Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katona József:Bánk bán Jellemek, Bánk tragikuma. Bevezetés a) a magyar színjátszás •Első magyar színtársulat: Buda, 1790- 1796(Kelemen László) •Második.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katona József:Bánk bán Jellemek, Bánk tragikuma. Bevezetés a) a magyar színjátszás •Első magyar színtársulat: Buda, 1790- 1796(Kelemen László) •Második."— Előadás másolata:

1 Katona József:Bánk bán Jellemek, Bánk tragikuma

2 Bevezetés a) a magyar színjátszás •Első magyar színtársulat: Buda, 1790- 1796(Kelemen László) •Második magyar színtársulat: Pest (Déryné Széppataki Róza pl.) •Akadályok: közönség, anyagi támogatás,építő kritika,”kőszínház”, magyar drámák hiánya; cenzúra •Pesti Magyar Színház, 1837( később Nemzeti Színház)

3 b) A Bánk bán keletkezési körülményei •Erdélyi Múzeum pályázata, 1815 (visszhang nélküli!) •Átdolgozott, végleges változat, 1819 •A cenzúra csak a könyv alakban való megjelenését engedélyezte (1820) •A kudarc miatt Katona íróként elhallgat; Kecskeméten főügyész

4 Tárgyalás a) műfaj •Tragédia(tragikum!) •Történelmi és szerelmi tragédia: a történések Bánkot magánemberként(férj) és közemberként (nádor) is érintik •A kettőséget a cím is jelöli •Konfliktusos dráma, az ötödik szakaszban középpontos dráma •Konfliktusos dráma: a cselekmény akkor bontakozik ki, ha két vagy több személynek/csoportnak ellentétes akarata/célja van, és vannak eszközeik érdekeik érvényesítésére: -a fő ellentét: Bánk – Gertrudis -más ellentétek, akár a szövetségesek között is( a fő konfliktusra épülnek!) * Gertrudis-Ottó * Ottó-Biberach *Bánk-Petur *Bánk-Melinda - a fő konfliktus a 4. felvonásban feloldódik, Bánk megöli Gertrudist, ami őt mint közembert „megsemmisíti”. Az ötödik felvonásban a király válik hatalmi középponttá, de Bánk is centrumba emelődik, a hozzájuk való viszonyulások viszik tovább a cselekményt. A király passzív középpont, a döntéshez szükséges információkat más szereplőktől tudja meg, különböző nézőpontokból tájékoztatják( korlátozott a tisztánlátása). Bánk is passzív alak( „oszlop módra állott”) *az elhangzó információk egy része számára is új *ekkor szembesül Melinda halálával *a drámai történés nála is belül zajlik(összeomlik)

5 b) téma •Középkori magyar történelem:II.András felesége ellen elkövetett királynégyilkosság 1213-ban •Katona alaposan tanulmányozta a korabeli forrásokat, krónikákat:Gertrud öccse elcsábította Bánk feleségét, nénje támogatásával,erre Bánk megölte a királynét •Katona a leírások felhasználásával egy kitalált világot hozott létre, nem azonosítható sem a történelmi valósággal, sem a 19.századi magyar valósággal

6 c) A Bánk bán szerkezete, cselekménye •I.felvonás: in medias res kezdés( a harmónia már megbomlott); kibomlik a drámai alaphelyzet( a király távollétében Gertrudis zsarnokként uralkodik, öccse Melindára „pályázik”, az udvarban pazarló mulatozás folyik, a nép nyomorog, a hazahívott nagyúr a harmónia visszaállítására tesz kísérletet); Bánk látja a problémákat, a megoldást még nem •II-III.felvonás:fokozódik a drámai feszültség: Bánk Petur házában sikeresen lecsillapítja a békétleneket;a Melindát fenyegető veszély; Ottó megöli Biberachot •IV.felvonás: -a dráma tetőpontja -Gertrudis semmibe veszi az elégedetlenséget(levél) -a tébolyult Melinda a királyné fejére olvassa bűneit -Bánk megöli a királynét. V.felvonás: -Gertrudis ravatala -visszatér II. Endre -Bánk vállalja tettét -Peturt és házanépét megölik a merániaiak -Petur utolsó szavai - Melinda holtteste -Bánk összeomlása

7 d) jellemek- Bánk bán •Kitüntetett helyzetben van: a király helyettese(ő a törvényes hatalom),jelleme is a hierarchia csúcsára emeli(széles látókörű, a nemzetéért felelősséget érző igazi hazafi, jó politikus,szerető férj, gondoskodó apa) •Legfőbb értékei: Melinda iránti szerelme, hazaszeretete, királyhűsége, méltósága,érzékenysége( indulati szélsőségekre ragadja!) •Célja: a harmónia helyreállítása •A konfliktushelyzet kettős minőségében is érinti;magánéletének és hazájának problémáit együtt akarja megoldani, de érzi, hogy ez lehetetlen •Törvényes megoldás számára nincs •Lelkében is konfliktus zajlik, vívódó lélek

8 d) Gertrudis •Hatalomvágyó, uralkodásra termett; férje távollétében ő gyakorolja a hatalmat •Lenézi a magyarokat, és csak a saját rokonai érdekeit tekinti (szenvedélyesen szereti hazáját, mint Bánk) •Nem vétlen Melinda meggyilkolásában •Ottót azért támogatja, nehogy a „sikertelenség” nevetségessé tegye a családját •A Bánkot ért sérelmek oka benne rejlik, halála után visszaáll az erkölcsi világrend; II.Endre össznemzeti érdekeket képvisel •Bűneit nem érvényteleníti Bánk tette( Endre fogja belátni)

9 d) Melinda •Érzékeny, finom lelkű és naiv •Idegen a királyi udvarban, nem tudja megvédeni magát Ottó romlottságával szemben •Bánk életének legfőbb értéke, az asszony számára is a család a legszentebb érték •Tragikus áldozat

10 d) Tiborc •A magyar jobbágyság panaszainak megszólaltatója •Hű alattvaló a nyomora ellenére •Bánkkal bizalmas kapcsolatban áll •A nagyúrtól vár segítséget, ösztönzi a megoldáskeresésben

11 d) Petur bán •Lázadó magyar főúr •Szűk látókörű, sérelmi politikát folytat •A király iránt hűséges •Indulatos, forró fejű •Utolsó szavai megrendítik Bánkot

12 e) Bánk tragikuma •Nem rendítette meg a haldokló Biberach vallomása: az ő szemében Gertrudis bűnös marad(politikailag, erkölcsileg) •Az V.felvonás elején még magabiztosan vágja oda nádori jelvényét a királyné koporsójára •Petur szavai(megátkozza a királynét és gyilkosát) sokkal jobban megrendítik:ő felelős Petur és házanépe haláláért •Rádöbben, hibázott a gyilkossággal, hisz nem nádorként szolgáltatott igazságot, hanem magánemberként, bosszúból •Az igazságot azzal takargatja önmaga előtt, hogy Gertrudis gaztetteket követett el az ország ellen, ez azonban nem teszi törvényessé a büntetést •Melinda halála: a királyné megölésével kiszolgáltatta feleségét a merániaiaknak(felelősség!) „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!”

13


Letölteni ppt "Katona József:Bánk bán Jellemek, Bánk tragikuma. Bevezetés a) a magyar színjátszás •Első magyar színtársulat: Buda, 1790- 1796(Kelemen László) •Második."

Hasonló előadás


Google Hirdetések