Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális részleg működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális részleg működése"— Előadás másolata:

1 Speciális részleg működése
intézményünkben Balogh Irma Dr. Juhász Ilona Igazgató Intézményi pszichiáter Nyíregyháza, Szeptember 24.

2 Amiről hallunk ma……… Az intézmény rövid bemutatása Előzmények
Az ötlettől a megvalósulásig Tárgyi-személyi feltételek Működési rend Ápolási-gondozási feladatok Szocioterápiás foglalkozások Dokumentációk Eredmények, Összegzés

3 Az intézmény bemutatása I.
Ellátottak létszáma: fő Pszichiátria fő Gondozói részlegen fő -ezen belül- Speciális részlegen fő Rehabilitációs részlegen fő Idősrészlegen fő

4 Az intézmény bemutatása II.
Átlagéletkor: Pszichiátria: 54 év ( 94 nő, 76 férfi) Idősrészlegen: 77 év (22férfi, 46 nő) Várakozók száma: Pszichiátria: 54 fő (soron k. 31 fő) á.é.k: 51 év Idősrészleg: 36 fő ( soron k. 22 fő) á.é.k:75 év

5 Az intézmény bemutatása III.
Pszichiátriai részlegen: - Schizofrenia chronica (149 fő) - Aethylizmus chronika ( 5 fő ) - Scizoaffektív zavar ( 5 fő ) - Bipolásis affektív zavar ( 2fő ) - Borderline személyiségzavar ( 3 fő ) - Organikus paranoid zavar ( 6 fő ) - Paranoid pszichozis ( 2 fő ) - Depresszió ( 2 fő ) Idősotthoni részlegen: - 30% Demens ( 20 fő ) - Egyéb betegség

6 Az intézmény bemutatása IV.
Dolgozói létszám: fő Szakdolgozó fő Technikai fő Szakképzettségi arány: 96%

7 Előzmények jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénynek a 85/C. §- k az (5) bekezdése képezi a jogszabályi alapját és indokoltságát

8 Ötlettől a megvalósulásig Pályázati lehetőség I.
ICSSZEM / 2003 10 millió forint Részleg kialakítása, valamint annak tárgyi feltételeinek biztosítása Sikeres pályázat/2004 Kivitelezés/2004 Átadás 2005 január

9 Pályázati lehetőség II.
ICSSZEM/2005 Működési feltételek /személyi feltételek biztosítása 3.2 millió forint Pszichiáter szakorvos + 2óra Pszichológus + 3 óra Ápolószemélyzet 3 fő 1 fő mentálhigiénés szakember Első ciklus ( 2005 november-2006 április)

10 Pályázati forrás II. Második ciklus 1.8 millió- ft ( 2006 július-október 31.) Személyzeti létszám összesen 11 fő Az előzőekben bemutatott alkalmazottak tovább foglalkoztatása Ellátottak létszáma összesen 11 fő (8 fő speciális ellátást 3 fő ápolást-gondozást igényel)

11 A részleg funkciója A speciális részlegen olyan ellátottak átmeneti elhelyezése történik, akik magatartástüneteik alapján fokozott ellenőrzést, felügyeletet igényelnek.

12 A részleg működési célja I.
A már kialakult, de még sürgősségi ellátást nem igénylő veszélyeztető magatartás visszaszorítása Az akut helyzetek kivédése, A lakó másokra és saját magára irányuló veszélyeztető állapotának megelőzése Pszichotikus tünetek visszaszorítása

13 A részleg működési célja II.
Az ellátott jobb együttműködésének elősegítése Megvédeni a lakót a sérülésektől Pszichés egyensúly helyreállítása Az Otthon lakói nyugalmának folyamatos biztosítása A pszichiátriai kórházi osztály igénybevételének csökkentése.

14 Részleg tárgyi feltételei
Zárt, leválasztott terület 200nm 3 lakó szoba (20X2nm, 15nm) 15nm nővér szoba 15nm megfigyelő szoba 20 nm társalgó Lakószobák kézmosóval ellátottak Tűzjelző berendezéssel kiegészítve

15 Megfigyelő szoba tárgyi feltétele
Speciális- fémszerkezetű ágy, falhoz és padozathoz rögzítve Speciális- fémszerkezetű asztal és szék, falhoz és padozathoz rögzítve Az ablakok valamint a nővérszoba és a megfigyelő szoba közt elhelyezkedő ablak törhetetlen üvegből készültek Az ágy kiképezése alkalmas arra, hogy szükség esetén az ágyhoz történő rögzítés kivitelezhető legyen

16 Részleg személyi feltételei
Pszichiáter szakorvos Mentálhigiénikus-foglalkoztató de +du. Osztályvezető főnővér Műszakos szakápolók 10 fő Háziorvos-szakorvos heti 4 órában (intézményi szinten)

17 Az osztály működési rendje
Nővérek ig ig Mentálhig.szakember , ig Osztályvezető nővér ig Az osztályon a lakókat magukra hagyni szigorúan tilos! Ugyanakkor nővér sem maradhat egyedül!

18 Ki rendelheti el a fokozott megfigyelést
Intézményvezető Intézményi pszichiáter szakorvos Intézményvezető ápoló Osztályvezető ápoló Műszakvezető ápoló Pszichiátriai szakápoló

19 A részlegre kerülés indikációi I.
A gyógyszer beadási nehézségek A folyamatos konfliktusok generálása A napszaki ritmus felcserélődése Téveszmékhez társuló szorongás és nyugtalanság észlelése Önkontroll vesztés esetén A szomatikum leromlásának veszélye a fokozott étvágytalanság miatt Önmagára, környezetére veszélyes magatartást tanusítása

20 A részlegre kerülés indikációi II.
Suicid gondolatok megjelenése esetén Felgyorsult pszichomotórikus mozgás, kritikátlan viselkedés Sérülés veszélye az erős nyugtalanság miatt Térbeli tájékozatlanság Alkohol okozta kritikátlan viselkedés Nagyfokú szorongás A szökés fennállásának veszélye Konfliktusok számának növekedése A Házirend sorozatos megszegése

21 Elérendő cél meghatározása I.
A veszélyeztető állapot számának a csökkentése A pszichiátriai kórházi osztály igénybevételének redukálása Az ellátott viselkedésének a kontroll funkciók Pszichés egyensúlya helyreállítása Munkaképes állapot elérése

22 Elérendő cél meghatározása II.
Megvédeni a lakókat a konfliktushelyzetektől, a balesetektől illetve sérülésektől Az ellátott együttműködési képességének elérése Az Otthon más részlegén lévő lakóik nyugalmának biztosítása

23 Szakorvosi feladatok I.
Megelőző részletes vizsgálat, a veszélyeztető állapot megítélésére Napi rendszerességgel óráig vizit Állapot ellenőrzése, szükség szerinti gyógyszeres beavatkozás, gyógyszerváltoztatást Állapotnak megfelelően egyéni betegvezetés Jövőre vonatkozó reális alternatívák megbeszélése - állapotjavulás esetén

24 Szakorvosi feladatok II.
13.00 és órakor a lakók állapotának ismételt ellenőrzése, a napi történések megbeszélése Szomatikus betegség, állapotromlás esetén konzultáció a háziorvossal Dokumentáció vezetése

25 Teendők a részlegre kerülést követően I.
Elsődleges szempont a lakó nyugalomba helyezése Biztonságos környezetének megteremtése, úgy, hogy az a lehető legkisebb korlátozással járjon Az ellátott tájékoztatása, szükség szerint megnyugtatása Értesítés: Az elrendelő 1 órán belül értesíti telefonon a kezelőorvost, amennyiben nem ő volt az elrendelő

26 Teendők a részlegre kerülést követően II.
Amennyiben a megfigyelő szobába kerül az ellátott, az elrendelő köteles 24 órán belül gondnokát, az ellátott jogi képviselőt értesíteni Az elrendelőnek a megfigyelő szobába történő elrendelést követően 2 órán belül ki kell töltenie a korlátozó intézkedésekre vonatkozó Adatlapot is

27 Teendők a részlegre kerülést követően III.
Az egyénre szóló ápolási anamnézis elkészítése (a részlegre kerülés oka) A részletes ápolási terv - részlegvezető főnővér Foglalkoztatási heti terv elkészítés- ment. hig. Csop. vez. Az ápolási- gondozási, foglalkoztatási folyamatok naponkénti leírása A foglalkoztatási tervben meghatározásra kerüljön, a lakó foglalkoztatási igénye, szükséglete

28 A leggyakrabban előforduló orvosi és ápolási diagnózisok
Borderline személyiségzavar ( 11 esetben ) Scizophrenia chronica ( 32 esetben) Agresszivitás nagyfokú kockázata a pszichés tünetek felerősödése miatt Ön és környezetére veszélyes magatartás Konfliktusos helyzetek Beilleszkedési nehézségek (új lakó) Ébrenlét-alvás napszaki zavara

29 Ápolási heti terv Közvetlen bekerülést követően az indikáció alapján- a részlegvezető főnővér készíti el Szükség szerint ill. hetente kerül újra meghatározásra Az egészségügyi és gondozási feladatok kerülnek meghatározásra, gyógyszerelés, étkezés, az elhelyezés módja, korlátozó intézkedés elrendelése stb.

30 Ápolási napi terv I. Az ápolási- gondozási folyamatoknak, a napi történéseit foglalja magában Tartalmazza a szakápolási feladatokat, a lakó általános és részletes állapot leírását A napi gyógyszerelés szükségességét, tényszerűségét A korlátozó intézkedés sz. e. elrendelését

31 Ápolási napi terv II. A kóros megnyilvánulások leírását,
Érzelmi, hangulati állapot változásokat Társaival való kapcsolattartást Tartózkodási helyét, elvégzett napi tevékenységét Az állapot folyamatos rögzítését Az egyéni betegvezetést

32 Napi gondozási feladatok I.
Megnyugtató környezet biztosítása Nappali műszakban: a lakó higiénés szükségleteinek a kielégítése, ellenőrzése A ruházat ellenőrzése ,a lakó környezet rendbetétele. A lakó önállóságra való biztatása, nevelése, az ebben való megerősítése. A mentálhigienés foglalkozásokon való részvétel biztosítása

33 Napi gondozási feladatok II.
A megfelelő étkezés biztosítása, szükség esetén segítség nyújtás az ellátott étkezésében Éjszakai műszakban a nyugodt alvás illetve annak körülményeinek biztosítása Nyugtalan beteg megnyugtatása Szükség esetén a lakó mosdóba történő kísérése A dokumentációk részletes vezetése

34 Foglalkoztatási Heti terv I.
Tartalmazza az egymásra épülő, regressziót oldó, realitáskontroll kiépítését és megtartását célzó csoportfoglalkozások menetrendjét A szocioterápiás foglalkozások megtervezésénél fontos a személyre szabott, egymásra épülő, csoportban is megvalósítható formák megválasztása

35 Foglalkoztatási Heti terv II.
Annak meghatározása, hogy a lakó állapota egyéni vagy csoportos foglalkoztatást tesz-e lehetővé A foglakoztatás típusának, idejének, helyének az időtartamának a meghatározása

36 Napi foglalkoztatási folyamat I.
A mentálhigiénés szakember és foglalkoztató a foglalkozási lapon rögzíti az ellátott állapotában történő változásokat úgy, mint: magatartás együttműködés társaival való kapcsolat aktivitás, kreativitás

37 Napi foglalkoztatási folyamat II.
Érzelmi, hangulati, indulati megnyilvánulásokat A viselkedésbeli változásokat A folyamat lezárását követően a lakó tájékoztatása, az elbocsátó dokumentáció alkalmazása mellett

38 Szocioterápiás cél I. A regressziót oldó, a realitáskontrollt megteremtő, fenntartó foglalkozások szervezése, irányítása, kontrollja Előzmények: Pszichotikus állapot >regresszió> énhatárok> realitás torzulás> gondolkodás zavara> pszichomotorikus viselkedés> testérzés változása> regresszió teremtette szükséglet

39 Szocioterápiás cél elérése I.
A mozgásterápia: a mozgáson keresztül segít helyreállítani a szétesett egyensúlyt a test és a lélek között Animációs csoportterápia légző gyakorlatok szalaggyakorlat kéz-gyakorlat kötélgyakorlatok bábos ritmus-gyakorlatok bábreprezentáns

40 Szocioterápiás cél elérése II.
Művészetterápia: Belső pszichés tartalmaknak az eszközökön keresztül történő kifejezése Az alkotásban lezajló belső folyamatok élményszinten illetve a tudatosítás szintjén korrektív hatást tudnak kifejteni a személyiségre Zeneterápiás foglalkozások

41 Ami kiemelten hangsúlyos…
Érzésekre, érzelmi szükségletekre történő figyelés Nagy érzelmi töltésű üzenetek esetén– a hallottak visszamondása Megfélemlítő üzenetek mögötti tartalomra való odafigyelés (eredményként: a feszültség oldódik- szó áradat véget ér) Az empátia folyamatos fenntartása Olyan kielégítő válasz adása, mely alátámasztja az értő figyelést

42 Mikor ne végezzük…… Amikor veszteség ér és lelki fájdalmat érzünk -megakadályoz az empátiában Amikor képtelenek vagyunk az értő figyelésre ( fáradtság) Amikor sérelem ért, megbántottak vagy feszültek vagyunk Amikor képtelenek vagyunk a teljes odafordulásra Stb.

43 Heti rendszeres team feladatok
Heti team megbeszélés( szakorvos, részlegvezető ápoló, mentálhigiénés szakember) Ápolási gondozási tapasztalatok leírása Szocioterápiás foglalkozás (tervek, elért célok,) Javaslatok leírása Döntés a részlegen történő maradás kérdéséről

44 Vezetett dokumentáció típusok I.
Ápolási anamnézis Heti ápolási terv Heti szocioterápiás- mentálhigiénés terv készítése Napi ápolási folyamat Napi foglalkoztatási folyamat Heti értékelő lapok

45 Vezetett dokumentáció típusok II.
Munkaterápiás lap Pszichoterápiás lap Korlátozó intézkedésre vonatkozó adatlap Forgalmi napló Elbocsátási összefoglaló lap - Amennyiben az ellátott állapota olyan mértékű javulást mutat, hogy másik részlegre helyezhető

46 Folyosó részlet

47 Társalgó

48 Szerepjáték

49 Foglalkoztatás I.

50 Nővérszoba

51 Megfigyelőszoba

52 Eredmények 70% -kal csökkent a kórházi beutalások száma
Megszokott körülmények között marad az ellátott Jelentős állapotjavulás a személyre szabott gondozás-foglalkozás miatt A gondozási részleg tehermentesítése A gondozási részlegeken nyugodtabb légkör biztosított az ellátottak körében

53 Beteg/lakó forgalmi adatok
Részleg: ig Nő: 31 alkalommal, Férfi: 20 alkalommal Legrövidebb idő: 1 nap (nő),15.16 nap (Ffi.) Leghosszabb idő: 10 hónap Átlag gondozási idő: 39 nap Megfigyelő szoba Legrövidebb idő: 45 perc Leghosszabb idő: 28 nap Átlag 6.5 óra

54 Összegzés I. Elhelyezési körülmények- nagy terület- kis közösség
Szakszemélyzet létszáma, team munka Szoros ápolói, szakorvosi felügyelet Szoros kontroll, valós egyénre, szabott szocioterápia, A kommunikáció Feedback Az érzésekre, az érzelmi szükségletekre való odafigyelés képessége

55 Összegzés II. Empátia, a teljes elfogadás, az odafordulás
A dicséret átváltása az elismerésre (mit tettem, hogyan érezte ő magát, milyen szükséglete elégült ki) ” Elvárható„ válasz: ezt tetted, ezt érzem, ez a szükségletem elégült ki

56 „Szeresd úgy a sérült embereket, mint a gyerekeket, mert ők is szeretetre méltók és törékenyek”

57 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Speciális részleg működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések