Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális részleg működése intézményünkben Balogh Irma Dr. Juhász Ilona Igazgató Intézményi pszichiáter Nyíregyháza, 2009. Szeptember 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális részleg működése intézményünkben Balogh Irma Dr. Juhász Ilona Igazgató Intézményi pszichiáter Nyíregyháza, 2009. Szeptember 24."— Előadás másolata:

1 Speciális részleg működése intézményünkben Balogh Irma Dr. Juhász Ilona Igazgató Intézményi pszichiáter Nyíregyháza, 2009. Szeptember 24.

2 Amiről hallunk ma………  Az intézmény rövid bemutatása  Előzmények  Az ötlettől a megvalósulásig  Tárgyi-személyi feltételek  Működési rend  Ápolási-gondozási feladatok  Szocioterápiás foglalkozások  Dokumentációk  Eredmények, Összegzés

3 Az intézmény bemutatása I. Ellátottak létszáma: 238 fő Pszichiátria 170 fő Gondozói részlegen 150 fő -ezen belül- Speciális részlegen 8 fő Rehabilitációs részlegen 20 fő Idősrészlegen 68 fő

4 Az intézmény bemutatása II. Átlagéletkor: Pszichiátria: 54 év ( 94 nő, 76 férfi) Idősrészlegen: 77 év (22férfi, 46 nő) Várakozók száma: Pszichiátria: 54 fő (soron k. 31 fő) á.é.k: 51 év Idősrészleg: 36 fő ( soron k. 22 fő) á.é.k:75 év

5 Az intézmény bemutatása III. Pszichiátriai részlegen: - Schizofrenia chronica (149 fő) - Aethylizmus chronika ( 5 fő ) - Scizoaffektív zavar ( 5 fő ) - Bipolásis affektív zavar ( 2fő ) - Borderline személyiségzavar ( 3 fő ) - Organikus paranoid zavar ( 6 fő ) - Paranoid pszichozis ( 2 fő ) - Depresszió ( 2 fő ) Idősotthoni részlegen: - 30% Demens ( 20 fő ) - Egyéb betegség

6 Az intézmény bemutatása IV. Dolgozói létszám: 122 fő Szakdolgozó 74 fő Technikai 48 fő Szakképzettségi arány: 96%

7 Előzmények jogszabályi háttér  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a 85/C. §- k az (5) bekezdése képezi a jogszabályi alapját és indokoltságát

8 Ötlettől a megvalósulásig Pályázati lehetőség I.  ICSSZEM / 2003  10 millió forint  Részleg kialakítása, valamint annak tárgyi feltételeinek biztosítása  Sikeres pályázat/2004  Kivitelezés/2004  Átadás 2005 január

9 Pályázati lehetőség II.  ICSSZEM/2005  Működési feltételek /személyi feltételek biztosítása  3.2 millió forint  Pszichiáter szakorvos + 2óra  Pszichológus + 3 óra  Ápolószemélyzet 3 fő  1 fő mentálhigiénés szakember  Első ciklus ( 2005 november-2006 április)

10 Pályázati forrás II.  Második ciklus 1.8 millió- ft ( 2006 július-október 31.)  Személyzeti létszám összesen 11 fő  Az előzőekben bemutatott alkalmazottak tovább foglalkoztatása  Ellátottak létszáma összesen 11 fő  (8 fő speciális ellátást 3 fő ápolást-gondozást igényel)

11 A részleg funkciója  A speciális részlegen olyan ellátottak átmeneti elhelyezése történik, akik magatartástüneteik alapján fokozott ellenőrzést, felügyeletet igényelnek.

12 A részleg működési célja I.  A már kialakult, de még sürgősségi ellátást nem igénylő veszélyeztető magatartás visszaszorítása  Az akut helyzetek kivédése,  A lakó másokra és saját magára irányuló veszélyeztető állapotának megelőzése  Pszichotikus tünetek visszaszorítása

13 A részleg működési célja II.  Az ellátott jobb együttműködésének elősegítése  Megvédeni a lakót a sérülésektől  Pszichés egyensúly helyreállítása  Az Otthon lakói nyugalmának folyamatos biztosítása  A pszichiátriai kórházi osztály igénybevételének csökkentése.

14 Részleg tárgyi feltételei  Zárt, leválasztott terület 200nm  3 lakó szoba (20X2nm, 15nm)  15nm nővér szoba  15nm megfigyelő szoba  20 nm társalgó  Lakószobák kézmosóval ellátottak  Tűzjelző berendezéssel kiegészítve

15 Megfigyelő szoba tárgyi feltétele  Speciális- fémszerkezetű ágy, falhoz és padozathoz rögzítve  Speciális- fémszerkezetű asztal és szék, falhoz és padozathoz rögzítve  Az ablakok valamint a nővérszoba és a megfigyelő szoba közt elhelyezkedő ablak törhetetlen üvegből készültek  Az ágy kiképezése alkalmas arra, hogy szükség esetén az ágyhoz történő rögzítés kivitelezhető legyen

16 Részleg személyi feltételei  Pszichiáter szakorvos  Mentálhigiénikus-foglalkoztató de +du.  Osztályvezető főnővér  Műszakos szakápolók 10 fő  Háziorvos-szakorvos heti 4 órában (intézményi szinten)

17 Az osztály működési rendje  Nővérek 07.00-19.00-ig 19.00-07.00-ig  Mentálhig.szakember 09-11.00, 14-15-ig  Osztályvezető nővér 07-15.30-ig  Az osztályon a lakókat magukra hagyni szigorúan tilos! Ugyanakkor nővér sem maradhat egyedül!

18 Ki rendelheti el a fokozott megfigyelést  Intézményvezető  Intézményi pszichiáter szakorvos  Intézményvezető ápoló  Osztályvezető ápoló  Műszakvezető ápoló  Pszichiátriai szakápoló

19 A részlegre kerülés indikációi I.  A gyógyszer beadási nehézségek  A folyamatos konfliktusok generálása  A napszaki ritmus felcserélődése  Téveszmékhez társuló szorongás és nyugtalanság észlelése  Önkontroll vesztés esetén  A szomatikum leromlásának veszélye a fokozott étvágytalanság miatt  Önmagára, környezetére veszélyes magatartást tanusítása

20 A részlegre kerülés indikációi II.  Suicid gondolatok megjelenése esetén  Felgyorsult pszichomotórikus mozgás, kritikátlan viselkedés  Sérülés veszélye az erős nyugtalanság miatt  Térbeli tájékozatlanság  Alkohol okozta kritikátlan viselkedés  Nagyfokú szorongás  A szökés fennállásának veszélye  Konfliktusok számának növekedése  A Házirend sorozatos megszegése

21 Elérendő cél meghatározása I.  A veszélyeztető állapot számának a csökkentése  A pszichiátriai kórházi osztály igénybevételének redukálása  Az ellátott viselkedésének a kontroll funkciók  Pszichés egyensúlya helyreállítása  Munkaképes állapot elérése

22 Elérendő cél meghatározása II.  Megvédeni a lakókat a konfliktushelyzetektől, a balesetektől illetve sérülésektől  Az ellátott együttműködési képességének elérése  Az Otthon más részlegén lévő lakóik nyugalmának biztosítása

23 Szakorvosi feladatok I.  Megelőző részletes vizsgálat, a veszélyeztető állapot megítélésére  Napi rendszerességgel 08.30-09.00 óráig vizit  Állapot ellenőrzése, szükség szerinti gyógyszeres beavatkozás, gyógyszerváltoztatást  Állapotnak megfelelően egyéni betegvezetés  Jövőre vonatkozó reális alternatívák megbeszélése - állapotjavulás esetén

24 Szakorvosi feladatok II.  13.00 és 15.30 órakor a lakók állapotának ismételt ellenőrzése, a napi történések megbeszélése  Szomatikus betegség, állapotromlás esetén konzultáció a háziorvossal  Dokumentáció vezetése

25 Teendők a részlegre kerülést követően I.  Elsődleges szempont a lakó nyugalomba helyezése  Biztonságos környezetének megteremtése, úgy, hogy az a lehető legkisebb korlátozással járjon  Az ellátott tájékoztatása, szükség szerint megnyugtatása Értesítés:  Az elrendelő 1 órán belül értesíti telefonon a kezelőorvost, amennyiben nem ő volt az elrendelő

26 Teendők a részlegre kerülést követően II.  Amennyiben a megfigyelő szobába kerül az ellátott, az elrendelő köteles 24 órán belül gondnokát, az ellátott jogi képviselőt értesíteni  Az elrendelőnek a megfigyelő szobába történő elrendelést követően 2 órán belül ki kell töltenie a korlátozó intézkedésekre vonatkozó Adatlapot is

27 Teendők a részlegre kerülést követően III.  Az egyénre szóló ápolási anamnézis elkészítése (a részlegre kerülés oka)  A részletes ápolási terv - részlegvezető főnővér  Foglalkoztatási heti terv elkészítés- ment. hig. Csop. vez.  Az ápolási- gondozási, foglalkoztatási folyamatok naponkénti leírása  A foglalkoztatási tervben meghatározásra kerüljön, a lakó foglalkoztatási igénye, szükséglete

28 A leggyakrabban előforduló orvosi és ápolási diagnózisok  Borderline személyiségzavar ( 11 esetben )  Scizophrenia chronica ( 32 esetben)  Agresszivitás nagyfokú kockázata a pszichés tünetek felerősödése miatt  Ön és környezetére veszélyes magatartás  Konfliktusos helyzetek  Beilleszkedési nehézségek (új lakó)  Ébrenlét-alvás napszaki zavara

29 Ápolási heti terv  Közvetlen bekerülést követően az indikáció alapján- a részlegvezető főnővér készíti el  Szükség szerint ill. hetente kerül újra meghatározásra  Az egészségügyi és gondozási feladatok kerülnek meghatározásra, gyógyszerelés, étkezés, az elhelyezés módja, korlátozó intézkedés elrendelése stb.

30 Ápolási napi terv I.  Az ápolási- gondozási folyamatoknak, a napi történéseit foglalja magában  Tartalmazza a szakápolási feladatokat, a lakó általános és részletes állapot leírását  A napi gyógyszerelés szükségességét, tényszerűségét  A korlátozó intézkedés sz. e. elrendelését

31 Ápolási napi terv II.  A kóros megnyilvánulások leírását,  Érzelmi, hangulati állapot változásokat  Társaival való kapcsolattartást  Tartózkodási helyét, elvégzett napi tevékenységét  Az állapot folyamatos rögzítését  Az egyéni betegvezetést

32 Napi gondozási feladatok I.  Megnyugtató környezet biztosítása  Nappali műszakban: a lakó higiénés szükségleteinek a kielégítése, ellenőrzése  A ruházat ellenőrzése,a lakó környezet rendbetétele.  A lakó önállóságra való biztatása, nevelése, az ebben való megerősítése.  A mentálhigienés foglalkozásokon való részvétel biztosítása

33 Napi gondozási feladatok II.  A megfelelő étkezés biztosítása, szükség esetén segítség nyújtás az ellátott étkezésében  Éjszakai műszakban a nyugodt alvás illetve annak körülményeinek biztosítása  Nyugtalan beteg megnyugtatása  Szükség esetén a lakó mosdóba történő kísérése  A dokumentációk részletes vezetése

34 Foglalkoztatási Heti terv I.  Tartalmazza az egymásra épülő, regressziót oldó, realitáskontroll kiépítését és megtartását célzó csoportfoglalkozások menetrendjét  A szocioterápiás foglalkozások megtervezésénél fontos a személyre szabott, egymásra épülő, csoportban is megvalósítható formák megválasztása

35 Foglalkoztatási Heti terv II.  Annak meghatározása, hogy a lakó állapota egyéni vagy csoportos foglalkoztatást tesz-e lehetővé  A foglakoztatás típusának, idejének, helyének az időtartamának a meghatározása

36 Napi foglalkoztatási folyamat I. A mentálhigiénés szakember és foglalkoztató a foglalkozási lapon rögzíti az ellátott állapotában történő változásokat úgy, mint:  magatartás  együttműködés  társaival való kapcsolat  aktivitás, kreativitás

37 Napi foglalkoztatási folyamat II.  Érzelmi, hangulati, indulati megnyilvánulásokat  A viselkedésbeli változásokat  A folyamat lezárását követően a lakó tájékoztatása, az elbocsátó dokumentáció alkalmazása mellett

38 Szocioterápiás cél I.  A regressziót oldó, a realitáskontrollt megteremtő, fenntartó foglalkozások szervezése, irányítása, kontrollja Előzmények: Pszichotikus állapot >regresszió> énhatárok> realitás torzulás> gondolkodás zavara> pszichomotorikus viselkedés> testérzés változása> regresszió teremtette szükséglet

39 Szocioterápiás cél elérése I. A mozgásterápia: a mozgáson keresztül segít helyreállítani a szétesett egyensúlyt a test és a lélek között Animációs csoportterápia  légző gyakorlatok  szalaggyakorlat  kéz-gyakorlat  kötélgyakorlatok  bábos ritmus-gyakorlatok  bábreprezentáns

40 Szocioterápiás cél elérése II. Művészetterápia: - Belső pszichés tartalmaknak az eszközökön keresztül történő kifejezése - Az alkotásban lezajló belső folyamatok élményszinten illetve a tudatosítás szintjén korrektív hatást tudnak kifejteni a személyiségre  Zeneterápiás foglalkozások

41 Ami kiemelten hangsúlyos…  Érzésekre, érzelmi szükségletekre történő figyelés  Nagy érzelmi töltésű üzenetek esetén– a hallottak visszamondása  Megfélemlítő üzenetek mögötti tartalomra való odafigyelés (eredményként: a feszültség oldódik- szó áradat véget ér)  Az empátia folyamatos fenntartása  Olyan kielégítő válasz adása, mely alátámasztja az értő figyelést

42 Mikor ne végezzük……  Amikor veszteség ér és lelki fájdalmat érzünk - megakadályoz az empátiában  Amikor képtelenek vagyunk az értő figyelésre ( fáradtság)  Amikor sérelem ért, megbántottak vagy feszültek vagyunk  Amikor képtelenek vagyunk a teljes odafordulásra  Stb.

43 Heti rendszeres team feladatok  Heti team megbeszélés( szakorvos, részlegvezető ápoló, mentálhigiénés szakember)  Ápolási gondozási tapasztalatok leírása  Szocioterápiás foglalkozás (tervek, elért célok,)  Javaslatok leírása  Döntés a részlegen történő maradás kérdéséről

44 Vezetett dokumentáció típusok I.  Ápolási anamnézis  Heti ápolási terv  Heti szocioterápiás- mentálhigiénés terv készítése  Napi ápolási folyamat  Napi foglalkoztatási folyamat  Heti értékelő lapok

45 Vezetett dokumentáció típusok II.  Munkaterápiás lap  Pszichoterápiás lap  Korlátozó intézkedésre vonatkozó adatlap  Forgalmi napló  Elbocsátási összefoglaló lap - Amennyiben az ellátott állapota olyan mértékű javulást mutat, hogy másik részlegre helyezhető

46 Folyosó részlet

47 Társalgó

48 Szerepjáték

49 Foglalkoztatás I.

50 Nővérszoba

51 Megfigyelőszoba

52 Eredmények  70% -kal csökkent a kórházi beutalások száma  Megszokott körülmények között marad az ellátott  Jelentős állapotjavulás a személyre szabott gondozás-foglalkozás miatt  A gondozási részleg tehermentesítése  A gondozási részlegeken nyugodtabb légkör biztosított az ellátottak körében

53 Beteg/lakó forgalmi adatok Részleg: 2008.07.03. - 2009.07.03-ig  Nő: 31 alkalommal, Férfi: 20 alkalommal  Legrövidebb idő: 1 nap (nő),15.16 nap (Ffi.)  Leghosszabb idő: 10 hónap  Átlag gondozási idő: 39 nap Megfigyelő szoba  Legrövidebb idő: 45 perc  Leghosszabb idő: 28 nap  Átlag 6.5 óra

54 Összegzés I.  Elhelyezési körülmények- nagy terület- kis közösség  Szakszemélyzet létszáma, team munka  Szoros ápolói, szakorvosi felügyelet  Szoros kontroll, valós egyénre, szabott szocioterápia,  A kommunikáció Feedback  Az érzésekre, az érzelmi szükségletekre való odafigyelés képessége

55 Összegzés II.  Empátia, a teljes elfogadás, az odafordulás  A dicséret átváltása az elismerésre (mit tettem, hogyan érezte ő magát, milyen szükséglete elégült ki)  ” Elvárható„ válasz: ezt tetted, ezt érzem, ez a szükségletem elégült ki

56 „Szeresd úgy a sérült embereket, mint a gyerekeket, mert ők is szeretetre méltók és törékenyek”

57 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Speciális részleg működése intézményünkben Balogh Irma Dr. Juhász Ilona Igazgató Intézményi pszichiáter Nyíregyháza, 2009. Szeptember 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések