Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer."— Előadás másolata:

1 331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer minőségének garantálása a termelés helyétől a fogyasztói pontig!  A hatások feltérképezése, elhárítási módszerek, intézkedés, beavatkozás

2 332 Vízbiztonsági tervezés c. tárgy tervezett témakörei  Vízbiztonsági tervezésről általában (2 óra – Bódi Gábor)  Vízbiztonsági terv szabványosítása ISO es szabvánnyal a DRV Zrt.-nél (2 óra – Szebényiné Vincze Borbála DRV Zrt.)  Vízbiztonsági tervezés gazdasági hatásai (2 óra – Dr. Papp Marika MAVÍZ)  Szennyeződések a hálózatban, mikrobiológiai veszélyek (2 óra – Dr. Licskó István egyetemi docens)  ISO szabvány bevezetésének tapasztalatai és nehézségei Nyirségvíz Zrt.-nél (2 óra – Galambos Sándor Nyírségvíz Zrt.)  Vízellátó rendszer feltérképezése, Vízbiztonsági tervezés informatikai támogatása (2 óra –Bódi Gábor)  Veszélyek azonosítása, veszélyelemzés, felügyeleti/monitoring rendszer, helyesbítő és megelőző tevékenységek, vész(havária)helyzetek szabályozása, rendszer verifikálás és validálás a gyakorlatban (2 óra – Szebényiné Vincze Borbála DRV Zrt.)  Ivóvíz biztonsággal összefüggő jogszabályok áttekintése. Jogszabályok által előírt mintavételi minim. Mintavételek a hálózaton, mintavétel gyakorisága, mintavétel végrehajtása. (2 óra – Dr. Borsányi Mátyás – Dőrr Zsuzsanna)  Vízbiztonsági terv engedélyezése. Az engedélyezési eljárás során vizsgált fontos szempontok. (2 óra – Dr. Borsányi Mátyás – Dőrr Zsuzsanna)

3 333 Vízbiztonság  Szennyeződések (VB, hálózat)  Mikrobiológiai veszélyek  Vízbiztonsági kérdések  Veszélyek és kockázat azonosítása  Minőségbiztosítási rendszerek  Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonság gazdasági kérdései Tiszta, egészséges víz biztosítása termelés ponttól a megcsapolási pontig.

4 334 Szennyeződések azonosítása  Vízbázis szennyeződése –Vízbázis védelmi terv (védőterületek meghatározása (belső – 20 nap, külső – 180 nap, hidrogeológiai védőterületek – A, B, C – 5, 50, teljes elérés), szennyező források azonosítása –Beavatkozások (jogszabály, terv egyeztetés stb.)  Szennyeződési pontok a hálózatban –Termelési rendszer (kutak, kútgyűjtő hálózat (alacsony nyomás) tisztavíz medence) –Tisztítási rendszer (szűrők, vegyszeradagolók, hálózati szivattyúk) – Nyersvíz és technológia –Vízhálózat (tározók, gerincvezeték, szerelvények, bekötő vezeték, belső hálózat, megcsapolási pont)  Szennyeződés típusainak azonosítása –Elsődleges szennyeződés –Másodlagos szennyeződés

5 335 Mikrobiológiai veszélyek  Szállított víz minőségének romlása – csővezeték korróziója (vas, acél vezeték) – mikrobiológiai aktivitás – Leülepedések  Vízminőségromlás csökkentése – korróziós problémák megelőzése megfelelő vízkezeléssel – szállításra kerülő víz pH értéke – szén-dioxid és kalcium ion koncentrációja – megfelelő mértékű szabályozása – korrózió és vízkőképződés megszüntethető, illetve minimálisra csökkenthető

6 336 Mikrobiológiai aktivitás  Szállításra kerülő víz „csak” közelíti az ivóvíz minőségét – partiszűrésű vizek jelentős egyedszámban tartalmaznak mikroorganizmusokat – patogének egyedszámának szabályozása fertőtlenítőszerrel (klór) – vas- mangán a hálózatban – oldott állapotú vas- és mangán – oxidáció során képződő vas(III)- és mangán(IV)-oxi- hidroxidok polimerizálódása un. váz-anyagokat hoz létre – kötődhetnek a csővezetékek falára – váz-anyagok a víz és a mikroorganizmusok együttesen alakítják a biofilmet a csőfalon – biztonságos életkörülményeket a mikroorganizmusoknak – klór koncentráció csökkentése vagy más fertőtlenítőszer alkalmazása  Másodlagos vízminőségromlás csökkentése – hálózati sebesség növelése – biofilm időszakos eltávolítása – klórdioxid alkalmazása

7 337 Vízminőséggel kapcsolatos tudnivalók  Jogszabályok – „Közműtörvény” –vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény – III. és IV. fejezete adja meg a működtetés fő keretei –közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet – víziközmű szolgáltatás igénybevételének keretei –víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet – az üzemeltetés feltételrendszere –Európai Unió 98/83/EK Tanácsi Irányelve – emberi fogyasztásra alkalmas vízminőség követelményrendszerét egységesíti –201/2001 (X.25) Kormányrendelet – jogharmonizáció –47/2005 (III.11.) Kormányrendelet módosította a 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet

8 338 Vízmintavétel  Ivóvíz mintavétel – MSZ ISO ,2,3 szerint kell végrehajtani –ISO Mintavételi programok tervezése vízvizsgálatokhoz –ISO A mintavételi technikák előírásai –ISO A minták tartósításának és kezelésének irányelvei  Mintavétel gyakorisága  A vizsgálati módszerekkel szemben támasztott követelmények –Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők –Kémiai vízminőségi jellemzők –Indikátor vízminőségi jellemzők –Szennyezésjelző vízminőségi jellemzők és határértékek karszt-, talaj- és partiszűrésű vízbázisok esetében –Biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek

9 339 Vízbiztonság hatóköre  Vízművek statisztikai jelentési kötezettségei –Eszközleltár (OSAP 2036) –Víziközművek főbb műszaki gazdasági adatok (OSAP 1376) –A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek (OSAP 1375)

10 3310 Vízbiztonság hatóköre

11 3311 „Országjelentés”  EU-nak három évente jelenteni kell!  Ahol az ellátási terület 5000 fő és 1000 m 3 /d  Jelentés – mennyiségi, minőségi, éves adatok, lakosszám  Vízellátási zóna (Water Supplay Zones – WSZ) – mit jelent ez a fogalom  Jelentéshez szükséges adatok  OSAP  Víziközmű-online modul

12 3312 Vízbiztonsági kérdések   Vízellátási zóna (Water Supply Zone – WSZ) – Európai Unió 98/83/EK irányelv (Vízminőségi zóna (Water Quality Zone – WQZ)  65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet  Vízbiztonsági zóna (Water Safety Zone – WSfZ) – 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet   Nyomászóna (Water Pressure Zone – WPZ)

13 3313 Mi a Vízellátási Zóna?  Forrás szempontjából homogén  Vízellátó Zóna – Nyomászóna  Vízbiztonsági Zóna - Nyomászóna

14 3314  Mérés (monitoring) –Vízmennyiség (víztermelés, betáplálás, nyomásfokozás, átadás) – veszteség meghatározás két pont között –Vízminőség mérés (nyersvíz, technológia (hatásfok), hálózat, fogyasztói pontok  Nyilvántartások (modulok) –Objektumkezelő (egyedi és csoportok) – statisztikák (pl.: OSAP 2036) – modellek – rendszermegismerés (WSfZ) –Üzemeltetés (mennyiségi, minőségi) – napi adatsorok (WSP – beavatkozási határérték) – statisztikák (201/2001- es adatszolgáltatás), évi aggregált adatok (OSAP 1376, országjelentés Feladat komplex megközelítése

15 3315 Miért Nyomás Zóna?  A Nyomás Zóna vízforgalmi szempontból zárt egység  A nyomászóna határai nem változnak  A víz minősége elsősorban a betáplálástól, vagy több betáplálás esetén a több forrásból érkező víz minőségétől függ  Az érintett lakosszám aránya éves átlagos termelés esetén arányosítással számítható  Nemzetközi irodalmi adatok alapján is ezt tekintették alapegységnek

16 3316 OSAP kiegészítés

17 3317 Funkcionális modell  Üzemeltető – vízműtelep, vízműrendszer  Vízműtelep – speciális vízellátási zóna  Vízműrendszer – Vízellátási zóna Üzemeltető->Vízműrendszer->nyomászóna->Vízellátási zóna azonosító

18 3318„Zónák”

19 3319 Vízellátási zónák (WSZ)

20 3320 Vízbiztonsági zóna

21 3321 Vízbiztonsági zóna VSfZ 2 VSfZ 1

22 3322 Helyesbítő és megelőző tevékenységek  hirtelen változás a nyersvíz minőségében a víznyerő területen bekövetkező emberi tevékenységek (pl. balesetek, szabadidős tevékenység), időjárási események következtében;  a nyers víz pontszerű szennyezése pl. szennyvízbevezetés, ipari hatások, elfolyó vizek bejutása pl. aktív vagy lezárt bányaterületekről, szemétlerakókból stb. miatt;  mezőgazdasági tevékenységből és az állattenyésztésből adódó szennyezés, pl. vegyi anyagok, műtrágyák bejutása a nyers vízbe, a vízforrás nem megfelelő védelméből, illetve a nem megfelelő vízkivételből adódó szennyezések;  a vízbeszerzés, illetve a vízkezelési folyamat során az esetleg nem megfelelően eltávolítható szennyezők;  áramlási, illetve vízminőségi változások a vízkezelő rendszerben;  bármely vízkezelési folyamat működési zavara, pl. valamely berendezés hibájából adódóan  a folyamatirányítás vagy veszélyjelzés hibái;  természeti katasztrófák, energetikai meghibásodások; Veszélyek azonosítása,  Normál üzemmenttől való eltérések figyelése és azok korrekciója

23 3323 Veszélyek azonosítása  vegyszerek használatából adódó, vagy a vízzel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagok által okozott szennyeződések;  szennyezett felszíni, vagy felszín alatti víz bejutása a vízelosztó rendszerbe, a víztározók szerkezeti meghibásodása, vagy a hálózatban kialakuló alacsony nyomású zónák miatt;  szennyezett víz bejutása a tározók vagy a hálózat szerkezeti hibáinak javításakor;  szennyezett víz visszajutása a fogyasztótól a hálózatba üzemszünet vagy alacsony áramlási sebességek esetén;  kémiai anyagok beoldódása a hálózati elemek szerkezeti anyagaiból;  lerakódások, mikrobiológiai szaporulat kialakulása a tározókban vagy a hálózaton a korrózió, a nem megfelelő tisztítási technológia vagy üzemeltetés miatt;  illegális rákötések;  a hálózati lerakódások következtében az akkumulált anyagok (fizikai, kémiai és biológiai) visszajutása a hálózatba (keveredés, visszaoldódás), vagy a rektorszerű működés következtében biológiai szaporulat és ezek bejutása a hálózatba

24 3324 Kockázat értékelése SzintMegnevezésLeírás Valószínüség Szinte mindig Nagy valószínűség Közepes valószínűség Kis valószínűség Ritka Naponta Hetente Havonta Évente Ötévente Súlyosság Nem jelentős Kicsit súlyos Közepesen súlyos Nagyon súlyos Katasztrófális Nincs mérhető hatás Elégedetlenséget kiváltó kis esztétikai hatás, de nem alacsonyabb biztonságú forrásokból származik Közepes esztétikai hatás, amely a vízbázis biztonságának csökkenéséből fakad. A víz fogyasztása betegséget okoz A víz fogyasztása halált okoz

25 3325 Kockázat értékelése

26 3326 Minőségbiztosítási rendszerek   ISO 9000 – minőségügyi rendszerek   HACCP (Hazard Analysis Control Check Point, - Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pont) – –Szisztematikus vezetési módszer – –az élelmiszerek és/vagy az előállítási technológia folyamatos biztonsága – –megelőző rendszer a termékbiztonság érdekében – –veszélyek azonosítására, értékelésére és kezelése   ISO – Ezen szabvány az élelmiszerláncban részt vevő szervezetek számára olyan egységes minőségmenedzsment rendszer követelményeket fogalmaz meg, amely ötvözi a HACCP és az ISO 9000 szabványrendszer követelményeit   Vízbiztonsági Terv (Water Safety Plan – WSP)

27 /2009. (III. 31.) Korm. rendelet   Vízbiztonsági rendszer, mint követelmény – –1.000 m3/d vagy fő felett   OTH által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terv   OTH felülvizsgálat négy évente   Ütemezés – –2012-ig: > fő – –2013-ig: fő – –2014-ig: fő

28 3328 Vízbiztonsági rendszer Közegészségügyi célok Független felügyelet Rendszer- elemzés MonitoringMűködtetés, dokumentáció, kommunikáció Vízbiztonsági terv Ábrák: Dombay G.

29 3329 Vízbiztonsági terv készítése  Vízellátó rendszer leírása  Veszélyelemzés és kockázatértékelés  Mérések meghatározása és értékelése a kockázatok ellenőrzésére  Ellenőrző monitoring rendszer kiépítése  Helyesbítő tevékenységek bevezetése  Vészhelyzeti intézkedések bevezetése  Feljegyzéskezelés kialakítása  Validálás és verifikáció  A 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet szeinti OTH jóváhagyó határozat megszerzése

30 3330 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

31 3331 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

32 3332 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

33 33 Vízbiztonsági rendszer működtetése Ábrák: Dombay G.


Letölteni ppt "331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések