Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Izotóplaboratóriumok kialakításának sugárvédelmi szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Izotóplaboratóriumok kialakításának sugárvédelmi szabályai"— Előadás másolata:

1 Izotóplaboratóriumok kialakításának sugárvédelmi szabályai
Összeállította: Déri Zsolt B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum az MSz-62-7:99 alapján

2 Orvosi izotópalkalmazás
In vitro alkalmazás: a betegtől levett szérum-, vér-, vagy vizeletmintában lévő biológiailag fontos anyag meghatározására alkalmazzák az izotóptechnikát.

3 Orvosi izotópalkalmazás

4 Orvosi izotópalkalmazás
In vitro alkalmazás: a betegtől levett szérum, vér, vagy vizetelmintában lévő biológiailag fontos anyag meghatározására alkalmazzák az izotóptechnikát. In vivo alkalmazás: a radioaktív anyagot a beteg szervezetébe juttatják valamilyen módon, pl. intravénásan, vagy orálisan. Diagnosztika Terápia Kutatás

5

6 Orvosi izotóplaboratórium
olyan helyiség vagy építészetileg összefüggő, egy üzemszerű bejárattal rendelkező helyiségcsoport, amelyik nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák során speciális kialakításával és felszerelésével biztosítja a külső és belső sugárterhelés elleni védelmet, és megakadályozza a radioaktív szennyeződés terjedését. Orvosi izotóplaboratórium: humán diagnosztikai és terápiás célú alkalmazásokra szolgáló izotóplaboratóriumi helyiségek összessége.

7 Védekezés külső sugárterhelés ellen
Izotópok kezelése (szétosztása, előkészítése, aktivitás mérése, stb.): Eb > 250 keV esetén törzset és fejet árnyékoló munkaasztal 1 cm-es plexi védelem a szemnek 131I és PET izotópok (Eg) árnyékolt szállító tartó 50 mm ólommal árnyékolt osztó, töltő, kalibráló fülke 99mTc-generátor Lefejtéskor – helyi árnyékolás Meleg laboratóriumi kezelés alatt – egyéni védőeszközök

8 Védekezés belső sugárterhelés ellen
Radioaktív anyaggal történő szennyeződés megakadályozása A munkafolyamatok begyakorlása Egyéni védőfelszerelések A szennyeződés lokalizációja Szennyeződés mérés Felületi-szennyezettség mérő Dörzsmintavétel (lágy b-sugárzók) A szennyeződés terjedésének megakadályozása Mosható felületek Légelszívás - depresszió A szennyeződés megszüntetése Dekontaminálás

9 Orvosi izotóplaboratórium

10 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok körét a 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályozza. A radioaktív anyagok mentességi aktivitás-koncentrációjának és mentességi aktivitás szintjének a meghatározása a 23/1997. (VII. 18.) NM rendelet szerint történik. Az izotóplaboratóriumok osztályozásának alapja az inkorporációból származó belső sugárterhelés kockázata, amely elsősorban a nyitott radioizotóp fajtájához, az egy műveletbe bevont aktivitáshoz és a felhasználás illetve a végzett művelet jellegéhez kötődik.

11 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
Éves felvételi korlát (ÉFEK): a munkavállalók évi dóziskorlátjával azonos 20 mSv effektív dózisnak és az 1 Bq aktivitás belégzéséből származó, lekötött effektív dózisnak a hányadosa. A belégzési felvételi korlátok közül az adott radionuklidra vonatkozó vegyületcsoport szerinti legkisebb aktivitás az osztályozás alapmennyisége jelölése: AM, mértékegysége: Bq Azoknál a radioizotópoknál, amelyeknél a belégzési útvonalra vonatkozó EFEK értékek hiányoznak, vagy nem számíthatók ki, a lenyelésre vonatkozó legkisebb EFEK érték az osztályozás alapmennyisége. Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat (IBSS 115)

12 Éves felvételi korlát (ÉFEK)

13 Sugárterhelés becslése nyitott sugárforrások felhasználása esetén
Több nuklid egyidejű szervezetbe kerülése esetén: Ahol ET: teljes effektív dózis Hp(d): a külső sugárforrásból eredő személyi dózisegyenérték Ii, ing: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége Ii, inh: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége e(g)i,ing: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid egységnyi aktivitásából eredő (lekötött) effektív dózis E(g)i,inh: a szervezetbe belélegzéssel jutott i-edik nuklid egységnyi aktivitásából eredő (lekötött) effektív dózis ET = Hp(d) + Se(g)i,ing·Ii,ing + Se(g)i,inh·Ii,inh i

14 Sugárterhelés becslése nyitott sugárforrások felhasználása esetén
Több nuklid egyidejű szervezetbe kerülése esetén: Ahol DL: effektív dóziskorlát munkavállalókra (20 mSv) Hp(d): a külső sugárforrásból eredő személyi dózisegyenérték Ii, ing: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége Ii, inh: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége ÉFEKi,ing: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves felvételi korlátja ÉFEKi,inh: a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves felvételi korlátja Hp(d) DL Ii,ing + S ÉFEKi,ing Ii,inh ÉFEKi,inh ≤ 1 i

15 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
Több nuklid egyidejű szervezetbe kerülése esetén az egyszerűsített feltétel: Ahol Ai: a szervezetbe jutott i-edik nuklid éves mennyisége ÉFEKi: a szervezetbe jutott i-edik nuklid éves felvételi korlátja Ai ÉFEKi ≤ 1 S i

16 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
Az egyes műveletekben szereplő aktivitások nem léphetik túl a laboratórium szintjének illetve típusának megfelelő, a 2. és a 3. táblázatban megadott felső értékhatárokat, amelyeket a műveletek jellegének megfelelő, az 1. táblázat szerinti szorzótényezőkkel módosítani kell. 2. táblázat: Ipari izotóplaboratóriumok osztályozása az osztályozási alapmennyiség szerint Osztályozási alapmennyiség A laboratórium szintje C-szintű B-szintű A-szintű < 10 AM 10 AM – 104AM > 104 AM

17 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
3. táblázat: Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása a tevékenység típusa és az osztályozási alapmennyiség szerint Osztályozási alapmennyiség A laboratórium típusa I. típus II. típus IlI. típus - in vitro laboratórium - alacsony felhasználási szintű oktató/kutató laboratórium In vivo izotópdiagnosztikai laboratórium Izotópterápiás laboratórium ≤ 1 AM ≤ 102 AM ≤ 104 AM Az adott laboratóriumi típus felső értékhatárának túllépése esetén az izotóplaboratórium osztályba sorolását valamint a létesítés, működés követelményrendszerét egyedileg kell megállapítani. Több radioizotóp egyidejű alkalmazása esetén az orvosi és az ipari izotóplaboratóriumokra mérlegelni kell az egyedi követelményrendszer kialakítását.

18 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
1. táblázat: Egyes műveletekbe bevont aktivitások műveleti szorzótényezői A művelet jellege Szorzó Tárolás 100 Egyszerű műveletek oldatokkal 10 Közönséges kémiai műveletek; Izotópgenerátorok eluálása, az eluátum szétosztása; Egyszerű műveletek radioaktív gyógyszerekkel 1 Komplex műveletek oldatokkal, cseppenés, fröccsenés veszély; Komplex műveletek radioaktív gyógyszerekkel 0,1 Műveletek száraz, porlódó anyagokkal 0,01

19

20 Orvosi izotóplaboratóriumok osztályozása
1. táblázat: Egyes műveletekbe bevont aktivitások műveleti szorzótényezői A művelet jellege Szorzó Tárolás 100 Egyszerű műveletek oldatokkal 10 Közönséges kémiai műveletek; Izotópgenerátorok eluálása, az eluátum szétosztása; Egyszerű műveletek radioaktív gyógyszerekkel 1 Komplex műveletek oldatokkal, cseppenés, fröccsenés veszély; Komplex műveletek radioaktív gyógyszerekkel 0,1 Műveletek száraz, porlódó anyagokkal 0,01

21 Orvosi izotóplaboratórium

22 Az izotóp osztály munkahelyeinek (in vivo laboratórium) legkisebb alapterülete
MSZ 62-7 M1. melléklet Munkahely Munkahely alapterülete, m2 Legkisebb oldalmérete, m Meleglaboratórium 16 3,0 Beadó 9 2,5 Vizsgáló, SPECT 30 5 Vizsgáló, gammakamera 25 4,5 Ülő helyzetű pajzsmirigy vizsgáló 12 In vitro labor 20 3,8 Betegváró* csak ülő 40 - csak váró Leletező, orvosi szoba, eligazító Sötétkamra 6 2,0 Mérő szoba 1,5 Radioaktív hulladéktároló 4 1,8 * A közlekedő folyosó nem lehet

23 Az izotóp osztály munkahelyeinek (in vivo laboratórium) legkisebb alapterülete
MSZ 62-7 M1. melléklet Munkahely Munkahely alapterülete, m2 Legkisebb oldalmérete, m Meleglaboratórium 16 3,0 Beadó 9 2,5 Vizsgáló, SPECT 30 5 Vizsgáló, gammakamera 25 4,5 Ülő helyzetű pajzsmirigy vizsgáló 12 In vitro labor 20 3,8 Betegváró* csak ülő 40 - csak váró Leletező, orvosi szoba, eligazító Sötétkamra 6 2,0 Mérő szoba 1,5 Radioaktív hulladéktároló 4 1,8 * A közlekedő folyosó nem lehet

24 Orvosi izotópalkalmazás
Ellenőrzött terület Felügyelt terület

25 Izotópdiagnosztikai laboratórium
Felügyelt terület Felügyelt területen: ellenőrizni kell a belépést és meg kell akadályozni az illetéktelen bejutást; a bejáratot el kell látni a sugárveszély jelzésével/feliratával; a radioaktív szennyezettség és szükség esetén a külső sugárzási szint mérésével rendszeres sugárvédelmi ellenőrzést kell tartani.

26

27 Izotópdiagnosztikai laboratórium
Felügyelt terület Ellenőrzött területen: A felügyelt területre vonatkozó előírásokon túl a radioaktív szennyezettség és a külső sugárzás ellenőrzésére szennyezettségmérőt és szükség esetén környezeti dózisegyenérték H*(10) teljesítmény mérőt kell alkalmazni. A felületi szennyezettség ellenőrzése a közvetlen mérésen kívül történhet más módszerekkel is. Ellenőrzött terület

28

29 Izotópdiagnosztikai laboratórium
Felügyelt terület Meleglaboratórium: az izotóplaboratórium azon ellenőrzött területe, ahol a nyitott radioaktív készítményt tárolják, előállítják, ahol a felhasználás vagy a felhasználás előkészítése céljából a készítménnyel műveleteket végeznek. minimum 16 m2 Ellenőrzött terület

30 Sugárveszélyes munkahelyek kialakítása
Ionizáló sugárzást alkalmazó munkahely J J > Ellenőrzött terület Felügyelt terület Sugárveszélyes munkahely ☻: „A” munkafeltétel mellett dolgozó személyek Beléptető rendszer ☺: „B” munkafeltétel mellett dolgozó személyek > : Sugárszint ellenőrző mérőberendezések

31 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Építészeti kialakítás: Az izotóplaboratóriumokat a hozzájuk tartozó helyiségekkel együtt összefüggő, építészetileg elhatárolt területen kell elhelyezni. A laboratóriumokat úgy kell elrendezni, hogy csak egy üzemszerű bejáratuk legyen (különleges használatra lehet további be- iII. kijáratuk). Gondoskodni kell az illetéktelenek belépésének megakadályozásáról. Az ellenőrzött területen minden felületnek (padlózat, falak, mennyezet, ajtók, ablakok) megfelelő mechanikai szilárdságúnak, könnyen dekontaminálhatónak és hézagmentesnek kell lennie. A padlót hegesztett műanyag lapokkal vagy műgyantával, vagy ezek tisztíthatóságával egyenértékű anyaggal kell bevonni. A fal és padló csatlakozások éleit, sarkait le kell kerekíteni.

32 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Épületgépészeti kialakítás: Az izotóplaboratóriumból elfolyó szennyvizek aktivitás-koncentrációja nem haladhatja meg a 23/1997. (VI1.8.) NM rendelet szerinti mentességi szinteket. Azokat a keletkező folyadékokat, amelyeknek aktivitása és aktivitás-koncentrációja a vonatkozó mentességi szintnél nagyobb, folyékony radioaktív hulladékként kell összegyűjteni. Minden meleglaboratóriumban, valamint azokban a helyiségekben ahol radioaktív szenynyeződés lehetséges, legalább egy, könyökkel nyitható csaptelepű kézmosót kell létesíteni. A kézszárítás eldobható kéztörlővel, vagy forrólevegős szárítóval történjen, és a kézmosó fölé tükröt kell elhelyezni.

33 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Épületgépészeti kialakítás: Orvosi és C-szintű izotóplaboratóriumok meleglaboratóriumában a szennyezett tárgyak mosására mélymedencés, könyökkel nyitható csaptelepű mosogatót kell felszerelni. Fröccsenés mentes (mint például elárasztásos) mosogatóknál és egyéb műszakilag indokolt esetben a vízvezetékrendszerbe visszacsapó szeleppel kombinált légbeszívó szelepet kell beépíteni, hogy szennyezett víz ne áramolhasson vissza a közüzemi hálózatba. A radiojód terápiás kórterem radioaktív vizeletgyűjtő rendszerének kivételével bármilyen típusú orvosi és a C-szintű izotóplaboratóriumok lefolyórendszere valamint a zuhanyozóból kilépő szennyvíz a közüzemi csatornába köthető, de gondoskodni kell az elfolyó szennyvizek radioaktív szennyezettségének az ellenőrzési lehetőségéről.

34 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Épületgépészeti kialakítás: A radiojód terápiás kórterem, valamint az A- és B-szintű izotóp-laboratóriumok radioaktív szennyvizeit az inaktívtól elkülönített csatorna-hálózattal gyűjteni kell. A folyékony radioaktív hulladékot hulladékgyűjtő tartályban, vagy aktív szennyvízkezelő rendszerben kell összegyűjteni, és lebomlásig vagy elszállításig tárolni. A 65 napnál rövidebb felezési idejű radioaktív hulladéknak a mentességi aktivitás vagy aktivitás-koncentráció eléréséig, de a hulladékcsomag (tartály) lezárásától legalább 10 felezési ideig történő tárolása. Az aktív szennyvízkezelő helyiség ellenőrzött terület. Ahol nem zárható ki, hogy összegyűjtött szennyvizek aktivitása és aktivitás-koncentrációja meghaladja a vonatkozó mentességi szintet, ott ezeket a szennyvizeket a kibocsátás előtt és a mintavétellel történő rendszeres szennyezettség ellenőrzés mellett, pihentető aknában kell gyűjteni.

35 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Légtechnika, szellőzés A légtechnikai rendszernek biztosítani kell: a friss levegőt; a hatósági előírások határértékein belül kell tartania a munkahely légterébe kerülő radioaktív szennyeződések (gáz, gőz, por, aeroszol) aktivitás-koncentrációit; meg kell akadályoznia a laboratórium felületei és tárgyai elszennyeződését. A szellőző rendszert úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a levegő a legkedvezőtlenebb esetben is a kevésbé szennyezett területekről a szennyezettebbek irányába áramoljon. Ehhez nyomáslépcsőket kell biztosítani a különféle területek között, ahol a kültérhez viszonyított legnagyobb depressziót a legszennyezettebb területeken kell előállítani.

36

37 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Légtechnika, szellőzés Az egymástól eltérő nyomású területek közötti réseken, nyílásokon az áramló levegő sebessége érje el a 0,5 m/s értéket. Nyitott fülkék esetében a beáramló levegő sebessége legalább 0,5 m/s legyen. A munkahely jellegétől, az ott előforduló izotópok fajtájától és aktivitásától függően az ellenőrzött területek jobb légtömörségének biztosításához ezeket esetenként légzsilippel kell leválasztani a környezetüktől. Általános esetekben a légcsere óránként az ötszörösnél ne legyen kisebb, és ne haladja meg a tízszerest. Különleges esetekben (pl.. amikor a helyiségben elszívó fülkék vagy más légtechnikai egységek is vannak) ennél jóval nagyobb óránkénti légcsere is szükséges lehet. Amennyiben az elszívás mellett légellátó rendszert is alkalmaznak, akkor az elszívott levegő mennyisége 10-15%-kal haladja meg a befújt levegő mennyiségét.

38 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Légellátó rendszerek Az A és B szintű laboratóriumokban meg kell akadályozni a spontán légcserét, és a légáramlás irányát is szigorúan tartani kell, ehhez általában külön légellátó rendszert szükséges kiépíteni. A légellátó rendszerek - néhány kivételtől eltekintve - visszakeverés nélküli levegőt szállítanak a területre. Az elszívott levegő részleges visszaforgatása csak akkor engedhető meg, ha azt különleges szempontok indokolják, és megfelelő műszaki megoldással ellenőrzik visszaforgatott levegő kontaminációját. Megfelelő műszaki megoldással biztosítani kell, hogy a légellátó rendszer csak akkor legyen indítható, ha az elszívó rendszer már működik. Az elszívó rendszer meghibásodása esetén - amennyiben a tartalék rendszer nem biztosítja a megfelelő elszívást - a légellátó rendszernek automatikusan le kell állnia. A visszaáramlást megfelelő műszaki megoldással meg kell akadályozni.

39 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Elszívó rendszerek Az elszívó rendszernek biztosítania kell a légellátó rendszer által szállított, a tömítetlenségeknél beáramló, és egy esetleges baleseti helyzetben valószínűsíthető légmennyiség eltávolítását az ellenőrzött területről. Az elszívásnak olyannak kell lennie, hogy kapacitása és üzemi jellemzői ne változzanak egy esetleges külső légállapot-változás, a laboratóriumban lévő eszköz (elszívó fülke) bekapcsolása vagy a kilépőszűrők természetes eltömődése esetén sem. Szükség esetén e követelmények teljesülését megfelelő műszaki megoldással (automatikusellenőrző rendszer) kell biztosítani. Az elszívó rendszer elemeinek légtömörnek kell lenniük. Amennyiben a hatósági előírások szükségessé teszik, úgy a kibocsátás előtt a levegőt szűrni kell. Az elszívó rendszerben szűrő csak a ventillátor elé, a szívott szakaszba építhető be, a nyomott ágba nem. A zárt fülke elszívás alatt áll, a légnyomáskülönbség a technológiától függő, minimális értéke 150 Pa.

40 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Különleges felszerelési tárgyak A nyitott vagy zárt típusú fülke szerkezeti kiképzése könnyű és hatásos tisztíthatóságot tegyen lehetővé. A fülkékbe a technológia által megkívánt közmű ellátások (világítás, víz, villany, gáz, vákuum, UV-lámpa) legyenek beköthetők. A közmű ellátások a fülkén kívülről legyenek kapcsolhatók. Az izotóptároló felszínétől 10 cm-re a dózisteljesítmény nem lehet több mint 20 µSv/h. Az izotóptárolók szerkezete könnyen tisztítható, jól dekontaminálható legyen. A biztonságosan zárt edényben, dobozban tárolt anyagok kivételével nyitott radioaktív készítményt szellőztetett izotóptárolóban, vagy elszívó fülkében, szükség esetén ólomtéglákból felépített és megfelelő jelzéssel ellátott kútszerű tárolóhelyen kell elhelyezni. Hulladékgyűjtő felszínétől 10 cm-re a dózisteljesítmény nem lehet több, mint 20 µSv/h.

41 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Különleges felszerelési tárgyak Szilárd halmazállapotú hulladékot műanyag zsákkal bélelt, zárható edényben kell összegyűjteni. A laboratóriumban a keletkező folyékony hulladékot műanyag edényben vagy védő fémtartályba helyezett üvegballonban kell gyűjteni. Sugárvédelem kialakítása Alfa-sugárzó radioizotóppal munkát az AM érték 100-szorosát meghaladó aktivitások esetén csak zárt fülkében szabad végezni. Béta-sugárzó radioizotóppal végzett munka során 200 keV-nél nagyobb maximális béta energiájú, valamint 5 GBq-nél nagyobb aktivitású készítményekkel végzett munkák során a szem, illetve a kéz védelméről helyi árnyékolással, illetve távfogók alkalmazásával gondoskodni kell.

42 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Sugárvédelem kialakítása Béta-sugárzó radioizotóppal végzett munka során árnyékoló anyagnak az alacsony rendszámú, átlátszó anyagok alkalmasak. Ezeket a rétegeket egy fülke előlapja, vagy egy árnyékolt munkaasztal tartalmazza. A rétegek méretezése az MSZ 62-2 szerint történik. Gamma-sugárzó radioizotóppal végzett munka során helyi árnyékolásra (fülke, munkatálca, ólomtégla), és/vagy a munkahely építészeti sugárvédelmére van szükség. 200 keV alatti fotonenergia ellen árnyékolt munkaasztal hatásos helyi védelmet nyújt. 200 keV feletti gamma-sugárzók helyi árnyékolását megfelelően vastag gyengítő rétegekkel (például manipulátoros fülke, ólomtéglából kirakott takarás, ólomkút) kell biztosítani. A fülkén belül olyan technológiát kell alkalmazni, hogy a fülkéből elszívott levegőbe csak az ésszerűen elérhető legkisebb aktivitás kerüljön.

43 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Egyéni védőeszközök Izotóplaboratóriumban kötelező az egyéni védőeszköz használata. Pl.: védőruha, védőszemüveg, arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védősapka A védőeszközöknek meg kell akadályoznia, vagy megfelelően le kell csökkentenie az inkorporációnak és a testfelületek elszennyeződésének a veszélyét. A LAH értéket (levegő aktivitás-koncentráció határértéket) meghaladó levegő szennyezettség fellépésének lehetősége esetén légzésvédő eszközt kell használni. Sérült egyéni védőeszközt tilos használni. Az egyéni védőeszközt jól láthatóan és tartósan meg kell jelölni, és csak az izotóplaboratóriumban lehet viselni. A meleglaboratóriumban használt védőeszköz tárolására a laboratóriumban vagy az ahhoz közvetlenül csatlakozó helyiségben (előtér, személyzsilip, dekontamináló, beadó) kell helyet kijelölni. Ezek az eszközök csak a radioaktív szennyezettség ellenőrzése, és szükség szerinti dekontaminálása után vihetők ki a laboratóriumból.

44 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Az izotóplaboratórium légterébe kerülő radioaktív szennyeződés koncentrációja (LAK) LAK ≤ AM = LAH 1,2·2000 ahol LAH a levegő aktivitás-koncentráció határértéke, Bq/m3; AM: az osztályozás adott radioizotópra vonatkozó alapmennyisége, Bq; 1,2: a vonatkoztatási ember által a könnyű fizikai munka során óránként belélegzett levegő, m3/h; 2000: az évi munkaórák száma, h.

45 Izotóplaboratóriumok általános kialakítása
Több radioizotóptól származó levegőszennyeződés koncentrációja akkor nem lépi túl a felső szintet, ha teljesül: LAKi LAHi ≤ 1 S i ahol LAKi;: az i-edik radioizotóptól származó levegő aktivitás-koncentrációja; LAHi:: az i-edik radionuklidra vonatkozó levegő aktivitás-koncentráció határértéke.

46 Sugárvédelmi ellenőrzés
A munkahely ellenőrzésének a munka jellegétől függően ki kell terjednie a gamma-sugárzás dózisteljesítményének, a felületi szennyezettségnek, szükség esetén a levegő és a szennyvíz aktivitáskoncentrációjának rendszeres mintavételes vagy folyamatos mérésére. A felületi szennyezettség beavatkozási szintjei (4. táblázat): Felületek Beavatkozási szintek, Bq/cm2 a-sugárzók b-sugárzók 3H, 14C, 99mTc Helyiségek és tárgyak az ellenőrzött területen 5 50 500 Helyiségek és tárgyak felületén az ellenőrzött területen kívül, személyes öltözéken 0,5 Védőruha külső felületén Védőruha belső felületén Bőrön

47 Sugárvédelmi ellenőrzés
A nem fixált (eltávolítható) felületi szennyezettséget a laboratórium dekontamináló készletének a felhasználásával kell eltávolítani. A helyiségek és tárgyak mindazon felületeit, ahol a fixált szennyeződés meghaladja a 4. táblázat értékeinek tizedrészét, meg kell jelölni és le kell fedni. Hosszú felezési idejű (≥ 65 nap) radioizotóppal elszennyezett felületet el kell távolítani, vagy állandó jelleggel le kell fedni. Béta- sugárzó radioizotópok esetén a lefedés legyen alkalmas a béta- sugárzás elnyeletésére, egyébként a lefedés csak a szennyezett felület megjelölésére szolgál.

48 Sugárvédelmi ellenőrzés
A felületi szennyezettség ellenőrzésekor a méréseket a következő nagyságú felületekre kell átlagolni: Testfelszín: cm2 padló, falak, mennyezet: cm2 egyéb felületek: cm2 diszkrét szennyezés gyanúja esetén: cm2 A méréseket hitelesített illetve kalibrált felületi szennyezettségmérővel, vagy dörzsminta mérésével kell elvégezni. A bőr beavatkozási szint feletti szennyeződésének eseteit ki kell vizsgálni.

49 Az izotóplaboratórium minimális mentesítő (dekontamináló) készlete
2 db 25 cm-es csipesz, 2 db 15 cm-es csipesz, 5 pár gumi- vagy műanyagkesztyű, 5 pár cipőre húzható műanyagfólia papucs, cipők szennyeződésének megelőzésére 1000 g - a munkahely felületének lemosására legalkalmasabb - mosó- vagy mosogatószer, 1000 g vatta, 500 ml 10%-os trinátriumfoszfát oldat, 1 liter 2%-os technikai minőségű Komplexon III. oldat elsősorban testfelületek mentesítésére, 1000 ml 10%-os sósav vagy salétromsavoldat, kizárólag tárgyak mentesítésére, 5 db nagyméretű műanyagzsák hulladékgyűjtésére,

50 Az izotóplaboratórium minimális mentesítő (dekontamináló) készlete
1 db szemöblítő pohár, 500 ml 0,9%-os konyhasóoldat, amennyiben az izotóplaboratórium olyan radioaktív vegyületet használ fel, melynek mentesítéséhez speciális oldat vagy oldószer szükséges, ebből 500 ml-t kell készletben tartani, A mentesítő készletet a munkahely közelében, könnyen elérhető, felirattal megjelölt helyen kell tárolni, és használatára a dolgozókat ki kell oktatni.

51 A radioaktív hulladékok gyűjtése és tárolása
Az izotóplaboratóriumban keletkezett radioaktív hulladékokat osztályozva kell összegyűjteni, a következő szempontok figyelembe-vételével: a radioizotóp fajtája, aktivitása, a hulladék halmazállapota, aktivitás-koncentrációja, kémiai sajátosságai, rothadásra, bomlásra való hajlama, tűzveszélyessége. Triciumtartalmú, vagy illékony anyagokat (xenon, jód), rádium- és tóriumtartalmú anyagokat, valamint lágy béta méréshez alkalmazott szerves oldószereket külön-külön kell összegyűjteni.

52 A radioaktív hulladékok gyűjtése és tárolása
A keletkező radioaktív hulladékokat külön-külön hulladéktárolóban kell elszállításig vagy lebomlásig tárolni. Lebomlásig kell tárolni azt a radioaktív hulladékot, amelynek a felezési ideje 65 napnál rövidebb. Az izotóplaboratóriumhoz tartozó radioaktív hulladéktároló helyiség ellenőrzött terület és, vonatkozna rá az izotóplaboratóriumok általános kialakításának építészeti és szellőzési követelményei. A hulladéktároló belső közlekedési útjain a dózisteljesítmény nem haladhatja meg a 200 µSv/h-t. A hulladéktároló helyiség külső felszínein, amennyiben az az izotóplaboratóriumhoz tartozik, a dózisteljesítmény nem lehet nagyobb mint 20 µSv/h, ha nem, akkor, mint 2 µSv/h, figyelembevéve a vonatkozó tartózkodási faktorokat.

53 Tartózkodási faktorok (T)
A külső falfelszínre vonatkozó dózisteljesítmény határértékeket a tartózkodási faktorral (T) módosítani kell. T = 1, a személyzet vagy a páciensek állandó tartózkodási helyein, mint például a nővérállomás, vagy inaktív kórterem; T = 0,3, ahol a tartózkodás időleges (pl., várók, öltözők); T = 0,1, ahol az előfordulás véletlenszerű (pl. vetkőző, zöldterület, utca, közlekedők, lift, WC); T = 0, ahol senki sem tud tartózkodni. A külső falfelszínen a módosított dózisteljesítmény maximális értéke az eredeti határértékek és a vonatkozó tartózkodási faktor számértékének a hányadosa, kivéve a T=0 esetét, amikor a határoló épületszerkezetnek sugárvédelmi funkciója nincsen.

54 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
I. típusú in vitro és alacsony felhasználási szintű laboratórium: Olyan nyitott izotópfelhasználó helyiség, ahol a radioaktív készítménynek (kit, reagens) előre elkészített, a 3. táblázat szerinti kis adagjaival dolgoznak. Ha az adagokat nem készen vásárolják, meleglaboratóriumi háttér szükséges. Osztályozási alapmennyiség A laboratórium típusa I. típus II. típus IlI. típus - in vitro laboratórium - alacsony felhasználási szintű oktató/kutató laboratórium In vivo izotópdiagnosztikai laboratórium Izotópterápiás laboratórium ≤ 1 AM ≤ 102 AM ≤ 104 AM

55 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
I. típusú in vitro és alacsony felhasználási szintű laboratórium: Olyan nyitott izotópfelhasználó helyiség, ahol a radioaktív készítménynek (kit, reagens) előre elkészített, a 3. táblázat szerinti kis adagjaival dolgoznak. Ha az adagokat nem készen vásárolják, meleglaboratóriumi háttér szükséges. Építészeti kialakítása történhet a meleglaboratóriumi hátteret adó izotóplaboratórium helyiségcsoportjában, de lehet attól elválasztott és lehet önálló is. A kialakítás során be kell tartani az izotóplaboratóriumokra vonatkozó általános építészeti kialakítási szabályokat; az izotóp osztály munkahelyeinek legkisebb alapterületére vonatkozó előírásokat (M1. melléklet).

56 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
I. típusú in vitro és alacsony felhasználási szintű laboratórium: Olyan nyitott izotópfelhasználó helyiség, ahol a radioaktív készítménynek (kit, reagens) előre elkészített, a 3. táblázat szerinti kis adagjaival dolgoznak. Ha az adagokat nem készen vásárolják, meleglaboratóriumi háttér szükséges. Építészeti kialakítása történhet a meleglaboratóriumi hátteret adó izotóplaboratórium helyiségcsoportjában, de lehet attól elválasztott és lehet önálló is. A laboratórium felügyelt terület, a bejárati ajtón el kell helyezni a laboratórium osztályának megnevezését és a sugárveszély tárcsajelét.

57 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Osztályozási alapmennyiség A laboratórium típusa I. típus II. típus IlI. típus - in vitro laboratórium - alacsony felhasználási szintű oktató/kutató laboratórium In vivo izotópdiagnosztikai laboratórium Izotópterápiás laboratórium ≤ 1 AM ≤ 102 AM ≤ 104 AM

58 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Az in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium (a továbbiakban izotóp osztály) alapvető munkahelyeit és azok legkisebb méreteit az M1. melléklet tartalmazza. Munkahely Munkahely alapterülete, m2 Legkisebb oldalmérete, m Meleglaboratórium 16 3,0 Beadó 9 2,5 Vizsgáló, SPECT 30 5 Vizsgáló, gammakamera 25 4,5 Ülő helyzetű pajzsmirigy vizsgáló 12 In vitro labor 20 3,8 Betegváró* csak ülő 40 - csak váró Leletező, orvosi szoba, eligazító Sötétkamra 6 2,0 Mérő szoba 1,5 Radioaktív hulladéktároló 4 1,8 * A közlekedő folyosó nem lehet

59 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Az in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium (a továbbiakban izotóp osztály) alapvető munkahelyeit és azok legkisebb méreteit az M1. melléklet tartalmazza. Az M1. mellékletben felsorolt helyiségeken kívül az orvosszakmai program és a betegforgalom figyelembevételével megfelelő számú és méretű személyzeti munkaszobáról és tartózkodóról (orvosi, vegyész/fizikusi, asszisztensi szobák), személyzeti öltözőről, az izotóp osztály összefüggő helyiség-csoportján belül személyzeti WC/zuhanyozóról, elválasztott aktív és inaktív betegváróról és WC/vizesblokkról, archívumról, inaktív raktárról is kell gondoskodni.

60 Orvosi izotóplaboratórium
Az M1. mellékletben felsorolt helyiségeken kívül az orvosszakmai program és a betegforgalom figyelembevételével megfelelő számú és méretű személyzeti munkaszobáról és tartózkodóról (orvosi, vegyész/fizikusi, asszisztensi szobák), személyzeti öltözőről, az izotóp osztály összefüggő helyiség-csoportján belül személyzeti WC/zuhanyozóról, elválasztott aktív és inaktív betegváróról és WC/vizesblokkról, archívumról, inaktív raktárról is kell gondoskodni.

61 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Az izotóp osztály azon helyiségeit, amelyekben radioaktív anyaggal dolgoznak, radioaktív gyógyszert betegnek beadnak és aktív beteget vizsgálnak, kezelnek, beleértve az aktív várót is, építészetileg összefüggő helyiségcsoportban kell elhelyezni, az orvosszakmai program és a betegforgalom figyelembevételével. A radioaktív hulladéktároló szükség esetén, vagy ha ésszerűen indokolható, elhelyezhető az izotóp osztályon kívül, de azonos épületben, jól megközelíthető és biztonságosan zárható helyen. Az izotópterápiás kórtermek építészetileg külön csoportban helyezhetők el, de a kiszolgáló meleglaboratóriummal funkcionális kapcsolatban kell maradniuk.

62 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Az izotóp osztály építészeti kialakításánál be kell tartani az izotóplaboratóriumok általános építészeti követelményeit. A meleglaboratórium és a beadó kialakításánál be kell tartani az izotóplaboratóriumok általános kialakítására vonatkozó követelményeket. A meleglaboratórium kialakításánál, ahol az indokolt, be kell tartani a radioaktív gyógyszerek aszeptikus (steril) kezelésének követelményeit is. Ehhez a laboratóriumban - legalább lamináris fülke beállításával - megfelelő részt kell biztosítani. Lamináris fülke: függőleges légáramlású nagytisztaságú munkatér, amelyben a radioaktív gyógyszerek az aszeptikus követelmények betartása mellett kezelhetők.

63 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: A meleglaboratóriumhoz az egyéni védőeszközök és felületi szennyezettségmérő elhelyezésére is szolgáló előtérnek kell csatlakoznia. A radioaktív gyógyszerek beadása történhet külön beadóban, a vizsgálóban, valamint a terápiás kórteremben. A beadó és a meleg-laboratórium között közvetlen kapcsolatnak kell lennie (átadóablak). Az izotóp osztály sugárvédelmi kialakításánál – az általános előírásokon túl – figyelembe kell venni, hogy a mérődetektorok érzékenyek a háttérsugárzás megnövekedésére.

64 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Azokban a laboratóriumokban, ahol döntően 99mTc felhasználása folyik, ott a meleglaboratórium, a beadó, az aktív váró és a vizsgálók határoló falait tömör, 12 cm-es kisméretű téglából kell készíteni, a hézagok, fúgák gondos kitöltésével. Amennyiben szükséges, a falak árnyékolását ki kell egészíteni úgy, hogy a 99mTc felhasználásából származó, az egyes helyiségek közötti kölcsönös átszórásnak az értéke ne legyen nagyobb, mint 20 µSv/h. Állandó vagy ismétlődő tevékenységet helyi árnyékolás védelmében kell végezni.

65 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: A vizsgálók esetében a berendezések detektorait érő átszórás ne legyen nagyobb, mint a háttér kb. ötszöröse (0,5 µSv/h). A védelem kiegészítésének előnyös anyaga az ólom, minden mm ólom legalább egy nagyságrend gyengítést jelent. A kiegészítő védelem legalább 2 m magas legyen. A generátor eluálása és a radioaktív gyógyszer betegbe történő beadása közötti műveletek során be kell tartani a sugárvédelemre és az aszeptikus kezelésre vonatkozó követelményeket.

66 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
II. típusú in vivo izotópdiagnosztikai laboratórium: Az adagok osztásakor hitelesített aktivitás kalibrátort kell használni. A radioaktív gyógyszer átmeneti tárolása iII. beadása árnyékolt tárolóban iII. árnyékolt injekciós fecskendővel történjen. Nyitott radiojód készítményekkel kapcsolatos műveletek csak nyitott (vegyi) fülkében végezhetők.

67 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: 131I terápia A > 550 MBq aktív kórtermet kell létesíteni. Radiofamakonok esetében – lamináris áramlású fülkék: Depresszió a sugárvédelem miatt. Túlnyomás a gyógyszertisztaság miatt. Osztályozási alapmennyiség A laboratórium típusa I. típus II. típus IlI. típus - in vitro laboratórium - alacsony felhasználási szintű oktató/kutató laboratórium In vivo izotópdiagnosztikai laboratórium Izotópterápiás laboratórium ≤ 1 AM ≤ 102 AM ≤ 104 AM

68 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: Mind az ambuláns mind a bentfekvő izotópterápiás alkalmazáshoz az izotóp osztály meleglaboratóriumi háttere szükséges. Az ambuláns radiojód terápia esetében a külső sugárzás elleni építészeti sugárvédelmet a beadó és az aktiváló helyiségre kell tervezni, egyébként a beteg útvonalát úgy kell megszervezni, hogy a beadás és az aktív beteg mozgása minél kevésbé zavarja a diagnosztikai vizsgálatokat és lehetőleg ne keresztezze az inaktív forgalmat.

69 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: Az ambuláns beadóban fel kell készülni a beteg esetleges rosszullétére, és a radiojód kihányása esetén a szennyeződés eltávolítására. A beadóban orvosi csaptelepes kézmosó szükséges. A radiojód terápia kórtermeit, kórtermenként kialakított beteg WC/zuhanyozóit és a kórtermek előtereit építészetileg összefüggő ellenőrzött területen kell elhelyezni. A kórtermek vizuális megfigyelését, és a kétoldalú hangkapcsolatot a nővér állomással biztosítani kell.

70 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: A radiojód terápia esetén a külső sugárzás elleni védelmet a maximális beadott aktivitások és a betegek állandó, vagy rendszeres tartózkodási helyeinek figyelembevételével, a távolság és az árnyékolások alkalmazásával kell tervezni. Az árnyékolások lehetnek helyiek, mint például személyzet, vagy a páciensek számára a kórtermen belül védelmet nyújtó ólom védőállás, vagy az aktív kórterem építészeti sugárvédelme.

71 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: A külső sugárzás dózisteljesítménye nem lehet nagyobb, mint 20 µSv/h a kórterem és WC/vizesblokkja külső, de az izotóp osztályhoz tartozó falfelszínein; 2 µSv/h a nem az izotóp osztályhoz tartozó falfelszíneken; 50 µSv/h az egyik betegből a másikba történő átszórásnál, beleértve az egyik aktív kórteremből a másik aktív kórterembe történő átszórást. A mérődetektor szomszédsága külön megfontolást igényel.

72 Tartózkodási faktorok (T)
A külső falfelszínre vonatkozó dózisteljesítmény határértékeket a tartózkodási faktorral (T) módosítani kell. T=1, a személyzet vagy a páciensek állandó tartózkodási helyein, mint például a nővérállomás, vagy inaktív kórterem; T=0,3, ahol a tartózkodás időleges (pl., várók, öltözők); T=0,1, ahol az előfordulás véletlenszerű (pl. vetkőző, zöldterület, utca, közlekedők, lift, WC); T=0, ahol senki sem tud tartózkodni. A külső falfelszínen a módosított dózisteljesítmény maximális értéke az eredeti határértékek és a vonatkozó tartózkodási faktor számértékének a hányadosa, kivéve a T=0 esetét, amikor a határoló épületszerkezetnek sugárvédelmi funkciója nincsen.

73 Az orvosi izotóplaboratóriumokra vonatkozó különleges követelmények
Izotópterápiás laboratórium: Az aktív beteg vizeletét legalább a beadást követő első 3 napon aktív szennyvízgyűjtő tartályban kell összegyűjteni és lebomlásig tárolni. A lebomlásig tárolás ideje legalább 3 hónap. Azokban az esetekben, amikor a terápiás izotóplaboratóriumban nem kapszulázott jód kerül felhasználásra és a beadásra előkészített aktivitás meghaladja a 3. táblázat vonatkozó határértékét, az elszívott levegőt jódszűrővel kell tisztítani. Osztályozási alapmennyiség A laboratórium típusa I. típus II. típus IlI. típus - in vitro laboratórium - alacsony felhasználási szintű oktató/kutató laboratórium In vivo izotópdiagnosztikai laboratórium Izotópterápiás laboratórium ≤ 1 AM ≤ 102 AM ≤ 104 AM

74 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Izotóplaboratóriumok kialakításának sugárvédelmi szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések