Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés Pénzügyi szakmai rész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés Pénzügyi szakmai rész."— Előadás másolata:

1 Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés Pénzügyi szakmai rész

2 2 NÖVEKVŐ ÁLLAMADÓSSÁG •Az állam finanszírozási igénye és a finanszírozás terhei is nőnek •A 2008-as év végi 72,8%-os államadósságból 5,6 százalékpontot az MNB betét tesz ki.

3 3 KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT •Tartósan magas éves hiányok •Választási költségvetések

4 4 GLOBÁLIS PROBLÉMÁK I. •A finanszírozás kereslete és kínálata Állami szféra Kormányzati segítség a bankoknak Növekedést ösztönző fiskális csomagok Állami finanszírozási igény megnő Pénzügyi szféraReálgazdaság Válság Banki veszteségleírások Gazdasági növekedés visszaesik Finanszírozó tőke lecsökken Forrás: ÁKK

5 MERRE TOVÁBB? 5

6 Gazdasági növekedés alternatív pályái

7 Állam •A mai problémák jó része az állam működési zavaraira vezethető vissza •A hatalomért folyó harc rendre felülírja a gazdasági racionalitást •Védekezés és a nemzetközi pénzügyi válság

8 Állami szerepvállalás történelmi alakulása •Merkantilizmus-kameralizmus •Fiziokratizmus •XIX.-XX.században, monopolkapitalizmus, állammonopolkapitalizmus,a szocializmus állameszméje •A magyar rendszerváltástól máig

9 Merkantilizmus korában •Hazai kereskedelem megerősítése védővámok •Kameralizmus „obi populus ibi obulus”

10 XIX.-XX. században Bismarck Poroszországa vagyonvesztés,társadalmi feszültség •Munkahelyi baleseti biztosítás •Beteg-biztosítás •Anyasági biztosítás 1920. N.o Ausztria, Mo.Nyugdíjbiztosítás

11 A szocializmusban az állam •Paternalista állameszme, •Mindent az államtól várunk és kapunk •Az állami tulajdon mindenkié, tehát senkié,pazarlás, túlköltekezés, gazdaság „kimerülése” •70.es évek 4%-os GDP adósság10mdft •80.és évek1%-os GDP adósság 20md ft

12 Rendszerváltás után •91-ben adósság a GDP 90%-a •95-en sokk terápia pénzügyi egyensúlyprogram (Bokros) •1995-1998 á.adósság: 300-400 md ft •1998-2001 500-600 md ft •2002-2006 1200-1800 md ft

13 államépítés-paradigmaváltás •Neoliberális politika bukása-szuperkapitalizmus válsága •-piaci zavarok, vállalati botrányok Siemens, D- Telecom •Állami tulajdon részaránya nő a bankokban, •Sarkozy-izmus fr.protekcionista politikája •Piac logikája nem felel meg az állami feladatoknak, •Állam és privát szféra kooperatív kapcsolata a közjó és hatékonyság érdekében

14 Állam szerepe •A gazdaság szabályozása •A közjavak és közszolgáltatás biztosítása •Az újraelosztás •A stabilitás •Fukuyama: a törvényes rend és védelem, a makrogazdaság egyensúlya, a nyugdíj és munkanélküliek,segályezés

15 Mai helyzet •Good governance-piac dominanciáját hirdeti •Jellemzői.Az állam eszköztelenítése, kiárusítás •Elszámoltathatóság és felelősség sérelme •Kormányzati intézmények legitimitásának gyengítése •Egyenlő bánásmód sérelme •A közszolgálati ethosz eróziója •Az állam leépítése

16 Rivális paradigmák •Good governement- az államközpontú, felelősség és elszámoltathatóság elvű •Aktív és intelligens állam •A piac nem képes a jólétet és a méltányosságot és a szolidaritást biztosítani •Neoweberi állam-erős aktív, kiegyensúlyozó de nem beavatkozó, intelligens összhang a gazdaság és társadalom között •A jogállamiság és hatékonyság szintézisét valósítja meg •A civil szférát is bevonják a központi döntésekbe, korrupció, szegénység visszaszorítása, demokrácia kiszélesítése

17 NWS -hatásai •Az állam szerepének újragondolása, megerősítése •A normativítás helyreállítása, a korrupció visszaszorítása, a gazdasági növekedés elősegítése, a szegénység csökkentése •Hogyan lehet elérni? Társadalmi kiegyezés,politikai természetű pl.spanyoloknál,gazdasági pl.válságok időszakában, rendszerváltás utáni átmenet kezelése Slovéniában •Jóléti állam kiteljesedése

18 NWS -hatásai •Az állam szerepének újragondolása, megerősítése •A normativítás helyreállítása, a korrupció visszaszorítása, a gazdasági növekedés elősegítése, a szegénység csökkentése •Hogyan lehet elérni? Társadalmi kiegyezés,politikai természetű pl.spanyoloknál,gazdasági pl.válságok időszakában, rendszerváltás utáni átmenet kezelése Slovéniában •Jóléti állam kiteljesedése

19 „Hibás feltételezés, hogy bármely kormány a társadalmi jólétet maximalizálja” •Cél a politikai uralmon lévők hatalmának megtartása, nem a társadalom jóléte/Kornai/ Igazolja-e a történelmi tapasztalat? •Legitimációs kényszer- megfelelési kényszer •No. Bismarck beismerte, hogy( a szocdem. betiltása fordítva sült el,)úgy akarta szelet kifogni ellenzéke vitorláiból, hogy hozzá kezdett programja megvalósításához •Fro. 1880-as években a harmadik köztársaság eszméi megszilárdításáért bevezette a kötelező elemi iskolát a világi gondolkodást az egyházi befolyással szemben •USA New.Deal „szociális biztonsági program”Roosevelt •Háború után,a jobblét tömeges várakozásának való megfelelés •Jóléti államok

20 A reformszocializmus koraszülött jóléti államot hozott létre •Törvénybe iktatott jogosultságok lényegesen meghaladták a gazdaság teljesítőképességét, •Eladósodás •Gazdaság „befékeződése”

21 Válságkezelés -reformintézkedések Állam méretének csökkentése. • Adórendszer reformja adóterhek átrendezése • Adó és járulék fizetésének csökkentése, • Foglalkoztatás növelése Társadalmi nagy elosztó rendszerek megreformálása •Egészségügyi rendszer •Nyugdíjrendszer •Önkormányzati rendszer átalakítása.

22 Gazdálkodás általános szabályai •Gazdálkodás szereplői •Államháztartás szerkezete, működése •Árútermelés kategóriái •Piac működése, versenyelőny •Globalizáció

23 Válságkezelés -reformintézkedések Állam méretének csökkentése. • Adórendszer reformja adóterhek átrendezése • Adó és járulék fizetésének csökkentése, • Foglalkoztatás növelése Társadalmi nagy elosztó rendszerek megreformálása •Egészségügyi rendszer •Nyugdíjrendszer •Önkormányzati rendszer átalakítása.

24 Központi költségvetés »Forrás Kiadás AFA SZJA Jövedéki adók Társasági adó Tőkejövedelem Illeték Államhatalmi, Államigazgatási Lakossági ellátás Támogatás Adósságszolgálati teher

25 Egészségügyi rendszer •„szakmailag lehetséges gazdaságilag megengedhető ellentmondás” •Költségrobbanás-forrásszűke •Pazarlás-tőkehiány megszüntetése •Szabályozási filozófia- egészség- érdekeltség-prevenció •Közügy és magánügy is

26 Eü reform •Alapvetés:verseny és magántulajdon a finanszírozásban •Mi a gond az állami, kpi finanszírozással? •Terv-alku, kijárás, a „csapok automatikus kinyitása,túl-elosztás, növekvő deficit •Elgondolás :finanszírozás magánkézbe adása, sok biztosító, verseny, költségérzékenység megteremtése •Hamvában eltűnt- népszavazás 300ft/fő

27 Új kisérleti elgondolás •Szolgáltatási oldalon teremtsék meg a magántulajdon dominanciáját és a versenyt •Módszere hasonló mint a 90 évek privatizációja •Feszültségei:tulajdonosok gyorsan nagy pénzhez akarnak jutni, •Hozzá nem értés lassítja a folyamatot,

28 Nyugdíjrendszer-biztosítás •Öt pillérű nyugdíjbiztosítás •Problémák: Nyugdíjasok átlagéletkora 56 év •Korfa szerint az aktív dolgozók és nyugdíjasok aránya 2.3 főre jut egy nyugdíjas eltartása •Termékenység alacsony •3.2 million fizetünk járulékot illetve adót, ebből 1,2 millióan annyit amennyi a valós jövedelme. Szürke a gazdaság. •Öngondoskodás állami támogatása •

29 Önkormányzatok helyzete •1990-ben a nemzetközi tendeciákkal ellentételesen jött létre a tv. •A politikai és jogi egyenlőség eltérő gazdasági bázison csak növeli az egyenlőtlenséget •Feladatok nem vagy rossz minőséggel teljesíthetők •A rendszer működésében kódolva lett a pazarlás •Vissza az alapokhoz!

30 összefoglalás Olyan államot szeretnénk, • amely nem pazarló, •amely megköveteli, az ekvivalencia és teljesítőképesség elvének megvalósulását, •amely a gazdasági racionalitás jegyében korlátozza a mindenkori hatalom képviselőit az önérdek érvényesítésében

31 Államháztartás hiánya MegnevezésESA European Standard Accon. GFS Goverment Finance Statistics SNA Elsődleges deficit0,50,7 Teljes deficit4,9-5,36,26,6 JellemzőiEredmény szemléletűPénzforgalmi szemléletűVégleges teljesítés (dec.31.) Pl:2003-ban kifizetett autópálya ktg., amely autópályát csak 2004-ben üzemeltetik XXX Trükk!! Ktg. Kihelyezés Pl, MFB, PPP

32 Egységes számítási módszertan szükségessége (1986 IMF) •térben összehasonlítható mutatók kalkulálása, •országok egymáshoz viszonyított helyzetének megítélése, fejletlen országok számára • a „konvergencia” mutatók teljesítésének mérése

33 Az eurózónába lépés „konvergencia” kritériumai Gazdasági, költségvetési jellegű ÁH hiánya legfeljebb a GDP 3%-a, államadósság a GDP 60% Monetáris jellegű, árszintre, hosszú távú kamatlábra, árfolyamsávra vonatkozóan

34 Mérőszámok csoportosítása tulajdonságuk alapján •Jövedelem és fogyasztás időbeni viszonya pénzforgalmi és „elhatárolási” szemlélet •Államháztartás milyen széles körét tekinti állami vállalat, hitel,kötvénykibocsátás stb •Jövedelemtulajdonos magatartására vonatkozó feltevés,szereplők rövidlátóak, vagy hosszútávon gondolkodnak

35 Alapvető hiánymutatók •Elsődleges hiány ESA GFS SNA Kamatkiadások nélkül(kamatszint és az adósság függvénye) •Teljes hiánymutató ESA GFS SNA

36 A hiánymutatók •GFS a fejlett országokban akkor lenne releváns,ha a jövedelemtulajdonosok fogyasztása azonnal követné jövedelmüket…. Likviditásmenedzselésre való feltételezi: a rövid-távú szemléletet, ÉCS rendszeren kívül marad, kölcsönt, hitelt, bankkonszolidációt és állami vállalatok hiányát nem kezeli

37 Európai Számlák Rendszere ESA95 •Maastrichti követelményeknek megfelelő hiány kiszámítása (Eurostat által) Eredményszemléletű(elhatárolás)módszertan • Fejlett piacgazdasági viszonyokból indul ki, • Teljes közszektort magába foglalja Feltételezi:jövedelem tulajdonosok fogyasztását nem a bevételeik és kiadásaik pénzforgalmi ütemezése befolyásolja, likviditás nem ütközik korlátba, Fogyasztási döntéseknél nem tesznek különbséget a rendszeres és nem rendszeres jövedelmek között Állami (nem piaci )vállalatokat is számba veszi, nincsenek rejtett veszteségek, ECS reális

38 Miért jobb az ESA95? Jövedelmeknél, fogyasztásnál időarányosít Állami kölcsönök, garanciák számbavétele rokonítható, a vállalatoknál a piaci alapon nyújtott hitelek számbavételével, Számszerűsíteni lehet a pénzügyi tartozások és követelések változását, Aktív és passzív időbeli elhatárolás

39 SNA / ESA •Nemzeti számlák rendszere SNA, a MNB által alkalmazott deficit mutató •az adósság meghatározásához szélesebb finanszírozást érint mint a GFS •SNA is eredményszemléletű, de a ESA95 től is néhány dologban eltér, pl. koncessziós bevételek befizetését nem tekinti hitelfelvételnek SNA átmenet a GFS és az ESA között, de ma már alig tér el tőle.

40 SNA / ESA értékelési problémái •A mutatók előállítása nehezebb, bonyolultabb mint a GFS, a tényleges hiány pontosítására speciális eljárásokat alkalmaz •Egyes tételek sajátos kezelése, pl. privatizációs befizetés éppúgy finanszírozás mint a közvetlen tulajdon értékesítése. •Jegybanki befizetésekből csak a tényleges eredmény befizetése csökkenti a hiányt •Állami garanciális hiteleket tartozásként felhasználásukat hiányt növelő kiadásként számolják el

41 Kockázat és vállalkozás •Kockázat, kockázathoz való viszony •Vállalkozás kockázati tényezői •Portfolió •Működési és pénzügyi kockázatok, •Kockázatmenedzselés lépései

42 Költség-kiadás •Pénzforgalmi kategóriák:bevétel-kiadás •Számviteli kategóriák:költség-hozam •Felhasználási lehetőségek •Pénzforgalmi terv Cash-Flow, likviditás •Hozam-költség.:eredmény.ráfordítás •Költség tartalma, csoportosítása

43 Számvitelről •Számvitel mint információs rendszer •Számvitel célja,feladata,részei •Számviteli politika,szabályzatok •Pénzügyi beszámoló tartalma •Mérleg tartalma, szerepe értelmezése •Eredmény levezetés tartalma, értelmezése

44 Adózási szabályok •Adó mint kényszer •Adóztatás célja, funkciói,alapelvei •Adóztatással kapcsolatos fogalmak •Adókötelezettség tartalma, összetevői •Jövedelemtípusú adók •Fogyasztási adók, •Önkormányzati helyi adók •„Kis adók” járulékok

45 Adóztatás elvei 1.Közteherviselés 2.Megbízhatóság 3.Könnyen teljesíthetőség 4.Jutányosság

46 Adóztatás általános céljai •Pénzügy-politikai cél: állami és helyi bevétel •Speciális célok: újraelosztás, •gazdasági növekedés ösztönzése, •beruházás, fejlesztés • szociálpolitikai, • foglalkoztatási ösztönzés stb.

47 Adózási elvek •Egyenlőségi ( azonos áldozat) •Áldozatelméleti (magasabb jövedelműek többet fizessenek) •Hatékonysági elv •Fogyasztási elv: fogyasztás arányában fizessenek (s a szegények fogyasztását korlátozza). •Viszontszolgáltatási elv. Szolgáltatás - ellenszolgáltatás

48 Milyen a jó adórendszer? •Egyszerű •Semleges: g.i döntést nem befolyásol •Igazságos: teherviselő-képesség szerint •Konzisztens: harmonikus pl. EU- val •Stabil, kiszámítható •Rugalmas •Olcsó, hatékony

49 Adó- vélekedések •Közösségi célok finanszírozására vezették be •Adó megítélése •Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke •Sismondi: személy és vagyonvédelem ellenszolgáltatási díja •Montesquieu:Polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezhessék •Colbert:Adót szedni annyi, mint a lehető legkevesebb gágogás árán megkopasztani egy libát

50 Adórendszer kialakulása •Fej-adók •Tárgyi adók (házadó, füstadó) •Hozadéki adó (földadó, termelési, kereseti adó) •Jövedelem-adók.Anglia, No. USA Franciaország 1799-1914 •Forgalmi adók •Ökoadók

51 A magyar adórendszer fejlődése •1848-ig:Állam jövedelme= a király jövedelme=földbirtok+bánya+Sóadó+ stb Ház-adó a legfontosabb adó a megye és kp 1848. Első adóreform Kossuth pm közvetlen és közvetett adók bevezetése. Adót a községek szedtek 1850 Osztrák rendszer átvétele Közteherviselés bevezetése és a direkt adók(föld, ház, jövedelem)

52 Adóreformok •1909 Második adóreform tervezet •Célja:Összes elvonás ne változzon, de az adóteher teherviselő-képesség szerint •eszköz.: egyenes adók eltörlése, hozadéki adók módosítása, új adónem •Változás:a jövedelemadónál, progresszív az alacsony jövedelműeknél nincs, családi adó, gyermek kedvezmény •1922-ben vezették be

53 Adóreformok •1945-1947 Harmadik adóreform •A szocialista irányú adórendszer sajátosságai: • adók átcsoportosítása, • a magánszféraánál adóemelés, • az államinál csökkenés, • kötelező beszolgáltatás, • munkajövedelem adóterhe nő, • a jövedelem mg.ból az iparba történő átcsoportosítása

54 Az új gazdasági mechanizmus adórendszere •Tervutasítás helyett indirekt szabályozás, •Vállalati fejlesztések, bérfejlesztés, nyereségszabályozás, széles támogatással

55 Adóreform •1988 Negyedik adóreform Közeledés Nyugat-Európához •Új stabil pénzügyi szabályozás •Közvetlen adók szerepe csökken a közvetetteké nő •SZJA, ÁFA? TÁNYA, földadó, gk adó szeszadó vám, honvédelmi hozzájárulás, ipa helyi adók

56 Közeledés az EU-hoz •Adóharmonizálás,Fehér könyv •Pártoktól a hatalomtól függő adóterhelés és adórendezés •Megszorítások növekedése •Szürke és fekete gazdaság növekedése •Költségvetési és államadóssági problémák

57 ELŐZMÉNYEK •Az elmúlt 15 év alatt a magyar adórendszer teljesen belesimult az Európai Unió adórendszerébe (összecsiszolódás) •Adóharmonizáció a közvetlen adók terén középtávon az Európai Unióban nem várható •Magyarországon rövidtávon: - az adóalapok szélesítése, - adóbeszedés/behajtás hatékonnyá tétele segítheti a költségvetést hosszútávon: komplex adóreform

58 Az OECD-országok adószerkezete 2005-ben (%) Jövedelmek és nyereség utáni adó Egyéb adók TB- járulék Fogyasz- tási adók Vagyon -adók OECD- átlag 35,32,525,131,75,4 EU-átlag34,92,327,530,44,9 USA49,1---23,916,410,6 Magyar- ország 23,21,033,740,41,7 Forrás: OECD Rewenue Statistics, Párizs 2005

59 Ország19981999200020012002200320042005 Németország5752 394025 Belgium40 39 Olaszország41 40 Spanyolország35 Hollandia35 30/3535 Görögország40 35 Portugália37 35 33 30 Dánia3432 30 Luxemburg37 30 20-22 Franciaország424037353433 Írország32282420 1310 Egyesült Királyság31 30 Ausztria34 25 Scédország28 Finnország28 29 Lengyelország36343028 2219 Csehország35 31 2824 Magyarország18 16

60 Ország Év Adófizetési készség (%) Az áfa viszonya a GDP-hez (%) Egy főre jutó GDP ($) Új-Zéland199394,98,412.350 Svédország199294,68,025.100 Izrael199292,29,711.950 Portugália199186,06,45.930 Chile199181,88,82.160 Kanada199177,72,220.440 Spanyolország198974,05,412.450 Argentína199268,55,92.790 Kolumbia199164,22,41.139 Magyarország199163,76,12.720 Mexikó199262,93,03.030 Ecuador199161,83,11.000 Fülöp-szigetek199259,22,4730 Bolívia199056,13,1650 Peru199231,83,11.070 Forrás: Adó, IX. évfolyam, 1995/11. szám

61 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

62 REJTETT GAZDASÁG ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZEI •Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség •Jövedelembecslési eljárás •Felülellenőrzés jogintézménye •Készpénzfizetés korlátozása •Adóhatóság nyomozati jogköre •Büntetőjogi következmények

63 Új javaslatok •Célszerű az egyszerűsített adózási rendszerek alkalmazása (EVA, átalányadó) •Ki kell terjeszteni a hatályukat nagyobb adózói körre •Be kellene vezetni az adókivetés/megegyezés módszerét •Az így felszabaduló kapacitást a 10.000 legnagyobb adóteljesítményű adózókra kellene koncentrálni (pl. traszferárak vizsgálata)

64 Jogalkotás Egyeztető tanács Adóigazgatás hatékonnyá tétele Átalányadózás kiszélesítése EVA, átalányadó adókivetés, Egyéb egyszerű- sítések Legnagyobb adóteljesítményű adózók fokozott, szakszerű ellenőrzése Adóreform koncepció

65 Forrás: Saját szerkesztés az APEH Gy-M-S Megyei Igazgatóság adatai alapján

66 Beruházási ismeretek •Befektetés, beruházás fogalma, •Vállalat pénzáramai és a beruházás •Befektetések csoportosítása •Befektetések, beruházások értékelése

67 Beruházás-gazdaságossági számítások •Statikus és dinamikus módszerek •Nettó jelenérték •Jövedelmezőségi számítások •Belső kamatláb számítás •Mutatók tartalma, alkalmazási lehetőségei

68 Beruházások finanszírozása •Finanszírozási stratégiák, •Konzervatív, erőszakos, szolid •Beruházás forrásai, •Befektetés és finanszírozás kapcsolata

69 Befektetés előkészítése •Megvalósíthatósági tanulmány tartalma •Tanulmány szerkezete •A pénzügyi terv részei •Tervezés elemzés,döntés

70 Beruházás-szerződés,elszámolás •Beruházás szereplői,érdekeltsége •Szerződésstratégia •Szerződés típusai •Pénzügyi elszámolás főbb esetei és indokoltsága

71 Költségvetés készítése •Kinek, mit, miért kell költségvetést készíteni? •Költségvetés készítés általában •Költségvetés szerkezete, összetevői •Szakmai,pl. építőipari költségvetés szokások részei,készítésének menete •Költségelemek, tartalma •Költségvetés készítésének módszerei

72 Számlázás •Számlázás típusai •„Változások” figyelembe vétele a számlázásnál •Számlakészítés dokumentumai •Számla adójogi tartalma

73 Építési munkák időtervezése •Időtervek tartalma, típusai •Tapasztalatok az időtervezésben???

74 Vizsgafelkészítő óra •Súlyponti kérdések átnézése


Letölteni ppt "Mérnökök továbbképzése Műszaki ellenőrképzés Pénzügyi szakmai rész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések