Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA II."— Előadás másolata:

1 NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA II.
Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA II. Előadó: Szabóné Bohus Márta Adjunktus Gazdaságtudományi Intézet

2 I. A nonprofit szervezetek belső működése
Struktúra: a szervezetben lévők egymáshoz való formális viszonya, a szervezet felépítése Két alapvető struktúra létezik: 1.) Alapítványi struktúra 2.) Egyesületi struktúra

3 1.) Alapítványi struktúra:
Kuratórium (rendszerint kuratóriumi elnökkel) Ügyvezető igazgató (alapítványi (fő)titkár) Alkalmazottak (munkatársak, stábtagok) Önkéntesek

4 2.) Egyesületi struktúra:
Közgyűlés (a tagok összessége) A tagokból választott vezetőség (választmány, elnökség, ügyvivők) Ügyvezető titkár Alkalmazottak (stábtagok, adminisztráció) Önkéntesek

5 Szervezeti szerepek és funkciók:
Irányítás Menedzsment Szakmai (cél) tevékenység Segítő funkciók

6 Funkció Szerepkör Alapítvány Egyesület Irányítás Kuratórium Közgyűlés Menedzsment Ügyvezető igazgató, főtitkár Elnök(ség), főtitkár Céltevékenység Stáb, szakmai munkatársak, önkéntesek Tagság, szakmai munkatársak, önkéntesek Segítő funkciók Adminisztráció, önkéntesek

7 II. Tervezés A szervezet irányvonalának kialakítása Mi a tervezés?
Jelen állapot Út (lépések rendszere) Kívánt állapot

8 A tervezés egy körfolyamat része:
Elvi meggondolások Tervezés Végrehajtás Eredmények értékelése

9 A tervezés célja: - a tevékenység tudatosabb, hatékonyabb végzése A tervezés formái: - hosszú távú (3-5 évre szóló) stratégiai tervezés - rövid távú (általában 1 éves) tervezés

10 A „háromszoros nyerő szituáció” modell

11 1.) A jövőkép: az irány amerre a szervezetnek haladnia kell
2.) A belső feltételek: a szervezet saját erőforrásai és korlátai Erőforrások: pénzügyi erőforrás (tőke) infrastruktúra (pl. iroda) emberi erőforrás (pl. tagok) kulturális erőforrás (pl.: szakmai ismeretek) természeti környezet (csak bizonyos szervezeteknél fontos) 3.) Külső feltételek: külső igények, elvárások partnerek és versenytársak társadalmi, gazdasági, politikai tényezők

12 A stratégiai tervezés menete
Környezeti elemzés (SWOT analízis) elvégzése és eredményeinek értékelése Az azonnali teendők meghatározása A szervezet jövőbeni forgatókönyveinek kidolgozása Negatív forgatókönyv: a szervezetre hátrányos folyamatok meghatározása Pozitív forgatókönyv: az előnyös folyamatok feltérképezése A szervezet küldetésnyilatkozatának áttekintése (a szervezet céljainak, filozófiájának tömör megfogalmazása) A konkrét célok meghatározása (korlátozott számú nyilatkozat, amely a társaság küldetését fő irányelvekké bontja le) A vezetőség elképzeléseit konkrét célokká kell formálni (stratégiai célkitűzések: a legfontosabb célok, amelyeket a szervezet egy bizonyos időszak alatt el kíván érni) A stratégiai célkitűzések alapján három- és ötéves tervek kialakítása

13 A stratégiai terv végrehajtása
A stratégiai terv alapján operatív tervet kell készíteni. Az operatív terv azokat a konkrét és specifikus akciókat tartalmazza, melyeket a stratégiai tervben megfogalmazott egyes célkitűzések érdekében el kell végezni.

14 Az operatív terv részei:
1.) Taktika: körülhatárolja a stratégiai terv célkitűzései érdekében elvégzendő feladatokat 2.) Időbeli ütemezés: pontos dátumok (év, hónap), amikorra az egyes lépéseket el kell végezni 3.) Felelős résztvevők: azok a személyek akik felelősek a feladatok elvégzéséért 4.) Erőforrás szükségletek: szükséges támogatások, berendezések, munkaerő-szükséglet 5.) Előre látható eredmények: a meghatározott időkereten belül elvégezhető feladatok 6.) Értékelési szempontok: milyen szempontokat alkalmaznak a feladatok elvégzésének értékelésére

15

16 III. Ötletek megvalósítása (projektek működtetése)
Egy jól működő szervezetnél: Megfogalmazódott a küldetés, Van stratégiai terv, A stratégiai terv megvalósítása érdekében kitalálnak és megvalósítanak projekteket.

17 A projekt Olyan egyedi, gyakorlati vonatkozású terv, melynek konkrét célja, várt végeredménye van, megvalósításának módja, ideje és költségvetése meghatározott.

18 A projekt megvalósításának lépései
1.) Szükségletfelmérés Kikből áll a célcsoport, Mi a megoldandó probléma az érintettek szerint, Információ szerezhető: Személyes találkozók alkalmával, Interjúzással, kérdőívvel

19 2.) Előkészítési szakasz
Célmeghatározás Szándék (küldetés) pl.: régió munkaerejének fejlesztése Cél pl.: nyelvtudás fejlesztése Célkitűzés pl.: nyelvvizsgával rendelkezők számának növelése Projekt pl.: nyelvvizsga előkészítő tanfolyam szervezése Helyzetelemzés (SWOT) Idő és szükséges pénzösszeg meghatározása Projektleírás (címe, célja, hatása, ellenőrzése stb.) Projektmenedzser kijelölése

20 3.) Kivitelezés A projektmenedzser feladatai
A projekt céljának szem előtt tartása, A projekt dokumentációja, Információgyűjtés, A munka koordinálása, szervezése, A határidőkre, költségekre való ügyelés, Engedélyek megszerzése, Ellenőrzés, Kapcsolattartás Ütemterv készítése

21 Az ütemterv elkészítése

22 Tanulságok leszűrése az új projekt számára
4.) Lezárás Értékelés Célok elérése A költségvetés betartása Határidők tartása Erőforrások felhasználása Tanulságok leszűrése az új projekt számára

23 IV. Pénzügyi forrásteremtés A nonprofit szervezetek számára hozzáférhető források
Állami források Központi költségvetési előirányzatok, célelőirányzatok Állami, önkormányzati alapítású közalapítványoktól kapható támogatás Önkormányzati alapok, előirányzatok Szerződéses megállapodások Normatív támogatások Magántámogatások Magánalapítványoktól kapható támogatás Üzleti adományozók Egyéni adakozás (pénzbeli adományok, SZJA 1% stb.) Saját bevételek (önfinanszírozás) Tagdíjak Alaptevékenység bevétele Vállalkozási bevételek Kamat-, hozambevételek

24 Támogatásszerzés: ötletek, tevékenységek
eladása a támogató(k)nak A támogatás nyújtásának indítékai: a segítségnyújtás öröme a jótékonysági tevékenység a támogatott szervezet iránti bizalom a konkrét cél elérésének segítése a szolidaritás

25 A potenciális támogatók lehetnek:
magánszemélyek gazdasági társaságok az állam valamely szerve a helyi (települési vagy megyei) önkormányzat egy másik nonprofit szervezet, amely adományokat oszt külföldi nonprofit szervezet külföldi más pályáztató (kormányzati, kormányközi és más alapok)

26 Támogatásszerzés főbb lépései:
„Eladható” érvelés kidolgozása, Tények és számok összegyűjtése, Megbízhatóságunk bizonyítása, támogatólevelek beszerzése, A lehetséges támogatók felkutatása, Támogatásszerzés, partneri kapcsolat kialakítása.

27 Támogatásszerzési, forrásteremtő módszerek
1.) Személyesen Tagdíjak Bekopogtatás Utcai meggyőzés Munkahelyi pénzszerzés Hagyaték

28 2.) Postán keresztül 3.) Rendezvényeken 4.)Vállalkozással
Hírlevelek, újságok Névreszóló levelek 3.) Rendezvényeken Tombola Árverés Táncos összejövetel Kiállítás 4.)Vállalkozással Szolgáltatásnyújtás Bérbeadás Kereskedelmi tevékenység 5.) Pályázatírás

29 NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) szóló törvényt (2003. évi L törvény) Az Alapprogram célja: a civil társadalom erősítése a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a kormányzat és a civil társadalom közötti viszony és munkamegosztás előmozdítása

30 Az NCA támogatási célrendszere
A támogatás főbb típusai: Működési támogatásra jogosult a kritériumoknak megfelelő bármely társadalmi szervezet és alapítvány. Tevékenység támogatásra jogosult a kritériumoknak megfelelő közhasznú társadalmi szervezet és alapítvány.

31

32 Működési támogatásra az alábbi sávos rendszerben lehet pályázni
Éves korrigált ráfordítás* (költség)* Igényelhető maximuma 0 Ft - Ft 300 eFt Ft Ft 300 eFt + az 500 eFt fölötti rész 16 %-a Ft Ft 700 eFt + a 3 mFt fölötti rész 15 %-a Ft 1750 eFt + a 10 mFt fölötti rész 12 %-a, de maximum 3 millió Ft

33 Működési költség többek között:
Anyagköltség (energia, üzemanyag, nyomtatvány, postaköltség stb.) Igénybe vett szolgáltatás (szállítás, bérleti díj, továbbképzés, utazási költség stb.) Egyéb szolgáltatás (hatósági díjak, illetékek, biztosítási díjak, hirdetési költség, könyvelési díjak stb.) Bérköltség (munkavállalók bére, megbízási díj stb.) Személyi jellegű egyéb kifizetések (reprezentációs költség, étkezési hozzájárulás, betegszabadság, költségtérítés stb.) Bérjárulékok (Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, munkaerőpiaci járulék stb.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenési leírása (pl.: irodai szék ,asztal, számítógép, szoftver, telefon stb.)

34 Tevékenységi támogatás:
1. Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégiumtól: Szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, fejlesztése, szolgáltatások nyújtása. (keret: 20%) Civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó képzési (képzések, tréningek, továbbképzések) programok ösztönzése, fejlesztése. (keret: 30%) A civil szektor nyilvánosságát segítő kiadványok, média megjelenések, civil szakmai sajtó támogatása, civil szervezeti adatbázisok létrehozása és működtetése; civilszervezetek külső kommunikációjának fejlesztése. (keret: 20%) Az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése. Az önkéntes tevékenységben való részvétel ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése. (keret: 30%) Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégiumától: A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása. (keret: 60%) Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése. (keret: 40%) Nemzetközi civil kapcsolatok és európai integrációs kollégiumtól: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti- és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása. (keret: 50%) Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása. (keret: 50%).

35 Rendelkezésre álló keretösszeg Pályázat beadásának módja
Pályázat kódja Kiíró kollégium neve Pályázat címe Rendelkezésre álló keretösszeg Beadási határidő Pályázat beadásának módja NCA-CIV-11-A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok támogatása 114 000 000 Ft elektronikus NCA-CIV-11-B Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása Ft NCA-CIV-11-C Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása 76 000 000 Ft NCA-CIV-11-D Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása Ft NCA-DA-11 Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma Civil szervezetek működésének támogatása 286  Ft vegyes NCA-DD-11 Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma 242  Ft NCA-ÉA-11 Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégiuma 272 555 000 Ft NCA-ÉM-11 Nemzeti Civil Alapprogram Észak-magyarországi Regionális Kollégiuma 216  Ft NCA-KD-11 Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma  201  Ft NCA-KM-11 Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma 524  Ft NCA-NK-11-A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma A/1. A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti- és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása A/2 Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakorlatok honosítása 290 000 000 Ft

36 Mely szervezet jogosult a támogatásra?
A Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet és (magán)alapítvány, amelyet a bíróság a pályázatot megelőző év első napja előtt bejegyzett, ténylegesen működik, az állami költségvetésben nevesítve nem részesül működési támogatásban, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

37

38 NCA szervezeti felépítése

39 Az Alapprogram szervezete
1.) Tanács Az Alapprogram irányító testülete. 17 tagból áll: kettőt az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága jelöl ki három tagot a Miniszter saját hatáskörében jelöl ki 12 tagot a civil szervezetek delegálnak (civil jelöltállítási rendszerben) A Tanács elnökét a tagok közül a miniszter kéri fel.

40 Civil jelöltállítási és választási rendszer I.
Mely civil szervezetek vehetnek részt a jelöltállításban és a választásban? Országos hatókörű szervezetek: létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végzik. Regionális hatókörű szervezetek: létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább 1 megyére kiterjedő hatókörrel végzik. A vonatkozó kormányrendelet szerint igazolja jogosultságát.

41 Civil jelöltállítási és választási rendszer II.
Hogyan történik a jelöltállítás és a választás? Felhívás bejelentkezésre Bejelentkezés régiós szintre országos szintre Ellenőrzés, kifogások A szervezet elektorának nyilvántartásba vétele Jelölés Választás

42 Civil jelöltállítási és választási rendszer III.
A Tanács 12 „civil” tagjának megválasztása 5 főt választanak az országos hatókörű szervezetek 7 főt választanak a régiók egészség-ügyi, szociális, természet- és körny.-védelem gyermek, ifjúsági, sport, közrend és közbiztonság védelme kulturális, oktatási, tevékenységek szerinti megoszlásban

43 A Tanács határozza meg:
az Alapprogram működésének alapvető szabályait az Alapprogramból nyújtható támogatások elveit a civil szervezeteknek nyújtandó támogatás maximális összegét a Kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait ellátja a törvényben ráruházott egyéb feladatokat

44 2.) Kollégiumok operatív döntéshozó szervek
A jelenlegi régiós rendszernek megfelelően legalább hét alakul. A Kollégiumok létszáma minimum 5, maximum 11 fő lehet. A Kollégium egy tagját a Miniszter jelöli ki, a többi tagot a civilek elektori gyűlésein választják. Civil delegált (elektor) bárki lehet, akit az elektori gyűlésen megválasztanak.

45 A kollégiumok tagjainak a megválasztása
Régiós Civil szakmai kollégiumok Jelölők lehetnek regionális hatókörű szervezetek elektorai országos hatókörű szervezetek elektorai, regionális hatókörű szervezetek elektorai Jelölés Választás

46 3.) Az adminisztratív teendőket ellátja:
az NCA titkársága, a pályázatok kezelő szervezete.

47 Az NCA működési rendszere
TSzB Tanács Miniszter elvi irányítás, a szervezet működési elveinek meghatározása Titkárság a testületi működés adminisztratív feladatai kollégiumok operatív döntéshozatal Kezelő szervezet a pályáztatás adminisztratív feladatai pályáztatás, bírálat elszámolás Civil szervezetek

48 V. A nonprofit szervezetek bevételei és kiadásai

49 Az állami támogatás (44,4%)
Központi támogatás a szolgáltatást végző nonprofit szervezetek normatív támogatása a társadalmi szervezet működését segítő támogatások pártok támogatása az egyházak támogatása egyéb támogatások Önkormányzati támogatás: sport- és szabadidős egyesületek kulturális egyesületek szociális szolgáltatók támogatása (normatív támogatás)

50 Alaptevékenység bevétele (24,8 %)
a közhasznú és a cél szerinti tevékenység folytatásából származó ár- és díjbevételek a tagsággal rendelkező szervezetek esetén a tagdíj a közhasznú szervezetek céljait szolgáló eszközök, készletek és immateriális javak értékesítésének bevételei

51 Magántámogatások (11,4%) Magánadományok (főként pénzbeli adományok)
Üzleti adományok (cégek, vállalatok közvetlen támogatásai, szponzorálásai, tárgyi eszközök, szolgáltatások formájában nyújtott támogatások, helyi vállalkozók adományai) Magánalapítványok (adományozó alapítványok) támogatásai

52 Gazdálkodási bevételek (vállalkozási tevékenység bevételei) (18,9%):
reklámtevékenységből befolyt díjak bérleti bevételek tanfolyami oktatások, vizsgáztatások, továbbképzések táncos, szórakoztató rendezvények bevételei Egyéb bevételek (0,5%): pénzpiaci befektetések bevételei (meglévő vagyon befektetéséből származó kamatbevételek)

53 A nonprofit szervezetek kiadásai
Támogatási kiadások (nyújtott támogatások): ösztöndíjak szociális támogatások Működési kiadások: a szervezet fenntartásához kapcsolódó kiadások Dologi kiadások pl. energiaktg. Személyi kiadások pl. bér Felhalmozási kiadások: ez alatt a számviteli törvény alapján tárgyi eszközként elszámolandó, jellemzően nagyobb értékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték, jellemzően bruttó érték fölötti) eszközök beszerzése értendő

54 VI. Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás, pénzügyi tervezés a nonprofit szervezetekben
A pénzügyi rendszer fegyelme az elszámoltathatóság egyik alapja: Adományozók, szponzorok felé Hatóságok felé A szervezeten belüli munkatársak, segítők felé

55 A működés és a kapcsolódó pénzügyek adminisztrációja
Döntéshozatal adminisztrációja (kérelmek, pályázat, iktatás, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek stb.) Megírt pályázatok, adománykérő levelek, Szerződések pl.: szolgáltatásról Átadott pénzeszközökről (szerződés, átadás-átvételi bizonylat) Működéshez szükséges megrendelések Bevallások (APEH, KSH) Adatmódosítás bejelentések (bíróság, APEH, KSH) Számviteli beszámoló Könyvelési bizonylatok Leltár Igazolások adományról Egyéb dokumentumok

56 Kimutatások a szervezetben
Ki kell alakítani egy nyilvántartást, ami: képet ad a szervezet aktuális pénzügyi helyzetéről (pénztár, bankszámla, kintlévőségek, tartozások) összehasonlíthatóvá teszi az adott pillanatnyi helyzetet a pénzügyi tervben leírt számokkal (mennyi kiadást terveztünk - most hogy állunk, mennyi bevétellel kalkuláltunk-mennyi realizálódott) alapot ad egy esetleges forrásgyűjtési lehetőség pl. pályázat kihasználásához

57 Példa a nyilvántartásra
Kiadásaink Bevételeink Egyenleg Tervezett egyenleg Működés: Általános (közüzemi, iroda, posta, bankköltség) …….Ft Projektenként (kifizetés, utazás stb.) Projekt ……. Ft Projekt …….. Ft Saját bevételek Tagdíj (ha van) …Ft Szolgáltatások ellenértéke (tanfolyam stb) …Ft Bevétel – Kiadás …… Ft ………. Ft Támogatásaink keretszámai: Szociális támogatás . Ft Programtámogatás …Ft Tanulás támogatása . Ft Kapott támogatások: Pályázatokból ….. Ft Adományokból ….Ft ………Ft

58 Ki vezesse a nyilvántartást?
Önkéntes, akinek van rálátása pl.: ő vezeti a pénztárat Gazdasági / pénzügyi területtel foglalkozó munkatársunk / tagunk Projektmenedzser Milyen gyakran készítsük? Negyedévente, havonta Közgyűlések előtt

59 A szervezet tevékenységi tervének elválaszthatatlan része
Költségvetés A szervezet tevékenységi tervének elválaszthatatlan része Része minden amihez pénzmozgás kapcsolódik (bevétel vagy kiadás) Egy adott pillanatra rögzített pénzügyi állapot

60 Költségvetés elkészítése
A tevékenységi (éves / operatív) tervezéssel együtt készül Az összes megvalósítandó tevékenységnek fel kell mérni a kiadásait és ehhez kell bevételeket rendelni

61 Költségvetés tartalma
Adományosztó, intézményt, vagy célt támogató szervezetnél: Működési kiadások Támogatási kiadások Bevételi oldalon fel kell mérni, hogy vannak-e rendszeres bevételek, tartalékok előző időszakról, illetve várható bevételek

62 2) Szolgáltatást nyújtó, vagy projekt alapon működő szervezeteknél
Működési kiadások (dologi, személyi jellegű) Projektekhez kapcsolódó kiadások Önerő (a szervezet saját bevételei, tartalékai) Megszerzendő plusz források (pályázatok, új támogatók)

63 Tartalék Fontos tétele a költségvetésnek a tartalék (fennmaradó összeg) Olyan bevétel, ami nem kiadást fedez, Jó lehet pályázatoknál önerőként, illetve utólagos finanszírozásnál a projekt megvalósításához

64 Költségvetés minta Megnevezés Tervezett saját bevétel és kiadás
Tervezett támogatás és kiadás Mindösszesen Alaptevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Állami támogatások Magántámogatások Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadás Működési kiadások összesen Támogatási kiadások Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 Kapcsolat az Adóhatósággal
Bejelentkezés: A jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül (T201 nyomtatványon) Adatváltozás: Minden adatváltozást be kell jelenteni (T201 nyomtatványon) Bevallás: február 25-ig (03-as nyomtatvány), akkor is ha nem keletkezett adófizetési kötelezettség (nullás bevallás)

66 A nonprofit szervezeteket megillető kedvezmények
Társasági adómentesség az alaptevékenység tekintetében Társasági adókedvezmény a vállalkozási tevékenység esetében: Közhasznú szervezetnél az összbevétel 10%-a max. 20 millió forint adómentes Kiemelten közhasznú szervezetnél az összbevétel 15%-a adómentes Nem közhasznú szervezetnél az összbevétel 10%-a max. 10 millió forint adómentes

67 Helyi adó kedvezmény Illetékkedvezmény Vámkedvezmény Egyéb kedvezmény
a nonprofit szervezet helyi adót nem fizet (adómentes), ha az előző évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó nyereség után nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettség Illetékkedvezmény teljes személyes illetékmentesség akkor, ha társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett Ajándékozási illeték alól mentes a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési célra jutatott ajándék megszerzése Vámkedvezmény Vámmentes az alapító okiratba foglalt közérdekű cél teljesítésével kapcsolatban, ellenérték nélkül beérkező vámáru a személygépkocsi és a motorkerékpár kivételével (alapítvány és közalapítvány részére) Vámmentes a sportszervezet részére ellenszolgáltatás nélkül érkező sporteszköz, sportfelszerelés Egyéb kedvezmény

68 További bejelentkezések
KSH: a 10.pótlap kitöltésével Önkormányzati adóhatósághoz Társadalombiztosítóhoz: csak ha van fizetett alkalmazottunk, vagy megbízási díjat fizetünk


Letölteni ppt "NONPROFIT SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések