Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klíring és Elszámolás az európai szabályozás tükrében 2006. augusztus 29. Madlena Tamás KELER Zrt. Igazgató Marketing és Ügyfélkapcsolatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klíring és Elszámolás az európai szabályozás tükrében 2006. augusztus 29. Madlena Tamás KELER Zrt. Igazgató Marketing és Ügyfélkapcsolatok."— Előadás másolata:

1 Klíring és Elszámolás az európai szabályozás tükrében 2006. augusztus 29. Madlena Tamás KELER Zrt. Igazgató Marketing és Ügyfélkapcsolatok

2 Európa ambíciói Egységes piac megteremtése Versenyképesség a fő piacokkal (kapitalizáció és likviditás) Könnyű, szabad piacra lépés és hozzáférés Európai valóság Az alap infrastruktúrát adó rendszerek sokasága különböző interfészekkel Határokon átívelő szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok Túlzott komplexitás és magas költségek a piaci szokványok diverzifikáltsága miatt

3 USA vs Európa: dupla méretű, egységes piac Méret: Európa Tőzsdei kapitalizáció:$ 6.365 Mrd Hazai kötvények: $ 9.792 Mrd Repo: átlagos napi nyitott áll.: $ 5.300 Mrd Commercial paper: $ 800 Mrd Infrastruktúra: Országonként 1 vagy több tőzsde Elkezdődött a tőzsdék közötti konszolidáció (Euronext, OMHEX) Nincs minden tőzsdén CCP klíring Országonkénti 1 CSD Szabályozás: Ügyfél eszközök védelme különböző szabályozás alá esik Különböző szabályozási, jogi és pénzügyi környezet Méret: US Tőzsdei kapitalizáció: $ 12.927 Mrd Hazai kötvények: $ 17.522 Mrd Repo: átlagos napi nyitott áll.: $ 5.500 Mrd Commercial paper: $ 1.300 Mrd Infrastruktúra: 4 jelentős tőzsde Egyetlen CCP, központi értéktárral (CSD) kombinálva Egyetlen CSD, amely minden értékpapír típusra nemzetközi CSD is (ICSD) Szabályozás: Ügyfél eszközök védelme egységesen szabályozott Egységes szabályozási, jogi és pénzügyi környezet

4 Piaci következtetések Díjak Hatékonyság Back-office költségek Kockázat Hazai részvények Alacsony (€ 0.25-1.50) Magas (> 95% elsz. arány) Alacsony (magas STP, harmonizált piaci szabályok) Alacsony (elszámolás jegybank pénzben, hazai szabályozás) Külföldi részvények Magas (€ 5 - €20) Alacsony (~ 80% elsz. arány) Magas (alacsony szintű automatizáció, többszörös interfészek, különböző piaci szabályok) Magas (kereskedelmi bank pénz, többféle szabályozás) Pótlólagos költségek a befektetőknek és a kibocsátóknak A cross-border elszámolás drága, nem hatékony és kockázatos

5 Miért vált ilyen fontossá a harmonizáció? A hatóságok és piaci felvigyázok megkülönböztetett figyelmet szentelnek az infrastruktúrák hatékonyság növelésének. Ennek „bizonyítékai”: ­ Giovannini csoport/Európai Bizottság ­ ESCB-CESR ­ G30 Nem csak a potenciális költségcsökkenés miatt fontos, hanem vannak kvalitatív előnyei is: ­ Nagyobb mértékű standardizálás ­ STP szint növekedés ­ Kockázat csökkenés ­ Hatékonyabb kollaterál felhasználás ­ Új üzleti lehetőségek

6 Mi, értéktárak miért is kapcsolódunk aktívan a harmonizációs folyamathoz? „A piacokat a post-trade infrastruktúrájuk határozza meg” – Alberto Giovannini Képviselni tudjuk és elérhetjük a semlegességet ­ A piaci szereplők valamennyi szegmense között ­ A piaci struktúrák valamennyi típusa között Kulcsfontosságú kapcsolatunk van az összes ügyfélkörön kívüli meghatározó érdekeltségekkel ­ Szabályozók és kormányzati testületek ­ Kibocsátók ­ Tőzsdék és klíringházak

7 Giovannini csoport Alberto Giovannini vezette szakértői csoport EU bizottsági mandátum –EU-n belüli határokon átívelő klíring és elszámolási helyzet (infrastruktúra) elemzése –Általános követelményrendszer figyelembe vétele (CPSS- IOSCO ajánlások) –Alternatív piaci struktúrák azonosítása Két beszámoló publikálása –2001 - 15 a belső piac hatékonyságát korlátozó akadály azonosítása (privátszféra vs. közszféra) –2003 - a 15 akadály lebontásához szükséges feladatok megállapítása a felelősök kijelölésével, sorrend és határidők felállításával

8 Giovannini akadályok 1.IT platformok/ interfészek diverzifikáltsága 2.A klíring és elszámolás helyének korlátozása 3.A társasági események kezelésének nemzeti különbsége 4.A napon belüli véglegesség meglétének/időpontjának különbözőségei 5.A távhozzáférés akadályai 6.Az elszámolási periódusok nemzeti különbségei 7.A működési idők és elszámolási határidők nemzeti különbségei 8.Az értékpapír kibocsátási gyakorlatok nemzeti különbségei 9.Az értékpapír kibocsátási helyére vonatkozó korlátozások 10.Az elsődleges forgalmazók és market maker-ek tevékenységének korlátozása 11.Az osztalék- és kamatadók külföldi közvetítők számára előnytelen procedúrái 12.Az adóbeszedési funkcionalitásnak az elszámolási rendszerbe történő integrálása 13.Az értékpapírok jogi kezelésének nemzeti különbségei 14.A bilaterális nettósítás jogi kezelésének nemzeti különbségei 15.A nemzetközi magánjog szabályainak egyenlőtlen alkalmazása

9 Giovannini akadályok lebontása FeladatFelelősHatáridő 7Üzemidők és határidők harmonizációjaECSDA2 éven belül 1Egységes EU szintű protocol bevezetéseSWIFT2 éven belül 4Elszámolás napon belüli véglegességeECSDA2 év 3 hónapon belül 6Elszámolási ciklus harmonizációja2 év 3 hónapon belül 3Társasági események egységes kezeléseECSDA2 év 3 hónapon belül 8Egységes értékpapír kibocsátási gyakorlatIPMA, ANNA2 év 3 hónapon belül 11Az EU tagországain belüli adó levonására jogosult intézmények körének egységes kiszélesítése az összes EU-beli szereplőre Nemzeti szabályozók2 év 3 hónapon belül 12Az adó levonásának függetlenítése a lokális rendszerektőlNemzeti szabályozók2 év 3 hónapon belül 13,14, 15 EU Kollaterál Direktíva teljes implementációja + a közvetítőn keresztül nyilvántartott értékpapírok tulajdonjogát megalapozó egységes jogi keret meghatározása Nemzeti szabályozók3 éven belül 2,9A klíring és elszámolás helyére valamint az értékpapír helyére vonatkozó nemzeti korlátozások megszüntetése Nemzeti szabályozók3 éven belül 5A nemzeti klíring és elszámolási rendszerekhez való távoli hozzáférés biztosítása a praktikus akadályok eltávolításával Nemzeti szabályozók3 éven belül 10Primary dealer-ekre és market maker-ekre vonatkozó korlátozások eltávolításaNemzeti szabályozók3 éven belül

10 EU Bizottság Költség alapú megközelítés –USA vs. Europe –A határokon átívelő klíring és elszámolás általában kevésbé hatékony, drágább és kevésbé biztonságos, mint egy országhatáron belüli tranzakció (market failure) EU Bizottsági Kommunikáció - 2004 Charlie McCreevy Európai Biztos Belső piac Klíring és Elszámolás McCreevy listáján

11 A Bizottság célja Liberalizáció és integráció –Szabad hozzáférés és választás joga a klíring és elszámolási rendszerek tekintetében –Giovannini féle akadályok eltávolítása Versenypolitika –Általános EU versenypolitika alkalmazása Egységes szabályozói és felügyeleti környezet –Level playing-field Felelős vállalatirányítási struktúrák –Felhasználói irányítás + for-profit –Közzétételi kötelezettség

12 A Bizottság gyakorlati lépései Egy tanácsadó és felügyelő munkacsoport létrehozása (CESAME) –Nyilvános népszerűsítés + tájékoztatás –Kapcsolattartás a privát és közszféra között, illetve a szakértői csoportokkal –Tanácsadás az EU bizottság részére Jogi és adóügyi szakértői csoportok létrehozása –Legal Certainty Project –Fiscal Compliance Group (FISCO) Az EU versenypolitika következetes alkalmazása –Adminisztratív diszkrimináció –Domináns piaci helyzettel való visszaélés –Mergers & acquisitions

13 A direktíva lehetséges tartalma Egy Klíring és Elszámolási Direktíva megalkotása az EU szintű egységes szabályozás érdekében Szabad hozzáférés és választás jogának lehetővé tétele Egységes szabályozói és felügyeleti környezet létrehozása ­ ESCB CESR – 2 szintű implementációs lehetőségek ­ Funkcionális megközelítés – definíciók ­ Tőkekövetelmények ­ Felügyeleti együttműködés – EU útlevél, hazai kontroll Felelős vállalatirányítási struktúrák bevezetése ­ Közzétételi kötelezettség ­ Független audit committee ­ Közvetítői minőségben nyújtott szolgáltatások leválasztása és számviteli elkülönítése

14 ECSDA álláspont Magas EU cross-border elszámolási költségek oka elsősorban a jogi, fiskális és szabályozói környezet széttagoltsága –A piaci infrastruktúrák mindössze 10%-al járulnak hozzá az összköltséghez –Hangsúly a Giovannini akadályok lebontásán A direktíva létjogosultságának igazolása szükséges (RIA) Egységes szabályozói környezet –Piaci verseny a cross-border szolgáltatások tekintetében – nincs CSD monopólium –Kockázat alapú, funkcionális megközelítés Szükségtelen az alap és addicionális szolgáltatások számviteli elkülönítése Az általános nemzeti és EU versenypolitika megfelelő és elégséges

15 Az EU Bizottság megközelítésének gyengéje Investor (befektető) CSD Issuer (kibocsátó) CSD Letétkezelő (3 ) (2 ) (1 ) KülföldBefektető országa Erre a csatornára vonatkozna az esetleges Klíring és Elszámolási direktíva Erre a csatornára vonatkozó szabályozást tartalmaz a MIFID Ezen a csatornán keresztül bonyolódik a határokon átívelő klíring és elszámolás 90%-a.

16 As proposed by the Commission As agreed by the Council As endorsed by the European Parliament As adopted in a Framework Directive As implemented with level 2 rules What the peoples of Europe really wanted Az EU szabályozás problémái

17 ECSDA teljesítmény •Disclosure Framework kérdőív •36 standard megalkotása három Giovannini féle akadály lebontására •18 standard megalkotása a párosítás témakörében •Konzultáció a piaci szereplőkkel •Elfogadott implementációs menetrend •Rendszeres beszámoló közzététele az implementációs folyamatról

18 Szabályozás és piaci harmonizáció Elégedetlen a privát szféra teljesítményének ütemével, jelentős harmonizációs előrelépés hiányában szabályozói beavatkozást helyez kilátásba •Határidő: 2006. II. negyedév vége •Fókuszban: –Giovannini akadályok lebontása –Értéktári linkek stabilizálása –Szabad hozzáférés –Ár transzparencia –Banki és nem banki tevékenységek szétválasztása •„Regulatory Impact Assessment” (RIA) várható közzététele –A széttagoltság költségeinek számszerűsítése Rövid idő alatt jelentős előrelépés történt a piaci harmonizációban a Giovannini féle akadályok mentén, a közszféra viszont hátrányban van •Együttműködésben más szakmai, érdekképviseleti szervezetekkel –ECSA, ESF •Eddig összesen 36 standard megalkotása 3 akadály lebontására –Üzemidők, elszámolás véglegessége, társasági események •További 18 standard megalkotása az elszámolási instrukciók párosítására •Ütemezett implementáció •Szabályozás a fiskális és jogi akadályok lebontásához szükséges ECSDA EU Bizottság

19 Code of Conduct 2006. július 11. – jelentés az EU parlamentnek Döntés: az EU szintű szabályozás (direktíva) helyett iparági megközelítés, garanciákkal Jobb megoldás, mint a direktíva 2006. október 31-ig szükséges kidolgozni a részleteket ECSDA (CSD); EACH (CCP); FESE (tőzsdék)

20 Code of Conduct / Ár transzparencia Célok Informatív árak ­ Tükrözzék a szolgáltatás valódi értékét Információs asszimetriák csökkentése ­ A felhasználók tudják előre, hogy miért és mennyit fizetnek majd A verseny élénkítése ­ Lehetővé váljon az árak és azok struktúrájának összehasonlítása

21 Code of Conduct / Ár transzparencia Javasolt megvalósítás (határidő: 2006. december 31.) Az egyes szolgáltatások azonosítása, kondícióinak publikálása Díjkedvezmények/ visszatérítések feltételeinek objektivizálása és nyilvánossá tétele Ügyfél benchmark-ok ­ Árazás ügyfél típusonkénti megadása, leírása ­ Lehetőség a díjfizetési számlák rekonsziliálására Az árak és kedvezmények külső monitorozása (bizottsági tanulmányok támogatása)

22 Code of Conduct / „Interoperability” és hozzáférés Cél A piaci szereplők saját preferenciáik alapján választhassanak CCP-t és/vagy CSD-t. MiFID gyökerek A távoli hozzáférés joga (remote access) külföldi infrastruktúrához Az ügyletek (amennyiben nem CCP) elszámolási helyének a megválasztási joga, feltéve, ha létezik elszámolási kapcsolat a szabályozott piac és az érintett CSD között A szabályozott piac joga arra, hogy kiválassza a neki megfelelő CCP-t és/vagy CSD-t

23 Code of Conduct / „Interoperability” és hozzáférés „On demand” + „business case” alapon Alapfeltételek teljesülése szükséges, hogy az elgondolás valós opció legyen: ­ A kereskedési platformok kötelezettséget vállalnak a CSD-kel és CCP-kel történő szerződéskötésre, és fordítva ­ A CCP-k és CSD-k kötelezettséget vállalnak az egymással szerződéskötésre (CCP-CCP, CCP-CSD, CSD-CSD) ­ Fair, transzparens és nem diszkriminatív hozzáférések, költség/ ár alapon 2007. június 30-ig szükséges kidolgozni a részleteket és a határidőket A Giovannini akadályok lebontása (a folyamat felgyorsítása) feltétele a hatékonyságnak

24 Code of Conduct / A szolgáltatások elkülönítése Homályos célok és megvalósítási eszközök Csak CSD-re vonatkozik Számviteli elkülönítés biztosan szükséges, egyéb…. Csak bizonyos termékeknél Megvalósítási határidő: 2007. december 30. Példa 1. / dematerializált értékpapírok keletkeztetése ­ Alapszolgáltatás („core service”) ­ Csak számviteli elkülönítés szükséges, a javaslat szerint értékpapír kibocsátók / felhasználók bontásban Példa 2. / kollaterál kezelés ­ Nem alapszolgáltatás ­ Nem csupán számviteli elkülönítés („unbundling”)

25 Code of Conduct / Monitoring Elvárás: átfogó, megbízható és gyors ellenőrző rendszer 1.Külső audit + nemzeti hatóságok (felügyelet, törvényhozó) 2.A Bizottság által összehívott ad-hoc egyeztetés ­ ECB, CESR, Bizottság: DG MARKT, DG COMP, DG ECFIN ­ Legalább negyedévente 3.A részletek kidolgozottsága érdekében párbeszéd jogi és technikai szakértőkkel 4.CESAME és piaci felhasználók bevonása

26 madlena.tamas@keler.hu www.keler.hu


Letölteni ppt "Klíring és Elszámolás az európai szabályozás tükrében 2006. augusztus 29. Madlena Tamás KELER Zrt. Igazgató Marketing és Ügyfélkapcsolatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések