Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió : 497 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió : 497 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió : 497 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok

2 Az alapító atyák Úttörő gondolatok a béke és a jólét szolgálatában … Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 Az EU jelképei Az európai zászló Az európai himnusz Európa Nap: május 9. Az EU mottója: egység a sokféleségben

4 23 hivatalos nyelv

5 A bővítés lépcsőfokai 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 A legnagyobb horderejű bővítés : Eur ópa megosztottságának megszüntetése A berlini fal leomlása – a kommunista korszak vége Az EU gazdasági támogatást nyújt: beindul a Phare-program Az Európai Unióhoz való csatlakozás kritériumai: • demokrácia és jogállamiság • működő piacgazdaság • az uniós joganyag átvétele Megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások A koppenhágai csúcstalálkozó jóváhagyja a bővítést 10 új tagállam: Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgária és Románia csatlakozik az EU-hoz Tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország © Reuders

7 A Szerződések – a jogra épülő, demokratikus együttműködés alapkövei 1952 Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 1958 Római Szerződések: Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 1987 Egységes Európai Okmány: az egységes piac 1993 Maastrichti Szerződés: Szerződés az Európai Unióról 1999 Amszterdami Szerződés 2003 Nizzai Szerződés 2007 Lisszaboni Szerződés (aláírva, ratifikálásra vár)

8 A Lisszaboni Szerződés – Európa a 21. század küszöbén A Lisszaboni Szerződés életbe lépése nyomán az EU: Hatékonyabb lesz Egyszerűsödnek az eljárások, állandó elnöke lesz a Tanácsnak stb. Demokratikusabb Az Európai Parlament és a tagállami lesz parlamentek nagyobb szerephez jutnak, az európai polgárok kezdeményezési jogot kapnak, az alapjogi charta beépül az EU joganyagába stb. Átláthatóbb leszEgyértelműbb lesz, kinek mi a feladata, több dokumentum és ülés lesz nyilvános. Egységesebben Közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő stb. lép fel a világban BiztonságosabbÚj lehetőségek a klímaváltozás és a leszterrorizmus elleni küzdelemben, növekszik az energiaellátás biztonsága stb. A 2007 decemberében aláírt szerződés azután lép hatályba, hogy mind a 27 tagállam ratifikálta.

9 Átlátható Unió a polgárok szolgálatában: Az Európai Unió honlapja europa.eu Másfél millió nyilvános dokumentum EUROPE DIRECT tájékoztató szolgálat Tárcsázza, és választ kap kérdéseire: 00 800 6 7 8 9 10 11 Europe Direct központok Több mint 400 tájékoztató központ EU-szerte Az Európai Unió dokumentumai Kérésre hozzá lehet férni a belső dokumentumokhoz Az európai ombudsman A z ombudsman az uniós intézmények eljárásaival szembeni panaszokkal foglalkozik Nikoforos Diamandouros, az EU ombudsmanja

10 Az EU és a nagyvilág – lakosság Lakosság millió főben, ( 2007) 497 1322 128 142 301 EUKínaJapánOroszországUSA

11 Az EU és a nagyvilág – területi összehasonlítás Terület, 1000 km²-ben EUKína Japán OroszországUSA 16 889 9327 9159 4234 365

12 Az EU és a nagyvilág – gazdasági helyzet EU KínaJapánOroszországUSA EU KínaJapán Oroszország USA 10 793 1 326 3676 468 10 035 24 700 6 400 27 800 10 000 37 300 Bruttó hazai termék (GDP) milliárd euróban, 2006-ban Egy főre jutó bruttó hazai termék vásárlóerő-paritáson mérve, 2007-ben

13 Mekkora az EU tagországainak a területe? Terület 1000 km²-ben Franciaország Spanyolország Svédország Németország Lengyelország Finnország Olaszország Egyesült Királyság Románia Görögország Bulgária Magyarország Portugália Ausztria Cseh Köztársaság Írország Litvánia Lettország Szlovákia Észtország Dánia Hollandia Belgium Szlovénia Ciprus Luxemburg Málta 544,0 506,0 410,3 357,0 312,7304,5 295,1 243,8230,0 130,7 111,0 93,091,982,5 77,368,462,762,349,043,4 43,1 33,830,3 20,1 9,39,3 2,62,60,30,3

14 Hány ember él az EU tagállamaiban? Lakosság millió főben, 2007-ben Összesen 497 millió fő 82,4 63,4 60,9 59,1 44,5 38,2 21,6 16,3 11,2 10,6 10,5 10,310,19,09,08,38,3 7,77,7 5,45,45,45,4 5,35,3 4,34,3 3,43,4 2,32,3 2,02,0 1,31,30,80,80,50,50,40,4 Franciaország Spanyolország Svédország Lengyelország Finnország Olaszország Egyesült Királyság Románia Görögország Bulgária Magyarország Portugália Ausztria Cseh Köztársaság Írország Litvánia Lettország Szlovákia Észtország Dánia Hollandia Belgium Szlovénia Ciprus Luxemburg Málta Németország

15 Az egy főre jutó bruttó nemzeti termék megoszlása a tagállamok között Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson mérve, 2007-ben Az EU 27 tagállamának átlaga = 100 280 144 131 129 127 123 121 118 117 113 104 102 100 94 89 87 79 77 75 67 66 63 58 56 53 38 37 Luxemburg Írország Hollandia Ausztria Dánia Belgium Svédország Egyesült Királyság Finnország Németország Franciaország Olaszország Spanyolország EU-27Ciprus Görögország Szlovénia Cseh Köztársaság Málta Portugália Észtország Magyarország Szlovákia Litvánia LettországLengyelország RomániaBulgária

16 Mire költi az EU a pénzt? Az EU teljes költségvetése 2008-ban: 129,1 milliárd euró = a GDP 1, 03%-a Európai uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1% Igazgatási és egyéb költségek 6% Fenntartható növekedés: munkahelyteremtés, kohézió, kutatás 45% Az EU mint globális szereplő (beleértve a fejlődő országok támogatását) 6% Természeti erőforrások: mezőgazdaság, környezetvédelem 43%

17 Éghajlatváltozás – világméretű kihívás A globális felmelegedés megállítása érdekében az EU vezetői 2007-ben úgy döntöttek, hogy:  2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-kal csökkentik (vagy 30%-kal, ha más fejlett országok is hasonló kötelezettséget vállalnak)  2020-ig 20%-kal javítják az energiahatékonyságot  2020-ig 20%-kal növelik a megújuló energiaforrások (a szél-, a nap- és a vízenergia, valamint a biomassza) részarányát az energiatermelésben

18 Energiaforrások változó világunkban Energiafelhasználás az EU- tagállamokban (2005) Importfüggőség az egyes energiahordozók tekintetében (2005) Kőolaj 37% Földgáz 35% Atomenergia 14% Szén 18% Megújuló energiaforrások 7% 39% 82% 57% 100% 50% KőolajSzénFöldgázAtomenergia (urán) Megújuló energiaforrások Összesen 0%

19 Foglalkoztatás és gazdasági növekedés Kihívások:  Demográfia: az európaiak várható élettartama nő, a születések száma csökken  Globalizáció: Európának szembe kell néznie a világ más gazdasági régiói jelentette versennyel  Éghajlatváltozás: csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását Megoldások: Az európai vezetők közös stratégiát dolgoztak ki. A stratégia célja:  a kutatási és az innovációs tevékenység ösztönzése  dinamikusabb üzleti környezet kialakítása  az emberi erőforrások fejlesztése  környezetbarát gazdaság kiépítése

20 Kutatás – befektetés a tudásba K+F kiadások a GDP százalékában (2006) 1,8% 3,0% 1,3% 2,6% 3,3% EU2010-es EU-cél Kína Japán USA

21 Szolidaritás a gyakorlatban: az EU kohéziós politikája 2007–2013: 347 milliárd euró támogatás a kevésbé fejlett régiók és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az infrastruktúra és a vállalkozások fejlesztésére, a környezet védelmére és a munkavállalók képzésére  Regionális Alap  Szociális Alap  Kohéziós Alap Konvergencia-célkitűzés: az alapok 81,5%-a azokhoz a régiókhoz kerül, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-átlag 75%-át Regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés

22 Az euró – az európai polgárok közös valutája Eurót használó tagállamok Eurót nem használó tagállamok Az euróövezeten belül bárhol fizethetünk vele  Érmék: nemzeti jelképek az egyik oldalon, egységes mintázat a másik oldalon  Bankjegyek: mindkét oldaluk egységes

23 Az infláció visszaszorítása Európai gazdasági és monetáris unió: az árstabilitás záloga Éves átlagos infláció a 2008-ban eurót használó 15 országban

24 Az egységes piac: a választás szabadsága 1993 óta:  2,5 millió új munkahely  50%-kal olcsóbb telefon- tarifák és repülőjegyárak  Áruk  Szolgáltatások  Személyek  Tőke © Getty Images szabad mozgása

25 Az utazás szabadsága „Schengen”:  A határellenőrzés megszűnése az uniós tagállamok többsége között  A határellenőrzés megerősítése a külső határok mentén  Bővülő rendőrségi együttműködés  Személyes használatra szabadon hozhatunk be más EU- tagországban vásárolt árukat © Corbis

26 Tanulás külföldön Uniós támogatással napjainkig több mint kétmillió fiatal folytathatott tanulmányokat, szerezhetett tapasztalatokat külföldön:  Comenius: általános és középiskolai oktatás  Erasmus: felsőoktatás  Leonardo da Vinci: szakképzés  Grundtvig: felnőttoktatás  „Fiatalok lendületben” program: önkéntes munka és nemformális tanulás © Getty Images

27 Az egészség és a környezet védelme A szennyezés nem ismer határokat – közös cselekvésre van szükség Az EU tevékenységének eredményeként ma:  tisztábbak természetes fürdővizeink  sokkal kevesebb savas eső esik  ólommentes benzint tankolhatunk a kutaknál  használt elektronikus cikkeinket ingyenesen és biztonságosan ártalmatlaníthatjuk  szigorú élelmiszer-biztonsági szabályok védik egészségünket  teret nyertek a biogazdaságok és a környezetbarát mezőgazdasági módszerek  hatékonyabban figyelmeztetnek egészségünk védelmére a cigarettásdobozokon elhelyezett címkék  a hatóságok minden vegyi anyagot regisztrálnak és ellenőriznek (REACH) © Van Parys Media

28 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség  Alapjogi Charta  Közös harc a terrorizmus ellen  Együttműködés a tagállamok rendőrségei és bűnüldöző hatóságai között  Összehangolt bevándorlási és menekültpolitika  Polgári jogi együttműködés © European Union Police Mission

29 EU: a béke és a fejlődés követe  Világkereskedelmi szabályok  Közös kül- és biztonságpolitika  Fejlesztési és humanitárius segélyek Az EU vezető szerepet vállal a béke fenntartásában és az újjáépítésben Bosznia-Hercegovinában és más háború sújtotta országokban.

30 EU: nagyhatalom a világkereskedelemben Nemzetközi áruforgalom (2006) Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem (2005) Többi ország 50,5% EU 17,1% USA 16% Japán 6,6% Kína 9,6% Többi ország 44,9% EU 26% USA 18,4% Japán 6,9% Kína 3,8%

31 Az EU a világ legnagyobb fejlesztési segélyezője Egy főre jutó hivatalos fejlesztési segélyek (2007) 93€ 44€ 53€ EU Japán USA Az EU nyújtja a világ fejlesztési segélyeinek 60%-át

32 A három főszereplő Európai Parlament - a polgárok érdekképviselete Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke Miniszterek Tanácsa - a tagállamok érdekképviselete Javier Solana, az Európai Unió tanácsának főtitkára, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője Európai Bizottság - a közös érdekek képviselete José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke

33 Három pillér Európai Unió Szerződések Európai Közösségek (a közös politikák többsége) Közös kül- és biztonság- politika Büntető- ügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együtt- működés

34 Európai Parlament Az EU intézményei Bíróság Számvevő- szék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Miniszterek Tanácsa (Az Európai Unió Tanácsa) Európai Bizottság Európai Beruházási BankEurópai Központi Bank Ügynökségek Európai Tanács (csúcstalálkozó)

35 Az Európai Unió jogalkotása Polgárok, érdekcsoportok, szakértők: megbeszélések, konzultációk Európai Bizottság: hivatalos javaslat Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa: közös döntés Európai Bizottság és Európai Bíróság: a végrehajtás nyomon követése Országos vagy helyi hatóságok: végrehajtás

36 Szlovénia Európai Parlament – a polgárok érdekképviselete 13 24 14 54 6 Lengyelország Írország 2727 Hollandia Görögország 78 Franciaország Finnország Észtország 78 Egyesült Királyság 14 Dánia 24 Cseh Köztársaság 6 Ciprus 18 Bulgária 24 Belgium 18 Ausztria  A Miniszterek Tanácsával együtt dönt az uniós jogszabályokról és költségvetésről  Demokratikus felügyeletet gyakorol az Európai Unió valamennyi tevékenysége felett Összesen 785 7 1414Szlovákia 19Svédország 54Spanyolország 35Románia 24 Portugália 78 Olaszország 99Németország 5 Málta 24 Magyarország 6 Luxemburg 13 Litvánia 9Lettország Az egyes tagországokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma

37 Az európai politikai pártok Az európai parlamenti képviselői helyek politikai csoportok szerinti megoszlása (2008. március) Az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport 41 Az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja 215 A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport 43 A Függetlenség/Demokrácia képviselőcsoport 24 A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport 101 Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportja 288 A Nemzetek Európájáért Unió képviselőcsoport 44 Független képviselők és ideiglenesen megüresedett képviselői helyek 29 Összesen : 785

38 Miniszterek Tanácsa – a tagállamok érdekképviselete  tagországonként egy miniszter  elnökségét rotációs rendszerben hathavonta másik tagállam tölti be  a Parlamenttel együtt dönt az uniós jogszabályok és költségvetés kérdésében  irányítja a közös kül- és biztonságpolitikát

39 Miniszterek Tanácsa – a szavazatok megoszlása 345Összesen: 3Málta 4Észtország, Ciprus, Lettország, Luxemburg és Szlovénia 7Dánia, Írország, Litvánia, Szlovákia és Finnország 10Ausztria, Bulgária és Svédország 12 Belgium, a Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország és Portugália 13Hollandia 14 Románia 27Spanyolország és Lengyelország 29 Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság Számos döntés meghozatalához ún. minősített többségre, azaz 255 szavazatra és a tagállamok többségének jóváhagyására van szükség.

40 Az Európai Tanács csúcstalálkozója Az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója  évente legalább 3 alkalommal megrendezik  résztvevői meghatározzák az EU által követendő általános szakpolitikai irányvonalakat

41 Európai Bizottság – a közös érdekek képviselete Uniós tagországonként egy biztos, összesen 27 független tag  jogszabályjavaslatokat fogalmaz meg  végrehajtó szerv  a szerződések őre  képviseli az EU-t a nemzetközi színtéren

42 Az Európai Unió Bírósága – a közösségi jog védelme Uniós tagországonként egy, összesen 27 független bíró  ítélkezik az uniós jog értelmezésével kapcsolatos ügyekben  biztosítja az uniós jogszabályok egységes alkalmazását az EU egész területén

43 Európai Számvevőszék: értéket a pénzünkért 27 független tag  ellenőrzi az EU pénzgazdálkodását  minden uniós forrásokat kezelő személyt, illetve szervezetet pénzügyi ellenőrzésnek vethet alá

44  biztosítja az árak stabilitását  felügyeli a pénzkínálatot, és meghatározza a kamatlábakat  tevékenységét kormányoktól függetlenül végzi Európai Központi Bank: az euróövezet jegybankja Jean-Claude Trichet az Európai Központi Bank elnöke

45 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: a civil társadalom érdekképviselete  344 tag  szakszervezetek, munkaadók, gazdálkodók, fogyasztók stb. képviselete  új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos tanácsadás  a civil társadalom részvételének elősegítése az uniós döntéshozatali folyamatban

46 Régiók Bizottsága: a helyi önkormányzatok érdekképviselete  344 tag  városok, régiók képviselete  új uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos tanácsadás  a helyi önkormányzatok részvételének elősegítése az uniós döntéshozatali folyamatban

47 Az Európai Unió köztisztviselői Európai Bizottság: kb. 24 000 köztisztviselő Többi uniós intézmény: kb. 10 000 alkalmazott  Állandó tisztviselők az EU minden tagországából  Nyílt versenyvizsgához kötött felvétel  Jogszabályban meghatározott fizetés  Az EU igazgatási költségei uniós polgárokra lebontva fejenként 15 eurót tesznek ki évente


Letölteni ppt "Az Európai Unió : 497 milli ó ember – 27 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések