Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014. évi képzési terv elkészítését támogató alkalmazás Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Simon Bianka Szervezési ügyintéző Komárom-Esztergom Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014. évi képzési terv elkészítését támogató alkalmazás Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Simon Bianka Szervezési ügyintéző Komárom-Esztergom Megyei."— Előadás másolata:

1 A 2014. évi képzési terv elkészítését támogató alkalmazás Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Simon Bianka Szervezési ügyintéző Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály 2014.02.07.

2 „Probono” felület  A 2014. évi továbbképzési terv elkészítése internetes felületen történik • egyéni képzési tervek • intézményi képzési tervek  Felület elérhetősége: • probono.uni-nke.hu • tvp.uni-nke.hu  Használatához TVP regisztráció szükséges.  Bejelentkezés: Továbbképzési és Vizsgaportálon regisztrált elsődleges email címmel és jelszóval

3 „Probono” felület  Főbb funkciók - A képzési kötelezettség kiszámítása és nyomon követése, - A tisztviselők és intézmények éves képzési tervének összeállítása, - Országos éves képzési tervezés elősegítése, - A képzési tervek teljesülésének nyomon követése, - A befizetett normatíva felhasználásának nyomon követése.  „Probono” alkalmazásai • Normatíva befizetés • Programkereső (tisztviselők számára is elérhető) = 2014. évi továbbképzési jegyzék • Képzés tervező (csak képzési referenseknek elérhető)

4 Tervezési folyamat  Normatív hozzájárulás befizetése az NKE részére - 2014. január 31-ig megtörtént  Egyéni képzési tervek összeállítása (munkáltató jóváhagyásával), majd rögzítése a „Probono” felületen - egyéni képzési tervekhez excel táblázatot küldünk - járások, szakigazgatási szervek – kirendeltségek továbbképzési terve  A képzés tervező alkalmazás az egyéni képzési terveket összesíti, és létrehozza az intézményi képzési tervet.  A tervkészítő 2014. február 18-ig megküldi az aláírt, jóváhagyott tervet a Kormányhivatal részére, a KEMKH 2014. február 21-ig továbbítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak. Kivétel: határidő hosszabbítási kérelem (2014.02.07.)

5 A programkereső alkalmazás

6 A programkeresőben több szempont alapján lehet keresni a programokra: • Program neve • Program óraszáma • Tanulmányi pontszám • Program főcsoport közszolgálati/szakmai/ vezetőképzés • Besorolás: minősített/belső • Típus: e-learning jelenléti blended

7 Jelenlétet is igénylő közszolgálati programok - Blended learning  E-learning tananyagot és jelenléti képzést is tartalmaz  Több városban is igénybe vehető - az, hogy egy adott közszolgálati blended learning program jelenléti képzési része melyik városban lesz igénybe vehető, programonként eltérő lehet!  A képzés tervezés felületén ezért egy képzés akár 5-6 sorban is megjelenhet, eltérő képzési helyszínnel. A tervezés során csak egyet válasszon ezek közül, azzal a helyszínnel, ahol igénybe szeretné venni a képzést.  A képzéstervezést követően a kiválasztott képzési helyszínek kialakítják a jelenléti képzések pontos képzési naptárát, ami közzétételre kerül. Ezt követően tudja a tisztviselő kiválasztani, hogy melyik képzési időpontban vesz részt a jelenléti képzésen.

8 A megadott keresési feltételek alapján az alkalmazás kilistázza a programok főbb adatait. További információkat a Részletek gombra kattintva lehet elérni

9 A részletek között megtalálható a program tartalmának, céljának, célcsoportjának leírása, a programgazda intézmény megnevezése, az elméleti és gyakorlati órák aránya, illetve a képzés költsége (szakmai továbbképzéseknél).

10 A képzés tervező indítása

11

12 Intézmény kiválasztása

13 TVP-én regisztrált tisztviselők listája

14 Képzési kötelezettség meghatározása

15  Az Adatrögzítés gombra kattintva az alábbi felület jelenik meg. Funkciói: -Visszalépés az intézmény választáshoz, -Visszalépés a korábbi menübe (tisztviselők listája), -Tisztviselői alapvető képzési adatainak megadása (végzettség, szakvizsga/ alapvizsga megléte stb.), -Speciális, az időarányos kötelezettség kiszámításához szükséges adatok megadása („A tisztviselő időszakai”).

16 Adatrögzítés – képzési adatok megadása  Képzési adatok feliratra kattintva lehet megadni az alábbiakat: • A tisztviselő ügykezelő-e? • Rendelkezik-e alapvizsgával? • A továbbképzési kötelezettség keletkezésének időpontja? • Születési idő? • Végzettség? • Felsőfokú végzettség esetén megszerzésének dátuma? • Rendelkezik-e a tisztviselő szakvizsgával?

17 Adatrögzítés: Az adatok megadása kijelöléssel, illetve – évszámoknál – rögzített karakterszámú adatmező kitöltésével történik (pl. éééé-hh-nn).

18 A képzési alapadatok megadását követően a Mentés gombra kattintva lehet elmenteni a megadott információkat.

19 A tisztviselő időszakai - időarányos képzési kötelezettség  Jogviszony időszak(ok ): ha előre ismert a jogviszony kezdete/vége, ennek időpontját lehet megadni (több szakaszt is). Alapeset: 2014-01-01, 2017-12-31.  Heti munkaóra : részmunkaidő esetén (alapértelmezett 40).  Vezető : ha vezető beosztásban van, bepipálni.  A kitöltött sor a -ra kattintva menthető, a -el törölhető. x

20 Időarányos képzési kötelezettség  Ezt követően lehet megadni azt, ha a tisztviselő - gyermekvállalással kapcsolatban (TGYÁS, GYED, GYES) van/lesz távol, - tartós külszolgálatot teljesít, - Egyéb okból 3 hónapnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van.

21 A tisztviselő képzési kötelezettsége A tisztviselői időszakok adatainak megadását követően a képernyő alján megjelenik számokkal és grafikusan ábrázolva is a továbbképzési kötelezettség (típusonként is). Az alsó összesítő sorban pirossal jelzett az az időszak, amire nézve nincs továbbképzési kötelezettség.

22 A grafikus ábrázolás alatt látható táblázat a teljes képzési időszakra megmutatja a tisztviselő kiszámított képzési kötelezettségét, valamint azon belül az elvégzendő képzési típusok mennyiségét is. A táblázat – ajánlás jelleggel - évente is megmutatja a képzési kötelezettséget (arányosan elosztva a képzési évek között).

23 A képzési kötelezettség meghatározásának befejezése  Kötelezettség mértékéhez szükséges adatok megadását követően visszalépés a tisztviselők listájához.

24 Képzési terv elkészítése  A szerv tisztviselőinek listáját mutató felületen megjelenik a rendszer által kiszámított képzési kötelezettség.  Ezt követően a Képzési terv gombra kattintva lehet felvenni a képzési tervbe a képzéseket.

25 A képzési terv felületen lehet kiválasztani azokat a továbbképzési programokat, amelyeket a tisztviselő 2014-ben el kíván végezni.

26 Képzési terv elkészítése  A felületen a továbbképzési programjegyzék programjai közül lehet választani.  A választást több keresési szempont segíti (program neve, csoportja stb).  A továbbképzési programok esetében látható adatok: továbbképzési program címe, program egyedi azonosító száma, • A képző intézmény neve, • A program csoportja (közszolgálati, szakmai stb.), • A program tanulmányi pontértéke.

27 A program kiválasztásához a program címe előtt lévő kis jelölőnégyzetbe kell kattintani, majd a lista alján lévő gombra. Ezt követően a kiválasztott program(ok) felkerülnek a képernyő felső részébe, a rögzített programok listájába. Egyszerre több programot is ki lehet jelölni.

28 A rögzített programok listájában lévő programok a képernyő felső részén tekinthetők meg. Amennyiben egy programot mégsem kíván választani a tisztviselő, a Rögzített programok listájában a program előtti jelölőnégyzetet kell bejelölni, majd a Törlés gombra kattintani.

29 Csoportos képzési tervezés  több tisztviselőnek ugyanaz(oka)t a programo(ka)t szükséges képzési tervbe rögzíteni  „ Csoportos képzési terv beosztás ” menüpont  Mind a program(ok), mind az érintett tisztviselők neve előtti jelölőnégyzeteket be kell jelölni, majd a „ Beosztás” gombra kattintva valamennyi bejelölt tisztviselő képzési tervébe rögzítésre kerül(nek) a kijelölt program(ok).

30 Tervezés befejezése  A kiválasztott képzések alapján a tisztviselői listában automatikusan megjelenik a 2014. évre tervezett tanulmányi pontok száma.  Az elkészült képzési terveket a képzési referens ki tudja nyomtatni.  Az egyéni képzési tervekből automatikusan generálja a rendszer az intézményi képzési tervet (ez személyes adatokat nem, csak statisztikai adatokat tartalmaz). v

31 A képzési kötelezettség teljesítésének nyomon követése  A 273/2012. Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése értelmében a tanulmányi pontokat a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkáltatója tartja nyilván.  A felület alkalmas a teljesített pontok nyilvántartására  Az NKE által nyújtott közszolgálati és vezetőképző programok teljesítése a felületen nyomon követhető a tisztviselő éves képzési tervénél.  A minősített szakmai továbbképzési programok esetében a képző intézmények tudják rögzíteni a TVP-n a továbbképzés teljesítésének tényét.  A belső továbbképzések esetén a képző intézmények, vagyis a közigazgatási szervek tudják rögzíteni a TVP-n a továbbképzés teljesítésének tényét.

32 Normatíva felhasználás nyomon követése - A 273/2012. Korm. rendelet 12. § alapján a közszolgálati továbbképzés, vezetőképzés és szakvizsga költségét a megfizetett normatíva tartalmazza. - A befizetett normatíva alapján a rendszerbe rögzítésre kerül a felhasználható tanulmányi pontkeret, amely intézményenként kerül meghatározásra, nem tisztviselőnként (a munkáltató dönt a keret felhasználásáról a tisztviselői között). - A felületen intézményi szinten nyomon lehet követni, hogy a befizetett normatíva alapján felhasználható pontkerethez képest mennyi közszolgálati és vezetőképzési pont került megtervezésre, illetve teljesítésre.

33  A normatívából finanszírozott pontkeret nyomon követését szolgáló adatsor mellett lévő „ Bővebben” gombra kattintva, megjelenik képzési típusonként (szalmai, közszolgálati, vezetői) külön-külön és összesítve is a tervezett, illetve a teljesített tanulmányi pontok összege.  Szintén látható a felületen, hogy a teljesített tanulmányi pontból mennyi finanszírozható a már befizetett normatívából, és mennyi nem.  A szakmai továbbképzések nem a normatívából kerülnek finanszírozásra, ezért az összes teljesített szakmai továbbképzés automatikusan az „ Egyedileg finanszírozandó ” oszlopba kerül.

34  Ha a teljesített pontok száma év végén több a normatívából finanszírozott pontkeretnél, a többlet mértékének megfelelő többlet normatíva fizetési kötelezettsége keletkezik a szervnek Erről az NKE küld értesítést.  Ha a teljesített pontok száma év végén indokolatlanul (indok pl. a létszám leépítés) kevesebb, mint a befizetett normatíva, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek nem áll módjában visszafizetni a költségeket. Ezért fontos, hogy a tisztviselők a 4 év alatt arányosan teljesítsék a tanulmányi pontokat.  Szankciók: Kttv. lehetőséget ad a normatív hozzájárulás tisztviselői visszafizetésére További szankciók: KIM állásfoglalás Teljesített pontszámok alakulása

35 Elérhetőségek NKE Továbbképzési Ügyfélszolgálat E-mail (javasolt): tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu Telefon: 06 (1) 432-9000/20373. mellék KIH–Személyzetpolitikai,Továbbképzési és Kontrollig Főosztály Telefon: 0630/572-03-20 TVP Help Desk (Kovács Krisztián, Ferencz Zoltán) Telefon: 06 (1) 432-9287 Regisztráció részletes leírása: https://tvp.uni-nke.hu/portal/ KEMKH: Simon Bianka szervezési ügyintéző: simon.bianka@kemkh.husimon.bianka@kemkh.hu Hoschek Csilla szervezési ügyintéző: hoschek.csilla@kemkh.huhoschek.csilla@kemkh.hu Telefon: 34/515-118

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A 2014. évi képzési terv elkészítését támogató alkalmazás Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Simon Bianka Szervezési ügyintéző Komárom-Esztergom Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések