Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság"— Előadás másolata:

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

2 Az önkormányzatok által a Magyar Államkincstárhoz benyújtott igénylések, és elszámolások felülvizsgálati és ellenőrzési tapasztalatai, aktualitások 2014. január 16. Készítette: Kónya Lajosné ellenőrzési referens Monoriné Szabó Edit felülvizsgálati referens JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

3 Az önkormányzatok ellenőrzése, az ellenőrzések tapasztalatai, javaslatok
I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása II. Az ellenőrzés tapasztalatai III. Javaslatok közoktatási és szociális területen JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

4 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
Az ellenőrzés: közigazgatási hatósági ellenőrzés keretében végzi [Áht. 60.§ (1) bekezdés alapján] a központi költségvetés 1. sz. mell. IX. Helyi önkormányzatok támogatása című fejezetéből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálatát. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

5 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat módjai: Benti felülvizsgálat: kizárólag az Igazgatóságon, a rendelkezésre álló nyilvántartások, dokumentumok, pótlólagos információk bekérése alapján; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

6 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat módjai: Helyszíni ellenőrzés: az Igazgatóság az önkormányzat által igénybevett valamennyi jogcímet helyszínen ellenőriz; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

7 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat módjai: Vegyes felülvizsgálat: az előző kettő együttesen – egyes jogcímek felülvizsgálata helyszíni ellenőrzéssel, benti felülvizsgálat mellett. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

8 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: Az államháztartásról szóló törvény (adott időszakban hatályos), A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

9 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény), JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

10 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet), JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

11 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) - adott időszakban hatályos JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

12 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet (PM rendelet). JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

13 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat legfőbb, legalapvetőbb jogszabályai: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (249/2000. Korm. rendelet). JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

14 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálati eljárás/folyamat általános szabályai: Hatáskör az Áht. 60. §-a alapján Illetékesség a 311/2006.(XII.23.)Korm. rend. alapján Általános jogszabályi előírások alkalmazása JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

15 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó általános előírások: (Ket. és egyéb jogszabályok alapján) jogok és kötelezettségek a felülvizsgálat során belföldi jogsegély, (PM rendelet 4. § (1) bek.) közérdekű bejelentések, (2004. évi XXIX. Tv.) a határidő számítás általános szabályai, JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

16 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó általános előírások: az eljárás megindításának szabályai, az eljárás meghosszabbítása, az eljárás felfüggesztése, adatkezelés (Áht §-a általánosságban), adatvédelem (Adatvédelmi tv. és Ket.). JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

17 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat során alkalmazandó általános előírások: bizonyító iratok, bizonyítási eljárás a lefoglalás általános szabályai, a felülvizsgálatot követő intézkedések, jelzési kötelezettségek. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

18 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés Célja: annak megállapítása, hogy a központi költségvetés 1. sz. mell. IX. fejezetéből származó hozzájárulások, támogatások elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, vagyis az elszámolást megalapozó adatok felülvizsgálata. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

19 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés lehet: tervezett, kiterjesztett, nem tervezett. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

20 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés: Kötelező: valamennyi önkormányzatnál legalább 4 évenként, a tárgyévet megelőző év tekintetében, az Igazgatóság által meghatározott támogatási jogcímeken; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

21 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés: Fakultatív: a felülvizsgálat bármely szakaszában [Áht. 60. § (3)] végezhető. Szükség szerint helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

22 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés dokumentumai Értesítés helyszíni ellenőrzésről; Megbízólevél, Összeférhetetlenségi nyilatkozat; Ellenőrzöttek tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről; A teljességi nyilatkozat; A helyszíni ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

23 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A helyszíni ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása Adatfelvételi lapok Közbenső jegyzőkönyv Helyszíni jegyzőkönyv: önkormányzati szinten megállapítások Hivatalos feljegyzés JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

24 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat további folyamata Az eljárás megindítása: ha az önkormányzat adatszolgáltatása és az Igazgatóság álláspontja között eltérés maradt fenn (ÁSZ megállapításokkal együtt!) JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

25 I. Az önkormányzatok ellenőrzésének szabályozása
A felülvizsgálat további folyamata A felülvizsgálat lezárása: záradék v. határozat Jogorvoslat – Határozat elleni fellebbezés A felülvizsgálatot követő intézkedések, jelzési kötelezettségek JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

26 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
A évben lefolytatott helyszíni ellenőrzések tapasztalatai: Ellenőrzött önkormányzatok száma: Helyi önkormányzat: 24 db Többcélú kistérségi társulás: 2 db JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

27 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: Szociális jogcímek Közoktatási jogcímek Központosított előirányzatok felhasználása Normatív, kötött felhasználású támogatások JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

28 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 1. Szociális jogcímek: (pl.) Megállapodás nélküli ellátásokat számoltak el; Az ellátás megszűnését nem dokumentálták; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

29 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 1. Szociális jogcímek: (pl.) Nyilvántartások vezetése hiányos, pontatlan volt, ellátottak aláírása hiányzott; Számítási hibák => nyilvántartások nem egyeztek. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

30 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 2. Közoktatási jogcímek: (pl.) A szakmai jogszabályok hiányos és/ vagy téves értelmezése; Az alapító okirat nem tartalmazta megfelelően a fogyatékosság típusát (gyógyped. okt.); JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

31 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 2. Közoktatási jogcímek: (pl.) Kedvezményre jogosító irat hiányzott; Téves számítások, pontatlan elszámolás. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

32 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 3. Központosított előirányzat: nyári gyermekétkeztetés A szülők nem minden esetben igazolták az étel átvételét; a jogosultságot alátámasztó irat nem volt meg (vagy nem az ellátás időtartamára szólt); az előzetes írásos igényfelmérés nem történt meg; JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

33 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 3. Központosított előirányzat: nyári gyermekétkeztetés Egyidejűleg más intézményben is kedvezményes étkeztetésben részesült gyermekeket is figyelembe vettek. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

34 II. Az önkormányzatok ellenőrzésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során feltárt legfőbb hiányosságok, hibák, szabálytalanságok: 4. Normatív, kötött felhasználású támogatás: Egyes jövedelempótló támogatás (Kvtv. 8. sz. mell. II/1.) A közcélú támogatás igénybevételéhez a szükséges önerő nem állt rendelkezésre. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

35 III. Javaslatok közoktatási és szociális területen
A dokumentumok, nyilvántartások vezetése során a szakmai, ágazati jogszabályokban előírt jogosultsági feltételeknek való megfelelés betartására nagyobb figyelmet szükséges fordítani. A nyilvántartások naprakész, folyamatos, időrendbeli vezetése megalapozza a valós, hiteles és teljes körű nyilvántartás biztosítását. A számszaki hibák a rendszeres egyeztetéssel elkerülhetők. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

36 Aktualitások A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

37 Az átvállalás jogi háttere:
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása Az átvállalás jogi háttere: Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

38 Az átvállalás végrehajtásának menete (részben már megtörtént!):
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása Az átvállalás végrehajtásának menete (részben már megtörtént!): január 15-én 12 óráig: Az önkormányzatok az átvállalással érintett adósságelemek december 31-ei állományáról igazolás- és nyilatkozat tervezetet kaptak a pénzintézettől elektronikus úton. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

39 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 15-én 12 óráig: A pénzügyi intézmények az önkormányzatoknak megküldött adatokat rögzítették a Kincstár e-adat rendszerében. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

40 Nem kapta meg? Vélhetően már felvette a kapcsolatot a pénzintézettel!
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása Nem kapta meg? Vélhetően már felvette a kapcsolatot a pénzintézettel! JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

41 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása Ha megkapta, az adatokat ellenőrizték, az eltérést egyeztették a pénzintézettel. január 16-án 10 óráig: Ha adatmódosítás szükséges, a pénzügyi intézmény a módosításokat rögzíti az e-adat rendszerben. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

42 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 16-án 12 óráig: Az egyeztetett adatokról a pénzügyi intézmény kiállítja az igazolást és a nyilatkozatot, amit aláírtan eljuttat az önkormányzathoz. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

43 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 15-én 16 óráig: Az önkormányzat a Kincstár e-adat rendszerében a feltöltött adósságelem sorokon adatot szolgáltatott a Költségvetési tv. 68. § (5) bekezdése szerinti tételekről: JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

44 betétek, számlakövetelések összege,
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása betétek, számlakövetelések összege, megszűnt víziközmű-társulatoktól az önkormányzatokhoz került hitelek lakossági érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel nem fedezett részének összege, támogatás vagy bevétel megelőlegező hitelek támogatással, bevétellel nem fedezett részének összege. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

45 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 16-án 16 óráig: Az önkormányzat (szkennelve) feltölti az e-adat rendszerbe a következő dokumentumokat: JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

46 a pénzügyi intézményi igazolást és nyilatkozatot,
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 16-án 16 óráig: a kitöltött, kinyomtatott táblázatot és az azon szereplő, polgármester és jegyző által aláírt nyilatkozatot, a pénzügyi intézményi igazolást és nyilatkozatot, JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

47 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 16-án 16 óráig: amennyiben szükséges, a bizonyító erejű dokumentumot azon adósságelemek esetében, amely a szerződés szerinti hitelcél alapján támogatás vagy bevétel megelőlegezésére szolgál, és részbeni vagy teljes támogatással, bevétellel nem fedezett. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

48 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 17-én 14 óráig: Az elektronikusan megküldött dokumentumokat - a határidő rövidsége miatt lehetőleg személyesen - papír alapon is el kell juttatni a Kincstár megyei igazgatósága részére: Szolnok, Magyar u. 8. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

49 A Kincstár az adatszolgáltatást ellenőrzi, és - szükség esetén –
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 20-án 12 óráig: A Kincstár az adatszolgáltatást ellenőrzi, és - szükség esetén – azonnali hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

50 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása Kérjük, hogy a feladatban ténylegesen érintett, intézkedni tudó kapcsolattartó neve és közvetlen telefonszáma legyen feltüntetve az e-adat rendszerben!!! JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

51 Az önkormányzat a hiánypótlásának befejezése az e-adat rendszerben.
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása január 20-án 14 óráig: Az önkormányzat a hiánypótlásának befejezése az e-adat rendszerben. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

52 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása A képviselő-testület határozatát az adósságátvállalásról szóló megállapodás aláírásáig, de legkésőbb február 20-áig kell megküldeni az Igazgatóság részére. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

53 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása február 28-áig: Az államháztartásért felelős miniszter megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

54 2014. február 28-án ténylegesen fennállt
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása március 17-éig: Az önkormányzat elszámol a Kincstár felé a december 31-ei adósságállományából a 2014. február 28-án ténylegesen fennállt adósság összege, valamint a támogatás közötti különbséggel. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

55 A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2014
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása december 31-éig: A Kincstár (Költségvetési tv. 68. § (7)) felülvizsgálhatja, hogy az adatszolgáltatásban nem került-e olyan ügylet feltüntetésre, mely (Költségvetési tv. 67. § (1)-(3)) nem képezi az adósságátvállalás részét. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

56 A Kincstár kiemelt figyelmet fordít a következő tételekre:
A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának évi adósságátvállalása A Kincstár kiemelt figyelmet fordít a következő tételekre: a konszolidáció részét képező, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, de fedezetlenné vált hitelek, az egyéb, részben vagy egészben fedezetlenné vált, támogatás vagy bevétel megelőlegező hitelek. JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

57 Kérdéseiket, észrevételeiket a következő e-mail címre várjuk: ahi
Kérdéseiket, észrevételeiket a következő címre várjuk: JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

58 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! JNSZ Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda


Letölteni ppt "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések