Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati és hitel- lehetőségek Sándor Krisztina Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati és hitel- lehetőségek Sándor Krisztina Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem."— Előadás másolata:

1 A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati és hitel- lehetőségek Sándor Krisztina Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, 2004. június 16.

2 A KKV-k helyzete ã Rendszerváltást követő ”vállalkozási boom” - 1995 Vállalkozások száma országosan > 1 millió (a vállalatok 98%-a KKV) ã Összfoglalkoztatás 2/3-a a KKVk-nál F oglalkoztatási arány számukhoz képest alacsony ã Össz. GDP mintegy 50%-át termelik Számukhoz képest alacsony hozzájárulás ã Innovációs tevékenységük alacsony

3 Megoldás lehetséges eszközei ã Adókedvezmények ã Hitelkonstrukciók ã Pályázati lehetőségek

4 Aktualitás Időszerűség: Magyarország 2004 májusától az Európai Unió Strukturális Alapok forrásainak teljes jogú felhasználója (Nemzeti Fejlesztési Terv) Jelentőség: A KKV-k gazdasági versenyképességének javítása elengedhetetlen

5 Támogató eszközök Pályázatok EU társfinanszírozással ã Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP, ROP, AVOP, HEFOP ã EU6. Keretprogram Nemzeti Támogatási Programok ã Pályázati támogatások SZVP, Smart HU,  Hitelkonstrukciók

6 Nemzeti Fejlesztési Terv  Stratégiai dokumentum (2004-2006 között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele)  Specifikus Célok -versenyképesebb gazdaság -humán erőforrás fejlesztés -jobb minőségű környezet, alap infrastruktúra fejlődés -kiegyensúlyozottabb területi fejlődés

7 Nemzeti Fejlesztési Terv  Költségvetés (2004-2006) Összesen: 970 Mrd forint fejlesztés  Az NFT forrásai: 1, Uniós források:2, Hazai Források: - ESZA- központi költségvetés - ERFA 53%- helyi források 47% -EMOGA- magántőke - HOPE +Kohéziós Alap 283Mrd. Ft.-113Mrd. Ft.- Forrás: NFH

8 Nemzeti Fejlesztési Terv 5 Opertaív Program  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)  Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)  Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

9 Források megoszlása az NFT-ben (2004-2006) Mrd. Forint OPStrukt. Alapok Nemzeti hozzájáulás Magán forrás Össz. GVOP109,4 45,2135,9 290,6 HEFOP143,5 47,80 191,3 KIOP83,42 28,99,7 122,1 AVOP80,8 26,9115,4 223,2 ROP91,7 29,719,5 140,8 Össz. 508,9 178,6280,5 967,9 Forrás: NFT

10 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program GVOP költségvetése (2004-2006):  OP-k közül összértéket tekintve a legnagyobb tervezett fejlesztés (290,6 Mrd. Ft)  135,9 Mrd. Ft. magántőke bevonása  Igénybevehető EUs alapok: - ERFA-Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás: NFT

11 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program prioritásai és azok költségvetése Mrd. Ft. 1, Beruházás ösztönzés91,9 2, Kis-és középvállalkozások fejlesztése84,8 3, Kutatás-fejlesztés és innováció49,7 4, Információs társadalom- és 58,4 gazdaságfejlesztés Forrás: NFT

12 GVOP -KKV fejlesztés prioritás Támogatott tevékenységei: ã műszaki-technológiai beruházások ã minőségbiztosítási rendszerek bevezetése ã termelő-berendezések modernizációja ã EU standardhoz való felzárkózás ã innovatív termékek létrahozása

13 GVOP -KKV fejlesztés pályázatok KKV-k műszaki-technológiai hátterének fejlesztése max. 25 millió Ft / projekt (400-450db)Keret: 6400 millió Ft Korszerű menedzsment rendszerek és technikák max. 1,4 millió Ft / projekt (1200-1400db) Keret: 956 millió Ft Emeltszintű specifikus tanácsadás igénybevétele max. 2 millió Ft / projekt (390-410db) Keret: 477 millió Ft KKV-k közötti együttműködés szervezése max. 5 millió Ft / projekt(65-70db) Keret: 239 millió Ft Együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése max. 60 millió Ft / projekt (40db) Keret: 1600 millió Ft Forrás:NFH

14 Egyéb NFT pályázatok ã További GVOP pályázatok -Beruházásösztönzési prioritás:vállalkozások nagyberuházásainak fejlesztése -Információs technológia prioritás: KKV-k információs hátterének bővítése -K+F prioritás: Innovatív KKV fejlesztés ã Környezetvédelmi és Infrastruktúra OP (KIOP) pályázatok ã Regionális Operatív Program (ROP) pályázatok ã Humánerőforrás-fejlesztési OP (HEFOP) pályázat

15 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) pályázat Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése (KIOP 2004-1.7.0.) Cél: -a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, -energia hatékonyság növelése Támogatott tevékenység: 1, megújuló energiát termelő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítását célzó kapacitások létrehozása 2, Megújuló energiaforrás hasznosítására épülő beruházás (biomassza, geotermális E, napkollektor, szélerőmű)létrehozása 3,Energiahatékonysági fejlesztés Támogatás: max.: 300M Ft. / max. 25-30% Támogatott projektek száma: 4-25db Keret:1,2 Mrd Részletes Info: Energia Központ Kht. 4564333, ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

16 Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) pályázatok Szálláshelyek Fejlesztése (ROP 2004-1.2.1.) Cél: -szálláshelyek színvonalának emelése, szolgáltatásbővítés, -új szálláshelyek teremtése turisztikai vonzerők környezetében Támogatott tevékenység: - meglévő szálláshelyek kapacitásbővítése, fejlesztése - új szálláshelyek építése Támogatás: max.: 50%; 13-300M Ft. Részletes Info: GKM 06 40 630530 www.gkm.hu, www.rop.hu, NORDA 06 46 564211

17 Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) pályázatok Vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (ROP 2004-1.2.2.) Cél: -turisztikai vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatás-kínálat választék és minőség fejlesztése Támogatott tevékenység: - kikötők infrastruktúra fejlesztése - kerékpáros és lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Támogatás: max.: 40%; 8-150M Ft. Részletes Info: GKM 06 40 630530 www.gkm.hu, www.rop.hu, NORDA 06 46 564211

18 GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (HEFOP-2004-3.4.1.) 2004-2006 keret: 12 milliárd forint Támogatás: 1,05 millió Ft - 18 millió Ft. Tevékenységek: GVOP tevékenységhez kapcsolódó általános és/vagy speciális képzés Támogatás mértéke(%): általános képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os támogatására pályázhat; speciális képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 55%-os támogatására pályázhat Pályáztató: ESZA Kht. E-mail cím: eutamogatas@est.hu,Fax: 471- 7675

19 EU6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram Az EU K+F tevékenységének támogatási eszköze KKV-k részvétele: -7 tematikus prioritáshoz kapcsolódva, vagy -KKV-k számára kiírt programok keretében (CRAFT, Kollektív Kutatási Program)

20 EU6. Keretprogram CRAFT Kooperatív Kutatás (CRAFT) Cél: - különböző országbeli KKV-k közös problémáinak megoldása, igényeinek kielégítése külső K+F intézmények által végzett kutatás révén Felt ételek: - Nemzetközi k onzorcium (min. 3 független kkv, min.2 különböző tag/társult államból) - K+F kivitelezők min. 2 tag/társult államból - kutatás irányulhat bármely tudományterületre Támogatás: 0,5-2M EUR, Max: 50% Részletes Információ: HunOR Iroda, www.hunoriroda.hu, Oktatási Minisztérium. www.om.hu www.codis.lu/fp6/sme.htm

21 EU6. Keretprogram Kollektív Kutatási Program Célja: Szakmai szövetségek, ipari érdekcsoportok megbízásából végzendő K+F tevékenység, melynek célja a KKV-k technológiai felkészültségének, versenyképességének javítása Kedvezményezettek: Nemzetközi konzorciumok Részletes Információ: www.cordis.lu/fp6/sme/htm HunOR Iroda, www.hunoriroda.hu, Oktatási Minisztérium. www.om.hu

22 Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program 2004. évi pályázatai A mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatására (SZVP - 2004 -I) Cél: Vállalkozások Interneten történő megjelenésének elősegítése Keretösszeg: 350 millió Ft. (1200 projekt ) Támogatott tevékenység: Új, saját honlap fejlesztése mely által vállalatok szolgáltatásaikat,tevékenységüket terjeszthetik, az e-kereskedelem lehetőségének biztosítása Támogatás: max. 300ezer Ft. (max. ÁFA nélküli összköltség 40%) Pályáztató: GKM, www.gkm.hu Hatáidő: 2004. szeptember 30. (folyamatos)

23 Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 2004. évi pályázatai Kereskedelmi szállás- és vendéglátóhelyek fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítése (SZTP - 2004 -TU-24) Cél: Beruházás általi akadálymentesítés Keretösszeg: 100 millió Ft. (20 projekt) Támogatott tevékenység: akadálymentesítés (rámpák, liftek, küszöbeltávolítás, ajtószélesítés stb.) Támogatás: max: 5millió Ft. (max.ÁFA nélküli összköltség 30%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a Pályáztató: GKM, www.gkm.hu Hatáidő: 2004. október 15. (folyamatos)

24 Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 2004. évi pályázatai Vendéglátóhelyeken a HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása (SZTP - 2004 -TU-8) Keretösszeg: 100 millió Ft. (20 projekt) Támogatott tevékenység: korszerű technológiák bevezetése, korszerű műszaki eszközök beszerzése, turisztikai vendéglátóhelyek felújítása Támogatás: max: 5millió Ft. (max.ÁFA nélküli összköltség 30%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a Pályáztató: GKM, www.gkm.hu Hatáidő: 2004. október 15. (folyamatos)

25 SMART Hungary 2004 évi pályázati felhíása Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás (SMART - 2004 -5) Cél: környezetbarát, hulladékszegény, energiatakarékos termelési technológiák elterjesztése Keretösszeg: 3,7 Mrd Ft. (40-50 projekt) Támogatott tevékenység: EU normáknak megfelelő feldolgozóipari és termelési technológiák környezetvédelmi szempontú rekonstrukciója, kiváltása Támogatás: max: 100 millió Ft. (max.elszámolható összköltség 50%-a) Saját forrás: összköltség min. 25%-a További információ: Magyar Fejlesztési Bank Rt. T: 061-4281325 Hatáidő: 2004. október 31. (folyamatos)

26 Magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Cél: találmányok, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzése és fenntartása Támogatott tevékenységek: 1, külföldi szabadalom megszerzésének költsége 2, külföldi szabadalom fenntartásának költsége 3, külföldi formatervezési mintaoltalom megújításának költsége Támogatás mértéke: az elszámolható költség 90%-a Benyújtás: folyamatos További info: Pályázati Iroda, Budapest, T: 331 1383, Kardos Judit GKM, www.gkm.hu

27 Hitelkonstrukciók Négylépcsős KKV hitelprogram 1. Mikrohitel (max: 3 millió Ft. ) 2. Széchenyi kártya (max: 5 millió Ft. ) 3. Midihitel (max: 3-10 millió Ft. ) 4.Európa Hitel (max: 10-500 millió Ft. )

28 1. Lépcső: Mikrohitel Célcsoport: -kereskedelmi bankok előtti hitelképtelen KKVk -induló vállalkozások, - alacsony számlaforgalom, tapasztalathiány Hitelösszeg: max. 3 millió Ft. Futamidő: 3 év Kamat mértéke: a kamatfizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal azonos Felhasználható: - fejlesztésre - 20%-ig forgóeszköz-finanszírozásra Igényelhető: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (2003-ban mintegy 1000 vállalkozás kapott mikrohitelt mintegy 3,5 Mrd. Ft.. összegben)

29 2. Lépcső: Széchenyi Kártya Célcsoport: - min. 1 éve működő KKV-k -likviditási problémákkal küzdő KKVk Hitelösszeg: max. 5 millió Ft. Futamidő: folyamatosan meghosszabbítható Kamat mértéke: BUBOR + 2,5% Felhasználható: - likviditási problémák megoldására szolgál - forgóeszköz-finanszírozásra -tőkeellátottság javítása Igényelhető: Kamarák, VOSZ (2002 óta mintegy 9935 vállalkozás vette igénye a Széchenyi kártya szolgáltatásait mintegy 25 Mrd. Ft.. összegben)

30 3. Lépcső: Midihitel Célcsoport: kereskedelmi bankok előtt is hitelképes KKV-k Cél: a fejlesztési hitelek kamatterheinek csökkentése Hitelösszeg: max. 10 millió Ft. Lebonyolítók :11 bank és 124 takarékszövetkezet Kamattámogatás mértéke: 4 százalékpont az első 3 évben + 50% garanciadíj támogatás Felhasználható: - fejlesztésre - -forgóeszköz-finanszírozásra max 20%-ig (2004 évben mintegy 1000-1200 vállalkozás vette igénye a Midihitel szolgáltatásait amin keresztül mintegy 15 Mrd. Ft.. került kihelyezésre)

31 4. Lépcső: Európa Hitel Célcsoport: kereskedelmi bankok előtt is hitelképes KKV-k Cél: technológiai felzárkózáshoz szükséges beruházások támogatása Hitelösszeg: 10 - 500 millió Ft. Lebonyolítók :Magyar Fejlesztési Bank +11 kereskedelmi bank Futamidő: 4-15év Kamat:6,5% (árfolyam garancia) -Alacsony elutasítási arány(3%) -Eddig 527KKV hitelkérelem került elfogadásra 29,3Mrd Ft-ot meghaladó értékben

32 Hasznos címek Nemzeti Fejlesztési Hivatal www.nfh.hu (NFT, OP, OP-Pkd) Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium www.fmm.gov.hu(HEFOP, egyéb HR pályáztok) Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., www.mvf.hu (Pályázati lehetőségek, GVOP pályázatok lebonyolítója) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal www.nkth.gov.hu ( kutatási pályázatok)


Letölteni ppt "A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati és hitel- lehetőségek Sándor Krisztina Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések