Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intellektuális információkezelő képességek és készségek 1/191/19 Csorba József Az információ- és tudástőke konceptualizálási kísérletei Csorba József Információs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intellektuális információkezelő képességek és készségek 1/191/19 Csorba József Az információ- és tudástőke konceptualizálási kísérletei Csorba József Információs."— Előadás másolata:

1 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 1/191/19 Csorba József Az információ- és tudástőke konceptualizálási kísérletei Csorba József Információs Forrástájékoztató Iroda http://www.ifti.hu e-mail: csj@ifti.hu

2 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 2/192/19 Csorba József Az intellektuális tőke konceptualizálása A/ –Intellektuális tőke érték –Könyv szerinti érték –Vállalati piaci érték –Humántőke érték –Újralétesítési érték B/ –A humán tőke a képességek, a szaktudás és a szakmai tapasztalatok összessége, az a termelési tényező, amit az egyén bérbe ad a vállalkozónak vagy a vállalatnak.

3 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 3/193/19 Csorba József Az információfeldolgozás folyamata: a fizikai és intellektuális készségek, és a hozzáadottérték-tartalom modellezése a szuperintelligenciák felé Információadatismeret (Information)(data)(knowledge) 1980-as évek tudásintelligenciaq- (intelligence) 2000 után (super- intelligence) 2010 (Q-I) 2050 q- (Q-II) 2080 (Q-III) 2100

4 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 4/194/19 Csorba József Az információtudomány elméleti és alkalmazott kutatási tárgykörei 2005-ben Information Theories Knowledge Theories Intelligence Theories Information Management Theories General Theory of Information Information Entity DataKnowledgeIntelligence Ability Intellectual Power Mental Power TalentSkillReadiness

5 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 5/195/19 Csorba József Az információ- és tudáskezelés legnyilvánvalóbb hozadékainak definiálása a mai ITá-kutatásokban Tudáskezelés: tudásalapú gazdaság, tudásalapú társadalom a) Kockázatcsökkentés1. monitorozás, jelzés, jelentés b) Költségcsökkentés2. feldolgozási és tranzakciós árak c) Értéktöbblet-teremtés3. hozzáadottérték-termelés d) Új valóság felismerése4. új tudományos, technológiai információ, modellalkotó gondolkodás (forrás: OECD, 1996, 2002)

6 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 6/196/19 Csorba József A költségszerkezet alakulása az információs forradalomban (World Bank, Drep, 1996)

7 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 7/197/19 Csorba József C/ Intellektuális tőke konceptualizálása (Brooking osztályozása 1996-ból, Edvinnson, Malone, 1997, Roos et al., 1997, Sveiby, 1997) Intellectual capital Market assetsInfrastructure assets Human centered assets Intellectual property assets

8 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 8/198/19 Csorba József D/ Társadalmi innovációs terek konceptualizálása (Edvinnson, Radovanovic, 2004) (tudásvagyon = információkezelő képességek + információvagyon) Information content Intellectual capital Readiness Skills Talent Inf. mental power Inf. power Inf. ability Information capital Human capital Structural org. capital Social capital Innovation capital Process capital

9 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 9/199/19 Csorba József E/ A fizikai, a szellemi, a humán és a társadalmi tőke információs eszközkultúra- és tartalom(tudás)kezelés összetevői • Egyéni információkezelő képességek és készségek –genetikai hozomány –személyes adottságok –tanulás, képzés • Közösségi információkezelő képességek és készségek –közösségi átörökítés –munkakultúra –állami, társadalmi normakövetés –bizalom, együttműködés

10 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 10/19 Csorba József F/ A tudásavulás szerepe a reál- és a humántőke viszonyban • Az elhasználódás, illetve az újratermelődés elmaradása a reáltőke- termelést is lefékezi. • A reáltőke-termelés visszamaradása miatt csökkenő jövedelem nem fedezi a tudás újratermelődését. • A magyar példában minimum 30 százalékos állóeszköz-felhalmozás (Farkas, Horváth, Meyer, 1999) és 300-500 százalékos tudásinnovációs forrásszervezésre lenne szükség.

11 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 11/19 Csorba József G/ A magyar humántőke állomány alakulása 1. Az elöregedő társadalom fékezi az innovációt. (tudásavulás, információ-eszközkultúraképtelenség) 2. –1990-ben a gyermekkorúak aránya még 0,6 százalékkal felülmúlta a 60 év felettiekét. –2000-ben a gyermekkorúak aránya 2,6 százalékkal alatta van már a 60 év felettieknek. 3. –A 20. sz-ban a legfiatalabbak aránya 1,2-szeresére nőtt Mo-on. –A 20. sz-ban a legidősebbek aránya 7,2-szeresére nőtt Mo-on.

12 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 12/19 Csorba József H/ A magyar munkaerő minősítése a humántőke szempontjából •Mo. munkaerőhiánya (mint minőségi kínálat) mind nyilvánvalóbb, az előretekintő tanulmányok már mo-i kényszerhelyzetről beszélnek. •Az államigazgatás leépítése még rejthet egy minőségi munkaerőtartalékot (bár az EU-csatlakozás némi bürokrácia-igényt támaszt), a megoldás viszont csak a hazai és a határontúli magyar munkaerő „alkalmassá tételében” van. •A multik mo-i munkaerőgondjaiban a munkavállalók alkalmazkodóképességének hiánya 40%, a gyenge informatikai képzettsége 34%, a továbbképzés közfinanszírozásának elégtelensége 27% említettségű volt. (mti/vg’2001.10.15.,p.1,10./mtv2-záróra/ifti-)

13 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 13/19 Csorba József I/ 89. A menedzserek információs műveltsége… • A legnagyobb gondot az adatok megértése és feldolgozása jelenti, 73% jelezte. • A minta 70%-a szerint a cégadatbázisok képtelenek az információk megfelelő kezelésére. • A megkérdezettek 35%-a szerint folyamatosan növekedik az információmennyiség, évente megduplázódik 34% és megháromszorozódik 20% szerint. A rossz döntések leginkább a nyereséget (80%), az árbevételt (76%), a dolgozók hangulatát (69%) terhelik. (a Teradata piackutató cég felmérésében, az információkezelés minősége) (mti/mh'2003,03.13.p.15./ifti)

14 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 14/19 Csorba József J/ 45. Az egyéni információvagyon, az információkezelő készségek minősítése • Egy Oracle-Skills program lényege az informális tudás feltérképezését, rögzítését és közvetíthetőségét megvalósító leírás, módszertan és eljárás (melyet portugál, olasz és ír partnerek mellett a mo-i Ny- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai is fejlesztettek). A foglalkoztatási program szerint egy térségben a munkavállalók papírral igazolt képesítésein túl, az informális tudását, rejtett képességeit és készségeit feltárja, rögzíti, s azzal próbál az adott helyszínen munkát teremteni. (mti/vg’2003,09.23.p.8.//ifti)

15 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 15/19 Csorba József K/ Az egyéni információkezelő képességek és készségek: 132. Az egyetlőtlenség öröklődése, az intergenerációs átöröklés szabályai, törvényszerűségei, számai és eredői. • Kognitív készségek és jártasságok genetikai öröklődése, a genetikai és környezeti adottságok • A humán tőke szerepe, ezek számosítása, modellezése. Az elsősorban szociológiai nézőpontú és közgazdasági ihletettségű, de az információtudományosságot nem nélkülözőkutatásokban mindez azért lett konjunturális téma, mert a legújabb bizonyítékok szerint a gazdasági helyzet intergenerációs átadása (örökítése) sokkal összetettebb, mint azt korábban gondolták. Egy amerikai mintában végzett felmérések szerint a gazdasági (jöveldelmi) helyzet alakulásában az átvitt intergenerációs készségek súlya a következőképpen alakul. (j. of economic perpectives’2002, 3.sz. p.3-58./ifti) KeresetJövedelem Intelligencia0,05%0,04% Iskolázottság0,10%0,07% Gazdagság----0,12% Személyiség0,03%0,02% Versenyszellem0,07%

16 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 16/19 Csorba József L/ Az innovációs képesség, a tudomány- és technológiapolitika Mo.-on (1989-2000) • A világban jelentősen emelkedtek a K+F ráfordítások (a japáni 50%- kal, az amerikai 40%.kal, a német 20%-kal). • Jellemző minősítés az önállósági és a függőségi indexek számítása, amelyek az összes szabadalmi bejelentés számában a hazai és a külföldi eredetű jegyzést elkülöníti. • E téren a magyar eredmények nagyon rosszak, amennyiben a hazai bejegyzések visszaestek, a külföldi eredetű bejegyzések száma pedig növekedik, –vagyis az önállósági indexünk 38%-ról 2%-ra esett vissza, –miközben a függőségi indexünk 98%-ról 542%-ra nőtt 1989-2000 között. –A bejelentett hazai szabadalmak száma átlag 2.600-ról 700-ra, –a K+F ráfordítás aránya pedig 2,0%-ról 0,6%-ra esett vissza.18 (18.külgazdaság'2002/1.sz. p./ifti-)

17 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 17/19 Csorba József M/ Az információ- és tudáskezelés intézményi állapota Az EU Bővítési Üzleti Tanács (HEBC) a magyar fejlődés esélyeit meghatározandó a következőket tekintette fontosnak (2002-es minősítés) 1. Termelőképesség- 2. Versenyképesség+/- 3. A gazdaság szerkezete és tartalékai- 4. A társadalom ambíciója+/- 5. A társadalom innovációs készsége- 6. A társadalom fajlagos tudásvagyona és tudástartaléka+ 7. Az üzleti hatékonyság- 8. A tudásintenzív ágazatok aránya és potenciális helyzete- (mti/nszab'2002,08.17.p.13./ifti UN-DPEPA - Benchmarking E-government'2002.08.15./ifti)

18 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 18/19 Csorba József N/ A szellemi tőke születése és hasznosítása • UBIM: a Bíró G. Albert-féle matematika oktatási eszköz és módszer sorsa mint a magyar információ- és intellektuálistőke-tudatosság példázata. • Az UBIM (Universal Basic Intelligence Modelling) egy legószerű, kötőelemekből, térelemekből, pálcikákból álló készlet, amivel a matematika oktatása igen komoly eredményességet érhet el. Világszabadalom, a külföldi magyarok segítségével sikerült kilépni vele a világpiacra. Itthoni terjedését akadályozza, hogy a legmagasabb ÁFA sújtja a terméket. (15mti/mn’2001,05.12.p.31. ifti)

19 Intellektuális információkezelő képességek és készségek 19/19 Csorba József Köszönöm a figyelmet! e-mail: csj@ifti.hu


Letölteni ppt "Intellektuális információkezelő képességek és készségek 1/191/19 Csorba József Az információ- és tudástőke konceptualizálási kísérletei Csorba József Információs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések