Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés"— Előadás másolata:

1 Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés
Pénzügyi szakmai rész

2 NÖVEKVŐ ÁLLAMADÓSSÁG Az állam finanszírozási igénye és a finanszírozás terhei is nőnek A 2008-as év végi 72,8%-os államadósságból 5,6 százalékpontot az MNB betét tesz ki. 2

3 KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT
Tartósan magas éves hiányok Választási költségvetések 3

4 GLOBÁLIS PROBLÉMÁK I. A finanszírozás kereslete és kínálata 4
Állami szféra Kormányzati segítség a bankoknak Növekedést ösztönző fiskális csomagok Állami finanszírozási igény megnő Pénzügyi szféra Reálgazdaság Válság Banki veszteségleírások Gazdasági növekedés visszaesik Finanszírozó tőke lecsökken Forrás: ÁKK 4

5 MERRE TOVÁBB? 5

6 Gazdasági növekedés alternatív pályái

7 Állam A mai problémák jó része az állam működési zavaraira vezethető vissza A hatalomért folyó harc rendre felülírja a gazdasági racionalitást Védekezés és a nemzetközi pénzügyi válság

8 Állami szerepvállalás történelmi alakulása
Merkantilizmus-kameralizmus Fiziokratizmus XIX.-XX.században, monopolkapitalizmus, állammonopolkapitalizmus,a szocializmus állameszméje A magyar rendszerváltástól máig

9 Merkantilizmus korában
Hazai kereskedelem megerősítése védővámok Kameralizmus „obi populus ibi obulus”

10 XIX.-XX. században Bismarck Poroszországa vagyonvesztés,társadalmi feszültség Munkahelyi baleseti biztosítás Beteg-biztosítás Anyasági biztosítás 1920. N.o Ausztria, Mo.Nyugdíjbiztosítás

11 A szocializmusban az állam
Paternalista állameszme, Mindent az államtól várunk és kapunk Az állami tulajdon mindenkié, tehát senkié,pazarlás, túlköltekezés, gazdaság „kimerülése” 70.es évek 4%-os GDP adósság10mdft 80.és évek1%-os GDP adósság 20md ft

12 Rendszerváltás után 91-ben adósság a GDP 90%-a
95-en sokk terápia pénzügyi egyensúlyprogram (Bokros) á.adósság: md ft md ft md ft

13 államépítés-paradigmaváltás
Neoliberális politika bukása-szuperkapitalizmus válsága -piaci zavarok, vállalati botrányok Siemens, D-Telecom Állami tulajdon részaránya nő a bankokban, Sarkozy-izmus fr.protekcionista politikája Piac logikája nem felel meg az állami feladatoknak, Állam és privát szféra kooperatív kapcsolata a közjó és hatékonyság érdekében

14 Állam szerepe A gazdaság szabályozása
A közjavak és közszolgáltatás biztosítása Az újraelosztás A stabilitás Fukuyama: a törvényes rend és védelem, a makrogazdaság egyensúlya, a nyugdíj és munkanélküliek ,segályezés

15 Mai helyzet Good governance-piac dominanciáját hirdeti
Jellemzői.Az állam eszköztelenítése, kiárusítás Elszámoltathatóság és felelősség sérelme Kormányzati intézmények legitimitásának gyengítése Egyenlő bánásmód sérelme A közszolgálati ethosz eróziója Az állam leépítése

16 Rivális paradigmák Good governement- az államközpontú, felelősség és elszámoltathatóság elvű Aktív és intelligens állam A piac nem képes a jólétet és a méltányosságot és a szolidaritást biztosítani Neoweberi állam-erős aktív, kiegyensúlyozó de nem beavatkozó, intelligens összhang a gazdaság és társadalom között A jogállamiság és hatékonyság szintézisét valósítja meg A civil szférát is bevonják a központi döntésekbe, korrupció, szegénység visszaszorítása, demokrácia kiszélesítése

17 NWS -hatásai Az állam szerepének újragondolása, megerősítése
A normativítás helyreállítása, a korrupció visszaszorítása, a gazdasági növekedés elősegítése, a szegénység csökkentése Hogyan lehet elérni? Társadalmi kiegyezés,politikai természetű pl.spanyoloknál,gazdasági pl.válságok időszakában, rendszerváltás utáni átmenet kezelése Slovéniában Jóléti állam kiteljesedése

18 NWS -hatásai Az állam szerepének újragondolása, megerősítése
A normativítás helyreállítása, a korrupció visszaszorítása, a gazdasági növekedés elősegítése, a szegénység csökkentése Hogyan lehet elérni? Társadalmi kiegyezés,politikai természetű pl.spanyoloknál,gazdasági pl.válságok időszakában, rendszerváltás utáni átmenet kezelése Slovéniában Jóléti állam kiteljesedése

19 „Hibás feltételezés, hogy bármely kormány a társadalmi jólétet maximalizálja”
Cél a politikai uralmon lévők hatalmának megtartása, nem a társadalom jóléte/Kornai/ Igazolja-e a történelmi tapasztalat? Legitimációs kényszer- megfelelési kényszer No. Bismarck beismerte, hogy( a szocdem. betiltása fordítva sült el,)úgy akarta szelet kifogni ellenzéke vitorláiból, hogy hozzá kezdett programja megvalósításához Fro as években a harmadik köztársaság eszméi megszilárdításáért bevezette a kötelező elemi iskolát a világi gondolkodást az egyházi befolyással szemben USA New.Deal „szociális biztonsági program”Roosevelt Háború után ,a jobblét tömeges várakozásának való megfelelés Jóléti államok

20 A reformszocializmus koraszülött jóléti államot hozott létre
Törvénybe iktatott jogosultságok lényegesen meghaladták a gazdaság teljesítőképességét, Eladósodás Gazdaság „befékeződése”

21 Válságkezelés -reformintézkedések
Állam méretének csökkentése. Adórendszer reformja adóterhek átrendezése Adó és járulék fizetésének csökkentése, Foglalkoztatás növelése Társadalmi nagy elosztó rendszerek megreformálása Egészségügyi rendszer Nyugdíjrendszer Önkormányzati rendszer átalakítása.

22 Gazdálkodás általános szabályai
Gazdálkodás szereplői Államháztartás szerkezete, működése Árútermelés kategóriái Piac működése, versenyelőny Globalizáció

23 Válságkezelés -reformintézkedések
Állam méretének csökkentése. Adórendszer reformja adóterhek átrendezése Adó és járulék fizetésének csökkentése, Foglalkoztatás növelése Társadalmi nagy elosztó rendszerek megreformálása Egészségügyi rendszer Nyugdíjrendszer Önkormányzati rendszer átalakítása.

24 Központi költségvetés
Forrás Kiadás AFA SZJA Jövedéki adók Társasági adó Tőkejövedelem Illeték Államhatalmi, Államigazgatási Lakossági ellátás Támogatás Adósságszolgálati teher

25 Egészségügyi rendszer
„szakmailag lehetséges gazdaságilag megengedhető ellentmondás” Költségrobbanás-forrásszűke Pazarlás-tőkehiány megszüntetése Szabályozási filozófia- egészség-érdekeltség-prevenció Közügy és magánügy is

26 Eü reform Alapvetés:verseny és magántulajdon a finanszírozásban
Mi a gond az állami, kpi finanszírozással? Terv-alku, kijárás, a „csapok automatikus kinyitása,túl-elosztás, növekvő deficit Elgondolás :finanszírozás magánkézbe adása, sok biztosító, verseny, költségérzékenység megteremtése Hamvában eltűnt- népszavazás 300ft/fő

27 Új kisérleti elgondolás
Szolgáltatási oldalon teremtsék meg a magántulajdon dominanciáját és a versenyt Módszere hasonló mint a 90 évek privatizációja Feszültségei:tulajdonosok gyorsan nagy pénzhez akarnak jutni, Hozzá nem értés lassítja a folyamatot,

28 Nyugdíjrendszer-biztosítás
Öt pillérű nyugdíjbiztosítás Problémák: Nyugdíjasok átlagéletkora 56 év Korfa szerint az aktív dolgozók és nyugdíjasok aránya 2.3 főre jut egy nyugdíjas eltartása Termékenység alacsony 3.2 million fizetünk járulékot illetve adót, ebből 1,2 millióan annyit amennyi a valós jövedelme. Szürke a gazdaság. Öngondoskodás állami támogatása

29 Önkormányzatok helyzete
1990-ben a nemzetközi tendeciákkal ellentételesen jött létre a tv. A politikai és jogi egyenlőség eltérő gazdasági bázison csak növeli az egyenlőtlenséget Feladatok nem vagy rossz minőséggel teljesíthetők A rendszer működésében kódolva lett a pazarlás Vissza az alapokhoz!

30 összefoglalás Olyan államot szeretnénk, amely nem pazarló,
amely megköveteli, az ekvivalencia és teljesítőképesség elvének megvalósulását, amely a gazdasági racionalitás jegyében korlátozza a mindenkori hatalom képviselőit az önérdek érvényesítésében

31 Államháztartás hiánya
Megnevezés ESA European Standard Accon. GFS Goverment Finance Statistics SNA Elsődleges deficit 0,5 0,7 Teljes deficit 4,9-5,3 6,2 6,6 Jellemzői Eredmény szemléletű Pénzforgalmi szemléletű Végleges teljesítés (dec.31.) Pl:2003-ban kifizetett autópálya ktg., amely autópályát csak 2004-ben üzemeltetik X Trükk!! Ktg. Kihelyezés Pl, MFB, PPP

32 Egységes számítási módszertan szükségessége (1986 IMF)
térben összehasonlítható mutatók kalkulálása, országok egymáshoz viszonyított helyzetének megítélése, fejletlen országok számára a „konvergencia” mutatók teljesítésének mérése

33 Az eurózónába lépés „konvergencia” kritériumai
Gazdasági, költségvetési jellegű ÁH hiánya legfeljebb a GDP 3%-a, államadósság a GDP 60% Monetáris jellegű, árszintre, hosszú távú kamatlábra, árfolyamsávra vonatkozóan

34 Mérőszámok csoportosítása tulajdonságuk alapján
Jövedelem és fogyasztás időbeni viszonya pénzforgalmi és „elhatárolási” szemlélet Államháztartás milyen széles körét tekinti állami vállalat, hitel,kötvénykibocsátás stb Jövedelemtulajdonos magatartására vonatkozó feltevés ,szereplők rövidlátóak, vagy hosszútávon gondolkodnak

35 Alapvető hiánymutatók
Elsődleges hiány ESA GFS SNA Kamatkiadások nélkül(kamatszint és az adósság függvénye) Teljes hiánymutató ESA GFS SNA

36 A hiánymutatók GFS a fejlett országokban akkor lenne releváns,ha a jövedelemtulajdonosok fogyasztása azonnal követné jövedelmüket…. Likviditásmenedzselésre való feltételezi: a rövid-távú szemléletet, ÉCS rendszeren kívül marad, kölcsönt, hitelt, bankkonszolidációt és állami vállalatok hiányát nem kezeli

37 Európai Számlák Rendszere ESA95
Maastrichti követelményeknek megfelelő hiány kiszámítása (Eurostat által) Eredményszemléletű(elhatárolás)módszertan Fejlett piacgazdasági viszonyokból indul ki, Teljes közszektort magába foglalja Feltételezi:jövedelem tulajdonosok fogyasztását nem a bevételeik és kiadásaik pénzforgalmi ütemezése befolyásolja, likviditás nem ütközik korlátba, Fogyasztási döntéseknél nem tesznek különbséget a rendszeres és nem rendszeres jövedelmek között Állami (nem piaci )vállalatokat is számba veszi, nincsenek rejtett veszteségek, ECS reális

38 Miért jobb az ESA95? Jövedelmeknél, fogyasztásnál időarányosít
Állami kölcsönök, garanciák számbavétele rokonítható, a vállalatoknál a piaci alapon nyújtott hitelek számbavételével, Számszerűsíteni lehet a pénzügyi tartozások és követelések változását, Aktív és passzív időbeli elhatárolás

39 SNA / ESA Nemzeti számlák rendszere SNA , a MNB által alkalmazott deficit mutató az adósság meghatározásához szélesebb finanszírozást érint mint a GFS SNA is eredményszemléletű, de a ESA95 től is néhány dologban eltér, pl. koncessziós bevételek befizetését nem tekinti hitelfelvételnek SNA átmenet a GFS és az ESA között, de ma már alig tér el tőle.

40 SNA / ESA értékelési problémái
A mutatók előállítása nehezebb, bonyolultabb mint a GFS, a tényleges hiány pontosítására speciális eljárásokat alkalmaz Egyes tételek sajátos kezelése, pl. privatizációs befizetés éppúgy finanszírozás mint a közvetlen tulajdon értékesítése. Jegybanki befizetésekből csak a tényleges eredmény befizetése csökkenti a hiányt Állami garanciális hiteleket tartozásként felhasználásukat hiányt növelő kiadásként számolják el

41 Kockázat és vállalkozás
Kockázat, kockázathoz való viszony Vállalkozás kockázati tényezői Portfolió Működési és pénzügyi kockázatok, Kockázatmenedzselés lépései

42 Költség-kiadás Pénzforgalmi kategóriák:bevétel-kiadás
Számviteli kategóriák:költség-hozam Felhasználási lehetőségek Pénzforgalmi terv Cash-Flow, likviditás Hozam-költség.:eredmény.ráfordítás Költség tartalma, csoportosítása

43 Számvitelről Számvitel mint információs rendszer
Számvitel célja,feladata,részei Számviteli politika,szabályzatok Pénzügyi beszámoló tartalma Mérleg tartalma, szerepe értelmezése Eredmény levezetés tartalma, értelmezése

44 Adózási szabályok Adó mint kényszer
Adóztatás célja, funkciói,alapelvei Adóztatással kapcsolatos fogalmak Adókötelezettség tartalma, összetevői Jövedelemtípusú adók Fogyasztási adók, Önkormányzati helyi adók „Kis adók” járulékok

45 Adóztatás elvei Közteherviselés Megbízhatóság Könnyen teljesíthetőség
Jutányosság

46 Adóztatás általános céljai
Pénzügy-politikai cél: állami és helyi bevétel Speciális célok: újraelosztás, gazdasági növekedés ösztönzése, beruházás, fejlesztés szociálpolitikai, foglalkoztatási ösztönzés stb.

47 Adózási elvek Egyenlőségi ( azonos áldozat)
Áldozatelméleti (magasabb jövedelműek többet fizessenek) Hatékonysági elv Fogyasztási elv: fogyasztás arányában fizessenek (s a szegények fogyasztását korlátozza). Viszontszolgáltatási elv. Szolgáltatás -ellenszolgáltatás

48 Milyen a jó adórendszer?
Egyszerű Semleges: g.i döntést nem befolyásol Igazságos: teherviselő-képesség szerint Konzisztens: harmonikus pl. EU- val Stabil, kiszámítható Rugalmas Olcsó, hatékony

49 Adó- vélekedések Közösségi célok finanszírozására vezették be
Adó megítélése Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke Sismondi: személy és vagyonvédelem ellenszolgáltatási díja Montesquieu:Polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezhessék Colbert:Adót szedni annyi, mint a lehető legkevesebb gágogás árán megkopasztani egy libát

50 Adórendszer kialakulása
Fej-adók Tárgyi adók (házadó, füstadó) Hozadéki adó (földadó, termelési, kereseti adó) Jövedelem-adók.Anglia, No. USA Franciaország Forgalmi adók Ökoadók

51 A magyar adórendszer fejlődése
1848-ig:Állam jövedelme= a király jövedelme=földbirtok+bánya+Sóadó+ stb Ház-adó a legfontosabb adó a megye és kp 1848. Első adóreform Kossuth pm közvetlen és közvetett adók bevezetése. Adót a községek szedtek 1850 Osztrák rendszer átvétele Közteherviselés bevezetése és a direkt adók(föld, ház, jövedelem)

52 Adóreformok 1909 Második adóreform tervezet
Célja:Összes elvonás ne változzon, de az adóteher teherviselő-képesség szerint eszköz.: egyenes adók eltörlése, hozadéki adók módosítása, új adónem Változás:a jövedelemadónál, progresszív az alacsony jövedelműeknél nincs, családi adó, gyermek kedvezmény 1922-ben vezették be

53 Adóreformok 1945-1947 Harmadik adóreform
A szocialista irányú adórendszer sajátosságai: adók átcsoportosítása , a magánszféraánál adóemelés, az államinál csökkenés, kötelező beszolgáltatás, munkajövedelem adóterhe nő, a jövedelem mg.ból az iparba történő átcsoportosítása

54 Az új gazdasági mechanizmus adórendszere
Tervutasítás helyett indirekt szabályozás, Vállalati fejlesztések, bérfejlesztés, nyereségszabályozás, széles támogatással

55 Adóreform 1988 Negyedik adóreform Közeledés Nyugat-Európához
Új stabil pénzügyi szabályozás Közvetlen adók szerepe csökken a közvetetteké nő SZJA, ÁFA? TÁNYA, földadó, gk adó szeszadó vám, honvédelmi hozzájárulás, ipa helyi adók

56 Közeledés az EU-hoz Adóharmonizálás,Fehér könyv
Pártoktól a hatalomtól függő adóterhelés és adórendezés Megszorítások növekedése Szürke és fekete gazdaság növekedése Költségvetési és államadóssági problémák

57 ELŐZMÉNYEK Az elmúlt 15 év alatt a magyar adórendszer teljesen belesimult az Európai Unió adórendszerébe (összecsiszolódás) Adóharmonizáció a közvetlen adók terén középtávon az Európai Unióban nem várható Magyarországon rövidtávon: - az adóalapok szélesítése, - adóbeszedés/behajtás hatékonnyá tétele segítheti a költségvetést hosszútávon: komplex adóreform

58 Az OECD-országok adószerkezete 2005-ben (%)
Jövedelmek és nyereség utáni adó Egyéb adók TB-járulék Fogyasz-tási adók Vagyon-adók OECD-átlag 35,3 2,5 25,1 31,7 5,4 EU-átlag 34,9 2,3 27,5 30,4 4,9 USA 49,1 --- 23,9 16,4 10,6 Magyar-ország 23,2 1,0 33,7 40,4 1,7 Forrás: OECD Rewenue Statistics, Párizs 2005

59 Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Németország 57 52 39 40 25 Belgium Olaszország 41 Spanyolország 35 Hollandia 30/35 Görögország Portugália 37 33 30 Dánia 34 32 Luxemburg 20-22 Franciaország 42 Írország 28 24 20 13 10 Egyesült Királyság 31 Ausztria Scédország Finnország 29 Lengyelország 36 22 19 Csehország Magyarország 18 16

60 Az adófizetési készség alakulása egyes országokban
Ország Év Adófizetési készség (%) Az áfa viszonya a GDP-hez (%) Egy főre jutó GDP ($) Új-Zéland 1993 94,9 8,4 12.350 Svédország 1992 94,6 8,0 25.100 Izrael 92,2 9,7 11.950 Portugália 1991 86,0 6,4 5.930 Chile 81,8 8,8 2.160 Kanada 77,7 2,2 20.440 Spanyolország 1989 74,0 5,4 12.450 Argentína 68,5 5,9 2.790 Kolumbia 64,2 2,4 1.139 Magyarország 63,7 6,1 2.720 Mexikó 62,9 3,0 3.030 Ecuador 61,8 3,1 1.000 Fülöp-szigetek 59,2 730 Bolívia 1990 56,1 650 Peru 31,8 1.070 Forrás: Adó, IX. évfolyam, 1995/11. szám

61 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

62 REJTETT GAZDASÁG ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZEI
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Jövedelembecslési eljárás Felülellenőrzés jogintézménye Készpénzfizetés korlátozása Adóhatóság nyomozati jogköre Büntetőjogi következmények

63 Új javaslatok Célszerű az egyszerűsített adózási rendszerek alkalmazása (EVA, átalányadó) Ki kell terjeszteni a hatályukat nagyobb adózói körre Be kellene vezetni az adókivetés/megegyezés módszerét Az így felszabaduló kapacitást a legnagyobb adóteljesítményű adózókra kellene koncentrálni (pl. traszferárak vizsgálata)

64 Adóreform koncepció Jogalkotás Egyeztető tanács
Átalányadózás kiszélesítése EVA, átalányadó adókivetés, Egyéb egyszerű- sítések Adóigazgatás hatékonnyá tétele Legnagyobb adóteljesítményű adózók fokozott, szakszerű ellenőrzése

65 Forrás: Saját szerkesztés az APEH Gy-M-S Megyei Igazgatóság adatai alapján

66 Beruházási ismeretek Befektetés, beruházás fogalma,
Vállalat pénzáramai és a beruházás Befektetések csoportosítása Befektetések, beruházások értékelése

67 Beruházás-gazdaságossági számítások
Statikus és dinamikus módszerek Nettó jelenérték Jövedelmezőségi számítások Belső kamatláb számítás Mutatók tartalma, alkalmazási lehetőségei

68 Beruházások finanszírozása
Finanszírozási stratégiák, Konzervatív, erőszakos, szolid Beruházás forrásai, Befektetés és finanszírozás kapcsolata

69 Befektetés előkészítése
Megvalósíthatósági tanulmány tartalma Tanulmány szerkezete A pénzügyi terv részei Tervezés elemzés,döntés

70 Beruházás-szerződés,elszámolás
Beruházás szereplői ,érdekeltsége Szerződésstratégia Szerződés típusai Pénzügyi elszámolás főbb esetei és indokoltsága

71 Költségvetés készítése
Kinek, mit, miért kell költségvetést készíteni? Költségvetés készítés általában Költségvetés szerkezete, összetevői Szakmai,pl. építőipari költségvetés szokások részei,készítésének menete Költségelemek, tartalma Költségvetés készítésének módszerei

72 Számlázás Számlázás típusai
„Változások” figyelembe vétele a számlázásnál Számlakészítés dokumentumai Számla adójogi tartalma

73 Építési munkák időtervezése
Időtervek tartalma, típusai Tapasztalatok az időtervezésben???

74 Vizsgafelkészítő óra Súlyponti kérdések átnézése


Letölteni ppt "Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések