Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bugyi-ügy – újratöltve!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bugyi-ügy – újratöltve!"— Előadás másolata:

1 Bugyi-ügy – újratöltve!
Apostol Jon A. Palmer

2 I. Mózes 27 – 28. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

3 I. Mózes 27 – 28. Ádámban mind a férfinem és a nőnem megvolt.
Utána így szól az Ige: nevezete azt az embert (azaz őket), Ádámnak. Isten teremtette az embert az Ő hasonlatosságára Ha Ádámban van a férfi és a nő, akkor mi van Istenben? De Isten se nem hímnemű, se nem nőnemű, hanem hímnős.

4 I. Mózes 26. Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá… Láthatjuk a többes számot - és mégiscsak egységben van! Tudjuk azt is (1 János 5:7), hogy hárman vannak – Atya, Ige, Szent Szellem Kicsoda az Ige? (János 1:12) - Jézus Krisztus. Ő volt az élő Ige.

5 Efezus 4: 3-6 Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.

6 Efezus 4: 3-6 Egy az Isten és egy az Úr!
„Legyetek követőim, ahogyan én követem Krisztust.” (1 Korinthus 11;1) Nézzük, hogyan követi Krisztust Pál! Azt mondja Pál, hogy minden férfinak feje a Krisztus. Az asszony feje: a férje. És Krisztus feje pedig az Isten.

7 Efezus 4: 3-6 Mi tehát a hierarchia? ISTEN KRISZTUS FÉRJ ASSZONY

8 A fej Legfontosabb testrész Irányításért felelős
Biztosak vagytok benne, hogy a férfi irányítja az asszonyt? Pál azt mondja, hogy kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztust! Itt egy rendet írt le.

9 Filippi 2: Jézus Krisztus nem tartotta rabságnak, hogy Ő Istennel egyenlő volt. Ki az, aki magasabb pozícióban van? Isten Azt mondja a Biblia, hogy egyenlők. Tehát az Atya fej, de egyelő a Fiúval. Ezt állítja a Biblia. De, Ő kiüresítette magát az Ő dicsőségéből, és Ő a l á r e n d e l t e magát az Atyának.

10 Filippi 2: Jézus Krisztus szabad akaratból a l á r e n d e l t e magát az Atyának. Hogyan reagált erre az Atya? Felmagasztalta Őt.

11 Mit örököltünk? Amikor Te tudod, hogy ki vagy Jézus Krisztusban, akkor a Sátán fél tőled. Mert rájöttél, hogy egyenlő vagy Jézus Krisztussal. Én sem tartom rabságnak, Jézus sem tartotta ezt rabságnak. Hanem, én megalázom magamat, önként engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, és mit csinál Jézus? Felmagasztal engem.

12 A családban Az asszonynak a feje a férfi.
Ő most egyenlő a férjével, vagy nem? Igen, tökéletesen egyenlő! Ahogyan Jézus egyenlő az Atyával, ugyanolyan egyenlő. Tehát, nem valami alább való lényről van itt szó. Az asszony ugyanolyan értékes, mint a férfi, Istennek a szemében.

13 Felmagasztalja a feleséget!
A családban Az Isten rendje az, hogy az asszony… önkéntesen(!) alárendelje magát az ő férjének. És közben mit csinál a férj? Felmagasztalja a feleséget!

14 A fej = agy = irányító = koordinátor = főnök = fő felelős!
Ki vétkezett először az Édenkertben? Kit csapott be először a Sátán? – Évát Miért? Mert a fő felelős ott állt mellette, és hagyta, hogy becsapja az ő feleségét.

15 1. Péter 3: 1-2 „Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.” → Még a hitetlen férjeknél is működik.

16 1. Péter 3: 3-5 „Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek…”

17 1. Péter 3: 3-5 A lényeg az, hogy megértsük, hogy ha az asszony szelíd és csendes, és istenfélő lesz, meg tudja nyerni a férjét. Szelídnek lenni nem csak alvás közben kell!

18 1. Péter 3: 3-5 Ezek az asszonyok Istenben reménykedtek.
Ezt csak hitből lehet tenni, egyébként megbolondul az ember: Engedelmeskedtek férjüknek „… ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt.” (1. Péter 3:6)

19 A gyakorlatban… (1) Amikor a férjed hülyeséget kér és normálisan nem bíznál Istenben, akkor vitatkozni fogsz vele, amíg igazat nem ad neked. Mert átlátod, hogy hülyeség, amit a férjed mond. Az asszonyok rögtön látják a lényeget, a férfiak meg egy kicsit lassabban. Amikor a férfi hülyeséget mond, meglátják és elkezdenek okoskodni.

20 A gyakorlatban… (2) Az asszony mondja, mondja, és bizonyítja, és olyan bizonyítékkal sarokba szorítja a férjét, hogy az csak agresszivitással tud kijönni belőle. Ismeritek, amiről beszélek? Tudod, hogy a férjed próbál hazudozni, látod, hogy ki akar jönni a sarokból, de nem engeded, nem, és nem!

21 A gyakorlatban… (3) Miért?
Mert te nem bízol a te saját fejedben, inkább bízol a te saját képességeidben, bölcsességedben ( → majd én alakítom a férjemet!) És nem látod, hogy hogyan alakítod őt. Pedig már kezd… alakulni.

22 A gyakorlatban… (4) Annyit bizonyítottad a te igazadat…
Nem az Istenben reménykedtél… hanem elgondoltad, hogy te majd a kis okos fejeddel rendbe teszed a te kis tutyi-mutyi férjecskéd.

23 A gyakorlatban… (5) … és az is lehet, hogy nem vetted észre, hogy ő már máshova megy, hogy kapja az alakítást.

24 1. Péter 3: 6 „Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad.”

25 1. Péter 3: 7 És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

26 1. Péter 3: 7 A régi fordítás így fogalmaz: értelmes módon éljenek együtt a feleségetekkel, mint gyengébb féllel (gyengébb edénnyel). Ez mit is jelent? – pl. ha fáj a jobb lábad, akkor még inkább ráállsz? Mit kell csinálni? – Kímélni kell!

27 Férfiak, mit kell csinálni a feleségetekkel?
Ha hülyeséget csináltál és az asszony pöröl? És mielőtt egyszer gondolkozna, már 10x szól? És amikor ideje van az „esti programnak”, és az asszony fáradt, mit kell csinálni? Kímélni kell!

28 1. Péter 3: 7 „… tiszteletet adván nekik (mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében)” Mi férfiak szeretjük hangoztatni, hogy a feleségünk tiszteljen minket. Ám itt azt mondja a Biblia, hogy a férj adjon a feleségének tiszteletet. → Tiszteletet, mint a gyengébb edénynek. Mint a lábnak, ha fáj.

29 1. Péter 3: 7 → Mint örököstársnak, nem mint alattvalónak.
Tehát az asszony a társad. Ugyanúgy, mint ahogy neked Jézus Krisztus társad, mint ahogy Jézus az Atyával társ, mindnyájan társak vagyunk! Azért fontos ez, hogy „a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”

30 A későn hazaérkező Már nagyon vártam, hogy Kokeb hazaérjen.
Eltelt 1 óra, 2, 3, éjfél is elmúlt… ő sehol, én meg elaludtam. Másnap reggel korán kellene készülődni… De miért nem indulunk? Azért, mert az asszony nem tud rendesen felkelni. Mert ahelyett, hogy hazajön időben, az esti programra, ő más programot talált!

31 A későn hazaérkező… A gyerekek félkészen, ő meg még ásítozik…
Kerítenem kellene egy friss alsónadrágot. Kokeeeebbb! Hol van a friss bugyim???? Erre mit válaszol? „Nem én hordom, mit keresed rajtam!” Én úgy begurultam! Hogy lehet ilyet mondani? Azok után, hogy hiába vártam őt!

32 A későn hazaérkező

33 A későn hazaérkező… Az az asszonynak a dolga, hogy legyen friss bugyim, amikor kell, nem? Hogy megyek most a gyülekezetbe, nincs is friss bugyim! Uram, most mit kell ilyenkor csinálni? Te látsz, szegény férfit, hogy tényleg türelmes voltam, nem szóltam semmit, hogy elmaradt az esti program, nem szóltam semmit, hogy a barátnőjénél volt, de Uram, ez már túlzás!

34 És az Úr válaszolt… Az övön aluli ütés:
„Jon, gondolkoztál már azon, hogy a feleséged miért ment szívesebben a barátnőjéhez, és nem pedig hozzád, haza?” Tudod, amikor az Úr kérdez, nem azért teszi, mert információra van szüksége…

35 Mit csináljak, ha felismertem az igazságot?
Minden erőmet összeszedtem Csendesen hozzászóltam „Ó, kedvesem, imádkozzunk!” „És tartsunk önvizsgálatot” (ha már egyszer úgyis elkéstünk)…

36 Önvizsgálati ima Uram, bocsáss meg, hogy nem húztam fel az órát
Bocsáss meg, hogy nem csináltam ezt, nem csináltam azt… Nem vádoltam a feleségemet, csak elkezdtem mindent felsorolni, amit én elkövettem. Nem jöttem ki időben a fürdőből, a feleségem nem tudott időben bejutni… stb.

37 Önvizsgálati ima Bocsánatot kért, hogy nem volt friss bugyim.
A feleségem is elkezdte, bocsánatot kért azért, hogy olyan sokáig maradt a barátnőjénél (… érdekes, nem is kellett ezt felrónom neki, rájött magától…) Bocsánatot kért, hogy nem volt friss bugyim. Mire leértünk a konyhába, már egészen máshogy láttam Őt, a Szent Szellem által.

38 Szent Szellem által… Elkezdtem őt dicsérni, Mennyire szép.
Milyen fantasztikus, hogy a gyerekekről úgy gondoskodik, hogy olyan okos gyerekeink vannak Hogy prédikálni fog mindenhol, most Pozsonyba megy jövő héten prédikálni. És minden fantasztikus és csak dicsértem. Az Úr szólt nekem, hogy csak magasztaljam őt.

39 A férj dolga feleségét magasztalni, dicsérni, elismerni, felemelni,
segíteni, vigasztalni, megerősíteni, megnyugtatni, gondját viselni, gondoskodni róla, irányítója lenni, létfenntartója lenni, tisztelni, megbecsülni, értékesnek éreztetni önmagát

40 A férj dolga feleségét identitását megerősíteni,
romantikusnak lenni vele, kímélni a nehézségektől, aggodalmaktól, megőrizni a kígyóktól, képeztetni őt, döntéseket hozni, felelőséget vállalni érte Ez az az értelmes és megértő mód, ahogyan Isten akarja, hogy a férjek együtt éljenek a feleségükkel!

41 Mi ebben az áldás? Miután felismertem ezt, megvallom, semmi bajom a feleségemmel. Az Úr megmutatta, hogy nem azt kell néznem, hogy miért nincsen ez vagy az. Megmutatta nekem, hogy mi az én dolgom! Hogy kell értelmes módon élni a feleségemmel. Péternek csak ezt az egy dolgot kellett megírnia a férfiakhoz! „Értelmes módon éljen a feleségével, mint a gyengébbel.”

42 „Hasonlóképpen... ” Mihez képest érti Péter? → 1 Péter 2: 18-20.:
„Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. ”

43 1 Péter 2: 21-24 „Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.”

44 Férfi-női kommunikáció
Ádám ismerte a feleségét, és a felesége szült és foganta az ő méhében Kaint. János 17:3: az az örök élet, hogy megismerjük Istent, és akit ő elküldött, Jézus Krisztust. Szex először a bűneset után volt. Nem volt a szexre szükség a bűneset előtt - legalábbis abban a formában, amit mi ismerünk, nem. Miért?

45 Férfi-női kommunikáció
Isten és ember között olyan magas minőségű volt a kommunikáció. Olyan extázisba voltak, olyan örömben, olyan gyönyörűségben, hogy ahhoz képest a szex az semmi sem volt. Valahogy nem hiányzott. Az állatok érintkezésében nincsen orgazmus. Nincsen szükség rá. Szaporodáshoz nem kell az orgazmus. Miért adja Isten ezt mégis az embernek?

46 Férfi-női kommunikáció
„Mert mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3: 23) Miután Ádám és Éva vétkeztek, Isten maradványt adott abból a dicsőségből, amit mi úgy élünk meg, mint az orgazmus a szexuális kapcsolatban. Tehát az az öröm, amit mi a szexben kapunk, maradványa annak a dicsőségnek, ami Istennél van. „Teljes öröm van Tenálad, és gyönyörűség örökre a Te jobb kezednél.” (Zsolt 16,11b)

47 Férfi-női kommunikáció
Pál ezt mondja: „ a pillanatnyi szenvedést nem lehet összehasonlítani azzal a dicsőséggel, amelyet én megtapasztaltam Istennel.” (2 Konrint. 4: 17) Nem volt szüksége feleségre, mert ő állandóan Istennek a dicsőségében volt. Azt mondja Pál, sokkal jobb nekem, hogy nincs feleségem, mert olyan kapcsolata volt az Úrral, amely sokkal jobb, mint bármelyik nővel, amit az Úr tudott volna neki adni.

48 Férfi-női kommunikáció
Isten annyira szeret bennünket, hogy kóstolót ad a Vele való csodás kapcsolatból. Mi a szexnek a rendeltetése? → a kommunikáció! Az állatoknak van párzási időszaka. De az emberek bármikor tudnak kommunikálni a szeretetről, magasabb szinten! És ez mind semmi ahhoz képest, mint amikor szellemben vagyunk, és megkapjuk Isten szeretetét.

49 Férfi-női kommunikáció
Nagyon fontos, hogy a férj és a feleség kommunikáljanak, mindenféleképpen. Testileg, szellemileg, értelmileg, szórakozásra, együtt csináljunk valamit, közösen dolgozni, az is egy kommunikáció. Ilyen a házasság Isten szemében, amikor a házasság két ember között, akik a házassággal egy testté váltak, egységgé váltak.

50 Férfi-női kommunikáció
Az egység az nem egyformaságot jelent. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek teljesen mások, de egységben vannak! De nem egyformák. Egységesek a hatalomban, egységesek a rangban, de teljesen mások. Mint ahogyan a férfi és a nő a házasságban.

51 Galata 3: 27-28 „Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” A házasságban vannak pozíciók. Vannak szerepek. Egy agy van és egy szív a testben is. Nélkülözhetetlen mind a kettő. Ha a szíved megáll, meghaltál, ha az agyad meghal, akkor is meghaltál. Mind a kettő egyformán fontos. De mások a szerepeink.

52 Imádkozzunk! Mennyei Atyám, ahogyan jövünk hozzád, sokat szórakoztunk, de tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos dolgokról volt szó. Bár lehet, hogy nem vagyunk mind házasok, de mégis, az a Te akaratod, hogy a férfiak, akár legények, tiszteljék az asszonyokat, tiszteljék a lányokat, kíméljék őket, udvariasak legyenek feléjük, nyissák ki az autó ajtaját, illetve az osztályterem ajtaját, amikor lányok jönnek. Hogy a nők örvendezzenek és örüljenek, hogy nőnek születhettek.

53 Uram olyan sokszor, ebben a társadalomban, szinte megalázó dolog nőnek lenni, és kell egy nőnap, hogy emlékezzünk. Mindennap nőnapnak kellene lennie, Uram! Uram, bocsáss meg, ha tiszteletlenek voltunk a nők felé, vicceket mondtunk, nőkről, szőke nőkről. Ők is ugyanolyan örököstársak mindenben. És uram jövök most a nők nevében, kérlek, bocsásd meg, hogy nem tudták tisztelni a férjüket. Nem tudták úrnak mondani őket, nem tudták elfogadni őket irányítónak, hanem a saját értelmük szerint próbálták irányítani a férjüket.

54 Nem engedték, hogy a Te irányításod érvényesüljön a családban.
Nem Tebenned reménykedtek, hanem a saját akaratukban és okosságukban. És most kérve kérlek Uram, minden olyan asszony, akinek a férje nincsen megtérve, Te azt mondtad, hogy ha a nő csendes lelkülettel, Istenfélelmet mutatva a férjének szelíd lelkülettel van, Te ige nélkül is megtéríted a férjüket. És imádkozom a lányokért, akiknek még nincsen férjük, hogy azoknak a fiúknak nyíljon meg a szeme, és lássák meg, hogy milyen hatalmas kincsek vannak itt!

55 Magasztallak Téged Uram!
Imádkozom a fiatalokért, hogy ők már kezdjék el gyakorolni a kölcsönös tiszteletet az ellenkező nem felé, és nem megpróbálni őket kihasználni a saját érzelmeiknek a kielégítésére! Hanem kölcsönösen egymást tisztelve, egymást szolgálva egymást magasztalni, felemelni, s előkészíteni, hogy egy csodálatos örököstárssá tudjanak válni! Köszönöm Neked, Uram, hogy most, amikor az úrvacsorát vesszük, emlékezünk a Te szövetségedre, amelyre, példaképpen, a házasságot is nekünk adtad.

56 Példaképpen arra, hogy Te szövetséget kötöttél velünk.
Nekünk adtad a Te nevedet, a Te véredet, a Te örökségedet, a Te szerelmedet. Te voltál, és Te vagy a tökéletes férj, aki az élete árán is szereti a feleségét, az ő mennyasszonyát, az egyházat. Bár nem vagyunk tökéletesek, sőt, nagyon sok hiba van bennünk, de Te befedezel bennünket a szereteteddel, megbocsátásoddal, megértő módon élsz velünk, vigasztalsz, felemelsz, megerősítesz bennünket, megőrzöl bennünket, betöltesz bennünket.

57 Köszönöm, hogy kiüresítetted magadat a mennyei voltodból azért, hogy közösségben tudjál velünk lenni. Megáldom ezt a bort, megáldom ezt a kenyeret, hogy legyen ez gyógyulás mindenki számára, aki beteg, legyen szabadulás mindazok számára, akiknek valamilyen megkötözöttségük van, Jézus Krisztus nevében. Ámen.


Letölteni ppt "Bugyi-ügy – újratöltve!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések