Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Buda Béla Az én kommunikatív prezentációja és az énkivetitő viselkedés - multi- és interdiszciplináris, posztmodern szintézis.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Buda Béla Az én kommunikatív prezentációja és az énkivetitő viselkedés - multi- és interdiszciplináris, posztmodern szintézis."— Előadás másolata:

1 Buda Béla Az én kommunikatív prezentációja és az énkivetitő viselkedés - multi- és interdiszciplináris, posztmodern szintézis

2 Goffman énprezentációs elmélete és az „impression management" a szerepelmélet az énprezentációról - a pervazív szerepek problémája, a foglalkozási szerepek és az én, role taking, role distance, stigma (a goffinani örökség és a klasszikus ill. az interpretatív szerepfelfogás) a maszk, az automatikus személyiség kérdése, az identitás és változásai a test és díszei (ruhák, tárgyak, jelvények, hajviselet, festékek, ékszerek) és ezek használati dinamikája az életfolyamatban a test átalakítása - a test jelenkori szociokulturális jelentősége az önprezentáció és a nemi szerepek - biológiai (penile display, mating behavior, poszturális fenyegetések az állatvilágban) és antropológiai-kultúrtörténeti tényezők az énreprezentáció kommunikációs pragmatikája - interaktív stratégiák az énreprezentáció belső szerveződése - dentrálás és decentrálás (Piaget), self-focused attention, behavior monitoring, reversal theory (Apter) önértékelés, énkép, self-efficacy az énprezentáció patológiája - kényszeres állapotok (overseer regime), hisztéria, borderline szindrómák és kóros nárcizmus önismeret, önfejlesztés, kommunikációs tréning, identitásváltások, pszichoterápia, B-állapot (Maslow), flow és transzendentális élmények

3 1. A "titkos", zárt én koncepciója (melyet kívülről kell megismerni, a megnyilatkozásain és viselkedésén át ...) - persona, karakter, temperamentum 2. Az én az újkori német filozófiában (Kant) és lélektanban (Klages, Lewin, stb.). Az emberismeret kérdése 3. Freud - az én, mint szabályozó szerv (Ich-Trieb, Ich-Bild, Ich-Ideal, das Ich als Objekt - nárcizmus, stb.) 4. Freud - az én és az elhárító (védekező) mechanizmusok - elfojtás, tagadás, hasítás, stb.

4 5. H. Hartmann - konfliktfrei Ich-Gebiete, énfunkciók
6. Adler - önértékelés, MiKo, neurotikus "arrangement" 7. Én-erő, én-gyengeség és a pszichopatológia - a nagy pszichiátriai kórképek én-értelmezése 8. Az én a korai szociálpszichológiában - Allport, Murray, stb. - elfogadás, elismerés, megerősítés, ego-involvement 9. Az én a kognitív elméletekben - énviszonyú kognitív szerkezetek, a kognitív appraisal az emóciókban, stb

5 10. Günter Ammon énelmélete: énfunkciók (konstruktív, destruktív és deficiens), énstruktúrák, "luk" az énben, archaikus énbetegségek, nachholende Ich-Entwicklung 11. Személypercepció, attribúció, szerepelmélet, alkalmazkodás, a csoport és a környezet szerepe, referenciacsoportok 12. Érettség, érés (emocionális, pszichoszociális), skills (szociális, kommunikációs), coping, B és D állapot (Maslow), stb. 13. Moreno implicit énelmélete - a szociometrikus szerep, mint értékmérő, a dramatikkus kifejezés mint a megismerés eszköze, spontaneitás és kreativitás, kisugárzás

6 14. A "találkozás", a self-disclosure, a hitelesség (congruency), és a kommunikációelmélet énfelfogása 15. Énelmélet a Berne-féle tranzakcionális rendszerben - játszma és gratifikációk (payoff, stroke, stb.), az idő és a tér strukturálása, a tranzakciók, a "forgatókönyv" 16. A klasszikus antropológia és szociológia szerepfelfogása (Linton, Banton, Parsons, stb), a szociológiai szerepelméletek kritikája (R. Dahrendorf: homo sociologicus, D. Wrong: the oversocialized picture of man)

7 B. 1. A self-koncepció megjelenése - európai élménylélektan, William James (selves), G.H. Mead (Mind, Self, Society - az I és a me megkülönböztetése), a humanisztikus lélektan (Rogers) 2. A self a modern pszichoanalízisben (Horney, Kohut, stb.) - a selffogalom adoptációjának indokai 3. A self a szociálpszichológiában (self-concept, -image, -esteem, -awareness, -experience, stb.) 4. Identitás - mint a fejlődéslélektani aspektus aktiválása 5. A selfelmélet mint az élménylélektan és az objektiváló megközelítés lehetséges szintézise

8 6. A transcendentális élmény, a flow, a peak experience
7. Goffman: önprezentáció és impressziómenedzselés, a stigma kérdése 8. Az önhatékonyság (self efficacy) koncepciója 9. Önmonitorizálás, céntralas, énre vonatkozó figyelem (self-focused attention) 10. Önfelmentő stratégiák (Matza: techniques of neutralization) 11. A kivetítés (projekció) és externalizáció, a paranoia mechanizmusa 12. Az én "narratívái"

9 13. Énhatárok, az én "megnyílása" - csoportban és kapcsolatokban
14. Regresszió az én szolgálatában 15. Empátia 16. A valóságérzék és a szituációk belső meghatározása (a viselkedésszervezés modelljei, a TOTE (test-operate-test-exit) modell, a viselkedésszervezés sztresszei 17. A "sajátélmény" (Selbsterfahrung, self-experience)

10 A szerepmetafóra az önprezentáció megértésében
a szociológiai (antropológiai) szerepparadigma - a viselkedés szociokulturális előírtsága, programozottsága - norma - elvárások - szituáció meghatározottságához kötött közös tudat - szankciók Parsons, Merton, Kahn és mások: role-taking, role-conflict, role-set, role ambiguity, role overload, stb. a szerep, mint a státus dinamikus oldala a szerep interpretatív értelmezése - kommunikációs helyzet (és szerep) kreáció, role-distance

11 a szerepek tipológiája
-pervazív -családi -hivatás-, foglalkozási és szervezeti szituációs, ül. átmeneti (passagére) szerepek individuáció a szerepviselkedésben

12 a szerepek és narratíváik - a pozíciós ill
a szerepek és narratíváik - a pozíciós ill. dramaturgiai szerepmetafóra és ennek viszonya a szociológiai szerephez, pl. femme fatale, nagyasszony, Casanova ill. Don Juan, pater familias, a dolgozó nő, stb. - adott viselkedési variációk a szerepek normahatárain belül szerepek és hatalom, kontroll, vetélkedés innováció és deviancia a szerepekben

13 teljesítmény, defektus, deviancia a szerepekben
a ritus és biztonság a szerepviselkedésben szerepek és kommunikatív jelzésrendszereik szocializáció a szerepekben


Letölteni ppt "Buda Béla Az én kommunikatív prezentációja és az énkivetitő viselkedés - multi- és interdiszciplináris, posztmodern szintézis."

Hasonló előadás


Google Hirdetések