Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája."— Előadás másolata:

1 Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

2 Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) • Az IVS egy középtávú (7-8 év) fejlesztési szemléletű dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. • Az Észak-alföldi Regionális Operatív Programban (ÉAOP) városrehabilitációs célokra elkülönített források megpályázásának feltétele az IVS elkészítése. (ÉAOP 5.1.1.B. Konstrukció: „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban”, összesen mintegy 11 milliárd Ft támogatás 2007-2013 között) • Az IVS-t Deberecen Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, majd kiemelt projektként kell benyújtani a pályázatot az akcióterületi tervekkel együtt, amelynek elfogadásáról a Kormány dönt.

3 Integrált Városfejlesztési Stratégia felépítése • Város egészére vonatkozó helyzetértékelés • Debrecen helye a településhálózatban, gazdaság, társadalom, környezet, közszolgáltatások • Városrészek lehatárolása és területi megközelítésű elemzése • társadalom, gazdaság, intézmények, funkciók, lakásállomány, sajátságok beazonosítása • anti-szegregációs terv készítése • Stratégiai fejezet • célok kitűzése (tematikus és városrészi célok), illeszkedés, környezeti hatások • A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése •A helyzetelemzésre és a stratégiára támaszkodva akcióterületek kijelölése •A megyei jogú város esetében funkcióbővítő és szociális típusú beavatkozás is kötelező • A stratégia megvalósíthatósága • ingatlangazdálkodási terv készítése a kijelölt akcióterületek vonatkozásában • egyéb nem fejlesztési jellegű tevékenységek ismertetése • a stratégia megvalósíthatóságának monitoringja

4 IVS városrészek kijelölése • Az IVS-ben Debrecen városrészeinek kijelölése DMJV Önkormányzata által 2007-ben rendeletben elfogadott (32/2007. (VI. 28.) Ö.r.) városrészek (75 db) alapján történt • A szükséges összevonások a városrészek funkciónak és beépítettségi sajátosságainak figyelembe vételével történtek • Mindezek figyelembevételével Debrecen IVS-városrészei 10 fő csoportba sorolhatók

5 Debrecen IVS-városrészei 1. Belváros 2. Hagyományos beépítésű belső lakóterület 2.1. Nyugati 2.2. Északkeleti 3. Lakótelepek 3.1. Nyugati (Tócóskert és Tócóvölgy) 3.2. Északnyugati (Újkert és Vénkert) 3.3. Libakert 3.4. Dobozikert 3.5. Wesselényi 3.6. Sóház 3.7. Ispotály 3.8. Epreskert 3.9. Sestakert 4. Villanegyed 5. Kertváros 5.1. Délnyugati 5.2. Déli 5.3. Délkeleti 5.4. Keleti 5.5. Északnyugati 5.6. Nyugati 5.6. Nyugati 5.7. Nagysándortelep 5.7. Nagysándortelep 6. Ipari üzem terület 6.1. Nyugati 6.2. Délnyugati 6.3. Keleti 6.4. Északi (Gyógyszergyár) 6.5. Déli 7. Nagyerdő 8. Józsa 9. Külső településrészek 9.1. Egyéb belterületek 9.2. Külterületek 10. Egyéb övezet 10.1. Repülőtér 10.2. Köztemető 10.3. Nagyerdőtölgyes

6 Debrecen IVS-városrészei

7

8 Anti-szegregációs terv • Az anti-szegregációs terv megvizsgálja, hogy a városban van-e szegregált lakókörnyezet (telep, telepszerű lakókörnyezet), ha igen, akkor feltárja ezen területek problémáit, és elemzi, hogy a tervezett fejlesztések hogyan befolyásolják a szegregációt • Anti-szegregációs terv készítése megyei jogú városoknak kötelező • A szegregátumok kijelölésének alapja a KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján számított ún. szegregációs mutató (a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 éves) belül) • A mutató egyetlen városrészében sem éri el az 50%-os határértéket, tehát ennek alapján Debrecen szegregátummal nem rendelkezik

9 A szegregációs mutató legmagasabb értékei városrész nevevárosrész számaállandó népesség 2008 (fő) szegregációs mutató* 2001 (%) Köntösgát2814641,2 Téglagyár5236936,6 Nagysándortelep41307732,5 Dombos6813732,3 Ondód7467630,7 Haláp7041129,0 Nagymacs73101128,8 Basahalom0320426,7 Bánk6758526,4 Tizenháromváros54126725,4 Szegregációs küszöbérték: 50% * a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 éves) belül

10 Debrecen Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere

11 Az IVS-ben megjelölt akcióterületek (2007-2013) FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ: • Belváros • Multimodális Közösségi Közlekedési Központ megépítése • Nagyerdő • Déli ipari terület SZOCIÁLIS TÍPUSÚ VÁROSREHABILITÁCIÓ: • Dobozikert • Sóház • Nagysándortelep • Nagymacs

12 Debrecen Integrált Városfejlesztési Stratégiájának dokumentumai 2008. április 7-től elérhetőek a város honlapján, ahol lehetőség van azok véleményezésre is. Az IVS-el kapcsolatban lakossági, civil és vállalkozói fórumok is megrendezésre kerülnek, ahol szintén lehetőség nyílik a véleményezésre

13 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések