Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Apostol Jon A. Palmer. I. Mózes 27 – 28. embert őket Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Apostol Jon A. Palmer. I. Mózes 27 – 28. embert őket Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette."— Előadás másolata:

1 Apostol Jon A. Palmer

2 I. Mózes 27 – 28. embert őket Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

3 I. Mózes 27 – 28.  Ádámban mind a férfinem és a nőnem megvolt.  Utána így szól az Ige: nevezete azt az embert (azaz őket), Ádámnak.  Isten teremtette az embert az Ő hasonlatosságára  Ha Ádámban van a férfi és a nő, akkor mi van Istenben? hímnős  De Isten se nem hímnemű, se nem nőnemű, hanem hímnős.

4 I. Mózes 26.  Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá…  Láthatjuk a többes számot - és mégiscsak egységben van!  Tudjuk azt is (1 János 5:7), hogy hárman vannak – Atya, Ige, Szent Szellem  Kicsoda az Ige? (János 1:12) - Jézus Krisztus. Ő volt az élő Ige.

5 Efezus 4: 3-6 Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.

6 Efezus 4: 3-6  Egy az Isten és egy az Úr!  „Legyetek követőim, ahogyan én követem Krisztust.” (1 Korinthus 11;1)  Nézzük, hogyan követi Krisztust Pál!  Azt mondja Pál, hogy minden férfinak feje a Krisztus.  Az asszony feje: a férje.  És Krisztus feje pedig az Isten.

7 Efezus 4: 3-6  Mi tehát a hierarchia?  ISTEN  KRISZTUS  FÉRJ  ASSZONY

8 A fej  Legfontosabb testrész  Irányításért felelős  Biztosak vagytok benne, hogy a férfi irányítja az asszonyt?  Pál azt mondja, hogy kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztust!  Itt egy rendet írt le.

9 Filippi 2:  Jézus Krisztus nem tartotta rabságnak, hogy Ő Istennel egyenlő volt.  Ki az, aki magasabb pozícióban van? Isten  Azt mondja a Biblia, hogy egyenlők.  Tehát az Atya fej, de egyelő a Fiúval. Ezt állítja a Biblia.  De, Ő kiüresítette magát az Ő dicsőségéből, és Ő a l á r e n d e l t e magát az Atyának.

10 Filippi 2:  Jézus Krisztus szabad akaratból a l á r e n d e l t e magát az Atyának.  Hogyan reagált erre az Atya? Felmagasztalta Őt.

11 Mit örököltünk?  Amikor Te tudod, hogy ki vagy Jézus Krisztusban, akkor a Sátán fél tőled.  Mert rájöttél, hogy egyenlő vagy Jézus Krisztussal.  Én sem tartom rabságnak, Jézus sem tartotta ezt rabságnak.  Hanem, én megalázom magamat, önként engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, és mit csinál Jézus? Felmagasztal engem.

12 A családban  Az asszonynak a feje a férfi.  Ő most egyenlő a férjével, vagy nem?  Igen, tökéletesen egyenlő!  Ahogyan Jézus egyenlő az Atyával, ugyanolyan egyenlő.  Tehát, nem valami alább való lényről van itt szó.  Az asszony ugyanolyan értékes, mint a férfi, Istennek a szemében.

13 A családban  Az Isten rendje az, hogy az asszony… önkéntesen(!) alárendelje magát az ő férjének.  És közben mit csinál a férj? Felmagasztalja a feleséget!

14 A fej  = agy  = irányító  = koordinátor  = főnök  = fő felelős! először  Ki vétkezett először az Édenkertben?  Kit csapott be először a Sátán? – Évát  Miért? hagyta  Mert a fő felelős ott állt mellette, és hagyta, hogy becsapja az ő feleségét.

15 1. Péter 3: 1-2  „Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.”  → Még a hitetlen férjeknél is működik.

16 1. Péter 3: 3-5 „Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek…”

17 1. Péter 3: 3-5  A lényeg az, hogy megértsük, hogy ha az asszony szelíd és csendes, és istenfélő lesz, meg tudja nyerni a férjét.  Szelídnek lenni nem csak alvás közben kell!

18 1. Péter 3: 3-5  Ezek az asszonyok Istenben reménykedtek.  Ezt csak hitből lehet tenni, egyébként megbolondul az ember:  Engedelmeskedtek férjüknek  „… ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt.” (1. Péter 3:6)

19 A gyakorlatban… (1)  Amikor a férjed hülyeséget kér és normálisan nem bíznál Istenben, akkor vitatkozni fogsz vele, amíg igazat nem ad neked.  Mert átlátod, hogy hülyeség, amit a férjed mond.  Az asszonyok rögtön látják a lényeget, a férfiak meg egy kicsit lassabban.  Amikor a férfi hülyeséget mond, meglátják és elkezdenek okoskodni.

20 A gyakorlatban… (2)  Az asszony mondja, mondja, és bizonyítja, és olyan bizonyítékkal sarokba szorítja a férjét, hogy az csak agresszivitással tud kijönni belőle.  Ismeritek, amiről beszélek?  Tudod, hogy a férjed próbál hazudozni, látod, hogy ki akar jönni a sarokból, de nem engeded, nem, és nem!

21 A gyakorlatban… (3)  Miért? fej  Mert te nem bízol a te saját fejedben, inkább bízol a te saját képességeidben, bölcsességedben ( → majd én alakítom a férjemet!)  És nem látod, hogy hogyan alakítod őt.  Pedig már kezd… alakulni.

22 A gyakorlatban… (4)  Annyit bizonyítottad a te igazadat…  Nem az Istenben reménykedtél…  hanem elgondoltad, hogy te majd a kis okos fejeddel rendbe teszed a te kis tutyi-mutyi férjecskéd.

23 A gyakorlatban… (5) … és az is lehet, hogy nem vetted észre, hogy ő már máshova megy, hogy kapja az alakítást.

24 1. Péter 3: 6 „Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad.”

25 1. Péter 3: 7 És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

26 1. Péter 3: 7  A régi fordítás így fogalmaz: értelmes módon éljenek együtt a feleségetekkel, mint gyengébb féllel (gyengébb edénnyel).  Ez mit is jelent? – pl. ha fáj a jobb lábad, akkor még inkább ráállsz?  Mit kell csinálni? – Kímélni kell!

27 Férfiak, mit kell csinálni a feleségetekkel?  Ha hülyeséget csináltál és az asszony pöröl?  És mielőtt egyszer gondolkozna, már 10x szól?  És amikor ideje van az „esti programnak”, és az asszony fáradt, mit kell csinálni?  Kímélni kell!

28 1. Péter 3: 7  „… tiszteletet adván nekik (mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében)”  Mi férfiak szeretjük hangoztatni, hogy a feleségünk tiszteljen minket.  Ám itt azt mondja a Biblia, hogy a férj adjon a feleségének tiszteletet.  → Tiszteletet, mint a gyengébb edénynek. Mint a lábnak, ha fáj.

29 1. Péter 3: 7  → Mint örököstársnak, nem mint alattvalónak.  Tehát az asszony a társad.  Ugyanúgy, mint ahogy neked Jézus Krisztus társad, mint ahogy Jézus az Atyával társ, mindnyájan társak vagyunk!  Azért fontos ez, hogy „a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”

30 A későn hazaérkező  Már nagyon vártam, hogy Kokeb hazaérjen.  Eltelt 1 óra, 2, 3, éjfél is elmúlt… ő sehol, én meg elaludtam.  Másnap reggel korán kellene készülődni…  De miért nem indulunk?  Azért, mert az asszony nem tud rendesen felkelni.  Mert ahelyett, hogy hazajön időben, az esti programra, ő más programot talált!

31 A későn hazaérkező…  A gyerekek félkészen, ő meg még ásítozik…  Kerítenem kellene egy friss alsónadrágot.  Kokeeeebbb! Hol van a friss bugyim????  Erre mit válaszol? „Nem én hordom, mit keresed rajtam!”  Én úgy begurultam! Hogy lehet ilyet mondani? Azok után, hogy hiába vártam őt!

32 A későn hazaérkező

33 A későn hazaérkező…  Az az asszonynak a dolga, hogy legyen friss bugyim, amikor kell, nem?  Hogy megyek most a gyülekezetbe, nincs is friss bugyim!  Uram, most mit kell ilyenkor csinálni?  Te látsz, szegény férfit, hogy tényleg türelmes voltam, nem szóltam semmit, hogy elmaradt az esti program, nem szóltam semmit, hogy a barátnőjénél volt, de Uram, ez már túlzás!

34 És az Úr válaszolt…  Az övön aluli ütés:  „Jon, gondolkoztál már azon, hogy a feleséged miért ment szívesebben a barátnőjéhez, és nem pedig hozzád, haza?”  Tudod, amikor az Úr kérdez, nem azért teszi, mert információra van szüksége…

35 Mit csináljak, ha felismertem az igazságot?  Minden erőmet összeszedtem  Csendesen hozzászóltam  „Ó, kedvesem, imádkozzunk!”  „És tartsunk önvizsgálatot” (ha már egyszer úgyis elkéstünk)…

36 Önvizsgálati ima  Uram, bocsáss meg, hogy nem húztam fel az órát  Bocsáss meg, hogy nem csináltam ezt, nem csináltam azt…  Nem vádoltam a feleségemet, csak elkezdtem mindent felsorolni, amit én elkövettem.  Nem jöttem ki időben a fürdőből, a feleségem nem tudott időben bejutni… stb.

37 Önvizsgálati ima  A feleségem is elkezdte, bocsánatot kért azért, hogy olyan sokáig maradt a barátnőjénél  (… érdekes, nem is kellett ezt felrónom neki, rájött magától…)  Bocsánatot kért, hogy nem volt friss bugyim.  Mire leértünk a konyhába, már egészen máshogy láttam Őt, a Szent Szellem által.

38 Szent Szellem által…  Elkezdtem őt dicsérni,  Mennyire szép.  Milyen fantasztikus, hogy a gyerekekről úgy gondoskodik, hogy olyan okos gyerekeink vannak  Hogy prédikálni fog mindenhol, most Pozsonyba megy jövő héten prédikálni.  És minden fantasztikus és csak dicsértem.  Az Úr szólt nekem, hogy csak magasztaljam őt.

39 A férj dolga feleségét  magasztalni,  dicsérni,  elismerni,  felemelni,  segíteni,  vigasztalni,  megerősíteni,  megnyugtatni,  gondját viselni,  gondoskodni róla,  irányítója lenni,  létfenntartója lenni,  tisztelni,  megbecsülni,  értékesnek éreztetni önmagát

40 A férj dolga feleségét  identitását megerősíteni,  romantikusnak lenni vele,  kímélni a nehézségektől, aggodalmaktól,  megőrizni a kígyóktól,  képeztetni őt,  döntéseket hozni,  felelőséget vállalni érte Ez az az értelmes és megértő mód, ahogyan Isten akarja, hogy a férjek együtt éljenek a feleségükkel!

41 Mi ebben az áldás?  Miután felismertem ezt, megvallom, semmi bajom a feleségemmel.  Az Úr megmutatta, hogy nem azt kell néznem, hogy miért nincsen ez vagy az.  Megmutatta nekem, hogy mi az én dolgom!  Hogy kell értelmes módon élni a feleségemmel.  Péternek csak ezt az egy dolgot kellett megírnia a férfiakhoz!  „Értelmes módon éljen a feleségével, mint a gyengébbel.”

42 „Hasonlóképpen... ”  Mihez képest érti Péter? → 1 Péter 2: 18-20.:  „Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. ”

43 1 Péter 2: 21-24 „Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.”

44 Férfi-női kommunikáció  Ádám ismerte a feleségét, és a felesége szült és foganta az ő méhében Kaint.  János 17:3: az az örök élet, hogy megismerjük Istent, és akit ő elküldött, Jézus Krisztust.  Szex először a bűneset után volt.  Nem volt a szexre szükség a bűneset előtt - legalábbis abban a formában, amit mi ismerünk, nem.  Miért?

45 Férfi-női kommunikáció  Isten és ember között olyan magas minőségű volt a kommunikáció.  Olyan extázisba voltak, olyan örömben, olyan gyönyörűségben, hogy ahhoz képest a szex az semmi sem volt.  Valahogy nem hiányzott.  Az állatok érintkezésében nincsen orgazmus. Nincsen szükség rá. Szaporodáshoz nem kell az orgazmus.  Miért adja Isten ezt mégis az embernek?

46 Férfi-női kommunikáció  „Mert mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3: 23)  Miután Ádám és Éva vétkeztek, Isten maradványt adott abból a dicsőségből, amit mi úgy élünk meg, mint az orgazmus a szexuális kapcsolatban.  Tehát az az öröm, amit mi a szexben kapunk, maradványa annak a dicsőségnek, ami Istennél van.  „Teljes öröm van Tenálad, és gyönyörűség örökre a Te jobb kezednél.” (Zsolt 16,11b)

47 Férfi-női kommunikáció  Pál ezt mondja: „ a pillanatnyi szenvedést nem lehet összehasonlítani azzal a dicsőséggel, amelyet én megtapasztaltam Istennel.” (2 Konrint. 4: 17)  Nem volt szüksége feleségre, mert ő állandóan Istennek a dicsőségében volt.  Azt mondja Pál, sokkal jobb nekem, hogy nincs feleségem, mert olyan kapcsolata volt az Úrral, amely sokkal jobb, mint bármelyik nővel, amit az Úr tudott volna neki adni.

48 Férfi-női kommunikáció  Isten annyira szeret bennünket, hogy kóstolót ad a Vele való csodás kapcsolatból.  Mi a szexnek a rendeltetése?  → a kommunikáció!  Az állatoknak van párzási időszaka.  De az emberek bármikor tudnak kommunikálni a szeretetről, magasabb szinten!  És ez mind semmi ahhoz képest, mint amikor szellemben vagyunk, és megkapjuk Isten szeretetét.

49 Férfi-női kommunikáció  Nagyon fontos, hogy a férj és a feleség kommunikáljanak, mindenféleképpen.  Testileg, szellemileg, értelmileg, szórakozásra, együtt csináljunk valamit, közösen dolgozni, az is egy kommunikáció.  Ilyen a házasság Isten szemében, amikor a házasság két ember között, akik a házassággal egy testté váltak, egységgé váltak.

50 Férfi-női kommunikáció  Az egység az nem egyformaságot jelent.  Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek teljesen mások, de egységben vannak!  De nem egyformák.  Egységesek a hatalomban, egységesek a rangban, de teljesen mások.  Mint ahogyan a férfi és a nő a házasságban.

51 Galata 3: 27-28  „Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”  A házasságban vannak pozíciók. Vannak szerepek.  Egy agy van és egy szív a testben is.  Nélkülözhetetlen mind a kettő.  Ha a szíved megáll, meghaltál, ha az agyad meghal, akkor is meghaltál.  Mind a kettő egyformán fontos. De mások a szerepeink.

52 Imádkozzunk!  Mennyei Atyám, ahogyan jövünk hozzád, sokat szórakoztunk, de tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos dolgokról volt szó.  Bár lehet, hogy nem vagyunk mind házasok, de mégis, az a Te akaratod, hogy a férfiak, akár legények, tiszteljék az asszonyokat, tiszteljék a lányokat, kíméljék őket, udvariasak legyenek feléjük, nyissák ki az autó ajtaját, illetve az osztályterem ajtaját, amikor lányok jönnek.  Hogy a nők örvendezzenek és örüljenek, hogy nőnek születhettek.

53  Uram olyan sokszor, ebben a társadalomban, szinte megalázó dolog nőnek lenni, és kell egy nőnap, hogy emlékezzünk.  Mindennap nőnapnak kellene lennie, Uram!  Uram, bocsáss meg, ha tiszteletlenek voltunk a nők felé, vicceket mondtunk, nőkről, szőke nőkről.  Ők is ugyanolyan örököstársak mindenben.  És uram jövök most a nők nevében, kérlek, bocsásd meg, hogy nem tudták tisztelni a férjüket.  Nem tudták úrnak mondani őket, nem tudták elfogadni őket irányítónak, hanem a saját értelmük szerint próbálták irányítani a férjüket.

54  Nem engedték, hogy a Te irányításod érvényesüljön a családban.  Nem Tebenned reménykedtek, hanem a saját akaratukban és okosságukban.  És most kérve kérlek Uram, minden olyan asszony, akinek a férje nincsen megtérve, Te azt mondtad, hogy ha a nő csendes lelkülettel, Istenfélelmet mutatva a férjének szelíd lelkülettel van, Te ige nélkül is megtéríted a férjüket.  És imádkozom a lányokért, akiknek még nincsen férjük, hogy azoknak a fiúknak nyíljon meg a szeme, és lássák meg, hogy milyen hatalmas kincsek vannak itt!

55  Magasztallak Téged Uram!  Imádkozom a fiatalokért, hogy ők már kezdjék el gyakorolni a kölcsönös tiszteletet az ellenkező nem felé, és nem megpróbálni őket kihasználni a saját érzelmeiknek a kielégítésére!  Hanem kölcsönösen egymást tisztelve, egymást szolgálva egymást magasztalni, felemelni, s előkészíteni, hogy egy csodálatos örököstárssá tudjanak válni!  Köszönöm Neked, Uram, hogy most, amikor az úrvacsorát vesszük, emlékezünk a Te szövetségedre, amelyre, példaképpen, a házasságot is nekünk adtad.

56  Példaképpen arra, hogy Te szövetséget kötöttél velünk.  Nekünk adtad a Te nevedet, a Te véredet, a Te örökségedet, a Te szerelmedet.  Te voltál, és Te vagy a tökéletes férj, aki az élete árán is szereti a feleségét, az ő mennyasszonyát, az egyházat.  Bár nem vagyunk tökéletesek, sőt, nagyon sok hiba van bennünk, de Te befedezel bennünket a szereteteddel, megbocsátásoddal, megértő módon élsz velünk, vigasztalsz, felemelsz, megerősítesz bennünket, megőrzöl bennünket, betöltesz bennünket.

57  Köszönöm, hogy kiüresítetted magadat a mennyei voltodból azért, hogy közösségben tudjál velünk lenni.  Megáldom ezt a bort, megáldom ezt a kenyeret, hogy legyen ez gyógyulás mindenki számára, aki beteg, legyen szabadulás mindazok számára, akiknek valamilyen megkötözöttségük van, Jézus Krisztus nevében. Ámen.


Letölteni ppt "Apostol Jon A. Palmer. I. Mózes 27 – 28. embert őket Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette."

Hasonló előadás


Google Hirdetések