Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály"— Előadás másolata:

1 Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati és hitel-lehetőségek Sándor Krisztina Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, június 16.

2 A KKV-k helyzete Számukhoz képest alacsony hozzájárulás
Rendszerváltást követő ”vállalkozási boom” Vállalkozások száma országosan > 1 millió (a vállalatok 98%-a KKV) Összfoglalkoztatás 2/3-a a KKVk-nál Foglalkoztatási arány számukhoz képest alacsony Össz. GDP mintegy 50%-át termelik Számukhoz képest alacsony hozzájárulás Innovációs tevékenységük alacsony

3 Megoldás lehetséges eszközei
Adókedvezmények Hitelkonstrukciók Pályázati lehetőségek

4 Aktualitás Időszerűség:
Magyarország 2004 májusától az Európai Unió Strukturális Alapok forrásainak teljes jogú felhasználója (Nemzeti Fejlesztési Terv) Jelentőség: A KKV-k gazdasági versenyképességének javítása elengedhetetlen

5 Támogató eszközök Nemzeti Támogatási Programok
Pályázati támogatások SZVP, Smart HU, Hitelkonstrukciók Pályázatok EU társfinanszírozással Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP, ROP, AVOP, HEFOP EU6. Keretprogram

6 Nemzeti Fejlesztési Terv
Stratégiai dokumentum ( között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele) Specifikus Célok -versenyképesebb gazdaság -humán erőforrás fejlesztés -jobb minőségű környezet, alap infrastruktúra fejlődés -kiegyensúlyozottabb területi fejlődés

7 Nemzeti Fejlesztési Terv
Költségvetés ( ) Összesen: 970 Mrd forint fejlesztés Az NFT forrásai: 1, Uniós források: 2, Hazai Források: - ESZA - központi költségvetés - ERFA % - helyi források % -EMOGA - magántőke - HOPE +Kohéziós Alap 283Mrd. Ft.- 113Mrd. Ft.- Forrás: NFH

8 Nemzeti Fejlesztési Terv
5 Opertaív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

9 Források megoszlása az NFT-ben (2004-2006) Mrd. Forint
OP Strukt. Alapok Nemzeti hozzájáulás Magán forrás Össz. GVOP 109,4 45,2 135,9 290,6 HEFOP 143,5 47,8 191,3 KIOP 83,42 28,9 9,7 122,1 AVOP 80,8 26,9 115,4 223,2 ROP 91,7 29,7 19,5 140,8 508,9 178,6 280,5 967,9 Forrás: NFT

10 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
GVOP költségvetése ( ): OP-k közül összértéket tekintve a legnagyobb tervezett fejlesztés (290,6 Mrd. Ft) 135,9 Mrd. Ft. magántőke bevonása Igénybevehető EUs alapok: - ERFA -Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás: NFT

11 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program prioritásai és azok költségvetése
Mrd. Ft. 1, Beruházás ösztönzés ,9 2, Kis-és középvállalkozások fejlesztése 84,8 3, Kutatás-fejlesztés és innováció 49,7 4, Információs társadalom- és ,4 gazdaságfejlesztés Forrás: NFT

12 GVOP -KKV fejlesztés prioritás
Támogatott tevékenységei: műszaki-technológiai beruházások minőségbiztosítási rendszerek bevezetése termelő-berendezések modernizációja EU standardhoz való felzárkózás innovatív termékek létrahozása

13 GVOP -KKV fejlesztés pályázatok
KKV-k műszaki-technológiai hátterének fejlesztése max. 25 millió Ft / projekt ( db) Keret: 6400 millió Ft Korszerű menedzsment rendszerek és technikák max. 1,4 millió Ft / projekt ( db) Keret: 956 millió Ft Emeltszintű specifikus tanácsadás igénybevétele max. 2 millió Ft / projekt ( db) Keret: 477 millió Ft KKV-k közötti együttműködés szervezése max. 5 millió Ft / projekt (65-70db) Keret: 239 millió Ft Együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése max. 60 millió Ft / projekt (40db) Keret: 1600 millió Ft Forrás:NFH

14 Egyéb NFT pályázatok További GVOP pályázatok
-Beruházásösztönzési prioritás:vállalkozások nagyberuházásainak fejlesztése -Információs technológia prioritás: KKV-k információs hátterének bővítése -K+F prioritás: Innovatív KKV fejlesztés Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP (KIOP) pályázatok Regionális Operatív Program (ROP) pályázatok Humánerőforrás-fejlesztési OP (HEFOP) pályázat

15 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) pályázat
Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése (KIOP ) Cél: -a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, -energia hatékonyság növelése Támogatott tevékenység: 1, megújuló energiát termelő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítását célzó kapacitások létrehozása 2, Megújuló energiaforrás hasznosítására épülő beruházás (biomassza, geotermális E, napkollektor, szélerőmű)létrehozása 3,Energiahatékonysági fejlesztés Támogatás: max.: 300M Ft. / max % Támogatott projektek száma: 4-25db Keret:1,2 Mrd Részletes Info: Energia Központ Kht ,

16 Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) pályázatok
Szálláshelyek Fejlesztése (ROP ) Cél: -szálláshelyek színvonalának emelése, szolgáltatásbővítés, -új szálláshelyek teremtése turisztikai vonzerők környezetében Támogatott tevékenység: - meglévő szálláshelyek kapacitásbővítése, fejlesztése - új szálláshelyek építése Támogatás: max.: 50%; M Ft. Részletes Info: GKM NORDA

17 Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) pályázatok
Vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (ROP ) Cél: -turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatás-kínálat választék és minőség fejlesztése Támogatott tevékenység: - kikötők infrastruktúra fejlesztése - kerékpáros és lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Támogatás: max.: 40%; 8-150M Ft. Részletes Info: GKM NORDA

18 GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (HEFOP ) keret: 12 milliárd forint Támogatás: 1,05 millió Ft - 18 millió Ft. Tevékenységek: GVOP tevékenységhez kapcsolódó általános és/vagy speciális képzés Támogatás mértéke(%): általános képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os támogatására pályázhat; speciális képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 55%-os támogatására pályázhat Pályáztató: ESZA Kht. cím:

19 EU6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram
Az EU K+F tevékenységének támogatási eszköze KKV-k részvétele: -7 tematikus prioritáshoz kapcsolódva, vagy -KKV-k számára kiírt programok keretében (CRAFT, Kollektív Kutatási Program)

20 Kooperatív Kutatás (CRAFT)
EU6. Keretprogram CRAFT Kooperatív Kutatás (CRAFT) Cél: -különböző országbeli KKV-k közös problémáinak megoldása, igényeinek kielégítése külső K+F intézmények által végzett kutatás révén Felt ételek: - Nemzetközi konzorcium (min. 3 független kkv, min.2 különböző tag/társult államból) - K+F kivitelezők min. 2 tag/társult államból - kutatás irányulhat bármely tudományterületre Támogatás: 0,5-2M EUR, Max: 50% Részletes Információ: HunOR Iroda, Oktatási Minisztérium.

21 Kollektív Kutatási Program
EU6. Keretprogram Kollektív Kutatási Program Célja: Szakmai szövetségek, ipari érdekcsoportok megbízásából végzendő K+F tevékenység, melynek célja a KKV-k technológiai felkészültségének, versenyképességének javítása Kedvezményezettek: Nemzetközi konzorciumok Részletes Információ: HunOR Iroda, Oktatási Minisztérium.

22 Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program 2004. évi pályázatai
A mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatására (SZVP I) Cél: Vállalkozások Interneten történő megjelenésének elősegítése Keretösszeg: 350 millió Ft. (1200 projekt ) Támogatott tevékenység: Új, saját honlap fejlesztése mely által vállalatok szolgáltatásaikat ,tevékenységüket terjeszthetik, az e-kereskedelem lehetőségének biztosítása Támogatás: max. 300ezer Ft. (max. ÁFA nélküli összköltség 40%) Pályáztató: GKM, Hatáidő: szeptember 30. (folyamatos)

23 Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 2004. évi pályázatai
Kereskedelmi szállás- és vendéglátóhelyek fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítése (SZTP TU-24) Cél: Beruházás általi akadálymentesítés Keretösszeg: 100 millió Ft. (20 projekt) Támogatott tevékenység: akadálymentesítés (rámpák, liftek, küszöbeltávolítás, ajtószélesítés stb.) Támogatás: max: 5millió Ft. (max.ÁFA nélküli összköltség 30%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a Pályáztató: GKM, Hatáidő: október 15. (folyamatos)

24 Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 2004. évi pályázatai
Vendéglátóhelyeken a HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása (SZTP TU-8) Keretösszeg: 100 millió Ft. (20 projekt) Támogatott tevékenység: korszerű technológiák bevezetése, korszerű műszaki eszközök beszerzése, turisztikai vendéglátóhelyek felújítása Támogatás: max: 5millió Ft. (max.ÁFA nélküli összköltség 30%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a Pályáztató: GKM, Hatáidő: október 15. (folyamatos)

25 SMART Hungary 2004 évi pályázati felhíása
Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás (SMART ) Cél: környezetbarát, hulladékszegény, energiatakarékos termelési technológiák elterjesztése Keretösszeg: 3,7 Mrd Ft. (40-50 projekt) Támogatott tevékenység: EU normáknak megfelelő feldolgozóipari és termelési technológiák környezetvédelmi szempontú rekonstrukciója, kiváltása Támogatás: max: 100 millió Ft. (max.elszámolható összköltség 50%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a További információ: Magyar Fejlesztési Bank Rt. T: Hatáidő: október 31. (folyamatos)

26 Magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására
Cél: találmányok, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzése és fenntartása Támogatott tevékenységek: 1, külföldi szabadalom megszerzésének költsége 2, külföldi szabadalom fenntartásának költsége 3, külföldi formatervezési mintaoltalom megújításának költsége Támogatás mértéke: az elszámolható költség 90%-a Benyújtás: folyamatos További info: Pályázati Iroda, Budapest, T: , Kardos Judit GKM,

27 Négylépcsős KKV hitelprogram
Hitelkonstrukciók Négylépcsős KKV hitelprogram 1. Mikrohitel (max: 3 millió Ft. ) 2. Széchenyi kártya (max: 5 millió Ft. ) 3. Midihitel (max: 3-10 millió Ft. ) 4.Európa Hitel (max: millió Ft. )

28 1. Lépcső: Mikrohitel Célcsoport: -kereskedelmi bankok előtti hitelképtelen KKVk -induló vállalkozások, - alacsony számlaforgalom, tapasztalathiány Hitelösszeg: max. 3 millió Ft. Futamidő: 3 év Kamat mértéke: a kamatfizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal azonos Felhasználható: - fejlesztésre - 20%-ig forgóeszköz-finanszírozásra Igényelhető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (2003-ban mintegy 1000 vállalkozás kapott mikrohitelt mintegy 3,5 Mrd. Ft.. összegben)

29 2. Lépcső: Széchenyi Kártya
Célcsoport: - min. 1 éve működő KKV-k -likviditási problémákkal küzdő KKVk Hitelösszeg: max. 5 millió Ft. Futamidő: folyamatosan meghosszabbítható Kamat mértéke: BUBOR + 2,5% Felhasználható: - likviditási problémák megoldására szolgál forgóeszköz-finanszírozásra -tőkeellátottság javítása Igényelhető: Kamarák, VOSZ (2002 óta mintegy 9935 vállalkozás vette igénye a Széchenyi kártya szolgáltatásait mintegy 25 Mrd. Ft.. összegben)

30 3. Lépcső: Midihitel Célcsoport: kereskedelmi bankok előtt is hitelképes KKV-k Cél: a fejlesztési hitelek kamatterheinek csökkentése Hitelösszeg: max. 10 millió Ft. Lebonyolítók: 11 bank és 124 takarékszövetkezet Kamattámogatás mértéke: 4 százalékpont az első 3 évben + 50% garanciadíj támogatás Felhasználható: - fejlesztésre forgóeszköz-finanszírozásra max 20%-ig (2004 évben mintegy vállalkozás vette igénye a Midihitel szolgáltatásait amin keresztül mintegy 15 Mrd. Ft.. került kihelyezésre)

31 4. Lépcső: Európa Hitel Célcsoport: kereskedelmi bankok előtt is hitelképes KKV-k Cél: technológiai felzárkózáshoz szükséges beruházások támogatása Hitelösszeg: millió Ft. Lebonyolítók: Magyar Fejlesztési Bank +11 kereskedelmi bank Futamidő: 4-15év Kamat: 6,5% (árfolyam garancia) -Alacsony elutasítási arány(3%) -Eddig 527KKV hitelkérelem került elfogadásra 29,3Mrd Ft-ot meghaladó értékben

32 Hasznos címek Nemzeti Fejlesztési Hivatal www.nfh.hu (NFT, OP, OP-Pkd)
Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium (HEFOP, egyéb HR pályáztok) Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., (Pályázati lehetőségek, GVOP pályázatok lebonyolítója) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ( kutatási pályázatok)


Letölteni ppt "Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések