Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növekedési Hitelprogram eredményei Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. szeptember 18. Nagy Márton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növekedési Hitelprogram eredményei Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. szeptember 18. Nagy Márton."— Előadás másolata:

1 Növekedési Hitelprogram eredményei Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. szeptember 18. Nagy Márton

2 Főbb üzenetek • Az I. szakasz sikeresen teljesítette célkitűzéseit: • Élénkült a hitelintézetek közötti verseny • Csökkentek a programban résztvevő KKV-k kamatterhei • Mérséklődött a vállalkozások árfolyamkitettsége • Megnövekedett az átlagos futamidő • Az új hitelek aránya magas, ami kedvező növekedési hatást vetít előre • A II. szakasz jobban fókuszál a növekedés ösztönzésére: • Nemzetközi összehasonlítást tekintve, Magyarországon van még tér a KKV hitelállomány bővítésére • A keretösszeg minimum 90%-át új hitelek nyújtására kel fordítani, ami támogatja a gazdasági növekedést • A hosszabb időtartam miatt nagyobb arányban valósulhatnak meg új beruházások • Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt.

3 Az NHP első szakaszában magas az új hitelek aránya • Az NHP sikeresen járul hozzá a KKV-k üzleti tevékenységének bővüléséhez • Az új hitelek részesedése 60 % az I. pilléren belül, ami érdemi növekedési hatást vetít előre Az I. pillérben nyújtott hitelek cél szerinti megoszlása

4 A hitelintézetek között erősödött a verseny az új ügyfelek megszerzéséért / a régiek megtartásáért A kis- és közepes bankok illetve takarékszövetkezetek állományarányos részesedése az allokáció következtében nőtt a KKV-hitelállományon belül Az NHP hatása a bankcsoportok megoszlására a KKV hitelállományon belül

5 A bankváltás lehetősége fokozta a hitelintézetek közötti versenyt • Az ügyfelek átlagosan 20%-a élt a bankváltás lehetőségével • Főként a kis- és közepes bankoknál, valamint a takarékszövetkezeteknél volt jellemző az új ügyfelek szerzése más hitelintézetektől Kiváltáskor bankot váltó ügyfelek aránya (I. és II. pillér együtt)

6 A programban résztvevő KKV-k kamatterhe számottevően csökkent • Mindkét pillér esetében jelentős volt a kamatcsökkenés • A kamatmegtakarításból felszabaduló forrásaikat a vállalkozások hosszabb távon üzleti tevékenységük bővítésére fordíthatják Kamatcsökkenés a kiváltott hiteleknél (MNB becslés)

7 Jelentősen csökkent a vállalkozások árfolyamkockázata • A fedezetlen árfolyamkitettség mérséklődése növeli a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását KKV-hitelállomány devizanemenkénti eloszlása

8 Hosszabb lejáratú finanszírozáshoz jutottak a vállalkozások • A program elindítása előtt a hitelintézetek magas kockázatkerülési hajlandósága a rövidebb futamidőkben is megmutatkozott • Az NHP keretében nyújtott hosszabb lejáratú finanszírozás érdemben hozzájárulhat a beruházási aktivitás növekedéséhez Az NHP keretében nyújtott KKV-hitelek lejárati szerkezete a teljes állományhoz és a 2012-es folyósításhoz viszonyítva (szerződéses összeg szerint, eredeti futamidőt tekintve)

9 Az átlagosnál nagyobb hiteleket folyósítottak a hitelintézetek Hitelméret eloszlása a teljes KKV állományon és az NHP-n belül (szerződésszám szerint)

10 Az NHP minden ágazathoz eljutott • A mezőgazdaságban, feldolgozóiparban és a kereskedelemben tevékenykedő vállalatok felülreprezentáltak a programban A KKV állomány és az NHP ágazati megoszlása

11 A programnak köszönhetően csökkent a regionális koncentráció • Csökkent a hitelkihelyezés koncentrációja, ami kedvező az elmaradottabb régiók felzárkóztatása szempontjából

12 Az NHP ősszel a második szakaszba lép, jelentősen kibővített kerettel és hosszabb lehívási időszakkal

13 A méretben hasonló nagyságú országokkal összehasonlítva van még tér a KKV-hitelezés növekedésének • A fejlett országok magasabb KKV hitelállománnyal rendelkeznek a GDP arányában • Magyarországon van még tér a KKV-hitelezés élénkítésére KKV hitelállomány a nominális GDP arányában, az egy főre jutó reál GDP függvényében 2010-ben KKV hitelállomány a GDP százalékában 2010-ben

14 Az NHP folytatásában a KKV-k jelentős része forráshoz juthat • Az igénybevételt jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2,5%-os marzs mellett a vállalkozások hány százalékát fogják meghitelezni a hitelintézetek A KKV-k elvárható kamatfelár szerinti eloszlása (állomány alapján)

15 A program elindítását megelőzően hitelgaranciát csak a KKV- hitelek kis részénél vettek igénybe A KKV szektornak a Garantiqa Zrt. Kezessége mellett nyújtott hitelek Megjegyzés: Garanciadíj átlagosan 1,5 és 2 százalék között alakult a garantált állomány százalékában. Forrás: MNB, Garantiqa.

16 A garanciaszervezet aktív szerepvállalása segítheti a KKV-k hitelhez jutását az NHP keretében • 0,5 % - os díj mellett már elérhető a KKV-k számára állami garancia, miután a 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat legfeljebb 0,75 % - ra emelte a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának mértékét GarantiqaAVGHAMV Zrt. Díj (hitelösszegre vetítve) 1,25%1,20%1,15% Garantált állomány (2012, Mrd Ft) 387,371,58,3 NHP-releváns hitelcélok Beruházási és forgóeszközhitel, EU-s támogatás önrészhez, és előfinanszírozáshoz nyújtott hitel Újonnan kötött beruházási- vagy tevékenységbővítést szolgáló forgóeszközhitelek

17 A program folytatásának technikai lebonyolítása szept. 11.Monetáris Tanács döntése a program folytatásáról és annak bejelentése szept. 12-18.Módosított keretszerződések és terméktájékoztató kialakítása szept. 18.Az MNB Igazgatóságának döntése a részletes paraméterekről szept. 19.A dokumentumok elküldése a hitelintézetek számára véleményezésre szept. 24.A hitelintézetektől beérkezett visszajelzések átvezetése szept. 25.Végleges dokumentumok kiküldése, terméktájékoztató publikálása szept. 27.Az aláírt keretszerződések MNB-be történő visszaküldése okt. 1.A program indulása (KKV-szerződések kötése a módosított feltételek szerint) • A részletes feltéteket az MNB a hitelintézetekkel történő egyeztetést követően szeptember második felében véglegesíti

18 Összefoglalás • Az I. szakasz célkitűzései teljesültek: • A program számottevően élénkítette a hitelkeresletet a KKV szektor oldaláról • A hitelintézetek figyelmét a KKV szektorra fordította • Növelte a hitelintézetek közötti versenyt • Magas az új hitelek aránya, ami támogatja a gazdaság növekedését • A II. szakasz a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a növekedés ösztönzésére: • A második szakasz keretösszegének 90%-a csak új hitelekre fordítható • A hosszabb időtartam megkönnyíti új beruházások finanszírozását • Az olcsó refinanszírozás a továbbiakban is erősítheti az új ügyfelek megszerzésért, illetve a régiek megtartásáért folytatott versenyt

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Növekedési Hitelprogram eredményei Privátbankár.hu „Növekedés 2013.” konferencia 2013. szeptember 18. Nagy Márton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések