Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A SAPARD Program magyarországi működése Juhász Ferenc Pályázatkezelési vezető szakreferens Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közép-Magyarországi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A SAPARD Program magyarországi működése Juhász Ferenc Pályázatkezelési vezető szakreferens Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közép-Magyarországi."— Előadás másolata:

1 1 A SAPARD Program magyarországi működése Juhász Ferenc Pályázatkezelési vezető szakreferens Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közép-Magyarországi Regionális Iroda 1393 Budapest, Váci út 18. Tel.: + 36 (1) 451-2090 fax: + 36 (1) 451-2099 www.sapard.fvm.hu

2 2 Mai témáink 1.Sapardról általában 2.Aktuális pályázati felhívások 3.Közeljövőben várható felhívások 4.Eddigi általános tapasztalatok

3 3 Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK Phare ISPA SAPARD 1.Intézményfejlesztés A közigazgatás fejlesztését célzó jogalkotási, ismeretátadó képzési programok (30%) 2. Beruházások Az intézményfejlesztéshez szükséges eszközbeszerzések és építkezések (70%) 1.Közlekedési és infrastrukturális beruházások 2.Környezetvédel- mi beruházások 1. 1.Agrárstruktúra fejlesztés és szerkezetátalakítás   Mg.-i beruházások   Mg.-i termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése   Szakképzés   Agrár-környezetvédelem   Termelői csoportok 2. 2.Integrált vidékfejlesztés   Falufejlesztés   Alternatív jövedelemszerző tevékenységek   Vidéki infrastruktúra 3. 3.Szakmai segítségnyújtás TERÜLETFEJLESZTÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

4 4 MI A SAPARD? Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés támogatására (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) A csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatása a felkészülési időszakban.

5 5 A SAPARD Program kettős célja 1. Segítségnyújtás a jelölt országoknak a közösségi jogszabályok átvételében, különösen az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott agrárstruktúra- és vidékfejlesztési intézkedésekre. 2. Versenyképes agrárgazdaság kialakítása, vidék életképességének növelése.

6 6 A SAPARD CÉLJA RÉSZLETESEBBEN  Felkészíteni a tagjelölt országokat az úgynevezett Strukturális Alapok fogadására.  Növelni az agrárgazdaság versenyképességét.  Elősegíteni a vidéki térségek adaptációs képességét.  Munkahelyteremtés és munkahelymegtartás.  Csökkenteni a mezőgazdasági tevékenységből származó káros környezeti hatásokat.

7 7 A SAPARD Terv keretében megvalósítandó jogosult intézkedések Az intézkedések csoportszáma Az intézkedés-csoport megnevezése EU-forrás részaránya Mezőgazdasági intézkedések 111 Mezőgazdasági beruházások 28,3 % 113Szakképzés 1,7 % 114 Mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése 20,0 % 116Agrárkörnyezet-védelem 4,2 % 117 Ternelői csoportok felállítása 7,3 % 154 Halászati termékek feldolgozása és értékesítése 0,5 % Mezőgazdasági (összesen) 62,0 % Vidékfejlesztési intézkedések 1305Falufejlesztés 9,0 % 1307 Alternatív jövedelemszerzés, tevékenységek diverzifikálása 15,4 % 1308Infrastruktúra-fejlesztés 12,0 % Vidékfejlesztési (összesen) 36,5 % Szaktanácsadás 1,5 % Mindösszesen 100,0 % Technikai segítségnyújtás 41 A program lebonyolítását segítő tevékenységek Horváth László

8 8 SAPARD keret 2003. Ország Keret (euró) Bulgária56.133.538 Cseh Köztársaság 23.760.154 Észtország13.070.615 Magyarország40.981.231 Lettország23.528.615 Litvánia32.123.538 Lengyelország181.658.615 Románia162.223.385 Szlovákia19.695.846 Szlovénia6.824.462 Összesen:560.000.000 Horváth László

9 9 Alapdokumentumok  A SAPARD Terv – 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet  A TPM – 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet  Az ÉPM-ek – 116/2001. (VI. 30) Korm. rendelet  Az Akkreditációs Határozat – 927/2002 (EC)

10 10 Horváth László Csatlakozás után Strukturális alapok (regionális pol.)  EMOGA Stratégiai terv  Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív programok: - Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program - Gazdasági Versenyképesség fejlesztése Operatív Program - Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) - Regionális Operatív program - Környezetvédelmi és Infrastruktúra operatív program Program-Kiegészítő Dokumentumok (PKD) - intézkedések

11 11 Aktuális pályázatok 2003. November Új felhívás jelent meg! Horváth László

12 12 Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása Támogatás igényelhető: növénytermesztés, a sertés, a baromfi és a szarvasmarha ágazatokhoz kapcsolódóan (TEÁOR 01.1, 01.21, 01.23, 01.24 ÉS 01.30) növénytermesztés, a sertés, a baromfi és a szarvasmarha ágazatokhoz kapcsolódóan (TEÁOR 01.1, 01.21, 01.23, 01.24 ÉS 01.30) •Gépbeszerzési beruházások •Meglévő állattartási létesítmények és tartástechnológia korszerűsítése •Egyéb gazdasági épületek felújításával kapcsolatos beruházások Horváth László:

13 13 Gépbeszerzési beruházások Kedvezményezettek: A növénytermesztés ágazatai (a TEÁOR 01.1 szerinti tevékenységet jogosultan végzi!) A támogatott gépek és berendezések listáját, valamint maximális beszerzési árát az FVM Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet által évente kiadott „Mezőgazdasági gépek katalógusa” tartalmazza

14 14 Gépbeszerzés II. Felhívás módosítás után még: •Öntözés gépei, berendezései (vízbázis igazolás!) •Áramfejlesztő aggregátor •Dupla falu, földbe helyezett, nem kereskedelmi célt szolgáló éghető folyadékok tárolását szolgáló tartály

15 15 Épületfejlesztési beruházások Kedvezményezettek: - A szarvasmarha, a sertés és a baromfi ágazat - a beruházás állatférőhely bővítést megyei szinten nem eredményezhet! Célterület: • Új létesítmények építése • A tartástechnológia modernizálása (épületek, az építmények, a kiszolgáló szociális és az épületfejlesztéshez kapcsolódó telepen belüli infrasruktúrális létesítmények) • Trágyakezelési és elhelyezési eljárások

16 16 Egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások Kedvezményezettek: A növénytermesztés ágazatai (a TEÁOR 01.1 szerinti tevékenységet jogosultan végzi!) Célterület: • Magtárak, • Szemes- és szálastakarmány-tárolók, • Silók, • Takarmánykeverők, • Terményszárítók korszerűsítése, vagy újak létesítése, azok gépészeti és anyagmozgatás beépített gépi berendezéseivel együtt

17 17 Egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások II. Felhívás módosítás után még: • Termékmanipuláló, csomagoló létesítmények • Raktárak • Géptárolók • Zöldség, gyümölcs, burgonyatárolók • Hütőtárolók (ha ide tartozó TEÁOR-t folytat) korszerűsítése, vagy újak létesítése, azok gépészeti és anyagmozgatás beépített gépi berendezéseivel együtt

18 18 Támogatási érték alintézkedésenként (a beruházás maximális bekerülési költsége 310 millió Ft lehet) IntézkedésAlintézkedés SAPARD támogatás mértéke (%) SAPARD támogatás felső értéke (MFt) Mezőgazdasági vállalkozások beruházása- inak támogatása 111Gépbeszerzés111140150 Épületfejlesztés111350150 Egyéb gazdasági épület 111450150 Horváth László

19 19 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS MARKETINGJÉNEK FEJLESZTÉSE Horváth László

20 20 I. Élelmiszerbiztonság feltételeinek javítása, az EU higiéniai előírásainak teljesítése II. Hulladékkezelés III. Szennyvízkezelés IV. Élőállat fogadás és pihentetés, élőállat leölés V. Modernizáció és kapacitásösszhang biztosítása VI. Informatikai fejlesztések VII. Új termékek piacra való bevezetése; korszerű osztályozás, jelölés, csomagolás alkalmazása Horváth László Támogatási célok

21 21 Élelmiszeripari támogatás igénylésére jogosultak :  •Húsfeldolgozás, tartósítás (TEÁOR 15.11) •Baromfihús feldolgozás, tartósítás ( TEÁOR 15.12) •Hús-, baromfihús-készítmény gyártása (TEÁOR 15.13) •Halfeldolgozás (TEÁOR 15.20) •Gyümölcs és zöldség feldolgozása (TEÁOR 15.33) •Tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51) •Tojásfeldolgozás (TEÁOR 15.89) valamint tojásosztályo- zás és a csomagolás •Bortermelés (TEÁOR 15.93) Horváth László

22 22 Támogatási érték alintézkedésenként IntézkedésCélcsoport SAPARD támogatás mértéke (%) SAPARD támogatás felső értéke (MFt) Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése 114 Élelmiszer- biztonság 40250 Környezet- védelem Állatvédelem Technológia modernizálása Minőségjavítás Horváth László

23 23 3. VIDÉKI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS JAVÍTÁSA Horváth László

24 24 A helyi műszaki infrastruktúra tekintetében: I. Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése II. Vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztése III. Helyi szennyvízkezelés kiépítése, alternatív szennyvízkezelési eljárások bevezetése IV. Helyi piacok és felvásárló helyek kialakítása és fejlesztése Horváth László

25 25 Az informatikai és kommunikációs rendszerek terén: I. Informatikai csomópontok kialakítása a falusi és ritkán lakott térségekben, a vállalkozók informatikai hálózatba való bekapcsolása I. Teleházak, teleposta-hálózatok, szaktanácsadó rendszerek kiépítésének elősegítése Horváth László

26 26 Vidéki infrastruktúra fejlesztése II. Felhívás módosítás után még: • Földgáz, áram bevezetése telekhatárig

27 27 Támogatási érték alintézkedésenként IntézkedésAlintézkedés SAPARD támogatás mértéke (%) SAPARD támogatás felső értéke (MFt) A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása 1308 Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése 7560 Vállalkozások energiaellátásának fejl. Helyi szennyvízkezelés Helyi piacok, felvásárlóhelyek 506 Informatikai csomópontok 756 Szaktanácsadási rendszer Horváth László

28 28 Támogatási értékek és támogatási szintek változása IntézkedésAlintézkedés SAPARD Terv módosítás előtt SAPARD Terv módosítás után SAPARD támogatás (%) SAPARD támogatás felső értéke (MFt) SAPARD támogatás (%) SAPARD támogatás felső értéke (MFt) Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása Gépbeszerzés 3050 40150 Épületfejlesztés 4050 150 Egyéb gazd.-i épület 4050 150 Támogatható beruházás legnagyobb bekerülési költsége 250 millió Ft Támogatható beruházás legnagyobb bekerülési költsége 310 millió Ft Mg.-i és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása 40100 40250 Vidéki infrastruktúra fejlesztése Vidéki infrastruktúra 7560 7560 Informatika 756 6 Helyi piacok, felvásárló helyek 506 6

29 29 SAPARD Terv módosításai IntézkedésAlintézkedésSAPARD Terv módosítás előtt SAPARD Terv módosítás után Mezőgazdasági vállalkozások beruházásai (111) Gépbeszerzés (1111) Egyéb gazdasági épülettel kapcsolatos beruházások (1114) Kedvezményezettek a sertés, szarvasmarha, baromfi ágazatok takarmánytermelését szolgálja Kedvezményezettek a növénytermesztés ágazatai. Mezőgazdasági vállalkozások beruházásai (111) Mérleg készítésre kötelezetteknél: 300.000,- Ft mérleg szerinti eredmény/fő. Mérlegkészítésére nem kötelezetteknél: 3.000.000,- Ft éves árbevétel/fő Gazdasági életképesség: üzleti terv alapján, tesztüzemi adatok felhasználásával. Mezőgazdasági vállalkozások beruházásai (111) Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozása és marketingje (114) Vidéki infrastruktúra fejlesztése (1308) 25 %-nak megfelelő mértékű saját forrással kell rendelkeznie 25 %-nak megfelelő saját forrás sal kell rendelkeznie, melyet hitellel is biztosíthat Jelzálog bejegyzési kötelezettség a támogatással érintett eszközre, létesítményre Jelzálog bejegyzési kötelezettség a támogatással érintett eszközre, létesítményre, kivéve önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen ingatlanon történő beruházás esetén

30 30 A „közeljövő”

31 31 Két új intézkedés: 1305: Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése 1306: Tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése

32 32 1305 Falufejlesztés -Települési karaktert őrző építészeti elemek felújítása (utca, tér, parkok stb.) az idegenforgalmi vonzerő érdekében -Történelmi értékek helyrehozatala - Falvakhoz tartozó táji elemek revitalizációja (fasor, tavak stb.) Támogatás mértéke: max. 50 mFt Gazdálkodó szervezetek: 50% Nem gazdálkodók:75%

33 33 Az intézkedés céljai: Globális célok:  A vidéki térségekből történő elvándorlás csökkentése  A vidéki életkörülmények javítása Specifikus célok:  A vidéki települési kép és környezet javítása  A vidék turisztikai erejének növelése  Az épített,természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása Operatív célok:  Faluképet és a közvetlen épített és természeti környezetet javító beruházások támogatása, eredeti közösségi és gazdasági funkciók megtartásával, újak betelepítésével  Természeti és történelmi tájkép és az alkotó táji elemek állapotának javítása, megőrzése  Közösségi terek kialakítása, megőrzése

34 34 1306 Tevékenység diverzifikálás -Házi és kézműipari termékek fejlesztése és értékesítése -Tájspecifikus termékek kifejlesztése -Élelmiszer-feldolgozás minőségi fejlesztése kis volumenű kiegészítő funkciójú vállalkozásoknál -Falusi turizmus fejlesztése (marketing is) Támogatás mértéke: max. 15 mFt 50% 50%

35 35 Eddigi tapasztalatok a pályázatokkal kapcsolatban Horváth László

36 36 Aktuális adatok (nov. 10) Horváth László IntézkedésdbIgény 111. Mezőgazdasági vállalkozások beruházása 68112 660 533 114. Mg. Halászati termékek feldolgozása 38317 387 312 1308 Vidéki infrastruktúra85816 618 554 Összesen192246 666 399 Megkötött szerződések (a támogatásra javasolt több!) 49012 144 890

37 37 A 2002. évi, benyújtott SAPARD pályázatok százalékos megoszlása % Horváth László

38 38 A támogatott projektek darab és érték szerinti megoszlása % Horváth László

39 39 Pozitív vélemények Az FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalai által összegyűjtött adatok alapján  Megfelelő volt a tájékoztatás (79%)  A pontozási rendszert megfelelőnek találta (73%)  Meg tud felelni a gazdaságilag életképes vállalkozás kritériumának (70%)  Zálogadási kötelezettségnek való megfelelés (65%)  Szüksége van a SAPARD támogatásra (58%)  A hitel igénybevétele nem jelent problémát (57%)  A szükséges saját erő rendelkezésre áll (54%)

40 40 …és azok véleménye, akik (eddig) nem éltek a SAPARD támogatás adta lehetőséggel… Az FVM Megyei Földművelésügyi Hivatalai által összegyűjtött adatok alapján  Problémák az üzleti terv kitöltésénél (70%)  A feltételrendszer eltérése a hazai támogatási rendszerétől (61%)  Nem megfelelő volt az időzítés (61%)  Szükséges hivatalos iratok beszerzése (59%)  Egyéb okok: – Rövid határidő – Saját erő hiánya – Zálogadó képesség hiánya

41 41 A beadott pályázatokkal kapcsolatos néhány tapasztalat   Hiánypótlások nagy számának okai: – – Formanyomtatványok téves kitöltése – – Hatósági igazolásokat nem mellékelték – – Aláírások nem eredetiek, hiányoztak – – Üzleti terv táblázatai nem teljes körűen lettek kitöltve – – Bélyegzők, cégszerű aláírások hiánya   Számítási hibák (üzleti terv)

42 42 Pályázatkészítés

43 43 Nyomtatott formában:   Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben   Regionális Irodákban Elektronikus úton:   www.sapard.fvm.hu internetes honlapon www.sapard.fvm.hu Pályázati felhívások elérhetősége

44 44 Az MVH SAPARD Regionális irodák elhelyezkedése Nyugat-DunántúlKözép-DunántúlDél-DunántúlKözép-MagyarországÉszak-MagyarországÉszak-AlföldDél-Alföld Kaposvár Zalaegerszeg Veszprém BUDAPEST Miskolc Szeged Nyíregyháza

45 45 A pályázati csomag tartalma I.Pályázati felhívás II.Segédlet az üzleti terv elkészítéséhez (003) III.Dokumentumok •Pályázati csomag kötelező tartalma (001) •Pályázati kérelem (002) •Nyilatkozatok (004, 004/SE, 004/áfa) •Adatlap a támogatási döntésről (005) •Zálog felajánlási nyilatkozat (006) •Tájékoztató a jogosultsági kritériumokról (007) •Nyilatkozat a közbeszerzési kötelezettségről (008) •Élelmiszerhigiéniai, állatjóléti igazolás •Környzetvédelmi szakvélemény IV.Kitöltési útmutató Horváth László

46 46 Benyújtás  Postai úton  Megvalósulás helye szerint illetékes regionális irodába  Intézkedési címmel  2 db egyező példányban (1 eredeti + 1 másolat)  Gyorsfűzőbe fűzve  Folyamatosan

47 47 Köszönöm szíves figyelmüket! Sapard Közép-Magyarországi Regionális Iroda 1132 Budapest, Váci út 18. Tel: 451-2090Fax: 451-2099 E-mail: pest@sapard.fvm.hu @sapard.fvm.hu


Letölteni ppt "1 A SAPARD Program magyarországi működése Juhász Ferenc Pályázatkezelési vezető szakreferens Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közép-Magyarországi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések