögréné Bodrogi Gabriella)

5 Programiroda Gőgös Zoltán államtitkár úr elfogadta a koncepciót, tárca 2009. július 1.-től Programirodát hozott létre

6 A Cselevési terv összeállításában részt vettek Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Agrárszabályozási Főosztály Kanyokné Strohmayer Mária Dr. Horváth Miklós Agrárpiaci Főosztály Mészáros László Agrár- vidékfejlesztési Főosztály Dr. Maácz Miklós Tóth János Balázs Mezőgazdasági Főosztály Biró Tamás Erős Veronika Stratégiai Főosztály Bögréné Bodrogi Gabriella Koncz Máté Természeti Erőforrások Főosztály Bárány Gábor MgSzH Dancs István Dr. Burrat Husam MVH Hegedűs Tímea Dr. Lukács Réka MGE Szentes Katalin MNVH Cserháti Ferenc Tisza Gabriella Magyar Agrárkamara Fogarasiné Bodnár Mária Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Percze László NFÜ Herczeg Béla Huszti Levente SZMM Sipos András Bódi András

7 Intézkedési terv 1. Foglalkoztatás feltételeinek egyszerűsítése 1.1 SZMM törvénytervezetét ki kell egészíteni, 1.2 kormányrendelet előkészítéséhez szükséges paraméterek összeállítása, 1.3 kormányrendelet tervezetének elkészítése, 1.4 SZMM tervezetében szereplő 40%-os mértékű közteher felülvizsgálatra szorul, 1.5 elektronikus foglalkoztatási kártya-rendszer

8 Intézkedési terv 2. Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok 2.1 beérkezett kérelem feldolgozásának gyorsítása, a minél gyorsabb ütemű kifizetés, 2.2 beruházási projektek, komplex projektek, mintaprojektek, 2.3 bankok kockázatkerülő magatartásának megváltoztatása, 2.4 ÚMVP és az ÚMFT célcsoportjai közötti lehatárolási elégtelenség vizsgálatának és kiküszöbölésének kezdeményezése

9 Intézkedési terv 3. Közmunkával kapcsolatos fejlesztési javaslatok 3.1 vízi társulatok és a magán-erdőgazdálkodói szféra közmunkaprogramban való közvetlen részvétele 4. Bioenergetika foglalkoztatási vonatkozásai 4.1 be kell nyújtani a Kormány elé „a biomassza energetikai hasznosítását célzó egyes intézkedésekről” szóló előterjesztést, 4.2 közmunka és alkalmi munkaprogram modellek kidolgozása

10 Intézkedési terv 5. A szervezeti háttér, a rendelkezésre álló információ közkinccsé tételéhez 5.1 kommunikáció, 5.2 helyzetkép és igényfelmérés, 5.3 foglalkoztatási jó gyakorlatok adatbázisa, 5.4 szervezeti feladatok megvalósításához szükséges költség igény 6. A Projektiroda középtávú feladatai 6.1 Intézkedési tervben jóváhagyottak nyomon követése, 6.2 minta projekt utak felderítése és feldolgozása

11 Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok Probléma felvetése „A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak)” A vidékfejlesztési politika három területet ölel fel: élelmiszergazdaság, környezet, valamint a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaság és vidéki népesség. 1. tengely: a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, 2. tengely: a környezet minőségének javítása, 3. tengely: a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása, 4. tengely: a LEADER helyi kezdeményezések

12 Az ÚMVP tengelyek kitörési pontjai, lehetőségei, javaslatok A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása A vidéki környezet minőségének javítása A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása Az utólagos finanszírozás hátrányai A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében A programozás koherenciájának biztosítása A tengelyek foglalkoztatásra gyakorolt hatásai A tengelyek megoszlása az ÚMVP-ben 1. tengely 47% 2. tengely 32% 3. tengely 17% 4. Technikai segítségnyújtás 4%

13 A 3.-4. tengely végrehajtásának helyzete A 3. tengelyben 2008 októberében 4 intézkedés került meghirdetésre: - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - Turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás, - Falufejlesztés és vidéki örökség megőrzése. JogcímMikroTurisztikaFaluVidékÖsszesen Támogatási kérelmek száma (db) 1688157416779055844 Igényelt támogatási összeg (e Ft) 28.282.81837.040.21827.505.92722.768.041115.597.004

14 A 3.-4. tengely végrehajtásának helyzete 2007. szeptemberében 168 db támogatási kérelem érkezett be az MVH-hoz, 2008. január 1-jétől a HVI-k (Helyi Vidékfejlesztési Irodák) száma 174 db-ra nőtt, A LEADER Program megvalósítását a HVI-k tevékenyen elősegítették - a LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, - helyi közösségek összességében több mint 12.000 tagot foglalnak magukban, - LEADER helyi akciócsoportok fejlesztésére átlagosan több mint kb. 2 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre, - 2009 augusztus végéig a 3. és 4. tengely keretében összesen 9,4 Mrd Ft támogatási összeg került kifizetésre.

15 Javaslat 1. A 3.-4. tengely támogatási konstrukcióira beérkezett több ezer kérelem feldolgozásának lehetőségek szerinti gyorsítása. 2. Követendőnek tekinthető beruházási projektek, komplex projektek (mintaprojektek) bemutatása a széles potenciális érdeklődő kör számára. 3. Egyeztetések kezdeményezése a bankok kockázatkerülő magatartásának megváltoztatása és a vidéki vállalkozások hitelhez jutásának könnyítése érdekében. 4. Az ÚMVP- ÚMFT célcsoportjai közötti lehatárolási elégtelenségek kiküszöbölése.

16 Közmunkaprogramok kiterjesztésének lehetősége az erdőgazdálkodás területén Probléma felvetése A Kormány a munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási, különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az e célra a költségvetésben biztosított pénzügyi keret elosztása céljából hozta meg a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendeletét.

17 Közmunkaprogramok kiterjesztésének lehetősége az erdőgazdálkodás területén Eszközök „2. § (1) Az előirányzat terhére támogatásban részesülhetnek: - legalább 200 hektár területtel rendelkező erdőgazdálkodók (2) Támogatás az (1) bekezdésben meghatározott szervezet részére abban az esetben nyújtható, ha - a közmunkaprogram során az 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyek közül, - az (1) bekezdés a) – e) pont szerinti személyek legalább 100 fő, - az (1) bekezdés f) - g) pont szerinti személyek legalább 10 fő, foglalkoztatását valósítják meg oly módon, hogy a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti.

18 Szociális Zöldenergia Program Probléma felvetése Az üvegházhatású gázok fejlett országok által történő kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 2020-ra 20%-kal, a széndioxid emissziónak (kibocsájtásának) 2020-ig 30%- kal, 2050-ig 50%-kal kellene csökkennie. Az EU Megújuló Energia Útiterve és az irányelvek 2020-ra az összes felhasznált energiaforráson belül 20%-os megújuló energiaforrás részarányt céloz meg, ezen belül a bio-üzemanyagok vonatkozásában 10%-ot.

19 Szociális Zöldenergia Program Célok megújuló energiaforrások iparágának fejlesztése, ország energiaellátásának diverzifikációja és fosszilis energiaimport-függőségének csökkentése, hazai foglalkoztatás növelése és a környezetvédelmi elvárások teljesítése, termelői jövedelmek megőrzése, a vidéki életszínvonal javítása, munkahelyteremtés és a vidéki munkahelyek megtartása.

20 Szociális Zöldenergia Program Eszközök A) Biomassza Zöldségprogram – Üvegházak, fóliaházak energetikai kiváltása megújuló biomassza alapanyagból B) Önkormányzatok, és költségvetési fenntartású falusi-kisvárosi intézmények bioenergetikai korszerűsítése C) Elektromos áram és hőenergia előállítás kiserőműi (1-5) és közepes erőműi (max 20 MW) biomassza termelés segítségével

21 Szociális Zöldenergia Program Javaslat A „Biomassza Energetikai Program” kormány előterjesztésben foglalt „Szociális Zöldenergia Program” elindításának első mérföldköve olyan közmunka és alkalmi munkaprogram modellek kidolgozása, amely igazodik az „út a munkához” és egyéb foglalkoztatási programhoz. Javasolt egy FVM – SZMM megbeszélés összehívása.

22 A szervezeti háttér Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Magyar Agrárkamara (MA) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

23 Bemutatásra javasolt projektek PARMEN KONZERVIPARI Rt. KAPUVÁRI BACON HÚSIPARI Kft. WWF projekt (megújuló energia) Tiszaadony önkormányzati Kecskefarm-Tejüzem Belecska – modell - Mezőgazdasági gépi szolgáltatás - Fóliaházak létesítése palánta előállítás céljából - Zöldborsó ültetvény - Szamóca ültetvény fekete fóliával borított ágyásokkal - Bab vetőmagtermesztés - Sütőtök, patiszon, sárgadinnye, paprika, paradicsom stb. vetőmag termesztés - Csemegekukorica termesztés, értékesítés - Gyógynövény, fűszernövény termesztés, értékesítés - Brojler nevelés kihelyezés, értékesítés, takarmány előállítás, keverés, kihelyezés értékesítés - Brojler keltetés

24 Bemutatásra javasolt projektek HU-BA programjavaslat - HU-BA programjavaslat - HU-BA hungarikum baromfitermék program Referenciák: - Bedő - Székelyudvarhely és környéke - Oszkó - Egerág, Áta, Kisherend - Bazsi, Megyer

25 Bemutatásra javasolt projektek Zöldmezős biomassza erőmű (Szakoly) Fő számok: - Beépített villamos teljesítmény: 20 MW - Bemenő hőteljesítmény: 68 MW - Bruttó kondenzációs hatásfok: 32% - Összhatásfok a kertészet belépése után: 40-60% (évszakfüggő) - Tüzelőanyag: fásszárú anyagból készített apríték - Tüzelőanyag-igény:170-180 ezer t/év (nedvességtartalomtól függően) - Zöldáram-termelés: 142 000 MWó/év - CO2 kiváltás: 90 et/év - Beruházás finanszírozási költséggel: 14 mrd Ft - Erőműben létesített új munkahelyek száma: 55 fő - Tüzelőanyag-ellátás területén foglalkoztatottak száma: kb.150fő - Tervezett kertészetben foglalkoztatottak száma: 80-100 fő

26 Regionális Operatív Program ÚMVP-ben meghatározott szempontok: - mikrovállalkozások fejlesztése - turisztikai fejlesztés - borturizmus - közszolgáltatások és a vidéki alapszolgáltatások - településfejlesztés

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések