Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer."— Előadás másolata:

1 331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer minőségének garantálása a termelés helyétől a fogyasztói pontig!  A hatások feltérképezése, elhárítási módszerek, intézkedés, beavatkozás

2 332 Vízbiztonsági tervezés c. tárgy tervezett témakörei  Vízbiztonsági tervezésről általában (2 óra – Bódi Gábor)  Vízbiztonsági terv szabványosítása ISO 22000-es szabvánnyal a DRV Zrt.-nél (2 óra – Szebényiné Vincze Borbála DRV Zrt.)  Vízbiztonsági tervezés gazdasági hatásai (2 óra – Dr. Papp Marika MAVÍZ)  Szennyeződések a hálózatban, mikrobiológiai veszélyek (2 óra – Dr. Licskó István egyetemi docens)  ISO 22000 szabvány bevezetésének tapasztalatai és nehézségei Nyirségvíz Zrt.-nél (2 óra – Galambos Sándor Nyírségvíz Zrt.)  Vízellátó rendszer feltérképezése, Vízbiztonsági tervezés informatikai támogatása (2 óra –Bódi Gábor)  Veszélyek azonosítása, veszélyelemzés, felügyeleti/monitoring rendszer, helyesbítő és megelőző tevékenységek, vész(havária)helyzetek szabályozása, rendszer verifikálás és validálás a gyakorlatban (2 óra – Szebényiné Vincze Borbála DRV Zrt.)  Ivóvíz biztonsággal összefüggő jogszabályok áttekintése. Jogszabályok által előírt mintavételi minim. Mintavételek a hálózaton, mintavétel gyakorisága, mintavétel végrehajtása. (2 óra – Dr. Borsányi Mátyás – Dőrr Zsuzsanna)  Vízbiztonsági terv engedélyezése. Az engedélyezési eljárás során vizsgált fontos szempontok. (2 óra – Dr. Borsányi Mátyás – Dőrr Zsuzsanna)

3 333 Vízbiztonság  Szennyeződések (VB, hálózat)  Mikrobiológiai veszélyek  Vízbiztonsági kérdések  Veszélyek és kockázat azonosítása  Minőségbiztosítási rendszerek  Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonság gazdasági kérdései Tiszta, egészséges víz biztosítása termelés ponttól a megcsapolási pontig.

4 334 Szennyeződések azonosítása  Vízbázis szennyeződése –Vízbázis védelmi terv (védőterületek meghatározása (belső – 20 nap, külső – 180 nap, hidrogeológiai védőterületek – A, B, C – 5, 50, teljes elérés), szennyező források azonosítása –Beavatkozások (jogszabály, terv egyeztetés stb.)  Szennyeződési pontok a hálózatban –Termelési rendszer (kutak, kútgyűjtő hálózat (alacsony nyomás) tisztavíz medence) –Tisztítási rendszer (szűrők, vegyszeradagolók, hálózati szivattyúk) – Nyersvíz és technológia –Vízhálózat (tározók, gerincvezeték, szerelvények, bekötő vezeték, belső hálózat, megcsapolási pont)  Szennyeződés típusainak azonosítása –Elsődleges szennyeződés –Másodlagos szennyeződés

5 335 Mikrobiológiai veszélyek  Szállított víz minőségének romlása – csővezeték korróziója (vas, acél vezeték) – mikrobiológiai aktivitás – Leülepedések  Vízminőségromlás csökkentése – korróziós problémák megelőzése megfelelő vízkezeléssel – szállításra kerülő víz pH értéke – szén-dioxid és kalcium ion koncentrációja – megfelelő mértékű szabályozása – korrózió és vízkőképződés megszüntethető, illetve minimálisra csökkenthető

6 336 Mikrobiológiai aktivitás  Szállításra kerülő víz „csak” közelíti az ivóvíz minőségét – partiszűrésű vizek jelentős egyedszámban tartalmaznak mikroorganizmusokat – patogének egyedszámának szabályozása fertőtlenítőszerrel (klór) – vas- mangán a hálózatban – oldott állapotú vas- és mangán – oxidáció során képződő vas(III)- és mangán(IV)-oxi- hidroxidok polimerizálódása un. váz-anyagokat hoz létre – kötődhetnek a csővezetékek falára – váz-anyagok a víz és a mikroorganizmusok együttesen alakítják a biofilmet a csőfalon – biztonságos életkörülményeket a mikroorganizmusoknak – klór koncentráció csökkentése vagy más fertőtlenítőszer alkalmazása  Másodlagos vízminőségromlás csökkentése – hálózati sebesség növelése – biofilm időszakos eltávolítása – klórdioxid alkalmazása

7 337 Vízminőséggel kapcsolatos tudnivalók  Jogszabályok – „Közműtörvény” –vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény – III. és IV. fejezete adja meg a működtetés fő keretei –közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet – víziközmű szolgáltatás igénybevételének keretei –víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet – az üzemeltetés feltételrendszere –Európai Unió 98/83/EK Tanácsi Irányelve – emberi fogyasztásra alkalmas vízminőség követelményrendszerét egységesíti –201/2001 (X.25) Kormányrendelet – jogharmonizáció –47/2005 (III.11.) Kormányrendelet módosította a 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet

8 338 Vízmintavétel  Ivóvíz mintavétel – MSZ ISO 5667-1,2,3 szerint kell végrehajtani –ISO 5667-1 Mintavételi programok tervezése vízvizsgálatokhoz –ISO 5667-2 A mintavételi technikák előírásai –ISO 5667-3 A minták tartósításának és kezelésének irányelvei  Mintavétel gyakorisága  A vizsgálati módszerekkel szemben támasztott követelmények –Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők –Kémiai vízminőségi jellemzők –Indikátor vízminőségi jellemzők –Szennyezésjelző vízminőségi jellemzők és határértékek karszt-, talaj- és partiszűrésű vízbázisok esetében –Biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek

9 339 Vízbiztonság hatóköre  Vízművek statisztikai jelentési kötezettségei –Eszközleltár (OSAP 2036) –Víziközművek főbb műszaki gazdasági adatok (OSAP 1376) –A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek (OSAP 1375)

10 3310 Vízbiztonság hatóköre

11 3311 „Országjelentés”  EU-nak három évente jelenteni kell!  Ahol az ellátási terület 5000 fő és 1000 m 3 /d  Jelentés – mennyiségi, minőségi, éves adatok, lakosszám  Vízellátási zóna (Water Supplay Zones – WSZ) – mit jelent ez a fogalom  Jelentéshez szükséges adatok  OSAP  Víziközmű-online modul

12 3312 Vízbiztonsági kérdések   Vízellátási zóna (Water Supply Zone – WSZ) – Európai Unió 98/83/EK irányelv (Vízminőségi zóna (Water Quality Zone – WQZ)  65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet  Vízbiztonsági zóna (Water Safety Zone – WSfZ) – 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet   Nyomászóna (Water Pressure Zone – WPZ)

13 3313 Mi a Vízellátási Zóna?  Forrás szempontjából homogén  Vízellátó Zóna – Nyomászóna  Vízbiztonsági Zóna - Nyomászóna

14 3314  Mérés (monitoring) –Vízmennyiség (víztermelés, betáplálás, nyomásfokozás, átadás) – veszteség meghatározás két pont között –Vízminőség mérés (nyersvíz, technológia (hatásfok), hálózat, fogyasztói pontok  Nyilvántartások (modulok) –Objektumkezelő (egyedi és csoportok) – statisztikák (pl.: OSAP 2036) – modellek – rendszermegismerés (WSfZ) –Üzemeltetés (mennyiségi, minőségi) – napi adatsorok (WSP – beavatkozási határérték) – statisztikák (201/2001- es adatszolgáltatás), évi aggregált adatok (OSAP 1376, országjelentés Feladat komplex megközelítése

15 3315 Miért Nyomás Zóna?  A Nyomás Zóna vízforgalmi szempontból zárt egység  A nyomászóna határai nem változnak  A víz minősége elsősorban a betáplálástól, vagy több betáplálás esetén a több forrásból érkező víz minőségétől függ  Az érintett lakosszám aránya éves átlagos termelés esetén arányosítással számítható  Nemzetközi irodalmi adatok alapján is ezt tekintették alapegységnek

16 3316 OSAP kiegészítés

17 3317 Funkcionális modell  Üzemeltető – vízműtelep, vízműrendszer  Vízműtelep – speciális vízellátási zóna  Vízműrendszer – Vízellátási zóna Üzemeltető->Vízműrendszer->nyomászóna->Vízellátási zóna azonosító

18 3318„Zónák”

19 3319 Vízellátási zónák (WSZ)

20 3320 Vízbiztonsági zóna

21 3321 Vízbiztonsági zóna VSfZ 2 VSfZ 1

22 3322 Helyesbítő és megelőző tevékenységek  hirtelen változás a nyersvíz minőségében a víznyerő területen bekövetkező emberi tevékenységek (pl. balesetek, szabadidős tevékenység), időjárási események következtében;  a nyers víz pontszerű szennyezése pl. szennyvízbevezetés, ipari hatások, elfolyó vizek bejutása pl. aktív vagy lezárt bányaterületekről, szemétlerakókból stb. miatt;  mezőgazdasági tevékenységből és az állattenyésztésből adódó szennyezés, pl. vegyi anyagok, műtrágyák bejutása a nyers vízbe, a vízforrás nem megfelelő védelméből, illetve a nem megfelelő vízkivételből adódó szennyezések;  a vízbeszerzés, illetve a vízkezelési folyamat során az esetleg nem megfelelően eltávolítható szennyezők;  áramlási, illetve vízminőségi változások a vízkezelő rendszerben;  bármely vízkezelési folyamat működési zavara, pl. valamely berendezés hibájából adódóan  a folyamatirányítás vagy veszélyjelzés hibái;  természeti katasztrófák, energetikai meghibásodások; Veszélyek azonosítása,  Normál üzemmenttől való eltérések figyelése és azok korrekciója

23 3323 Veszélyek azonosítása  vegyszerek használatából adódó, vagy a vízzel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagok által okozott szennyeződések;  szennyezett felszíni, vagy felszín alatti víz bejutása a vízelosztó rendszerbe, a víztározók szerkezeti meghibásodása, vagy a hálózatban kialakuló alacsony nyomású zónák miatt;  szennyezett víz bejutása a tározók vagy a hálózat szerkezeti hibáinak javításakor;  szennyezett víz visszajutása a fogyasztótól a hálózatba üzemszünet vagy alacsony áramlási sebességek esetén;  kémiai anyagok beoldódása a hálózati elemek szerkezeti anyagaiból;  lerakódások, mikrobiológiai szaporulat kialakulása a tározókban vagy a hálózaton a korrózió, a nem megfelelő tisztítási technológia vagy üzemeltetés miatt;  illegális rákötések;  a hálózati lerakódások következtében az akkumulált anyagok (fizikai, kémiai és biológiai) visszajutása a hálózatba (keveredés, visszaoldódás), vagy a rektorszerű működés következtében biológiai szaporulat és ezek bejutása a hálózatba

24 3324 Kockázat értékelése SzintMegnevezésLeírás Valószínüség 1 2 3 4 5 Szinte mindig Nagy valószínűség Közepes valószínűség Kis valószínűség Ritka Naponta Hetente Havonta Évente Ötévente Súlyosság 1 2 3 4 5 Nem jelentős Kicsit súlyos Közepesen súlyos Nagyon súlyos Katasztrófális Nincs mérhető hatás Elégedetlenséget kiváltó kis esztétikai hatás, de nem alacsonyabb biztonságú forrásokból származik Közepes esztétikai hatás, amely a vízbázis biztonságának csökkenéséből fakad. A víz fogyasztása betegséget okoz A víz fogyasztása halált okoz

25 3325 Kockázat értékelése

26 3326 Minőségbiztosítási rendszerek   ISO 9000 – minőségügyi rendszerek   HACCP (Hazard Analysis Control Check Point, - Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pont) – –Szisztematikus vezetési módszer – –az élelmiszerek és/vagy az előállítási technológia folyamatos biztonsága – –megelőző rendszer a termékbiztonság érdekében – –veszélyek azonosítására, értékelésére és kezelése   ISO 22000 – Ezen szabvány az élelmiszerláncban részt vevő szervezetek számára olyan egységes minőségmenedzsment rendszer követelményeket fogalmaz meg, amely ötvözi a HACCP és az ISO 9000 szabványrendszer követelményeit   Vízbiztonsági Terv (Water Safety Plan – WSP)

27 3327 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet   Vízbiztonsági rendszer, mint követelmény – –1.000 m3/d vagy 5.000 fő felett   OTH által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terv   OTH felülvizsgálat négy évente   Ütemezés – –2012-ig: >100.000 fő – –2013-ig: 50.000-100.000 fő – –2014-ig: 5.000-50.000 fő

28 3328 Vízbiztonsági rendszer Közegészségügyi célok Független felügyelet Rendszer- elemzés MonitoringMűködtetés, dokumentáció, kommunikáció Vízbiztonsági terv Ábrák: Dombay G.

29 3329 Vízbiztonsági terv készítése  Vízellátó rendszer leírása  Veszélyelemzés és kockázatértékelés  Mérések meghatározása és értékelése a kockázatok ellenőrzésére  Ellenőrző monitoring rendszer kiépítése  Helyesbítő tevékenységek bevezetése  Vészhelyzeti intézkedések bevezetése  Feljegyzéskezelés kialakítása  Validálás és verifikáció  A 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet szeinti OTH jóváhagyó határozat megszerzése

30 3330 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

31 3331 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

32 3332 Vízbiztonsági terv készítése Ábrák: Dombay G.

33 33 Vízbiztonsági rendszer működtetése Ábrák: Dombay G.


Letölteni ppt "331 Vízbiztonsági tervezés  Vízbiztonsági Terv  Water Safety Plan (WSP)  Mi a vízbiztonság és milyen eszközökkel tervezhető?  A víz, mint élelmiszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések