Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Csatári Lakossági Fórum 2007. 02. 22. Pécel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Csatári Lakossági Fórum 2007. 02. 22. Pécel."— Előadás másolata:

1 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Csatári Lakossági Fórum 2007. 02. 22. Pécel

2 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. A „stratégiai” csapat – a „képviselők” •Csatári dűlő lakópark lakhatási körülményeinek javítására alakult 2006-ban •Lakóparki tulajdonosok aktív „szövetsége”, önszerveződés keretében •Célok -Közműtársulás elszámoltatás -Önkormányzattal strukturált kommunikáció, tárgyaló „küldöttség” - Utak kialakítása, csapadékvíz elvezetés, gyomirtás, játszótér, helyi busz •Aktív tagjai Lugosíné Móni, Gyurkó Tamás, Blinszki László, Vass István, Szekeres István

3 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. A „nagy csapat” - utcafelelősök Csatári u. alsó - Rözge Olga Csatári u. felső – Kovács Edit Huba vezér – Madaras Tünde Tass vezér alsó – Pápai Mónika Tass vezér felső – Kőszegi Zsolt Kond vezér alsó – Malomsoki Istvánné Kond vezér felső – Gálné Eszter Álmos vezér alsó – Zatkó János Álmos vezér felső – Komáromi Katalin Kelecsényi utca - feljáró Károly utca - feljáró Előd vezér – Ferenczi Ákos Ond vezér felső – Sári Tímea Ond vezér alsó – Miklós Zsolt Töhötöm utca – Hujbert Szilvia

4 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. A „nagy csapat” működése Utcafelelősök Irányvonalak megértése Képviselők Tervek, stratégiák kialakítása Utcafelelősök - Lakók Lakók tájékoztatása, vélemények begyűjtése Képviselők Lakosság harmonizált érdekeinek képviselet Utcafelelősök - Lakók Lakók problémás felvetéseinek Stratégiai ügyek Egyéb lakóparki ügyek Önkormányzat Dr. Benkovics Gyula polgármester és Mundrucz István megbízott összekötő

5 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Eddigi eredmények • Hírdetőtábla lakossági tájékoztatás céljára– 2 darab hírdetőtábla kihelyezésre került az Ond-Tass és az Ond-Kond kereszteződésbe • Károly Gáspár – balesetveszélyes máló-dróthálós út leaszfaltozásra került • Kelecsényi utca javítás – ideiglenes javítást kapott, hogy a telepre feljutás több feljárón biztosított legyen • Ideiglenes árkok – az azt igénylő utcákban a kritikus helyen ideiglenes csapadékvíz- elvezető árok került kialakításra • WEB-lap – közösségi ügyeinkhez Internetes háttér kialakítása történt meg • Tárgyaló küldöttség – közös érdekeket képviselő tárgyalóképes képviselet alakult ki • Terv/Stratégia - A telep előrejutása érdekében tervek-stratégia kialakítása történt meg, ami mentén előrehaladás érhető el lakhatási ügyekben • Közműtársulás – hivatalos keretek között megkezdődött a Közműtársulás elszámoltatása

6 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 1. - a szerződés keletkezése Pécel Csatári dúlő Közmű-építőközösségi szerződés dátuma: 2002. április Pécel Város Önkorm. (Márkus János polgármester) – alapító Gainey Mc Cormick (Piukovics Gábor ügyvezető) – alapító Lőrincz József – elnök dr. Szabó Zoltánné – alelnök; 2003. okt.-ben lemondott dr. Benkovics Gyula – jogi képviselő; 2002 őszén lemondott Nyúl úr (?) – pótlólagosan megválasztott alelnök; azóta lemondott További tagok: a telket vásárló tulajdonosok nagy része

7 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 2. - a szerződés néhány lényegi eleme • közművek, murvával borított közút költségeinek fedezése (önálló hrsz.-ú ingatlanonként egyenlő arányban: 1.2 m Ft/ingatlan) • önkormányzat helyett a társulás fizet • operatív testület irányítja (Lőrincz egyszer sem hívta össze) • célja (idézet):

8 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 3. - belépő tagok nyilatkozata „Tudomásul veszem, hogy a terület legalább 50%-os beépítettsége elérésekor aszfalt út kiépítése történik, melyhez azonban tagsági hozzájárulást – a tagokkal és az Önkormányzattal egyeztetésre kerülő összegben – kell majd fizetni.”

9 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 4. - elszámoltatás menete • társasházakat kezelő cég bevonása • felszólító levél Lőrincz Józsefnek (kb. 100 aláírás) • költségekre pénzgyűjtés • iratok bekérése • iratok átvizsgálása (könyvelő, jogász) • gyorsjelentés

10 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 5. - gyorsjelentés lényege • „ vállalkozóbarát” megrendelések, kontrollálatlan pénzköltés • egyszemélyes döntések: a közműtársulás ügyeit gyakorlatilag egyszemélyben Lőrincz József intézte végig • csak rengeteg munkával átlátható rendezetlen iratkupac • lényegében lepapírozott kiadások • üres kassza • 16.5 m Ft kinnlevőség • 2.4 m Ft engedményezés a Vízműveknek a befolyó pénzekből • rendezetlen, lezáratlan, elszámolás nélküli állapotok • hivatalosan továbbra is Lőrincz József az elnök

11 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Közműtársulás elszámoltatása 6. - hogyan tovább? SZAVAZÁS! • polgári peres eljárás • könyvvizsgálói jelentés (kb. 500e – 1m Ft) kell • hosszú, költséges, kétséges kimenetelű • a szervező csapat nem vállalja • reálisan lehetséges lépések: • kinnlevőségek beszedése általunk megbízott ügyvéd segítségével, meghatalmazás alapján (21 tartozó, 16.5 m Ft) • lezáró/megszüntető közgyűlés megtartatása (Lőrincz megszervezi) • vagy megtartása (mi megszervezzük) • a hivatalos lezárásra több jogász szerint is szükség van ahhoz, hogy továbblépjünk a fejlesztésekkel

12 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. „Csatári kassza” elszámolás bevétel: 206 000 Ft (103 x 2 000 Ft) kiadás: -gyorsjelentés díja a Király és Tsa Kft.-nek: 2 x 48 000 Ft (40 000 + ÁFA) = 96 000 Ft - feltöltő anyag fuvarköltsége: 12 x 5 000 = 60 000 Ft - Műv. Ház bérleti díj: 7 000 Ft ---------- - összes eddigi kiadás: 163 000 Ft Pénztárban van: 43 000 Ft pénztáros: Gyurkó Tamás

13 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – feltételek - Viziközmű Társulat 1. • szükséges a lakók szervezkedésének hivatalos formába öntése • törvényileg szabályozott módja: Víziközmű Társulat • előnyei: • a jog szabályozza • hivatalos lakóképviselet az önkormányzat felé • pályázni tud • állami támogatás vehető fel a befizetésekre • nemfizetők esetében szigorú behajthatóság

14 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – feltételek - Viziközmű Társulat 2. Megalakítás lépései (pontosításra szorul) • útterv alapján költségbecslés • szervező bizottság –> előkészületek • írásos támogató nyilatkozatok • közgyűlés, alapszabály, elnökség, FB • adott területen 66% + 1 belépése esetén a többi tulajdonos kötelezhető a belépésre • csak a vízelvezetésre szedi a pénzt

15 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – feltételek – útépítési hozzájárulás Önkormányzati rendelet alapján • Víziközmű Társulás alapításával egy időben zajlik • útépítés befizetésre rendeletet hoz a Testület • befizetések elkülönített számlára mennek • szigorú behajthatóság • önkormányzat építteti meg az utat és a vízelvezetést közbeszerzési pályáztatás után

16 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – feltételek – kivitelezési tervek Területre vonatkozó (Vízjogi engedéllyel bíró) csapdékvíz-elvezetési - és útterv (Önkormányzat készíti) • Az Önkormányzat előzetes bevállalásának megfelelően, az út- és csapadékvíz elvezetési tervek költségallokációja megtörtént • A költségkeret véglegesítéséről 2007. március 1-én dönt az Önkormányzat Képviselő Testülete. • A döntést követően a terveket az Önkormányzat készítteti • A tervek elkészülte után annak vízjogi engedélyeztetése történik. • Engedélyes tervek várható kialakulásának időpontja – 2007 július

17 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – lehetséges megoldások - 1 Az egész telep területére egyidőben elindul az útkészítés ElőnyProbléma Az egész terület kultúráltan járható leszJelenlegi kölcsönök miatt, kritikus problémát jelent további kölcsön felvétele Kiegyensúlyozott terhelés minden lakóra Garantáltan nem lesznek „lemaradó utcák” Az előzetes felmérések alapján, ennek a megoldásnak kicsi a realitása 2007

18 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – lehetséges megoldások - 2 2007 •Aszfaltút LTP közreműködéssel - teljesen beépített, nagy népsűrűségű területen - (Ond vezér- telepi gerincút) •Mellékutcákra vonatkozóan Önkormányzati EU-s (belterületi utakra vonatkozó) pályázat A telep területén ütemezetten indul el az útkészítés - 1 ElőnyProbléma A teljes területről leválasztott sűrün lakott területen lényegesen kevesebb tulajdonosi önrész Garantált a rövid időn belüli kivitelezés a gerincúton Mellékutcákban a szilárd útborkolat kialakításának időbeni bizonytalansága A kultúrált telep gerncút alakul ki, amiről a mellékutcai házak max. 200m-es körzetben elérhetőek A telep bekapcsolódhat a helyi buszközlekedésbe Esély keletkezik az Önkormámyzati pályázaton belül a fajlagosan egyébként magasabb költségű utcák, alacsonyabb önrész elérésére Bizonytalan, hogy az Önkormányzat pályázatot nyer a belterületi utakra Az előzetes felmérések alapján, ennek a megoldásnak a legnagyobb a realitása

19 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – lehetséges megoldások - 3 2008 •Aszfaltút a mellékutcákban LTP közreműködéssel – magasabban beépített utcákban, ahol a közösség tudja vállalni a az útépítési részletfizetést • Zúzott-köves út (hivatalos útalap) a mellékutcákban LTP közreműködéssel – ott ahol a közösség tudja vállalni csökkentett útépítési részletfizetést • További mellékutcákra vonatkozóan Önkormányzati EU-s (belterületi utakra vonatkozó) pályázat A telep területén ütemezetten indul el az útkészítés - 2 ElőnyProbléma A további sűrübban lakott és fizetőképes területen kevesebb tulajdonosi önrész A zúzott köves terület is kultúráltan járható lesz és lényegesen alacsonyabb önrész várható, továbbá kész az útalap Garantált 2008-as kivitelezés az első két esetben 2008-ban Esély keletkezik az Önkormámyzati pályázaton belül a még 2008-ban sem beruházni tudó utcák kiépíításáre is Bizonytalan, hogy az Önkormányzat pályázatot nyer a belterületi utakra

20 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Útépítés – összehasonlítás más péceli területtel Apáca domb • A területen az elmúlt év során megvalósult az aszfaltozás. (~ 500 méter). • A lakók egységes lakossági hozzájárulás formájában átlagosan 250 ezer forintot fizettek családonként az út kialakításért. • A területen volt működő Viziközmű Társulás • Rendelkezésre álltak az út- és vízelvezetési tervek, illetve volt már kész útalap • Önkormányzati hozzájárulás az útszegélykövek lerakásában nyilvánult meg. Kelő lakópark •A Kelő lakóparkban 1,8 Km aszfaltos út és csapadékvíz elvezetés kialakítása kezdődött meg, amely mögött közel 100%-os lakossági támogatás áll. • Átlagosan ~ 5-600ezer Ft jut az egyes tulajdonosokra. Önerős útépítés, amely mögött LTP áll – a részletfizetési konstrukció megvalósítása miatt. • A Kelő lakópark maradék úthálózatának kialakítása, a miénkhez hasonló lehetőségek alapján történhet.

21 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Út – lehetséges pénzügyi alapok Piaci kamatozási banki kölcsön – kedvezményes hitel és 30%-os állami/EU-s támogatás nélkül • minden lakónak külön kell szerződnie a bankkal • nem feltételez LTP (OTP, Fundamenta)részvételt • nem szükséges Önkormányzati készfizetési kezesség. legköltségesebb, az egyedi kölcsönfelvételek miatt kritikusan bonyolult Kedvezményes hitel és 30%-os állami/EU-s támogatás • LTP közreműködés általi útépítés - a Fundamenta az Önk. kivitelezési kezességvállalása kapcsán eljár • a kialakítandó utat banki egyösszegű kölcsönnel lehet csak kivitelezni – részletfizetési átfordítást az LTP adja - Bank felé kezességet (kivitelezési kezesség) az LTP ad. nagy biztonsággal, költségeket limitálva, belátható időn belül megoldást adhat EU-s pályázat alapján lenyerhető forrás, belterületi utak építésére – maximum 30%-os önrész • A pályázat még nem került kiírásra - az Önkormányzat pályázni fog Pécel egész belterületére • A pályázat elnyerésének nagyon komoly bizonytalansága van • önerő várhatóan maximum 30% lesz. fajlagosan a legkisebb önerőt feltételezi, de egyben ennek a megoldásnak kritikus a bizonytalansága

22 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. További lakhatási fejlemények - 1 Helyi buszközlekedés • A péceli busz üzemeltetője a gödöllői TTKV. • A szolgáltatóval történő önkormányzati egyeztetés alapja a lakóparki utak állapota. • A helyi buszközlekedés lehetséges becsült határideje – 2007 őszi iskolakezdés. Busz díjak - tanuló és nyugdíjas bérlet 850 Ft - dolgozó bérlet 2560 Ft - menetjegy 150 Ft Közvélemény-kutatás, hányan vennék igénybe - szavazás Játszótér • Pécel területi – 25/30 fős - játszótér kialakítására ~3,2 MFt el van különítve. • Egy játszótér kialakítása a 2007-es péceli Önkormányzati programban - várható helyszíne a Csatári lakópark temető felőli része. • A teljes kivitelezéshez ~ 1,2 MFt hiányzik, aminek előteremtésén az Önkormányzat dolgozik. Az ügyben 1 hónapon belül várható döntés. • Prognosztizált átadás – 2007. június

23 Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. További lakhatási fejlemények - 1 Közterület és önkormányzati tulajdonok rendbentartása (gaz és parlagfű irtás) • Az Önkormányzati választások alkalmával 2006 végén új testület alakult, közterületek rendben tartása is a feladatok közé tartozik. • Az új testület lényegesen következetesebb magatartás • A parlagfű-mentesítés elmulasztását és egyéb közterületi vétségek elkövetését sokkal súlyosabban és céltudatosan bírságolja • Az önkormányzati kötelezettségeknek is sokkal következetesebben eleget tesz.. Hogyan tovább? Vigyük tovább az ügyeket? - szavazás


Letölteni ppt "Lakossági Fórum - Pécel Szekeres István 2007.02.22. Csatári Lakossági Fórum 2007. 02. 22. Pécel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések