Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2010. január A 2010. évi költségvetési törvény. Források, előirányzatok, szabályozások, reformfeladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2010. január A 2010. évi költségvetési törvény. Források, előirányzatok, szabályozások, reformfeladatok."— Előadás másolata:

1 Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2010. január A 2010. évi költségvetési törvény. Források, előirányzatok, szabályozások, reformfeladatok

2 I.Konvergencia program (2009. II. jelentés*) * Benyújtva: szeptember 24.

3 1. A konvergencia program általában és 2009-2010  makrogazdasági = peremfeltételek az államháztartás számára = következmények az államháztartás oldaláról • egyensúly prioritása, gazdaságpolitika, gazdasági folyamatok • adók • vásárlóerő (személyi, beruházás, egyéb) • adósság, -szolgálat (forrásbevonás és ára)  államháztartási = követelmények - hatások = globális-strukturális.

4 1.1. Gazdasági peremfeltételek és alakulása  világgazdasági válság,  hazai gazdasági folyamatok, külkereskedelem, konszolidációs program állapota,  foglalkoztatás, keresetek,  árak, adók,  uniós források alakulása.

5 Aktualizált programváltozat2005200620072008200920102011 2005.évi4,24,34,1 --- 2006.évi4,1 2,22,64,24,3- 2007.évi4,13,91,72,84,04,14,2 2008.évi4,1 1,11,3- 0,91,62,5 2009.évi 2. jelentés, korr.4,01,00,6-6,7-0,63,7 GDP változása (%)

6 Aktuális programváltozat 2005200620072008200920102011 2006.évi3,63,96,23,33,02,8- 2007.évi3,63,97,54,83,02,92,8 2008.évi3,63,98,06,24,53,23,0 2009.évi 2. jelentés, korr.3,63,98,06,14,23,92,1

7 1.2. Államháztartási követelmények  jövedelemcentralizáció  jövedelemújraelosztás - állami finanszírozás igénye  hiány, államadósság  külföldi forrásbevonás, kamat  infláció, keresetek  rövid távú válságkezelés  tartós folyamatok, strukturális reformok (az „államháztartás minősége”)  pénzügyi (költségvetési és gazdálkodási) szabályok.

8 2. Konvergencia program eljárása  aktualizált változatok decemberenként 2010. január  Ecofin: túlzott hiány megszüntetése: évente 2x: értékelés  költségvetés teljesülése + reformok előrehaladása  az Európai Tanács és Európai Bizottság részére.

9 3. Államháztartás 2009-2011. között 3.1. A költségvetési politika stratégiai céljai → az egyenleg javulás  jövedelemközpontosítás,  újraelosztás szűkítése.

10 200520062 0072008200920102011 Jövedelemcentralizáció42,242,744,846,246,144,042,7 Újraelosztás50,151,949,749,650,047,745,5

11 Aktualizált programváltozat2005200620072008200920102011 2005.évi program7,46,14,73,43,2-- 2006.évi program7,810,16,84,33,22,7- 2007.évi program7,89,25,74,03,22,72,2 2008.évi program7,89,25,03,42,62,52,2 2009. évi II. jelentés, korr.7,89,45,03,73,93,82,8 Elsődleges egyenleg--- 0,90,81,90,71,3

12 0,8 1,9 0,7 1,3 Bevétel, elsődleges kiadás, elsődleges egyenleg (a GDP %-ában)

13 Aktualizált programváltozat2005200620072008200920102011 2005.évi program61,563,063,262,3--- 2006.évi program62,368,570,171,369,367,5- 2007.évi program62,365,665,465,864,463,361,8 2008.évi program62,365,665,871,172,572,269,0 2009.évi II. jelentés, korr.62,365,665,972,978,879,277,1

14 Adócentralizáció: Az államháztartás adó- és járulékbevételei a GDP %-ában (magánnyugdíj-pénztári befizetések nélkül)

15 4. Az államháztartási konszolidáció fontosabb elemei 2011-ig 4.1. Kiadáscsökkentés reformokkal, általános megközelítés  hosszabb távú hatás  közpénzügyi törvénycsomag,  takarékosabban és hatékonyabban működő intézményrendszer kialakítása,  ágazati (feladatfinanszírozási mód, finanszírozás) és funkcionális reformok,  az állami feladatellátás felülvizsgálata.

16 Központi költségvetési szervek számának alakulása

17

18

19 Ésszerűsítések az ágazatokban, önkormányzatoknál („strukturális intézkedések”) • az egészségügyben, • a közoktatásban, • a nyugdíjrendszerben, • szociális ellátásban, • gyógyszertámogatásban, • a közlekedés támogatásában, • gáz-távhőár támogatásában, • foglalkoztatásban, • lakástámogatásban, • közigazgatásban.

20 Előrejelzés az államháztartás hosszú távon jelentkező kiadásaira A GDP %-ában 200020052010202020302050 Állami nyugdíjkiadások (nettó)9,110,411,310,710,612,6 Öregségi jellegű és korhatár alatti öregségi nyugdíjak 6,78,39,5 9,211,1 Egyéb nyugdíjak (korhatár alatti rokkantsági, hozzátartozói) 2,42,11,81,21,31,5 Egészségügyi, oktatási és egyéb korfüggő kiadások 10,19,89,710,010,5 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 6,96,48,98,6

21 4.2. Kiadások operatív visszafogása + bevételnövelés  egyenlegjavítás  Kiadáscsökkentés: • közszféra működési kiadásai  zárolások,  bér, más juttatások,  bázis • államháztartási tartalékok képzése,  Állami kiadáscsökkentés, de prioritások.

22 5. A központi költségvetés alakulása

23

24 Forrás: EUROSTAT

25

26

27 7. A költségvetési intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma (KSH, ezer főben) Időszak Költségvetés összesen 2003.október826,3 december812,1 2004.október817,0 december804,1 2005.október808.9 december789,5 2006.október781,4 december764,1 2007.október739,4 december715,6 2008.október724,3 december 712,5 2009.Október* 770,0 * Közfoglalkoztatás miatt

28

29

30 II. 2010. évi költségvetés (2009. évi CXXX. tv.)

31 1. Gazdaságpolitika ↔ államháztartás tartós egyensúlya Konvergencia program (hiánypálya, megalapozás)  kiadáscsökkentés (determinációkkal, prioritásokkal), költségvetési fegyelem,  foglalkoztatás, reálkeresetek,  versenyképesség. Előrejelzés.

32 2. Ágazatok helyzete, feltételei  GDP  árak  államháztartási • hiánykövetelmény • jövedelemcentralizáció / jövedelemújraelosztás • determinációk/kezelésük; prioritások: pl.  autópálya rendelkezésre állási díj,  EU,  választások,  EU elnökség,  rendőrség.

33 3. EU-s támogatások (2010-2011)

34 3. A fejezetek előirányzatai 3.1. Az előirányzatok és változásuk

35

36 A 2010. évi fejezeti támogatási előirányzatok kialakulása - tényezők

37 3.2. Általános tartalék 57,3 milliárd forint 3.3. Céltartalékok (összeg, szabályozás)  személyi kifizetések: 79,9 milliárd forint • EU szakértők, pályakezdők, prémium évek, • 2009. év december havi és a 2010. évi keresetkiegészítés, egyéb, • teljesítményösztönzés  stabilitási (központi) tartalék 98,6 milliárd forint  tárca befizetési tartalék (NFGM, KHEM)  kamatkockázati tartalék: 50 milliárd forint Felhatalmazások: kormány: általános, stabilitási, céltartalék, PM: céltartalék, tárca: EU előirányzat.

38 3.4. Maradványképzés milliárd forintban ÉvÖsszesen Ebből előző évben keletkezett Változás az előző év %-ában 2000202,435,6 - 2001400,029,6198 2002426,479,3107 2003464,875,7109 2004513,563,0110 2005549,766,5107 2006419,846,076 2007397,665,595 2008578,854,8146 2009*606,5105 * számlaegyenleg. Emellett 28 mrd Ft értékpapír.

39 Fejezetek 2007-2009. évi számlaegyenlege

40 4. Személyi juttatások  Ktv. és hasonlók illetményalap, Kjt. illetménytábla, pótlék, ösztönzési keret: költségvetési törvény  minimális garantált bérminimum (kormányrendelet)  2010. évi eseti + 2009. évi december havi keresetkiegészítés: rendezés a szakszervezetekkel, szabályozás: juttatás, finanszírozás (kormányrendelet), felmérés [316/2009. (XII.28.) Komr. r.] 5. A vagyonnal kapcsolatos szabályozás.  Bruttó  Bérleti díj – 0%

41 6. Egyéb szabályozások  túlléphető előirányzatok,  befizetések,  értékhatárok,  alapok költségvetési kapcsolata, egyenlege,  átcsoportosítások,  bevételi ösztönzések,  minisztériumok személyi forrásrendezése,  kormány-, PM-, tárca felhatalmazások,  EU források,  tb. járulék-fizetés határa,  SZJA 1 %,  „alfejezetek”,  Kbt. értékhatárok.

42 7. Megalapozásra  szabályozások: • költségvetési tv. – „Tiszta tv.” • Áht. + egyéb megalapozó tv-ek • Ámr. • PM rendeletek, tájékoztatók • kormányrendeletek  intézkedések: • ágazati rendszer ésszerűsítések, • kincstárnoki rendszer, • létszámstop.

43 8. Az államháztartás kiadásai funkciók szerint

44

45

46 adatok milliárd forintban

47 III. Szabályozások

48 A/. A 2010. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása („Saláta-tv”) [2009. évi CIX. tv.] 1. Áht. 2. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXIX tv. 3. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 5. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 7. A sportról szóló 2004. évi I. tv. 8. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. 9. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. tv.

49 10. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tv. 11. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 12. A kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. tv. 13. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv. 14. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. 15. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.évi XC.tv. 16. A Magyar Export-Import Bank Rt-ről és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt-ről szóló 1994. évi XLII. tv. 17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 18. A területfejlesztésről és területelosztásról szóló 1996. évi XXI. tv. 19. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv.

50 20. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 21. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 22. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CCXXVI. tv. 23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 24. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. 26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv.

51 27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. tv. 29. A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 30. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 31. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 32. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XV. tv. 34. A felsőoktatásról szóló 2005. évi XXXIX. tv. 35. A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv.

52 36. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerfogalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 37. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 38. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 39. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 40. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 41. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. tv. 42. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 43. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosítása.

53 B) A jogviszonytörvények változásai 1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 2. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. tv. 3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. tv.

54 C) Ámr.: új rendelet (292/2009. (XII.19.) Korm. r.) Alapja • a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény • a költségvetési törvényt megalapozó törvénymódosítások keretében módosuló Áht., • az Áht. végrehajtási rendelkezéseinek hiányai, • a szabályozás végrehajtása problémái rendezése.

55 Az új kormányrendelet és a hatályos jogszabályok viszonya  Az Ámr.-ben maradt, de lényegesen módosult témakörök: • a gazdasági szervezet, • a jogi személyiségű szervezeti egység jogállása, részköltségvetése, eljárási szabályai, • a költségvetési javaslatok kidolgozása, egyeztetése és véglegezése, • az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása intézményi hatáskörben,

56 • a személyi juttatási előirányzat és a létszám definíciója, tervezése, felhasználása. •a pénzmaradvány, az előirányzat-maradvány, • az éves beszámoló felülvizsgálata, • a szerződések követelményei, • az adatszolgáltatási kötelezettségek, • a kötelezettségvállalás, bejelentés egyes szabályai, • a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályok.

57  Az Ámr.-be újonnan bekerült témakörök: • a fejezet fogalmának kiegészítése, • a tevékenységek (alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási), • a költségvetési szerv szabályzatai, • a tervezés új tartalmi (átmeneti szabály is) és eljárási alapjai (főleg központi szervek), • a finanszírozás módszerei, a megalapozó tervezési módszertan, • a költségvetés és az elemi költségvetés fogalma: a költségvetés módosítása, • a feladatellátási megállapodás,

58 • az átcsoportosítás egyes szabályai, • a következő évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségek, • a kincstárnoki rendszer, • a közbeszerzési eljárások, • a közszolgáltatási tartalék, • a közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem gazdálkodásának egyes sajátos szabályai, • az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának sajátos szabályai, • a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának sajátos szabályai,

59 • a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelői jog átruházás, szabályzati részek (belső norma) fontosabb kellékei, • a fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok általános szabályai, • a pályázati támogatások és a testületi döntések sajátos szabályai.

60  PM rendeletbe került át: • az elemi költségvetés dokumentációjának szabályai, • a Kincstár által vezetett számlák és a számlavezetés rendje, • a Kincstár készpénzkímélő fizetési rendszere, • a Kincstár szolgáltatási díja, a rendelkezésre állási díj,

61 • a központi költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az egyéb kiadások finanszírozási rendjének és a befizetési kötelezettségek teljesítésének részletszabályai, • a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok felhasználási rendje, • adminisztratív nyilvántartások; egyes adatszolgáltatások teljesítésének részletszabályai.

62  Kimaradt részek • az államháztartás alrendszereinek definiálása, • az államháztartás alapegységei, • a költségvetési szervek feladatai, működésük és fejlesztésük forrásai, • a költségvetési szervek tipizálása az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság oldaláról, • a költségvetési tervezés munkaszakaszai és feladatai, • az elemi költségvetés jóváhagyása, • a tartós előirányzat-módosításról a PM tájékoztatása,

63 • a felújítási és beszerzési tevékenységek külön címben, • a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok, • a vállalkozási tevékenység eredményének megállapítása, • a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan az előirányzatok felhasználásának nyomon követése a PM-ben, • a gazdálkodó szervezet alapítása, abban való részesedésszerzés,

64 • önkormányzati biztos kötelezető kirendelésének esetei, • az államháztartással összefüggő közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása, • a törzskönyvi nyilvántartás szabályai.

65 D/ Más szabályozások a Státusz tv. végrehajtására  46/2009.(XII.30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről,  25/2009. (XI.18.) PM rendelet a törzskönyvi nyilvántartásról  a pénzügyminiszter 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.27.) PM tájékoztató módosításáról

66 Az új kultúrára átállás  Vhr./Ámr. + PM r. + PM tájékoztatók  Törzskönyv/PM r.  Útmutatók • Megvalósítási és teljesítményterv-minták ágazatonként • Ágazati útmutatók, tartalma pl.  szabályok (szerkesztve), specialitások,  szakfeladatok,  besorolás,  elszámolások,  gyakorlati problémák, megoldások. Oktatás/konzultáció/kérdezz-felelek/szervezetek, személyek

67 IV. Államháztartási- közpénzügyi reformfeladatok

68 1. Államháztartási reform: kiadási szükségletek – piacgazdaság – finanszírozhatóság:  funkciók, finanszírozott célok, követelmények, feltételek,  feladatok, feladatmegoldások, feladatszervezés, folyamatszabályozás,  intézményi működési mechanizmusok, munkavállalói magatartások,  szervezetrendszerek,  források, pénzügyi szabályozások, finanszírozás, ellenőrzés,  visszacsatolás,  szolgáltatások színvonala.

69 2. Intézményrendszer átalakítása – lényegében megvalósult 2.1. Szervezet(rendszer)ek megítélése • szétaprózottság • diszfunkcionalitás • nem hatékony foglalkoztatási szerkezet

70 2.2. A 2118/2006. (VI.30.) Korm.hat. fő elemei – szervezeti megközelítés - továbbvitele  méretnagyság, méretgazdaságosság  szervezetszűkítés (feladat-aktualitás hiányában)  forrásszerkezet ↔ szervezeti-gazdálkodási forma  a szakmai és támogató apparátusok koncentrálása, szűkítése → hatékonyabb szakmai feladatellátás

71 Finomhangolás – a hatás közvetlen: optimális intézmény- és szervezeti egység méretek létrehozása  • a döntési szintek számának csökkenése, • tevékenységi és kapacitás párhuzamosságok megszüntetése, • szervezeti feladat- és hatáskörök integrációja, • működési-gazdálkodási formaváltások, szolgáltatások minőségének javítása,

72  közvetett: • szervezeti célszerűség, • a funkcionális szervezeti egységek koncentráltabb kialakítása, szakszerű vezetés és működés, • rugalmasabb intézményműködés, • a nem költségvetési szervi intézményrendszerben a diszfunkcionalitás visszaszorítása.

73 2.5. Nem költségvetési szervi kör (alapítványok, közalapítványok, közhasznú és gazdasági társaságok) Számuk a 2005. éviről mintegy egyharmadával csökkent. Szervezeti megoldások:  forrásszerkezet  optimális szervezeti-szervezési megoldás,  piacosítás, outsourcing, gazdálkodó szervezetté átalakítás  a saját forrásszerző képesség,  privatizálás (a kisebbségi részesedés magánosítása is), veszteséges cégek felszámolása.

74 2.6. Várható gazdasági hatások Az állam  terebélyes, összességében finanszírozhatatlan,  esetenként pazarlóan működő, a költséghatékonyság szempontját nem, csak kényszerű költségmegtakarítást megvalósító intézményrendszere  olcsóbbá (a dologi és felhalmozási kiadások csökkenése, épületkapacitások felszámolása)  hatékonyabbá tétele.

75 3. Aktuális feladatok 3.1. Jogszabályok végrehajtása  A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008.évi LXXV.tv.  A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló tv., Ámr., PM r.  Új szakfeladatrend bevezetése. 3.2. Indokolt további feladatok  Az állami funkciók keretei, a közfeladatok-szervezeti megoldások felülvizsgálata.  Illetményrendszerek.

76 A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvény  a felelős költségvetési politika alapvető céljai,  költségvetés-politikai szabályok a központi alrendszerre,  a Költségvetési Tanács,  rövid távú szabályok  Áht. egyéb módosításai: az államháztartás alrendszerei, fogalmak.

77 Közszükséglet Teszt Kormányzati szerepvállalás Teszt Hatáskör-illesztési Teszt Külső partner Teszt Üzemgazdasági Teszt Finanszírozhatósági Teszt Igen Nem Elhagyás Feladat ellátásának megszűntetése, privatizáció Decentralizáció, esetleg központosítás Nem Átszervezés Igen Partnerség Magánszféra bevonása, PPP, outsourcing, Újraszervezé s Igen Hatékonyság Munkafolyamatok racionalizálása, e-kormányzat Regionális integráció, támogató tevékenységek központosított ellátása NEM

78 Feladat- felülvizsgálat Jogszabály, alapító okirat Program és teljesítmény költségvetés Munkafolya- matok újraalakítása (PBR) Belső szabályzatok (SzMSz) Belső számon- kérhetőség Vezetői információs rendszer, e-szolgáltatások, IT Szolgáltatási szabványok Külső számon- kérhetőség Versenyalapú kiválasztás, teljesítmény alapú bér Teljesítményérté kelés Munkaköri leírások TELJESÍTMÉNYMÉRÉSTELJESÍTMÉNYMÉRÉS

79 Az illetményrendszerek problémái A funkcionális és ágazati illetménytörvények  nem tartalmaznak alapvető teljesítmény- követelményeket,  finanszírozása független teljesítményektől,  munkajog: határozatlan idő, minőség, jogviszony, felmondás,  bérezés: teljesítménytől független kritérium rendszer.

80 4. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény [2008.évi CV tv.] Alapelv:  finanszírozhatóság,  teljesítmény, hatékonyság • elosztás, • működés, felhasználás,  „kulturális” fejlődés. Szabályozási mód: általános és differenciált szabályok, felhatalmazások. Hatálybalépés és alkalmazás: • szabályozás, • felkészülés.

81 Főbb témák: 4.1. Definíció, szervezeti célszerűség, elhatároló ismérvek. 4.2. A költségvetési szervek alapítási, megszüntetési aktusa, követelményei, feltételei, az alapító okirat. 4.3. Irányítás, vezetés  az irányítás/felügyelet,  az intézmény vezetés követelményei, megoldásai. 4.4. A tevékenység csoportjai.

82 4.5 A differenciált költségvetési intézményi kör és szabályozása  A közhatalmi szerv és a közszolgáltató szerv kategóriái.  Funkció szerinti szervezeti csoportok: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, önállóan működő költségvetési szervek.  A jogi személyiségű szervezeti egység, esetei, a gazdálkodása.

83 4.6. A költségvetési gazdálkodás megalapozása Az éves költségvetés: keretek meghatározása, feladatalapúság, a végrehajtási terv, a megvalósítási terv, a naptári évtől eltérő tervezés, jogcím-tartalom, belső szabályozások. 4.7.A forrásstruktúra: új rendszer, az egyes bevételi típusokhoz eltérő kompetenciák:  a támogatás és a támogatás értékű bevétel,  a „saját bevétel”: hatósági, szolgáltatási, vállalkozási bevétel, átvett pénzeszköz,  a továbbadási (lebonyolítási) célú pénzeszköz,  bevételek (díjtételek) megállapításának követelményei,  a támogatás finanszírozási technikák.

84 4.8. A költségvetés végrehajtása  az előirányzat-megváltoztatás differenciált szabályai,  a személyi juttatások, létszám-bértömeg-gazdálkodás,  számvitel,  a könyvvizsgáló és a kincstári biztos, kincstárnok,  a maradványok,  a beszámolás és értékelése

85

86 4.9. A közfeladat-ellátás nem költségvetési szervi formái és követelményei  A törvényben: a közfeladat ellátásának formái, részletes feltételei.  A nem költségvetési szervvé „átalakulás” és a visszaszervezés eljárása.

87 IV. A két kultúra A) A költségvetési és a versenyszféra kultúrájának közelítése - teljesítményelv és üzemgazdasági szemlélet B) A jelenlegi és a javasolt költségvetési kultúra néhány jellemzője

88 1.Báziselven, szakmailag, szervezéssel nem megalapozott, kedvezményezett/intézmény- központú erőforrás (input) elosztás, felhasználási keretek Feladatalapúság, mért erőforrás-biztosítás, szolgáltatás-, teljesítményelv (output is) 2. Napi szintű gazdálkodás, színvonalromlás, adósságképződés kockázata Szervezett gazdálkodás (protokoll), fegyelem, garantált végrehajtás, teljesítmény.

89 3. Deklarálva: „kijönni” a költségvetésből, feladat ellátva Gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 4. Szakmai és költséggeneráló követelmények, feltételek jogszabályi rögzítésének elégtelensége, finanszírozhatatlanság Piac hiányában szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelmények, feltételek – finanszírozhatóság, szolgáltatásjavulás.

90 5. Esetleges szervezeti forma Szervezeti célszerüség, költségvetési szerv prioritása 6. Átláthatatlan feladatrendszer, költségszintek Átlátható feladatkör, feladathoz („termékhez”), feladatkörhöz kapcsolt költségek, meghatározott körben üzemgazdasági szemlélet.

91 7. Intézmények technikai csoportosítása, hasonló gazdálkodási szabályok Intézménycsoportok többféle szempontú rendszerbe foglalása, átlátható szervezetrendszer; testreszabott gazdálkodási szabályok, hatékonyság 8. Pénzügytechnikai, eljárási szabályozás, a szolgáltatás iránt érzéketlen, lenézett Ágazat- és szolgáltatás-érzékenységű differenciált pénzügyi szabályozás makrofiskális követelményekkel, versenyképes szabályozási színvonal.

92 9. Egyszemélyi szakmai vezetés, átfogó felelősség nélkül Komplex vezetés, valós személyi vagy megosztott felelősséggel 10. Szakmai és pénzügyi beszámolás formai, adminisztratív Érdemi komplex beszámolás, visszacsatolással 11. Pénzforgalmi-nyilvántartási, intézményi szemléletű információs rendszer, számvitel Meghatározott körben teljesítmény-költség-, eredményszemléletű, feladathoz kapcsolt számvitel, könyvvizsgálat.


Letölteni ppt "Dr. Aradi Zsolt PM főosztályvezető c. egyetemi tanár 2010. január A 2010. évi költségvetési törvény. Források, előirányzatok, szabályozások, reformfeladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések